De Postiljon, jaar per jaar...

 2019 

De eerste clubdag van het jaar – 6 januari 2019 – werd meteen de datum van onze algemene ledenvergadering. We sloten 2018 af met 80 betalende lidkaarten (individuele én familiekaarten).

Onze voorzitster opende de vergadering met een minuut stilte voor de vijf leden, die ons in 2018 ontvielen en drukte de wens dat menig medische zorg bij leden in het nieuwe jaar een goede wending zou krijgen. Het nieuwe jaar werd begroet met een uitnodigend glaasje cava of fruitsap voor alle aanwezigen in naam van de club en de wens, dat 2019 een mooie voorbode mag worden naar ons jubileumjaar in 2020 en zij rekende op de steun van de leden om de club verder een goed hart toe te dragen en vaak present te zijn bij clubbijeenkomsten en –activiteiten.

De penningmeester bracht verslag uit, waarbij het verwachte tekort t.o.v. het kasverslag 2017 uit te doeken werden gedaan. Tijdens de pauze kregen de leden de kans om alle bewijsstukken in te zien en het kasboek te ondertekenen voor akkoord.

De webmaster stelde dat de website aan populariteit wint met onderhand gemiddeld 10 bezoekende personen per dag. Ze omvat onderhand al 265 fotoalbums, daarin vervat de 19 recente albums m.b.t 2018. Verder passeerden even de verschillende geactualiseerde rubrieken de revue.

De ruilmeester bedankte voor de correcte benadering van de ruilboekjes en hoopte ook dat er in 2019 opnieuw zoveel belangstelling ter zake zou mogen zijn.
De materiaalmeester hield het kort en bondig en was duidelijk tevreden met de correcte attitude, die er in de club heerst inzake de lopende bestellingen.

De clubsecretaresse belichtte daarna kort de hoogtepunten van 2018 en opnieuw lag er een jaarboekje klaar voor de leven, die het gedetailleerde overzicht niet via PC kunnen inkijken. De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring (die in clubblad 1/2019 al ter info werden opgenomen) werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Tijdens de pauze was er dit keer geen montage met een presentatie van de postzegels 2019, omwille van eerder “vervelende” privacy-restricties. Op tafel lagen wél de catalogi ter inzage die later in de veiling zouden komen en de club voorzag gratis agenda’s 2019. Het kasboek 2018, het nieuwe huishoudelijk reglement, de privacyverklaring en het kasboek van de ruildienst lagen ter ondertekening klaar.

De feestleider nam na de pauze het al vaststaande programma 2019 onder de loep en vele leden namen nota van de data.
 
De leden werden geïnformeerd over het ontslag van de bestuursleden L. Selis en Vera Wellens, E. Mertens werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en voor een deel van het resterende bestuur werd herverkiezing gevraagd.  Met algemeenheid van stemmen werd ook dit punt afgerond.
Suggesties en/of vragen van de leden waren er dit keer niet, zodat de voorzitster kon besluiten, dat iedereen tevreden was met de reilen en zeilen binnen het clubbestuur.

 
De clubveiling verliep zeer geanimeerd en zo was iedereen in de juiste sfeer bij het maken van onze nieuwe groepsfoto én bij het uitkiezen tussen de belegde broodjes, sandwiches en taarten, inclusief de koffie tijdens onze afsluitende verzorgde koffietafel.