De Postiljon, jaar per jaar...

 2023 

Eind januari + begin februari De officiële start van het clubjaar werd gegeven via onze algemene ledenvergadering op 15 januari 2023 in de Time Out Sportsbar te Boortmeerbeek.
 
De voorzitster opende de ledenvergadering en samen met de 51 aanwezige leden werd met Cava en fruitsap, aangeboden door de club, het glas geheven op de start van het nieuwe jaar.
Ze vatte in enkele woorden de hocus pocus samen van de lokaalwissels in het voorbije jaar, bedankte de leden voor hun samenhorigheid en wenste het allerbeste toe voor 2023 om in goede gezondheid en positieve ingesteldheid het nieuwe jaar toe te lachen. Dit jaar namen we gelukkig geen afscheid van leden, maar wél van enkele vroegere leden, die toch vele jaren me actief waren in de club.
 
Benny Fonderie   Agnes Kruijf Gisèle Van den Baere

2022 werd afgerond met 71 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten samen), net ietsje minder dan eind 2021.
 
Bestuursleden in actie
 
De penningmeester belichtte het financiële kasboek met nadere info inzake inkomsten en uitgaven in het voorbije jaar en in naam van de webmaster, die er om privéredenen niet bij kon zijn, werd zijn jaarverslag voorgelezen. Hij meldde "Met 51700 op de website-teller, betekent dit dat er ± 4000 mensen een kijkje kwamen nemen in 2022, een gemiddelde van ± 12 geïnteresseerden per dag."
 
Het fotoarchief omvat momenteel 328 club gerelateerde gebeurtenissen, waarvan er in 2022 alleen al 200 nieuwe foto's bijkwamen" Verder verwees hij ook naar het filmarchief en raadde iedereen om eens een kijkje te nemen in beide archieven.
 
Aandachtig luisteren
Foto's en filmpje zie ons webarchief
 
De ruilmeester was blij met het nog steeds toenemende interesse in de ruilboekjes en vroeg enkel om wat meer aandacht bij het leesbaarder neerpennen van cijfertjes. De materiaalmeester hield het heel kort met zijn gelukwensen aan het adres van de club, voor de inzet van het bestuur met het oog op het welzijn van alle leden.
 
Anders dan anders was ook dat er nu gelijktijdig ingegaan werd op het voorbije clubjaar en de vooruitzichten voor het nieuwe jaar door de clubsecretaresse.
 
Tijdens de pauze werden de kasverslagen op tafel ter ondertekening klaargelegd samen met alle bewijsstukken. Het veilingmateriaal kon ingekeken worden en er werd opnieuw een groepsfoto gemaakt.
 
 
Na de pauze stond de helft van het bestuur in de kijker en zij werden unaniem voor de komende twee jaar herverkozen. Er was kortstondig vóór de vergadering nog een verzoek tot toetreding aan het bestuur ingediend en na kort overleg ter zake met het bestuur, werd de kandidatuur van T. Mertens aanvaard en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Iedereen ging akkoord.
 
Het bestuur ziet er nu uit als volgt:
Voorzitster Suzy Maes
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
Secretaresse / Penningmeester Ida Van Rillaer

Andere bestuursleden alfabetisch
   Daems Paul
   Loockx Dominique
   Mertens Eddy
   Mertens Thierry
   Van Kerckhoven Dirk
   Wellens Vera

Steunende functies:
Michel Vandersype - Ruilmeester
Pierre Gilis - Materiaalmeester

De vraag, die later volgde binnen het punt “vragen en suggesties” had hier ook mee te maken. Wij konden nl. bevestigen, dat de verkiezing van nieuwe bestuursleden altijd volgens de wettelijke procedure verloopt.

Bij de aanwezigheidstrekking gingen weer drie gratis prijsjes de deur uit en tijdens onze jaarlijkse clubveiling - met heel wat oude en recente catalogi in de aanbieding – ging eveneens alles de deur uit. 
De opbrengst was hier uiteraard voor de clubkas. 

Na de toespraken en de veiling werd en rondgegaan met een ruime diversiteit aan warme hapjes en de algemene jaarvergadering werd afgerond met een chocomousse-dessert en een tas koffie. Deze nieuwe formule werd alleszins zeer gesmaakt.

 
Op 21 januari 2023 werd de regionale competitieve tentoonstelling Ourthe-Hesbaye 2023 (voor provincies Luik & Luxemburg) georganiseerd in het St Louis College te Waremme, omkaderd met volgende voorverkopen van bpost:
 
Koningin Mathilde
50 jaar
Art Nouveau
Brussel
Europese
kuuroorden
Kunstwerk
“Klok”
Kanoet-strandloper
“Buzin”
 
Waremme was best wel een grotere afstand en toch was onze kring er op diverse fronten vertegenwoordigd:
 
1. Via onze materiaaldienst met 2 personen
2. Via jurylid Luc Selis voor de disciplines postgeschiedenis en prentbriefkaarten
3. Via enkele leden, die er een bezoek brachten
 
Dag 2 – 22 januari 2023 - stond in het teken van een uitgewerkt programma van de Belgische Filatelistische Vereniging. Wij vernamen van Luc Selis, dat hij ook hierbij aanwezig was. 
 

Luc jury tussen de kaders
 
Bij de KeTheFil-bijeenkomst op 26 januari 2023 in het Bondshuis te Zaventem, die startte met de algemene ledenvergadering, was de clubsecretaresse present. Een verslag van het ganse avondprogramma volgde in het clubblad.
 
Vóór 16 januari werden drie gedichten van twee leden ingediend in het kader van de Nationale gedichtendag rond het thema “Vriendschap” via de cultuurdienst van Haacht. Deze gedichten kregen ook een plekje in ons clubblad, zodat iedereen ervan kon genieten.
 

Bij de poëzieavond op 27 januari 2023 in de bibliotheek te Haacht - als slotevenement van het gebeuren - waren eveneens leden aanwezig en ze volgden mee de verkiezing van de Haachtse dorpsdichter én de poëtische vertellingen van Joke Van Leeuwen.
 


De avond startte er met de bekendmaking van de nieuwe lokale dorpsdichter – Elke Doms. 
 

Vervolgens droomden we weg bij de bijzondere poëtische voordracht van Joke Van Leeuwen. Meer foto's - zie clubwebsite
 
Leden waren gedurende de maand januari ook op pad en lang niet altijd met filatelistische inslag, maar met het oog op mekaar te steunen :
 
7 januari 2023 Leden woonden een concert van de Albertieners bij te Hever
8 januari 2023 Leden waren ook bij het concert van de Landelijke Gilde in Schiplaken present.
28 januari 2023 Drie leden verzorgden twee materiaalstanden tijdens de filabeurs in zaal Scouts 28 Zaoeja te Hoboken en wij hebben ook weet van twee leden, die een bezoek brachten.
Eind januari + begin    februari Verschillende leden woonden een toneelvoorstelling bij in Hever en/of Boortmeerbeek, organisaties van "De Vlieg" en "De Morgenster"
 
Begin februari was het ook best druk:
  • Zo waren op zaterdag 4 februari 2023 twee leden met hun materiaalstand present tijdens de internationale beurs van Phila Zelzate in het Psychiatrisch Centrum aldaar.
  • Zondag 5 februari 2023 was er niet alleen onze clubbijeenkomst in het clublokaal, maar tevens waren twee leden met hun materiaalstand paraat in de ruilbeurs van de Wase ruilclub in de kantine van Pyenbeke te Sint-Niklaas. 
  • 's Maandags 6 februari 2023 was de club vertegenwoordigd in de cultuurraad in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Het verslag verscheen in het clubblad
Op 23 februari 2023 was de club wederom vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering in Zaventem. Er werd gedocumenteerd wie er allemaal een éénbladverzameling had ingediend als reactie op de vraag van de American Topical Association. Voor De Postiljon werden acht inzendingen van acht verschillende leden aanvaard. Een verslag van alle punten was te lezen in ons clubblad. 
 
Eind februari en begin maart waren leden weerom te zien op verschillende plaatsen:
  • Op zaterdag 25 februari 2023 waren drie leden met hun materiaalstanden present in zaal Meyer te Wilrijk. Verschillende leden brachten ook een bezoekje. 
  • Daags erna, op 26 februari 2023 zag men twee leden met hun postzegels en materialen in de parochiezaal – Heist op den Berg Station en daarnaast zochten meerdere leden tussen de standen.
  • Twee leden volgden ’s zaterdags 4 maart 2023 de invitatie voor actieve deelname in de nationale filateliebeurs in de Middenschool van het Atheneum te Dendermonde. 
Onze nationale filateliebeurs stond op 5 maart 2023 op de agenda in het vernieuwde clublokaal in de Time Out Sportbar – in de Sporthal – te Boortmeerbeek.
Eer het zover was werd op 4 maart ’s avonds vanaf 18.30 u alles in gereedheid gezet qua filateliestanden en tombola in de zaal door 13 helpende handen. Vele handen maken licht werk en de club was hierop terecht fier. Een drankje als dank u wel werd zeker gesmaakt.
 
Daags erna konden de standhouders vanaf 7.00 u terecht in de zaal om hun materialen naar de hun toegewezen plek te brengen, zodat de beurs zoals vooropgesteld officieel om 8.30 u kon starten. Voor de goede orde aan de lift werd zoals altijd ook gezorgd. De beurs kende haar hoogtepunt in de tijdspanne 9.15 à 12.00 u met vele bezoekers uit het hele land én erbuiten. Het was bijwijlen écht heel druk en wij keken heel tevreden toe op de massale toeloop.
 
Meer foto’s en filmmontage – Zie onze clubwebsite
 
De tombolastand en enkele vrije giften, die ons werden toegestopt, als dank u wel voor ons werk brachten wat centjes in het laadje, waarmee we ook financieel positief konden afronden. Dikke merci aan iedereen! 
 
Bij de afbouw verliep alles heel vlotjes dankzij de vlotte samenwerking met de standhouders en 10 helpende leden. Deze laatsten kregen eveneens een drankje aangeboden door de club als klein dank u wel.
 
De club was via leden ook actief present op enkele fronten op 11 maart 2023.
Enerzijds was onze ruilmeester present tijdens de SFP vergadering in Lier. Hij bracht verslag uit in de erop volgende clubdag voor vermelding in ons clubblad. Anderzjjds was onze materiaalmeester op post in De Ster te Ichtegem met een ruime stand.


Medio maart stelden wij vast dat onze eerder ingezonden één-bladverzamelingen op de ATA website bekijken waren, een organisatie uit South Carolina (USA).

 
Deze zullen over langere termijn te bekijken zijn via
https://americantopical.org/my-one-page-exhibit
 
Voor thematische filatelie namen hieraan deel:
 
Paul Daems The thatched roof
Jan Keuleers The bicycle infanterie
Vera Wellens Serving the ball
Ida Van Rillaer The rhythmic snare and big drum
Lydia Vandersloten The cornucopia
 
Voor open filatetelie namen hieraan deel:
 
Karla Kempenaers Everyone can swim
François Peeters The morchella esculenta
José Gullentops Facts about the wolf
 
Op 17 en 18 maart 2023 gingen verschillende leden op verkenning tussen al het “Paas”-moois bij onze leden Lydia en Paul thuis. Er vielen écht heel wat zelfgemaakte paasstukjes te bewonderen.
 
 Meer foto’s – zie ons fotoarchief in de clubwebsite
 
Op 18 maart 2023 ging in De Brug te Mechelen in eerste instantie de voorverkopen van bpost door met omkaderende tentoonstelling en ruilbeurs. In de beurs was er alvast een stand met twee leden van onze club en wij hebben weet van minimum 9 leden, die ook een bezoekje brachten.
 
100 jaar Sabena 75 jaar universele
Verklaring rechten
van de mens
Overdekte
 galerijen
Verborgen bodemleven
 
In de namiddag tekende de clubsecretaresse er eveneens present voor de Themaphila-vergadering en twee erna volgende filatelistische voordrachten. Een verslag volgde in het clubblad.
 

Eind maart waren leden op pad, enerzijds als standhouder tijdens de ruilbeurs van Hekapo in Heist op den Berg (Station) op 26 maart 2023. Anderzijds op 29 maart 2023 volgden wij de invitatie van kunstfotograaf Daniel Bols om zijn expo met meer dan 20 fraaie macro-opnames te komen bekijken in Taverne In ’t Hofken in Haacht.
 
Het was zeker de moeite met ruim meer dan 20 fraaie macro-opnames.
Meer foto’s – zie fotoarchief in clubwebsite

Op 30 maart 2023 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag volgde in het clubblad.

31 maart en 1 april 2023 - De internationale postzegel- en muntenbeurs Antwerpfila in Antwerp Expo werd ook door menig lid bezocht. Vijf leden bemanden er een hele grote filateliestand en wij hebben ook weet van vijf andere leden, die tijdens deze tweedaagse hoogdagen van de filatelie een bezoek brachten en op zoek gingen naar stukken voor hun verzamelingen.
 
 Meer foto’s – zie fotoarchief website

Pasen
viel dit jaar niet samen met een clubdag. 
De paashaas zorgde voor medio-grote eitjes één week ervoor – op 2 april 2023 - in het clublokaal.
 
Tijdens onze bestuursvergadering werden de krijtlijnen uitgetekend voor een bingo eind 2023 en een nieuwe filateliebeurs begin 2024. Vanaf begin mei zal er terug deels reclame opgenomen worden in het clubblad.
 
Wij waren ook present tijdens de algemene statutaire vergadering van de KLBP Brabant op 8 april 2023 in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag van de vergadering verscheen in het erop volgende clubblad.
 
Wij volgden op 10 april 2023 ook de invitatie van onze Attenhovense filavrienden met een bezoek aan hun 25ste internationale postzegelbeurs in Landen
 
 Meer foto’s – zie fotoarchief in clubwebsite

Drie leden waren aanwezig als filatelistisch standhouder en twee andere leden als standhouder inzake de André Buzin materie. Wij hebben weet van drie leden, die in de voormiddag een bezoekje brachten en in de club gingen nog twee leden neuzen tussen de vele standen in de EMI Site te Landen. 

Later vernamen we nog dat dezelfde dag – 10 april 2023 - twee leden een bezoekje brachten aan de 30ste verzamelaarsbeurs in OC ’t Zonnerad in Zonnebeke.


Daags erna – 11 april 2023 - was onze materiaaldienst ook paraat tijdens de ruilbeurs van “Het Kamp – De Zwaantjes” in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg. 

Ons clubfeest stond gepland op zaterdag 22 april 2023 in taverne Movri in Boortmeerbeek en stond in het teken van 54 jaar De Postijon. Er tekenden 41 gegadigden in om samen te genieten van het vooropgestelde 4-gangenmenu én de optredens van twee travestieten tussen de maaltijdgangen door als topanimatie.
 
Het werd een namiddag vol plezier.
Meer foto’s + filmimpressie – zie clubwebsite

Zondag 23 april 2023 was het druk op diverse gebieden. Enerzijds waren leden present als standhouder present tijdens de ruilbeurs van Hekapo in Heist op den Berg, anderen brachten er ook een bezoekje.
Anderzijds werd in de dorpskom van Boortmeerbeek alles in gereedheid gezet voor de herdenkingsplechtigheid rond het XXste konvooi. 

 

Namens de club – tevens als lid van de Heverse filmclub – waren Ida en André vroeg van de partij om de camera’s in een goede positief op te stellen om samen met nog twee andere leden van de filmclub de herdenkingsplechtigheid op film vast te leggen. Voor de montage van alle beelden tekent ook Ida.
  
Meer foto’s + filmimpressie (zodra klaar) – zie clubwebsite

Wij spotten er nog twee andere leden – Eddy en Jeroen - "in uniform" tussen het geïnteresseerde publiek, die toespraken, bloemenhulde en muzikale intermezzo’s volgden. 

Op 27 april 2023 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering in het Bondshuis te Zaventem. Aandacht voor diverse toekomstige één-bladverzamelingen, voorbije en toekomstige competitieve tentoonstellingen, multifrankering, metaforen e.a.  Een bondig verslag verscheen in het clubblad.


Een droevige dag voor onze club was 29 april 2023 met de uitvaart van een van onze trouwe leden in “De kapel” te Muizen. Een ruime delegatie bracht er een laatste groet aan Willy Van Droogenbroeck.

Tijdens het weekend van 29 en 30 april 2023 organiseerde de kunstkring ’t Palet een kunstzinnig weekend in het cultuurhuis “Oude Pastorie” te Hever en verschillende leden volgden ook de invitatie.
 
 
Meer foto’s – zie fotoarchief clubwebsite
 
De KeTheFil bijeenkomst in Zaventem op 18 mei 2023 verliep iets anders dan anders met de fysieke voorstelling en bespreking van de uitgewerkte verzameling “Computers”. De club was vertegenwoordigd en pikte heel wat info op, dat ook binnen de club interessant is.

21 mei 2023 was een clubdag zoals alle anderen met heel wat leden op de afspraak en tegelijk ging ook onze tweede bestuursvergadering van het jaar door. De besproken punten werden beknopt opgenomen in het erop volgende clubblad.