Aangesloten bij  :  
-
K.L.B.P. onder nr. 228
- Kerngroep Thematische Filatelie
- Ruildienst KVBP
- ThemaphilaRuildagen : 

1ste en 3de zondag van de maand, telkens van ~9u15 tot 12u15

Clublokaal :  
Cafetaria van de Gemeentelijke Sporthal
Sportveldweg 6
3190 BOORTMEERBEEK

Contactpersoon :  
Ida VAN RILLAER, Kwijtveldstraat 26, 3190 BOORTMEERBEEK

Informatie in een notendop :
Onze club telt vele leden - van jong tot oud - die zich in diverse domeinen van de filatelie thuis voelen, zoals bv. landenverzamelingen, thematisch, postgeschiedenis, e.a. zoals u hieronder op de fotomontage "De Postiljonners" kan zien.

De postiljonners
KLIK HIER

Onze club treedt graag naar buiten bij b.v. lokale tentoonstellingen, organisaties van een voorverkoop of manifestaties die de vriendschapsbanden van de leden stimuleren en verstevigen, zoals clubetentje, clubreis e.a.Met de informatie uit de ruime hoeveelheid boekjes, die ons door verschillende verenigingen toegestuurd worden, stellen wij elke maand een kalender op van filatelistische activiteiten tot ver buiten onze regio.   De Postiljon werd in 1970 opgericht. Voor een samenvatting van de belangrijkste  gebeurtenissen uit het rijke clubverleden,Dit is de eerste Canadese zegel uitgegeven in 1851. Als motief viel de keuze op de bever, toen het nationaal embleem van Canada. Het is de eerste zegel die een dier voorstelt in zijn natuurlijke omgeving. Het idee werd in de volgende jaren gretig door andere landen overgenomen.


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links