De Postiljon, jaar per jaar...

 2020 

Bij de start van het nieuwe jaar op 5 januari 2020 tijdens de algemene ledenvergadering telde de club 75 betalende lidkaarten (individuele én familiekaarten samen), iets minder dan in het voorbije jaar.
 
 In de zaal zelf telden wij ruim 60 leden – Een pluim waard!

Bij een door de club aangeboden glaasje cava of fruitsap drukte onze voorzitster Suzy de wens uit op een succesvol 2020, een jaar dat zeker in het teken zal staan van ons 50-jarig clubjubileum.

De penningmeester duidde dan bondig de financiën van de club. De boeken én bewijsstukken lagen ook op tafel en konden tijdens de pauze ter controle ingekeken worden en afgetekend voor akkoord.

Onze webmaster duidde dat er het fotoarchief kan teruggeblikt worden op niet minder dan 265 gebeurtenissen. De teller qua aantal bezoekers stond op 1 januari op 40.600, wat inhoudt dat er in 2019 bijna 4000 bezoekers een kijkje in de website namen of een gemiddelde van 12 keer per dag.

De ruilmeester was optimistisch over de correcte gang van zaken en de materiaalmeester bedankte de leden voor de stiptheid, waarmee alles afgehandeld wordt.

Bij de terugblik op de hoogtepunten van 2019 lag er ook een jaarmapje klaar voor leden, die de historiek niet via PC kunnen nalezen. 
 
Tijdens de pauze namen we samen plaats voor de even traditionele groepsfoto.
 
 Meer foto’s zie ons fotoarchief

Daarna konden leden nog neuzen tussen het materiaal, dat later aan bod zou komen in de clubveiling en de taarten werden al aangesneden voor de koffietafel op het einde van de voormiddag.

Na de pauze nam de feestleider het woord en nam het reeds vastgepinde programma voor 2020 door.
Samen met de herkiezing van een aantal bestuursleden voor de komende twee jaar werd ook een nieuw bestuurslid op handgeklap onthaald.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 
Voorzitster Suzy Maes
Secretariaat & redactie clubblad
Penningmeester
Ida Van Rillaer
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
   Bestuursleden (alfabetisch)  
   Daems Paul  
   Loockx Dominique  
   Mertens Eddy  
   Van Kerckhoven Dirk  
   Wellens Vera  

Steunende functies:
 
Ruilmeester Michel Vandersype
Materiaalmeester Pierre Gilis

Er werd op vragen geantwoord in de suggestie- en vragenronde, de aanwezigheidstrekking van de maand ging door en de erop volgende clubveiling verliep ook bijzonder vlot. Ondertussen waren de belegde broodjes en sandwiches geleverd en ze stonden samen met de taarten te wachten op de grote of kleine honger van de leden. De koffie of thee werd gratis aangeboden de uitbater van de zaal.
 
 
De “vier” koningen kwamen langs


Een fijne afronding van een geslaagde algemene ledenvergadering.