De Postiljon, jaar per jaar...

 2023 

Eind januari + begin februari De officiële start van het clubjaar werd gegeven via onze algemene ledenvergadering op 15 januari 2023 in de Time Out Sportsbar te Boortmeerbeek. 
 
De voorzitster opende de ledenvergadering en samen met de 51 aanwezige leden werd met Cava en fruitsap, aangeboden door de club, het glas geheven op de start van het nieuwe jaar.
Ze vatte in enkele woorden de hocus pocus samen van de lokaalwissels in het voorbije jaar, bedankte de leden voor hun samenhorigheid en wenste het allerbeste toe voor 2023 om in goede gezondheid en positieve ingesteldheid het nieuwe jaar toe te lachen. Dit jaar namen we gelukkig geen afscheid van leden, maar wél van enkele vroegere leden, die toch vele jaren mee actief waren in de club. 
 
Benny Fonderie   Agnes Kruijf Gisèle Van den Baere

2022 werd afgerond met 71 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten samen), net ietsje minder dan eind 2021.
 
Bestuursleden in actie
 
De penningmeester belichtte het financiële kasboek met nadere info inzake inkomsten en uitgaven in het voorbije jaar en in naam van de webmaster, die er om privéredenen niet bij kon zijn, werd zijn jaarverslag voorgelezen. Hij meldde “Met 51700 op de website-teller, betekent dit dat er ± 4000 mensen een kijkje kwamen nemen in 2022, een gemiddelde van ± 12 geïnteresseerden per dag.” 
 
Het fotoarchief omvat momenteel 328 club gerelateerde gebeurtenissen, waarvan er in 2022 alleen al 200 nieuwe foto’s bijkwamen” Verder verwees hij ook naar het filmarchief en raadde iedereen om eens een kijkje te nemen in beide archieven.  
 
Aandachtig luisteren
Foto’s en filmpje zie ons webarchief
 
De ruilmeester was blij met het nog steeds toenemende interesse in de ruilboekjes en vroeg enkel om wat meer aandacht bij het leesbaarder neerpennen van cijfertjes. De materiaalmeester hield het heel kort met zijn gelukwensen aan het adres van de club, voor de inzet van het bestuur met het oog op het welzijn van alle leden. 
 
Anders dan anders was ook dat er nu gelijktijdig ingegaan werd op het voorbije clubjaar en de vooruitzichten voor het nieuwe jaar door de clubsecretaresse.
 
Tijdens de pauze werden de kasverslagen op tafel ter ondertekening klaargelegd samen met alle bewijsstukken. Het veilingmateriaal kon ingekeken worden en er werd opnieuw een groepsfoto gemaakt.
 
 
Na de pauze stond de helft van het bestuur in de kijker en zij werden unaniem voor de komende twee jaar herverkozen. Er was kortstondig vóór de vergadering nog een verzoek tot toetreding aan het bestuur ingediend en na kort overleg ter zake met het bestuur, werd de kandidatuur van T. Mertens aanvaard en aan de algemene vergadering ter goedkeuring voorgelegd. Iedereen ging akkoord.
 
Het bestuur ziet er nu uit als volgt:
Voorzitster Suzy Maes
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
Secretaresse / Penningmeester Ida Van Rillaer

Andere bestuursleden alfabetisch
   Daems Paul
   Loockx Dominique
   Mertens Eddy
   Mertens Thierry
   Van Kerckhoven Dirk
   Wellens Vera

De vraag, die later volgde binnen het punt “vragen en suggesties” had hier ook mee te maken. Wij konden nl. bevestigen, dat de verkiezing van nieuwe bestuursleden altijd volgens de wettelijke procedure verloopt.

Bij de aanwezigheidstrekking gingen weer drie gratis prijsjes de deur uit en tijdens onze jaarlijkse clubveiling - met heel wat oude en recente catalogi in de aanbieding – ging eveneens alles de deur uit. 
De opbrengst was hier uiteraard voor de clubkas. 

Na de toespraken en de veiling werd en rondgegaan met een ruime diversiteit aan warme hapjes en de algemene jaarvergadering werd afgerond met een chocomousse-dessert en een tas koffie. Deze nieuwe formule werd alleszins zeer gesmaakt.

 
Op 21 januari 2023 werd de regionale competitieve tentoonstelling Ourthe-Hesbaye 2023 (voor provincies Luik & Luxemburg) georganiseerd in het St Louis College te Waremme, omkaderd met volgende voorverkopen van bpost:
 
Koningin Mathilde
50 jaar
Art Nouveau
Brussel
Europese
kuuroorden
Kunstwerk
“Klok”
Kanoet-strandloper
“Buzin”
 
Waremme was best wel een grotere afstand en toch was onze kring er op diverse fronten vertegenwoordigd:
 
1. Via onze materiaaldienst met 2 personen
2. Via jurylid Luc Selis voor de disciplines postgeschiedenis en prentbriefkaarten
3. Via enkele leden, die er een bezoek brachten
 
Dag 2 – 22 januari 2023 - stond in het teken van een uitgewerkt programma van de Belgische Filatelistische Vereniging. Wij vernamen van Luc Selis, dat hij ook hierbij aanwezig was. 
 

Foto Tom - Viatour l'Avenir
 
Bij de KeTheFil-bijeenkomst op 26 januari 2023 in het Bondshuis te Zaventem, die startte met de algemene ledenvergadering, was de clubsecretaresse present. Een verslag van het ganse avondprogramma volgde in het clubblad.
 
Vóór 16 januari werden drie gedichten van twee leden ingediend in het kader van de Nationale gedichtendag rond het thema “Vriendschap” via de cultuurdienst van Haacht. Deze gedichten kregen ook een plekje in ons clubblad, zodat iedereen ervan kon genieten.
 

Bij de poëzieavond op 27 januari 2023 in de bibliotheek te Haacht - als slotevenement van het gebeuren - waren eveneens leden aanwezig en ze volgden mee de verkiezing van de Haachtse dorpsdichter én de poëtische vertellingen van Joke Van Leeuwen.
 


De avond startte er met de bekendmaking van de nieuwe lokale dorpsdichter – Elke Doms. 
 

Vervolgens droomden we weg bij de bijzondere poëtische voordracht van Joke Van Leeuwen. Meer foto's - zie clubwebsite
 
Leden waren gedurende de maand januari ook op pad en lang niet altijd met filatelistische inslag, maar met het oog op mekaar te steunen :
 
7 januari 2023 Leden woonden een concert van de Albertieners bij te Hever
8 januari 2023 Leden waren ook bij het concert van de Landelijke Gilde in Schiplaken present.
28 januari 2023 Drie leden verzorgden twee materiaalstanden tijdens de filabeurs in zaal Scouts 28 Zaoeja te Hoboken en wij hebben ook weet van twee leden, die een bezoek brachten.
Eind januari + begin    februari  Verschillende leden woonden een toneelvoorstelling bij in Hever en/of Boortmeerbeek, organisaties van “De Vlieg” en “De Morgenster” 
 
 
Begin  februari was het ook best druk:
  • Zo waren op zaterdag 4 februari 2023 twee leden met hun materiaalstand present tijdens de internationale beurs van Phila Zelzate in het Psychiatrisch Centrum aldaar. 
  • Zondag 5 februari 2023 was er niet alleen onze clubbijeenkomst in het clublokaal, maar tevens waren twee leden met hun materiaalstand paraat in de ruilbeurs van de Wase ruilclub in de kantine van Pyenbeke te Sint-Niklaas. 
  • ’s Maandags 6 februari 2023 was de club vertegenwoordigd in de cultuurraad in het gemeentehuis van Boortmeerbeek. Het verslag verscheen in het clubblad.