De Postiljon, jaar per jaar...

 1985 

Bij onze 15de algemene ledenvergadering op 6 januari 1985 werd er vóór de toespraken en herverkiezing van het bestuur geopteerd voor belegde aperitiefhapjes en aperitiefjes voor de leden. Het bestuur bleef ongewijzigd. De vergadering zelf startte met een kort herdenkingsmoment voor twee leden, die ons in 1984 ontvielen: Jean Vertongen en Victor Verbeeck. 
 

De teneur van toen was wel, dat er teveel leden nooit naar de club kwamen en/of hun abonnementen niet tijdig kwamen afhalen. Onder het motto "Kaf van het koren scheiden" werd beslist een waarborgsom te gaan vragen voor de abonnementen en werd overleg gepleegd hoe wij de actieve leden nog meer zouden kunnen belonen en/of de niet actieve leden afstoten. De grondige verandering inzake de benadering van deze ledenpolitiek leidde er op korte tijd toe, dat 24 "papieren" leden spontaan afhaakten.

Wij lazen in het clubblad "Wij hebben gewikt en gewogen en de balans is heel goed en ten voordele van de echte leden". De teller stond op 85. De club kon een nieuwe doorstart nemen en deed dit ook.

Een ander idee dat ten uitvoer kwam, was de introductie van een ideeënbus in het clublokaal, waarin elk lid suggesties en/of commentaren t.o.v. het bestuur kwijt kon. Deze bus zou er uiteindelijk verschillende jaren staan, maar slechts heel weinig gebruikt worden.

Postzegelclub Breughel Asse - Zellik verkreeg op 16 maart 1985 de voorverkoop van een reeks postzegels "Gentse Floraliën" met bijhorende bijzondere afstempeling. Namens De Postiljon was een groep leden naar daar afgezakt en brachten een reeks FDC's als souvenir mee naar Boortmeerbeek.
 

Daags erna, op 17 maart 1985 trok de carnavalstoet opnieuw uit in Boortmeerbeek en ook deze wilden onze leden om geen geld missen.

Na tal van voorafgaande voorbereidingen aan de ombouw van de carrosserie van onze "oude" wagen tot draagvlak met "Chinese muur" en nadat wij ons in Chinezen hadden verkleed vertrok de stoet aan de Laar met aankomst in de dorpskern. De kleding, die wij vorig jaar zelf hadden gemaakt, werd ingeruild voor "Chinese klederdracht"-in een uitleenwinkel ter zake en zo kon de club de kosten gevoelig drukken.
 
34 leden deden actief mee bij deze optocht door Boortmeerbeek

Wie herinnert zich Boudewijn, die zich als vrouw had verkleed met reuzengrote borsten en met hoge hakken en zo de stoet mee rond stapte. Dat had hij wél geweten. Amaai zijn voeten en benen !

Nadat de stoet ontbonden was, konden de carnavallisten terecht in de Movri voor een gezellige carnavalparty. Tijdens die party zagen wij Boudewijn - als vrouw - ook dansen met andere mannelijke deelnemers aan de stoet en dat lokte uiteraard heel wat hilarische reacties uit.

Op 13 en 14 april 1985 organiseerden postzegelklub Nossegem en Echo vzw in het kasteel van Humelgem een postzegeltentoonstelling en nodigden onze leden hierbij uit. Wij gingen er naartoe met een serieuze delegatie en "pindanootjes" dat we er gegeten hebben en flessen champagne dat er gekraakt werden. Onvergetelijk!

In het kader van "1985 Jaar van het openbaar vervoer" ging op 4 mei 1985 op vele plaatsen in België de voorverkoop van een reeks treinen door. Dicht bij huis was dit in Mechelen en de deze ging door als organisatie van de club Arphi. Onder het motto "filatelistische kringen steunen mekaar", was De Postiljon er met verschillende leden present en samen genoten we van de reeks nieuwe postzegels en de fraaie gelegenheidsafstempeling.
 
 

In de periode 25 mei t/m 9 juni 1985 liepen de festiviteiten rond 875 jaar Nossegem. In feite werden deze georganiseerd door de dorpsraad van Nossegem, maar de postzegelklub van Nossegem bood gedurende de hele periode een helpende hand.

Zij nodigden via het clubblad ook de verschillende bevriende kringen uit om mee te komen genieten van muzikale optredens, tentoonstellingen, circus, demonstraties, binnen- en buitensporten en uiteraard ook om hun rommelmarkt met barbecue én optreden van een volksdansgroep en Willem Vermandere te komen bezoeken.

De Postiljon was er een graag geziene gast en wij hielden en klein souvenir aan over.

In juni kwam de bevestiging binnen voor een bezoek in groep bij Brouwerij Haacht op 16 juli. Om 14 u werden wij er hartelijk ontvangen en de rondleiding ging van start om 14.30u. Dat was allemaal heel leerrijk en wij ontdekten ze samen de werkplaats van menige Postiljonner.
 

Omstreeks 15.30 u stond er een proeverij op het programma, aangevuld met een koffietafel, waar bij broodjes en bier nog menig verhaal werd opgedist.  Samen werd er een toast uitgebracht op onze club - die ondertussen 15 jaar op de teller had staan. Een uitstap dicht bij huis met een 40-tal leden en oh zo interessant !

Onze filatelistische vrienden uit Heist op den Berg bezorgden ons een gelukwenskaart n.a.v. de 15de verjaardag van onze club en voegden er tegelijk een klein souvenirstuk aan toe.

Tijdens de zomermaanden zochten leden onderling mekaar ook geregeld op om er samen op uit te trekken. Een geliefd traject, waar zo menig Postiljonner naartoe ging was de Oosterschelde in Nederland, meer bepaald het plaatse Scherpenisse op het eiland Tholen.

Ten tijde vóór de Oosterscheldedam was het er een waar paradijs om er mosselen, oesters, knokkels en uiteraard niet te vergeten "krabben" te gaan vangen. Fantastisch was ook om al het gevangene 's avonds gezamenlijk op het thuisfront te verorberen.
 

Op zondag 11 augustus 1985 werden de jaarlijkse gemeentefeesten in de dorpskom afgesloten met een bierprins en bierprinsesverkiezing in de Movri. Het locale feestcomité had hierbij alle verenigingen aangeschreven om hun kandidaat of kandidate voor te dragen. Bij de organisatie van de avond zelf had De Postiljon - bij hoofde van Frans, Annie en Suzy - zelf trouwens ook een stevige lepel in de pap te brokken.

Onze club legde de vraag voor aan de leden en hadden eerst als kandidaat Benny Fonderie op het oog om onze kleuren te verdedigen, maar omwille van omstandigheden kon hij niet meedoen en Sylvain Wuytack sprong voor hem in. Onder luid applaus van de grote clubafvaardiging deed hij zijn best om de vragenrondes en spelletjes zo goed mogelijk door te komen, met als resultaat een tweede plaats. Ons lid Jokke Schoovaerts kwam ook op, maar speelde voor "De Biekes". Ook voor hem werd geregeld mee gesupporterd.

Naast de vragen waren de spelletjes natuurlijk de grote attractie. Bierkartons vouwen en vullen, kaartjes gooien, 24 flesjes tegelijk overbrengen, een ring om een flessenhals werpen en vele andere, waarbij ook het publiek deels in het spel betrokken werd.
 
 
Ida en Sylvain tijdens het publieksspel
Bierprins - en prinses 1985 werden uiteindelijk "Gerrit I en Hilde I"
Cfr Foto's "Gezellig samen"

De club organiseerde op 25 augustus 1985 een groepsreis naar Blankenberge, met als uitschieters een bezoek aan het huisje van Majutte en het bewonderen van de bloemenstoet op de dijk.

Het huisje van Majutte was voor velen de onbekende. Buiten kon men er met de hand de dakgoot aanraken en daar zouden wij onze volle buslading binnen kunnen? En wat bleek - dat er binnen ruimte zat was voor ons allemaal.
 

De eigenaar vertelde ons een boeiend verhaal over de geschiedenis van Blankenberge en daarna genoten we samen van de zee en de kustlijn met voor menigeen ook een leuk ritje op de lustige velodroom.

In de namiddag stond de bloemencorso op de dijk op het programma. Nadat wij van de stoet hadden genoten, werd de dag afgerond met een wandeling door de vissershaven en een stevige pot en pint.

 
 
 Meer foto's Cfr foto's "Clubreizen"

De Biekes hadden ons bij onze clubreis vergezeld. Onze groep bracht wat later met plezier een tegenbezoek bij hun activiteit "een handwerktentoonstelling met pannenkoekenbak". Ook dat werd best gezellig!

Na de vakantiemaanden stond Club Deynckens te Mechelen garant voor het goede verloop van de 12de intergewestelijke tentoonstelling op 7 + 8 september 1985 in de feestzaal aan de Mahatma Ghandistraat.

 
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer
Lydia Vandersloten

Jeugdklasse
Jan Vandersloten
Personaliteiten op kalender
Europese landkaarten
Wijnbouw en wijn


In het wild levende landzoogdieren in Europa
en Afrika

Wie de vijfde man was en welke exacte scores ze er met welke verzameling scoorden, was in de archieven niet terug te vinden.
Wel ontdekten wij dat onze leden gezamenlijk de 4de plaats behaalden. En de beker staat ook nog in onze trofeeënkast.

Dankzij de grote toeloop van onze leden en de ambiance na de proclamatie werd de ontgoocheling samen de andere bezoekende leden snel doorgespoeld.

Wat we wel ontdekten via fotosouvenirs is, dat er ook heel wat leden op 8 september een bezoek aan de beurs combineerden met het bijwonen van de bloemen- en groentecorso en de 34ste folkloristische Klokkenworp te Mechelen met naast de prachtig opgemaakte praalwagens ook ruimte zat voor o.a. steltlopers, opzwepende muziek gebracht door muziekkorpsen, harmonies, drumkorpsen, showbands enz.

De praalwagens, die voor het merendeel ook competitief beoordeeld werden, hadden vele ronkende namen. Enkele voorbeelden: Muizenjacht in de bakkerij, Aards Paradijs, Met de hoed in de hand ...., Perron Mechelen, Van pool tot evenaar enz.
De wagen "De Smurfen" tijdens de optocht - Cfr. Foto's 1985

Buiten competitie en als afsluiters van de parade presenteerden de provinciale tuinbouwschool de bloemenwagen "Het staat in de sterren geschreven", de beplantingsdienst van de stad de bloemen- en groentewagen "Dodoens" en de luxekoets - eveneens van de beplantingsdienst - leidde de bloemenfee rond.

Tijdens het klokkenwerpen speelde omstreeks 15.30 u op de Grote Markt stadsbeiaardier Jo Haazen enkele intermezzi op de beiaard.

Samen met de vrienden van filatelieclubs van Nossegem en Vilvoorde én De Biekes trokken wij er met twee bussen op 3 november 1985 op uit met bestemming Brugge.
Voor onze club zelf namen destijds 36 leden deel aan de uitstap.
 

Nadat de twee stadsgidsen ons met brio in de voormiddag door het centrum loodsten en er tochtjes op de reien gemaakt werden, was 's middags iedereen vrij voor het middageten of een wandeling door de stad.

Om 16 u vertrokken de bussen naar Sint Andries waar wij in RMS IV aan de Manitobalaan te Brugge een bezoek brachten aan de 11de federale postzegeltentoonstelling,
(1 tot/met 3.11.1985) georganiseerd door Arbefil om de deelnemende leden tijdens de proclamatie ook een riem onder het hart staken.

Onze deelnemers aan de competitieve kregen een schaaltje met koperen inlegstuk (diameter 13 cm) als souvenir mee naar huis en ook een herinneringsdiploma met de gelegenheidsafstempeling van het weekend.

Zo namen voor onze club deel:

 
Jeugdklasse
Jan Vandersloten

Volwassenen
Georges Feyaerts
Lydia Vandersloten
Jules Vandersloten
Ida Van Rillaer

Zoogdieren


Personaliteiten op kalender
Wijnbouw en wijn
Olympische wintersporten
Europese landkaarten & vlaggen

?


Diploma
Brons
Verzilverd brons
Zilver

?


55 %
62,80 %
65 %
70 %

Op 7 en 8 december organiseerde FILA Kortenberg in samenwerking met de vereniging België-USSR, haar 7de hobbytentoonstelling in de turnzaal van de gemeentelijke jongensschool te Kortenberg.

Als afsluiter van een welgevuld jaar was De Postiljon in Kortenberg present met een ruime delegatie en kreeg als dank van de organisatie een souvenirstukje mee voor de trofeeënkast.