De Postiljon, jaar per jaar...

 1973 

Onze derde algemene ledenvergadering op 21 januari 1973 verliep als een familiefeest met 42 leden op de afspraak. Opnieuw stelden wij een toename vast qua ledenaantal. Eind 1972 stond de teller op 53.

Er was een bestuurswissel:
     - Frans Maes werd penningmeester / ruilmeester
     - Ghislain Vleugels tekende vanaf dan voor de redactie van het clubblad ipv F.Daems
     - Omer Vloebergh bleef wel bestuurslid.

Het bestuur zag er als volgt uit :

 
Voorzitter
Secretaresse
Penningmeester / ruilmeester
Redactie clubblad

Bestuursleden
 
 
Freddy De Roye
Annie Verschaeren
Frans Maes
Ghislain Vleugels

Omer Vloebergh
Leon Van de Sande
François Daems

Op 12 februari 1973 kreeg het clubbestuur een heuglijke brief vanwege de secretaris van het lokale feestcomité, waarin wij een verdubbeling van de jaarlijkse toelage van 750 Bf naar 1500 BF. De clubkas was hier uiteraard zeer goed mee gebaat.

Frans Maes nam in die tijd vaak informatie artikels (geschiedenis / kunst / geografie e.d.) over uit "Esso Magazine als aanvulling bij het filatelistische nieuws.
 
Op 24 + 25 maart 1973 vond in de Tuinbouwveiling te Sint Katelijne Waver de voorverkoop plaats met als onderwerp "Meteorologische wereldorganisatie". Het bestuur was er met drie personen vertegenwoordigd. Destijds vond de voorverkoop rond één onderwerp nog op meerdere plaatsen tegelijk plaats en op de locaties onderling werden eerstedagomslagen uitgewisseld rond het gezamenlijke thema.         
Zie bvb bijzondere afstempeling - Brussel.   
 

Op dezelfde data was er ook een voorverkoop in Abdij van 't Park te Heverlee onder het motto "Culturele" en een bijzondere afstempeling met het wapenschild van Parkabdij. Dicht bij huis zag men bij de voorverkoop menig Postiljonner.
 

Postzegelkring "Ontspanning" Herentals organiseerde op 14 + 15 april een thematische postzegeltentoonstelling in de gemeentelijke school te Herentals. De Postiljon was er met een ruime delegatie present, vooral om meer voeling te krijgen met het thematische verzamelen en ontdekte er voor het eerst de FIP reglementering.
 
In de tijdspanne 28 april t/m 1 mei 1973 liep een tentoonstelling rond de 14-daagse van het Rode Kruis in Antwerpen ingericht door het Belgische Rode Kruis i.s.m. het Belgisch instituut voor voorlichting en documentatie, omkaderd met een feestzitting met muzikale intermezzo's van Mevrouw Christiane Wuyts op clavecimbel, een kopij van een historisch instrument van Andreas Ruckers.

Opmerkelijk: Bij de plechtige opening was de toenmalige nationale voorzitter van het Rode Kruis, Z.K.H. Prins Albert aanwezig. De leden van de geïnviteerde clubs - en dus ook van onze clubafvaardiging - kwamen natuurlijk niet direct in contact met hem.

Onze 3de clubtentoonstelling werd georganiseerd op 2 + 3 juni 1973 en kreeg als werktitel "Hoe kan het beter?" mee. Ze ging door in de Gildezaal te Boortmeerbeek. De tentoonstelling werd geopend door senator Bogaerts, leden van het gemeentelijke feestcomité en afgevaardigden van vele clubs. Het was een tentoonstelling met multipel opzet én aangevuld met een bijen- en hobbytentoonstelling i.s.m. de Imkervereniging Layenskring uit Wespelaar.

De receptie met gesmaakte toastjes verzorgd door Juff. Vloebergh en de dames Milcamps, Maes en Haemels zette de toon voor de start van dit succesvol filatelistisch gebeuren en het gemeentebestuur stelde bij het afsluiten van het evenement, dat de culturele waarde van De Postiljon gestaag maar zeker begint door te dringen.

De Postiljonleden zelf stelden er 60 vlakken tentoon.
 


 
Foto uit het krantenartikel Cfr "In de Pers 1973"

Op zondag kon men er naast postzegels ook munten, sigarenbanden, punten e.a. ruilen en verder was het hele weekend een pyrogravurestand van de hand van Gustaaf Vander Maelen en een muntententoonstelling.

Volgende exposanten kwamen er zeker aan bod :
 
Jeugdklasse
Maes Louis
Maes Marcella
Maes René
Vloebergh René

Volwassenen
Maes Frans
Florenty Maurice
Van Neck Celest
Vleugels Ghislain
Vertongen Jean-Baptist
Feyaerts Georges
Mevr Milcamps
Verschaeren Annie
De Marree François
Gils Louis-Victor
Joris Toos
Van den Eynde Marcel
Vandersloten Jules 
Van Horenbeeck Maurice
Haemels Hortense
         "
Van de Winckel André

Oostenrijk
Zwitserland
Huisdieren
Zoogdieren van gans de wereld


Olympische spelen en afzonderlijke proeven
Belgische spoorwegzegels en afstempelingen
Jersey
Schilderkunst
De kolonie Congo - vroeger en nu
Jaarkalender met geboortedata
Studie op nr 46 van België (Variëteiten en stempels)
Italië
Napoleon
Oostenrijk
Ruimtevaart
Eerstedagvluchten Sabena
Olympische spelen (Europese uitgiften)
Bloemen
Oude postzegels in een nieuw kleedje
+ Waarvoor dienen postzegels?
Wie is wie in België?

Vloebergh Omer pakte uit met schilderijen, gekenmerkt door fijne detaillering en menig stuk verwijzend naar het gemeentelijk patrimonium.

In ons archief vonden wij nog een tekening terug van de hand van Omer met een schets op A3 formaat van het toenmalige gemeentehuis (= het latere politiebureau) in de dorpskern. Voorbeeld verkleind weergegeven.

Vander Maelen Gustaaf zorgde verder voor een pyrogravurestand met demonstraties.

Staf ontwierp voor de club volgende gepyrograveerde postiljon als blijvend souvenir voor onze trofeeënkast in formaat 18 x 28 cm en voor de deelnemers aan de tentoonstelling een kleinere versie in peervorm met maximale afmetingen 11,5 x 25 cm. Alles individuele kunstzinnige handwerkjes.

De receptie, verzorgd door drie dames, met gesmaakte toastjes voor de talrijke aanwezigen, was een blikvanger.

De opening mét het officiële doorknippen van het lint was een succes. Voor het eerst mochten wij verschillende leden van externe clubs begroeten en ook enkele gemeentemandatarissen hadden de club "ontdekt", zo o.a. ook senator Bogaerts, leden van het feestcomité en van het CSC bestuur.

Op 23 + 24 juni 1973 richtte de Mechelse Arbeiderpostzegelverzamelaars een postzegeltentoonstelling in het Cultureel Centrum op de Melaan in. Het geheel werd omkaderd met de voorverkoop van een reeks van zes "Historische" postzegels. Onze club was er present met een delegatie.

De club organiseerde haar allereerste clubveiling op 1 juli 1973 met 25 loten.

Imkervereniging Layenskring uit Wespelaar - die ons eerder hadden gesteund bij het opzetten van onze 3de clubtentoonstelling - organiseerden op 25 + 26 augustus 1973 hun bijententoonstelling in de Gildezaal te Boortmeerbeek en inviteerden onze leden om ook bij hen te komen exposeren. De bijenteelt en de erbij horende honing stonden daar natuurlijk op het voorplan.

 
Tegelijk met de bijententoonstelling ging ook onze eerste hobbytentoonstelling door in de gildenzaal met als titel "Hoe kan het beter?".  Beide tentoonstellingen werden geopend door toenmalig Burgemeester Servaes

 
 


De Postiljon zorgde voor 17 postzegelverzamelingen, aangevuld met munten en allerhande kunstobjecten. Het geheel kreeg opnieuw veel waardering van het publiek.

Volgende ledenexposanten kwamen er o.a aan bod:

 
Jeugdklasse
Vloebergh Myriam
Maes Louis
Maes Marcella
Maes René

Volwassenen
Feyaert Georges
Florenty Maurice
        "
Van Neck Celest
Haemels Hortense
Vertongen Jean-Baptist
Van de Winckel André
Vandersloten Jules
Mevr. Milcamps 
Maes Frans
        "
Verschaeren Annie
De Marree François
Gilis Louis-Victor
Vleugels Ghislain

Dieren uit de hele wereld
Oostenrijk
Zwitserland
Huisdieren


Jaarkalender met geboortedata
Belgische spoorwegzegels - vlaggen en reclamestempels
Belgische eerstedagafstempelingen
Jersey
Waarvoor dienen postzegels?
De kolonie Congo - Vroeger en nu
Wie is wie in België?
Olympische spelen (Europese uitgiften)
Studie op nr 46 van België (Variëteiten en stempels)
Olympische spelen en afzonderlijke proeven
Nederland en Franse kolonies
Italië
Napoleon
Oostenrijk
Schilderkunst

Medio 1973 vonden de eerste besprekingen plaats tot het opstarten van het intergewest Mechelen, waartoe Lier, Nossegem en Boortmeerbeek gingen behoren. Het effectieve startsein voor onze club binnen het intergewest werd gegeven in september 1973. 

Op 7 oktober 1973 ging onze 2de clubveiling door in het clublokaal. De intentie ontstond om dit vanaf dan elke 1ste clubdag van de maand bij in het programma in te lassen. De veilinglijst verscheen elke maand voorafgaand in het clubblad.
Binnen het nieuw opgestarte intergewest "Mechelen" werd geopteerd om op geregelde tijdstippen intergewestelijke veilingen op te zetten, waarbij alle aangesloten kringen beurtelings voor de organisatie van de veiling zouden zorgen. De allereerste editie hiervan ging op 28 oktober 1973 door in het Volkshuis, Leermarkt te Mechelen. Het reglement verscheen in ons clubblad van diezelfde maand.
 
In het najaar van 1973 durfden meerdere leden voor het eerst deelnemen aan extern georganiseerde tentoonstellingen :
 
Op 3 en 4 november 1973 waren wij present bij de 1ste Federale tentoonstelling (400 vlakken) in het Koninklijk Atheneum te Lier. De Postiljon vaardigde twee leden af in competitieverband met 10 kaders: Ghislain Vleugels  "Schilderkunst" met 6 in de volwassenenklasse en René Maes "Huisdieren" met 4 in de jeugdklasse én een groep bezoekers. René mocht er een tinnen schotel in ontvangst nemen als aandenken aan deze manifestatie uit handen van de heer H. De Cock, voorzitter van de Federatie.
 
De Geelse vogelvrienden organiseerden op 24 en 25 november 1973 hun 10de nationale vogelshow & postzegeltentoonstelling in de gemeentelijke feestzaal te Geel. De postzegeltentoonstelling - uitsluitend voorbehouden aan het thema "Vogels" telde 100 vlakken. Voor het eerst behaalden de club via het deelnemende jeugdlid René Maes "goede" resultaten bij deze vriendschappelijke competitie die volgens de FIP reglementering gejureerd werd. Een 15de plaats op een deelnemersveld van 50 deelnemers met 66 % was voor René een onverhoopt succes !
 
Het jaar werd afgesloten met een bezoek aan de  clubtentoonstelling van de vrienden van Nossegem (1 en 2/12) op 1 december 1973.
 
In de annalen lazen we:  "Op vrijdag 30 november om 20u30 werd deze culturele activiteit op en waardige manier ingezet ........ Onder de aanwezigen waren o.a. de eerste schepen en schepen van cultuur van Nossegem, ..... afgevaardigden van vriendenclubs Mechelen, Lier, Boortmeerbeek en Kortenberg, de tentoonstellers enz..."
 
In de maand december kwam ook een samenwerking tot stand tussen Postzegelklub Nossegem, Germinal Beringen-Mijn en De Postiljon Boortmeerbeek met betrekking tot het gezamenlijk uitgeven van het clubblad.