De Postiljon, jaar per jaar...

 2018 

Op 7 januari 2018 – de datum van onze algemene ledenvergadering - sloten we het vorige jaar af met exact hetzelfde aantal leden als vorig jaar, dit wil zeggen met 73 lidkaarten (individuele én familiekaarten) en dat terwijl we in het voorbije jaar afscheid namen van drie leden: Serge Havaux, Corneel Van Hamme en Jacqueline Vermeire.
 
   
Wij herdachten hen met een minuutje stilte.

Onze voorzitster opende de vergadering met een positieve ingesteldheid m.b.t. het voorbije jaar en de toekomstverwachtingen. Ze gaf ook het sein voor de welkomstdrank, aangeboden door de club aan alle aanwezigen.

De terugblik op 2017 was geschoeid op dezelfde leest als tijdens de vergadering van vorig jaar en opnieuw lag een jaarboekje klaar voor leden, die het jaaroverzicht niet via de website kunnen bekijken.

Nadat kort en bondig nog de highlights 2017 de revue passeerden, nam dan de webmaster het woord. Waar de website in 2015 door ± 6 personen per dag geconsulteerd werd en in 2016 door ± 9 personen per dag, was dit in 2017 al bijna ± 12x per dag. Hij schetste eveneens de verschillende opties, die de website momenteel biedt met geregelde aanvullingen qua historiek, competities en vooral ook het fotodeel met ondertussen 245 albums. Nieuw in 2017 was de toevoeging van de videotheek.

Onze ruilmeester stelde dat de in 2017 aangebrachte wijzigingen aan de afrekeningsformulieren succesvol waren. Hij wees ook op het ruimer aanbod aan ruilboekjes en bedankte de leden, die via hem geregeld nieuwe ruilboekjes in het circuit brengen.


De materiaalmeester was dan weer zeer tevreden met de correcte opvolging van de lopende bestellingen en deelde mee dat hij in 2018 nog nauwer zal samenwerken met de ruilmeester.


Dan werden de inkomsten versus uitgaven doorgenomen, wat in 2017 leidde tot het verwachte tekort op het jaarsaldo. Er was een fout in de Excel berekeningstabel geslopen, een fout die begin 2018 wordt rechtgezet. Na alle toelichtingen kregen de leden de kans om de boeken in te zien en ter ontlasting te ondertekenen voor akkoord.

Ondertussen namen de leden van de Heverse filmclub het heft in handen om onze filmmontage met de presentatie van de postzegels 2018 te tonen en dan kon iedereen een kalender uitkiezen en kijken naar wat er op veilingtafel lag.


Daarna pikte de feestleider in op de programmatie in 2018. De geplande activiteitenlijst werd samen met de leden overlopen.

Er kwamen geen kandidaturen binnen voor een bestuursfunctie en het actuele bestuur werd herverkozen met algemeenheid van stemmen.

Nadat er geen suggesties of vragen naar voor kwamen, werd meteen werk gemaakt van onze jaarlijkse clubveiling en daarna was het tijd voor onze nieuwe groepsfoto. Deze werd later ook overgenomen in “Het Laatste Nieuws” – zie “In de pers” in onze website.

 

De leden van de Heverse filmclub brachten dan alles in gereedheid voor de projectie van de film gemaakt tijdens ons clubfeest 2017 wat iedereen in de juiste sfeer bracht om te gaan kiezen uit het rijke aanbod van onze traditionele koffietafel, met belegde broodjes, sandwiches en een uitgebreid taartenbuffet incl. koffie.
 

Meer foto’s – zie ons fotoarchief
Filmimpressie – YouTube  “Ledenvergadering De Postiljon 2018”
 
Onze ruilmeester nam op 20 januari 2018 voor de club deel aan de vergadering van SFP De Koerier in Sportcentrum Den Boemel te Mechelen en bracht hierover ook verslag uit in de club.
Dezelfde dag zag men standhouders én verschillende leden tijdens de 27ste nationale ruilbeurs georganiseerd door de Kielse postzegelkring in Hanger 2 te Edegem.

Op 21 januari 2018 brachten 8 leden 13 verzamelingen binnen voor deelname in maart aan de KeTheFil competitie te Zellik tijdens de clubbijeenkomst. Anderen zakten dezelfde dag naar de 98ste ruilbeurs van HVB Begijnendijk.

De eerste KeTheFil-vergadering 2018 ging door op 25 januari 2018 in het Bondshuis te Zaventem. Onze club was er vertegenwoordigd en niet in het minst om er de 13 ingediende verzamelingen te bezorgen.

Ook gedichten schrijven spreekt ons aan. Voor de nationale gedichtendag editie 2018 rond het thema Theater dienden wij bij de gemeente Boortmeerbeek drie gedichten in. Bij het slotevenement op 27 januari 2018 werden twee ervan ook voorgelezen door Ida en er werd genoten van het diverse randanimatiepakket in de bibliotheek te Hever.
 

Meer foto’s – zie ons fotoarchief
 
Dezelfde dag waren anderen (minimaal 6 leden) op pad naar de voorverkoop met filatelistische tentoonstelling in het stadhuis te Waver. Een groep Postiljonners was er heel speciaal voor de volgende voorverkopen:
 
Winnend Belgiê
Diamant
60 jaar De Smurfen België biercultuur Permanente zegel
Verenigingen
 

4 februari 2018 was een clubdag als de andere, maar met één verschil. Onze eerste (zij het dan een mini-versie) bestuursvergadering van 2018 ging nl. door met drie belangrijke punten op de agenda, kwestie van accuraat en snel op actuele situaties te kunnen inspelen. 
Tijdens en na de clubbijeenkomst bezochten ook vele leden de 31ste ruilbeurs van onze vrienden van Keerbergen, waar ook 5 leden een stand bemanden.

 
Op 11 februari kon men ook leden-standhouders spotten tijdens de ruilbeurs in “Den Hof” in Sint-Niklaas en op 24 februari waren leden en leden-standhouders van de partij bij Club Cosmos in Zaal Meyer te Wilrijk.
Deze laatste ruildag was omkaderd met een filatelistische tentoonstelling en ons lid Luc Selis pakte er uit met drie prijsgekroonde verzamelingen om deze te presenteren aan het publiek.
Leden-standhouders waren nog een keertje op pad in februari, met name op 25 februari pakten ze uit in de ruilbeurs in de Sint-Anna parochie te Lokeren.
 
Een nieuwe maand met nieuwe engagementen was maart 2018.
Op 3 maart 2018 was een ruime groep leden aanwezig in ons clublokaal om de standen op te zetten voor onze nationale filateliebeurs, daags erna.
Dezelfde dag, maar dan in de namiddag zakten leden-standhouders af naar de middenschool te Dendermonde om hun plaats in te nemen tijdens hun ruilbeurs.
 
Op zondag 4 maart 2018 gingen om 7.00 u ’s ochtends de deuren open voor de standhouders van onze 18de nationale filateliebeurs in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek. En nog meer – zelfs de eerste geïnteresseerden dienden zich zo vroeg al aan. Dat was voor een record.
Na de promotie met flyers in gans het land, via de pers en de lokale TV was het even bang afwachten of “ijzel” de toestroom aan bezoekers in de weg zou staan, maar we hadden geluk en onze beurs werd opnieuw druk bezocht.

Meer foto’s – zie in ons fotoarchief
Filmimpressie – YouTube  “Filateliebeurs De Postiljon 2018” 
 
Opmerkelijk was het aantal leden, dat die dag present was. Dat was voor onze club een absoluut record! Ook bij afronden van de dag, staken vele leden mee te handen uit te mouwen om de zaal binnen de kortste keren terug in orde te krijgen.
 
10 maart 2018 – Deze datum stond al lang in onze agenda’s gegrifd, want we namen deel aan de één- & meerbladcompetitie in de gemeentelijke feestzaal te Zellik, een programma dat zowel voorverkopen en ruilbeurs afrondde.
 
De Postiljon diende maar liefst 13 verzamelingen in, gemaakt door 8 leden en dit zowel op thematisch vlak als binnen de discipline van de open filatelie.
 
De resultaten:
 
Thematische filatelie

 
Paul Daems Het pannendak 1 p. Goud +
Paul Daems De badkamer 1 p. Goud +
Jan Beullens Haarzorg(en) ? 2 p. Goud +
Karla Kempenaers Safety first 2 p. Goud
 
Open filatelie
 
Paul Daems De schrijnwerker 4 p. Goud +
Lydia Vandersloten De ooievaar “de babydrager” 4 p. Goud +
Lydia Vandersloten Jeans-mythe & hype 4 p. Goud
François Peeters De vliegenzwam 4 p.  
Goud
 
François Peeters Eetbare boleten 4 p.
François Peeters Lignicolen, dichtbij bekeken 4 p.
Ida Van Rillaer De weg naar een net toilet 4 p. Goud+
Ida Van Rillaer De strohoed - Klassieke blijver! 4 p. Goud +
José Gullentops Opleiding piloten
Vervlogen tijd … huidige tijd
4 p. Goud
 
Kregen bovendien een speciale prijs: Paul Daems, François Peeters en Ida Van Rillaer.
 
De club kaapte ook voor de derde keer op rij de wisselbeker weg en mag deze nu bewaren in haar trofeeënkast.

 
 
Meer foto’s: zie in ons fotoarchief
 
In de ruilbeurs namen ook 4 leden van onze club plaats en verschillende leden waren ook op pad naar de voorverkopen van bpost, nl:
 
20 jaar Child Focus  In het spoor van wilde dieren Rubens Belgische Street Art

De club was die dag in Zellik vertegenwoordigd door 14 leden en tijdens de prijsuitreiking telde onze delegatie 7 leden. Dat mocht gezien worden!

Dezelfde dag, 10 maart 2018, maar dan in de voormiddag was onze ruilmeester aanwezig tijdens de algemene vergadering van SFP De Koerier te Lier. Hij volgde er voor de club de agendapunten en maakte diverse notities, die hij later in de club met ons deelde.

Een week later gingen leden-standhouders in op de invitatie van de Koninklijke Nielse postzegelclub om op 18 maart 2018 post te vatten in zaal Keizershof te Niel. Ook hier lag het accent van de publieksopkomst vooral in de voormiddag.

Wij volgden enkele dagen later, op 24 maart 2018, de uitnodiging van filatelieclub KVBP Koekelberg, om samen met hen én mensen van het Davidsfonds van Wolsem een voorstelling bij te wonen van het stuk “1830” in Theater Toone te Brussel.


Na het bekijken van het stuk, met vele hilarische hints naar de huidige tijd, was onze clubdelegatie ook present tijdens het gezellige onderonsje met een hapje en een drankje.
 
 Meer foto’s: zie in ons fotoarchief
 
Ook eind maart werd het nog druk. Op 29 maart 2018 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil bijeenkomst te Zaventem, waar o.a. teruggekeken werd naar onze beurs van begin maart en het hele recente filatelistische gebeuren in Zellik.

Op 30 en 31 maart 2018 waren vele leden present in Bouwexpo te Antwerpen tijdens Antwerpfila, enerzijds als standhouder en anderzijds als bezoeker.

April startte op paaszondag, 1 april 2018, tijdens de clubvergadering met de verdeling van de traditionele paaseieren. Er was opnieuw keuze tussen melkchocolade, pure donkere of witte chocolade. Leden, die er dan niet konden zijn, kregen hun chocolade alsnog in de club op 15 april.

De club was daar tussenin – met name op 14 april - ook nog vertegenwoordigd tijdens de algemene statutaire vergadering van de KLBP Brabant in het Bondshuis te Zaventem. Een verslag van de besproken agendapunten zou in het volgende clubblad volgen.

 
De XXste konvooi herdenkingsplechtigheid in onze dorpskern ging dit jaar door op 22 april 2018 en nadat de club opriep om de viering in het kader van “de kinderen van ……” mee te beleven, tekenden ook effectief zes leden present.
 

Meer foto’s – zie fotoarchief
 
Ida hielp hier mee bij het maken van de filmimpressie (samen met de Heverse filmclub). Hoe de filmmontage later gepubliceerd wordt, hangt af van het standpunt van de gemeente inzake de privacy-wetgeving.       
 
Het gonsde ook overal van berichten rond de nieuwe pricavycwetgeving, die op 25 mei in voege zou treden. Wij gingen dan ook in op de uitnodiging van de gemeente om op 26 april 2018 de infoavond, gericht aan alle lokale verenigingen, bij te wonen in het gemeentehuis. De erop volgende weken stond alles in het teken om onze privacyverklaring uit te werken en de ledenfiches ter ondertekening voor akkoord aan de leden voor te leggen.

De leden werden enkele dagen later – tijdens ons clubfeest op 28 april 2018 al meteen over de nieuwe wetgeving geïnformeerd en iedereen reageerde alsof wij een aprilgrap hadden bedacht, maar het was wél bittere ernst. Nadat we op film het akkoord van iedereen hadden inzake de foto- en filmbeelden, die zouden gemaakt worden tijdens het feest, kon het feest doorstarten. Na de toespraken volgde het gesmaakte menu.
 
Meer foto’s – zie fotoarchief
Filmimpressie – YouTube  “Clubfeest De Postiljon 2018” 

Ons lid Marcel Glorie werd in de bloemetjes gezet, n.a.v. 40 jaar lidmaatschap. Bijzonder was ook de aanwezigheid van onze burgmeester in de zaal, die meehielp bij de trekking van de tombola inzake de tafelversiering. Na het eten werd er ook duchtig gedanst bij de liedjes, verzorgd door duo Enjoy en de talrijke aanwezigen getuigden, dat ons feest n.a.v. 48 jaar De Postiljon opnieuw een voltreffer was.
 
De gemeente engageert zich ook elk jaar om diverse activiteiten te organiseren in het kader van de Week van de Amateurkunsten en schreef ook dit jaar de verenigingen aan om actief deel te nemen.

Op 29 april 2018 waren zo verschillende leden op post in het Cultuurhuis te Hever om er een blik te werpen op de verschillende standen van de kunstmarkt. Ons lid Remi Barmans nam ook actief deel als standhouder met geschreven teksten op arduin en leisteen.
 
 
Er werd ook een filmimpressie gemaakt met de expliciete goedkeuring van alle standhouders en bezoekers, die in beeld opduiken.
 
Meer foto’s – zie fotoarchief
Filmimpressie – YouTube “Kunstmarkt WAK Boortmeerbeek 2018”
 
In het filatelistisch magazine “Les Congolâtres” nr 33 van April 2018 werd een artikel gewijd aan de studie van Luc Selis: De ocean letter / les lettres-Ocean (in beide landstalen)

Op 6 mei 2018 volgde dan nog het slotconcert van de WAK in de Heilige Familiekerk te Schiplaken met een verzorgd optreden van de Koninklijke Harmonie De Eendracht.
Onze club was er vertegenwoordigd door minimaal vier leden. Zij konden beamen, dat het een prachtige avond werd en ze genoten ook mee van de aansluitende receptie, aangeboden door de gemeente.
Ida hielp hier mee bij het maken van de filmimpressie, waarbij de schepen van cultuur bij de aanwezigheden polste naar het akkoord inzake foto en film bij muzikanten en publiek. Hoe de filmmontage later gepubliceerd wordt, hangt af van het standpunt van de gemeente inzake de privacy-wetgeving                                                                 
Meer foto’s – zie fotoarchief
 
Ook de huldeavond in de Sporthal te Boortmeerbeek inzake de sport- en cultuurlaureaten en de benoeming van de vrijwilligers m.b.t. het jaar 2017 ging door in mei. Voor onze club was de avond van 23 mei 2018 belangrijk, want wij hadden Marcel Glorie voorgedragen in de categorie vrijwilligers, omwille van zijn 40-jarig lidmaatschap.
De cluboproep, om erbij te zijn, werd massaal opgevolgd, want er waren meer dan 25 leden present om de hulde bij te wonen. Een aantal ervan poseerde ook even voor de camera van Rik Jennes van fotoclub ’t Lenske, die ook snapshots maakte van ons met het feestvarken van de avond, met dank ook aan Rik voor zijn goedkeuring om zijn foto's over te nemen in onze publicaties. Later zou in Het Laatste Nieuws van 8 juni nog een artikeltje verschijnen (zie In de Pers)

 
 
Ida hielp hier mee bij het maken van de filmimpressie, waarbij de schepen van cultuur bij de aanwezigheden polste naar het akkoord inzake foto en film bij muzikanten en publiek. Hoe de filmmontage later gepubliceerd wordt, hangt af van het standpunt van de gemeente inzake de privacy-wetgeving                                    
Meer foto’s – zie fotoarchief
 
Op 26 mei 2018 waren verschillende als standhouder en als bezoeker op pad bij twee filatelistische evenementen. Enerzijds was dat de 5de verzamelaarsbeurs te Geraardsbergen en anderzijds de 27ste nationale ruildag te Sint-Gillis-Dendermonde.

In de periode 27 tot 31 mei 2018 liep ook het wereldkampioenschap filatelie in Jeruzalem – Israël. Ons lid Luc Selis nam er in eigen naam deel met één van zijn naar het Engels vertaalde verzamelingen.

Zijn resultaat was weer top!

 
Postgeschiedenis (Europa)
Luc Selis Ocean Letters 88 % Groot verguld zilver

Ook bij de KeTheFil-vergadering op 31 mei 2018 in het Bondgebouw te Zaventem was de club vertegenwoordigd, waar het hoofdthema draaide rond de nieuwe reglementering in de “Open filatelieklasse” en ook pagina’s uit een verzameling van onze club getoond en verduidelijkt werden binnen dit aspect.
 
Leden waren op 9 juni 2018 opnieuw onderweg, enerzijds als standhouder tijdens de ruilbeurs in de O.L.V Ten Doorn Campus te Eeklo en anderzijds als standhouder tijdens de filateliebeurs te Leopoldsburg.
Bij deze laatste was ook een groep leden present, omwille van de verschillende b post voorverkopen in het Cultureel Centrum, nl. deze:

 
Tomorrowland Bruggen WK Voetbal Africamuseum

Tijdens de clubbijeenkomst van 17 juni 2018 vernamen we ook dat er dezelfde dag twee leden als standhouder afgezakt waren naar de verzamelaarsbeurs in “De Klavers” te Belsele.
Onze ruilmeester informeerde ons tijdens de clubdag ook, dat hij een weekje later – op 23 juni - onze club zou vertegenwoordigen tijdens de open vergadering van SFP-De Koerier te Kalmthout. Later zal in de club ook kort verslag uitgebracht worden ter zake.

Onze jaarlijkse clubreis ging kort erna door. Op 29 juni 2018 stond onze groep met 42 gegadigden klaar voor onze daguitstap met de bus naar Doornzele en Serskamp. In de voormiddag stond het plezante aspect op de agenda met een geleid bezoek aan de krulbol Expo te Doornzele, krulbolinitiatie én het effectief uitproberen van het spel. Jammer genoeg kregen we hier – en dit voor eerst in onze clubgeschiedenis – te maken met een ongeval.

 

Meer foto's - Zie fotoarchief 
Filmimpressie – YouTube  “Clubreis De Postiljon 2018”
 
Na het verzorgde middageten te Wetteren volgde dan het geleid bezoek inclusief filmprojectie bij likeurstokerij De Klok te Serskamp, inclusief een uitgebreid aanbod aan degustaties én een geschenkje voor alle deelnemers. De dag werd afgerond met een avondsnack in ons clublokaal.
 
 Op 1 juli 2018 werd er uiteraard nog druk nagepraat over onze clubreis tijdens onze clubbijeenkomst, die voor een keertje ook tot ledenruildag werd omgedoopt.
Vele leden brachten hun dubbels mee in boeken of dozen en zochten in mekaars materiaal naar ontbrekende stukken.

Onze vereniging had eerder de oproep van bpost gevolgd, om verzamelingen te komen tentoonstellen tijdens de b surprised day in de Zegeldrukkerij te Mechelen op 5 juli 2018. De verzamelingen dienden nauw aan te sluiten bij de bpostzegels 2018.
Uiteindelijk werd er maar één van onze aangemelde verzamelingen tentoongesteld omdat bpost er eentje over het hoofd had gezien. De verzameling van Ida rond de evolutie van het leven door ruimte en tijd kende op tentoonstellingsvlak een primeur in Mechelen a.h.v. vier al uitgewerkte kaders.
 

Meer foto’s – zie fotoarchief 
 
Op 7 juli 2018 was de club vertegenwoordigd op twee fronten.

Enerzijds waren vier leden als standhouder aanwezig tijdens de internationale postzegelruildag te Maasmechelen en anderzijds was een groepje leden op pad naar de filatelie - & marcofiliedag te La Hulpe.
 
Pittig verhaaltje hier, was dat een zakje mét postzegelboek ter plaatse vergeten werd, maar attente mensen hadden het opgemerkt en dit zou later terug goed terecht komen met bijzondere dank aan Mr Leduc van de club van La Hulpe en onze leden José en Joseph.
 
Op 18 juli en op 4 augustus waren telkens twee leden als standhouder aanwezig. Enerzijds tijdens de ruilbeurs in Centrum Reinaert de Gent en anderzijds tijdens de jaarlijkse filatelistische rommeldag van Phila 2000 te Jette. Bij deze laatste weten wij ook dat 4 leden de verplaatsing naar Jette maakten. Net als bij de eerdere beurs in Maasmechelen in juli was het “hete” weer dé grootste spelbreker was, met matige bezoekersaantallen tot gevolg.
 
De 3de zomerbeurs op de Grote Markt te Herentals op 12 augustus was opnieuw een trekpleister voor verschillende leden. 
 
Het is eens iets anders, zo’n zomerse buitenbeurs. Tussen de buitenstanden ontdekten we twee standen met leden van de club en wij telden in totaal in de voormiddag alvast zes leden.

Meer foto’s – zie fotoarchief
 
Een nieuwe bestuursvergadering drong zich op om enkele belangrijke beslissingen te nemen. Op 19 augustus 2018 stak het bestuur de koppen bijeen en een bondig overzicht van de vergadering werd opgenomen in het clubblad.
 
Wij telden ook af naar het nationaal kampioenschap filatelie PHILEXNAM 2018 te Ciney in de tijdspanne 24 tot 26 augustus 2018. De club was er vertegenwoordigd tijdens de algemene academische zitting van de KLBP en twee leden namen er deel met in totaal 4 verzamelingen in 4 verschillende disciplines. Ze scoorden er fantastisch, nl:
 
Postgeschiedenis (categorie tot 1945)
Luc Selis Post- en telegraafdiensten in onbezet België 1914 - 1918
  Groot goud 98 % - 1ste prijs + Speciale prijs & felicitaties
Prentbriefkaarten
Luc Selis De eclectische architectuur van Zurenburg (Antwerpen)
  Goud 92 % 1ste prijs & Felicitaties
Champions Class (hier met postwaardestukken)
(verzamelingen, die de laatste 8jaar nationaal >95 % scoorden of > 90% internationaal)
Luc Selis Postwaardestukken per expres 1874 - 1998
  Erehof
Open filatelie
Ida Van Rillaer Naarstige zoemers
  Goud 92 % 1ste prijs + Speciale prijs & felicitaties

                             
Overzicht op de zaal - Meer foto’s – zie fotoarchief website

Enkele leden brachten tijdens de driedaagse ook een bezoekje ter plaatse en hadden ook aandacht voor de verschillende voorverkopen, nl. deze:
 
Promotie filatelie
Pleinen Namen 
Oog in oog met 
prehistorische dieren
Libellen
Delicate natuurpracht
Fruit
Van eigen kweek
 
Op zondag 2 september 2018 was er traditioneel geen clubbijeenkomst, omdat dan aan de Sporthal de verenigingendag onder de titel “Boortmeerbeek feest” doorging.
De Postiljon pakte in de namiddag uit met een informatieve stand met fragmenten uit 10 verschillende verzameling uit 5 verschillende disciplines, telkens voorzien van tekst en uitleg. Daarnaast prijkte enerzijds een expositiebord met affiches van bpost én onze geplande bingoavond, samen met enkele snapshots uit clubactiviteiten en anderzijds een paneel ter illustratie van een competitieve opstelling van 16 pagina’s.
 
De stand werd constant bemand door 4 leden en geregeld schoven ook andere leden aan achter de infotafels. Met het mooie weer was de belangstelling algemeen als zeer groot te noemen en dat was ook aan onze stand te merken.                                   
Meer foto’s – zie fotoarchief website

In de periode 4 mei tot 30 september 2018 liep in het Sportimonium te Hofstade een tentoonstelling onder de titel 100% Willempie, waarbij Marieke Vervoort in de schijnwerpers werd geplaatst. De pentekening van ons lid François Peeters, in 2013 speciaal voor haar gemaakt, kreeg er een prominente plaats. Vandaar de oproep aan de leden om er ook een bezoek te brengen.
 
In oktober waren er buiten de clubbijeenkomsten (inclusief een kort bestuursoverleg) geen bijzondere activiteiten. Reden te meer voor leden-standhouders om op pad te gaan voor actieve deelname bij diverse beurzen. Leden zochten er ook naar passend materiaal.
 
05 + 06.10.2018      Antwerpfila in Bouwexpo te Antwerpen
07.10.2018      Nationale ruilbeurs in "Den Hof " te Sint-Niklaas
20 + 21.10.2018      Filateliefeest met omkaderende voorverkopen in CC Ververy te Ronse
 
De bevrijding Flanders  Fields Riante herenhuizen Onder de kerstboom

De bpost voorverkopen waren weer beslist een bezoekje waard.
 
Dezelfde dag, 21 oktober, waren twee andere leden als standhouder present in “Start 65” te Buizingen. 
 
Begin november was ook het ook best druk.
Zo waren leden als standhouder present tijdens de ruilbeurs Ipso Facto te Oudenburg op 1 november en tijdens de grote filateliebeurs in Houtemveld te Tienen op 4 november. In Tienen tekenden ook enkele leden – na een bezoek aan onze clubbijeenkomst - present en er werd promotie gevoerd voor onze beurs van maart 2019.

Op 4 november was een andere delegatie op pad naar het G.C. Colomba te Kortenberg en genoot er naast postzegels ook van kant- en kunstwerkjes allerhande.
 
Op 10 november 2018 organiseerde onze club haar 21ste bingoavond op locatie van haar clublokaal en presenteerde 419 prijzen, verdeeld over drie prijscategorieën. Deze werden grotendeels aangebracht door de eigen leden tijdens het ganse jaar.
 

 
Voor de meer dan 100 deelnemers werd het opnieuw een fantastische avond, waarbij de inkomsten zouden dienen om een deel van gemaakte onkosten in 2018 te dekken. ROB TV zorgde dit jaar voor extra promotie via hun “Dag TV” en “De Rob uit” en het was opvallend hoeveel kijkers zich aandienden.
(Zie ook clubwebsite “In de pers”)

Meer foto's - zie ons fotoarchief
Filmimpressie - zie YouTube  Bingo De Postiljon 2018

11 november staat ook elk jaar in de agenda gemarkeerd bij onze leden om af te zakken naar de filateliebeurs te Vilvoorde. De datum bleef behouden, maar de locatie was dit keer anders – met name Site Bosveld te Machelen - waar de kringen van Vilvoorde en Machelen dit keer samen de organisatie waarnamen. De Postiljon was ook dit keer weer prominent vertegenwoordigd met standhouders én leden. Wij telden er alvast 10. 

Een week later – op 18 november 2018 - spotten wij ook twee-leden standhouders tijdens de 31ste nationale postzegelbeurs in de gemeenteschool te Zele en vernamen ook dat enkele leden een bezoekje brachten.

 
De voorstelling van het filatelistisch programma 2019 ging op 23 november 2018 door in de Zegeldrukkerij te Mechelen voor geïnviteerde filatelisten. Op grote schermen ontdekten we de uitgiften en traditiegetrouw kwamen verschillende genodigden verdere detailuitleg rond de postzegels verstrekken. Op een apart scherm verschenen ook er plaatse getekende cartoons van de hand van cartooniste Chrostin, wat het geheel een apart accent gaf.
 
Meer foto’s – Fotoarchief website

Na afloop van de presentatie konden we in de gangen nog de postzegels in alle rust bekijken, onze visie ter zake uiten en nog napraten tijdens de verzorgde receptie.

Tijdens de KeTheFil-vergadering op 29 november 2018 in het Bondshuis te Zaventem was de club vertegenwoordigd en naast de traditionele punten lag het hoofdaccent dit keer op het aspect open filatelie, met name de verschillen tussen de oude regelgeving en de nieuwe. Verder werden ook enkele zoekpistes nader belicht, alles in het kader om de beantwoorden aan de eisen inzake diversiteit en balans in de verzameling.

Verschillende leden volgden de invitatie van leden om op 30 november en 1 december 2018 hun werk en dat van enkele creatievelingen rond de kersttijd te gaan bekijken in Heist op den Berg en er tegelijk te genieten van een verwarmend drankje. Het was best weer heel gezellig en dat verdiende een dikke proficiat – ook van de club.

Onze eerste clubdag van december – dit jaar op 2 december 2018 – is er al jaren één in kerstsfeer met een kerstmarkt op dezelfde locatie en aan de aanwezige “brave” leden werden eveneens sinterklaaspresentjes bezorgd.

Dezelfde dag - 2 december 2018 - vond ook de 34ste filateliebeurs van de KVBP kring, afdeling Leuven, plaats in het K.A. Redingenhof te Leuven. Hier waren alvast vier leden present als standhouder en een 10-tal leden brachten eveneens een bezoekje.
 
Leden op pad:
Op 7 december 2018 werden enkele leden gespot tijdens de b.welcome day van bpost in de Zegeldrukkerij te Mechelen.
Tijdens de 13de postzegelbeurs van de Mechelse kring “Opsinjoor” in zaal “De Brug” te Mechelen op 8 december 2018 vatten twee leden post als standhouder en wij hebben weet van 8 leden, die er een bezoekje brachten.
Daags erna, op 9 december 2018, tekenden ook een 6-tal leden present tijdens de 27ste nationale ruildag, georganiseerd door Arpo-Jarpo Lier ism KLBP Antwerpen in zaal D’Open poort te Lier.


De club volgde de invitatie tot het bijwonen van de cultuurraad op 10 december 2018 in het gemeentehuis. In het clubblad werd kort verslag uitgebracht. Het glas werd geheven op een fijn eindejaar met de allerbeste wensen voor 2019 en de clubafgevaardigden kregen een attentie in de vorm van een pakje “Merci” chocolaadjes voor de club. Dit pakje werd binnen de club daarna uitgereikt aan J. De Smedt als verdienstelijk lid.

In de tijdspanne 11 tot 13 december bezochten ook enkele leden de tentoonstelling “China, grote veranderingen” in Groep T te Leuven en volgden zo de invitatie ter zake van KVBP Leuven

De aanwezige bestuursleden staken tijdens de laatste clubbijeenkomst van het jaar op 16 december 2018 nog even de hoofden bijeen om tijdens de bestuursvergadering een stand van zaken op te maken inzake de geplande activiteiten in de eerste helft van 2019 en besprak punten, die in het laatste clubblad van 2018 aan bod zouden komen.


Het jaar werd afgerond met nog een filatelistische publicatie van de voorzitter van de KVBP – ook lid van De Postiljon – in “De Postzegel” 815 – december 2018 onder de titel “La grande pêche” – post- en telegraafverkeer van, naar en over de kabeljauwvisserij in de Noord-Atlantische wateren 1750-1990.  In het jaar 2019 zouden er hieromtrent nog artikels volgen.