De Postiljon, jaar per jaar...

 2024 

Wij startten het nieuwe jaar alvast met onze deelname met drie verzamelingen aan de virtuele éénblad competitie van Themafila Wetteren. Hierbij was het verplicht om een pagina op te bouwen rond een Belgische filatelistische uitgifte in 2023. Op de uitslag bleef het wet wat langere tijd wachten.
 

 
Ons lid Luc Selis startte zijn filatelistische jaar alvast met de realisatie van een verzuchting om een voordracht te kunnen geven bij de Royal Philatelic Society te London en deed dit met verve op 11 januari 2024.
De bespreking van tentoongestelde stukken en voordracht draaiden rond zijn verzameling van de "Ocean letters".

Luc voelde zich gevleid door het enorme interesse en beantwoordde ter plaatse ook vele vragen, zelfs nog tijdens de afsluitende receptie. Het bestuur van de Royal Philatelic Society spaarde de lofwoorden aan zijn adres ook niet.
Meer foto's: zie clubwebsite
 

Het clubjaar zelf startte op 7 januari 2024 met een gewone clubbijeenkomst.
Als officiële start van het clubjaar gold echter onze algemene ledenvergadering op 21 januari 2024 in de Time Out Sportbar te Boortmeerbeek.
Het vorige jaar werd afgerond werd met 71 lidkaarten, waarvan 37 familiekaarten, een status quo met de eindstand van eind 2022.
 
De algemene jaarvergadering werd geopend door onze voorzitster - die lovende woorden uitsprak aan het adres van alle leden, die van 2023 een succesvol jaar maakten en zij drukte de wens uit, dat het nieuwe jaar er opnieuw is eentje is waarin vriendschap en samenhorigheid primeren.

In haar openingswoord hield onze voorzitster eerst een minuut stilte voor de ons in 2023 ontvallen leden. Ook familieleden van leden werden hierin betrokken.
 
Roger Cauwenberhgs Willy Van Rillaer  (*) Willy Van Droogenbroeck
(*) Was al overleden in de herfst van 2022, maar dit werd pas in 2023 aan ons gecommuniceerd. 
 
Er werd geklonken op een vlot en mooi nieuw clubjaar bij een drankje naar keuze, aangeboden door de club. Traditioneel volgde het kasverslag voor de penningmeester, waarbij 2023 met mooie cijfers werd afgerond afronden. Alle financiële bewijsstukken lagen ter inzage met dank aan iedereen, die me de financiële registers ondertekende voor controle en akkoord.
 
Onze webmaster vergeleek het bezoekersaantal aan de website t.o.v. vorig jaar. De teller ging van 51700 naar 57760 bezoekers, dixit ± 16 bezoekers per dag – een opsteker van formaat. Hij duidde dat sinds 1971 zijn al meer dan 350 gebeurtenissen in ons fotoarchief gedocumenteerd zij. In 2023 alleen al werden 30 activiteiten ingelast met meer dan 250 foto’s. Tot slot duidde hij de verdere automatisering van onze website
 
Onze ruilmeester dankte de leden, die hem vaker helpen als hij er even niet is en bedankte het bestuur voor het vertrouwen. De ruildienst verloopt zeer goed. Als er al eens een foutje is, komt dit meestal door slecht geschreven cijfertjes in de boekjes. Hij somde nog wat documenten op die ter beschikking staan voor leden, die er interesse in hebben.
 
De clubsecretaresse overliep bondig alles wat het oude jaar kleurde – en dat was best véél - en uit haar vooruitblik naar 2024 bleek, dat er al heel wat ingepland staat, zowel op lokaal als filatelistisch vlak. Er volgde geen pauze, zoals initieel voorzien, maar op verzoek werden tegelijk ook de andere punten aangepakt. 
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering werd op verzoek van Boudewijn zijn functie als feestleider overgedragen aan Suzy Maes én dit feit werd door de aanwezige leden bekrachtigd. Boudewijn kreeg vanuit de leden een welgemeend dank u wel voor zijn jarenlange inzet voor de club.
Zoals steeds was ook de helft van de bestuursleden verkiesbaar. Alle voorgedragen leden werden bij algemeenheid van stemmen bekrachtigd.
In de variaronde nam onze kersverse feestleidster het woord inzake het geplande clubetentje van 7 april 2024, waar het overleg met de uitbating van de zaal pas recentelijk werd afgerond. Het wordt anders dan tijdens vorige edities, maar zeker wel een gezellig feestmaal.
 
Onze clubveiling met oude catalogi en insteekboeken omvatte dit keer minder loten, maar deze gingen wel vlotjes de deur uit.  De vergadering werd afgerond met een grote kop soep met broodjes (voor hen die inschreven) en mét een nieuwe clubfoto.
 

Meer foto's: zie fotoarchief in clubwebsite 

In “Les Belgolâtres” nr. 17 van januari 2024 maakte ons lid L. Selis ook deel uit van het auteursteam van dit internetmagazine dat aandacht schonk aan “Les timbres à 12 en 30 Frs – Roi Baudoin avec lunettes – type Marchand”

Januari en februari zijn ook de maanden, dat er in de dorpskernen toneelvoorstellingen doorgaan, die altijd weer erg gesmaakt zijn door onze leden. 
  • Toneelgroep "De Vlieg" bracht het stuk "De gevangene ontsnapt" in zaal Carpus te Hever-Dorp.
 
  • Toneelgroep "De Morgenster" brachthet stuk "De Seut" in de Gildezaal te Boortmeerbeek-Dorp
Zie ook fotoarchief in clubwebsite
 
Op 25 januari 2024 tekende de club present tijdens het eerste KeTheFil treffen van het jaar in het Bondshuis te Zaventem, waar na de door hen opgestelde algemene ledenvergadering, diverse punten aan bod kwamen in de effectieve vergadering. De quizvragen werden eveneens onder de loep genomen en de inforonde draaide dit keer rond Erinnofilie. Een verslag werd opgenomen in ons clubblad.
 
Eind januari zag men standhouders én leden op pad:
 
27 januari 2024 31ste nationale ruilbeurs te Hoboken
28 januari 2024 Ruilbeurs Heist op den Berg
 
Op 29 januari 2024 was de clubafgevaardigde op post tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondhuis te Zaventem. Zoals altijd nam ze nota van heel wat besproken punten, luisterden naar de verduidelijkingen bij de maandelijkse quiz en volgde met aandacht de infosessie rond "Voorlopers van postwaardestukken met publiciteit". Ook dit keer volgde een verslag in het clubblad.

Namens de club werden door drie leden vier gedichten ingezonden rond het nationale thema "thuis" en zij woonden ook de gemeentelijke poëziedag bij op 2 februari 2024 in de Bib te Hever, onder de noemer "Dichter bij de soep", omdat er tussen de gedichten door lekkers was via soep met balletjes.

 
Na een gesmaakte voordracht van de dichteres Dorien Van Vylder, kregen ook de leden, die werk inzonden, de kans om elk één gedicht voor te dragen. Hun gedichten werden ook opgenomen in het clubblad. 
Zie ook fotoarchief in clubwebsite


Later in het jaar verscheen in het maandblad "De Postzegel" nr 870 van mei 2024 van de KVBP in een terugblik op ons clubblad van februari " Een bijzondere vermelding verdient de poëziedag, waar enkele leden zich van hun meest literaire kant lieten zien".

Begin, medio én eind februari zag men leden als standhouder én deels ook als bezoeker tijdens volgende beurzen:
 
3 februari 2024 14de internationale beurs Zelzate
4 februari 2024  Nationale ruilbeurs Sint Niklaas (*)
(*) Een groep leden vond hier de locatie niet.
17 februari 2024 Ruilbeurs Leopoldsburg 
18 februari 2024 40ste nationale postzegelbeurs, Lokeren 
24 februari 2024  12de nationale ruildag Wommelgem
25 februari 2024 Ruilbeurs Heist op den Berg

Op 29 januari 2024 was de clubafgevaardigde op post tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondhuis te Zaventem. Zoals altijd nam ze nota van heel wat besproken punten, luisterden naar de verduidelijkingen bij de maandelijkse quiz en volgde met aandacht de infosessie rond "Voorlopers van postwaardestukken met publiciteit". Ook dit keer volgde een verslag in het clubblad.
 
Nadat op 2 maart 2024 enkele standhouders en enkele leden een bezoek brachten aan de nationale filateliebeurs in de middenschool van het atheneum te Dendermonde, zorgden andere leden er ’s avonds voor dat de standen voor onze beurs van daags erna klaargezet werden en dat de materialen voor de clubruiltafel en tombola ook ter plekke geraakten.
 
Onze 23ste nationale filateliebeurs ging traditiegetrouw door op de eerste zondag van maart. Zo konden we op 3 maart 2024 heel veel bezoekers ontvangen in de locatie, waar we ook onze vergaderingen houden, in de Time Out Sportbar te Boortmeerbeek.
 

 
De standhouders meldden ons na afloop, dat ze best tevreden waren en ook van bezoekers hoorden wij dat ze weer hun gading vonden. Verder gingen de postzegels en materialen op de clubtafel, aangeboden ten voordele van de club, bijzonder goed van de hand eveneens alle voorziene tombolaprijzen. Zelfs in de namiddag, waar het anders veelal stil valt, waren er dit keer menige geïnteresseerden op pad. Wij mogen dus zonder schroom zeggen, dat onze beurs eens te meer een schot in de roos was. 
Zie ook fotoarchief in clubwebsite
 
Daags erna, op 4 maart 2024, volgde de clubafgevaardigde de invitatie van de gemeente m.b.t. tot de cultuurraad in de raadzaal van het gemeentehuis. De punten op de agenda werden terdege besproken en gedocumenteerd en in ons clubblad volgde een verslag van de vergadering.
 
Onze ruilmeester was op 9 maart 2024 dan weer op pad om de vergadering van de SFP in Lier bij te wonen. Daar verliep alles vlotjes met één uitschieter qua berichtgeving, met name het ontslag van de voorzitter van de federatie na 50 jaar inzet. Ook hier werd bericht uitgebracht in de club en in het clubblad.

Dezelfde dag - 9 maart 2024 - was één van onze leden als standhouder present tijdens de grote verzamelaarsbeurs in het Instituut André te Charleroi, een organisatie van L'Amicale Royale Hennuyère.

 
Op 10 en 11 maart 2024 volgden verschillende leden de uitnodiging van onze leden Lydia en Paul om een kijkje te komen nemen naar de zelfgemaakte handwerkstukjes rond Pasen, die bij hen thuis in Haacht bij hen uitgestald waren. Ruime keuze van heel wat moois.
 
Zie ook fotoarchief in clubwebsite
 
Tijdens de 22ste verzamelaarslentebeurs in de overdekte markt te Hannut op 16 maart 2024 was één van onze leden present met een filatelie- en materiaalstand. 

Midden maart was in de bijkomende informatie in Wefis Studie 178 (2de deel Spoorwegen Gand-Eeclo-Bruges) van Roland Gevaert een artikel gewijd aan "Denemarken - Radiobrev - DFDS" (Det Forenede Dampskib Selskab) van de hand van ons lid Luc Selis.

 
Op 17 maart 2024 verliep onze clubbijeenkomst eveneens in paassfeer met keuze aan melkchocolade en fondant paaseieren voor alle aanwezige leden.
 

Zie ook fotoarchief in clubwebsite
 
Enkele leden verkozen echter om er dan toch niet bij te zijn en zakten – eveneens op 17 maart - af naar Begijnendijk, waar ze gingen neuzen tussen de standen van de ruilbeurs van de lokale Hobby- en Verzamelclub. Eén van onze leden pakte er ook uit met een filatelie- en materiaalstand.

De club was op 21 maart 2024 vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem. Naast de klassieke punten met terugblik en vooruitblik op diverse filatelistische activiteiten werden o.a. ook enkele ingediende stukken van onze club op scherm getoond en besproken. Het hoofddeel van de avond behandelde deel I rond "Borderline materiaal in thematische filatelie". Een bondig relaas volgde in het clubblad.
 
Bij de Algemene Statutaire Vergadering van de KLBP Brabant in het Bondshuis te Zaventem op 23 maart 2024 was De Postiljon ook vertegenwoordigd en dit tevens in naam van de kring van Keerbergen. Samen met andere clubafgevaardigden werden 19 agendapunten doorgenomen en later volgde in de club wat meer tekst en uitleg en in het clubblad volgde een bondig verslag.

Op 24 maart 2024 waren verschillende leden – zoals zo vaak – ook op weg naar de parochiezaal in Heist op den Berg (Station) waar ze gingen neuzen in de ruilbeurs van Hekapo. Twee leden pakten er ook uit met een filateliestand.

 
De grote internationale filatelie- en muntenbeurs in Expo Antwerpen is voor filatelisten niet te versmaden. Bij de huidige editie op 29 + 30 maart 2024 brachten verschillende leden een bezoek aan de beurs, die dit keer omkaderd was met voorverkopen bpost en een gelegenheids-tentoonstelling, deels pre-competitief en deels informatief opgebouwd.
 

In de beurs werd een ruime stand bemand door 4 leden en de stand van illustrator Andre Buzin nog verdere twee leden.
 
 
Aan de stand van bpost inzake de voorverkopen, konden enkele leden weer pareltjes bemachtigen m.b.t. volgende uitgiften:
 
Baltsgedrag in
België 
Bedreigde onderwaterleven
 
Belgische
choreografie 
Blauwe
Kiekendief
In de tentoonstelling een kader met deelnames aan de Themafila een-bladcompetitie (waaronder drie A3 stukken van de Postiljon).
 
Zie ook fotoarchief in clubwebsite
 
Ons lid L. Selis maakte een gedetailleerde gedocumenteerde exposé in het Engels omtrent zijn lezing "Ocean letters" in London eerder dit jaar. Geïnteresseerden leden kregen op 2 april 2024 zijn akkoord om zijn verhandeling in te zien.

In het kader van de herbestemming van de kerk te Schiplaken werd ook aan verenigingen gevraagd om hun visie hierover kenbaar te maken. Ons bestuurslid Eddy woonde de vergadering bij op 3 april 2024 en rapporteerde erover in de club, o.a. door voorlegging van het eindverslag ter zake. 

Ons clubfeest op 7 april 2024 stond dit keer in het teken van ons 55 jarig clubbestaan. Het team van de Time Out Sportbar verzorgde voor onze leden ons het driegangenmenu en na al dat lekkers genoten nog velen op het grote scherm bij het kijken naar videobeelden uit onze rijke clubgeschiedenis.
 
 
Zie ook foto- en filmarchief in clubwebsite
 
Bij het klaarzetten van de kaders in de zaal was ons lid Rudy erbij, waarvoor onze dank.In het 4 pagina tellende artikel "De Belgische filatelist is in Nederland wat onderbelicht geraakt" in het Nederlandse maandblad "Filatelie" van April 2024 werd de naam, het logo én de website van onze club opvallend geciteerd en er tegelijk werd via links ook de aandacht gevestigd op diverse verzamelingen uit onze clubgeschiedenis, die allen wat met België te maken hebben.
 
In Wefis studie nr 180 Oostende m.b.t. de postale revolutie begin van de 21ste eeuw in Oostende, werd in het magazinedeel een artikel opgenomen van ons lid L. Selis, getiteld "Een reünie na 100 jaar".

Wij spotten in het clubblad ’t Dijkenaartje van Hobby- en verzamelclub Begijnendijk (periode april, mei, juni) een artikel van hun voorzitter, Paul Wijnants, met medewerking van ons lid Edmond Cannaerts, getiteld “Zwitserland – Belgisch Congo” met de bespreking van een zeer bijzondere brief ter zake. 

In “Les Belgolâtres” nr. 18 van april 2024 maakte ons lid L. Selis ook deel uit van het auteursteam van dit internetmagazine dat aandacht schonk aan “Les envois – échantillons sans valeur de 1556 à 1988” 
 
Eind april waren leden verder actief op pad, met name op:
 
20 april Eén van onze leden was present met een filateliestand bij "Het Kamp-De Zwaantjes" in de Sint-Michielszaal te Leopoldsburg.
21 april  Vele leden waren present tijdens onze clubbijeenkomst, maar een aantal was ook op pad, met name naar de ruildag van de vrienden van Begijnendijk in het parochiecentrum. Hier was ook een lid aanwezig met een filateliestand. En dezelfde dag, maar dan in de namiddag spotten wij leden, die deelnamen aan de rondleiding rond het kerkhof van Hever m.b.t. erfggoeddag. Enkele foto's op clubwebsite
25 april De clubsecretaresse woonde de KeTheFil-vergadering bij in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag volgde in het erop volgende clubblad. 
28 april Er tekenden twee leden in met filatelistisch materiaal en prentbriefkaarten tijdens de ruilbeurs van Heist op den Berg. Verschillende leden brachten een bezoekje.
 

Zoals aangekondigd, zouden de ingediende één bladverzamelingen voor deelname aan American Topical Association vanaf begin mei op onze website ter inzage staan. Geef op google “ATA philately on page” in en klik dan op “Visit the 2024 Exhibit Gallery”

Tijdens de 34ste happening te Zaventem op 18 mei 2024, een organisatie van postzegelclub Nossegem, viel er weer heel wat te beleven. We spotten er drie leden als standhouder en kreeg feedback van vijf leden, die tussen de standen ook postzegels en stukken vonden voor hun verzamelingen.
 
 
 
Zie ook in fotoarchief in clubwebsite
 
Ondanks het feit dat de gemeente op 19 mei 2024 in de dorpskom haar jaarmarkt en kermis met tal van randorganisaties op het getouw zette, vonden heel wat leden toch de weg naar onze clubbijeenkomst, waar we aan hen die er iedereen, die er was, ook meteen de boodschap over de gewijzigde zomerbezetting meegaven. Alle leden, die over mail beschikken, kregen naderhand de info via deze weg bevestigd. Later vernamen we van enkele leden ook, dat ze diezelfde voormiddag opteerden om een bezoekje te brengen aan de ruilbeurs te Begijnendijk.

Bij het gemeentelijke seniorenfeest op 24 mei 2024 waren 650 senioren uit eigen dorp aanwezig en iedereen genoot van het lekkere eten en de omkaderende ambiancemuziek. We hebben er ook verschillende leden van onze club gespot. 

 
 
Zie ook in fotoarchief in clubwebsite
 
In de dorpskom jaarmarkt en kermis met tal van randanimatie op zondag 19 mei maar toch vond het merendeel van de leden de weg naar de clubbijeenkomst, waar we dienden te melden, dat dit jaar onze clubdagen in de zomerperiode enkel de 3de zondag van de maand zouden doorgaan (buiten onze wil om. Dezelfde dag opteerden enkele leden ook voor een bezoek aan de ruilbeurs te Begijnendijk
 
Bij het gemeentelijk seniorenfeest op 24 mei 2024 waren 650 senioren uit eigen gemeente present. Wij hebben er ook verschillende leden van onze club gespot. 
 
 
Zie ook in fotoarchief in clubwebsite
 
Eind mei vond men onze leden weer op menig gebied
 
26 mei                    De ruilbeurs van Hekapo in Heist op den Berg stond eens te meer in de agenda van menig Postiljonner.
28 mei
Voor het gala van de gemeentelijke Boortmeerbeekenaar in de sporthal te Boortmeerbeek had de club begin van het jaar een lid voorgedragen. Dirk Van Kerckhove verdiende het om gelauwerd te worden met 42 jaar lidmaatschap waarvan 25 jaar als bestuurslid. 
De club tekende in bij de gemeente met 16 gegadigden om de club te vertegenwoordigen tijdens deze huldeavond.
 
 
 
Zie ook in foto- en filmarchief in clubwebsite
 
   30 mei             De clubsecretaresse woonde ook deze KeTheFil-vergadering bij in het Bondshuis te Zaventem. Een uitvoerig verslag volgde in het erop volgende clubblad.


In de periode van 30 mei t/m 1 juni ging de nationale tentoonstelling Paris Philex 2024 door in Paris Expo hal bij de porte de Versailles. Wij vernamen later, dat één van onze leden – Rudy – hier een bezoek bracht.

Ons lid Lydia had in mei in Haacht in het kader van de verkiezingen 9 juni de oproep van de cultuurdienst gevolgd om verkiezingspoëzie te maken Haar ingediende gedicht werd ook uitverkozen en prijkte in het verkiezingslokaal in Den Dijk te Wespelaar. Dit gedicht namen we met plezier over in ons clubblad.
 
Begin juni waren leden weer heel actief bezig. Zo trok één van onze leden op 2 juni naar naar Malmedy, waar ze uitpakte in het Malmundarium. Dezelfde dag viel onze ruildag omwille van een andere bezetting van de zaal weg en daardoor opteerden verschillende leden om op pad te gaan naar de beurs bij de vrienden van het ‘t Molenijzer te Putte.
 
Het erop volgende weekend (7 - 8 + 9 juni 2024) stond helemaal in het teken van Brabantfil24, het nationaal kampioenschap filatelie, dat doorging in Trademart te Brussel. 

Bij het klaarzetten van de kaders in de zaal was ons lid Rudy erbij, waarvoor onze dank.

Tijdens de receptie spotten wij naast heel veel filatelistische vrienden ook ons lid Luc. 


 

Hij was tevens jurylid in de categorieën “postwaardestukken” en “Literatuur” en verleende graag de nodige uitleg aan geïnteresseerden over zijn tentoongestelde verzamelingen, die hij indiende via externe aanmelding: 

 
Postgeschiedenis From Belgium to the world (and back)
(8 vlakken) 92% Goud + Speciale prijs
Prentbriefkaarten De postkantoren van Vlaanderen
(8 vlakken) 87% Groot verguld zilver
  Les bureau de postes en Wallonie
(8 vlakken) 87% Groot verguld zilver
 
Luc was ook present op de slotdag bij de proclamatie en hij was ook vertegenwoordigd in de “Champions Class” met zijn prijsgekroonde verzameling “Ocean letters”.


Tijdens het event was ons lid Suzy erbij als standhouder tijdens de ruilbeurs, met voor haar zicht op een deel van de tentoonstelling en achter haar het atomium. 
 

 
Namens de club namen er vier leden deel in verschillende disciplines en drie ervan woonden ook de proclamatie bij op de slotdag. Hun resultaten:  
 
Prentbriefkaarten  
Lydia Vandersloten Werk van Johannes Vermeer en tijdsgenoten
(1 vlak) 71 % Zilver
Karla Kempenaers  De levensloop van de vrouw
(5 vlakken)  81% Verguld zilver
   
Open filatelie  
José Gullentops Luchtvaartboom (3de deel) “Post”
(7 vlakken)  70% Zilver
Ida Van Rillaer  Citrusvruchten
(6 vlakken)  86% Groot verguld zilver
 

Lydia, José en Karla bij de proclamatie
Zij woonden voorafgaand aan de proclamatie eveneens de Academische zitting van de KLBP bij.
 
Wat de voorverkopen van bpost betrof, was er interesse voor de volgende uitgiften, waarbij de afstempelingen omwille van de uitvalsbasis Brussel in twee talen werden gepresenteerd. Hierbij de Nederlandstalige versie:
 
 
Meer foto’s - zie ook in fotoarchief in clubwebsite
 
Op 10 juni 2024 werd de cultuurraad in het gemeentehuis te Boortmeerbeek bijgewoond en een uitvoerig verslag ervan volgde – zoals altijd – in het clubblad.

In het maandblad “De postzegel” (juni 2024) van de KVBP vonden wij in ”De leestafel” een terugblik op ons clubblad van april. 

Verder in juni zag men opnieuw menig lid bij externe organisatie:
 
15 juni                Zij was ook present tijdens de ruilbeurs in het Sint-Michielinstituut te Leopoldsburg met haar filatelie- en materiaalstand.
16 juni Voor en na onze eigen clubbijeenkomst waren ook enkele leden op post tijdens de ruildag van HVB Begijnendijk in het parochiecentrum. En ook een lid present met een filateliestand. 
23 juni
Wij waren in de voormiddag weer met een hele ruime groep aanwezig tijdens de ruildag van Hekapo in Heist op den Berg. Enerzijds met een uitgebreide filateliestand en anders met niet minder dan 11 bezoekende leden.
idem Dezelfde dag maar ’s namiddags werd door drie leden een bezoek gebracht aan het museum ’t Molenijzer te Putte, waar een speciale tentoonstelling liep rond grammofoonplaten. 
27 juni De clubsecretaresse woonde de KeTheFil-vergadering bij in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag volgde in het erop volgende clubblad.