Medio 2010 ontstond binnen de schoot van KeTheFil een nieuw initiatief om filatelisten warm te maken voor het competitief tentoonstellen en via informatieavonden en tal van praktische voorbeelden werd het idee ook aan de kringen verduidelijkt.

Er werd een competitieve tentoonstellingsdatum vastgelegd medio januari 2011 en er werd dan ook druk overleg gepleegd of dit ook in onze kring haalbaar zou zijn.

Onze kring engageerde zich tenslotte om met verschillende inzendingen deel te nemen en slaagde er ook in om enkele filatelisten voor het eerst competitief te laten deelnemen.

Het reglement van deze nieuwe klasse stelde dat de opbouw volgens thematische regels diende te gebeuren. Het thema zelf was volledig vrij, maar diende wel minimaal drie verschillende thematische aspecten te omvatten.  Inzendingen in open klasse werden niet aanvaard.

Een inzending diende te bestaan uit één of twee bladen A4 formaat of één A3 blad en dat er onderscheid zou gemaakt worden tussen jeugddeelnames, filatelisten mét en zonder ervaring:

  • Met ervaring : een filatelist die eerder al verguld zilver behaalde

  • Zonder ervaring : wie nooit deelnam of maximaal zilver scoorde

  • Jeugd : zonder beperkingen

Per deelnemer werden maximum drie inzendingen toegestaan.

 De volgende elementen werden in acht genomen voor de beoordeling:

Titel – verhaal – filatelistische elementen en kennis – kwaliteit van het materiaal – creativiteit en presentatie (zeldzaamheid niet) en de verdeling van de punten als volgt ingeschat:

Originaliteit van het onderwerp (Titel) 

10 %

Het verhaal en de creativiteit 

10 %

Kennis van het thematische onderwerp 

15 %

Filatelistische elementen (Minimum 3) 

20 %

Filatelistische kennis 

20 %

Originaliteit van het gebruikte materiaal 

10 %

Presentatie 

15 %

Meteen van bij de eerste editie in januari 2011 te Asse waren onze leden present. Zeven verschillende leden pakten er uit met 13 verschillende thema’s.

De club was ook present bij de tweede editie in Tienen en haalde er zelfs de wisselbeker binnen.

In 2016 werd getracht bij de derde editie deze wisselbeker te verdedigen te Zellik. Met succes ! Nieuw was dan dat er naast thematiek ook de optie mogelijk is om deel te nemen in de categorie “Open filatelie” maar dan wel met minimaal 2 pagina’s én een verzameling - thematisch of open filatelistisch - mag uitgebreid worden tot 4 pagina's..

Hierna de volledige lijst  van deelnemende verzamelingen tot op heden :

Klik op om bijkomende informatie over deze verzameling te bekijken
(korte inhoud, plan, tentoonstellingen en resultaten ...)

Naam Titel verzameling Info

BEULLENS Jan Van luxe tot alledaags
Haarzorg(en) ?
Met scheermes en schaar naar gezond haar

DAEMS Paul Riolering
Het pannendak
De badkamer
De schrijnwerker
Het rieten dak
Van blok tot vlak
Steen na steen
Samen sterk

GULLENTOPS José Ontwerp en ontwikkeling van een burgervliegtuig
De brandweer
Opleiding piloten - Vervlogen tijd ... huidige tijd
Het prille begin van de luchtvaart
De internationale postdienst

KEMPENAERS Karla Een boontje voor koffie
Kinderen - hou ze bezig
Safety first!
Een leuke hobby - De filatelie
De postiljon

KEULEERS Jan De fiets in het verkeer
Ongemotoriseerde kleuterpret
De fietsinfanterie

PEETERS François Eetbare boleten
Lignicolen - Dichtbij bekeken
De vliegenzwam

VAN RILLAER Ida Het spinnen van wol
De weg naar een net toilet
Met gevoel en ritme
Horen - middel tot communicatie
De strohoed - Klassieke blijver
Uit liefde geboren
Paassymboliek
Roomijs

VANDERSLOTEN Lydia De hoorn des overvloeds
Conservering in blik
De ooievaar
Jeans - Mythe and hype
Weetjes rond - Root Beer -
Het aansteken van een pijp
Hoe maken wij een sneeuwman ?
De was van ons moemoe
De trots van Wenen staat in Brussel

WELLENS Vera En toetsen maar ...
De intro van de EURO 

Infoo      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links