De Postiljon, jaar per jaar...

 1986 

De 16de algemene jaarvergadering op 5 januari 1986 verliep net iets anders dan anders. Nadat er getoast werd op het nieuwe jaar met kleine belegde toastjes en een lekker aperitief én nadat alle gelegenheidstoespraken waren afgerond, deden onze drie jongste leden hun intrede als Driekoningen. In bij mekaar gezochte spullen en lakens brachten ze enkele traditionele drie koningenliedjes en gingen daarna met hun geldbuidel rond ten voordele van onze clubkas. Het ging hier om maar liefst 2100 BF.
 
Bart, An en Jan zongen voor ons enkele mooie driekoningenliedjes
 
Enkele belangrijke punten uit de vergadering:
 • Ida Van Rillaer werd bestuurslid en werd mee verantwoordelijk voor de teksten in het clubblad.
 • Karel Lamberts diende eind 1985 zijn ontslag in als bestuurslid
 • Het lidgeld werd verhoogd: Volwassenen: 150 BF - Jeugd t/m 16 jaar: 75BF
 • Francis Dochez informeerde ons, dat hij in de loop van 1986 voorzitter zou worden van de club van Vilvoorde en diende zijn ontslag in omdat hij naar Vilvoorde verhuisd was en daar tot voorzitter benoemd was van de lokale filatelieclub.
  Hij stelde zelf "ik moest mijn bestuursfuncties in Boortmeerbeek opgeven, maar de vriendschap bleef verder bestaan". Hij bleef nog verschillende jaren gewoon lid, omdat ons reglement een combinatie van twee bestuursfuncties in twee verschillende kringen niet toeliet.
 • De familiekaart aan 300 BF werd ingevoerd.
  Daardoor zou het aantal lidkaarten even een duik maken. Eind 1985 sloten wij af met 112 leden en 1986 startten wij met 96 lidkaarten.
 • Sponsoring - om wat meer financiële armslag te krijgen - wordt ingevoerd d.m.v. reclame in het clubblad. De eerste keer was dit in maart 1986.
 • Er werd beslist om nog meer te gaan werken met forse verminderingen bij bv clubfeest en/of reis en dit a.h.v. de aanwezigheidslijst in de club.
 • Onze club duidde als vertegenwoordiging bij de gemeentelijke culturele raad Frans Maes aan, die zijn vrouw Annie opvolgde om zo mee enige grip te hebben op de toekenning van toekomstige gemeentelijke subsidies in de komende jaren. Wij koesteren alleszins de hoop dat de nieuw samengestelde raad onze club wel als volwaardige culturele partner zal aanzien.
  Later zou blijken dat er een nieuwe subsidieregeling tot stand zou komen, gemeten aan het activiteitenprogramma van elke vereniging, dus ook de onze.
En zo werd dit het team, dat de club leidde:
 
Interimvoorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad

Penningmeester
Hulpsecretaris
Nieuwighedendienst
Afgevaardigde cultuurraad
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Annie Verschaeren
Frans Maes
           "
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Haemels Hortense
Jos Casteels

Op 1 en 2 februari brachten wij in groep een bezoek aan de postzegeltentoonstelling met voorverkoop rond het thema "Folklore" in de gemeentelijke feestzaal te Nossegem.
 

In de archieven lazen wij dat er enkele leden actief aan deelnamen (maar de namen vonden wij niet terug) én ook dat de club beslist had ook er in groep naartoe te gaan bij o.a. de receptie op 31 januari én tijdens het weekend en er gezellige dagen door te brengen.

De Postiljon gaf forfait voor deelname aan de carnavalstoet in Hever op 9 maart 1986. In plaats van geld te spenderen voor de huur van kleding en de opmaak van de wagen, zegde de club haar hulp toe bij de organisatorische kant van de stoet en het erop volgende bal. Wij verkregen het recht om broodjes te verkopen en stonden in voor de tap in zaal Movri om zo wat geld voor de clubkas te vergaren. 
Dat belette ons niet om tussendoor ook te genieten van de groepen die voorbijtrokken.
 

Wij zagen in de stoet zelfs onze sjeikkostuums, die wij eerder zelf ineen hadden gestoken, terug. En oude herinneringen kwamen dan ook weer boven.

Op 19+20.04.1986 stelde ons lid Edmond Cannaerts zijn verzameling "Rolzegels" op tijdens de filatelistische tentoonstelling LEDA '86 te Lede. Het leverde hem een deelnemersdiploma op.

Op 26 en 27 april 1986 hield de Federatie haar 25-jarige lustrumviering in het centrum "De Ceder" te Deinze. De Postiljon vaardigde er enkele bestuursleden af en woonde er de academische zittingen bij. Verder werd er aandacht besteed aan een film en documenten van ProPost en werden enkele nieuwe filatelistische catalogi uitgebreid gepromoot.

Op 24 mei 1986 bezocht een delegatie van het clubbestuur de 1ste grote ruilbeurs én tentoonstelling van de Vilvoordse postzegelclub (Sinds begin van 1986 de opvolger van Germinal Vilvoorde met in het bestuur ons ex lid Francis Dochez), dit n.a.v. de opendeurdagen bij het Hoger Instituut voor Tuinbouw te Vilvoorde. Gezien bij deze gelegenheid ook een prachtige bloemenshow, een parkbeeldententoonstelling, computergestuurde serrecomplexen en nog zoveel meer te bekijken was, was de belangstelling ook enorm (naar schatting zo'n 30.000 bezoekers).

n de periode 30 mei t/m 1 juni 1986 vierden onze vrienden van Keerbergen duchtig mee met de lokale viering van 950 jaar Keerbergen en deden dit o.a. door middel van een uitgewerkte tentoonstelling met speciale dagafstempeling. Uiteraard was onze club hier ook opvallend aanwezig, zowel bij de officiële receptie op 30 mei als tijdens het weekend.

De manifestatie ging door in de openbare bibliotheek aan het gemeenteplein te Keerbergen. Ook de karren- en wagenstoet - opgezet door "De Botermolen" kon bij menig lid op belangstelling rekenen.

 
Bart Daems bij de wagen met als thema "De Boerenkrijg".

Onze club had de ambities om in 1986 zelf terug een voorverkoop met tentoonstelling te organiseren en had zich gefocust op de geplande editie rond "Belgisch bier". Jammer genoeg willigde de toenmalige minister van PTT ons verzoek niet in. Dat was in april een fikte domper op het optimisme binnen de club

Op 8 juni 1986 stond onze volgende clubreis op het programma. 's Morgens trokken wij met een luxeautocar met als tussenhalte Maastricht naar Valkenburg.

Als eerste punt voor de groep van 51 deelnemers aan de clubreis (deels van onze club en deels van De Biekes) stond een boottocht met een luxepassagiersschip op de Maas op de agenda, waarna een bezoek volgde aan de mergelgrotten Sint Pietersberg.
 
's Middags wachtte ons een lekkere maaltijd op de maaspromenade en in de namiddag kon iedereen in Valkenburg (NL) vrij genieten van de terrasjes en/of enkele toeristische attracties. Enkelingen van het bestuur herinneren zich Valkenburg het best omwille van de "uiterst goedkope omeletjes" en "extra dure" ijsjes.

Het was onze eerste clubreis met ingecalculeerde aanwezigheidskortingen voor de leden.

Ook in deze zomerperiode vonden er geregeld eendaguitstapjes plaats tussen leden onderling, waarover in de club log lang nagepraat werd.

In de archieven vonden wij hier een voorbeeld van zo'n trip, met als bestemming Scheveningen (Nederland)

Hier werd er samen met enkele leden een bezoek gebracht aan het Casino, de rozen-tuin en uiteraard ook aan het strand.
 
Meer foto's zie "Gezellig samen"
 
Op 26 juli 1986 ging in Schiplaken de stoet uit n.a.v. de 100 jarige Maria Melania Schoeters, bijgenaamd "Mieke van Nantes" (°22/7/1886 - + 16/3/1986). Onze Frans had het steevast over "tante Mieke" terwijl het in feite om een tante van zijn eerste (overleden) echtgenote ging en in feite een "groottante" van hem was.

Er werd druk gepromoot binnen de club om de stoet te gaan bekijken en er al dan niet zelf aan deel te nemen. Er werd echter niet geopteerd om een eigen praalwagen uit te bouwen of om opnieuw als facteurs mee te doen, maar verschillende leden waren wél actief betrokken bij het uitwerken van ideeën, die tijdens de optocht gerealiseerd werden, hielpen mee met het maken van kleding en/of het uitlenen ervan en nog meer leden stonden langs de weg om te gaan kijken.  
Cfr foto's Stoet Mieke van Nantes
  
Tijdens de gemeentefeesten in het dorp 15, 16 en 17 augustus liet de club zich ook opmerken, o.a met broodjesverkoop tijdens de drie dagen ten voordele van de clubkas.  
1. Op 16 augustus bij de organisatie van de 2de bierprins- en prinsesverkiezing in de Movri.

De club had binnen haar rangen opgeroepen om kandidaat te zijn én de familie Maes maakte opnieuw mee deel uit van de organisatie. En met succes.

Ongelofelijk hoe zwaar zo'n klein pakje bierflesjes doorwoog bij een gestrekte arm !
En wist u dat er zoveel verschillende merken bier in eigen streek gebrouwen werden?

In alle geval, wij waren er weer graag bij en zagen José tot bierprinses kronen.
Cfr Foto's Bierprins- en prinses 1986
Gerrit - de winnaar van vorig jaar legde het lint om bij José Verschaeren
2. Op 17 augustus: Rommelmarkt
 
In de dorpskom had de club tussen de vele traditionele kraampjes van de rommelmarkt ook een stand mét versnaperingen én tombola. Wij zorgden eveneens voor vrijwillige helpers bij de tapstand bij de ambachtenbeurs in de Movri .

Minpuntje was wél, dat burgemeester Bogaerts ons voor de drie dagen een vaste vergoeding per verkocht broodje had beloofd maar ons - omdat wij meer hadden verkocht dan dat hij dacht -bij de afrekening véél minder uitkeerde. Zoiets levert altijd een wrang gevoel op, zeker als onze mensen zo uitmuntend hun best hadden gedaan.

Op 14 september was onze club prominent aanwezig bij de grote gewestelijke ruildag en 17de hobbyshow - een organisatie van Hobbyclub Lokeren - in het cultureel centrum aan het Kerkplein te Lokeren

Een week later, op 22 september zag men ook verschillende clubleden bij de grote ruildag in zaal Forum te Beerzel, een organisatie van Hobbyclub Polusi te Beerzel. Dit n.a.v. hun bijzondere jubileumexpo n.a.v. hun 20 jarig bestaan waarvoor wij een fijne invitatie kregen.

De bezoekende delegatie kreeg als eerbetoon voor hun bezoek zelfs een herdenkingsplaquette mee als dank u wel.

Op 27 en 28 september namen enkele van onze leden deel aan de 12de Federale postzegeltentoonstelling in Mechelen met voorverkoop "Constant Permeke", een organisatie van de kring Karl Denckens in feestzaal "De Nieuwe stad" in de Mahatma Ghandistraat. Vele andere leden brachten ook een bezoek in de zaal aan de Mahatma Ghandistraat te Mechelen. Kortom De Postiljon was actief aanwezig.
 

Namen er in competitie aan deel:
 
Marcel Cypers
Jules Vandersloten
Ida Van Rillaer
Lydia Vandersloten

Jeugdklasse
Jan Vandersloten

Christophe Dochez

 
Evolutie in de bemande ruimtevaart
Olympische winterspelen
Europese landkaarten en vlaggen
Het leven van G. Washington


Het ABC van de wilde zoogdieren

Mens en natuur
Zijn deelname was geregistreerd
onder club van Vilvoorde
Brons
Brons
Verguld brons
Verguld zilver


Zilver

Zilver
63 %
61,40 %
66,60 %
82,80 %


70,75 %

74,50 %

 

 Lydia kreeg er voor haar uitmuntende resultaat een groot souvenirbord mee naar huis.
 
Vele andere leden brachten ook een bezoek in de zaal aan de Mahatma Ghandistraat te Mechelen. Kortom De Postiljon was actief aanwezig.

Op 4 en 5 oktober 1986 organiseerde kring "het scharnier" te Eksel haar filatelistische tentoonstelling, omkaderd met de voorverkoop van de postzegel "Koninklijke academie voor Nederlandse taal- en letterkunde" in de Jongensschool te Eksel. Op 5 oktober was de club er alleszins prominent vertegenwoordigd, getuige de FDC die we terugvonden in ons clubarchief.

 
In het weekend van 17 t/m 19 oktober stond er te Geel een grote hobbytentoonstelling met infostad rond de clubwerking van de Geelse hobbyclub op het programma. Gezien de goede banden met deze club in de beginjaren van De Postiljon, werd onze delegatie er met open armen ontvangen.

Hetzelfde weekend, op 18 + 19 oktober 1986 stond er ook een delegatie klaar voor deelname aan de 13de intergewestelijke tentoonstelling in de Vlierkensstraat te Vilvoorde. In het reglement stond, dat verzamelingen ingewacht werden van drie volwassenen en twee jeugdleden per deelnemende club.  Zo gezegd, zo gedaan. Hierna de namen van onze deelnemers:
 
Volwassenen:
Ida Van Rillaer
Jules Vandersloten
Lydia Vandersloten

Jeugdklasse:
Jan Kempenaers
Jan Vandersloten

 

Europese landkaarten
Olympische wintersporten
Het leven van G. Washington
1732 - 1799

Sport
In het wild levende zoogdieren in
Europa en Afrika

Zilver
Verzilverd brons
Groot zilver


Zilver
Verzilverd brons

73 %
66 %
79,50 %


72 %
68 %
 
We kregen met onze behaalde 3de plaats deze grote beker mee naar huis voor onze trofeeënkast.

Tijdens deze competitie naam nog een verder lid van onze club deel, maar dan voor De Posthoorn - Keerbergen - Dat was Paul Vandormael met Ierland "Algemeen", die met deze verzameling 69 % scoorde = Verzilverd brons

Eind oktober volgde een rondschrijven van de gemeente, waarbij de lang aangekondigde subsidieregeling, gemeten aan het activiteitenprogramma, van kracht wordt. En aangezien onze club elk jaar weer een druk afgewerkt programma kan voorleggen, hopen wij dat onze club eindelijk wat meer aanzien én financiën krijgt.

Bij verschillende clubactiviteiten van De Postiljon zagen wij herhaald een delegatie van hobbyclub Machelen. Toen op 1 en 2 november 1986 met hun tentoonstelling uitpakten, met extra aandacht voor de filatelie, was de club op 2 november dan ook graag aanwezig in zaal Nova te Machelen om ook hen een plezier te doen.

Een andere kring van Machelen - met name "Ons stokpaardje" zette op 8 en 9 november een postzegeltentoonstelling op het getouw n.a.v. hun 25-jarig bestaan in zaal Floreal te Machelen. Op 9 november trok het clubbestuur hier extra tijd voor uit voor een uitgebreid bezoek.

Op 15 november ging onze clubafvaardiging kaarten bij Peggy. Bij uitstappen gingen ze met ons mee en zo konden wij de reiskosten drukken. Het was dan ook vanzelfsprekend dat wij ook hen eens plezier gunden. Ook al waren wij helemaal geen kaartkampioenen. Een aantal leden kregen er wel de smaak te pakken van het kaarten en ze zouden zich later ook elders in het kaartcircuit mengen.

Bij de 6de ruildag, georganiseerd door De Posthoorn te Keerbergen, op 30 november 1986 in zaal 't Kasteeltje te Keerbergen, was niet alleen het clubbestuur vertegenwoordigd, maar tekenden ook heel wat gewone leden present.

Op 6 en 7 december organiseerde FILA Kortenberg haar jaarlijkse hobby-tentoonstelling in de turnzaal van de gemeentelijke jongensschool te Kortenberg en onze club was er opnieuw graag bij.

Een klein souvenirbordje met de symbolische handen, die mekaar de hand geven, gaf excellent de sfeer tussen onze kringen weer.