De Postiljon, jaar per jaar...

 1987 

Onze 17de algemene ledenvergadering op 4 januari 1987 werd eens te meer omkaderd met lekkere belegde toastjes en aperitiefjes voor de leden. Alle bestuursleden werden in hun posities herbevestigd. Het lidgeld bleef ongewijzigd en de teller qua leden stond op 94 leden (inclusief familiekaarten).

Op 18 januari 1987 organiseerde de club van Begijnendijk in het Brouwershuis te Begijnendijk en nationale ruildag. Dit viel voor een groot stuk samen met onze clubbijeenkomst, maar 's middags zakte toch nog een ruimere groep af naar Begijnendijk voor een bezoek bij onze vrienden filatelisten.

De Postiljon én de Biekes - dat klikte op meer dan één vlak. Zo gingen wij op 14 en 15 februari 1987 bij hen deelnemen aan een heus kaarttoernooi, terwijl wij daar helemaal niet zo goed in waren. Maar onder het motto "Deelnemen is belang" waren wij toch maar bij. Leden, die zelf niet meekaarten, genoten tegelijk van een gezellige babbel, drankje of zelfs breiwerk.

 

In de archieven vonden wij nog een FDC terug met verwijzing naar de voorverkoop, georganiseerd door de regie van de posterijen, gewijd aan "Flanders Technology International" , die doorging op 28 februari 1987 in het Propagandacentrum aan het Graaf van Vlaanderenplein te Gent, waardoor wij met quasi zekerheid ervan kunnen uitgaan, dat er een afvaardiging van onze club - wellicht Frans en Annie - een bezoekje brachten in naam van onze club. De uitgifte kwam er n.a.v. de 3de editie van deze vermaarde tweejaarlijkse vakbeurs in mei 1987.
 

De betiteling "opendeurdag en snuffelmarkt" van Hobbyclub Libertus kittelde wellicht het interesse, want in de archieven lazen wij dat verschillende leden erop reageerden en een bezoek brachten op 8 maart 1987 in het Sint Pieterscentrum te Mechelen.

Op 21 maart 1987 stond een groepsbezoek op het programma n.a.v. de opstelling van een postzegeltentoonstelling bij de vrienden van de Vilvoordse postzegelclub.

De kring voor numismatiek en filatelie uit Sint Katelijne Waver nodigde het bestuur van De Postiljon uit voor een bezoek aan hun internationale munten- en postzegelbeurs in het Sportcentrum 't Sas te Lier op 29 maart 1987 en verschillende bestuurs- en andere leden gingen er op in.

Op 7 april 1987 werd in het kader van een steunbetoon aan de slachtoffers van de “Herald of Free Enterprise” in Zeebrugge op 6 maart 1987 door postzegelclub Leopold I van De Panne i.s.m. de Post een herdenkingsblad uitgegeven en in De Panne aan het grote publiek aangeboden. Wij vonden dit stuk ook terug in de archieven ten bewijze dat er leden aanwezig waren.

 

Op 25 april 1987 ging op vijf plaatsen in België de voorverkoop door van een reeks postzegels met als thema's "de boetprocessie van Veurne" en "het middeleeuws toneelstuk Jean en Alice".

Binnen de club opteerden enkele bestuursleden om een uitstapje te maken naar het dichts bijzijnde voorverkoopadres, wat in de culturele zaal in het stadhuis te Waver was. Over de boetprocessie was al veel gekend, maar over het toneelstuk dat in de kijker geplaatst werd, veel minder. Ze gingen dan ook navragen, wat dit stuk omhelsde.
Jean en Alice waren de nakomelingen van Godfried van Waver en waren erg geliefd door de bevolking, in tegenstelling tot het voorouders. Dr. Brasseur, de auteur van het toneelstuk, schreef het werk om de herinnering aan hen hoog te houden. Pastoor Pensis lag aan de basis van een koorzang, op basis van dit werk, omstreeks 1954 en componist en bewerker van de koorzang Du Pont Del Sart, maakte het af.

 
Tijdens het weekend van 9 en 10 mei 1987 ging in zaal "La Madeleine" te Brussel de nationale competitieve tentoonstelling "Bruphila" door, georganiseerd door postzegelkring "Paul de Smeth" met ook de voorverkoop van de Europazegels. Gezien wij op 10 mei onze clubreis hadden gepland, bleef alleen de optie 9 mei 1987 open en menig lid ging er ook naartoe. Verschillende leden ontdekten er de Frama automaten, bij Bruphila met nominale waardes van 1 tot 9 BF.

Op 10 mei 1987 vertrokken wij met 53 deelnemers (van De Postiljon én De Biekes) via de route Brussel - La Louvière naar de hydraulische oude scheepsliften van Houdeng-Gougnies en verder naar de gigantische bouwwerken aan de grootste lift te wereld te Strépy-Thieu, met bezichtiging van enkele permanente tentoonstellingen ter plaatse aan het Canal du Centre.

 

Na een hindernissentocht, waarbij de chauffeur meende de weg beter te kennen naar het Pajottenland - dan de route die wij hadden uitgestippeld - bereikten wij dan toch Gaasbeek voor het middageten.

Daar stond in de namiddag een bezoek aan het kasteel op de agenda Het vergde heel wat overredingskracht bij de plaatselijke bewakingsdienst om "onze" gids voor de namiddag vast te krijgen.

Onze gelegenheidsgids "Paul Vandormael" zat er nl. aan tafel bij een familiefeest bij zijn broer - de conservator van het kasteel - en de bewaker van dienst wou niet zomaar in het familiegebeuren ingrijpen.

Eind goed, al goed - dank zij de deskundige uitleg van Paul leerden wij het interieur écht kennen met zijn schat aan kunstvoorwerpen en wandtapijten. De dag werd afgerond met belegde boterhammen in het toenmalige Jagershuis te Boortmeerbeek.                                                                                                          Cfr. Foto's clubreis 1987

Op 23+24.05.1987 organiseerde de Regie der Posterijen op vijf Belgische locaties de voorverkoop van de postzegel "Koninklijke Opera Wallonië". Bij één ervan werd de provinciale competitieve tentoonstelling " Antwerpen" georganiseerd onder de betiteling NETHAPHIL '87 in het R.M.S. -  Ernest Staeslei te Lier.
 
In het competitieve deel namen twee leden deel:


 
Louis Carrez
Jan Van Gansberghe
Censuur op burgerlijke en militaire post tijdens WO II
Hongarije uitgifte 1881 - 1899
Verzilverd brons
Verguld zilver
66 %
82 %

Met een met de hand geschreven brief (wat toen al heel uitzonderlijk was) werden de leden van onze club uitgenodigd voor een bezoek op 13 + 14 juni 1987 aan de tentoonstelling met Voorverkoop "Toeristische zegels" door de vrienden van De Posthoorn in de gemeentelijke jongensschool te Keerbergen. Het maakte alleszins indruk, want De Postiljon was zéér goed vertegenwoordigd in de gemeentelijke jongensschool te Keerbergen. De postzegeluitgifte met de alom gekende "Heimolen" viel ook erg in de smaak en wij vonden deze omslag terug in de archieven.
 
 

 
Plezant was het ook op 20 juni, wanneer onze leden met een hele delegatie hun kegeltalenten toonden tijdens een door de Biekes georganiseerde kegelnamiddag in café "Bij Peggy".

Onze leden wonnen er zelfs het spel tegen de gelegenheidstegenpartij "de darren" en kregen een aandenken aan de plezante namiddag in de vorm van een mooi schotel mee.

Om ons nog beter kenbaar te maken, wanneer wij op uitstap gingen, voerde de voerde clubbadges in: op aluminium gegraveerde opsteekbadjes, die ons in de volgende jaren nog vaak van nut zouden zijn. Deze werden de eerste keer getoond bij een groepsbezoek aan de internationale ruilbeurs, georganiseerd door Po Lu Si te Beerzel op 28 juni 1987.

Naast plezier was er ook de ernst met het oog op de clubkas. In de lente en zomer deden leden hun best om tombolaprijzen te vergaren voor de tombolastand tijdens de gemeentelijke rommelmarkt op 15 augustus 1987 en anderen bemanden de stand in de dorpskern met succes. Uitverkocht na slechts twee uurtjes!

Op 13 september 1987 reden wij met 54 deelnemers aan de clubreis via Leuven, Tienen en Tongeren - met oponthoud bij de overdekte antiekmarkt in het Centrum - richting Luik en dan via de baan Luik - Maastricht naar Mortroux voor een bezoek aan het museum van het wiel, waar ons allerlei aspecten uit het plaatselijke leven uit voorbije jaren duidelijk gemaakt werden.

Kort na de middag arriveerden we op onze derde stopplaats én hoofddoel van de reis, de steenkoolmijnen te Blégny - Trembleur. Het middagmaal, dat we er nuttigden herinnert zich menigeen - jaren later - nog. Het was net of er was een pepervat in de tomatensoep gevallen en doorschuiven maar naar iemand, die precies dat zo graag mocht.

Na het middageten waren er twee keuzemogelijkheden. Zij, die het midden van de aarde naderbij wilden leren kennen, daalden mee af in de steelkoolmijnen gevolgd door het bekijken van een documentaire film en bijhorend museum.

 
cfr. diverse foto's in het fotoarchief

De anderen konden bovengronds via het museum ook een indruk krijgen van de mijntoestanden- en gebruiken en/of een opstijging van de steenberg maken met de "Alligator". Een geluk voor ons dat wij die namiddag binnen droog zaten, want buiten regende het toen pijpenstelen.

Omstreeks 18u vertrokken we terug richting Boortmeerbeek, waar wij nog smulden van de koude schotel, aangeboden door de club en "De Biekes" als afsluiter van onze gezamenlijke geslaagde clubreis.

 

Het bestuur van V.B.P. Aarschot stuurde ons een uitnodiging voor hun postzegeltentoonstelling en voorverkoop Jeugdfilatelie met afbeelding "Suske en Wiske", een evenement dat doorging op 3 en 4 oktober 1987 in het Sancta Maria Instituut te Aarschot, naast de O.L.V Kerk. Het merendeel van de geïnteresseerde leden - want dat waren er verschillende - opteerde om op 3 oktober 1987 te gaan, om hun clubdag op 4 oktober niet te missen.
 
 

Op 17 + 18 oktober 1987 organiseerden de vrienden van Begijnendijk een tentoonstelling, omkaderd met hun nationale ruildag én een rommelmarkt in de gemeentelijke scholen in de Bruynlaan te Begijnendijk. Wij opteerden ook hier om er in een grotere groep aanwezig te zijn.

Enkele dagen later - tussen 23 en 25 oktober 1987 - organiseerde de club Antoon Spinoy Mechelen de 14de intergewestelijke tentoonstelling in zaal Misca, feestzaal Forum aan de leermarkt te Mechelen.

Ze mochten op ons rekenen voor deelname in het competitie deel. Verder viel ook onze grote delegatie aan bezoekers op.

Voor onze delegatie was er de beker en voor de individuele deelnemers een herinneringsplaquette.

Wij lazen in het clubarchief, dat ze de slechtste resultaten ooit scoorden. troost was wel, dat blijkbaar ook de andere clubs op slechte quoteringen vergast werden, wat uiteraard tot heel wat discussies leidde tussen de diverse clubvoorzitters.

Wij beschouwden het geheel uiteindelijk als een duw in de rug geven, om er in het vervolg nog beter tegenaan te gaan.
Voor onze club namen er aan deel:

 
Jeugdklasse
Jan Kempenaers

Sport

Diploma

55 %
Volwassenen
Bertha Van Dessel
Ida Van Rillaer
Lydia Vandersloten

Bloemen
Europese landkaarten & vlaggen
Het leven van Georges Washington

Diploma
Diploma
Zilver
 
53 %
54,66 %
71,33%

Wegens forfait van de filatelisten uit Gent, kreeg De Postiljon onverhoopt de organisatie van de 13de federale postzegeltentoonstelling toebedeeld tussen 6 en 8 november 1987. Deze ging door in de Rijksschool, Tiendeschuurstraat te Kampenhout. Het geheel was meteen ook onze 12de clubtentoonstelling.
 

Spijts alle moeite verkregen wij geen voorverkoop en De Postiljon stelde zich tevreden met een gelegenheidsafstempeling, door de club zelf ontworpen met als thema de verschillende fases van zaad, via wortel tot witloof.

cfr Uitgiftes " gelegenheidsafstempelingen"

De manifestatie werd buiten onze wil om ook ontsierd, omdat toen plots het inmiddels welgekende verplichte kadergeld in voege trad. Waar we vroeger de kaders gratis in bruikleen kregen van de postdiensten, diende er ineens 100 BF per kader neergeteld te worden.


De kosten liepen dan ook onverwacht hoog op en wij waren bang voor de financiële kater. Gelukkig bracht de tombola én het mandje aan de ingang, naast de opbrengst van de tap, voldoende fondsen in kas om alle onkosten te betalen. Alle werkende leden droegen ook de nieuwe clubbadges en maakten de bezoekers duidelijk tot wie ze zich konden wenden bij vragen omtrent onze club en onze clubwerking.

Voor onze club namen in competitie deel:


 
Jeugdklasse
Jan Vandersloten

An Beullens

Volwassenen
Georges Feyaerts
Marcel Cypers
Jules Vandersloten
Lydia Vandersloten

Ida Van Rillaer 

 

In het wild levende zoogdieren in
Europa en Afrika
Muziekinstrumenten
(Buiten competitie gekwoteerd)

Personaliteiten op kalender
Evolutie in de bemande ruimtevaart
Olympische wintersporten
Het leven van Georges Washington
1732 - 1799
Europese landkaarten & vlaggen

Diploma

Groot zilver


Diploma
Zilver
Diploma
Zilver

Zilver

 

52 %

79,66 %


50 %
74 %
56 %
71,33 %

71,33 %

De pers besteedde heel aandacht aan onze tentoonstelling en die publiciteit leverde uiteindelijk ook nieuwe leden op.
Cfr. In de pers 1987
 

In de archieven vonden wij ook een spoor terug van een bezoek van enkele bestuursleden aan de grote internationale ruilbeurs, ingericht door Philatelia Hobby Club Wemmel tijdens het weekend van 21 en 22 november 1987, alleen de precieze datum stond er niet bij. Wat we wél terugvonden, was dat dit alles doorging in zaal SKC nabij de Sint Servaeskerk te Wemmel.

Tijdens hetzelfde weekend stond in Gent de internationale competitieve Cosmophil '87 op de agenda, met als doelgebied aëro- en astrofilatelie. In het palmares prijkte ook de naam van Marcel Cypers met zijn verzameling "Evolutie in de bemande ruimte", ook al kreeg hij destijds slechts een deelnemingsdiploma voor de moeite.
 

Op 6 december 1987 vond de Sint de eerste keer de weg naar de club en zorgde voor een pakje voor elkeen.

Het laatste bezoek aan een voorverkoop in 1987 was op 12 december. Deze ging door in de feestzaal van het stadhuis te Aalst en liep in het kader van de 100ste verjaardag van de kranten "Le Soir" en "Het Laatste Nieuws".
   

Ook hier konden wij uit archiefstukken concluderen, dat er een delegatie van onze club vertegenwoordigd was.