De Postiljon, jaar per jaar...

 1991 

Op 6 januari 1991 werd tijdens de 21ste algemene ledenvergadering bij een hapje en drankje door 47 ingeschreven lidkaarten (=± 60 personen) teruggekeken op het jubileumjaar 1990, meer nog - er werd extra aandacht besteed aan de verwezenlijkingen van de laatste 20 jaar. 

Wij besteedden ook nog een minuutje extra aandacht aan de ons ontvallen leden tijdens het jaar 1990, met name
Juul Vandersloten, Victorine Verhoeven en Louis Viktor Gilis. 

 
      

De pers was ook in 1991 aanwezig en wijdde in het artikel "Gezellige drukte bij de Postiljon" aandacht aan de clubwerking en -idealen.             Cfr "In de pers 1991"

In dit artikel was de pers wél heel erg ruimdenkend, wat ons ledenaantal betrof. Ze spraken nl. van 115 leden, terwijl er eind 1990 effectief 103 leden geregistreerd waren en er begin 1991 - uiteraard inclusief de familiekaarten - 95 lidkaarten waren.

Het lidgeld bleef onveranderd t.o.v. het vorige jaar.
De club zou vanaf dan alle catalogi aanschaffen volgens hun uitgifte en deze kunnen in de vergaderingen (en op uitleenbasis ook thuis) door iedereen ingekeken worden.
De aanwezigen werden warm gemaakt voor een nieuw clubfeest, dat gepland wordt in april, voor een nieuwe clubreis in mei en een nieuwe voorverkoop - organisatie in september.
 
In de archieven vonden wij een kopij terug van de brief dd 2 februari 1991, gericht aan het college van burgmeester en schepenen van Boortmeerbeek, waarin wij als verdienstelijke persoon binnen de club in de categorie "Cultuurlaureaten 1990" jeugdlid An Beullens voordroegen voor nominatie, omwille van haar 1ste prijs - behaald tijdens Belgica 90.

De uitbater van ons clublokaal "Zaal Trianon" te Hever had het lumineuze idee om op zondag 3 februari 1991 in de namiddag een eerste restaurantdag in de feestzaal in te richten onder het motto "Laat de afwas voor een dagje weg en geniet van deze dagschotel uit grootmoederstijd: Heverse soep en bakharing met melksaus en ajuin of ajuinsaus" en inviteerde hiervoor de leden van de clubs, die er op dat moment geregeld over de vloer kwamen voor de repeteren of te vergaderen. Dat waren: dansclub "Lumada", wielerclub "Het rollend wiel", postzegelclub "De Postiljon" en de Koninklijke fanfare "Albert".
Voor onze leden was een deelname quasi een evidentie, omdat wij 's voormiddags sowieso onze clubbijeenkomst ter plekke hielden.

KVBP Aarschot plande op 10 maart 1991 haar "Hagelandse verzamelaarsdag" in de Stadsfeestzaal Demervallei te Aarschot. Aangezien dit niet samenviel met een clubdag was de aantrekkingskracht om er een bezoek te brengen voor menig lid groot en zodoende was de club er ook prima vertegenwoordigd bij het zoeken tussen het ruime aanbod van de standhouders.

Op 4 maart kwam het antwoord binnen, waarbij de club uitgenodigd werd om de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten op 15 maart 1991 bij te wonen, waarbij An in het gemeentehuis in de kijker werd gezet. Dat ze opviel was zeker, als enig meisje tussen niets dan mannen en in schril contrast stond qua kleurenpallet.

Verschillende bestuursleden van de club waren eveneens present in het toeschouwersdeel, gewoon om er bij de huldiging bij te zijn.  De pers was er ook prominent bij.            Cfr In de pers 1991

Tijdens het weekend van 16 en 17 maart presenteerde de Regie der Belgische Posterijen een voorverkoop van postzegels "Belgische beeldhouwwerken uit de XIXe eeuw" op vijf plaatsen binnen de landsgrenzen. Daarbij kwamen "De zaaier" van C. Meunier, en de "Brabofontein" van J. Lambeaux in de kijker.
Namens onze vereniging was er groep van minimum zes leden aanwezig op de eerste dag van het filatelistische weekend in het Sint Franciscuscollege te Wetteren.

De club had zich ingeschreven voor deelname aan het TV programma "De juiste prijs" met Jan Theys en kreeg een positieve respons van VTM. Met zijn vijfentwintigen - een aantal dat vast bepaald werd door de organisatie - werden wij opgewacht in de VTS studio te Londerzeel op 19 maart 1991.

Eerst dienden wij ons allemaal individueel voor te stellen, dan maakten we mee hoe het publiek "opgewarmd" werd voor de show en hoe Marcel Cypers als kandidaat voor onze groep naar voor werd geroepen voor het spel. Spotlights en camera's waren opeens erg dicht bij. En wij met z'n allen supporteren uit volle borst!  Als Marcel op het laatste nippertje de biedprijs binnenhaalde en het geluk hem aan het rad ook nog welgezind was, kon het geluk van de groep niet op.  
Marcel mocht nog een gok wagen om de superprijs binnen te halen en was er met zijn gok wel zeer dicht bij, maar moest toch de duimen leggen. Hij liet dit niet aan zijn hart komen en trakteerde ons bij onze thuiskomst in Boortmeerbeek op de goede afloop van deze "éénmalige" gebeurtenis.
Cfr  Foto's  "Gezellig samen"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1991

De thuisblijvers moesten lange tijd op hun honger zitten, aangezien het programma pas op 18 mei 1991 uitgezonden werd. En voor de deelnemers was het dan uiteraard terug kijken om te zien wat de camera's ervan gemaakt hadden.

Kort daarop, nl. op 7 april 1991, lagen er paaseitjes klaar tijdens de clubbijeenkomst voor alle aanwezige leden. Een fijne attentie van de paashaas, die wij in de persoon van Jos Aertgeerts van harte bedankten, want hij kon bij Cote D'or alles voor ons gratis op de kop tikken.

Bij het al tot een traditie uitgegroeide clubfeest stond op 13 april 1991 opnieuw een aperitief en koud buffet klaar voor de 93 ingeschreven leden en sympathisanten.

 

Wij hadden zelfs heel bijzondere gasten in ons midden, want Sylvain en Maria hadden een Pools koppel bij die enige tijd bij hem thuis logeerden. Spijts de taalbarrière bij hen genoten zij met volle teugen van het feest en van de door eigen leden in mekaar gestoken ludieke sketches.
 
  
Rond 23 u was het optreden van de "4 paterkens" zeker één van de hoogtepunten.
 
Cfr foto's "Clubfeesten - Uit de oude doos"

Op 20 en 21 april 1991 organiseerde de kerngroep thematische filatelie Vlaams Brabant t.g.v. de voorverkoop van "De dag van de postzegel" met bijhorende bijzondere afstempeling een groots opgevat thematisch weekend, omkaderd met een filatelistische tentoonstelling mét interclubwedstrijd in de basisschool Sint Jozef te Strombeek-Bever. Via Dhr Florent Coene van de kerngroep kregen wij een persoonlijke invitatie toegestuurd en het bestuur bevestigde onze komst.

Een groepje leden stond er alvast in de rij aan de stand van de Regie der Belgische posterijen op 20 april 1991 en/of nam er een kijkje tussen de tentoonstellingskaders.
 
 
Aangezien er steeds meer interesse kwam om toe te treden tot dit selecte gezelschap, was De Postiljon dan ook ruim vertegenwoordigd tussen het publiek. 

Er werd ook veel tijd voor ons uitgetrokken om ons meer detailinformatie over de werking van KeTheFil te verschaffen en de toetredingsmodaliteiten te bespreken (ook al lazen we jaren de rapporteringen van deze groepering in ons clubblad - aangebracht via de club van Nossegem)

Een afvaardiging van KeTheFil bracht daarna nog een bezoek in onze club tijdens de laatste clubbijeenkomst van april om met onze thematiekers zelf te praten. Bij meerderheid van stemmen binnen het clubbestuur werd dan beslist om vanaf 1 juni 1991 aan te sluiten bij de kerngroep KeTheFil en vanaf dan zullen herhaald leden naar de themavergaderingen te Nossegem afzakken. In de beginperiode was het interesse zelfs groot te noemen.

Onze clubreis op 12 mei 1991 met een volle bus (50 personen) en als bestemming de Ardennen beloofde een fijne dag te worden, maar het werd eerder een nachtmerrie voor de organisatoren ervan. Het werd nl. een daguitstap met ongeziene hindernissen en zou ertoe leiden, dat er de eerstvolgende jaren geen clubreis meer richting Wallonië zou gepland worden.
 
cfr Foto's Clubreizen 1991

Weet u nog wat er toen allemaal gebeurde?
• 's Morgens was de gids niet op post te Namen, want de schepen van cultuur van Namen - die ons nochtans - én zelfs in het Nederlands - de bevestiging had gestuurd, was ons vergeten.  De groep moest dan quasi 1 uur wachten tot de - in aller haast opgeroepen gids - kwam opdagen. Deze man deed zijn best, maar hij kon niet voorkomen, dat het geplande traject in de binnenstad van Namen moest ingekort worden, om 's middags tijdig op het afgesproken uur bij de Citadel te zijn, waar het middageten gereserveerd was.
 
 • De kok had daar "alle tijd van de wereld" en het eten was véél te laat klaar, waardoor iedereen het menu in ijltempo moest verorberen omdat wij een trip met een luxe - passagiersboot voor een rondvaart op de Maas hadden gereserveerd in de vroege namiddag.  Op het eten zelf, opgediend in de vroegere refter van de paracommando's, viel niets aan te merken.

• Aan de kade aangenomen vonden wij deze luxeschuit niet en we kregen te horen, dat "onze" boot in panne lag en dat men voor ons platbodems had voorzien (zonder de geplande drankvoorziening aan boord uiteraard).
 
    
• Na het boottraject vertrok de bus via een rit langs een mooie natuurroute naar het bos- & plattelandsmuseum te Maredret (dat wij enkele maanden eerder in propere staat) hadden bezocht tijdens de scoutingtour. Wat bleek echter bij aankomst, dat het één bouwwerf was geworden en dat er nergens nog propere toiletten te vinden waren. We zagen de medereizigers overal de bosjes induiken. Tussen de stellingen door was het wel kijken naar het gevarieerde aanbod aan oude werktuigen, opgezette fauna, diverse houtsoorten enz.
 
• Wij hadden initieel een bezoek aan de abdij van Maredsous gepland om er als afsluiter van de dag belegde boterhammen met de lokale kaasspecialiteit én een lekker abdijbiertje te nuttigen. Daags vóór ons bezoek belde men ons om ons botweg te zeggen, dat er over overboeking gebeurd was en of wij niet twee uur vroeger konden komen, maar dat was natuurlijk onmogelijk gezien de dagplanning. Wij hadden dan in allerijl 's avonds op telefonische weg een oplossing gezocht in het Café du Moulin in de buurt van de brouwerij van Leffe.
 
Daar had de lokale cafébaas ons daags ervoor via de telefoon het één en ander op de mouw gespeld én zijn zaak bleek véél te klein om onze grote groep te ontvangen én te voorzien van de bestelde boterhammen met Leffe. Het bestuur zag zich gedwongen om iedereen onder te brengen in de verschillende tavernes in de buurt en de plaatselijke "couleur locale" op te vangen

 

 
• Om de "fantastische" dag af te sluiten, zaten we nog eens uren vast in een file op de terugweg. Om tegemoet te komen aan de gemiste consumptie op de boot, werd nog een stop voorzien net boven Leuven om iedereen toch nog volledig aan zijn trekken te laten komen. Maar wat voor een dag was dat geweest?

Tijdens de bestuursvergadering op 25 mei 1991 werd er nog even teruggekeken op al deze gebeurtenissen maar de aandacht ging vooral uit naar onze nieuwe op stapel staande tentoonstelling eind augustus / begin september.

De Post gaf - naar jaarlijkse gewoonte - tijdens het weekend van 15 en 16 juni de voorverkoop van een reeks toeristische postzegels m.b.t. Couvin, Jette, Niel, de Hoge Venen en Roeselare.

 
Ze allemaal bezoeken, dat zou wat teveel van het goede geweest zijn en daarom werd er in de club geopteerd om deze, georganiseerd door de Nielse hobby- en filatelieclub in de gemeentelijke lagere school (Rotonde) te gaan opzoeken in Niel op 15 juni 1991. De postzegel m.b.t. Niel en de gelegenheidsafstempeling gaf ons een beeld van het lokale gemeentehuis. Als we de archieven mogen geloven, waren er minimum vier leden van de club present. 

Tijdens de vakantiemaanden zelf was het even behelpen met ons clublokaal - zaal Trianon, waar de uitbater geopteerd had voor een fikse opknapbeurt. Om het einde van de vernieuwingswerken te vieren, werd het clubbestuur uitgenodigd bij een kleine receptie op 27 juli 1991.

De zaal lag er écht prachtig bij en wij keken verheugd uit naar onze 16de clubtentoonstelling met onze 8ste voorverkoop "Koninklijke academie van Geneeskunde van België", die er op 31 augustus en 1 september 1991 zou doorgaan.           Cfr Uitgiften "Voorverkopen 1991"

 

Bij het openstellen van deze tentoonstelling, was ook de pers van de partij. Hen interesseerde o.a. de prijsgekroonde verzameling van An Beullens bij de competitie Belgica op een wel erg merkwaardige manier. Eén van hen kwam nl. op onze voorzitter af en vroeg hem welk bestuurslid die collectie had gemaakt. Hij ging ervan uit dat een kind dit niet kon maken en hij kreeg lik op stuk van de voorzitter, want hij riep er An bij en vroeg haar om zelf aan de reporter haar verzameling toe te lichten, wat zij ook prompt deed en zodoende heel veel respect afdwong.   Cfr "In de pers 1991"

Onze leden toonden er, verdeeld over 40 vlakken, een uiteenlopend beeld over de mogelijkheden binnen de filatelie:

 
Jeugd
Jan Beullens
Bart Daems
Kathy Cypers
An Beullens

Dames
Bertha Van Dessel
Carla Van Cauwenberge
Ida Van Rillaer
Lydia Vandersloten

Heren
Paul Verhoeven
Marcel Cypers
Georges Feyaerts
Sylvain Wuytack 

Vlinders
Speelgoed
Reptielen
Muziekinstrumenten


Rozen
Hoofddeksels
Landkaarten
Bier


Bloemen
Vogels
Kalender
Duitse militaire en krijgsgevangenenpost WO II
1939-1945

Onze tombolastand, de mini-ruilbeurs en de talrijke opkomst van de bezoekers maakten dat wij het weekend kostendekkend konden afsluiten.
 
Men zag enkele dagen later, op zaterdag 7 september 1991 om 11 u, enkele be-stuursleden ook terug bij de receptie, aangeboden t.g.v. de postzegeltentoon-stelling met voorverkoop "Alfred Willem Finch" in de feestzaal van Don Bosco te Helchteren, een organisatie van postzegelkring T.I.K.B. Houthalen.


Wij zochten hier nog een omslag met de postzegel van de dag met de voorstelling van de Engelse kust bij Dover (schilderij van A.W. Finch tentoongesteld in het Fins Staatsmuseum te Helsinki mét de  gelegenheidsafstempeling van Helchteren, maar konden dit niet meer traceren. De postzegel was er in Belgische en Finse variant. U ziet hier de Belgische postzegel en een aparte weergave van de toenmalige gelegenheidsafstempeling.
          
Een dag later - op 8 september 1991 - zag men nog meer clubleden tijdens de 12de internationale ruildag, georganiseerd door de Waaslandse postzegelvereniging in de Stadsfeestzalen te Sint Niklaas. Binnen de club bestond er hier namelijk een consensus, dat men heel wat standen met gelopen stukken (poststukken en postwaardestukken) te vinden waren - wat niet overal het geval was - en dat leidde tot afspraken om er samen naartoe te gaan.

Op 5 en 6 oktober 1991 organiseerde de Vilvoordse club in het cultuurcentrum "De Met" te Vilvoorde de 17de competitieve intergewestelijke tentoonstelling omkaderd met met voorverkoop van de postzegel "Telecom 91" met het embleem van de gelijknamige tentoonstelling te Genève

 

De Postiljon vaardigde er enkele verzamelingen af en bij de proclamatie viel de Postiljondelegatie meteen in het oog. De resultaten waren niet top, maar doch bleef deze manifestatie in ons geheugen gegrift om een andere reden.

Ons lid Paul Vandormael werd er nl. zonder enige vorm van proces of officiële aanklacht opgesloten ... in het W.C. van het Cultureel Centrum. Bovendien werd hij ook nog onderworpen aan een bierproef (de glazen werden via een klein venstertje aan hem aangereikt), maar bekennen deed hij niet. Er viel ook niets te bekennen. De deur was in slot gesprongen en de deur was niet open te krijgen.  Dankzij de hulp van "mee lijdende" vrienden, kon Paul met veel moeite uit zijn hachelijke positie bevrijd worden.

Pikant was wel, dat Paul er mee deed voor de club van Keerbergen en er door onze mensen werd bevrijd.

Onze deelnemers ter plekke kregen er een fijne beker mee, die sindsdien in onze trofeeënkast prijkt. Wij konden niet alle resultaten traceren maar vonden wel terug dat wij binnen de ploegenwedstrijd de 3de plaats scoorden.

 
Jeugd
Kathy Cypers
An Beullens

Volwassenen
Lydia Vandersloten
Bertha Van Dessel

Reptielen
Muziekinstrumenten


Het bier
Keramiek

Verzilverd brons
Zilver

69 %
74 %
 
Paul Vandormael deed mee als lid van Keerbergen met zijn verzameling Ierland - Dienstpost en scoorde er 65 % (Verzilverd brons). Hij kreeg er wel negatieve kritiek. Hieruit volgde later een "recht van antwoord", gepubliceerd in ons clubblad onder de rubriek "Boortmeerbeek".

 
Ondertussen was de planning inzake onze deelname aan de 17de Federale competitieve in het ontmoetingscentrum te Hofstade bij Mechelen op 26 en 27 oktober 1991 ook rond.
 
In vijf Belgische locaties en één Duitse ging een reeks van 3 "culturele postzegels" in voorverkoop en deze in Hofstade was er één van. Ook hier zochten we naar een omslag met minimaal één van de betrokken postzegels én met de afstempeling van Mechelen, maar konden dit niet meer traceren. 
 
Daarom hierna een afbeelding van de drie postzegels en de gelegenheidsafstempeling los ervan:
In de kijker:
Charles Dekeukeleire
Jacques Ledoux
Jacques Feyder 
 
De organiserende club, Antoon Spinoy, was ook heel opgetogen, dat De Postiljon er naast een aantal geïnteresseerden voor de voorverkoop weer bij was met de vooropgestelde 2 jeugdleden en 3 volwassenen.

Was het een misverstand of een vergetelheid, wij zullen het nooit weten, maar een deel van de leden was een dag te laat bij het opzetten van hun verzamelingen en de betrokkenen kregen derhalve geen quotering. Ze werden wel met een troostprijs voor hun moeite beloond, een geste die wij zeer wisten te waarderen.  De lijst met de wel gekende punten was ook niet meer te traceren.
 
Zij namen er deel:

 
Jeugd
Bart Daems
An Beullens

Volwassenen
Carla Van Cauwenberge
Lydia Vandersloten
Bertha Van Dessel

Speelgoed
Muziekinstrumenten


Hoofddeksels
Bier
Keramiek


Groot verguld zilver


86 %
 
Hetzelfde weekend, meer bepaald op zaterdag 26 oktober 1991, organiseerde diaclub 't Lenske van Boortmeerbeek hun 2de foto- en diasalon in de dorpskern, met als bijzondere thema het verenigingsleven in Boortmeerbeek.
 
Ze hadden eerder foto's gemaakt tijdens een clubbijeenkomst én tijdens onze voorverkoop en wij waren uiteraard ook benieuwd naar het resultaat. Een ruimere groep Postiljonners maakte er dan ook expliciet tijd voor om de projecties te gaan bekijken.
 
De bestuursvergadering op 7 november 1991 tot slot stond volledig in de voorbereiding van de eerste activiteiten van 1992, met begin januari alvast de jaarvergadering.
 
In de periode 19 t/m 22.12.1991 was in het ICC Centrum - Citadelpark - Gent de nationale competitieve tentoonstelling GANDAE '91 aan de orde. Tussen de deelnemers was er ook een lid present, die wel deelnam via registratie bij een Mechelse vereniging, nl. Jan Van Gansberghe. De score, die hij kreeg voor zijn verzameling "Hongarije, uitgifte 1881-1899" werd niet getraceerd.