De Postiljon, jaar per jaar...

 2023 

Eind januari + begin februari De officiële start van het clubjaar werd gegeven via onze algemene ledenvergadering op 15 januari 2023 in de Time Out Sportsbar te Boortmeerbeek.
 
De voorzitster opende de ledenvergadering en samen met de 51 aanwezige leden werd met Cava en fruitsap, aangeboden door de club, het glas geheven op de start van het nieuwe jaar.
Ze vatte in enkele woorden de hocus pocus samen van de lokaalwissels in het voorbije jaar, bedankte de leden voor hun samenhorigheid en wenste het allerbeste toe voor 2023 om in goede gezondheid en positieve ingesteldheid het nieuwe jaar toe te lachen. Dit jaar namen we gelukkig geen afscheid van leden, maar wél van enkele vroegere leden, die toch vele jaren me actief waren in de club.
 
Benny Fonderie   Agnes Kruijf Gisèle Van den Baere

2022 werd afgerond met 71 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten samen), net ietsje minder dan eind 2021.
 
Bestuursleden in actie
 
De penningmeester belichtte het financiële kasboek met nadere info inzake inkomsten en uitgaven in het voorbije jaar en in naam van de webmaster, die er om privéredenen niet bij kon zijn, werd zijn jaarverslag voorgelezen. Hij meldde "Met 51700 op de website-teller, betekent dit dat er ± 4000 mensen een kijkje kwamen nemen in 2022, een gemiddelde van ± 12 geïnteresseerden per dag."
 
Het fotoarchief omvat momenteel 328 club gerelateerde gebeurtenissen, waarvan er in 2022 alleen al 200 nieuwe foto's bijkwamen" Verder verwees hij ook naar het filmarchief en raadde iedereen om eens een kijkje te nemen in beide archieven.
 
Aandachtig luisteren
Foto's en filmpje zie ons webarchief
 
De ruilmeester was blij met het nog steeds toenemende interesse in de ruilboekjes en vroeg enkel om wat meer aandacht bij het leesbaarder neerpennen van cijfertjes. De materiaalmeester hield het heel kort met zijn gelukwensen aan het adres van de club, voor de inzet van het bestuur met het oog op het welzijn van alle leden.
 
Anders dan anders was ook dat er nu gelijktijdig ingegaan werd op het voorbije clubjaar en de vooruitzichten voor het nieuwe jaar door de clubsecretaresse.
 
Tijdens de pauze werden de kasverslagen op tafel ter ondertekening klaargelegd samen met alle bewijsstukken. Het veilingmateriaal kon ingekeken worden en er werd opnieuw een groepsfoto gemaakt.
 
 
Na de pauze stond de helft van het bestuur in de kijker en zij werden unaniem voor de komende twee jaar herverkozen. Er was kortstondig vóór de vergadering nog een verzoek tot toetreding aan het bestuur ingediend en na kort overleg ter zake met het bestuur, werd de kandidatuur van T. Mertens aanvaard en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Iedereen ging akkoord.
 
Het bestuur ziet er nu uit als volgt:
Voorzitster Suzy Maes
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
Secretaresse / Penningmeester Ida Van Rillaer

Andere bestuursleden alfabetisch
   Daems Paul
   Loockx Dominique
   Mertens Eddy
   Mertens Thierry
   Van Kerckhoven Dirk
   Wellens Vera

Steunende functies:
Michel Vandersype - Ruilmeester
Pierre Gilis - Materiaalmeester

De vraag, die later volgde binnen het punt “vragen en suggesties” had hier ook mee te maken. Wij konden nl. bevestigen, dat de verkiezing van nieuwe bestuursleden altijd volgens de wettelijke procedure verloopt.

Bij de aanwezigheidstrekking gingen weer drie gratis prijsjes de deur uit en tijdens onze jaarlijkse clubveiling - met heel wat oude en recente catalogi in de aanbieding – ging eveneens alles de deur uit. 
De opbrengst was hier uiteraard voor de clubkas. 

Na de toespraken en de veiling werd en rondgegaan met een ruime diversiteit aan warme hapjes en de algemene jaarvergadering werd afgerond met een chocomousse-dessert en een tas koffie. Deze nieuwe formule werd alleszins zeer gesmaakt.

 
Op 21 januari 2023 werd de regionale competitieve tentoonstelling Ourthe-Hesbaye 2023 (voor provincies Luik & Luxemburg) georganiseerd in het St Louis College te Waremme, omkaderd met volgende voorverkopen van bpost:
 
Koningin Mathilde
50 jaar
Art Nouveau
Brussel
Europese
kuuroorden
Kunstwerk
“Klok”
Kanoet-strandloper
“Buzin”
 
Waremme was best wel een grotere afstand en toch was onze kring er op diverse fronten vertegenwoordigd:
 
1. Via onze materiaaldienst met 2 personen
2. Via jurylid Luc Selis voor de disciplines postgeschiedenis en prentbriefkaarten
3. Via enkele leden, die er een bezoek brachten
 
Dag 2 – 22 januari 2023 - stond in het teken van een uitgewerkt programma van de Belgische Filatelistische Vereniging. Wij vernamen van Luc Selis, dat hij ook hierbij aanwezig was. 
 

Luc jury tussen de kaders
 
Bij de KeTheFil-bijeenkomst op 26 januari 2023 in het Bondshuis te Zaventem, die startte met de algemene ledenvergadering, was de clubsecretaresse present. Een verslag van het ganse avondprogramma volgde in het clubblad.
 
Vóór 16 januari werden drie gedichten van twee leden ingediend in het kader van de Nationale gedichtendag rond het thema “Vriendschap” via de cultuurdienst van Haacht. Deze gedichten kregen ook een plekje in ons clubblad, zodat iedereen ervan kon genieten.
 

Bij de poëzieavond op 27 januari 2023 in de bibliotheek te Haacht - als slotevenement van het gebeuren - waren eveneens leden aanwezig en ze volgden mee de verkiezing van de Haachtse dorpsdichter én de poëtische vertellingen van Joke Van Leeuwen.
 


De avond startte er met de bekendmaking van de nieuwe lokale dorpsdichter – Elke Doms. 
 

Vervolgens droomden we weg bij de bijzondere poëtische voordracht van Joke Van Leeuwen. Meer foto's - zie clubwebsite
 
Leden waren gedurende de maand januari ook op pad en lang niet altijd met filatelistische inslag, maar met het oog op mekaar te steunen :
 
7 januari 2023 Leden woonden een concert van de Albertieners bij te Hever
8 januari 2023 Leden waren ook bij het concert van de Landelijke Gilde in Schiplaken present.
28 januari 2023 Drie leden verzorgden twee materiaalstanden tijdens de filabeurs in zaal Scouts 28 Zaoeja te Hoboken en wij hebben ook weet van twee leden, die een bezoek brachten.
Eind januari + begin    februari Verschillende leden woonden een toneelvoorstelling bij in Hever en/of Boortmeerbeek, organisaties van "De Vlieg" en "De Morgenster"
 
Begin februari was het ook best druk:
  • Zo waren op zaterdag 4 februari 2023 twee leden met hun materiaalstand present tijdens de internationale beurs van Phila Zelzate in het Psychiatrisch Centrum aldaar.
  • Zondag 5 februari 2023 was er niet alleen onze clubbijeenkomst in het clublokaal, maar tevens waren twee leden met hun materiaalstand paraat in de ruilbeurs van de Wase ruilclub in de kantine van Pyenbeke te Sint-Niklaas. 
  • 's Maandags 6 februari 2023 was de club vertegenwoordigd in de cultuurraad in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Het verslag verscheen in het clubblad
Op 23 februari 2023 was de club wederom vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering in Zaventem. Er werd gedocumenteerd wie er allemaal een éénbladverzameling had ingediend als reactie op de vraag van de American Topical Association. Voor De Postiljon werden acht inzendingen van acht verschillende leden aanvaard. Een verslag van alle punten was te lezen in ons clubblad. 
 
Eind februari en begin maart waren leden weerom te zien op verschillende plaatsen:
  • Op zaterdag 25 februari 2023 waren drie leden met hun materiaalstanden present in zaal Meyer te Wilrijk. Verschillende leden brachten ook een bezoekje. 
  • Daags erna, op 26 februari 2023 zag men twee leden met hun postzegels en materialen in de parochiezaal – Heist op den Berg Station en daarnaast zochten meerdere leden tussen de standen.
  • Twee leden volgden ’s zaterdags 4 maart 2023 de invitatie voor actieve deelname in de nationale filateliebeurs in de Middenschool van het Atheneum te Dendermonde. 
Onze nationale filateliebeurs stond op 5 maart 2023 op de agenda in het vernieuwde clublokaal in de Time Out Sportbar – in de Sporthal – te Boortmeerbeek.
Eer het zover was werd op 4 maart ’s avonds vanaf 18.30 u alles in gereedheid gezet qua filateliestanden en tombola in de zaal door 13 helpende handen. Vele handen maken licht werk en de club was hierop terecht fier. Een drankje als dank u wel werd zeker gesmaakt.
 
Daags erna konden de standhouders vanaf 7.00 u terecht in de zaal om hun materialen naar de hun toegewezen plek te brengen, zodat de beurs zoals vooropgesteld officieel om 8.30 u kon starten. Voor de goede orde aan de lift werd zoals altijd ook gezorgd. De beurs kende haar hoogtepunt in de tijdspanne 9.15 à 12.00 u met vele bezoekers uit het hele land én erbuiten. Het was bijwijlen écht heel druk en wij keken heel tevreden toe op de massale toeloop.
 
Meer foto’s en filmmontage – Zie onze clubwebsite
 
De tombolastand en enkele vrije giften, die ons werden toegestopt, als dank u wel voor ons werk brachten wat centjes in het laadje, waarmee we ook financieel positief konden afronden. Dikke merci aan iedereen! 
 
Bij de afbouw verliep alles heel vlotjes dankzij de vlotte samenwerking met de standhouders en 10 helpende leden. Deze laatsten kregen eveneens een drankje aangeboden door de club als klein dank u wel.
 
De club was via leden ook actief aanwezig op enkele fronten op 11 maart 2023.
Enerzijds was onze ruilmeester present tijdens de SFP vergadering in Lier. Hij bracht verslag uit in de erop volgende clubdag voor vermelding in ons clubblad. Anderzjjds was onze materiaalmeester op post in De Ster te Ichtegem met een ruime stand.


Medio maart stelden wij vast dat onze eerder ingezonden één-bladverzamelingen op de ATA website bekijken waren, een organisatie uit South Carolina (USA).

Deze zullen over langere termijn te bekijken zijn via
https://americantopical.org/my-one-page-exhibit
 
Voor thematische filatelie namen hieraan deel:
 
Paul Daems Het rieten dak
Jan Keuleers De fiets infanterie
Vera Wellens De bal serveren
Ida Van Rillaer De ritmische snare en grote trom
Lydia Vandersloten De hoorn des overvloeds
 
Voor open filatetelie namen hieraan deel:
 
Karla Kempenaars Iedereen kan zwemmen
François Peeters De morchella esculenta
José Gullentops Feiten over de wolf

Op 17 en 18 maart 2023 gingen verschillende leden op verkenning tussen al het "Paas"-moois bij onze leden Lydia en Paul thuis. Er vielen écht heel wat zelfgemaakte paasstukjes te bewonderen.
 Meer foto's – zie ons fotoarchief in de clubwebsite
 
Op 18 maart 2023 ging in De Brug te Mechelen in eerste instantie de voorverkopen van bpost door met omkaderende tentoonstelling en ruilbeurs. In de beurs was er alvast een stand met twee leden van onze club en wij hebben weet van minimum 9 leden, die ook een bezoekje brachten.
 
100 jaar Sabena 75 jaar universele
Verklaring rechten
van de mens
Overdekte
 galerijen
Verborgen bodemleven
 
In de namiddag tekende de clubsecretaresse er eveneens present voor de Themaphila-vergadering en twee erna volgende filatelistische voordrachten. Een verslag volgde in het clubblad.
 
Eind maart waren leden op pad, enerzijds als standhouder tijdens de ruilbeurs van Hekapo in Heist op den Berg (Station) op 26 maart 2023. Anderzijds op 29 maart 2023 volgden wij de invitatie van kunstfotograaf Daniel Bols om zijn expo met meer dan 20 fraaie macro-opnames te komen bekijken in Taverne In 't Hofken in Haacht.
 
Het was zeker de moeite met ruim meer dan 20 fraaie macro-opnames.
Meer foto's – zie fotoarchief in clubwebsite

Op 30 maart 2023 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag volgde in het clubblad.

31 maart en 1 april 2023 - De internationale postzegel- en muntenbeurs Antwerpfila in Antwerp Expo werd ook door menig lid bezocht. Vijf leden bemanden er een hele grote filateliestand en wij hebben ook weet van vijf andere leden, die tijdens deze tweedaagse hoogdagen van de filatelie een bezoek brachten en op zoek gingen naar stukken voor hun verzamelingen.
 
 Meer foto's – zie fotoarchief website

Pasen
viel dit jaar niet samen met een clubdag. 
De paashaas zorgde voor medio-grote eitjes één week ervoor – op 2 april 2023 - in het clublokaal.
 
Tijdens onze bestuursvergadering werden de krijtlijnen uitgetekend voor een bingo eind 2023 en een nieuwe filateliebeurs begin 2024. Vanaf begin mei zal er terug deels reclame opgenomen worden in het clubblad.
 
Wij waren ook aanwezig tijdens de algemene statutaire vergadering van de KLBP Brabant op 8 april 2023 in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag van de vergadering verscheen in het erop volgende clubblad.
 
Wij volgden op 10 april 2023 ook de invitatie van onze Attenhovense filavrienden met een bezoek aan hun 25ste internationale postzegelbeurs in Landen
 
 Meer foto's – zie fotoarchief in clubwebsite

Drie leden waren aanwezig als filatelistisch standhouder en twee andere leden als standhouder inzake de André Buzin materie. Wij hebben weet van drie leden, die in de voormiddag een bezoekje brachten en in de namiddag gingen nog minimaal twee leden neuzen tussen de vele standen in de EMI Site te Landen. 

Later vernamen we nog dat dezelfde dag – 10 april 2023 - twee leden een bezoekje brachten aan de 30ste verzamelaarsbeurs in OC 't Zonnerad in Zonnebeke.

Daags erna – 11 april 2023 - was onze materiaaldienst ook paraat tijdens de ruilbeurs van "Het Kamp – De Zwaantjes" in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg.

Ons clubfeest stond gepland op zaterdag 22 april 2023 in taverne Movri in Boortmeerbeek en stond in het teken van 54 jaar De Postijon. Er tekenden 41 gegadigden in om samen te genieten van het vooropgestelde 4-gangenmenu én de optredens van twee travestieten tussen de maaltijdgangen door als topanimatie.

 
 
Het werd een namiddag vol plezier.
Meer foto’s + filmimpressie – zie clubwebsite

Zondag 23 april 2023 was het druk op diverse gebieden. Enerzijds waren leden present als standhouder present tijdens de ruilbeurs van Hekapo in Heist op den Berg, anderen brachten er ook een bezoekje.
Anderzijds werd in de dorpskom van Boortmeerbeek alles in gereedheid gezet voor de herdenkingsplechtigheid rond het XXste konvooi. 

 

Namens de club – tevens als lid van de Heverse filmclub – waren Ida en André vroeg van de partij om de camera’s in een goede positief op te stellen om samen met nog twee andere leden van de filmclub de herdenkingsplechtigheid op film vast te leggen. Voor de montage van alle beelden tekent ook Ida.
  
Meer foto’s + filmimpressie – zie clubwebsite

Twee andere leden – Eddy en Jimmy – namen “in uniform” plaats tussen het geïnteresseerde publiek en volgden mee toespraken, bloemenhulde en muzikale intermezzo’s. 

Op 27 april 2023 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering in het Bondshuis te Zaventem. Aandacht voor diverse toekomstige één-bladverzamelingen, voorbije en toekomstige competitieve tentoonstellingen, multifrankering, metaforen e.a.  Een bondig verslag verscheen in het clubblad.

Een droevige dag voor onze club was 29 april 2023 met de uitvaart van een van onze trouwe leden in “De kapel” te Muizen. Een ruime delegatie bracht er een laatste groet aan Willy Van Droogenbroeck.
Tijdens het weekend van 29 en 30 april 2023 organiseerde de kunstkring ’t Palet een kunstzinnig weekend in het cultuurhuis “Oude Pastorie” te Hever en verschillende leden volgden ook de invitatie.
 
 
Meer foto's – zie fotoarchief clubwebsite
 
Wij kregen feedback in de club, dat er leden op 6 mei 2023 een bezoekje brachten aan de 9de ruilbeurs van de Gistelse postzegelclub in CC Zomerloos te Gistel. 
 
De KeTheFil bijeenkomst in Zaventem op 18 mei 2023 verliep iets anders dan anders met de fysieke voorstelling en bespreking van de uitgewerkte verzameling "Computers". De club was vertegenwoordigd en pikte heel wat info op, dat ook binnen de club interessant is.

Twee leden pakten uit met een materiaal- en filastand tijdens de ruilbeurs van "Het Kamp – De Zwaantjes" in het Sint Michielsinstituut te Leopoldsburg op 20 mei 2023.

 
21 mei 2023 was een clubdag zoals alle anderen met heel wat leden op de afspraak en tegelijk ging ook onze tweede bestuursvergadering van het jaar door. De besproken punten werden beknopt opgenomen in het erop volgende clubblad.
 
Leden bemanden een materiaal- en filastand en een aantal anderen brachten een bezoekje aan de beurs van postzegelclub Nossegem in het Atheneum van Zaventem op 27 mei 2023.
 
Meer foto's – zie ons fotoarchief in de clubwebsite
 
Daags erna – op 28 mei 2023 – bemanden leden hun ondertussen "vaste" materiaalstand in de ruilbeurs van postzegelclub Hekapo in de parochiezaal H. Hart te Heist op den Berg. Meerdere leden passeerden er ook de revue.
 
Ook op 29 mei 2023 was er een door leden bemande materiaal- en filateliestand tijdens de internationale ruilbeurs in het Freethiel voetbalstadion te Beveren-Waas.
 
In de sporthal van Boortmeerbeek stond op 30 mei 2023 de "Gala van de verdienstelijke Boortmeer-bekenaar" op de agenda. Eerder dit jaar werd Ida genomineerd in de categorie "Cultuurlaureaten" omwille van haar puike competitieve resultaten in 2022 in het Groot Hertogdom Luxemburg en in Waver.
 
 
De waardering van de gemeente was één zaak, maar het feit dat er maar liefst 21 leden me op de afspraak waren, vond ze pas écht uniek.
 
Met dank aan Rik Jennes – Fotoclub 't Lenske

In dezelfde zaal, die door de gemeente was ingericht voor het ontvangen van grote groep, vond enkele dagen erna – op 2 juni 2023 – het seniorenfeest plaats. Gezien de meerderheid van onze leden tot deze categorie behoort, was het niet verwonderlijk, dat heel wat leden er op post waren om te genieten van lekkers en fijne muziek.
 
Meer foto's – zie fotoarchief clubwebsite
 
Uitzonderljjk was er op 4 juni 2023 geen clubbijeenkomst door een andere bezetting van ons clublokaal maar wat zagen we? Een 10-tal leden gingen op pad voor een bezoekje aan de ruildag in het heemmuseum Het Molenijzer te Putte. 
 
Begin juni stonden er ook twee gemeentelijke vergaderingen op de agenda: 
 
Op 5 juni 2023 was dit de cultuurraad. Uitzonderijk ging deze door in het Cultuurhuis van Hever en de club was erbij. Een bondig verslag volgde in het erop volgende clubblad.
Op 8 juni 2023 was er een bijeenkomst in de raadzaal van het gemeentehuis m.b.t. nieuwe verordeningen inzake herbruikbaar cateringmateriaal, waar de club ook een luisterend oor ging leggen. 
 
Tijdens de competitieve Namen – Henegouwen N'Amis Phil 2023 te Erpent op 10 juni 2023 waren er geen verzamelingen van onze club, maar interesse voor de voorverkopen was er wel.
 
 
10 jaar
Koning Filip
Samen
onverslaanbaar
Europa
Vrede
Raoul
Servais

RP Kwartel
 
 

Ons lid Luc Selis fungeerde er als jurylid in de klassen: postwaardestukken, prentbriefkaarten en postgeschiedenis.

Bij de ruildag van Het Kamp- De Zwaantjes in Leopoldsburg op 17 juni 2023 waren twee leden als standhouder erbij.
 
Wij waren er op 23 juni 2023 als de kippen bij om Lydia te feliciteren met haar jubilee.
 
 
Op 25 juni 2023 was de club opnieuw goed vertegenwoordigd tijdens de ruildag van Hekapo te Heist op den Berg.
Drie leden pakten uit met een filatelie- en materiaalstand en
een achttal leden brachten een bezoek.
 
De laatste KeTheFil vergadering vóór de zomerpauze ging op 29 juni 2023 door in het Bondshuis te Zaventem. In deel I van de avond werd er teruggekeken naar diverse filatelistische activiteiten met accent op IBRA 2023 – Essen (D). Daarnaast volgde een overzicht van activiteiten tijdens de zomermaanden en erna met oproepen tot aanmelding bij verschillende competities. Via de beamer werden aanwinsten van leden getoond en quizvragen toegelicht en diegene, die over het hele jaar de beste totaalscore had, werd ook bedacht met een fles champagne.

Pierre en Suzy informeerden ons, dat zij met een filateliestand present waren bij de filateliebeurs van postzegelclub Orval in het Heilig Hartcollege te Maasmechelen op 1 juli 2023.

Meerdere leden brachten ook een bezoek aan de bpost open deurdag in de Zegeldrukkerij te Mechelen op 5 juli 2023, die deelnamen aan de rondleiding langsheen de lokale infrastructuur én genoten bij het zien van de mooie tentoongestelde verzamelingen alvorens met een hapje en drankje het bezoek af te ronden. Twee andere leden bemanden me een stand rond uitgiftes van André Buzin.

Op 8 juli 2023 bezocht een ruimere delegatie leden de filateliebeurs van Terhulpen. Er werden ook diverse stukken gevonden voor menige verzameling.

 
Meer foto's
zie fotoarchief clubwebsiteIn de tijdspanne van 20 tot 23 juli 2023 ging het nationale kampioenschap Naposta te Trier (D) door met een ruime deelnemende Belgische delegatie in verschillende disciplines in het kader van België als gastland.

In de tijdspanne van 20 tot 23 juli 2023 ging het nationale kampioenschap
Naposta te Trier (D) waar binnen de totaliteit van 167 deelnemers ook een ruime Belgische delegatie, ingeschreven was in verschillende disciplines in het kader van België als gastland.Namens De Postiljon was Ida erbij met haar verzameling "Eifrige Summer",  volledig vertaald naar het Duits. Ze scoorde er 75% - Vermeil volgens de Duitse quotering, vergelijkbaar met 80% in eigen land.

De buiten- & binnen-zomerbeurs in Herentals op 13 augustus 2023 was eens te meer een trekpleister voor menig Postiljonner.

Tijdens onze de clubbijeenkomst van 20 augustus 2023 staken alle aanwezige bestuursleden nog even de koppen bijeen voor een korte bestuursvergadering inzake de optie tot deelname aan een daguitstap met Vl@s in het kader van publicatie in ons clubblad én de nieuwe spelrondenbepaling voor onze bingoavond van oktober.
 
Tijdens het regionale kampioenschap O- & W-Vlaanderen "Fila Kortrijk 2023" op 26 en 27 augustus 2023 was er belangstelling voor de bpost in voorverkoop, zeker wat betreft de uitgifte rond de frietkoten - met het oog op deelname aan de 1-pagina opzet van Themaphila later op het jaar.
 
Pleinen van Kortrijk WK Breakdance Spinnenpracht  Frietkoten

Foto Philanews 4-2023 bpost 

In het competitiedeel fungeerde ons lid L. Selis als jurlid in de categorie postwaardestukken én hij nam ook deel in de klasse "Postgeschiedenis" met zijn verzameling "From Belgium to the world (and back)", die bekroond werd met goud.

 
De vereniging volgde op 9 september 2023 de uitnodiging tot het bijwonen van de Academische Zitting van KLBP nationaal in het uitgebreide Bondshuis te Zaventem onder het voorzitterschap van de sinds 17.10.2022 verkozen nieuwe voorzitter Filip Van der Haegen. 48 kringen waren er vertegenwoordigd.
 
Foto Dhr Bernard Peeters voor de KLBP
Een uitvoerig verslag volgde in het clubblad.

 
Ook voor deelname aan de verenigingendag, georganiseerd door de gemeente Boortmeerbeek, waren we aangemeld. Zondag 10 september 2023 werd een snikhete dag. Toch werd de stand afwisselend bemand door 4 leden. 

Er werd een selectie van enkele pagina’s uit acht verschillende disciplines getoond én geduid met een strookje uitleg. Op het grote infobord links achteraan werd naast de bpost poster met alle Belgische uitgiften van 2023 ook via een aantal uitvergrote foto’s een beeld geschetst van onze clubactiviteiten. 
Op het grote infobord rechts achteraan werd één uitgewerkte kader van acht A3 pagina’s uit de open filatelieverzameling van Ida tentoongesteld, zodat wij aan geïnteresseerden ook konden verduidelijken hoe bij competities verzamelingen tentoongesteld worden. 
 

Een aantal foto’s is van de hand van ons lid Lydia, maar ook derden deden dit voor ons, met name Rik Jennes van Fotoclub ’t Lenske, Mevr. Karin Derua – onze burgemeester - en Joggingclub Icarus. 
Ook hen bedanken we voor het betoonde interesse. Een selectie hiervan vindt u terug in het fotoarchief in onze clubwebsite 

Op 16 september 2023 waren verschillende leden op pad met bestemming de 14de nationale postzegelbeurs van de Koninklijke postzegelclub van de Westhoek in de vismijn Nieuwpoort

 
Foto G. Hoeterickx -  Meer foto’s zie fotoarchief clubwebsite
 
Dezelfde dag 16 september was onze materiaalmeester ook present als standhouder tijdens de ruilbeurs “Het Kamp-De Zwaantjes” in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg.

Een foutje in ons clubblad, waardoor onze clubbijeenkomst van 17 september niet in de agenda vermeld stond, leidde er rechtstreeks toe dat verschillende leden present tekenden tijdens de nationale ruildag van HVB Begijnendijk.

Een bezoek aan de ruildag van Hekapo te Heist op den Berg stond ook de vierde zondag van september – 24 september 2023 - in menig ledenagenda. Daarbij was ook de materiaaldienst van onze club present met een uitgebreide stand.

De clubsecetaresse was op 28 september 2023 aanwezig tijdens de bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem, waar gestart werd met een toast n.a.v. 40 jaar KeTheFil. Na de traditionele agendapunten en de thematisch quiz lag het accent op duiding inzake “Presentatie”. 
Een uitvoerig verslag volgde in het clubblad. 

1 oktober 2023 werd het druk op menig vlak, met leden die voor of na de clubbijeenkomst ook een kijkje gingen nemen in het Heemmuseum te Putte inzake prentbriefkaarten en daarnaast was er ook een ruime filatelie- en materiaalstand uitgepakt, bemand met leden, in de nationale ruildag van de Koninklijke Wase ruilclub in Belsele (Sint-Niklaas)  

Op 6 en 7 oktober 2023 was het druk in Antwerp Expo n.a.v. de internationale postzegel- en muntenbeurs met binnen- en buitenlandse verzamelaars. Meteen bij het binnekomen viel de ruime filatelie- en materiaalstand, bemand met maar liefst vijf clubleden, meteen op. 

 

Bij de stand rond publicaties van André Buzin waren eveneens twee leden op post. Minimaal acht leden brachten ook een bezoeken. Er werd gestart met de promotie voor onze filateliebeurs van maart ’24. 
Meer foto’s zie fotoarchief clubwebsite
 
De club was op 9 oktober 2023 eveneens vertegenwoordigd in de Cultuurraad in de Raadzaal van het gemeentehuis te Boortmeerbeek. Er werd tegelijk ook promotie gevoerd door onze bingoavond van 20.10. Een uitgebreid verslag volgde in het clubblad.

Onze ruilmeester vertegenwoordigde op 14 oktober 2023 onze club tijdens de SFP vergadering in Lier. Tijdens de clubbijeenkomst daags erna bracht hij bondig verslag uit en dit werd ook overgenomen in ons clubblad.

Eveneens op 14 oktober 2023 zakte een lid van de club ook af naar “Cartafina”, de 23ste beurs van Cartofilieclub Moeskroen in Centre’Expo te Moeskroen. Een snapshot is ook hier opgenomen in ons fotoarchief.


Drukke tijden voor leden op 15 oktober 2023 want de club was enerzijds via een filatelie- en materiaalstand present tijdens de 48ste filatelie, marcofilie en cartofiliebeurs te Waver. We kregen er ook back-up van 2 leden, die langsgingen en positief was, dat flyers in beide landstalen verdeeld werden voor onze filateliebeurs van maart 2024. Anderzijds verkoos een lid een bezoek aan de 43ste ruilbeurs in het Go! Technische Atheneum te Halle.

Het was een poging waard om onze leden warm te maken om aan te sluiten voor een daguitstap met Vlas Boortmeerbeek met bestemming Alden Biesen en de groeven van Kanne, maar op 18 oktober 2023 deden slechts twee leden dit.
 

Het werd voor hen een fijne dag en in het volgende clubblad verschenen twee gedichten van de hand van Lydia, die de uitstap mooi schilderden.
 
Foto Vlas - Enkele foto’s werden toegevoegd aan het fotoarchief vd club.

Op 18 oktober 2023 vernamen we ook dat ons lid L. Selis zich opnieuw had geprofileerd in een Wefis Studie 178, nl met een artikel rond Ougrée. 

Onze 23ste bingoavond op 20 oktober 2023 werd aangekondigd als de laatste na quasi 25 jaar, omdat er zich niemand geroepen voelde om de organisatie ervan in de toekomst op zich te nemen.
 

Het werd een hele succesvolle avond met 603 prijzen op de prijzentafels en 126 deelnemers in de zaal.
Een kleine filmmontage werd gepubliceerd via YouTube
en enkele foto’s werden opgenomen in het fotoarchief van de club.

Op 21 oktober 2023 was één van onze materiaalmeesters present met een filateliestand in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg én op 22 oktober 2023 was ze ook op post tijdens de ruildag te Heist op den Berg. Daar waren tal van andere leden eveneens op post.

Maar een grotere groep was dezelfde dag aanwezig op de slotdag van het regionaal kampioenschap “Brabant” Unionphil 2023 met tevens de Eén- meerbladcompetitie KeTheFil in Trademart te Brussel, dat doorging op 21 + 22 oktober 2023.  

 
Foto Paul Van Leest
 
Onze club nam in de regionale competitie deel met 1 deelname in de open klasse filatelie en met 2 deelnames in de klasse Prentbriefkaarten. Ze scoorden:
 
 
Open filatelie
 
José Gullentops Luchtvaartboom (Geschiedenis vd luchtvaart)
Verzilverd Brons 67 %
Prentbriefkaarten  
Lydia Vandersloten 
(1 kader)
Werken van Johannes Vermeer & tijdgenoten
Groot zilver 75 %

 
Karla Kempenaers
(5 kaders) 
De levensloop van de vrouw
Groot verguld zilver 85 %
 
In de categorie “Prentbriefkaarten” fungeerde verder nog lid als jurylid.
 
Voor de KeThefil competitie tekenden 5 leden in voor de thematische filatelieklasse met zes verzamelingen en 4 leden met evenveel verzamelingen in de open filatelieklasse. Ze scoorden:
 
Thematisch    
Aurora De Marrez Vleermuizen, acrobaten vh firmament Goud +
Paul Daems Precisiewerk vereist in elke bouwfase
Goud
Jan Keuleers Snelheid met fietstechniek Zilver +
Jan Beullens 
Een bezoekje bij de barbier
Goud
Ida Van Rillaer  Mmm.. tijd voor wafels Goud
Ida Van Rillaer Met wol tot fijn breiwerk Goud
Open filatelie    
Francois Peeters Melkzwammen Goud+
Lydia Vandersloten Wie het schoentje past … Goud +
Karla Kempenaers Van Sint-Nicolaas van Myra tot Sinterklaas Goud +
Armand Panis  Het ontstaan van de Gentse floraliën
Goud +
 
De zes aanwezige leden tijdens de proclamatie waren ook blij verheugd te vernemen, dat de KeTheFil - wisselbeker – die wij tijdens een vorige editie aan Vilvoorde verloren – na overhandiging aan de clubsecretaresse - terug naar Boortmeerbeek kon komen.
 
Foto Unionphil

Daarnaast namen twee leden met drie verzamelingen deel aan de propagandatentoonstelling in de open filatelieklassen rond het thema “Textiel”, gelieerd aan de tentoonstellingslocatie, met name:
 
Lydia Vandersloten Nachtkleding in verschillende materialen
Ida Van Rillaer  De strohoed – Klassieke blijver!
Ida Van Rillaer Het spinnen van wol

Uiteraard waren ook de voorverkopen van bpost voor onze leden interessant:
 
‚ÄčInsuline
medische revolutie
75 j. Cobra Belgische
iconische
auto’s
Kerstzegels

Een uitvoerig verslag verscheen in het clubblad en een aantal foto’s
werd opgenomen in het fotoarchief in de clubwebsite.
 
26 oktober 2023 was de clubafgevaardigde van de partij tijdens de KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem. Er werd ook promotie gevoerd voor ons beurs van begin 2024.
Een verslag volgde in het clubblad.
 
Eind oktober zond onze club drie A3 werkstukken in voor deelname aan deze 2de virtuele één bladtentoonstelling van Themafila Wetteren, nl:
 
1. Lydia Vandersloten  De Europese avant-gardebeweging Cobra
2. Lydia Vandersloten Art nouveau reflecties
3. Ida Van Rillaer Frietjestijd
 

 
 


Resultaat wordt pas verwacht begin januari 2024.
 
 
De club volgde ook de invitatie voor het bijwonen van de statutaire vergadering van de KLBP Brabant op 4 november 2023, eveneens in het Bondshuis te Zaventem
Een ruim verslag volgde in het clubblad.
 
In het magazine Belgaphil editie nr 72 van november 2023 verduidelijkte ons lid L. Selis aan de hand van tekst en gedocumenteerd materiaal, verspreid over 8 pagina's, uitleg over relaisstempels, sterstempels, gebruikte types van post- en distributie- en depotkantoren evenals gemotoriseerde haltes en agentshappen.  
 
In november waren verschillende leden verder present bij diverse externe organisaties:
 
Op 11 november 2023 was dit tijdens de filateliebeurs van de club van Vilvoorde waar één van onze leden als standhoudster fungeerde en waar verspreid over de dag zo’n 13 leden op zoek gingen naar materiaal voor hun verzamelingen. 
 
Meer foto’s zie fotoarchief clubwebsite
 
Op 18 november 2023 was de club via een standhoudster ook aanwezig tijdens de ruildag te Ans, een organisatie van Cockerill-Seraing en daags erna – op 19 november 2023 waren drie leden op post als standhouders in de gemeentelijke basisschool te Zele.

De clubbijeenkomst op zondag 19 november 2023 verliep zoals veelal, maar werd ook afgerond met onze volgende bestuursvergadering, waar m.b.t. vijf punten overleg gepleegd werd en ook knopen doorgehakt werden inzake de start van het nieuwe jaar.


Op 23 november 2023 was de club ook present tijdens de laatste KeTheFil vergadering van het jaar in het Bondshuis te Zaventem. Een uitgebreid verslag werd opgenomen in het clubblad.

Naar jaarlijkse gewoonte was de club ook vertegenwoordigd bij de onthulling van de nieuwe postzegels 2024 door bpost in de Zegeldrukkerij te Mechelen. Dit was op 24 november 2023. Een bondig verslag volgde in het clubblad en enkele foto’s werden ingelast in ons fotoarchief.

Via standhouder(s) en leden was de club present tijdens de beurs van Hekapo in de parochiezaal H. Hart te Heist op den Berg op 26 november 2023. 

In het FIP Wereldkampioenschap Thailand 2023 te Bangkok van 27 november 2023 t/m 2 december 2023 vaardigde België het werk van vijf filatelisten af. Ons lid L. Selis nam er deel met twee verzamelingen: “Le courrier de la grand pêche” scoorde Goud 92% in de categorie “Postgeschiedenis” en “Hand-drawn satiric & comic postcards 1884-1887” behaalde groot verguld zilver 85% in de categorie “Prentbriefkaarten” 

Tijdens de eerste clubbijeenkomst van december op 3 december 2023 had de goede Sint weer wat lekkers bezorgd voor alle aanwezig leden in de club. Dezelfde dag bezochten ook enkele leden de 36ste filateliebeurs van KVBP Leuven in het Redingenhof en ook als standhouder was de club vertegenwoordigd. 

Een weekje later – op 9 december 2023 - waren drie leden als standhouder present tijdens de beurs van Opsinjoor te Mechelen en twee andere leden bemanden mee de stand van André Buzin. Verschillende leden tekenden ook present. Enkele foto’s werden overgenomen in ons fotoarchief.

Daags erna – op 10 december 2023 – was onze club vertegenwoordigd tijdens de 31ste nationale ruildag van Arpo-Jarpo in zaal D’Open Poort te Lier via een stand én enkele bezoekende leden.


De laatste cultuurraad van het jaar ging op 11 december 2023 door in de raadzaal van het gemeentehuis. Een uitvoerig verslag werd opgenomen in ons clubblad.

In eigen dorp ging op 15 december 2023 de kerstmarkt door en wij merkten het engagement op van enkele leden in mooi aangekleden kerststanden. Ida maakte o.a. ook beeldopnames die ze later samen met andere beelden van de filmclub zal monteren én wij hebben op z’n minst 10 leden ontmoet bij het bezoeken van al dat moois.

Tijdens de laatste clubbijeenkomst op 17 december 2023 werden voor de afwisseling ook eens foto’s gemaakt van aanwezige leden. Deze krijgen eveneens een plekje in het fotoarchief

Later in december waren leden nog actief als standhouder tijdens de ruilbeurs van “Het Kamp-De Zwaantjes” te Leopoldsburg op 16 december 2023. Ook voor de ruilbeurs van postzegelkring Orval te Maasmechelen op 26 december 2023 is een aanmelding gebeurd evenals voor de internationale postzegelbeurs te Houten (NL) op 28+29 december 2023.