De Postiljon, jaar per jaar...

 1971 

Op 7 januari 1971 vond de allereerste Algemene Vergadering plaats. Het allereerste bestuur werd bekrachtigd en het ledenaantal was van 6 naar 20 aangegroeid. De eerste voorstellen tot het organiseren van een ledententoonstelling kwamen op tafel.

Op 3 en 4 april pakte de club, ter gelegenheid van haar eenjarig bestaan, uit met haar eerste clubtentoonstelling met al 15 volwaardige verzamelingen in de Gildezaal.
Het werd een tweedaagse postzegeltentoonstelling met 15 verzamelingen (hoofdzakelijk landverzamelingen en sommige aangevuld met passende foto's en commentaar) , aangevuld met een tentoonstelling van oude munten & potloodtekeningen van Omer Vloebergh - In totaal: 40 vlakken.

Namen er deel:
 
Jeugdklasse
Bogaerts Dirk
Maes René
Maes Marcella

Volwassenen
Vets Rita
De Roye Freddy
Van Horenbeeck Maurice
Maes Frans
     "
Vertongen Jean-Baptist
Op de Beeck François
Vloebergh Omer
Joris Toos
Verschaeren Annie
De Marree François
Van Neck Celest
Van de Sande Leon

België
Huisdieren
Zwitserland


Boten
Koninklijke familie van België
Bloemen
Nederland en Franse kolonies
Luxemburg
België vóór 1945
Hongarije
België
Ruimtevaart
Duitsland vóór 1945
Napoleon
Frankrijk
België na 1945

Deze verzamelingen beantwoordden uiteraard nog niet aan nationale richtlijnen, maar verduidelijkten wel de doelstellingen van de nieuwe club.

Rond dit evenement verschenen heel wat perspublicaties, die onze clubwerking zeker een duwtje in de rug gaven.
 "Geslaagde tentoonstelling voor verjaardag"
"De Postiljon"Boortmeerbeek bestaat nu een jaar

De postzegeltentoonstelling - door de krant bestempeld als postzegelshow - kende een vrij grote belangstelling maar ook de kunstzinnige toets kende een grote toeloop. Op de voorgrond ziet u hoe Omer Vloebergh de genodigden de vereiste inlichtingen bij zijn schetsen en schilderijen gaf.

Potloodtekenaar Omer Vloebergh met een paar van zijn werken.
Hij lokte een grote belangstelling bij de talrijke bezoekers.

Ziehier wat hierover in de pers werd geschreven :

In aanwezigheid van senatorschepen Bogaerts, raadsleden Liekens en Daems, onderpastoor Van Rompuy en een aantal genodigden, werd de tweedaagse postzegeltentoonstelling van *De Postiljon" plechtig geopend. In zijn welkomstwoord dankte voorzitter Freddy De Roye de aanwezige personaliteiten voor hun opkomst, alsook het bestuur van de Gildezaal, die de club in de gelegenheid stelde de tentoonstelling in deze zaal te kunnen houden.

Senator Bogaerts wenste de inrichters veel succes. Na de hierop volgende receptie, gingen de genodigden een kijkje nemen in de keurig ingerichte tentoonstellingszaal. Op een aantal panelen - afgestaan door de Dienst der Posterijen - hadden een 20-tal verzamelaars eigenhandig en op zeer aanschouwelijke wijze, hun postzegels aangebracht. Sommige series waren daarbij geïllustreerd met passende foto's en sprekende commentaar.

In het centraal gedeelte van de Gildezaal werd door de jonge heer Danny Hermans, humaniorastudent aan het Instituut Don Bosco te Haacht en tevens actief lid van de club, een omvangrijke verzameling oude munten uit 43 diverse landen tentoongesteld. Deze knaap wist na amper 2 jaar verzamelen, reeds een 1.500-tal oude geldstukken op de kop te tikken.
Het hoekje, voorbehouden aan de potloodtekeningen van de hand van de heer Omer Vloebergh, adjunkt-secretaris van de inrichtende vereniging, lokte de bijzondere aandacht van de bezoekers.

Met deze eerste tentoonstelling te Boortmeerbeek ingericht, kregen de initiatiefnemers heel wat bezoekers. Dure. of zeldzame verzamelingen werden er echter niet opgemerkt. Dit was ook niet de bedoeling. Het kwam er slechts op aan, het publiek en vooral de jeugd, de mogelijkheid te bieden een kijkje te kunnen werpen op de activiteiten van deze jonge club voor postzegelverzamelaars. Dat zij ten volle in hun opzet slaagde, getuige het feit dat men reeds de wens naar voren bracht om in de toekomst nog dergelijke tentoonstelling in te richten met nog meer en mooiere verzamelingen."

Hierna enkele werken van Omer Vloebergh :

Op 27 juli 1971 viel een uitnodiging in de bus van Hobby Club Centrum te Wilsele, die onze club hadden "ontdekt". Zij nodigden onze leden uit voor een bezoek aan hun 1ste hobbytentoonstelling, die doorging in het gemeentehuis, t.g.v de handelsbeurs, te Wilsele op 21 en 22 augustus 1971. Het was de eerste keer dat wij met de club een externe filatelistische activiteit bezochten.

De bekendheid van onze club - hoe jong ze ook nog was - deinde uit en zo ontvingen wij al in 1974 een uitnodiging van een club uit het Waalse landsdeel, nl. uit Montignies-sur-Sambre n.a.v. de publicatie van hun voorverkoop met gelegenheidsafstempeling op 11 september 1971. Enkele bestuursleden gingen op de uitnodiging in en brachten als souvenir een genummerde FDC "Echophil asbl 197/71 N° 2409" mee. Het belang van FDC's in ons clubleven bij tentoonstellingen was ons toen nog niet bewust.

 
 
Na heel wat beraadslagingen verscheen op 1 november 1971 ons eerste échte clubblad onder de naam "De Posthoorn", een naam die de club ook steeds trouw bleef, met als verantwoordelijke uitgever François Daems.

De volgende vaste rubrieken werden ingelast:

- Nieuwe uitgaven (laatste postzegels nationaal en internationaal)
- Brievenbus (vragen en antwoorden van leden)
- Clubnieuws (nieuws uit onze en andere clubs)
- Nuttige wenken (info over druktechnieken, tanding, fosfor ea)


Zie hier de coverpagina van ons allereerste clubblad. Naast het voorgedrukte deel in zwart-wit werd vanaf dan elke editie numeriek en met maandinformatie manueel ingevoerd.

In editie 2 van het clubblad werden op verzoek van enkele leden toen ook de adressen van de verschillende bestuursleden opgesomd, een traditie die wij - door de jaren heen - bleven handhaven.
 
Tijdens het weekend van 11 en 12 december 1971 presenteerde de Regie der Posterijen een reeks van 4 postzegels met uitvergrote insecten in Antwerpen, Chimay, Gent, Gilly, Lokeren, Pont-à-Celles én in Strombeek-Bever.

Op 11 december opteerde een groep leden om de voorverkoop in "Ons Huis" in de Stationsstraat te Strombeek-Bever te opzoeken om er persoonlijk kennis te maken met de zegels én gelegenheidsafstempeling

Op 18 en 19 december organiseerde de Geelse Hobby Club haar 12de thematische tentoonstelling in de gemeentelijke feestzaal te Geel met 72 exposanten met 400 kaders. Omdat er belangstelling in onze club voor bestond, reden enkele bestuursleden er naartoe om ideeën op te doen voor onze volgende geplande tentoonstelling in het voorjaar van 1972.