De Postiljon, jaar per jaar...

 1989 

pnieuw waren er lekkere toastjes en drankjes om onze 19de algemene ledenvergadering op 8 januari 1989 in te leiden. Het zou onze laatste jaarvergadering in "Ons Huis" worden en het geheel ging door in bijzijn van 52 geregistreerde lidkaarten.

Tijdens deze vergadering werd er extra aandacht besteed aan de positivisme binnen de kring, die ertoe leidde dat steeds meer leden aanwezig waren bij de bijeenkomsten en actief deelnamen bij tal van club- en externe activiteiten.

Het actiepunt "schrappen van papieren leden" werd voorgelegd aan de algemene vergadering en er werd beslist om vanaf dan nog meer dan in het verleden aandacht te besteden dat men niet zomaar lid kan worden van onze club, maar dat er een minimum aan inzet als kwalificatie de basis voor een stevige clubonderbouw moet gelden. 
De club koos resoluut voor "trouwe" leden. De tot dusver steunende leden (bvb handelaars), die nooit naar een vergadering kwamen, werden uit de ledenlijsten gehaald.
Dat dit een gevolg op het ledenaantal zou hebben, namen we erbij. Telden wij eind 1988 nog 9
6 leden, zou de teller begin 1989 naar 85 dalen. (wel te verstaan altijd inclusief de familiekaarten).

Er werd om een minuutje in gedachten gevraagd om ons lid Alfons 
Vanderhoeven, die in 1988 definitief afscheid van ons nam. 

Net als in 1988 kwam de pers langs en wij konden opnieuw over gratis publiciteit verheugen. Zij wijdden ook aandacht aan het verruimde bestuur met als nieuwkomer Jos Aertgeerts.

  
Voorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester
Nieuwighedendienst
Afgevaardigde cultuurraad
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Hortense Haemels
Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen
Jozef Aertgeerts
 
Tekst uit "De Gazet van Mechelen" dd 11.1.1989 - cfr "In de pers" 1989
 

Onze penningmeester en secretaris meldden met grote vreugde, dat onze kas zich prima had herpakt en er was een extra woord van dank aan de lokale middenstand, die via de reclame een flink stuk van onze algemene kosten dekten, waardoor wij verder een clubblad kunnen verzorgen en versturen aan alle leden. Zo kon ook het lidgeld gehandhaafd blijven. Er werd ook gemeld, dat de clubdagen in de zomermaanden juli en augustus terug op oud elan zouden doorgaan (alleen zouden ze niet meetellen voor de aanwezigheidspunten)
 
Op 4 februari 1989 volgende een bestuursvergadering waarin oa. de reis van mei en de onderlinge verdeling van de bestuursfuncties ter sprake kwamen.
Uit de archieven van Frans en Annie weten wij dat zij in naam van De Postiljon op 18 februari 1989 op bezoek gingen naar de H. Heymanzaal in het Gildehuiscomplex te Sint Niklaas.

De Regie der Belgische posterijen presenteerde er de voorverkoop van drie postzegels "Het Belgische Rode Kruis": De drie postzegels met de kunstmotieven "De Kruising van Christus" van Rogier van der Weyden, "De maagd en het kind" van Gerard David en "De barmhartige Samaritaan" van Denis Van Alsloot.
Naar gewoonte in die jaren werd de reeks op zes locaties in voorverkoop aangeboden, maar wellicht lag de locatie in Sint Niklaas het meest voor de hand voor een bezoek voor Frans en Annie.

Filatelieclub "Intercom" verkreeg op 6 mei 1989 de voorverkoop van de reeks postzegels "Europa" met enkele kinderspelen (knikkerspel en de harlekijn als trekpop) als blikvangers in zegels en bijzondere afstempeling. Zij presenteerden deze aan het grote publiek op een wel heel bijzondere locatie, nl. het Centrum voor Speelgoed en volkskunde op Neckerspoel te Mechelen. De combinatie van beide was heel aanlokkelijk en voor onze leden, die er geen grote afstand voor hoefden af te leggen, al zeker niet. De club was hier dan ook prima vertegenwoordigd.

 

Na een verder rustige start van het jaar stond op 14 mei 1989 onze clubreis op het programma.
Uitzonderlijk werd geopteerd voor het inzetten van een dubbeldekbus en wij vertrokken met 56 personen aan Café bij Peggy voor een welgevulde dag, die startte met een ontbijt bij restaurant Nazareth op de E17.

Omstreeks 10u werden wij ver-wacht door de gids bij het museumdorp Bachten de Kupe te Izenberge (Alveringhem).
Wij ontdekten er  gerestaureerde huisjes, een mooi oud marktplein en de gids schetste ons naast de geschiedenis van het openlucht-museum vele oude gebruiken en facetten van het dagelijkse leven van vroeger.

Wij konden er ook proeven van enkele regionale biersoorten in gelagzaal "'t Oud Wethuys" in sfeervolle oude herberg.

Deze groepsfoto zou ons later zelfs nog wat extra opleveren.

Aan de overkant van de weg was er ook wat speciaals te beleven en wij benutten de gelegenheid om ook daar samen naar binnen te stappen.
Het miniaturenpaleis "Pette Blaevoet" herbergde een tentoonstelling met getrouwe reconstructies in miniatuur van de eertijds door hem gemaakte kermismolens, paarde- en zwiermolen, woonwagens, windmolens groot en klein, elektrisch aangedreven vissersboten, boerenwagens, huifwagens enz. Ook al kwamen wij onverwachts binnen, er werd onmiddellijk tijd voor ons vrij gemaakt om ons ook wat meer uitleg te verstrekken over het opzet van al dat moois.
 

Rond 11 u vertrokken wij richting Dodengang te Diksmuide met zijn reconstructie van het loopgravennet uit WO I, waar "onze Frans" ons heel wat uitleg verschafte over dit historische gebied en daarna volgde het middagmaal ± 12.30u in een mooie locatie op de markt te Diksmuide. (soep / biefstuk frites / dessert).

Na het middageten bracht de chauffeur ons naar de eindbestemming van dag: de 34ste kattenstoet te Ieper, die om 15 u uitging. Wie het wou, kon via de club een tribuneplaats reserveren, maar de meerderheid vond het leuker om langs het parcours ook de binnenstad te gaan ontdekken.
 
 De stoet op zich was opgedeeld in verschillende delen:
    
        Deel I     Ieper, historische stad
        Deel II    Ieper, kattenstad
        Deel III   De kattenverering in de geschiedenis
        Deel IV   De kat in taal en volksleven
        Deel V    De veroordeling van kat en heks

Wij waren er als de kippen bij om de kattenworp om 18u bij te wonen en hoopten dat er iemand van de club wat te pakken zou krijgen. De kans, dat dit zou lukken, was klein en wij konden dan ook terecht de fierheid begrijpen van ons lid Jos Aertgeerts, die erin slaagde zo'n Iepers katje te vangen.

De terugreis op zich, best een lange rit, werd veraangenaamd d.m.v. het kijken naar de video met "Hector", de hilarische film met Urbanus in de hoofdrol.                    
Meer foto's m.b.t. de clubreis - cfr "Clubreizen 1989
 
Op 20 mei 1989 vierde de Koninklijke academie van Antwerpen, als oudste academie der Nederlanden, haar 325ste verjaardag en de Regie der Belgische posterijen besteedde er dan ook de nodige aandacht aan.
Op 6 locaties werd de postzegel en een telkens wisselende bijzondere afstempeling uitgebracht. Wij hebben er weet van dat er binnen het bestuur gediscuteerd werd over de locatie, die er zou bezocht worden omdat er toch meerdere mogelijkheden in de running waren.

Er werd beslist dat er een drietal naar de grote feestzaal "Artois" te Leuven zou afzakken. Een ander koppel zou de weg naar Sint Truiden nemen om er in het stadhuis op de grote markt bij de presentatie van de nieuwe zegel bij te zijn. Van de afstempeling in Sint Truiden vonden wij nog een spoor, van deze van Leuven niet.

 
Tijdens het weekend van 8 t/m 10 juni 1989 werd in Boortmeerbeek n.a.v. een op touw gezet cultureel project van de gemeente onder de betiteling “Boortmeerbeek in de bloemen” de oude watermolen enkele dagen opengesteld en deze stond letterlijk in de bloemen. Ook voor onze leden was het een unieke kans om het gebouw eens van binnen te zien, wat uitleg te krijgen over de werking en historiek van de molen van Servaes en uiteraard om te genieten van de mooie bloemstukken aan de gevels en op de banken.
 

 
Binnen de club werden er afspraken gemaakt om in groepjes al dat moois te gaan bekijken.
 
10 juni 1989 - Wij hadden al twee keer de smaak te pakken gehad, dus een derde kegelnamiddag kon er ook nog bij. Het geluk liet ons toen wel degelijk helemaal in de steek, want meer dan eens verscheen een maagdelijke "O" op het bord. Het was ook onze laatste kegelnamiddag bij "de Biekes" in Café 't Bergske, omdat de kegelbaan daarna opgedoekt werd.
 
De Lokerse postzegelkring gaf i.s.m. Hobbyclub Lokeren op 24 juni 1989 een reeks postzegels uit rond het thema toerisme en promootten hun stad en vierden zo geheel in stijl hun 25ste verjaardag. Zij vermeldden deze viering ook in de bijzondere afstempeling bij deze gelegenheid.

Hierbij nodigden zij o.a. ook heel wat kringen uit naar de kelderverdieping van het cultureel centrum te Lokeren en hadden voor hen een herinneringsblad in petto. De Postiljon was er alvast ook bij.

Edmond Cannaerts exposeerde niet competitief zijn verzameling "rolzegels" in de traditionele klasse en kreeg een herinneringsblad.

Voor onze club kreeg Annie Maes er eentje speciaal op haar naam in haar toenmalige functie als secretaresse van de Federatie. Dat exemplaar hebben wij in de archieven teruggevonden.

Kort voor de vakantieperiode rommelde het in de club. Wij hadden nl. vernomen, dat ons clublokaal "Ons Huis" weldra onder de sloophamer zou gaan om plaats te maken voor nieuwe accommodaties.

In een krantenartikel rond de sloop van het lokaal, lazen wij dat de beuk effectief in het lokaal gezet zou worden vanaf 21 augustus 1989.
 
Gehoopt werd, dat de realisatie van de nieuwbouw tegen 1 mei 1990 zou afgerond zijn. Maar omdat het gebouw een functiewijziging kreeg, kwam het voor herintrek met onze bijeenkomsten zeker niet meer in aanmerking.

Dit hield in, dat het bestuur moest uitkijken naar een nieuw onderkomen voor haar filatelistische activiteiten. Veel tijd kregen wij niet, want wij kregen een "verzoek" om hals over kop onze spullen te pakken en onze leden te verwittigen. Uit een brief, die wij terugvonden in de archieven, weten wij dat de club aan het gemeentebestuur de vraag stelde, of wij onze intrek zouden mogen nemen in de gemeentelijke basisschool, maar dit verzoek werd afgewezen omdat het "een prerogatief zou inhouden voor andere verenigingen en de goede werking van de school in het gedrang zou kunnen komen"

Het zoeken naar ons nieuw clublokaal was een hoofdpunt op de agenda van de extra ingelaste bestuursvergadering op 18 juli, waarbij ook de activi-teitenplanning voor het najaar in detail onder de loep genomen werd.

Ons zoeken werd beloond en begin augustus 1989 werd er een nieuw onderkomen gevonden in zaal Trianon te Hever, waar onze vaste clubdagen en uren vanaf 20 augustus gehandhaafd bleven.

De pers hield het op "tijdelijk" onderkomen - het zou echter onze vaste stek worden.
Cfr 'In de pers' 1989

 
Na de vakantiemaanden stond ons nieuwe clublokaal 'Zaal Trianon' meteen in het centrum van de belangstelling, omdat er op 2 + 3 september 1989 de 16de intergewestelijke tentoonstelling doorging, omkaderd met de voorverkoop van de reeks "Natuur" (met vier mooie eenden in een fraai boekje) met bijzondere gelegenheidsafstempeling.
Cfr Uitgiften -Voorverkopen

Het was meteen ook onze 14de clubtentoonstelling.
 
Onze officiële uitnodiging voor de receptie en de tentoonstelling
 
De weergegeven eenden op de postzegels waren de witte eend, de wintertaling, de slobeen en de pijlstaarteend.
De grote kranten lieten verstek gaan om onze activiteit te gaan promoten, maar de lokale pers was met kleine artikeltjes wél van de partij om ons filatelistisch evenement aan te kondigen.
En we mochten zeer tevreden zijn , we kenden een grote toeloop zowel bij de receptie als bij de twee tentoonstellingsdagen.                       
cfr In de pers 1989
 
Bij het overhandigen van de nieuwe wisselbeker, ter beschikking gesteld door de inmiddels overleden schepen André Vandermeerschen aan de winnaar van de competitie: de club Antoon Spinoy van Mechelen, was het enthousiasme heel duidelijk op de gezichten van bestuur en leden af te lezen.

Voor de deelnemende leden van onze club, was er een iets kleinere beker om de 2de plaats, die er behaald werd, te honoreren.

Voor onze club namen deel:
  
Jeugdklasse
Jan Kempenaers

Volwassenen
Marcel Cypers

Lydia Vandersloten 

 

Sport


Vogels
 
Natuurlijke bronnen van de vitaminen
en hun functie in de gezondheid 

Brons


Verguld brons

Verguld brons

60,50 %


66 %

68 %
 

In dezelfde competitie namen nog leden van de club deel, zij het onder naam van de postzegelclub Vilvoorde.
  
Olivier Dochez
(jeugd)

Francis Dochez
Aangetekende zendingen 1960 - 1987

De evolutie van de commerciële luchtvaart
Diploma


Verguld brons
56,50%


65 %
 
De gemeente Boortmeerbeek gaf destijds een nieuw gemeentelijk infoblad uit. De Postiljon zal hierin vanaf dan geregeld haar activiteiten aan een ruim publiek bekendmaken.

Wellicht stond ook de aankondiging voor onze feestmaaltijd op 7 oktober 1989 in dit nieuwe gemeentelijke communicatieblad.  Aan de feestdis namen in het restaurant in Boortmeerbeek dorp uiteindelijk 70 mensen deel.
Niet iedereen was destijds tevreden met het gekozen menu (garnaalcocktail, kervelsoep, tong met saus, ijs en koffie), maar prijs/kwaliteitmatig was er niets op aan te merken
Iets later, op 21 en 22 oktober 1989 trokken 34 Postiljonners er weer op uit met de bus, met als eindbestemming Maasmechelen.

's Morgens stonden alle deelnemers aan deze daguitstap om 7.30 u klaar aan het toenmalige "Jagershuis" te Boortmeerbeek en de eerste halte was voorzien in Sint Truiden, waar we het Festraetsuurwerk bezochten. De volledige voorstelling duurde 40 minuten en genoot ieders belangstelling.
 
De volgende halte omstreeks 10.30 u was de Tongeren, de Ambiorixstad, waar iedereen vrij de locale markten (open én overdekt) kon bezoeken.

Het middageten (tomatensoep, biefstuk - friet en ijsje) stond klaar op korte afstand van de markt, vlak bij het station.
 
Het namiddagprogramma stond verder in het teken van ons bezoek aan de 15de federale competitieve postzegeltentoonstelling in het cultureel centrum te Eisden- Maasmechelen,  omkaderd met de voorverkoop van de reeks "Solidariteit" met als leidmotief de Koninklijke serres te Brussel als één van zes uitgestippelde voorverkopen over het hele land.
 
 
En dat onze leden hun clubbadges droegen mag hier meteen duidelijk zijn.
 
Onze club had er een infostand in het kader van het ons 20 jarig bestaan in 1990 en wij leerden er veel bij over het vervalsen van postzegels.

Enkele leden namen er binnen de competitief deel en er stond zelfs één jeugdverzameling in het erehof.
Bijgevolg had onze bezoekende groep ogen te kort om alles binnen het voorziene tijdsbestek te bekijken en voor onze deelnemers was de grote supportersgroep natuurlijk ook een opsteker op het moment van de officiële prijsuitreiking

De deelnemers ontvingen er van de organiserende club "Orval" een op hout ingewerkte medaille als dank voor hun deelname. (Afmetingen 8 x 10 cm)
 
Een apart verhaal was ook, dat onze "grote groep" zo verslingerd was op het in aanbod zijnde "Orval" bier naar analogie van de inrichtende kring "postzegelclub Orval", dat heel hun voorraad op was. Dat verhaal hebben we dan ook jaren erna nog moeten aanhoren.

Onze deelnemers in Maasmechelen:
Jeugd klasse B
Jan Kempenaers

In het erehof
An Beullens

Volwassenen
Marcel Cypers
Sylvain Wuytack
Lydia Vandersloten
Ida Van Rillaer
Jules Vandersloten

Sport


Muziekinstrumenten


Evolutie in de bemande ruimtevaart
Krijgsgevangenenpost
Vitaminen en hun functies in het lichaam
Europese landkaarten
Olympische wintersporten

 

Groot zilver

Groot zilver
Zilver
Verguld brons
Brons
Brons

77 %

75 %
73 %
68,60 %
64,60 %
60,60 %
 
Namens de club ging er met zekerheid een delegatie naar de voorverkoop "150ste verjaardag van Limburg" op 1 oktober 1989 in zaal "Ons Huis" te Zaventem. De gelegenheidsafstempeling ter plaatse werd niet meer getraceerd.
 
Aan het clubbezoek aan de voorverkoop "Kerstmis-Nieuwjaar", georganiseerd door HVB Begijnendijk in de Gemeentelijke jongensschool te Begijnendijk op 18+19.11.1989 hielden we wel een herkenningsstuk over. Hier werd er aandacht besteed aan o.a. Het Leger des Heils, gesticht in 1865.

Wist u dat deze instelling twee soorten leden in uniform heeft?  Soldaten en officieren.
De soldaten blijven hun gewoon beroep uitoefenen en ontvangen geen vergoeding van Het Leger des Heils.
De officieren worden gerekruteerd onder de soldaten jonger dan 30 jaar. Na hun onderricht in een opleidingsschool worden zij voltijds aangeworven en ontvangen ze een bescheiden soldij.

Een week later - op 25 + 26.11.1989 - was er een grotere delegatie op pad omdat in het Parochiecentrum te Tremelo een voorverkoop rond de figuur van Pater Damiaan geprogrammeerd stond.
 
Deze figuur, geboren op 3 januari 1840 te Ninde als Jozef De Veuster en die een religieus leven leidde als pater-missionaris "Pater Damiaan", wat beter leren kennen tijdens de gelegenheidstentoonstelling, was iets wat menigeen onder geen beding wou missen.  


Op 2 december 1989 volgde de laatste bestuursvergadering van het jaar met een vooruitblik op 20 jaar Postiljon in 1990 en de planning van onze voorverkoop in Haacht.

Op 3 december 1989 had de Sint weer een present voor alle leden van de club veil ....
.....en op 8 december 1989 was een ruime delegatie van onze club present bij de receptie van de 11ste grote hobbytentoonstelling bij Fila-Kortenberg in de gemeentelijke jongensschool aan het Dr. V. Dewalsplein te Kortenberg.

Gezellige afsluiters van alweer een geslaagd filatelistisch jaar!