De Postiljon, jaar per jaar...

 1990 

ze 20ste algemene ledenvergadering op 14 januari 1990 stond volledig in het teken van ons 20-jarig jubileum. Voor de 63 aanwezigen bij deze vergadering had de club alvast weer lekkere kleine hapjes en aperitiefjes voorzien om een toast te kunnen uitbrengen vóór de effectieve start van de traditionele speeches en gespreksrondes.

Nadat eerst een minuut stilte ingelast werd om het overlijden van onze leden Frans Jacobs en Jules Tallon in 1989 te gedenken, werd ook gemeld dat wij enkele dagen ervoor ook afscheid moesten van één van de meest gerenommerde verzamelaars in onze club op dat moment, met name Jules Vandersloten. 
 
                                          
 
Vervolgens werd aan de leden meegedeeld:
 • dat de lidgelden niet zouden veranderen
 • dat het ledenaantal begin 1990 terug in lichtstijgende lijn ging, na de drastische inkrimping van het voorbije jaar en de teller op 88 lidkaarten stond.
 • dat in 1990 - en alleen in 1990 - de clubdagen op de 2de en 4de zondag van de maand zouden doorgaan omwille van organisatieredenen in ons nieuwe lokaal
 • dat wij een kans wilden wagen om bij een spelprogramma op tv mee te doen "De Pak de poen show"
 • dat wij ingingen op een actie in het tijdschrift "Dag Allemaal" waarbij wij met wat geluk zouden kunnen genieten van een financiële injectie.
 • dat Paul Vandormael een aanvraag had ingediend om bestuurslid te worden en dat deze aanvraag was goedgekeurd.
 • dat August Smets de fakkel inzake het inzamelen van sponsoring overnam van Hortense nadat er sprake was om "tijdelijk" met reclame in het clubblad te stoppen
 • dat er bij de viering van 20 jaar De Postiljon een "speciale editie" m.b.t. de clubgeschiedenis aan de leden zou aangeboden worden
 
Voorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester
Nieuwighedendienst
Afgevaardigde cultuurraad
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Hortense Haemels
Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen
Jozef Aertgeerts
Paul Vandormael

Hetzelfde weekend 13 + 14 januari 1990 stond in Mechelen in het Cultureel Centrum Antoon Spinoy op de Melaan alles in het teken van de voorverkoop rond de viering 500 jaar Innsbruck - Mechelen.
 

Het geheel was omkaderd met een tentoonstelling en in de deelnemerslijst ontdekten wij de naam van één van onze leden. Louis Carrez pakte er niet competitief uit met zijn verzameling rond "Kamppost tijdens Wereldoorlog II"

De club had - zoals in de ledenvergadering aangekondigd - een poging ondernomen om actief te kunnen deelnemen aan "De pak de poen show" - een show van 1 miljoen en groots opgezet spelprogramma op de Belgische openbare televisiezender BRT i.s.m. de Nationale Loterij, maar wij kregen een negatief antwoord, omdat het programma dat liep sinds april 1987 zou stopgezet worden. Onze aanvraag was bijgevolg te laat werd ingediend.
Begin van het jaar waagden wij ook onze kans bij het versturen van één foto aan Dag Allemaal, n.a.v. speciale actie voor verenigingen "5000 Fr cash voor je favoriete club" zich op één of andere manier in de kijker werkten én een financiële bonus verdienden.

Onze ingezonden nonchalante groepsfoto, gemaakt tijdens onze clubreis naar Izenberge in 1989, het feit, dat onze club in 1990 zijn 20-jaar vierde en aan haar leden gratis een boek aanbood, werden wel degelijk gehonoreerd. Begin maart noteerden wij deze meevaller voor onze kas - met dank aan Dag Allemaal .
 
De Regie der Belgische posterijen opteerde tijdens het weekend van 3 en 4 februari 1990 voor de publicatie van een reeks van twee postzegels en een velletje met rozen uit het werk "60 roses pour une Reine" van J. Redouté voor haar "Promotie van de filatelie" op vijf locaties in het land. Ze werden uitgegeven in één thematische map, geïllustreerd met een afbeelding van Koningin Louisa-Maria, een werk van Mevr Anne Wisniewska-Velghe en als ondeelbaar geheel te koop aangeboden.
 
Voor onze leden was het duidelijk het interessants om de voorverkoop op 3 februari 1990 - georganiseerd door Hekapo - in hun toenmalige clublokaal in het torengebouw te Heist op den Berg bij te wonen. En verschillende leden gingen ook op de invitatie in.

Eind maart trok ook de folder van de Regie der Belgische posterijen de aandacht van een aantal bestuursleden, vermits de vrienden van Leuven een voorverkoop toegewezen kregen op 31 maart 1990 en op 1 april 1990.

Aanwezig zijn op 1 april was uit ten boze, vermits er dan een clubbijeen-komst plaats vond, maar op zaterdag 31 maart 1990 werden er n.a.v. de voorverkoop van de postzegel met bijzondere afstempeling rond het thema "Water is leven" in het Stadhuis te Leuven georganiseerd door de heel wat herinneringen opgehaald.

Op 12 april 1990 bestond de club 20 jaar.

Dit feit werd uitgebreid gevierd op 28 april 1990 in ons clublokaal met een groots aangekondigd clubfeest. Wij mochten ons verheugen op een quasi voltallige ledendeelname met 112 deelnemers.
 

Voor het "bijzondere" aperitief zorgde Agnes Vanheylen en de voorzitter Georges Feyaerts gaf met zijn speech het startschot voor het feest, waarbij de club zorgde voor een uitgebreid koud buffet én later op de avond voor een kaasschotel.

Alle leden ontvingen gratis het aangekondigde boek met info over de voorbije 20 jaar. Het werd uitgegeven in 150 exemplaren. De kers op de taart was zeker de toffe travestieshow, waarbij menig mannenoog fonkelde.

 

De paashaas vond op 15 april 1990 voor het eerst ook de weg naar onze club met chocolade voor alle aanwezigen tijdens de clubbijeenkomst.
 
Tijdens het weekend van 21 en 22 april 1990 stond in het Ruggenhof te Deurne alles in het teken van de filatelie.
In de deelnemerslijst van de provinciale competitieve SCINDAFIL '90 - t.g.v het 25-jarig bestaan van de Deurnese postzegelkring - vonden we naam terug van één van onze leden. Louis Carrez stelde er nl. tentoon met zijn verzameling "Censuur op burgerlijke en militaire post tijdens WO II" en scoorde er 66 % = verzilverd brons.
 
In het weekend van 28 en 29 april 1990 gaf de Regie der Belgische posterijen in het kader van 100 jaar 1 mei-viering op negen plaatsen, verdeeld over het ganse land een postzegel met bijhorende gelegenheidsafstempeling uit.

Gekoppeld aan een daguitstap naar Gent, brachten vier bestuursleden er in naam van De Postiljon een bezoek in het kunstenaarscentrum "De Vooruit" op zondag 296 april 1990.

20 jaar De Postiljon - het werd op 12 + 13 mei 1990 ook op filatelistisch vlak extra in de kijker geplaatst d.m.v. 15de clubtentoonstelling omkaderd met onze 7de voorverkoop rond de '18 daagse veldtocht van 1940.
Zie ook "Uitgiften" Voorverkopen.

Deze manifestatie verliep i.s.m. het I.P.M.S van Leuven, die voor hoogstandjes op het gebied van modelbouwkunst m.b.t. vliegtuigjes, tanks en anders oorlogsmateriaal zorgden in het Breughels Gasthof te Haacht.
 

De Postiljon had enkele ontwerpen ingediend voor de gelegenheidsafstempeling, die bij de nieuwe postzegel zou kunnen passen. Dit waren de drie laatste ontwerpen in de running:
 


De club zelf had een duidelijke voorkeur voor het motief van de "veldkeuken" getoond, maar dit werd tijdelijk door de postdiensten in vraag gesteld en na een telefoontje uit Brussel was er zelfs even sprake van paniek over de te gebruiken stempel. Tot bleek dat Dhr Dockx van de Regie der Posterijen voor het voorstel rond de veldkeuken gewonnen bleek en wij gerustgesteld.
 

Voor onze club stelden er niet competitief tentoon:
 
Louis Carrez
Sylvain Wuytack
Paul Buedts
Paul Daems
Jules Vandersloten
Jean-Luc Vandersloten
Albert Van Craen
François De Marree
Lydia Vandersloten
Marcel Cypers
Ida Van Rillaer
Censuur op burgerlijke en militaire post
Veld- en krijgsgevangenenpost 
Belgische bezetting in Duitsland (stempels)
Geschiedenis en evolutie van het landleger
Belgische postkantoren anno 1976 (in memoriam)
Anders dan anders
Nobelprijs
Napoleon
President Washington van Amerika
Vogels
Landkaart op poststukken in eigen land
 
Tussendoor een frisse neus halen tussendoor aan de grote vijver bij het Breughels Gasthof hoorde er ook bij.
 

Op 19 mei 1990 vond in het clublokaal "feestzaal Trianon" de inhuldiging plaats van de "Heverse soepzak" en voor die gelegenheid werd een maxi fotopostkaart op A3 formaat uitgegeven met impressies van Hever en vele clubleden waren ook bij deze inhuldiging present.

Opmerkelijk was wel dat tussen al die dorpslocaties ook het toenmalige gemeentehuis van Boortmeerbeek prijkte. U vindt hiervan een kopij.

 

Wist u trouwens dat "soepzakken" in feite de spotnaam was van de inwoners van Hever?
Omdat we wel eens benieuwd waren naar de herkomst van die benaming, consulteerden wij de heemkring en het internet - zonder succes echter. Mocht iemand van u het wel weten, geef ons dan aub een seintje.

In 2013 n.a.v. het "Kunst op komst"-gebeuren in de gemeente vernamen we twee mogelijke verklaringen van de naam "Soepzakken": 

Toen het vroeger kermis was in het dorp en de jongens vroegen wat aan de meisjes, kregen ze al eens als antwoord "Van jou heb ik geen soep gegeten". Het was duidelijk dat ze de liefde dus niet gewonnen hadden, ofwel Meester De Ravesteyn deelde halfweg 19de eeuw soep uit aan de armere bevolking van Hever.


Er werd ook al volop aandacht gevraagd voor hét grote filatelistische evenement in België in 1990, met name Belgica 90 dat zou doorgaan in de tijdspanne van 2 tot 10 juni 1990 in de Heizelgebouwen te Brussel. Zijne majesteit koning Boudewijn zou er voor de eerste maal een belangrijk gedeelte van zijn persoonlijke collectie tentoonstellen en verschillende disciplines in de filatelie zouden er samen een overzicht geven van de wereld van de postzegel. En in dezelfde periode zou er tijdens het salon een exclusieve verkoop van de speciale uitgifte n.a.v. 100 jaar KLBP doorgaan. Opnieuw werd er verwezen naar rozen uit het werk van P.J. Redouté en ook hier was er sprake van een gelegenheidsafstempeling.
 

Belgica 90 was zeker een mijlpaal in onze clubgeschiedenis. Onze club vaardigde maar liefst 4 jeugdverzamelingen af naar Brussel en één verzameling sleepte er meteen de 1ste prijs in de individuele klassering bij de jeugd weg met grote onderscheiding. Ook de andere jeugdleden kregen een eervolle vermelding.
 
An Beullens Muziekinstrumenten Grote prijs jeugd (individuele inzendingen) all-round klasse A 

Ook onze andere jeugdleden, die eveneens in de individuele klasse een aparte beoordeling kregen - los van de aangesloten KLBP kringen - kregen een eervolle vermelding voor hun deelname.

 
Jan Beullens Vlinders Niet competitieve deelname in klasse A2 met 2 kaders
1ste plaats in categorie < 12 jaar
Jan Kempenaers Sport Competitieve deelname - Toelating tot deelname terug gevonden, de uitslag niet.
Wél was er sprake van een eervolle vermelding
Bart Daems Speelgoed Competitieve deelname
1ste plaats in de categorie 12 - 13 jaar

Dat ons jeugdlid An Beullens met haar verzameling "Muziekinstrumenten" een hele mooie verzameling had, was binnen de club al geweten, maar dat ze de hoofdprijs bij Belgica 90 in haar klasse zou binnenhalen, dat had niemand kunnen verwachten. An was in alle geval heel blij met haar bijzondere prijs "een videorecorder"

De leden van onze club, die op 10 juni bij de proclamatie aanwezig waren, vielen bij de organisatoren alleszins ook op. Met zoveel supporters present - dat had men nog niet vaak gezien. Er werd ook gepolst of wij niet zouden overwegen om toe te treden tot de KLBP. Het winnen van deze prestigieuze 1ste prijs bij Belgica 90 zou uiteindelijk ook leiden tot het verlenen van de Cultuurprijs van Boortmeerbeek 1990 aan "onze" laureaat in 1991.

In het weekend van 16 t/m 17 juni 1990 stond de focus qua filatelistische uitgifte op een bijzondere langwerpige postzegel ter herdenking van Waterloo 1815 - 1990 en dit op vijf plaatsen, verdeeld over de taalzones.

 

Op 15 juni 1990 zakte één van onze leden - François De Marree - alvast af naar het Patronaal Centrum te Kraainem waar deze voorverkopen o.a. geprogrammeerd stonden om er zijn verzameling "Napoleon" op te zetten in de hem ter beschikking gestelde vlakken en hij was samen met zijn familie ook aanwezig bij de receptie.

Op 17 juni 1990 zakte een hele groep Postiljonners af naar Kraainem om er de uitgifte van de postzegel "Herdenking Slag van Waterloo" te bemachtigen, deels zonder en deels met gelegenheidsafstempeling en ook om de gelegenheidstentoonstelling eens van naderbij te gaan bekijken en uiteraard ook de vlakken met de verzameling "Napoleon" van François te zoeken. Aangezien deze niet competitief was opgesteld, was er ook geen prijsuitreiking voorzien.

De reeks postzegels "Toerisme" 1990 die in het weekend van 7 en 8 juli 1990 op 5 plaatsen in België en ook in Italië in voorverkoop ging stelde opnieuw gebouwen, optochten en vieringen in de kijker, die een toeristische uitstraling kenden.

Een groep leden opteerde op 7 juli 1990 voor het bezoeken van de voorverkoop met als thema "Dendermonde - Ros Beiaardstad", georganiseerd door de filatelistische kring van het Dendermondse in het stadhuis te Dendermonde.
 
Boortmeerbeek kreeg een uitnodiging van de vrienden van Nossegem om eens samen als vrienden te genieten van hun barbecue met goochelshow te Nossegem op 5 augustus. Menig Postilonner was er graag bij en de act van goochelaar en illusioniste "Mardho & Kathy" bij het smullen van de diversiteit bij de barbecue wist hen ook te bekoren. Onze groep vond het alleszins een namiddag om niet te vergeten.

Na de zomermaanden stond op 2 september 1990 een nieuwe clubreis op de agenda, die ons - na lange tijd - nog eens buiten de landsgrenzen zou brengen.

De groep met 49 personen vertrok om 7.45 u aan de kerk van Boortmeerbeek en onze eerste halte werd na 1 uurtje rijden het diamantmuseum te Grobbendonk. Daar werden wij opgewacht voor een diaprojectie "de diamant van in de mijn tot in het juweel" en de gids leidde ons daarna door het museum. Een diamantbewerker toonde ons bovendien hoe intensief de bewerking van diamant wel is.

Iets voor de middag stond de tafel voor ons gedekt in restaurant "De Mutsaert" in Grobbendonk Centrum om tijdig de doorstart te kunnen maken naar de eindbestemming van de dag "de bloemencorso van Zundert" in Nederland.
 

Deze stoet stond in 1990 volledig in het teken van Vincent Van Gogh. De weergoden waren ons gunstig gezind, wat erg belangrijk was voor het welslagen van de dag. Groot was de verbazing toen wij ons 's anderendaags zelfs op de Nederlandse TV zagen, als toeschouwers van deze mooie corso. De camera's van de NOS stonden namelijk pal op hen gericht.
Cfr foto's Clubreizen 1990

Op 7 oktober werd binnen de schoot van de bestuursvergadering o.a.
 • nagekaart over Belgica 90.Het winnende jeugdlid wordt voorgedragen tot nominatie in de categorie cultuurlaureaten bij de gemeente
 • overeengekomen om een brief te sturen aan VTM "de juiste prijs" in de hoop om er met een groep Postiljonners aan deel te kunnen nemen
 • afgesproken wie er in Nossegem aanwezig zal zijn van het bestuur bij de tentoonstelling van KetheFil
 • gepraat over de mogelijke organisatie van een nieuwe tentoonstelling in 1991

Op 20 en 21 oktober 1990 ging de tentoonstelling in functie van KeTheFil Vlaams Brabant door in het gemeentehuis bij de vrienden van postzegelclub Nossegem. Tijdens deze tentoonstelling waren de vignetten met opdruk "Kethefil", die men kon bekomen via de frankeerautomaat, geplaatst door de regie der posterijen, de blikvanger.
 

Op 21 oktober1990 was een grotere delegatie van onze club - uit sympathie -ook present bij deze tentoonstelling. En men had er een verrassing in petto voor ons.

De club van Nossegem had voor onze kring een tinnen schotel met inscriptie laten aanmaken n.a.v. het 20 jarig bestaan van onze club en onze jarenlange samenwerking. Een geste, die wij heel erg waardeerden.

Op 22 oktober 1990 werd aan de ruildienst van de Federatie gemeld, dat wij vanaf dan een nieuwe ruilmeester in de club hadden. Jozef Aertgeerts nam deze taak over van Jean-Luc Vandersloten.

Het bestuur bestond op dat moment uit 12 bestuursleden in totaal.

De andere bestuursleden waren :

 
Voorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester / Afgevaardigde cultuurraad
Ruilmeester / Nieuwigheden
Feestleider

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
Jozef Aertgeerts
Boudewijn Beullens

Jean Luc Vandersloten
Hortense Haemels
Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen
Paul Vandormael

Onze deelname aan de 16de Federale competitieve op 10 + 11 november 1990 in het Karthuizershof te Lier, een organisatie van Arpo Lier mét voorverkoop "Kerstmis & Nieuwjaar" werden maanden tevoren door het bestuur toegezegd en De Postiljon stuurde een grote delegatie zowel bij de voorverkoop, bij het competitief deel als qua bezoekersaantal, vooral dan op 11 november bij de proclamatie.
 

Een plezante anekdote:
 
Eén van onze leden deelnemers kwam fier als een gieter met zijn tentoonstellingsmateriaal onder de arm opzetten, maar wat bleek  : hij had enkel fotokopijen van zijn verzameling bij. Natuurlijk bracht dit incident de nodige hilariteit met zich mee. Gelukkig brachten de inrichters hiervoor het nodige begrip op en mocht ons onfortuinlijk lid alsnog - net buiten de inschrijvingstermijn - zijn échte verzameling opzetten.
Uiteindelijk haalde zelfs deze laatkomer nog een prima resultaat bij de prijsuitreiking.

Al onze deelnemers kweten zich overigens prima van hun taak. In de archieven lazen wij dat ze prachtige resultaten scoorden (maar de punten vonden wij niet terug). Alleen dat Bart een speciale prijs kreeg, dat weten wij met zekerheid

Zij namen voor ons deel:

 
Jeugd    
Jan Beullens
Bart Daems
An Beullens
Vlinders
Speelgoed
Muziekinstrumenten
 Puntenquotering ??
Speciale prijs
Buiten competitie in het erehof
Volwassenen    
Bertha Van Dessel
Lydia Vandersloten
Ida Van Rillaer
Sylvain Wuytack
Marcel Cypers
Bloemen
Het leven van Georges Washington
Europese landkaarten
Krijgsgevangenenpost WO II
Evolutie in de bemande ruimtevaart
Puntenquotering ??
Puntenquotering ??
Puntenquotering ??
Puntenquotering ??
Puntenquotering ??

Op 1 en 2 december 1990 laste de Regie der Belgische posterijen nog een voorverkoop in met als thema 'Belgische meesterwerken in het buitenland' met een "zelfportret" van David Teniers II de Jonge, en zijn werken "De dansers" en "De bolspelers".
 

Gezien de vriendschapsbanden, die er vele jaren met de organiserende kring, hobbyclub Teniers, waren stond het buiten kijf dat er niet alleen bestuurs- maar ook andere leden bij de voorstelling van de zegels en gelegenheidsafstempeling aanwezig waren in Zaal Teniers te Steenokkerzeel (Perk).

Het bestuur van de club rondde het jaar 1990 op 6 december 1990 af met een bestuursvergadering met één doel voor ogen - van 1991 weer een nieuw filatelistisch uitmuntend jaar te maken.