De Postiljon, jaar per jaar...

 2021 

Het nieuwe jaar startte – omwille van de coronaregelgeving – niet zoals we het gewoon zijn. Het blijft dan ook afwachten wanneer onze algemene jaarvergadering zal kunnen doorgaan.
 
Wat zeker is, dat wij 2020 afrondden met 79 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten), een toename met enkele leden t.o.v. vorig jaar en dit spijts het overlijden van vier leden in 2020, nl. Frans Vercauteren, Hilda Cleynhens, Joseph De Smedt en Maria Meuris.
 
 
Het blijft afwachten welke invloed de coronaproblematiek zal hebben op ons ledenaantal dit jaar, ook al omdat de nieuwe inschrijvingen nu veelal via overschrijving i.p.v. tijdens onze bijeenkomsten verlopen.
 
Naar analogie van de vorige jaren noteerden wij ook het totale aantal bezoekers van onze website bij de start van 2021, met name 44.200 ofwel 3.600 meer dan vorig jaar of een gemiddelde van quasi 10 per dag in het coronajaar 2020.
 
Geen clubbijeenkomsten, maar wél actieve leden n.a.v. het gemeentelijke initiatief van de wensboom, waar velen mee positieve wensen bezorgden. 
 
Verder engageerde de club zich medio januari ook tot het inzenden van vier gedichten volgens het nationale thema “SAMEN” bij onze lokale overheid. Dit jaar was er geen afrondend evenement ter zake, maar wel een ander initiatief van de gemeente. Om zoveel mogelijk mensen bij de gedichtendag te betrekken, zegde de gemeente toe om ze voor te behouden voor een poëzieparcours in het straatbeeld in het voorjaar, zodat iedereen van alle gedichten kan genieten.

 

 
In Coronatijd sprongen volgende artikels verder in het oog: 
 
1. Zo verscheen in de Wefis-Studie 167 een chronologisch overzicht over “Het postverkeer van Franse kabeljauwvaarders via de Société des Œuvres de Mer 1895 – 1939” over de vrij onbekende bijstand bij de behandeling van Franse visserspost door deze private organisatie. Dit overzicht van de hand van ons lid L. Selis omvat 22 uitvoerig geïllustreerde pagina's.
 
In de Wefis Studie 168 en 169 (Oostende) werden ook artikels van Luc gepubliceerd met name “Een heel verre bestemming … en ook weer terug” en “De rehabilitatie van ongeldig gebruikte postzegels”.
 
2. In de maandbladen “De Postzegel” nrs 837 (Feb), 838 (Mrt) en 839 (Apr) van de KVBP verscheen van L. Selis in zijn functie als ondervoorzitter van de Nederlandse Academie voor Filatelie een uitgebreide artikelreeks rond Relais- & sterstempels e.d.
 
3. In het maandblad van Postzegelclub Zellik-Asse “Breughel” werd in hun informatief artikel rond eenbladwedstrijden een duidelijk verwijs gemaakt naar onze clubwebsite en een voorbeeld toegevoegd uit een eerdere inzending van onze club. 
 
4. In het maandblad “Themaphila” nr 248 kregen we een compliment omwille van onze eerdere filmmontage rond de Kethefil competitie in 2016, waarbij KeTheFil als link erg gewaardeerd werd. 
 
In juni kregen we als club opnieuw hoop om terug van start te kunnen gaan met de clubbijeenkomsten en één van onze leden – Lydia - stelde op 20 juni 2021 tentoon in het deposeum van lingerie en onderhoud in het heemmuseum “Het Molenijzer” te Putte.  
 
Zie meer foto’s in ons fotoarchief.

Op 29 juni rolde een mail binnen, waarbij de gemeente Boortmeerbeek het initiatief van de gemeente Haacht volgde om samen met nog vier andere gemeenten poëzie te voorzien in de wachtruimte van het vaccinatiecentrum te Kampenhout in juli en augustus. 
Wij kregen de info mee, dat er uit de eerder lokaal ingediende gedichten n.a.v. Gedichtendag nu vijf gedichten geselecteerd werden, die door wachtenden in het vaccinatiecentrum in alle rust doorgenomen kunnen worden. Eén van de geselecteerde gedichten was “Samenhorigheid” van Ida, onze clubsecretaresse. Een opsteker!

En dan op 4 juli 2021 was het eindelijk zover, onze eerste clubbijeenkomst na zo lange tijd werd een feit. Ook al was dit in de vakantieperiode én durfden nog lang niet alle leden zich terug mengen in het clubleven, toch waren wij best tevreden met 38 aanwezige leden. 
In de erop volgende clubbijeenkomsten verliep alles naar wens met telkens weer een ruime opkomst.

Het was duidelijk, dat verschillende leden in Corona-tijden aan uitgebreide verzamelingen had gewerkt. Na overleg werd besloten, dat de club vóór 1 augustus verschillende nieuwe éénbladverzamelingen bij de virtuele competitieve “Thema 1” van Themafila – Wetteren zou voorleggen. Uiteindelijk deed de club mee met zeven inzendingen op een totaal deelnemersveld van 36. Twee waren op thematisch vlak en vijf kenden een open filatelie-benadering. Met één van de inzendingen vielen we met rang 4 ook net in de prijzen.

De invitatie van de gemeente Boortmeerbeek voor hun project “Boortmeerbeek feest – Editie VII” op 10 oktober 2021 met uitbouw van de traditionele verenigingendag, werd uiteraard ingewilligd. We bouwden er onze infostand uit met voorbeelden uit 13 ledenverzamelingen in diverse disciplines. De stand werd de hele namiddag bemand met twee tot zes leden, zodat elkeen ook de kans kreeg om de andere standen te bezoeken.