De Postiljon, jaar per jaar...

 1992 

Onze 22ste algemene ledenvergadering ging door op 5 januari 1992 en werd volgens informatie uit het toenmalige clubblad bijgewoond door 56 lidkaarten (75 personen). We herdachten tevens kort het heengaan van ons lid Frans Oortman in 1991.
 

Nadat een heildronk werd uitgebracht en de verschillende bestuursleden hun rapportering voordroegen, werd de vergadering afgerond met versnaperingen voor alle aanwezigen.
 • De club telde op dat moment in totaal 94 lidkaarten.
 • De ruildienst werkte op een nieuw elan en dat werd uitgebreid uit de doeken gedaan
 • De financiën van de club zaten weer volop op dreef.
 • Het volledig herziene huishoudelijke reglement werd aan de leden voorgelegd ter goedkeuring en unaniem aanvaard
 • In de suggestieronde kwam de vraag om eens een uitstap op zaterdag te plannen.
 • Er volgde een 1ste aanpassing van het huishoudelijk reglement en de aangepaste punten werd door alle leden tijdens de ledenvergadering bekrachtigd.
 • Jean-Luc Vandersloten wenste enkel nog lid te blijven en het bestuursambt vrij te geven
   
Het bestuur werd dan als volgt:
 
Voorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester
Nieuwighedendienst
Afgevaardigde cultuurraad
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jozef Aertgeerts

Hortense Haemels
Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen
Paul Vandormael

Postzegelkring Herenthout verkreeg op 18 januari 1992 de voorverkoop met bijhorende bijzondere afstempeling rond de 26ste Olympische Winterspelen 1992 in Albertville (F) in de sporthal "Kapelleke" aan de Bergense Steenweg.
De Postiljon was er vertegenwoordigd door vier clubleden: Georges en Jeanne samen met Willy en Francine. Ze stonden er in de rij van De Post van brachten er een toast uit op het welslagen van de voorverkoop t.o.v. de organisatie ter plekke.
    

Hetzelfde team was op 22 februari 1992 ook op stap met als bestemming het Sint Theresiacollege voor de voorverkoop met bijzondere afstempeling te Kapelle-op-den-Bos, n.a.v. het 30 jarig bestaan van de lokale filatelieclub.Het thema van deze voorverkoop was "De Weerstand"
...... en op 7 maart 1992 waren ze opnieuw op pad, samen met nog enkele bestuursleden naar Lier, waar onze vrienden van Lier de nieuwe postzegels en de gelegen-heidsafstempeling in de Middenschool "Anton Bergmann" presenteerden rond enkele "prestigeberoepen". 
 
 
Medio maart 1992 noteerden wij - d.m.v. een brief aan de gemeente - dat er destijds plannen waren om een nieuwe voorverkoop in te richten in dierenpark "Planckendael", maar ook dat deze plannen in duigen vielen omdat de toenmalige minister van oordeel was, dat de postzegelverkoop beter niet in de zoo, maar in Zaventem en in Landen zou doorgaan.
 
Dat was even een domper op de stemming, maar dat werd snel omgebogen bij het klinken op het zilveren huwelijksjubileum van Frans & Annie op 19 maart 1992.

Op 19 april 1992 vonden de leden bij het binnenkomen in het clublokaal alvast de paaseitjes, ons bezorgd via de paashaas
Verder werden tijdens de bestuursvergadering in de club op het einde van de clubbijeenkomst ook de toekomstplannen uit de doeken gedaan, met o.a. aandacht voor clubfeest, clubuitstap en mogelijke deelnames aan externe tentoonstellingen, nu onze geplande tentoonstelling in het water gevallen was.
 
Op 25 april 1992 's morgens was een kleine delegatie van onze club aanwezig bij de voorverkoop met gelegenheidsafstempeling rond de uitgifte van de "Kunstreeks" in de gesubsidieerde gemeentelijke lagere school te Machelen aan de Leie, een manifestatie georganiseerd door de postzegelkring van Olsene, n.a.v. hun 25 jarig clubbestaan.

Lang konden ze er niet blijven, want er stond die avond nog ons clubfeest op de agenda.

Bij het clubfeest op 25 april 's avonds werd er opnieuw geopteerd voor de "koud buffet" formule.
 
 

Het feest ging door in ons clublokaal - zaal Trianon te Hever - en telde niet minder dan 84 deelnemers. Het clubfeest werd afgerond met in de "vroege uurtjes" een speciaal samengestelde en gesmaakte kaasschotel voor de aanwezigen.
 
Tijdens de avond was er voor het nodige amusement gezorgd uit eigen rangen:
 • De zoon van onze voorzitter verzorgde een lange monoloog, die op een ludieke manier de draak stak met menige gevestigde waarde.
 • De leden Michel Van Kerckhoven, Dirk Van Kerckhoven en Pascal Verlinden, samen met enkele vrienden, zorgden voor een aantal fijne sketches, die zich vooral dan in de sfeer van een dokterskabinet afspeelden. Vooral de lachspieren moesten eraan geloven. 
Andere foto's cfr  "Foto's clubfeest 1992" 
 • De "Vanderslotens" omkaderden met hun discobar de feestdis verder met aangename muziek.

De vrienden van postzegelclub Nossegem vierden op 12 mei 1992 hun 20 jarig bestaan in het gemeentehuis te Nossegem en koppelden hun viering aan de uitgifte van een telefoonkaart met gelimiteerde oplage (1000 stuks). Zij hadden in die dagen ook een afdeling in hun club voor telecardfanaten.


 
Het merendeel van de leden bleef echter filatelist en voor de filatelietentoonstelling die er bij de pas kwam, deed de club van Nossegem ook beroep op de club van Boortmeerbeek.

Wij vonden in de archieven een tinnen schotel met diameter 23 cm terug, door het bestuur van Nossegem overhandigd aan Frans & Annie Maes voor hun actieve samenwerking ter plekke. Deze schotel kreeg een plaatsje in de trofeeënkast.    

Om de bijzondere vraag van enkele leden - gesteld tijdens de algemene ledenvergadering - te beantwoorden, werd een groepsbezoek gepland op zaterdag 23 mei 1992.

In het clubblad werd vooraf uitgebreid uitgestippeld, wat wij de groep die dag bij het bezoek aan Mechelen zouden bieden. De deelname, inclusief het extra natje achteraf, was gratis. Toch zouden er slechts 15 leden intekenen. En het idee om nog uitstappen op zaterdag te plannen in de toekomst, werd afgevoerd.

Zij kwamen om 13.45 u samen aan het stadhuis van Mechelen. Ons lid - Celest Van Neck - fungeerde er als gids en wist als geen een de gevoelige snaar te raken van iedereen tijdens de rondleiding.  Wij kregen de kans om een blik te werpen achter de schermen bij menige historische stek en ontdekten zo vele "onbekende" plekjes - zo dicht bij huis.
 
Andere foto's - cfr "Fotos Groepsbezoek 1992"

Ons lid An Beullens had ondertussen haar verzameling van twee naar drie kaders uitgebreid om onze club te kunnen vertegenwoordigen tijdens de provinciale competitieve tentoonstelling Thuinae in de Stadsschouwburg aan de Minderbroedersstraat te Tienen op 13 + 14 juni 1992, omkaderd met voorverkoop "Belgische kunstwerken in het buitenland.
 
  
Aangezien wij toen nog niet waren aangesloten als club bij de KLBP, nam ze er deel met de hulp van de kring van Nossegem en werd er 2de in haar categorie met als score verguld zilver (77%). De poort naar nationale competities stond open.

Onze leden Francis en Olivier Dochez deden mee via de club van Vilvoorde en scoorden er met hun verzamelingen "De economische exploitatie van het vliegtuig" (77%) en "Het ontstaan en de ontwikkeling van de automobiel" (80%)

 Tijdens de erop volgende vakantiemaanden viel op het op dat onze bijeenkomsten druk bemand waren en bevestigde het bestuur in haar streven om de club ook tijdens juli en augustus open te houden voor haar leden. Deze periode werd trouwens ook druk benut om de inschrijvingen rond te krijgen voor zowel onze eerstvolgende competitieve deelname bij een externe tentoonstelling én onze eerstvolgende clubreis.

Op 4 + 5 + 6 september 1992 was De Postiljon en graag geziene gast in zaal "Berk en Brem" te Keerbergen, waar de vrienden van "De Posthoorn" - Keerbergen de organisatie van de 18de intergewestelijke tentoonstelling, inclusief KeTheFil tentoonstelling, omkaderd met hun voorverkoop "Natuur"op het getouw zetten. (en niet 16de zoals foutief op de plaquettes bij de prijsuitreiking stond).
 
Onze club nam er deel in beide competities en onze leden zakten massaal af bij receptie en proclamatie. 

De scores vielen er in hun totaliteit behoorlijk tegen met een vierde plaats voor de club. Wij bleven met vraag zitten hoe het kwam dat een club, die slechts één - maar dan wel zeer goede - verzameling afvaardigde, meer punten kon toegewezen krijgen dan kringen, die vier leden afvaardigden en zodoende een lager gemiddelde scoorden.


Een aantal jeugdleden bleek als "volwassenen" gequoteerd te zijn en dat er daarna gesteld werd, dat er geen jeugdleden toegelaten waren in competitie, deed ook menigeen de wenkbrauwen fronsen.    

Het wierp wel een donkere schaduw op het weekend, maar veel belangrijker was, dat de jeugdcommissie van de KLBP er wél oog had voor onze jeugdleden en hieruit vloeiden later enkele invitaties tot deelname uit voort.

Voor onze club namen deel:
 
18de intergewestelijke tentoonstelling
Carla Van Cauwenberge

Jeugdklasse
Jan Beullens
Bart Daems
Kathy Cypers

Hoofddeksels


Vlinders
Speelgoed
Reptielen

Brons


Brons
Brons
Verzilverd brons

61 %


64 %
61 %
66 %
 
Ons lid Louis Carrez deed ook mee, maar wel geregistreerd onder de club Karel Denckens - Mechelen, met zijn verzameling "Kamp- en krijgsgevangenenpost". Hij scoorde Zilver 70%.   

In het clubklassement belandden we op de vierde plaats met een gemiddelde score van 65%.

 
KeTheFil-tentoonstelling
Lydia Vandersloten
Bertha Van Dessel

Tabak en anti-tabak
Keramiek

Resultaat niet getraceerd
Brons


63 %
Jeugdklasse
An Beullens

Muziekinstrumenten

Verguld zilver

75 %

Onze leden Francis en Olivier Dochez deden ook mee, maar wel geregistreerd onder de club van Vilvoorde, met hun respectievelijke verzamelingen "De economische evolutie van het vliegtuig" en "De auto".

Op zondag 13 september 1992 stond onze volgende volwaardige clubreis op de agenda.
De bus met 50 personen vertrok 's morgens om 7.15 u aan de kerk van Boortmeerbeek en onze eerste halte was voorzien aan de landcommanderij te Alden Biezen, waar wij in de orangerie opgewacht werden voor een taf koffie met Limburgse vlaai.

Omdat het "open monumentendag" was, stonden uitzonderlijk vele gebouwen open voor het publiek (bvb slotkerk, waterkasteel en landcommanderijstallingen) en we woonden er een speciale tentoonstelling bij over de historische, religieuze en culturele invloeden van acht eeuwen Duitse orde in NW Europa, alles onder de deskundige leiding van een gids.
 

Kort voor de namiddag vertrokken we er richting Valkenburg, waar we in pretpark "De Valkenier" verwacht werden voor het middageten, met op de achtergrond de tonen van het grote Decap-orgel, dat bij velen dé attractie bleek. Een kort vrij verblijf ter plekke werd vooral door de jonge garde gesmaakt, omwille van o.a. de achtbaan, de waterfietsen, de astroliner enz. Alles was in de reis inbegrepen.
 
         
De rest van de namiddag brachten we door in het centrum in o.a. de prehistorische monstergrot, ondergebracht in de gemeentegrotten onder begeleiding van een gids.

Weet u nog hoe de gids bijna iedereen bij de neus nam bij de eieren van die éné grote dinosaurus? Het lag trouwens ook vast in de clubfilm. Een traditie waarmee we ook in 1992 gestart zijn. De dagtrip werd tenslotte afgerond met een rondrit met het toeristentreintje en een wandeling door het toeristische centrum.
            
Cfr  Foto's Clubreis 1992
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1992

Op 19 en 20 september 1992 registreerden we de deelname van onze lid Louis Carrez, geregistreerd onder Karel Denckens - Mechelen, bij de provinciale competitieve postzegeltentoonstelling "Antwerpen" MERCATOR - dit met zijn verzameling "Kamp- en krijgsgevangenpost WO II" - Hij kreeg er een deelnemingsdiploma.
 
Een rechtstreeks gevolg van deelname bij de tentoonstelling in Keerbergen, was de deelname van ons jeugdlid - Jan Beullens - bij de precompetitieve tentoonstelling "Thyle - Philatélie" in L'Ecole communale te Marbais.

Hij scoorde op 10 + 11 oktober 1992 in klasse 1 deze mooie beker met op zijn diploma "Groot zilver" 72%.

Deze score was foutief overgewaardeerd want 72% stemde ook toen al overeen met de classificatie "Zilver"

 
Kort daarna stonden verschillende leden paraat om opnieuw uit te pakken dicht bij huis.
Op 28 + 29 oktober 1992 stond Befiten 1992 te Begijnendijk op het programma van HVB Begijnendijk bij hun 1ste Open Filatelistisch Salon binnen de KLBP.  Zo dicht bij huis - dat hield ook in, dat naast deelname in de competitie, ook weer vele Postiljonners present tekenden. Ook hier moesten wij vaststellen, dat wij als filatelisten op competitief vlak al betere tijden hadden gekend.

Voor onze club  namen er o.a. aan deel:
 
Jeugd
Femke Cypers
Kathy Cypers
An Beullens

Volwassenen
Marcel Cypers
Lydia Vandersloten

Zang- en roofvogels
Evolutie van het leven
Muziekinstrumenten


Evolutie van de bemande ruimtevaart
Tabak en anti-tabak

Brons
Verzilverd brons
Verzilverd brons


Zilver
Verzilverd brons

64 %
68 %
65 %


74 %
66 %

Het jaar werd afgerond met een bestuursvergadering op 8 december, waarbij de laatste richtlijnen voor de algemene jaarvergadering 1993 en de activiteiten van het nieuwe voorjaar uitgestippeld werden.