De Postiljon, jaar per jaar...

 2024 

Wij startten het nieuwe jaar alvast met onze deelname met drie verzamelingen aan de virtuele éénblad competitie van Themafila Wetteren. Hierbij was het verplicht om een pagina op te bouwen rond een Belgische filatelistische uitgifte in 2023. Op de uitslag bleef het wet wat langere tijd wachten.
 

 
Ons lid Luc Selis startte zijn filatelistische jaar alvast met de realisatie van een verzuchting om een voordracht te kunnen geven bij de Royal Philatelic Society te London en deed dit met verve op 11 januari 2024.
De bespreking van tentoongestelde stukken en voordracht draaiden rond zijn verzameling van de "Ocean letters".

Luc voelde zich gevleid door het enorme interesse en beantwoordde ter plaatse ook vele vragen, zelfs nog tijdens de afsluitende receptie. Het bestuur van de Royal Philatelic Society spaarde de lofwoorden aan zijn adres ook niet.
Meer foto's: zie clubwebsite
 

Het clubjaar zelf startte op 7 januari 2024 met een gewone clubbijeenkomst.
Als officiële start van het clubjaar gold echter onze algemene ledenvergadering op 21 januari 2024 in de Time Out Sportbar te Boortmeerbeek. 
Het vorige jaar werd afgerond werd met 71 lidkaarten, waarvan 37 familiekaarten, een status quo met de eindstand van eind 2022.
 
De algemene jaarvergadering werd geopend door onze voorzitster - die lovende woorden uitsprak aan het adres van alle leden, die van 2023 een succesvol jaar maakten en zij drukte de wens uit, dat het nieuwe jaar er opnieuw is eentje is waarin vriendschap en samenhorigheid primeren.

In haar openingswoord hield onze voorzitster eerst een minuut stilte voor de ons in 2023 ontvallen leden. Ook familieleden van leden werden hierin betrokken.
 
Roger Cauwenberhgs Willy Van Rillaer  (*) Willy Van Droogenbroeck
(*) Was al overleden in de herfst van 2022, maar werd pas in 2023 aan ons gecommuniceerd. 
 
Er werd geklonken op een vlot en mooi nieuw clubjaar bij een drankje naar keuze, aangeboden door de club. Traditioneel volgde het kasverslag voor de penningmeester, waarbij 2023 met mooie cijfers werd afgerond afronden. Alle financiële bewijsstukken lagen ter inzage met dank aan iedereen, die me de financiële registers ondertekende voor controle en akkoord.
 
Onze webmaster vergeleek het bezoekersaantal aan de website t.o.v. vorig jaar. De teller ging van 51700 naar 57760 bezoekers, dixit ± 16 bezoekers per dag – een opsteker van formaat. Hij duidde dat sinds 1971 zijn al meer dan 350 gebeurtenissen in ons fotoarchief gedocumenteerd zij. In 2023 alleen al werden 30 activiteiten ingelast met meer dan 250 foto’s. Tot slot duidde hij de verdere automatisering van onze website
 
Onze ruilmeester dankte de leden, die hem vaker helpen als hij er even niet is en bedankte het bestuur voor het vertrouwen. De ruildienst verloopt zeer goed. Als er al eens een foutje is, komt dit meestal door slecht geschreven cijfertjes in de boekjes. Hij somde nog wat documenten op die ter beschikking staan voor leden, die er interesse in hebben.
 
De clubsecretaresse overliep bondig alles wat het oude jaar kleurde – en dat was best véél - en uit haar vooruitblik naar 2024 bleek, dat er al heel wat ingepland staat, zowel op lokaal als filatelistisch vlak. Er volgde geen pauze, zoals initieel voorzien, maar op verzoek werden tegelijk ook de andere punten aangepakt. 
 
Tijdens de vorige bestuursvergadering werd op verzoek van Boudewijn zijn functie als feestleider overgedragen aan Suzy Maes én dit feit werd door de aanwezige leden bekrachtigd. Boudewijn kreeg vanuit de leden een welgemeend dank u wel voor zijn jarenlange inzet voor de club.
Zoals steeds was ook de helft van de bestuursleden verkiesbaar. Alle voorgedragen leden werden bij algemeenheid van stemmen bekrachtigd.
In de variaronde nam onze kersverse feestleidster het woord inzake het geplande clubetentje van 7 april 2024, waar het overleg met de uitbating van de zaal pas recentelijk werd afgerond. Het wordt anders dan tijdens vorige edities, maar zeker wél een gezellig feestmaal.
 
Onze clubveiling met oude catalogi en insteekboeken omvatte dit keer minder loten, maar deze gingen wel vlotjes de deur uit.  De vergadering werd afgerond met een grote kop soep met broodjes (voor hen die inschreven) en mét een nieuwe clubfoto.
 
Op 25 januari 2024 tekende de club present tijdens het eerste KeTheFil treffen van het jaar in het Bondshuis te Zaventem, waar na de door hen opgestelde algemene ledenvergadering, diverse punten aan bod kwamen in de feitelijke vergadering. Een verslag werd opgenomen in ons clubblad.
 
Eind januari zag men standhouders én leden op pad:
27 januari 2024 31ste nationale ruilbeurs te Hoboken
28 januari 2024 Ruildag Heist op den Berg
 
Namens de club werden door drie leden vier gedichten ingezonden rond het nationale thema “thuis” en zij woonden ook de gemeentelijke poëziedag bij op 2 februari 2024 in de Bib te Hever, onder de noemer “Dichter bij de soep”, omdat er tussen de gedichten door lekkers was via soep met balletjes.
 
Na een gesmaakte voordracht van de dichteres Dorien Van Vylder, kregen ook de inzenders de kans om elk één gedicht voor te dragen. Hun gedichten werden ook opgenomen in het clubblad.