De Postiljon, jaar per jaar...

 2022 

Ondanks alle inspanningen van onze kring om onze vergaderingen volgens alle coronaregels – geldig voor de horeca - te laten doorgaan, kregen wij begin van het jaar toch het deksel op de neus. Wij mochten niet langer als groep in de horeca samenkomen en er moest ook een streep getrokken worden onder de geplande algemene ledenvergadering met koffietafel, voorzien voor 16 januari.

Wij vernamen later dat ons lid L. Selis op 8 januari 2022 toch filatelistische actief geweest was in het kader van een videoconferentie voor de Koninklijke Academie voor filatelie, waarbij nader ingegaan werd op “Spoedbestellingen op postwaardestukken - met extra’s – 1874-1998”.


In januari 2022 werkte ons lid Luc Selis als co-auteur mee aan het internetmagazine “Les Belgolâtres” met als thema de Elstrom-studie.
 
Op 27 januari was onze club vertegenwoordigd tijdens de infoavond van KeTheFil in het Bondshuis te Zaventem, vnl. met het oog op het uitwerken van pagina’s voor diverse geplande competities in 2022.
 
Geen clubbijeenkomsten, maar wél actieve leden n.a.v. het lokale initiatief omtrent de nationale gedichtendag, waar in de loop van januari drie leden met vier gedichten rond het thema “Natuur” de oproep volgden.

Op 4 februari 2022 was de clubafvaardiging present tijdens het lokale slotevenement in de Bib te Boortmeerbeek, waarbij we mee genoten van gedichten en tekstpassages, voorgedragen door Elvis Peeters.
 
 
Meer foto’s & film: zie foto/filmarchief website
 
Op 5 februari 2022 namen 2 leden als standhouders deel aan de 12de internationale filateliebeurs Phila – Zelzate.

Eind januari werd de coronaregeling nationaal versoepeld en wij maakten er werk van om onze algemene ledenvergadering op 6 februari 2022 alsnog te laten doorgaan. We waren blij 54 gegadigden te kunnen begroeten.
 
Onze voorzitster opende de vergadering met veel positiefs over geslaagde clubdagen en -acties in de moeilijke coronajaren 2020 en 2021 en samen met alle leden werd het glas geheven (Cava en fruitsap aangeboden door de club) op een hopelijk gezond 2022, waarbij zeer vele leden de weg naar de club blijven vinden.
 

2021 werd afgerond met 76 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten samen), iets minder dan eind 2021 vorige jaar en dit terwijl we in 2021 met spijt in het hart afscheid namen van:
 
Willy Goossens Joseph De Marrez Jean-Luc Vandersloten
 
Nadat de penningmeester de financiële evolutie had toegelicht, uitten zowel onze ruilmeester en materiaalmeester zich tevreden over de wisselwerking tussen hun diensten en de leden.
 
 Meer foto’s: zie fotoarchief website
 
Er werd in naam van de webmaster even geduid, dat er zoals elk jaar nota genomen werd van het totale aantal bezoekers van onze website bij de start van 2022. Met 47580 is dit 3380 kijklustigen meer dan begin 2021 of een gemiddelde van ruim 9 per dag. Toch fijn te weten, dat onze website ook in moeilijke coronatijden zoveel geraadpleegd werd. Naar jaarlijkse gewoonte werd er wat dieper ingegaan op voorbije en toekomstige activiteiten door de clubsecretaresse en feestleider.
 
Tijdens de pauze lagen de kasverslagen op tafel ter ondertekening en er werd geneusd tussen catalogi en filatelistisch materiaal dat later in de veiling zou aangeboden worden.

Na de pauze werd het voltallige bestuur herverkozen en een wijziging aan onze clubstatuten werd met algemeenheid van stemmen goedgekeurd. De clubveiling kende ééns te meer een groot succes.
 
Vervolgens kon iedereen, die zich vooraf inschreef, ook aanschuiven voor de verzorgde koffietafel met belegde broodjes, sandwiches en taart.


Tijdens de multiverzamelaarsbeurs “Broc-Events” op 12 februari 2022 in de industriezone te Wauthier-Braine pakten twee leden uit via een grote informatie- en verkoopstand om geïnteresseerden aan te spreken.
 
Op 17 februari was de club opnieuw te vinden tijdens de KeTheFil avond te Zaventem. Het was duidelijk dat er al heel pagina’s afgewerkt zijn voor de competities van dit jaar. Wij luisterden mee naar lovende woorden en/of opmerkingen ter zake.


Filateliekring Cosmos in Wilrijk slaagde erin om op 26 februari 2022 het Covid-tijdperk achter zich te laten en pakte uit met een tentoonstelling in zaal Meyers. Tussen de verkoopstanden waren alvast 3 Postiljonners present en enkele leden brachten ook een bezoekje.


Ook in Heist o/d Berg daags erna 27 februari 2022 bouwden drie leden een stand uit in de ruilvoormiddag bij Hekapo en wij kregen feedback van een zestal andere leden, die ook langs gingen.

De vergaderingen gingen overal terug van start. Zo staken de afgevaardigden bij SFP in Lier de koppen terug bijeen op 12 maart 2022. De Postiljon was bij monde van de ruilmeester vertegenwoordigd.
Hij bracht ook verslag uit in de club met info voor ons clubblad.


Onze nationale filateliebeurs kon – na twee jaar gedwongen oponthoud – op 13 maart 2022 terug doorgaan in de cafetaria van de Sporthal te Boortmeerbeek. Daags ervoor werden de standen opgesteld en de tombolahoek uitgestald. 
 

De beurs kende een goede toeloop aan geïnteresseerden, maar wel gevoelig minder dan vóór de coronajaren. Er werden foto’s en een filmmontage gemaakt (zie website)

Heemkundige Kring Op ’t goede spoor in het Waspik – NL (deelgemeente van Waalwijk) organiseerde op 17 maart 2022 een geschiedkundige avond in ’t Schooltje in de Carmelietenstraat 56, met o.a. een lezing verzorgd door Luc Selis onder de titel “De Belgische scholen in WO-I" m.b.t. zijn boek “De Kinders van den Yzer”.


De drive om extern terug present te zijn was er opnieuw en zo pakten twee standhouders van onze club uit tijdens de “Marché Couvert” van de club van Hannut op 19 maart 2022.

Dezelfde dag vond de regionale competitieve Namen – Henegouwen plaats in Estaimpuis, omkaderd met een aantal voorverkopen van bpost. 
 

Een aantal leden stond er ook aan te schuiven voor het loket van bpost om de laatste nieuwigheden aan te schaffen:
 
Pleinen van Charleroi Geometrie in de natuur M. Sleen 100
Nero 75
Verlangen n. verbinding Toets 100
 
Ons lid Luc Selis fungeerde er als jurylid in de categorieën Postgeschiedenis en Prentbriefkaarten.
 
In de periode van 20 t/m 24 maart 2022 trokken verschillende leden naar het adres van één van onze leden in Haacht, waar Lydia samen met twee vriendinnen Lieve en Sonja uitpakte met een paashappening met zelf gemaakte paasstukjes.
 
Het was onderhand ook al 2 ½ jaar geleden, dat de cultuurraad in onze gemeente plaats vond. De club was op 21 maart 2022 uiteraard aanwezig in de raadszaal van het gemeentehuis, waar wij ook burgemeester en schepen van cultuur uitnodigden om onze kring tijdens ons jubileumfeest met hun bezoek te vereren.

Ons lid L. Selis volgde de invitatie van de Nederlandse Academie voor Filatelie en verzorgde op 26 maart 2022 in ’t Veerhuis te Nijmegen (NL) een lezing rond de titel “Expres met extra’s. 
 
Op 27 maart 2022 bouwden twee leden opnieuw een stand uit tijdens de ruilbeurs van Hekapo te Heist o/d Berg. Dat wordt ook een vaste waarde in de toekomst. 
 
Tijdens KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem op 31 maart 2022 was onze club vertegenwoordigd. De vergadering werd gevoerd op twee fronten: digitaal enerzijds en live anderzijds. 
Een verslag van de vergadering volgde ook in het clubblad.
 
1 + 2 april 2022 was het tijd voor de internationale FNIP postzegel-  en muntenbeurs in Antwerp Expo. Daar zag men in de hele grote stand, vooraan in de zaal, meteen al 5 leden, die druk in de weer waren. 
 
 
   
Verschillende leden bezochten de beurs ook om er materiaal voor hun verzamelingen te zoeken én vinden.
 
Op 2 april 2022 was de club eveneens afgevaardigd tijdens de algemene statutaire vergadering “KLBP Brabant” in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag van de vergadering volgde ook in het clubblad.
 
En dan was het op 9 april 2022 eindelijk tijd voor de viering van ons 50 jarig clubjubileum. (Terwijl de club intussen al 52 jaar meedraait) Voor de aanwezigen was er het gesmaakte feestmenu, onderbroken voor de hulde van alle aanwezige leden, die meer dan 30 jaar of 40 jaar onafgebroken lid waren van onze kring én dat waren er véél.
 

Burgemeester en schepen van cultuur reikten te prijzen uit en zorgden er ook voor dat de provinciale medailles – die in 2020 zouden uitgereikt worden – nu hun definitieve bestemming zouden krijgen. De tombolatrekking voor de bloemen, die de tafels versierden, was bij hen eveneens in onschuldige handen.
 

Meer dan 40 jaar lid

 
Meer dan 30 jaar lid
 
Na het dessert kwam dan het ambiancedeel op gang, waarbij iedereen genoot van het optreden van zangeres Sally. 
 


Er werden ook opnames gemaakt tijdens het feest en de film en foto’s vindt u terug in de clubwebsite.
 
De club was daags erna, 10 april 2022, ook vertegenwoordigd tijdens de herdenkingsplechtigheid n.a.v. de bevrijding van het XXste konvooi te Boortmeerbeek. De clubsecretaresse stond achter één van de camera’s (i.o Heverse Filmclub) en maakte ook de montage van de filmbeelden rond het event. De film kan u vinden op YouTube “Heverse filmclub” – “video’s”.
 
Wij merkten ook verschillende leden op tussen de toeschouwers.
 
Tijdens de ruilbeurs van “Het Kamp – De Zwaantjes” te Leopoldsburg op 16 april 2022 was het dan weer één en al filatelie. Twee leden van de club waren er actief aan de slag.
 
De clubbijeenkomst van 17 april 2022 verliep zoals altijd met voor elk wat wils, maar aangezien het paaszondag was, lag er voor alle leden opnieuw een klein presentje van de paashaas klaar.
 
Traditioneel op paasmaandag is er dan weer de grote filateliebeurs van de vrienden van Attenhoven, die op 18 april 2022 doorging in Landen. Ook hier hadden verschillende leden een stand en nog 
meer leden gingen er neuzen tussen het diverse materiaal.

Ons lid F. Peeters plaatste zich op 20 april 2022 prominent in de kijker bij het overhandigen van enkele eigen pentekeningen aan Leah Thys in de “Manhatten” te Leuven. 

Wij kregen in de club de honneurs om deze eerst te ontdekken en hem en zijn vrouw, die mee van de partij was, hiermee te feliciteren.

In april 2022 werkte ons lid Luc Selis opnieuw als co-auteur mee aan het internetmagazine “Les Belgolâtres”, dit keer draaide alles rond Koning Boudewijn met bril, type Marchand.

Op 24 april 2022 waren standhouders en leden weer van de partij bij de ruildag van Hekapo te Heist o/d Berg.

Eind april, met name op 28 april, vond de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem opnieuw op twee fronten plaats: live én digitaal. De club was hier vertegenwoordigd.  
Er werd o.a. ingegaan op de nieuwe luxe-editie van Themaphila 250 en de mogelijke kleuroptie in de toekomst. Verder werd ingepikt op geplande competitieven, de thematische quiz én uitgebreid info verstrekt over het fenomeen “Publibels”

In nummer 66 editie April 2022 van Belgaphil, het maandblad van de KLBP, verscheen een artikel van ons lid L. Selis als nationaal commissaris postwaardestukken onder de titel “Een Belgische briefkaart met een erg lange reistijd”

Op 7 mei 2022 verzorgde L. Selis een voordracht rond zijn verzameling «Le courrier de la grande pêche 1730-1940» in de cultuur- & vergadercentrum H.F. Witte in 3731 CL De Bilt (NL) op verzoek van de Contactgroep Frankrijk Verzamelaars.
 
In de tijdspanne van 18 tot 22 mei 2022 ging in Lugano het FIP wereldkampioenschap Helvetia 2022 door. Ons lid Luc Selis had zich aangemeld voor deelname in de categorie postgeschiedenis “Europa” met zijn verzameling “Ocean Letters”.

De club feliciteerde hem met zijn score van 91% Goud + felicitaties van de jury 


In Leopoldsburg en Heist o/d Berg waren op respectievelijk 21 en 22 mei opnieuw leden van de Postiljon op post. 

Het KeTheFil treffen ging op 26 mei opnieuw live én digitaal door. De club was vertegenwoordigd in het Bondshuis te Zaventem. Na de algemene vergadering met rapportering over de werking 2020 en 2021 werd ingegaan op voorbije en toekomstige competities. De stukken, die deel uitmaakten van de thematische quiz en een aantal aanwinsten van leden werden besproken en dan volgde het hoofdthema van de avond: Prentbriefkaarten.

 
Op 4 juni 2022 waren verschillende leden op pad naar de 32ste postzegels- en muntenhappening in het Go! Atheneum te Zaventem, een organisatie van de filatelievrienden van Nossegem. Ter plaatse waren ook 2 standen ingenomen door leden. De club had in het kader van Gala-avond van de verdienstelijke Boortmeerbeekenaar op 31 mei 2022 één van haar leden voorgedragen n.a.v ruim 30 jaar lidmaatschap en had ingetekend met 12 leden om de huldeavond bij te wonen in de Sporthal te Boortmeerbeek. Willy Van Droogenbroeck (ons feestvarken) kon er jammer genoeg niet bij zijn, omdat hij op het moment van de viering gehospitaliseerd was, maar zijn vrouw en zoon namen in zijn plaats te honneurs waar. 
Willy zou enkele dagen later, bij zijn thuiskomst, de medaille met trots tonen. 
Foto’s: Zie fotoarchief van onze website
 

Op het einde van de avond kon het merendeel van onze groep even naar de lens kijken voor een mooie groepsfoto.
Met dank aan Rik Jennes van fotoclub ’t Lenske

Bij de seniorennamiddag op 3 juni 2022 - eveneens in de sporthal te Boortmeerbeek – waren eveneens heel wat Postiljonners op post. Wij steunen als vereniging zo vaak het maar kan ook lokale initiatieven. Halfweg het menu en tussen twee muzikale optredens door werd o.a. een film afgespeeld met als thema “Boortmeerbeek – Laat u verrassen” – in 2007 gemaakt door uw clubsecretaresse binnen haar lidmaatschap bij de “Heverse Filmclub”.
 

Op 4 juni 2022 waren verschillende leden op pas naar de 32ste postzegels- en muntenhappening in het Go! Atheneum te Zaventem, een organisatie van de filatelievrienden van Nossegem. Ter plaatse waren ook 2 standen ingenomen door leden.

Op filatelistisch vlak stonden de competitiedagen bij Exphimo in Mondorf-les-Bains in Luxemburg van 4 tot 6 juni 2022 op het programma. 
In de categorie “Open filatelie” diende onze vereniging de 105 pagina’s tellende verzameling in (=7 kaders à 15 pagina’s) van Ida Van Rillaer. De initiële verzameling “Naarstige zoemers” was in totaliteit vertaald naar het Duits en aanvaard voor deelneming onder de titel “Eifrige Summer”. 
Met bijzondere dank aan Dhr J. Vandenhaute van KeTheFil, die voor aflevering, montage en ophaling van de verzameling zorgde. 
De verzameling scoorde er 80% Verguld zilver, in Luxemburg qua punten ± een equivalent met het Belgische Groot verguld zilver. De ereprijs – een mooie Numa vaas van Villeroy Boch – was een fijne verrassing.

Enkele dagen later was Antwerp Expo het mekka voor de nationale competitieve Antverpia. Op 9 juni werden de filatelisten er verwacht voor de opbouw van hun verzamelingen zodat iedereen er kon van genieten in de periode van 10 t/m 12 juni 2022. Dat was ook het geval voor volgende voorverkopen van bpost ter plaatse:
 
Mythes en Sagen
(Europa-uitgifte)
Jean Capart
Egyptologie in België
Together we win Geneeskrachtige
kruiden
 
Men kon ook gaan snuisteren tussen de standen van de filateliebeurs. waaronder ook één van onze materiaalmeester, vergezeld van diverse andere clubleden. 
 
Materiaalstand met Pierre, Suzy, Michel, Jan en Thierry
 
Op de slotdag van het evenement, was de club vertegenwoordigd op meerdere fronten. 
Eerst was er de “Academische zitting 2022 van de KLBP Nationaal”. De club woonde deze bij en een verslag verscheen in ons erop volgende clubblad. Daarna gingen we verkenning tussen de kaders en een kijkje nemen bij het werk van de eigen leden, hoorde er uiteraard ook bij.   
 
Voor meer foto’s raadpleeg het fotoarchief in de clubwebsite.
 
Voor de Postiljon namen verschillende leden deel in uiteenlopende disciplines. 
Hierbij volgt een overzicht met hun respectievelijke resultaten: 
 
Open filatelie
José Gullentops Luchtvaartboom – Deel I 70 % Zilver 
Ida Van Rillaer Evolutie door ruimte en tijd 82 % Verguld zilver 
Eénkader “Open filatelie”
Karla Kempenaers Kinderen, hou ze “buiten” bezig 73 % Zilver 
Prentbriefkaarten  (Eén kader) 
Lydia Vandersloten De pijp in Wereldoorlog I en II 86 % Groot verguld zilver 
Verder volgden via ons lid Luc Selis (via externe aanmelding) de kanjers:
Postgeschiedenis Le courrier de la Grande Pêche
730–1940
97 % Groot Goud 1ste plaats
Postwaardestukken Use of the First postcards of Belgium  96 % Groot Goud 1ste plaats
Prentbriefkaarten Les oeuvres de mer 92 % Goud
  Hand-drawn satiric
& comic postcards 1884 - 1887
95 % Groot Goud
Literatuur De kinders van den Yzer 1914-1918 96 % Groot Goud 1ste plaats
Belgische Academie Ocean Letters  
Op te merken was zeker, dat hij om zijn uitzonderlijke prestaties ook gelauwerd werd
met de “Medaille van de Koning”.
 
Prijsuitreiking Karla Prijsuitreiking Ida Prijsuitreiking Luc
 
Op 18 juni 2022 waren in de voormiddag opnieuw 2 leden actief present met een uitgebreide postzegel- en materiaalstand bij de ruildag van “Het Kamp – de zwaantjes” te Leopoldsburg.

Onze laatste clubdag vóór de zomerperiode – op 19 juni 2022 - stond in het teken van het informeren van de leden, waar onze volgende clubbijeenkomsten zouden doorgaan, gezien de recent aangekondigde stopzetting van de activiteiten door de uitbater van de cafetaria van de sporthal.

Op 26 juni 2022 waren heel wat leden op post tijdens de ruildag van Hekapo te Heist o/d Berg en een aantal pakte ook uit met filateliestand. 

De clubafgevaardigde woonde op 30 juni 2022 de KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem bij. Veel aandacht ging naar voorbije manifestaties én de planning voor Waver. Heel wat stukken werden via beamer getoond en besproken en in deel II van de avond werd uitgebreid ingegaan in de optie om zelf postzegels te koop aan te bieden via Delcampe.

Het maandblad “De Postzegel” van de Koninklijke Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars maakt geregeld gewag van onze club onder de rubriek “Op de leestafel”, waarbij ze zich baseren op onze clubbladuitgiften. In hun maandblad van juni pikten ze zo o.a. in op de viering van ons 50 (=52)-jarig clubbestaan, waarvoor onze dank. 


Ons lid L. Selis kroop weer herhaald in de pen. Zo vernamen wij via toezending van het driemaandelijkse tijdschrift “Le philatéliste Belge nr 42 – juni 2022” van de Koninklijke Academie voor Filatelie dat hij hier geciteerd wordt als helpende hand bij de verwerking van de inhoud ervan.
In “Belgaphil”, het magazine van de KLBP, nr 67 editie juli heeft hij het in zijn functie als nationale commissaris postwaardestukken over “De rehabilitatie van ongeldig gebruikte postzegels". 

In dit laatst genoemde nummer van Belgaphil ontdekte de lezer ook enkele foto’s, door De Postiljon genomen tijdens Antverpia. Wie meer foto’s wou zien, kon deze vinden in onze website in het fotoarchief.

Op 1 juli 2022 vond in de Zegeldrukkerij te Mechelen de jaarlijkse “bsurprised day” door. Verschillende leden volgden de invitatie om een bezoek te brengen tijdens deze open deur dag in het teken van de multifunctionele Degelpers.

En een dagje later, op 2 juli 2022, gingen drie leden langs bij de ruildag in het H. Hartcollege te Maasmechelen: één als bezoeker, twee als standhouders. 


Voor de eerstvolgende maanden lagen ondertussen data vast in het feestzaaltje naast café Donk in Hever en daar kwamen we voor het eerst samen op zondag 17 juli.

Onze filatelievrienden te Nossegem tekenden er voor de organisatie van hun 24ste rommelmarkt op 7 augustus 2022. Namens de club brachten wij een bezoek aan de diverse standen rond de kerk en gingen uiteraard voor een hapje en drankje langs in hun clublokaal binnen het parcours.

De zomerbeurs van Herentals op 14 augustus 2022, een organisatie van de lokale Numismatica + Koninklijke Postzegel- en Verzamelkring Ontspanning en de Herenthoutse Postkaartenclub situeerde zich dit jaar aan het noordelijke deel van Grote Markt en in zaal ‘Hof. Het was drukkend heet, wat gevolgen had inzake het totale aantal bezoekers. Namens de club werd niettemin 10 m standhouderruimte ingenomen en anderen trotseerden de hitte om er toch heen te gaan.


Tijdens de grote rommelmarkt van Boortmeerbeek op 15 augustus was er geen directe inbreng als club. Wij merkten wel op dat vele leden in eigen naam uitpakten met standjes en dat vele andere leden op snuffeltocht waren tussen de vele standen.

De clubbijeenkomst op 21 augustus 2022 in ons tijdelijk onderkomen te Hever was zeer zeker en succes qua aanwezige leden, net zoals in juli. Het was niet te merken, dat wij volop in de zomervakantie zaten. De laatste afspraken inzake Braphilex stonden hoog op de agenda.

Op vrijdag 26 augustus waren drie leden van de club stipt op de afspraak in “La Sucerie” te Waver voor het opzetten van de tentoonstellingspagina’s voor de competitie Braphilex 2022 én de KeTheFil één- / meerbladcompetitie van zaterdag 27 augustus. Er was best wat werk te leveren, want we namen hier deel met een grote delegatie. 

’s Anderendaags vernamen we van leden, dat ze in de voormiddag op post waren voor een bezoek aan de stand van bpost in het kader van de voorverkopen van de dag.

 
Vliegtuigen met
humanitaire missie
Dieric Bouts Koen vanmechelen Kikkers van België

Twee leden namen eveneens een heel prominente plaats in de ruime filateliebeurs in.
 

Kort na de middag zakten opnieuw drie leden samen af naar Waver om rustig alle verzamelingen te kunnen bewonderen, een bezoekje te brengen aan de ruilbeurs en de Buzinstand. Uiteraard woonden we de prijsuitreiking in beide categorieën bij. 

Ook hier spotten we verdere leden van de club. We kunnen we zekerheid stellen, dat er minimaal 10 clubleden in Waver present tekenden. Ontdek ze in het fotoarchief in onze website

 
Overzicht op de tentoonstellingszaal

We volgden de proclamaties met drie leden en twee clubeigen sympathisanten, die de prijzen voor iedereen in ontvangst namen. Even een overzicht van de behaalde resultaten in beide competities.
 
1. Een- / meerbladcompetitie KeTheFil
    Onze deelnemers ressorteerden allen onder de groep “Open filatelie” 
 
Lydia Vandersloten
     Tabak en pijp voor de vrede
4 pagina’s GOUD
Jan Beullens
     Krullenpracht
2 pagina’s GOUD
José Gullentops
     De wolf in sprookjes
4 pagina’s GOUD
Paul Daems
     Met vakmanschap naar badgenot
   en
     De huisschilder
2 pagina’s

2 pagina’s
GOUD

GOUD
François Peeters
     Amanieten – Lekker of giftig
2 pagina’s GOUD
Ida Van Rillaer
     Zorg voor je voeten – Hou ze gezond 
   en
     Voorkomen is beter van herstellen
4 pagina’s

4 pagina’s
GOUD

GOUD

2. Braphilex 2022 – Regionaal Kampioenschap “Brabant”
 
Prentbriefkaarten    
Karla Kempenaers
De feminiene levenscyclus
7 kaders 72% ZILVER
Lydia Vandersloten
Man tot grijsaard
1 kaderdiscipline 74% ZILVER
     
Open filatelie    
José Gullentops
Luchvaartboom – deel II 
en
Luchtvaartboom – deel III
6 kaders

5 kaders
68 % VERGULD BRONS

72% ZILVER
Ida Van Rillaer
Citrusvruchten
6 kaders 90% GOUD
 
 
In de categorieën “Postwaardestukken”, “Postgeschiedenis” en “Prentbriefkaarten” fungeerde ons lid Luc Selis eveneens mee als jurylid.
 
Het demonteren verliep daarna vlot. Vele handen maken licht werk met bijzondere dank aan de aanwezige leden en de familie van José.
 
Daags erna – 28 augustus - waren onze twee standhouders van Waver al terug op post tijdens de ruilvoormiddag in de parochiezaal H. Hart te Heist o/d Berg. Enkele leden maakten ook de trip.
 
Ons eerste treffen met de nieuwe concessiehouders van de cafetaria van de sporthal op 2 september 2022 was even spannend. Zouden we er binnenkort terug onze activiteiten terug kunnen hervatten? Na wat wederzijdse wensen zouden we later voor een tweede gesprek uitgenodigd worden. 
 
Het weekend van 3 en 4 september 2022 kon wie het wou een kijkje nemen in de recentelijk gerenoveerde O.L.Vrouwekerk van Hever en gelijktijdig het kunstevenement “Hever Art” bezoeken. Op zaterdag ging uw clubsecretaresse alvast langs om beeldopnamen te maken (o.a. ook voor de Heverse filmclub). ’s Zondags gingen heel wat leden langs na hun bezoekje aan de club in het zaaltje vlakbij de kerk. 
 
Meer foto’s in het fotoarchief in onze website
Film: Zie op YouTube onder Hever Art 2022

 
 
Wij ontvingen ook een invitatie vanwege de Koninklijke hobbyclub van Machelen om ook hun 58ste tentoonstelling een bezoekje te brengen in Site Bosveld op 10 september 2022. Namens De Postiljon was de clubsecretaresse alvast op post.

In Ottignies pakten op 11 september 2022 opnieuw enkele leden uit met een filateliestand in het kader van hun postzegelbeurs.

Sneller dan verwacht, werden we al op 13 september uitgenodigd voor een volggesprek inzake de heropstart van de uitbating van de cafetaria van de sporthal. Positief was dat onze vergaderingen er in een gewijzigd interieur zullen kunnen doorgaan vanaf 20 november. Een bingoavond lukt niet meer dit jaar, maar de eerste krijtlijnen voor onze algemene ledenvergadering en filateliebeurs in 2023 werden al getekend. Voor dit laatste blijft het afwachten of de gemeente nog de vereiste schragen bezorgd. Zeker was ook, dat onze trofeeënkast er niet langer zou kunnen prijken. Op 18 september 2022 volgde een update t.o.v. de leden tijdens de clubbijeenkomst in Hever.

Meerdere leden waren op 25 september 2022 ook op pad naar de maandelijkse ruilbeurs van de vrienden van Hekapo in Heist o/d Berg. Enkele leden namen hun posities als standhouder in. 

 
De clubafgevaardigde was ter plaatse tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem op 29 september 2022. Een verslag van besproken punten volgde in het clubblad. Accentpunt van de avond lag op het bekijken en bespreken van gerelateerde verzamelingen in Waver.

De gemeentelijke vraag inzake de schragen voor onze beurs van maart werd positief bejegend en dus kon de promotie hiervoor via flyers officieel van start gaan tijdens de internationale postzegel- en muntenbeurs van Antwerpen op 7 & 8 oktober 2022. Opvallend aan de ingang was er ook de ruime filateliestand, bemand door 5 clubleden.

 
Meer foto’s in het fotoarchief in onze website
 
Daags erna – 9 oktober 2022 - bemanden verschillende leden in beurtrol de verenigingenstand tijdens Boortmeerbeek feest. Wij toonden er een keur aan filatelistische fragmenten uit diverse disciplines, één volledig uitgewerkte kader en foto’s m.b.t. clubactiviteiten in het algemeen.
 

Foto ’t Lenske – Boortmeerbeek (Rik Jennes)
Meer foto’s in het fotoarchief in onze website

Op 15 en 16 oktober 2022 waren leden present als standhouder tijdens de beurzen van Asse-Zellik en Waver. Hun aanwezigheid werd ten zeerste geapprecieerd.

In “Les Belgolâtres” nr. 12 van oktober 2022 maakte ons lid Luc Selis weer deel uit van het auteursthema van dit internetmagazine. Dit keer stonden de uitgiften rond “Rouw rond Prinses Astrid” op de agenda. 

 
De cultuurraad, die initieel voor september was gepland, ging op 17 oktober door in de raadszaal van het gemeentehuis te Boortmeerbeek. De clubsecretaresse moest noodgedwongen forfait geven. De taak werd overgenomen door de voorzitster. Verslag volgde later in de club én via het clubblad.
 
De regionale competitieve Oost- en West Vlaanderen “Via Oostende 2022” op 22 oktober 2022 kon ook bekoren. Twee leden combineerden een bezoekje aan de kust bij familie met een bezoek aan de competitieve en omkaderende voorverkopen in Thermae Palace te Oostende.
 
Heropening KMSKA  Jeugdfilatelie Kerstzegels  Rouwzegel   Boekje 50 zegels 
   
Via ons lid L. Selis vernamen wij, dat hij via externe aanmelding, deelnam in de categorie “Prentbriefkaarten” met twee verzamelingen en weerop heel hoog scoorde, nl:
 
1. Postkantoren van Vlaanderen GOUD
2. Bureaux de poste de Wallonie  GROOT GOUD
 
Hij fungeerde in de categorieën “Postgeschiedenis” en “Postwaardestukken” eveneens als jurylid.
 
Tijdens de ruilbeurs van Hekapo in Heist o/d Berg op 23 oktober 2022 waren opnieuw leden als standhouder present en anderen brachten een bezoek.

De KeTheFil vergadering van 27 oktober 2022 in het Bondshuis te Zaventem verliep voor ons voor het eerst via digitale weg. Hoofdthema van de avond was: “Verbeelding, vergelijking en metaforen” in de thematische filatelie. Een uitvoerig verslag verscheen in het eerstvolgende clubblad. 

Op 29 oktober 2022 ging de algemene statutaire vergadering van de KLBP “Brabant” eveneens door in het Bondshuis te Zaventem. De club was hier vertegenwoordigd. Kwestie van altijd op de hoogte te blijven qua nieuwste ontwikkelingen binnen de filatelie en binnen de club werd ook verslag uitgebracht.

Ons lid L. Selis nam – met externe aanmelding – deel met twee verzamelingen deel aan het Duits kampioenschap postgeschiedenis in Ulm (D) van 27 tot 29 oktober 2022:

De eerste met als titel “Mail of the great cod fishery 1720-1940” deed mee in categorie 4.1 “Vormarkenzeit” en kwam net niet binnen e eerste drie.

 
De tweede met als titel “Ocean Letters” werd gehonoreerd met de fel begeerde “Gouden posthoorn” in de categorie 4.3 (Historische en bijzondere verzamelingen”
 
Meer foto’s:
Zie fotoarchief club
 
In het infoblad Belgaphil van de KLBP editie 68 van eind oktober 2022 verscheen een uitgebreid artikel (5 pagina’s) van de hand van ons lid L.Selis onder de titel “De zoektocht naar een naald in een hooiberg”. Hierbij werd een brief uit 1825 tot in de details bekeken en besproken. 

1 november 2022 – een herdenkingsdag – maar ook een dag om een bezoek te brengen aan bv een cultureel gegeven. Zo waren 2 leden als standhouder present in Ipso Facto te Oudenburg. 
 
Op 6 november startten wij de inschrijvingen voor de algemene ledenvergadering / receptie en het startsein voor het vernieuwen van de lidgelden werd ook gegeven. Het werd ook ons laatste samenzijn in ons tijdelijke clublokaal in Hever.
 
Enkele dagen later, met name op 9 november 2022, gingen we een kijkje nemen in onze vernieuwde clublocatie die vanaf nu “Time Out Sports Bar” heet. We keken meteen ook uit naar onze eerstvolgende clubbijeenkomst van 20 november 2022 ter plaatse. We kregen de ruimte achteraan ter beschikking. Enkel wanneer die zaal voor bv een feest bezet is, zullen we dan even naar het voorste deel verhuizen. 
 
Dat de filatelistische ruildag van filatelieclub Vilvoorde op 11 november 2022 in de agenda stond bij vele leden was héél duidelijk. We spotten er naast de twee leden, die hun filateliestand bemanden in de loop van de voormiddag alleen al nog verdere 11 leden, die heel wat materiaal zochten en vonden voor hun verzamelingen. 
 

Meer impressies in ons fotoarchief in de website
 
Er volgden nog enkele drukke dagen voor twee leden, die als standhouders fungeerden op diverse plaatsen:
 
• Op 12 november 2022 in het Sint Anneke Centrum te Antwerpen LO
• Op 19 november 2022 in de feestzaal, rue G. Magnée te Ans
• Op 20 november 2022 in de gemeentelijke basisschool te Zele
• Op 27 november 2022 in de parochiezaal H.Hart te Heist o/d Berg
 
Er tussenin – op 24 november 2022 – ging de laatste KeTheFil-treffen van dit jaar door in het Bondshuis te Zaventem. De club was opnieuw fysiek vertegenwoordigd en volgde mee de diverse agendapunten op. Hoofdthema van de avond waren de fraai geïllustreerde Western Union telegrammen. Er volgde een verslag in het clubblad.

De uitnodiging tot het bijwonen van de bpost-voorstelling van de postzegelcollectie 2023 op 25 november 2022 lieten wij ook niet ongezien voorbijgaan. 
 
Meer foto’s: zie fotoarchief club
 
Elke club kon daarbij één clubafgevaardigde sturen naar de zegeldrukkerij (Philately & Stampss Printing) te Mechelen. Voor De Postiljon was de clubsecretaresse erbij. Ze bracht verslag uit in de club en in clubblad. 

Op 25 november kon maar één clubafgevaardigde kennismaken met de voorstelling van de geplande postzegeluitgiftes 2023. Op 2 december 2022 kon iedereen, die benieuwd was, terecht bij de Opendeur van de zegeldrukkerij tijdens de bWelcome Day. Wij kregen feedback van enkele leden, die een kijkje gingen nemen.

Op 4 december 2022 was het druk op diverse fronten. Zo was er onze clubbijeenkomst, waarbij de brave Sint weer voor een Sinterklaasgeschenkje zorgde voor de aanwezige leden. 

 

Dezelfde ochtend was er ook de postzegelbeurs bij de vrienden van Leuven in het K.A. Redingenhof aldaar en hier vielen twee standhouders en verschillende leden te spotten. 
Wij vernamen ook dat enkele leden op post waren in “Het Molenijzer” te Putte, eveneens in het kader van onze hobby – de filatelie.
 
De laatste cultuurraad in de raadzaal van het lokale gemeentehuis stond gepland op 5 december 2022 en de club was er vertegenwoordigd. Er volgde een uitgebreid verslag 
 
Leden trokken op pad op respectievelijk 10, 11, 17 en 26 december 2022, deels als standhouders, deels als individuele bezoekers, met name: 
 
• Op 10 december in zaal De Brug te Mechelen
• Op 11 december in zaal d’Open poort te Lier 
• Op 17 december in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg
• Op 26 december in het Heilig Hartcollege te Maasmechelen 
 
Tijdens de laatste clubbijeenkomst van het jaar, op 18 december 2022, werden nog de laatste sinterklaaspakjes uitgedeeld en werden in de bestuursvergadering nog belangrijke beslissingen genomen inzake de geplande clubactiviteiten van 2023.

In het kwartaalblad Themaphila nr 253 werd in de rubriek rond de recentste thematische verslagen ook teruggekeken op de uitslagen tijdens Braphilex in Waver en de omkaderende KeTheFil tentoonstelling. In de rubriek “Lezers hebben het woord”, werd ook promotie gevoerd voor ons filateliebeurs van maart 2023. Wij lazen o.a. “Ze worden zeldzaam in België – lokale clubs die nog geregeld een (postzegel)beurs organiseren en hun leden stimuleren om actief met hun (niet)-filatelistische materiaal aan de slag te gaan op een of andere tentoonstelling, al dan niet competitief. Ze verdienen onze steun enz.”