De Postiljon, jaar per jaar...

 1988 

Tijdens onze 18de algemene ledenvergadering op 3 januari 1988 kwamen twee persfotografen langs en zetten onze hele groep meteen voor de lens.
 
Cfr "In de pers" 1988 - Uit de Gazet van Mechelen / Gazet van Antwerpen

Nadat iedereen zijn beste glimlach had voorgezet en het bestuur een woordje uitleg t.o.v. de persfotograaf had verstrekt, verliep de vergadering zoals altijd - met het voordragen van de verschillende verslagen, een blik op de financiën enz.

Aan de leden kon gemeld worden dat:
  • de teller qua ledenaantal op 93 stond
  • dat er 46 leden aangemeld waren voor de algemene vergadering met hapjes
  • de lidgelden ongewijzigd bleven
  • er wijzigingen waren binnen het bestuur, waarbij August Smets en Agnes Van Heylen toetraden tot het dagelijkse bestuur
  • onze interim-voorzitter als effectieve voorzitter doorging.  
Voorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester
Nieuwighedendienst
Afgevaardigde cultuurraad
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Haemels Hortense
Jos Casteels
August Smets
Agnes Van Heylen

Op 7 februari 1988 was er bestuursvergadering met o.a. op de agenda dat wij - in navolging van andere kringen - tijdens de zomermaanden geen clubbijeenkomsten zouden houden. Dat zou meteen de enige keer worden. Verder was er vooral aandacht voor de planning van de komende maanden.

Onze vrienden uit Nossegem organiseerden op 5 en 6 maart 1988 de voorverkoop van de bijzondere reeks "Dynamiek van de gewesten" voor in de gemeentelijke feestzaal te Nossegem, omkaderd met de 15de editie van de intergewestelijke tentoonstelling.

 

De Postiljon was er erg nadrukkelijk aanwezig, met drie leden in het competitiedeel. Hun doel was het om een beter resultaat te scoren, dan in het vorige jaar, en ze slaagden in hun opzet met als score een tweede plaats voor de groep na de postzegelkring van Lier.

De club als groep kreeg er een mooie beker in handen en de deelnemende leden kregen elk een kleiner souvenirstuk mee. Gezien de goede banden tussen onze kringen onderling, legden ook heel wat leden tijdens dat weekend het traject naar Nossegem af en steunden zo volop de deelnemers ter plaatse.


Voor onze club namen deel:
 
Marcel Cypers
Lydia Vandersloten
An Beullens
Vogels
Wijnbouw & wijn
Muziekinstrumenten
 Brons
Groot zilver
Verguld zilver
56 %
76 %
84 %

Ons lid - Paul Vandormael - nam er ook deel maar voor de club "De Posthoorn" van Keerbergen.  (Hij scoorde 76 % met zijn verzameling "Ierland: de opdrukken 1922/1935")

Opgemerkt was ook het groepsbezoek aan de tentoonstelling van de club te Kortenberg n.a.v de Dag van de Postzegel met briefdrager van de 19de eeuw  op 16 april 1988.

De passende gelegenheidsafstempeling, zoals deze in Kortenberg werd gegeven, vonden wij niet terug in de archieven, maar wel nog een postbrochure met een reproductie van de postzegel anno 1988.

 't Was nog maar eens duidelijk: samenhorigheid is onze troef.

Op 24 april 1988 nodigden "de darren" ons uit voor een kegelnamiddag bij Peggy. (De Biekes). Onze leden slaagden er niet in hun exploot om te winnen van het vorige jaar te herhalen, maar ze hielden er wel een toffe namiddag vol plezier aan over.
De Postiljon én de Biekes stonden op 29 mei 54 medereizigers al vóór 8 u klaar voor een nieuwe daguitstap, die ons in eerste instantie naar het garnalendorp Boekhoute bracht, waar wij kennismaakten met de visserijgeschiedenis via een leerrijke film en een bezoek aan de authentieke garnalenschuit - de Bou-8" en het lokale museum. Opmerkelijk hier was, dat er wijd en breed geen water te zien was én dat de burgemeester van het dorp onze gids ter plaatse was.


Na het middageten met - hoe kan het anders - o.a. een garnalenschotel reed de chauffeur met ons naar Breskens voor een bezoek aan de haven, een bezoek met rondleiding in de vismijn en het bijwonen van een vismijning om daarna een boottocht richting Vlissingen en retour te maken, na een kleine wandeling in Vlissingen haven.
 

Terug in Breskens bracht de groep een bezoek aan de Sint Barbarakerk, waar pastoor Gielliet ons kennis liet maken met heel wat houtsnijwerk, door hem allemaal gesneden uit aangespoeld wrakhout aan de kustlijn.
Cfr foto's clubreis 1988
 

De club had opnieuw geopteerd voor de formule iets leerrijks en iets plezants en bij het afsluiten van de dag keerden wij dan ook bij via de toeristische polderroute naar huis terug. Naar traditie kregen leden kortingen volgens hun aanwezigheden in de club.

Op 5 juni 1988 werd in de bestuursvergadering de planning voor het najaar geconcretiseerd, met o.a. een nieuwe clubtentoonstelling op het programma.

Ook bij de jaarlijkse gemeentelijke rommelmarkt op 15 augustus was de club weer present met een infostand en een tombolastand en kwamen wij tegemoet aan het verzoek van de gemeente.

 
Na twee superrustige maanden, zonder clubbijeenkomsten, maakte één van onze leden zich alvast op om met haar verzameling te gaan deelnemen op 10 + 11 september 1988 aan de provinciale competitieve tentoonstelling "Woluphilex 1988" in de sportzaal van het zwembad "Poseidon" te Sint Lambrechts Woluwe, een manifestatie omkaderd met de voorverkoop van de postzegel met beeltenis van Jean Monnet, grondlegger en architect van Europa en dit n.a.v. de 100ste verjaardag van zijn geboortedag.

De deelname was mogelijk omdat ons lid "Ida" hier als lid van Nossegem toegang had tot deelname aan een organisatie van de KLBP. De Postiljon maakte toen nog geen deel uit van deze overkoepelde organisatie.

Het behaalde resultaat van Ida met de tentoongestelde verzameling rond "Europese landkaarten en vlaggen" was pover met 50% (Brons).
In de deelnemerslijst vonden wij ook ons lid Francis Dochez terug met zijn thematische verzameling "De economische exploitatie van het vliegtuig". Hij scoorde er met 75% groot zilver.
Het bezoek ter plaatse leverde ons wel meer inzicht in de werking van de Koninklijke Landsbond, de opgestelde FIP reglementering en andere op. Wij hielden er ook een souvenirbordje aan over.
 
Op 18 september tijdens de bestuursvergadering volgde er al een eerste keer overleg over een mogelijke toetreding bij de KLBP en het inwinnen van informatie. Verder was uiteraard de planning van onze tentoonstelling in december een belangrijk punt op de agenda.

Op 24 september 1988 wijdde de Regie der Posterijen d.m.v. 4 postzegels de aandacht op vier monumenten uit ons "Cultureel patrominium". Binnen de club heerste er binnen het bestuur twijfel of men naar Antwerpen, Landen of Geraardsbergen zou gaan (drie van de zes voorverkooplocaties).
De keuze viel op Geraardsbergen en voor zover wij weten gingen Frans en Annie er in naam van de club naartoe. Plaats van de afspraak was het Liberaal gebouw op de markt te Geraardsbergen.
De postzegel en afstempeling, die de loep op Geraardsbergen wierpen, zetten de schijnwerper op het kerkorgel uit de Sint Bartholomeumskerk van Geraardsbergen.

Begin oktober
volgde een cursusdag in de club, waarbij Dhr Carème ons op een boeiende wijze over de eerste emissies van België op medaillons kwam vertellen en het geheel spekte met heel wat beeldmateriaal. Als toemaatje bedacht hij ons met het schenken van een proefdruk van deze emissie als prijs voor onze eerstvolgende tombola.

De Postiljon was een maand later - op 22 + 23 oktober 1988 - terug op post, met name bij de door club Antoon Spinoy georganiseerde 14de federale tentoonstelling en voorverkoop "Solidariteit" in het ontmoetingscentrum te Hofstade (Zemst).

De postzegels met Jacques Brel, Jef Denyn en pater Ferdinand Verbiest werden op hetzelfde tijdstip op vijf locaties met verschillende bijzondere afstempelingen door de Regie der Posterijen via samenwerking met diverse clubs aan het publiek gepresenteerd. Voor onze leden was Hofstade de evidente keuze om er ook bij de voorverkoop bij te zijn.

Enkele leden hadden zich ingeschreven om er ook deel te nemen aan het competitieve deel. Onze leden waren net iets beter voorbereid ze keerden met behoorlijke resultaten op zak naar huis. Bij de prijsuitreiking waren alvast ook vele leden present.

Als club mochten we er mooie beker in ontvangst nemen en de deelnemende leden kregen er een souvenirbordje mee naar huis.
 
Voor onze club namen deel:

 
Jeugd A      
An Beullens Muziekinstrumenten Verguld zilver 80,33 %
Jeugd B      
Jan Kempenaers Sport Groot zilver 77,66 %
Volwassenen      
Marcel Cypers
Lydia Vandersloten
Sylvain Wuytack
Ida Van Rillaer
Evolutie vd bemande ruimtevaart
Wijnbouw en wijn
Krijgsgevangenenpost
Europese landkaarten en vlaggen
Brons
Verguld Brons
Zilver
Zilver
64 %
66 %
71,50 %
74,33 %

Bovendien had de club voor haar leden een volledig verzorgd clubetentje voorzien tijdens datzelfde weekend op 22 oktober 1988 's avonds, via een vooraf bepaald menu in het lokale restaurant 't Centrum", met na het aperitief een voorgerecht (vol au vent), soep, kalfsgebraad met groentekrans en kroketten én als afsluiter een ijsje.
 

Enige kritiek was dat we daar wat te kort op mekaar zaten. Wij zouden dus uitkijken naar een andere formule voor de toekomst. Verder was het een succes met 75 genodigden aan tafel.


Op 3 + 4 december 1988 vierde FILA Kortenberg zijn 15-jarig bestaan en koppelde hieraan een EXPO '88 in de gemeentelijke jongensschool te Kortenberg.

De Postiljon hield eraan om er ook aanwezig te zijn en de jarige van harte te feliciteren.

Wij kregen een fraaie "platte" beker als souvenir, die u nog altijd kan terugvinden in de trofeeënkast.

De Sint stuurde destijds een brief aan de clubleden en liet tijdens de eerste clubdag van december een pakje voor elk lid afgeven.

Onze hoop om onze 5de voorverkoop te mogen organiseren ging in vervulling. De Postiljon kreeg de kans om de postzegel "Koninklijke Escorte te paard" mét bijhorende gelegenheidsafstempeling aan het publiek te tonen op 10 +11 december 1988.

 

Destijds vonden de voorverkopen nog plaats in verschillende locaties, overal ten lande en maakten de afstempelingen hét verschil. Zo kreeg onze club hier een hele mooie afstempeling met als motto "de paukenslager" . De manifestatie ging door in zaal Trianon te Hever en werd omkaderd met onze 13de clubtentoonstelling.

Deze tentoonstelling bood de kans aan menig lid om met hun nieuwste werkstukken naar buiten te komen, zonder dat er hier sprake was van competitiedruk.

Volgende leden stelden er tentoon:

 
Jeugdklasse
An Beullens
Jan Beullens
Suzy Maes

Volwassenen
Paul Daems
Paul Vandormael
Sylvain Wuytack
Jules Tallon
Lydia Vandersloten
Ida Van Rillaer
Marcel Cypers
Jules Vandersloten
Bertha Van Dessel
Georges Feyaerts
Hortense Haemels

Muziekinstrumenten
Vlinders
Sprookjes


Uniformen
Ierland
Veldpost
Uniformen
Presidenten van Amerika
Europese landkaarten
Vogels & zoogdieren
Olympische winterspelen
Bloemen
Kalender
Onze koningen

De club organiseerde verder in de periode november - december een lessenreeks "filatelie" en de pers hielp ons - mee n.a.v. onze tentoonstelling - een handje om onze werking ook aan het grote publiek diets te maken.
Cfr "In de pers" 1989

Om het jaar in schoonheid af te sluiten, kwam op 19 december 1988 het bestuur extra bijeen om samen het resultaat van onze voorverkoop én tentoonstelling te bespreken en om de agenda voor het nieuwe jaar voor te bereiden. En er werd een toast uitgebracht op de "herstellende" clubkas.