De Postiljon, jaar per jaar...

 2021 

Het nieuwe jaar startte – omwille van de coronaregelgeving – niet zoals we het gewoon zijn. Het blijft dan ook afwachten wanneer onze algemene jaarvergadering zal kunnen doorgaan.
 
Wat zeker is, dat wij 2020 afrondden met 79 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten), een toename met enkele leden t.o.v. vorig jaar en dit spijts het overlijden van vier leden in 2020, nl. Frans Vercauteren, Hilda Cleynhens, Joseph De Smedt en Maria Meuris.
 
 
Het blijft afwachten welke invloed de coronaproblematiek zal hebben op ons ledenaantal dit jaar, ook al omdat de nieuwe inschrijvingen nu veelal via overschrijving i.p.v. tijdens onze bijeenkomsten verlopen.
 
Naar analogie van de vorige jaren noteerden wij ook het totale aantal bezoekers van onze website bij de start van 2021, met name 44.200 ofwel 3.600 meer dan vorig jaar of een gemiddelde van quasi 10 per dag in het coronajaar 2020.
 
Geen clubbijeenkomsten, maar wél actieve leden n.a.v. het gemeentelijke initiatief van de wensboom, waar velen mee positieve wensen bezorgden. 
 
Verder engageerde de club zich medio januari ook tot het inzenden van vier gedichten volgens het nationale thema “SAMEN” bij onze lokale overheid. Dit jaar was er geen afrondend evenement ter zake, maar wel een ander initiatief van de gemeente. Om zoveel mogelijk mensen bij de gedichtendag te betrekken, zegde de gemeente toe om ze voor te behouden voor een poëzieparcours in het straatbeeld in het voorjaar, zodat iedereen van alle gedichten kan genieten.

 

 
In Coronatijd sprongen volgende artikels verder in het oog: 
 
Zo verscheen in de Wefis-Studie 167 een chronologisch overzicht over “Het postverkeer van Franse kabeljauwvaarders via de Société des Œuvres de Mer 1895 – 1939” over de vrij onbekende bijstand bij de behandeling van Franse visserspost door deze private organisatie. Dit overzicht van de hand van ons lid L. Selis omvat 22 uitvoerig geïllustreerde pagina's.
 
In de maandbladen “De Postzegel” nrs 837 (Feb), 838 (Mrt) en 839 (Apr) van de KVBP verscheen van L. Selis in zijn functie als ondervoorzitter van de Nederlandse Academie voor Filatelie een uitgebreid artikel rond Relais- & sterstempels e.d.
 
In het maandblad van Postzegelclub Zellik-Asse “Breughel” werd in hun informatief artikel rond eenbladwedstrijden een duidelijk verwijs gemaakt naar onze clubwebsite en een voorbeeld toegevoegd uit een eerdere inzending van onze club.