De Postiljon, jaar per jaar...

 2022 

Ondanks alle inspanningen van onze kring om onze vergaderingen volgens alle coronaregels – geldig voor de horeca - te laten doorgaan, kregen wij begin van het jaar toch het deksel op de neus. Wij mochten niet langer als groep in de horeca samenkomen en er moest ook een streep getrokken worden onder de geplande algemene ledenvergadering met koffietafel, voorzien voor 16 januari.
 
2021 werd afgerond met 76 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten samen), iets minder dan eind 2021 vorige jaar en terwijl we in 2021 met spijt in het hart afscheid namen van:
 
 Willy Goossens  Joseph De Marrez Jean-Luc Vandersloten

Zoals elk jaar werd ook nota genomen van het totale aantal bezoekers van onze website bij de start van 2022. Met 47580 is dit 3380 kijklustigen meer dan begin 2021 of een gemiddelde van ruim 9 per dag. Toch fijn te weten, dat onze website ook in moeilijke coronatijden zoveel geraadpleegd werd.
 
Geen clubbijeenkomsten, maar wél actieve leden n.a.v. het lokale initiatief omtrent de nationale gedichtendag, waar drie leden met vier gedichten rond het thema “Natuur” de oproep volgden.