De Postiljon, jaar per jaar...

 2019 


De eerste clubdag van het jaar – 6 januari 2019 – werd meteen de datum van onze algemene ledenvergadering. We sloten 2018 af met 78 betalende lidkaarten (individuele én familiekaarten).
 
Onze voorzitster opende de vergadering met een minuut stilte voor de vijf leden, die ons in 2018 ontvielen: Jean-Pierre Blommaers, Gilberte Van Leemputten, Frans Van Santvoort, Joseph Dewilde en onze gewezen voorzitter Georges Feyaerts.
 
 
  
Suzy drukte verder de wens uit dat menig medische zorg bij leden in het nieuwe jaar een goede wending zou krijgen.

Het nieuwe jaar werd begroet met een uitnodigend glaasje cava of fruitsap voor alle aanwezigen in naam van de club en de wens, dat 2019 een mooie voorbode mag worden naar ons jubileumjaar in 2020 en zij rekende op de steun van de leden om de club verder een goed hart toe te dragen en vaak present te zijn bij clubbijeenkomsten en –activiteiten.
 

De penningmeester bracht verslag uit, waarbij het verwachte tekort t.o.v. het kasverslag 2017 uit te doeken werden gedaan. Tijdens de pauze kregen de leden de kans om alle bewijsstukken in te zien en het kasboek te ondertekenen voor akkoord.
 
De webmaster stelde dat de website aan populariteit wint met onderhand gemiddeld 10 bezoekende personen per dag. Ze omvat onderhand al 266 fotoalbums, daarin vervat de 20 recente albums m.b.t 2018. Verder passeerden even de verschillende geactualiseerde rubrieken de revue.

De ruilmeester bedankte voor de correcte benadering van de ruilboekjes en hoopte ook dat er in 2019 opnieuw zoveel belangstelling ter zake zou mogen zijn.

De materiaalmeester hield het kort en bondig en was duidelijk tevreden met de correcte attitude, die er in de club heerst inzake de lopende bestellingen.

De clubsecretaresse belichtte daarna kort de hoogtepunten van 2018 en opnieuw lag er een jaarboekje klaar voor de leven, die het gedetailleerde overzicht niet via PC kunnen inkijken. De wijzigingen aan het huishoudelijk reglement en de privacyverklaring (die in clubblad 1/2019 al ter info werden opgenomen) werden ter goedkeuring voorgelegd aan de leden.

Tijdens de pauze was er dit keer geen montage met een presentatie van de postzegels 2019, omwille van eerder “vervelende” privacy-restricties. Op tafel lagen wél de catalogi ter inzage die later in de veiling zouden komen en de club voorzag gratis agenda’s 2019. Het kasboek 2018, het nieuwe huishoudelijk reglement, de privacyverklaring en het kasboek van de ruildienst lagen ter ondertekening klaar.

De feestleider nam na de pauze het al vaststaande programma 2019 onder de loep en vele leden namen nota van de data.
 
De leden werden geïnformeerd over het ontslag van de bestuursleden L. Selis en Vera Wellens, E. Mertens werd voorgedragen als nieuw bestuurslid en voor een deel van het resterende bestuur werd herverkiezing gevraagd.  Met algemeenheid van stemmen werd ook dit punt afgerond.
Suggesties en/of vragen van de leden waren er dit keer niet, zodat de voorzitster kon besluiten, dat iedereen tevreden was met de reilen en zeilen binnen het clubbestuur.

Het bestuur is nu als volgt samengesteld:

 
Voorzitster Suzy Maes
Secretariaat & redactie clubblad
Penningmeester
Ida Van Rillaer
Webmaster Emmanuel Delperdange
Feestleiding Boudewijn Beullens
   Bestuursleden (alfabetisch)  
   Daems Paul  
   Loockx Dominique  
   Mertens Eddy  
   Van Kerckhoven Dirk  
   
Steunende functies:  
   Ruilmeester Michel Vandersype
   Materiaalmeester Pierre Gilis

 
De clubveiling verliep zeer geanimeerd en zo was iedereen in de juiste sfeer bij het maken van onze nieuwe groepsfoto. Deze foto werd later in januari ook opgepikt door Het laatste Nieuws ( zie rubriek “In de pers”)
 
 
Bij het uitkiezen tussen de belegde broodjes, sandwiches en taarten, inclusief de koffie tijdens onze afsluitende verzorgde koffietafel was de sfeer eens te meer opperbest. En al zeker toen wij het bezoek kregen van de driekoningen (twee van hen zijn ook lid)
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief
 

Op 20 januari 2019 was het gepubliceerde interview van onze clubsecretaresse in Philanews 1-2019 van medio januari 2019 één van de gespreksonderwerpen.

Uit de vele foto’s, die er bij haar thuis ter zake werden gemaakt, verschenen er ook twee in dit magazine. (Foto's Anton Coene)
 
Tekst en foto’s – Zie ons fotoarchief
Tekst ook “In de pers”

Er werd ook gepraat over aan andere filatelistische publicatie in een ander maandelijks tijdschrift, met name “De Postzegel 816” – Januari 2019 van de KVBP. Hierin verscheen deel 2 van de reeds in december 2018 gestarte filatelistische publicatie rond “La grande pêche” van Luc Selis – voorzitter KVBP en lid van de Nederlandse Academie voor filatelie en tevens lid van onze club. In latere edities van “De Postzegel” zou hierop nog verder ingespeeld worden.
 
Dezelfde zondag, 20 januari 2019, zakten verschillende leden vóór of na de clubbijeenkomst ook af naar het parochiecentrum van Begijnendijk voor een bezoek aan de 100ste grote ruilbeurs, georganiseerd door HVB Begijnendijk. Leden zorgden mee voor promotie voor onze latere filateliebeurs en berichtten in de club over hun bezoek. 
 
De regionale competitieve Antwerpen-Limburg "Limbufilex 2019" met voorverkopen ging door op 26 januari 2019 in Grote Brogel (Peer). Verschillende leden brachten er ook een bezoek, ook in kader van de voorverkopen van bpost ter plaatse.
 

​In de ruilbeurs zorgden drie standhouders voor afwisselend materiaal. Opvallend voor ons was dat twee van hen ook leden waren. De tentoonstelling op zich bood heel veel afwisseling en het was genieten van begin tot het einde. 
 
  
Ons lid L. Selis deed mee in de categorie prentbriefkaarten met zijn nieuwe verzameling “Les oeuvres de mer” met een overzicht aan kaarten van deze sociale organisatie (F) tussen 1897 en 1919 en scoorde met 95% groot goud + speciale prijs van de Vlaamse Minister-President én een speciale prijs van de Koning fantastisch.

Dezelfde dag – 26 januari - waren andere leden elders ook op post:
Twee leden – Frans & Maria - waren present als standhouder tijdens de ruilbeurs in Hangar 27 te Edegem.
Onze ruilmeester volgde voor de uitnodiging van SFP–De Koerier en woonde de open vergadering in zaal Den Boemel te Mechelen bij. Hij bracht ook verslag uit in de club.
 
Twee leden dienden eind 2018 een gedicht in het kader van de nationale gedichtendag in. Ze woonden ook het slotevenement in de Bib in Haacht bij op 31 januari 2019.

Ze maakten er o.a. kennis met de dorpsdichter van Haacht, Lies Koopman, die o.a. het gedicht van ons lid Lydia voordroeg.
Ida droeg haar gedicht zelf voor. Samen genoten ze mee van het optreden van muziekduo “Raas”.

 
Meer foto’s- zie fotoarchief

Al tijdens onze clubbijeenkomst van 3 februari 2019 was het duidelijk dat verschillende leden al vroeg op pad waren om langs te gaan bij de postzegelvrienden van Keerbergen om er hun ruilbeurs te gaan bezoeken. In de namiddag gingen nog vele leden op bezoek, waar we verder nog leden-standhouders en - helpers aantroffen. In totaal waren maar liefst 19 leden in Keerbergen langs geweest tijdens deze beurs, een voorbeeld van vriendschapsbanden tussen kringen.

De club ontving van de gemeente een uitnodiging inzake een door hen georganiseerde infosessie in het gemeentehuis rond verenigingswerk “Vergoeden op een eenvoudige en voordelige manier”, n.a.v. nationaal ingevoerde aanpassingen in 2018. Op 4 februari 2019 was De Postiljon vertegenwoordigd, ook al zagen we niet meteen raakpunten ter zake met onze clubwerking. Kennis vergaren is én blijft altijd nuttig en de informatie omtrent het cijferwerk én de kopij van de verstrekte power point presentatie kan op een later tijdstip wellicht nog erg nuttig blijken.

In februari was de club bij een aantal externe ruilbeurzen via leden-standhouders én deels ook leden als bezoekers vertegenwoordigd:

·   10 februari 2019       in “Den Hof” te Sint-Niklaas

·   17 februari 2019       in “Het Keizershof” te Niel

·   23 februari 2019       in “zaal Meyer Cosmo” te Wilrijk

·   24 februari 2019       in de “Sint-Anna parochie” te Lokeren

Op 28 februari 2019 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem.  Bij het overlopen van voorbije en geplande filatelistische activiteiten werd onze beurs van 3 maart even in de kijker geplaatst. We leerden er o.a. hoe men via Google translate teksten in voor ons “moeilijke talen” omgezet kunnen worden naar het Nederlands en er werd meer duidelijk verschaft m.b.t. de begrippen “postaal” en “filatelistisch”.

2 maart 2019 werd dan weer een drukke dag op vele fronten, zoals:

  • In ons clublokaal brachten 12 leden schragen, tombolaprijzen en onze filateliestand in gereedheid voor onze nationale filateliebeurs van daags erna.
  • Wij verleenden onze volmacht aan KeTheFil om ons te laten vertegenwoordigden tijdens o.a. de stemmingsronde tijdens de algemene statutaire vergadering KLBP Brabant in het Bondhuis de Zaventem. 
  • Dezelfde dag was de club ook vertegenwoordigd in de ruilbeurs in de middenschool te Dendermonde via onze twee leden-standhouders.

Onze 19de nationale filateliebeurs van 3 maart 2019 zullen we niet snel vergeten omwille van de liftproblematiek, die zich stelde. Hoe dan ook, alles verliep goed dankzij de toegezegde steun van de gemeentewerklui en de beurs op zich kende een grote toeloop aan geïnteresseerden.
 

Meer foto’s – zie ons fotoarchief
Filmimpressie: zie YouTube – Filateliebeurs De Postiljon 2019

Wij stopten de beurs een kwartiertje vroeger, om samen met de mensen van de gemeente alles weer netjes opgeruimd en naar beneden te krijgen. Wij telden maar liefst 13 leden, die ook een handje kwamen toesteken.

De cultuurraad van Boortmeerbeek kwam voor het eerst in 2019 samen in de raadzaal op 4 maart 2019 en de clubafgevaardigde volgde er mee de diverse agendapunten. Een bondig verslag werd opgenomen in het clubblad. Wij maakten er ook onze volgende clubactiviteiten bekend, met name ons clubfeest en onze clubreis.
 
Tijdens de open vergadering van SFP te Lier op 9 maart 2019 nam onze ruilmeester voor de club de honneurs waar. Ook hier werd naderhand verslag uitgebracht en de belangrijkste punten opgenomen in ons clubblad.
 
Voor de regionale competitieve Namen – Henegouwen “Phil@brogne 2019” op 16 maart 2019 - omkaderd met voorkopen van bpost - tekenden er geen leden in voor deelname in de tentoonstelling, maar er zakten er wel enkele af naar Saint-Gérard (Mettet).
 
 

Onze club was ook vertegenwoordigd in de juryrangen, nl. in de categorie “postwaardestukken” én als leerling-jurylid bij “postgeschiedenis” en “prentbriefkaarten” (ook binnen de één kaderversie)
 
Luc mee bij de beraadslaging
Meer foto’s – zie fotoarchief website
 
Onze clubafgevaardigde woonde op 28 maart 2019 de KeTheFil-vergadering bij in het Bondshuis te Zaventem, waar er o.a. ook aandacht werd besteed aan het verloop van onze filateliebeurs van begin maart én aan de komende beurs te Gouda (NL), waar verschillende KeTheFil leden deelnemen. Verder volgden we aandachtig de exposé over stukken in de “grijze” en zelfs “zwarte” zone. 

Waar andere jaren ons clubfeest steevast doorging in april – de maand van onze cluboprichting in 1970, was het dit keer omwille van bezetting van de zaak net ietsje vroeger, nl op zaterdag 30 maart 2019. Wij verheugden ons dit jaar op een deelnemersveld van 62 gegadigden.​

Het werd een heel fijn feest, met veel lekkers, de hulde aan Georges Vertommen n.a.v 40 jaar lidmaatschap, de gratis verloting van de tafelversiering én vanzelfsprekend het uitgesproken ambiancedeel samen met Duo Enjoy.
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief
Filmimpressie: zie YouTube – Clubfeest De Postiljon 2019
 
Eind maart werd het nog best druk qua externe bezoeken:
 
24.03.2019 Leden bezochten de nationale ruildag bij Hekapo in de parochiezaal te Heist op den Berg (Station)
31.03.2019 Een clubafvaardiging bezocht de 4de nationale ruilbeurs in lokaal De Voorzorg te Beringen. Andere leden gingen langs bij de tentoonstelling van Hobbyclub Teniers te Perk in zaal “De Camme” 

En ook begin april waren verschillende Postiljonners actief op pad:
 
5-6.04.2019          Twee leden waren als standhouder present tijdens de internationale postzegel- en muntenbeurs (FNIP) in Bouwexpo te Antwerpen. Andere leden brachten er een bezoek.
07.04.2019 Na de clubbijeenkomst vaardigde de club enkele leden af om te beantwoorden aan de invitatie van het lokale parochiecomité in de Gildezaal te Boortmeerbeek en één lid zakte ook af naar de ruildag in heemkring “Het Molenijzer” te Putte.
13.04.2019 Leden volgden de invitatie van Lydia en Paul om bij hen thuis in Haacht paaswerkstukjes te komen bewonderen.  Vriendschap boven alles!
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief

In de tijdspanne van 18 t/m 20 april 2019 ging de nationale competitieve tentoonstelling Gouda 2019 door.
 
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief

Namens onze club namen twee leden deel in twee verschillende disciplines. Hun resultaten waren prima:
 
Categorie “Prentbriefkaarten”
Luc Selis Les oeuvres de mer Groot verguld zilver 88%
Categorie “Open filatelie”
Ida Van Rillaer In de ban van het paard Groot verguld zilver 87%

Op 21 april 2019 kon er tijdens de clubbijeenkomst al uitgebreid over de recente Paastentoonstelling en de competitie in Gouda gepraat worden, maar vaste waarde van elk jaar was ook, dat er op deze paaszondag voor alle aanwezige leden weer een paasei klaar lag met keuze tussen melk-chocolade, fondant of wit.

Er werden voor de gelegenheid ook wat snapshots gemaakt in de club.
Foto’s – Zie ons fotoarchief.

Er werden ook afspraken gemaakt inzake een bezoek aan de filateliebeurs van de vrienden van Attenhoven op 22 april 2019 in de EMI Site te Landen. Twee leden tekenden er present als standhouder in de beurs en een achttal leden brachten een vriendschapsbezoek en neusden tussen het filatelistisch materiaal.
Foto’s – zie ons fotoachief

Op 28 april 2019 was de club opnieuw vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-vergadering te Zaventem, waar er uiteraard extra op het Gouda-gebeuren werd ingegaan. Het belangrijkste agendapunt “Gericht zoeken op het internet” werd mee aandachtig gevolgd.

Ons lid Luc Selis verzorgde op 4 mei 2019 een voordracht rond zijn studie “La Grande Pêche” bij de Nederlandse Academie voor Filatelie in het Bondhuis van de KNBF te Houten (NL). Hij werd er tevens verkozen tot vicevoorzitter van deze gerenommeerde academie.
De voordracht zelf deed hij ook over op 27 mei 2019 bij de Studiekring Antwerpen te Deurne.


In de tijdspanne van 5 tot 11 mei verzorgde hij nog 4 voordrachten voor een internationaal publiek in het Frans en het Engels in Angers (F) rond:
• La Belgique non-envahé 1914-1918
• La Grande Pêche (collectie werd ook niet-competitief getoond)
• Les enfants de l’Yser
• The Tolkowsky family- destiny or coincidence?

Tijdens de clubbijeenkomst van begin mei vernamen we dat verschillende leden zich hadden ingeschreven voor een bezoek aan het evenement 150 jaar Zegeldrukkerij te Mechelen op 18 mei 2019 en in de erop volgende clubdag werd er ook uitvoerig over nagekaart. Wij kregen ook inkijk op het dagsouvenir:

Tijdens de clubdag van 19 mei 2019 kwamen volgende agendapunten aan bod tijdens de bestuursvergadering:
• Stand van zaken competitieve deelname Leuven 2019
• Gepland zomerbezoek aan De Botermolen te Keerbergen
• Aanpassingen inzake financiële verantwoordelijkheden
• Bepaling datum algemene ledenvergadering 2020
• Eerste overleg inzake 50 jaar De Postiljon 2020

 
Op 25 mei 2019 kon u twee van onze leden leden als standhouder ontdekken tijdens de beurs in het Gildenhuis te Sint-Gillis-Dendermonde.
 
We ontbraken ook geenszins tijdens de Hulde van de Sport- en Cultuurlaureaten + vrijwilligershulde 2018 op dinsdag 28 mei 2019 in de sporthal te Boortmeerbeek.
 
De club had er twee kandidaten voorgedragen bij de gemeente:

Ida Van Rillaer in de categorie “Cultuurlaureaten” n.a.v. haar 1ste plaats tijdens het nationale kampioenschap te Ciney in 2018, Georges Vertommen in de groep van de vrijwilligers n.a.v. zijn 40-jarige lidmaatschap bij onze club 

Beide nominaties werden weerhouden en de club was met maar liefst 25 leden present tijdens de prijsuitreiking.
 

Een groot aantal ervan ziet u hier op de groepsfoto, voor ons gemaakt door fotoclub ’t Lenske (R. Jennes). Deze en andere foto’s werden met zijn goedkeuring opgenomen in ons fotoarchief.

Voor onze clubreis op 4 juni 2019 konden we geen betere weersomstandigheden wensen. Met de bus trokken we naar de luchtmachtbasis te Bevekom, bezochten het wijngoed “Chardonnay Meerdael” te Oud-Heverlee én de anthuriumkwekerij te Veltem-Beisem. Wij werden overal op sleeptouw genomen door welbespraakte gidsen en het werd dan ook een fantastische dag. De daguitstap werd tenslotte afgerond met een café of thee “gourmand” in het Brouwershof te Wespelaar.
 
Meer foto’s – zie ons fotoarchief
Filmimpressie: zie YouTube – Clubreis De Postiljon 2019

De 31ste postzegel- en muntenhappening, georganiseerd door onze vrienden van postzegelclub Nossegem op 8 juni 2019 kon 4 leden als standhouder bekoren én we kregen ook van verschillende leden feedback, dat ze een bezoek brachten in het Go! Atheneum te Zaventem.

Tijdens het weekend van 15+16 juni 2019 stond de regionale competitieve O.- en W. Vlaanderen in de kijker te Wetteren. Tijdens het event “Wetteriana 2019” nam ook één van ons leden actief deel en scoorde er fantastisch:
 
Postgeschiedenis
Luc Selis Le Courrier de La Grande Pêche 1730-1940
  Groot Goud 96 % + Grand Prix van minister van Staat Herman De Croo.

Luc was eveneens actief als leerling-jurylid in de categorie prentbriefkaarten.

Uiteraard was er ook vanuit ons ledenbestand interesse in de voorverkopen van het weekend:
 
Jeugdfilatelie
Anatomie van het millenium
150 j.
eerste paardentram
Geometrie
in de natuur
Europa-uitgifte
Nationale vogels

Tijdens hetzelfde weekend, op 16 juni 2019 vatten twee leden post als standhouder tijds de filateliebeurs, die doorging in Sportzaal “De Klavers” te Belsele.
 
19 juni 2019 ging de kick off “Een toekomstvisie voor Boortmeerbeek” van start in het Ravensteinpark. Ook hierbij was een bestuurslid present en bracht verslag uit binnen de club.
 

De club was vertegenwoordigd tijdens de laatste KeTheFil samenkomst (vóór de zomerstop) in het Bondshuis te Zaventem op donderdag 27 juni 2019. In het clubblad werd een bondig verslag gepubliceerd ter zake.

Op 13 juli 2019 was de club via min. 6 leden present tijdens de 36ste filateliebeurs te La Hulpe en werden er heel hartelijk onthaald.

Vijf ervan zie je hier met een brede glimlach op de foto uit ons fotoarchief:

 
Ook in de periode van 18 – 21 juli, verder op 27 juli en op 3 augustus waren leden op pad en bezochten respectievelijk de 46ste grote internationale verzamelbeurs in Nieuwpoort, de ruildag te Maaseik en de jaarlijkse filatelistische rommeldag in Jette.

Op 3 augustus was een delegatie van ruim 20 leden aanwezig hij het jammerlijk afscheid van Bart Daems en dit als steunbetuiging aan Paul en Lydia van de club.
Bart werd sle
chts 41 jaar. Hijzelf was in de periode 1990 t/m 1999 actief lid, nam voor de club in de jeugdklasse deel aan competities én was onze enige jeugdvoorzitter ooit. 
 
Enkele leden meldden ons tijdens de clubbijeenkomst van 4 augustus ook dat ze die dag nog op pad trokken om langs te gaan tijdens de 23ste rommelmarkt, georganiseerd door onze postzegelvrienden van en te Nossegem. We krijgen ook geregeld een positieve respons hierop van deze externe kringen, die de inzet van de Postiljonners ten zeerste kunnen appreciëren.

Wij kennen maar één beurs, waarbij naast een vaste locatie – in dit geval de Lakenhal te Herentals – ook een attractief tentendorp met standen rond diverse verzamelingen geïnteresseerden lokt. De club was ook dit keer actief present tijdens de 4de zomerbeurs aldaar op 11 augustus 2019 met 2 leden als standhouders en ± 10 leden op pad.
 
 Meer foto’s met o.a. leden ter plaatse – Zie ons fotoarchief
 
Op 23 augustus reden Lydia en Ida samen naar Kessel-Lo om hun verzamelingen, samen met deze van José en Karla, te gaan ophangen in het Don Bosco Centrum te Kessel-Lo voor deelname aan de regionale competitieve FILA LEUVEN 2019 (Regio Brabant) op zaterdag 24 augustus 2019.
 

Er was even sprake van een praktisch probleem bij de opstelling van de pagina’s (van rechts naar links) waar we niet op inpikten, omdat de logica zoek was. Daartegenover stond dat de verdere organisatie wel meer dan OK was.
Op zaterdag zelf namen leden ruim de tijd om rustig langs de kaders te gaan en samen ook menige opbouw te bespreken. Verschillenden vatten ook post aan de stand van bpost i.v.m. de voorverkopen:
 
Leuven
in de kijker
Kunstzinnig
Oudere generatie
Oog voor
diversiteit
Kunstzinnig
Hedendaags
 
Wat het competitiegedeelte betrof, was het opmerkelijk hoeveel mensen een kijkje gingen nemen tussen de kaders. Wij hebben alleszins weet van minimaal 14 leden ter plaatse, waarvan 2 als standhouder in de omkaderende beurs en 1 als jurylid (Luc Selis) in de categorie “Prentbriefkaarten”

Onze leden deden het in hun disciplines allen zeer goed. Proficiat!   
Hun resultaten:
 
Eén kader – Open filatelie
Karla Kempenaers Kinderen, hou ze “buiten” bezig  
   Groot verguld zilver  86 %
Eén kader – Prentbriefkaarten
Lydia Vandersloten De pijp in de eerste wereldoorlog  
  Groot verguld zilver 88 %
Open filatelie
José Gullentops    
1ste deel Vliegtuigboom
Van mythologie t/m WO I
(6 kaders)  
  Verguld zilver 83 %
Ida Van Rillaer    
Evolutie door ruimte en tijd (5 kaders)  
  Goud   90 %

Wat de prijsuitreiking betrof, deze verliep ook anders dan anders. De club van Leuven opteerde om alle deelnemende disciplines volgens quotering af te roepen en niet per discipline en liet in die volgorde kiezen uit een fraaie prijzentafel met hoofdzakelijk filatelistische en niet-filatelistische boeken.
 

Meer foto’s van tentoonstelling en prijsuitreiking
Zie in ons fotoarchief

De inschrijvingen voor ons gepland groepsbezoek aan “De Botermolen” te Keerbergen op donderdag 29 augustus 2019 verliepen vlot en uiteindelijk stonden er op het afgesproken uur 26 geïnteresseerden aan de poort van het museum. Twee gidsen namen onze mensen op sleeptouw langs de grote loodsen, de ruime schuur én het interieur en we leerden weer heel wat bij over de tijd van toen.
 
Ons bezoek werd afgerond bij een gezellige babbel én het smullen van lekkere pannenkoeken met koffie of thee én niet te vergeten met onze groepsfoto, waarbij er nog een actief lid van De Botermolen (en tevens lid van onze club) de groep kwam vervoegen, zodat we met z’n 27 naar het vogeltje konden kijken.
 
Met dank aan Yvon F. voor een ruim aantal foto’s en deze groepsfoto
Meer foto’s – zie ons fotoarchief

Filmmontage te vinden op YouTube
 
Op 1 september 2019 was er uitzonderlijk geen clubbijeenkomst omwille van de verenigingendag van de gemeente. Toen we aankwamen en op zoek gingen naar de ons toegewezen plek door de gemeente bleek dat men onze club in de planning “vergeten” was.
Gelukkig voor ons werd dit euvel direct rechtgezet en nadat de gemeente-mensen ons voorzagen van de gevraagde rechtopstaande expositiepanelen, konden we van start gaan met het aankleden van de stand.

Onze club pakte er in de namiddag uit met een informatiestand en toonde fragmenten uit verschillende types van verzamelingen, een uitgewerkte kader, de bpost post affiche 2019 én verduidelijkte de verdere clubwerking d.m.v. fotomateriaal. De stand werd continu bemand en we hadden het erg druk om aan geïnteresseerden uitleg te verschaffen.
 
 
​
Met dank voor de foto van fotoclub ’t Lenske (Rik Jennes)
Meer foto’s – zie ons fotoarchief
 
Ook tijdens de cultuurraad van de gemeente op 9 september was onze kring vertegenwoordigd. In het later uitgebrachte rapport binnen de club bleek dat de nieuwe samenstelling van de raad niet zo evident verliep, dat de nieuwe vrijetijdsgids positief werd geëvalueerd en ook de toekomstige lokale kerstmarkt kwam aan de orde. In het punt varia bezorgde onze club flyers aan de afgevaardigden m.b.t. onze bingoavond later in oktober.
 
Leden maakten er ons attent op, dat zij op 15, 21 en 22 september 2019 een bezoekje brachten aan ruilbeurzen bij bevriende kringen. Telkens waren er zo’n vijftal leden op pad en/of als standhouder present.
  • 1    In Begijnendijk in het parochiecentrum
  • 2    In Leopoldsburg in het Sint-Michielsinstituut
  • 3    In Heist-op-den-Berg in de parochiezaal H.Hart (Heist-Station)

Bij de start van het nieuwe filatelistische jaar binnen “KeTheFil” op 26 september 2019 in het Bondshuis te Zaventem was De Postiljon ook vertegenwoordigd. Samen met de afgevaardigden van andere kringen volgden wij mee de agenda en brachten in ons clubblad ook verslag uit.
 
Op 28 september 2019 waren clubafgevaardigden op post bij twee belangrijke vergaderingen. Ten eerste bij de academische zitting van de KLBP in het Bondshuis te Zaventem.
 

Ten tweede bij de open vergadering van de SFP-De Koerier in het cultureel centrum te Leopoldsburg. Over de context van beide vergaderingen werd in het clubblad uitleg verschaft.
 
Leden waren op pad op 4-5, 6, 13 en 19 oktober 2019 en dit als standhouder en/of bezoeker. Het is fijn dat leden ons rapporteren waar ze zich aandienen.
• In Antwerpen tijdens Antwerphila in Bouwexpo
• In Sint-Niklaas in het Puyenbekestadion
• In Mechelen in het Sportcentrum “Den Boemel”
• In Leopoldsburg in het Sint-Michiels-Instituut

 
De regionale competitieve Nutsphila 2019 op 19 oktober 2019 in Bastogne stond ook op de agenda bij leden.

1. In het competitiedeel met een geweldige score van ons lid Luc Selis in de categorie Prentbriefkaarten.
Zijn verzameling “Artistieke prentbriefkaarten 1884-1886, getekend BC Stevens (USA) scoorde er de 1ste prijs (95 % Groot Goud).

2. Luc was ook aangeduid als jurylid in de klasse “Postwaardestukken”
3. Verder bezochten leden de stand van bpost met de voorverkopen van de dag en de beurs
.
 
Prinses Elisabeth
18 jaar
Vijf winnaars
24 h v. Le Mans
75 j. bevrijding
WO II
Kerstzegels
Het kerstverhaal
 
Dezelfde dag ging in ons clublokaal tijdens de clubbijeenkomst ook bestuursvergadering door, met heel wat punten op de agenda met het oog op de afronding van het jaar en de planning van de eerste activiteiten van 2020. Verder die dag waren leden actief als standhouder present tijdens de ruilbeurs van Buizingen in “Start 65”
 
26 oktober 2019 in de voormiddag waren enkele leden op pad om een bezoek te brengen bij de vrienden van Postzegelclub Breughel in Zellik en in de namiddag waren anderen druk in de weer om het transport en het klaarzetten in de zaal te organiseren van de prijzen voor onze 22ste bingoavond.
Deze jaarlijkse bingoavond ging ’s avonds stipt op tijd van start om 19.30 u in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek en kende een groot succes met ca. 105 deelnemers in de zaal.
 
Meer foto’s - zie ons fotoarchief
Filmmontage te vinden op YouTube “Bingo De Postiljon 2019”

Dankzij de effectieve hulp van zovele leden, vrienden en kennissen slaagde de club er ook dit jaar in om met 446 prijzen uit te pakken op de prijzentafels, die ook erg gesmaakt werden.

Op Halloweenavond, 31 oktober, tekende de club samen met afgevaardigden van andere clubs present bij de “KeTheFil”-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem. Ons interesseerde vooral de bespreking van de website rond rode frankeermachinestempels en de bespreking van een verzameling, klaar voor deelname in Verona (I) later op het jaar. In het clubblad volgde een bondig verslag.

Leden waren op pad op 3, 11, 16 en 17 november 2019 en dit als standhouder en/of bezoeker bij menige filateliebeurs. Het is fijn dat leden ons rapporteren waar ze zich aandienen.

 
• In Tienen in hal Houtemveld
• In Machelen in Site Bosveld
           Meer foto’s in ons fotoarchief
• In Mechelen in het Sportcentrum “Den Boemel” 
• In Leopoldsburg in het Sint-Michiels-Instituut
• In Zele in de gemeentelijke basisschool
• In Begijnendijk tijdens de clubruildag
• In St Lambrechts Woluwe in het Woluwe shoppingcenter

 
Op 28 november 2019 was de club vertegenwoordigd tijdens de “KeTheFil”-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem. Er werd aandacht besteed aan Veronafil 2019, grote filatelistische competities in 2020, het bespreken van filatelistische stukken, de traditionele filateliequiz én als hoofdmoot van de avond “Open filatelie” met o.a. het bespreken van de verzameling van “onze” verzameling rond de evolutie van het leven.
Onze kring overhandigde ook de nieuwe KeTheFil - wisselbeker (ons ter beschikking gesteld door het gemeentebestuur van Boortmeerbeek) aan het bestuur van KeTheFil. Iedereen was het er over eens, dat deze beslist de moeite loont om er weer voor te gaan de komende jaren. Een verslag volgde in het clubblad.
 

Bij de voorstelling van het filatelistisch programma 2020 op 29 november 2019 in de Zegeldrukkerij te Mechelen was de club – zoals jaarlijks – present.
Wij benutten de kans om flyers te verdelen aan de talrijke clubvertegenwoordigingen, maakten notities tijdens de presentatie van de postzegels onder de titel “Kleurrijk België” om deze later in ons clubblad bij de respectievelijke stukken aan te wenden. En tot slot genoten we mee van een blik op de nieuwe zegels en de door bpost aangeboden receptie.

 
 Meer foto’s in ons fotoarchief

Onze clubbijeenkomst op 1 december 2019 omkaderd met een door externen georganiseerde kerstmarkt, kende een hele grote toeloop. Vele leden hernieuwden hun lidmaatschap en/of schreven zich in voor de koffietafel na de algemene ledenvergadering.
 
Meer foto’s in ons fotoarchief

Er lag traditiegetrouw ook weer een pakje speculaas klaar van de Sint voor de aanwezige leden, die het voorbije jaar weer  allemaal “heel braaf” waren.

De laatste cultuurraad van de gemeente Boortmeerbeek ging door in de raadzaal van het gemeentehuis op 2 december 2019. Zoals steeds was de club ook hier vertegenwoordigd. We volgden mee de stemronde, het aspect rond de subsidies 2019 en in te toekomst, verdere duiding inzake de gedichtendag én in het punt varia deelden we flyers uit m.b.t onze nationale filateliedag in maart 2020. Een verslag volgde in het clubblad.
 
Er volgden kort erna weer drie actieve dagen:
6 december 2019: Alle geïnteresseerde filatelisten de kans om tijdens de bpost Welcome Day in de Zegeldrukkerij te Mechelen de nieuwe uitgiftes 2020 te gaan ontdekken. 
7 december 2019: Verschillende leden bezochten de 14de postzegelbeurs van Opsinjoor & SPAB in zaal De Brug te Mechelen.
8 december 2019: Twee leden waren als standhouder actief in het Woluwe Shoppingcenter te St. Lambrechts Woluwe.

Tijdens de laatste clubbijeenkomst van het jaar op 15 december 2019 trok het bestuur tijd uit om de punten van de geplande bestuursvergadering te bespreken om up to date zijn voor het clubblad en een stand van zaken te hebben m.b.t. een heel pakket activiteiten in 2020.
 
Dezelfde dag trokken enkele leden na hun clubbezoek nog naar de clubruildag in Begijnendijk en/of naar Lier om er een kijkje te nemen bij de filatelistische tentoonstelling “75 j. overlijden Louis Van Boeckel” tijdens de 28ste nationale ruildag in zaal ‘D’ Open Poort aldaar.


Zelfs in de feestperiode vonden leden de weg naar enkele beurzen.
21 december 2019 
Leden present als standhouder én als bezoeker in de beurs in het Sint-Michielsinstituut te Leopoldsburg
26 december 2019
Leden present als standhouder in zaal Helix te Maasmechelen