De Postiljon, jaar per jaar...

 2020 

Bij de start van het nieuwe jaar op 5 januari 2020 tijdens de algemene ledenvergadering telde de club 75 betalende lidkaarten (individuele én familiekaarten samen), iets minder dan in het 
voorbije jaar.


Voor het eerst sinds heel lang, mochten we ons gelukkig prijzen, dat er in 2019 geen actieve leden te betreuren vielen. Wel herdachten we nog even onze vroegere “enige” jeugdvoorzitter Bart Daems. 
 In de zaal zelf telden wij ruim 60 leden – Een pluim waard!

Bij een door de club aangeboden glaasje cava of fruitsap drukte onze voorzitster Suzy de wens uit op een succesvol 2020, een jaar dat zeker in het teken zal staan van ons 50-jarig clubjubileum.

De penningmeester duidde dan bondig de financiën van de club. De boeken én bewijsstukken lagen ook op tafel en konden tijdens de pauze ter controle ingekeken worden en afgetekend voor akkoord.

Onze webmaster duidde dat er in het fotoarchief kan teruggeblikt worden op niet minder dan 265 gebeurtenissen. De teller qua aantal bezoekers stond op 1 januari op 40.600, wat inhoudt dat er in 2019 bijna 4000 bezoekers een kijkje in de website namen of een gemiddelde van 12 keer per dag.

De ruilmeester was optimistisch over de correcte gang van zaken en de materiaalmeester bedankte de leden voor de stiptheid, waarmee alles afgehandeld wordt.

Bij de terugblik op de hoogtepunten van 2019 lag er ook een jaarmapje klaar voor leden, die de historiek niet via PC kunnen nalezen. 
 
Tijdens de pauze namen we samen plaats voor de even traditionele groepsfoto.
 
 Meer foto’s zie ons fotoarchief

Daarna konden leden nog neuzen tussen het materiaal, dat later aan bod zou komen in de clubveiling en de taarten werden al aangesneden voor de koffietafel op het einde van de voormiddag.

Na de pauze nam de feestleider het woord en nam het reeds vastgepinde programma voor 2020 door.
Dan werd de herkiezing van een aantal bestuursleden voor de komende twee jaar en een nieuw bestuurslid op handgeklap onthaald.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 
Voorzitster Suzy Maes
Secretariaat & redactie clubblad
Penningmeester
Ida Van Rillaer
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
   Bestuursleden (alfabetisch)  
   Daems Paul  
   Loockx Dominique  
   Mertens Eddy  
   Van Kerckhoven Dirk  
   Wellens Vera  

Steunende functies:
 
Ruilmeester Michel Vandersype
Materiaalmeester Pierre Gilis

Er werd op vragen geantwoord in de suggestie- en vragenronde, de aanwezigheidstrekking van de maand ging door en de erop volgende clubveiling verliep ook bijzonder vlot. Ondertussen waren de belegde broodjes en sandwiches geleverd en ze stonden samen met de taarten te wachten op de grote of kleine honger van de leden. De koffie of thee werd gratis aangeboden de uitbater van de zaal.
 
 
De “vier” koningen kwamen langs


Een fijne afronding van een geslaagde algemene ledenvergadering.

 
Uw clubsecretaresse woonde op 13 januari 2020 een vergadering inzake de privacy-problematiek bij in het gemeentehuis, waarbij de deskundige van het DPO in eerste instantie de vraagstellingen m.b.t. de filmclub met haar doornam. Ida maakte van de gelegenheid gebruik om ook alle stappen, die er met de postzegelclub genomen werden, te overlopen om nog meer zekerheid naar de toekomst toe hebben over het doen en laten bij het maken van foto en film in onze club.
 
Op 18 januari 2020 waren leden enerzijds aanwezig tijdens de 29ste nationale ruilbeurs van de Koninklijke Kielse postzegelkring in Hangar 27 van het Fort van Edegem en dit zowel op vlak als standhouder en als bezoeker. Anderzijds waren leden als standhouder present in het Sint Michielscollege te Leopoldsburg.

Een dag later – op 19 januari 2020 - waren verschillende leden – vóór of na onze eigen clubbijeenkomst – ook op pad.
Zo kregen we feedback dat één van onze leden als standhouder present was tijdens de 102de ruilbeurs van HVB Begijnendijk en dat er andere leden op bezoek gingen. Een ander lid stond paraat met zijn stand in het Shopping Center te St-Lambrechts-Woluwe.

Leden staan ook altijd paraat bij gemeentelijke organisaties. Dat was ook het geval op 21 januari 2020. Leden woonden de infosessie “Brandveiligheid en rookmelderverplichting” bij in het gemeentehuis.

Bij het regionale kampioenschap Philgem 2020 te Gembloux op 25 januari 2020 toonden leden interesse in de daar voorgestelde voorkopen:
 
Brandgans
Aanget. zendingen
Geometrie in de natuur  75 j Suske & Wiske Iconische Belgische postzegels
 
Begin februari in de club kregen we van verschillende leden te horen, dat ze ook op 26 januari 2020 op stap gingen met een filatelistische inborst. Zo brachten verschillende leden een bezoekje bij de ruildag van Hekapo in Heist-op-den-Berg en anderen brachten een vriendschapsbezoek tijdens een ruildag van Hobbyclub Teniers te Perk.

De kunstenaar in onze club, F. Peeters, zakte diezelfde dag af naar de eindfase van de UCI wereldbeker veldrijden te Hoogerheide (NL). Hij had voor die gelegenheid een dubbelportret gemaakt bestemd voor Mathieu Van der Poel op basis van op Instagram gepubliceerde portretten over de generaties heen van de Parijse fotograaf Inianis (NicolasTath) en verwijzend ook naar zijn grootvader Raymond Poulidor.
Er werd in de club uitgebreid over gepraat en wij kregen inkijk in zijn tekenprestaties.

 
Meer foto’s – zie fotoarchief

Eind januari waren ook vele leden op post om lokale toneelproducties van toneelkring “De Vlieg” en “De Morgenster” bij te wonen. Clubs steunen mekaar onderling.
 
Het slotevenement van de nationale gedichtendag onder de titel “Voorslaap” - met een muzikale interpretatie van gedichten van Herman de Coninck - ging in eigen dorp door op 30 januari 2020. Namens de club waren er dit jaar drie gedichten ingezonden van de hand van twee leden en ze waren ook beide aanwezig in de Bib tijdens het evenement.
 
Lydia en Ida op de foto met de performers van de avond
Mady Bonert (zang) en Marc Michaël De Smet (Piano)
Foto van onze burgemeester (met toestemming)

Voor en na de clubbijeenkomst van 2 februari 2020 opteerden ruim 20 leden om naar Keerbergen af te zakken en er met een stand en/of als bezoeker de ruilbeurs van onze vrienden te bezoeken.

Wij kregen ook informatie m.b.t. het bemannen van een stand tijdens volgende beurzen:
• 09 februari in het Puyenbeke stadion te Sint-Niklaas
• 15 februari bij de maandelijkse beurs te Leopoldsburg
• 16 februari bij de ruildag van HVB Begijnenijk
• 16 februari bij de beurs in het Shopping Center te St. Lambrechts Woluwe 

Uw club was op 27 februari 2020 vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem. Bij het overlopen van de voorbije en komende beurzen en tentoonstelling, werd onze beurs van 1.3 ook even onder de aandacht gebracht.
De komende competities van het jaar kwamen eveneens aan bod, er was de thematische quiz en het werd heel interessant bij het thema van de avond “Is zeldzaam = oud? Of is oud – zeldzaam?
Het een en ander werd verduidelijkt aan de hand van praktijkvoorbeelden.
Met deze kennis kunnen leden bij vragen in de club vaak geholpen worden.

 
Daags voor onze jaarlijkse nationale filateliebeurs op 1 maart 2020 was een groep van 10 leden present om de verkoops- en tombolastanden op te zetten.
De beurs zelf mogen zeker als succesvol bestempelen, gezien het grote aantal geïnteresseerden, die ons kwamen bezoeken én de positieve respons, die we van zovelen
mochten ontvangen. Wij bedankten ROB TV dit jaar extra omwille van hun ruime promotie voor onze beurs, die ook duidelijk vruchten afwierp.
 
 Meer foto’s – zie ons fotoarchief

Er waren ook zeer vele leden op ronde tussen de standen om stukken naar hun gading te vinden én bij het afronden van het evenement mochten we ook rekenen op vele vrijwillige handen om alles weer netjes in orde te brengen.

Begin maart viel dan een brief in bus van de provincie Vlaams-Brabant mét een grote bronzen medaille van verdienste voor onze club én twee kleine bronzen medailles van verdienste voor de bestuursleden Suzy Maes en Ida Van Rillaer n.a.v. ons 50-jarig clubbestaan.

 
 

De algemene statutaire vergadering van de KLBP Brabant ging op 7 maart 2020 door in het Bondshuis te Zaventem. 18 “Brabantse” kringen stuurden een afvaardiging, zo ook onze club. Het verslag verscheen in uw clubblad.
 
Hoe druk ons clubjaar startte, zo abrupt moesten wij jammer genoeg onze clubbijeenkomsten  en geplande activiteiten annuleren omwille van het Covid-19 virus, dat maanden lang als een zwaard boven ieders hoofd hing. 
 
 
Onze geplande viering op 11 april n.a.v. ons 50-jarig clubbestaan viel hierdoor in het water omdat dan iedereen “in zijn/haar kot” moest blijven. Ook onze voorziene clubreis van 25 juni werd geannuleerd, gewoonweg omdat we geen werk konden maken van de nodige inschrijvingen.Na vijf maanden van inactiviteit en na heel wat heen- en weercorrespondentie met de gemeente, kwamen we vanaf 2 augustus terug samen in ons clublokaal, waarbij minutieus gelet werd op alle opgelegde coronamaatregelen.

Wij mochten de leden informeren, dat één van onze leden – Luc Selis - ons op 10 juli had geïnformeerd, dat hij een lijvig boek met als titel “De Kinders van den Yzer 1914-1918” had afgewerkt en geïnteresseerde leden kregen de kans om in te tekenen via de club én via het erop volgende clubblad. Melding werd ook gemaakt in de rubriek “Publicaties” in onze clubwebsite.
 
Op 16 augustus berichtten wij de leden over de huldebetuigingen, die we in maart van de provincie Vlaams-Brabant ontvingen, en waarvan wij tot dusver omwille van Corona niet konden berichten. Begin juli kwam via mail ook de toekenning van het predicaat “Koninklijk” van het Paleis te Brussel en wij legden aan leden een ontwerp voor van een nieuw clublogo, met een geïntegreerd kroontje om de betiteling “Koninklijke filatelieclub De Postiljon Boortmeerbeek” via één duidelijk symbool samen te vatten.
 
 
Ons lid François Peeters verraste ons tegelijk met een souvenirstuk mét ludieke link naar het Coronavirus, dat dit clubjaar zovelen in de ban hield. 
 


Een opsteker alvast in een jaar, dat zowat alles en iedereen gegeseld houdt.
 
KeTheFil nodigde op 24 september 2020 opnieuw uit tot het bijwonen van de vergadering (na ½ jaar gedwongen pauze) in het Bondshuis te Zaventem en De Postiljon was er vertegenwoordigd. Er werden alvast vooruitzichten gemaakt voor 2021 in de hoop dat Corona ook daar geen stokje voor steekt. En uiteraard werd er zoals altijd ruim aandacht besteed aan de diversiteit aan materiaal in de thematische wereld.
 
Namens de club tekende de club ook present bij de Algemene Statutaire Vergadering KLBP Brabant in het Bondshuis te Zaventem op 3 oktober 2020. Wij waren nauw betrokken bij de agendapunten, de stemming m.b.t. de provinciale commissarissen én de overhandiging van de medaille van provinciale verdienste. Onze club werd zelf even in de kijker gezet via de overhandiging van huldedocument vanwege de KLBP n.a.v ons 50-jarig bestaan. 
 
 
Na zes clubbijeenkomsten in de periode augustus t/m oktober, viel jammer genoeg opnieuw het doek over onze clubbijeenkomsten omwille van de Covid-19 verplichting tot sluiting van ons clublokaal.

Op 28 november 2010 gaf Luc Selis een digitale presentatie voor de Nederlandse Academie met als titel: “Destinations and paid reply cards, outside Europe en Belgian postal stationery cards before 1914”. 

In december zou de vereniging normaal gesproken geïnviteerd worden samen met andere kringen uit de regio voor de uitreiking van titels n.a.v. hun respectievelijke jubilea in het Provinciehuis te Leuven. Jammer maar helaas – dat ging niet door. Wij werden wél gecontacteerd door hun persverantwoordelijke met de melding, dat onze titel samen met een verrassingspakket aan de club zou bezorgd worden via bpost en dat gebeurde ook.
 

 
De prijzen van het pakket worden later aangewend voor onze leden.

 
 
 
 
No page selected