Naast de maandelijkse clubbladen, publiceerde de club

    - in 1990 een boek n.a.v. 20-jarig clubbestaan.
    - in 1995 volgde een uitgebreidere versie n.a.v. 25-jaar De Postiljon
    - in 2000 een addendum met informatie over de periode 1995-2000.


Enkele exemplaren werden in de literatuur - klasse ook competitief uitgespeeld:
 
Ida VAN RILLAER Een kwarteeuw postzegelclub "DE POSTILJON"
25 jaar filatelie en vriendschap!
  Quotering in de categorie "Periodieken" bij de nationale competitieve BRUPHILA te Brussel van 19 tot 21.5.1995 - BRONS - 60 %

     

Ida VAN RILLAER Verzamelde bundeling clubbladen 1996
"De Postiljon leeft !"
Quotering in de categorie "Periodieken" bij de nationale Competitieve CAROLOPHILEX te Charleroi op 23 tot 25.05.1997 - BRONS 60 %

Met een echt filatelistisch werk uitpakken is andere koek. Maar ook dat lukte via het werk "De mobilisatieperiode van het Belgische Leger van 25/8/1939 tot 10/5/1940"


Het boek werd in de literatuur - klasse ook competitief aan een groter publiek voorgesteld.

 

Paul DAEMS "De mobilisatieperiode van het Belgische Leger"
"van 25/8/1939 tot 10/5/1940"
  Quotering in de categorie "boeken" bij de nationale competitieve FILAKORTRIJK te Kortrijk op 13+14.7.2002 - GROOT VERGULD ZILVER 85 %

Daarnaast maakte ons lid Jean-Luc VANDERSLOTEN in 1976, net vóór de herverdeling van de gemeenten, (niet-competitief) een studiewerk met alle op dat moment geldige Belgische postkantoren. Een exemplaar van dit boek is nog altijd beschikbaar.  A.h.v. dit boek werd destijds ook één verzameling effectief door zijn vader uitgewerkt met de afstempelingen op brieffragment van alle Belgische postkantoren.

Verder bracht Fotohandel Peter te Haacht in 2001 een boek onder de titel "Haacht in kleur" uit, waarbij het gros van het basismateriaal aan postkaarten e.a. door onze leden Benny Fonderie & Paul Daems werden aangebracht.

 

 

In 2012 gaf ons lid Jean-Pierre De Gheyndt een nieuwe catalogus voor de variëteiten op Belgische postzegels uit. De twee werken vormden een vervolg op de gekende “Luppi” uitgifte. Na het overlijden van Pierre Luppi wenste hij zijn werk, uitgegeven in 2007, te bestendigen en Jean-Pierre besliste om er een eigen stempel op te zetten. Hij opteerde voor uitsluitend Franstalige edities omwille van de grote marktruimte ter zake.
 

 
Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links