De Postiljon, jaar per jaar...

 2021 

Het nieuwe jaar startte – omwille van de coronaregelgeving – niet zoals we het gewoon zijn. Het blijft dan ook afwachten wanneer onze algemene jaarvergadering zal kunnen doorgaan.
 
Wat zeker is, dat wij 2020 afrondden met 79 lidkaarten (Individuele leden & familiekaarten), een toename met enkele leden t.o.v. vorig jaar en dit spijts het overlijden van vier leden in 2020, nl. Frans Vercauteren, Hilda Cleynhens, Joseph De Smedt en Maria Meuris.
 
 
Het blijft afwachten welke invloed de coronaproblematiek zal hebben op ons ledenaantal dit jaar, ook al omdat de nieuwe inschrijvingen nu veelal via overschrijving i.p.v. tijdens onze bijeenkomsten verlopen.
 
Naar analogie van de vorige jaren noteerden wij ook het totale aantal bezoekers van onze website bij de start van 2021, met name 44.200 ofwel 3.600 meer dan vorig jaar of een gemiddelde van quasi 10 per dag in het coronajaar 2020.
 
Geen clubbijeenkomsten, maar wél actieve leden n.a.v. het gemeentelijke initiatief van de wensboom, waar velen mee positieve wensen bezorgden. 
 
Verder engageerde de club zich medio januari ook tot het inzenden van vier gedichten volgens het nationale thema “SAMEN” bij onze lokale overheid. Dit jaar was er geen afrondend evenement ter zake, maar wel een ander initiatief van de gemeente. Om zoveel mogelijk mensen bij de gedichtendag te betrekken, zegde de gemeente toe om ze voor te behouden voor een poëzieparcours in het straatbeeld in het voorjaar, zodat iedereen van alle gedichten kan genieten.

 

 
In Coronatijd sprongen volgende artikels verder in het oog: 
 
1. Zo verscheen in de Wefis-Studie 167 een chronologisch overzicht over “Het postverkeer van Franse kabeljauwvaarders via de Société des Œuvres de Mer 1895 – 1939” over de vrij onbekende bijstand bij de behandeling van Franse visserspost door deze private organisatie. Dit overzicht van de hand van ons lid L. Selis omvat 22 uitvoerig geïllustreerde pagina's.
 
In de Wefis Studie 168 en 169 (Oostende) werden ook artikels van Luc gepubliceerd met name “Een heel verre bestemming … en ook weer terug” en “De rehabilitatie van ongeldig gebruikte postzegels”.
 
2. In de maandbladen “De Postzegel” nrs 837 (Feb), 838 (Mrt) en 839 (Apr) van de KVBP verscheen van L. Selis in zijn functie als ondervoorzitter van de Nederlandse Academie voor Filatelie een uitgebreide artikelreeks rond Relais- & sterstempels e.d.
 
3. In het maandblad van Postzegelclub Zellik-Asse “Breughel” werd in hun informatief artikel rond eenbladwedstrijden een duidelijk verwijs gemaakt naar onze clubwebsite en een voorbeeld toegevoegd uit een eerdere inzending van onze club. 
 
4. In het maandblad “Themaphila” nr 248 kregen we een compliment omwille van onze eerdere filmmontage rond de Kethefil competitie in 2016, waarbij KeTheFil als link erg gewaardeerd werd. 

Via digitale weg werkte Luc Selis op 20 maart 2021 ook mee met de Nederlandse Academie voor Filatelie door het ter beschikking stellen van zijn studie rond “Pre-UPU gebruik van de eerste postwaardestukken.
In juni kregen we als club opnieuw hoop om terug van start te kunnen gaan met de clubbijeenkomsten en één van onze leden – Lydia - stelde op 20 juni 2021 tentoon in het deposeum van lingerie en onderhoud in het heemmuseum “Het Molenijzer” te Putte.  
 
Zie meer foto’s in ons fotoarchief.

Op 29 juni rolde een mail binnen, waarbij de gemeente Boortmeerbeek het initiatief van de gemeente Haacht volgde om samen met nog vier andere gemeenten poëzie te voorzien in de wachtruimte van het vaccinatiecentrum te Kampenhout in juli en augustus. 
Wij kregen de info mee, dat er uit de eerder lokaal ingediende gedichten n.a.v. Gedichtendag nu vijf gedichten geselecteerd werden, die door wachtenden in het vaccinatiecentrum in alle rust doorgenomen kunnen worden. Eén van de geselecteerde gedichten was “Samenhorigheid” van Ida, onze clubsecretaresse. Een opsteker!

En dan op 4 juli 2021 was het eindelijk zover, onze eerste clubbijeenkomst na zo lange tijd werd een feit. Ook al was dit in de vakantieperiode én durfden nog lang niet alle leden zich terug mengen in het clubleven, toch waren wij best tevreden met 38 aanwezige leden. 
In de erop volgende clubbijeenkomsten verliep alles naar wens met telkens weer een ruime opkomst.

In de tijdspanne van 28 tot 31 juli 2021 organiseerde de bevriende kring van Begijnendijk de virtuele regionale tentoonstelling BEVIPEX 2021. Er was geen actieve deelname van onze club in het tentoonstellingsdeel, maar ons lid L. Selis was er wél actief als jurylid voor het vakgebied “Postwaardestukken”


Het was duidelijk, dat verschillende leden in Corona-tijden aan uitgebreide verzamelingen had gewerkt. Na overleg werd besloten, dat de club vóór 1 augustus verschillende nieuwe éénbladverzamelingen bij de virtuele competitieve “Thema 1” van Themafila – Wetteren zou voorleggen. Uiteindelijk deed de club mee met zeven inzendingen op een totaal deelnemersveld van 36. Twee waren op thematisch vlak en vijf kenden een open filatelie-benadering. Met één van de inzendingen vielen we met rang 4 ook net in de prijzen.

In het filatelistisch magazine “Les Congolâtres” bulletin 50 van augustus 2021 lazen wij een artikel, getiteld Popocabacca / popokabaka / Tumba-Mani / Tumba Mani van Philippe Lindekens, waarbij duidelijk melding gemaakt werd, dat deze lezing gebaseerd was op een verzameling van ons lid L. Selis. 

Luc Selis kreeg een nieuwe invitatie tot het geven van een lezing voor de Nederlandse Academie voor Filatelie in ’t Veerhuis te Nijmegen (NL) op 25 september 2021. De titel: Het gebruik van postwaardestukken van België naar (en antwoordkaarten vanuit) alle delen in de wereld buiten Europa.
 

Voor het eerst na vele maanden van fysieke onmogelijkheid kon de kring terug afgevaardigden sturen naar filatelistische vergaderingen én externe organisaties. Zo was de clubafvaardiging bv bij de KeTheFil vergadering (via mail kregen we maandelijks nog wél altijd de info over de items, die tijdens virtuele sessies in coronatijden aan bod kwamen) op 30 september 2021 terug present in het Bondshuis te Zaventem. Een uitvoerig verslag verscheen in het clubblad.

Voor het eerst na vele maanden kon de kring terug afgevaardigden sturen naar filatelistische vergaderingen én externe organisaties.
Voor het eerst na maanden van fysieke onmogelijkheid om deel te nemen aan de KeTheFil vergaderingen (via mail kregen we maandelijks nog wél altijd de info over de items, die tijdens virtuele sessies in coronatijden aan bod kwamen) was de clubafvaardiging op 30 september 2021 terug present in het Bondshuis te Zaventem. Een uitvoerig verslag verscheen in het clubblad.
 
De bijzondere algemene vergadering van de KLBP Brabant ging op 2 oktober 2021 eveneens na lange tijd terug fysiek door in het Bondshuis te Zaventem. De Postiljon was vertegenwoordigd bij het volgen van de besproken agendapunten én de stemmingsronde inzake beheerders en provinciale afgevaardigden. Een verslag volgde in het clubblad.
 
De invitatie van de gemeente Boortmeerbeek om deel te nemen aan hun project “Boortmeerbeek feest – Editie VII” op 10 oktober 2021 op de parking aan de Sporthal tijdens de even traditionele verenigingendag, werd uiteraard ingewilligd.
 
We bouwden er onze infostand uit met voorbeelden uit 13 ledenverzamelingen in diverse disciplines: 
 
& meerblad  
Vlinders door de ogen van een kind Thematisch 
De ritmische kleine en grote trom Thematisch
Horen – middel tot communicatie Thematisch
Uit liefde geboren Thematisch
De citrus limon Open filatelie 
Roomijs Open filatelie
De strohoed Open filatelie
De wolf  Open filatelie
 
Thematisch (fragmentarisch)    
Ferrum, terra cum igni natus, ferrementa et rerum novarum  4 pagina’s
 
Postgeschiedenis (fragmentarisch)   
100 jaar Belgische postgeschiedenis 4 pagina’s
 
Open filatelie (fragmentarisch)   
In de ban van het paard 4 pagina’s
Landenverzameling (fragmentarisch)   
West-Duitsland (op Lindner) 4 pagina’s

De stand werd de hele namiddag bemand met twee tot zes leden, zodat elkeen ook de kans kreeg om de andere standen te bezoeken.  
 

 
Het is een feit, dat er tijdens de volgende clubbijeenkomst van 17 oktober 2021 nog volop over onze deelname werd gepraat. Tegelijk werden tijdens de uitvoerige bestuursvergadering de verschillende agendapunten doorgenomen om de krijtlijnen voor de nabije toekomst uit te tekenen. Een verslag volgde ook in het clubblad.
 
Na de welgevulde voormiddag, volgde dezelfde namiddag nog een bezoek aan de eerste grote beurs, die na maanden van constante annulaties, toch kon doorgaan, nl. de 46ste filatelie, marcofilie & cartofiliebeurs, georganiseerd door de kring van Waver in de feestzaal van het stadhuis te Waver. Wij werden er heel hartelijk onthaald, zochten en vonden materiaal in de beurs, startten er meteen ook de promocampagne voor onze geplande beurs van medio maart 2022 en spraken alvast de eerste mogelijke standhouders ervoor aan.
 
Op 23 oktober 2021 was de kring in het competitiedeel indirect vertegenwoordigd via een lid (L.S.) tijdens de “Luxphila 2021”, de competitieve tentoonstelling Luik-Namen in Marche-en-Famenne.
 
Luc nam er (extern) deel in de categorie “Prentbriefkaarten” met zijn verzameling
“The first postcard of Belgium 1871” en scoorde
96 % - Groot goud + speciale prijs & felicitaties van de jury.

Leden ontdekten ter plaatse ook de voorverkopen van de dag (zie de erbij horende gelegenheidsafstempelingen) en uiteraard ook het hele omkaderende gebeuren.
 
175 jaar
Spoorwegverbinding Parijs-Brussel 
Wijnbouw
in België
Kunst
Th. De Cordier 
Kerstzegels
 
Op 28 oktober 2021 was de club opnieuw present tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem, waar naast de altijd interessante te volgen punten ook de prijs (= een filatelistisch insteekalbum) overhandigd werd als beloning voor de behaalde 4de prijs tijdens de virtuele competitie van Themafila Wetteren eerder dit jaar. Een bondig verslag volgde in het clubblad.
 
Nog altijd met alle corona-maatregelen vond er opnieuw een bezoekje plaats aan een clubruilbeurs op 24 oktober 2021. Dit keer bij de vrienden van Hekapo in Heist o/d Berg.

De club was opnieuw present op 28 oktober 2021 tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem, waar naast de altijd interessante te volgen punten ook de prijs (= een filatelistisch insteekalbum) overhandigd werd als beloning voor de behaalde 4de prijs tijdens de virtuele competitie van Themafila Wetteren eerder dit jaar.
Een bondig verslag volgde in het clubblad.

Eind oktober 2021 vernamen wij dat de nieuwe WEFIS studie nr 170 werd uitgegeven met aandacht aan Spoorlijn 65 Roeselare – Menen – Tourcoing. In het magazinedeel vonden we bijdrages van één van onze leden (L.Selis), nl. “Telegram” en “De zoektocht naar een naald in een hooiberg”. 

In november werd in de beide clubbijeenkomsten van start gegaan met het vernieuwen van de lidkaarten en de inschrijvingen voor de koffietafel van begin januari 2022.  

Onze club heeft ook een hart voor andere lokale kringen en zo bezochten verschillende leden op 13 november 2021 de muzikale avond “Schalks en guitig” van zangkoren Crescendo en C-Birds in de kerk in Boortmeerbeek. 

In de tijdspanne van 19 tot 22 november 2021 in Athene (Griekenland) de Europese FEPA tentoonstelling NOTOS 2021. Eén van onze leden (L. Selis) nam hier –via externe inschrijving – aan deel in de categorie “postgeschiedenis” met zijn verzameling “Ocean Letters”. Hij scoorde er 86 %.


Op 21 november stond de basiscursus thematische & open filatelie op de agenda, maar moest om dringende privaatredenen bij de lesgeefster naar een latere datum verzet worden. Een 10-tal geïnteresseerde leden kreeg in de club alvast de voorbereide uitgebreide infomap met meer dan 60 pagina’s aangeboden en kunnen in alle rust alles al eens bekijken om er later samen dieper op in te gaan.

De club was verder nog vertegenwoordigd bij de KeTheFil-vergadering op 25 november 2021 in het Bondshuis te Zaventem. Naast de agendapunten en het hoofdaccent van de avond m.b.t. open filatelie, werd ook onze eerder geciteerde informatiemap ook even met lovende woorden vermeld.

De eerste clubbijeenkomst van december staat steevast in het teken van Sinterklaas. Op 5 december 2021 kregen alle leden, aanwezig in de club, een klein presentje van de brave man.

Op 11 december 2021 organiseerde “Opsinjoor” haar 15de postzegelbeurs te Mechelen. Twee postiljonleden bemanden er een ruime stand en we weten weet van een 8-tal leden, die ook een bezoekje brachten.


Het weekend van 16 t/m 18 december 2021 stond Hertogpost in ’s Hertogenbosch (NL) op het programma. Hier nam één van de postiljonleden (L. Selis via externe inschrijving) deel in 4 verschillende competitieve disciplines en scoorde buitengewoon, nl. als volgt:
Postgeschiedenis: 
La Grande Pêche (10 kaders) Groot goud 96% 1ste plaats
Ocean Letters (10 kaders) Groot goud 96%  1ste plaats
Postwaardestukken (Eén kader):
First Belgian Postcard 1871-1872 Groot goud 95% 1ste plaats
Literatuur:
De Kinders van den Yzer Groot goud 95% 1ste plaats
Prentbriefkaarten:
Satiric and Comic hand painted picture post cards 1883-1885
(5 kaders)
Goud 90%  1ste plaats

Bijzonder was ook de nota, dat – voor zover men zich kan herinneren - hij de allereerste is binnen de filatelie, die in de lage landen in één competitie vier keer groot goud kon behalen in drie verschillende disciplines, met als toetje bovenop een gouden score in een vierde discipline.
 
We sloten het clubjaar 2021 af in de club op 19 december 2021 met de allerbeste wensen voor een mooi eindejaar en een gezond 2022, waarbij alle leden terug volledig aan hun trekken zouden kunnen komen.