De Postiljon, jaar per jaar...

 2019 


De eerste clubdag van het jaar – 6 januari 2019 – werd meteen de datum van onze algemene ledenvergadering. We sloten 2018 af met 80 betalende lidkaarten (individuele én familiekaarten).
 
Onze voorzitster opende de vergadering met een minuut stilte voor de vijf leden, die ons in 2018 ontvielen en drukte de wens dat menig medische zorg bij leden in het nieuwe jaar een goede wending zou krijgen. Het nieuwe jaar werd begroet met een uitnodigend glaasje cava of fruitsap voor alle aanwezigen in naam van de club en de wens, dat 2019 een mooie voorbode mag worden naar ons jubileumjaar in 2020 en zij rekende op de steun van de leden om de club verder een goed hart toe te dragen en vaak present te zijn bij clubbijeenkomsten en –activiteiten.
 

De penningmeester bracht verslag uit, waarbij het verwachte tekort t.o.v. het kasverslag 2017 uit te doeken werden gedaan. Tijdens de pauze kregen de leden de kans om alle bewijsstukken in te zien en het kasboek te ondertekenen voor akkoord.
 
De webmaster stelde dat de website aan populariteit wint met onderhand gemiddeld 10 bezoekende personen per dag. Ze omvat onderhand al 266 fotoalbums, daarin vervat de 20 recente albums m.b.t 2018. Verder passeerden even de verschillende geactualiseerde rubrieken de revue.

De ruilmeester bedankte voor de correcte benadering van de ruilboekjes en hoopte ook dat er in 2019 opnieuw zoveel belangstelling ter zake zou mogen zijn.

De materiaalmeester hield het kort en bondig en was duidelijk tevreden met de correcte attitude, die er in de club heerst inzake de lopende bestellingen.

De clubsecretaresse belichtte daarna kort de hoogtepunten van 2018 en opnieuw lag er een jaarboekje klaar voor de leven, die het gedetailleerde overzicht niet via PC kunnen inkijken. De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring (die in clubblad 1/2019 al ter info werden opgenomen) werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Tijdens de pauze was er dit keer geen montage met een presentatie van de postzegels 2019, omwille van eerder “vervelende” privacy-restricties. Op tafel lagen wél de catalogi ter inzage die later in de veiling zouden komen en de club voorzag gratis agenda’s 2019. Het kasboek 2018, het nieuwe huishoudelijk reglement, de privacyverklaring en het kasboek van de ruildienst lagen ter ondertekening klaar.

De feestleider nam na de pauze het al vaststaande programma 2019 onder de loep en vele leden namen nota van de data.
 
De leden werden geïnformeerd over het ontslag van de bestuursleden L. Selis en Vera Wellens, E. Mertens werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en voor een deel van het resterende bestuur werd herverkiezing gevraagd.  Met algemeenheid van stemmen werd ook dit punt afgerond.
Suggesties en/of vragen van de leden waren er dit keer niet, zodat de voorzitster kon besluiten, dat iedereen tevreden was met de reilen en zeilen binnen het clubbestuur.

 
De clubveiling verliep zeer geanimeerd en zo was iedereen in de juiste sfeer bij het maken van onze nieuwe groepsfoto. Deze foto werd later in januari ook opgepikt door Het laatste Nieuws ( zie rubriek “In de pers”)
 
 
Bij het uitkiezen tussen de belegde broodjes, sandwiches en taarten, inclusief de koffie tijdens onze afsluitende verzorgde koffietafel was de sfeer eens te meer opperbest. En al zeker toen wij het bezoek kregen van de driekoningen (twee van hen zijn ook lid)
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief
 

Op 20 januari 2019 was het gepubliceerde interview van onze clubsecretaresse in Philanews 1-2019 van medio januari 2019 één van de gespreksonderwerpen.

Uit de vele foto’s, die er bij haar thuis ter zake werden gemaakt, verschenen er ook twee in dit magazine. (Foto's Anton Coene)
 
Tekst en foto’s – Zie ons fotoarchief
Tekst ook “In de pers”

Er werd ook gepraat over aan andere filatelistische publicatie in een ander maandelijks tijdschrift, met name “De Postzegel 816” – Januari 2019 van de KVBP. Hierin verscheen deel 2 van de reeds in december 2018 gestarte filatelistische publicatie rond “La grande pêche” van Luc Selis – voorzitter KVBP en lid van de Nederlandse Academie voor filatelie en tevens lid van onze club. In latere edities van “De Postzegel” zou hierop nog verder ingespeeld worden.
 
Dezelfde zondag, 20 januari 2019, zakten verschillende leden vóór of na de clubbijeenkomst ook af naar het parochiecentrum van Begijnendijk voor een bezoek aan de 100ste grote ruilbeurs, georganiseerd door HVB Begijnendijk. Leden zorgden mee voor promotie voor onze latere filateliebeurs en berichtten in de club over hun bezoek. 
 
De regionale competitieve Antwerpen-Limburg "Limbufilex 2019" met voorverkopen ging door op 26 januari 2019 in Grote Brogel (Peer). Verschillende leden brachten er ook een bezoek, ook in kader van de voorverkopen van bpost ter plaatse.
 

‚ÄčIn de ruilbeurs zorgden drie standhouders voor afwisselend materiaal. Opvallend voor ons was dat twee van hen ook leden waren. De tentoonstelling op zich bood heel veel afwisseling en het was genieten van begin tot het einde. 
 
  
Ons lid L. Selis deed mee in de categorie prentbriefkaarten met zijn nieuwe verzameling “Les oeuvres de mer” met een overzicht aan kaarten van deze sociale organisatie (F) tussen 1897 en 1919 en scoorde met 95% groot goud + speciale prijs van de Vlaamse Minister-President én een speciale prijs van de Koning fantastisch.

Dezelfde dag – 26 januari - waren andere leden elders ook op post:
Twee leden – Frans & Maria - waren present als standhouder tijdens de ruilbeurs in Hangar 27 te Edegem.
Onze ruilmeester volgde voor de uitnodiging van SFP–De Koerier en woonde de open vergadering in zaal Den Boemel te Mechelen bij. Hij bracht ook verslag uit in de club.
 
Twee leden dienden eind 2018 een gedicht in het kader van de nationale gedichtendag in. Ze woonden ook het slotevenement in de Bib in Haacht bij op 31 januari 2019.

Ze maakten er o.a. kennis met de dorpsdichter van Haacht, Lies Koopman, die o.a. het gedicht van ons lid Lydia voordroeg.
Ida droeg haar gedicht zelf voor. Samen genoten ze mee van het optreden van muziekduo “Raas”.

 
Meer foto’s- zie fotoarchief

Al tijdens onze clubbijeenkomst van 3 februari 2019 was het duidelijk dat verschillende leden al vroeg op pad waren om langs te gaan bij de postzegelvrienden van Keerbergen om er hun ruilbeurs te gaan bezoeken. In de namiddag gingen nog vele leden op bezoek, waar we verder nog leden-standhouders en - helpers aantroffen. In totaal waren maar liefst 19 leden in Keerbergen langs geweest tijdens deze beurs, een voorbeeld van vriendschapsbanden tussen kringen.

De club ontving van de gemeente een uitnodiging inzake een door hen georganiseerde infosessie in het gemeentehuis rond verenigingswerk “Vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”, n.a.v. nationaal ingevoerde aanpassingen in 2018. Op 4 februari 2019 was De Postiljon vertegenwoordigd, ook al zagen we niet meteen raakpunten ter zake met onze clubwerking. Kennis vergaren is én blijft altijd nuttig en de informatie omtrent het cijferwerk én de kopij van de verstrekte power point presentatie kan op een later tijdstip wellicht nog erg nuttig blijken.

In februari was de club bij een aantal externe ruilbeurzen via leden-standhouders én deels ook leden als bezoekers vertegenwoordigd:

·   10 februari 2019       in “Den Hof” te Sint-Niklaas

·   17 februari 2019       in “Het Keizershof” te Niel

·   23 februari 2019       in “zaal Meyer Cosmo” te Wilrijk

·   24 februari 2019       in de “Sint-Anna parochie” te Lokeren

Op 28 februari 2019 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem.  Bij het overlopen van voorbije en geplande filatelistische activiteiten werd onze beurs van 3 maart even in de kijker geplaatst. We leerden er o.a. hoe men via Google translate teksten in voor ons “moeilijke talen” omgezet kunnen worden naar het Nederlands en er werd meer duidelijk verschaft m.b.t. de begrippen “postaal” en “filatelistisch”.

2 maart 2019 werd dan weer een drukke dag op vele fronten, zoals:

  • In ons clublokaal brachten 12 leden schragen, tombolaprijzen en onze filateliestand in gereedheid voor onze nationale filateliebeurs van daags erna.
  • Wij verleenden onze volmacht aan KeTheFil om ons te laten vertegenwoordigden tijdens o.a. de stemmingsronde tijdens de algemene statutaire vergadering KLBP Brabant in het Bondhuis de Zaventem. 
  • Dezelfde dag was de club ook vertegenwoordigd in de ruilbeurs in de middenschool te Dendermonde via onze twee leden-standhouders.

Onze 19de nationale filateliebeurs van 3 maart 2019 zullen we niet snel vergeten omwille van de liftproblematiek, die zich stelde. Hoe dan ook, alles verliep goed dankzij de toegezegde steun van de gemeentewerklui en de beurs op zich kende een grote toeloop aan geïnteresseerden.
 

Meer foto’s – zie ons fotoarchief
Filmimpressie: zie YouTube – Filateliebeurs De Postiljon 2019

Wij stopten de beurs een kwartiertje vroeger, om samen met de mensen van de gemeente alles weer netjes opgeruimd en naar beneden te krijgen. Wij telden maar liefst 13 leden, die ook een handje kwamen toesteken.

De cultuurraad van Boortmeerbeek kwam voor het eerst in 2019 samen in de raadzaal op 4 maart 2019 en de clubafgevaardigde volgde er mee de diverse agendapunten. Een bondig verslag werd opgenomen in het clubblad. Wij maakten er ook onze volgende clubactiviteiten bekend, met name ons clubfeest en onze clubreis.
 
Tijdens de open vergadering van SFP te Lier op 9 maart 2019 nam onze ruilmeester voor de club de honneurs waar. Ook hier werd naderhand verslag uitgebracht en de belangrijkste punten opgenomen in ons clubblad.
 
Voor de regionale competitieve Namen – Henegouwen “Phil@brogne 2019” op 16 maart 2019 - omkaderd met voorkopen van bpost - tekenden er geen leden in voor deelname in de tentoonstelling, maar er zakten er wel enkele af naar Saint-Gérard (Mettet).
 
 

Onze club was ook vertegenwoordigd in de juryrangen, nl. in de categorie “postwaardestukken” én als leerling-jurylid bij “postgeschiedenis” en “prentbriefkaarten” (ook binnen de één kaderversie)
 
Luc mee bij de beraadslaging
Meer foto’s – zie fotoarchief website