1970 1971 1972 1973 1974
1975 1976 1977 1978 1979
1980 1981 1982 1983 1984
1985 1986 1987 1988 1989
1990 1991 1992 1993 1994
1995 1996 1997 1998 1999
2000 2001 2002 2003 2004
2005 2006 2007 2008 2009
2010 2011 2012 2013 2014
2015        
 


De volgende pagina’s verduidelijken in grote trekken hoe uit een kleine groep idealisten een volwaardige filatelistische club ontstond, die uitgroeide tot één van de bekendste verenigingen binnen de gemeentegrenzen, maar in filatelistisch verband ook ver erbuiten.

Tijdens de toch al ernst te nemen levensperiode van onze club, leerden velen mekaar als “vrienden” kennen en waarderen, wisselden hun ideeën en postzegels uit en beleefden, en beleven nog steeds, enorm veel plezier aan hun grote hobby “de filatelie”, en dat alles aangevuld met diverse recreatieve aspecten.

De Postiljon had en heeft steeds een luisterend oor naar de wensen en verzuchtingen van haar leden en legt de lat voor zichzelf steeds vrij hoog. Misschien is het daarom dat de club ook vandaag - in tijden dat steeds meer mensen ieder voor zich leven - toch nog zo’n aantrekkingskracht blijft uitoefenen.

Het heeft ons veel moeite en opzoekwerk gekost om meer dan 40 jaar nadat de club ontstond, de clubgeschiedenis met zoveel mogelijk detailinformatie te herschrijven, met als opzet om de vroegere edities met basisinformatie in boekvorm door een gecompleteerde versie - quasi in boekvorm - op de website te vervangen.

Alle informatie werd per jaar samengebundeld, aangevuld met documenten, foto's, krantenartikels, medailles, bekers enz. die we konden retraceren en met oog voor de postzegel, een steeds terugkerend item.

Het is ons opzet om de vroegere informatie nog verder aan te vullen, wanneer leden van de club en/of bvb. andere kringen nog op bijkomende informatie zouden stuiten.

En naar de toekomst toe, werken wij nu op hetzelfde elan verder.

Van deze gelegenheid werd gebruik gemaakt om een correcte inventaris te maken van alle clubactiviteiten uit de meer dan 40-jarige geschiedenis van de club.

Overzicht groepsuitstappen/groepsreizen
Overzicht competities binnen de SFP
Overzicht clubtentoonstellingen
Overzicht clubbeurzen
Overzicht bingo-avonden

Veel kijk- en vooral leesplezier !

 
 

Ter gelegenheid van de 2O ste en de 25ste verjaardag van de Postiljon werd de geschiedenis van de club in boekvorm uitgegeven.  Later verscheen nog een addendum ter gelegenheid van de 30ste verjaardag van de club.

En meer recent, in 2010, werd ter gelegenheid van de 40ste verjaardag van de Postiljon een CD uitgegeven met alle informatie die ook via deze website te bekijken is.

 


Info      Activiteiten      Publicaties      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelen       Links