De Postiljon, jaar per jaar...

 1984 

Het nieuwe jaar startte met een opgemerkte 14de jaarvergadering op 8 januari 1984. De club telde op dat moment 109 lidkaarten.
 
De pers was ook van de partij en genoot mee met de leden (een 50-tal) van de aangeboden belegde toastjes en aperitiefjes.   
 
Cfr in de pers
 
Tijdens de vergadering werd er in eerste instantie een kort in memoriam ingelast m.b.t. onze in 1983 overleden leden, Armand de Krem en Omer Vloebergh (mede-stichter van de club)
 
      
 
Daarna werden de leden "warm" gemaakt voor de komende deelname aan de gemeentelijke carnavalstoet en de nieuwe geplande clubtentoonstelling. Boudewijn Beullens trad toe tot het clubbestuur en bemande de post als feestleider.
 
En het bestuur kreeg volgende nieuwe samenstelling:
 
 
Interimvoorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad
Penningmeester
Hulpsecretaris
Nieuwighedendienst
Feestleider
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
           "
Frans Maes
           "
           "
Boudewijn Beullens
Jean Luc Vandersloten

Haemels Hortense
Jos Casteels
Francis Dochez
Karel Lamberts
 
Op 18 maart 1984 overleed Jean-Baptist Vertongen, lid van in 1971 en één van onze geregelde tentoonstellers op verschillende locaties. Aan de zijde van zijn vrouw, Hortense - mede bestuurslid - nam hij ook vaak het voortouw in onze club, als het er op aankwam. Onze leden slaagden erin Hortense in die moeilijke dagen op te beuren, zodat zij haar functie binnen het bestuur kon blijven handhaven. 
 
Tijdens het weekend van 31 maart en 1 april vierde de postzegelkring van Zaventem zijn 20ste verjaardag en de viering ging gepaard met een postzegeltentoonstelling en voorverkoop "50 jaar Nationale Loterij" in het cultureel Centrum te Zaventem. Omdat wij ons volop aan het voorbereiden waren voor onze activiteit op 1 april, viel onze clubafvaardiging ter plaatse kleiner uit, dan naar gewoonte. Maar we waren er wel bij.
 
 
Op 1 april 1984 was de club opnieuw op post voor een doortocht door de straten van Hever tijdens de gemeentelijke karnavalstoet. En we waren best met veel met 30 deelnemende leden.
Cfr Fotoarchief

De clubkleding was opnieuw in clubverband gemaakt en onze praalwagen van vorig jaar werd door een groepje leden omgebouwd tot boorplatform met boortoren.
 
Als oliesjeiks konden wij ons eens extra gul tonen en wij strooiden dan met 5000 BF briefjes in het rond.

Het was een tocht met veel commotie en wij haalden zelfs de pers.
Cfr In de pers
 
Eén van de leden had nl. een "afgekeurd lot" rookbommetjes kunnen bekomen en het opzet was om deze één voor één in de boortoren te laten "uitroken". In het begin lukt dat prima tot er plots een vonk oversprong in de doos met de resterende voorraad met als gevolg dat heel Hever dorp in de dichte rook verdween. Eerst sloeg de schrik ons allen om het hart en wij sleurden Frans weg van achter het stuur, maar later konden wij er wel hartelijk om lachen.
 
 
14 dagen later - op 14 en 15 april - organiseerde De Postiljon haar 11de clubtentoonstelling in zaal "Het Molenhof" te Wespelaar om er uitsluitend werk van eigen leden aan het publiek te presenteren. Het geheel verliep niet-competitief.
 
 
Het clubsecretariaat zorgde ook voor een speciale editie van het clubblad, dat aan de bezoekers zou bezorgd worden en waarin de verschillende filatelistische disciplines bondig werden uitgelegd. Verder omvatte het boekje ook de lijst van al onze deelnemende leden:
 
Jeugdklasse
Christophe Dochez
Christophe Dochez

Volwassenen
Hortense Haemels
Annie Verschaeren
Frans Maes
Boudewijn Beullens
Georges Feyaerts
Georges Feyaerts
Karel Boey
Paul Vandormael 
Jules Vandersloten
Jan Van Gansberghe

Francis Dochez
Paul Daems
Francis Dochez
Lydia Vandersloten

Jules Vandersloten
Marcel Cypers
Marcel Van den Eynde
Ida Van Rillaer
Rik Cloetens
Willy Goossens
Jean-Luc Vandersloten
Jeanne Reniers
Annie Verstraeten 

Kinderen
Mens en natuur


Belgische blokken
Italië
Eiland Man
DDR
Voordrukken - Préo's
Personaliteiten op kalender
Poststempels Elstróm
Ierland variëteiten
De kleine staatsleeuw
Volledige wedersamenstelling Hongaarse
10 Krajcar Uitgifte 1881 - Plaat I 
Algemene postgeschiedenis
Krijgsgevangenen in oorlog 1914-1918
Etappengebied in bezet België
Vier presidenten en hun rol
 in de Amerikaanse democratie
Olympische wintersporten
Wedijver in de ruimte
Geschiedenis van de Westerse luchtvaart
Europese landkaarten en vlaggen
Maximafilie toeristisch bekeken
FDC's anders bekeken
Privé uitgiften = België anders
Klederdrachten
Napoleon
 
cfr "In de pers 1984"
 
Tijdens deze tentoonstelling kweet onze pas gekozen jeugdvoorzitter - Bart Daems - zich uitstekend van zijn taak en hield zelfs een opgemerkte toespraak.

Aan de geïnteresseerde bezoekers werd aan de hand van voorbeelden verduidelijkt dat filatelie niet alleen maar postzegeltjes bijhouden inhoudt, maar dat onze hobby zo uitgebreid is en een mooi tijdverdrijf is, waarbij wél geduld en kennis vereist zijn.

In de archieven vonden wij "Niettegenstaande de zware inspanningen van onze leden, kan men niet van een succes spreken. Doch slaagden wij erin de financiële zaak recht te houden en danken iedereen voor de geleverde prestatie."
Eind april ontstond het idee om in ons gezamenlijk clubblad een "prijskamp" in te lassen, waarbij iedereen de oplossing moest zoeken tussen Belgische postzegels. Onder de titel "Doet u mee?" liep dit initiatief enkele maanden, maar omwille van de tanende belangstelling kwam er al in oktober 1984 een eind aan.

Dichtbij huis vond op 18 mei 1984 een hobbytentoonstelling plaats te Tremelo, georganiseerd door De Posthoorn - Keerbergen. Een invitatie tot een bezoek sloegen wij dan ook niet af.
 
In de zomermaanden gebeurde het vaak, dat leden met mekaar er op uit trokken en zo af en toe bleef daar nog documentatie van overeind. Voorbeeld van een daguitstap met twee wagens en 8-tal leden in augustus 1984 - richting Monschau. En dat het plezant was, dat mag duidelijk zijn.    
 
Cfr foto's Gezellig samen
 
Op 26 mei 1984 organiseerde de club van Leuven binnen de schoot van de Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars (de latere KVBP) de voorverkoop rond de tweede rechtstreekse Europese verkiezingen van 14 tot 17 juni 1984 in de grote inkomhal van het stadhuis. Deze stemming verliep in tien lidstaten en in totaal werden er 434 parlementsleden voor het Europees Parlement gekozen.

Ook al was onze club niet gelieerd met de Vlaamse Bond van postzegelverzamelaars, toch ontvingen we een invitatie en hierop werd door een clubdelegatie op ingegaan.
 
De club van Lier kreeg de gelegenheid om op 9 juni 1984 de voorverkoop te organiseren rond het 150 jarig bestaan van de "Koninklijke militaire school" in het Vrij Technisch Instituut te Lier en ook hier gingen met zekerheid een aantal leden op de uitnodiging in, getuige ook volgende herinneringsmedaille.
 
 
 
In juni 1984 publiceerde het clubbestuur op algemeen verzoek van de leden een huishoudelijk reglement met raadgevingen aangaande de ruildienst.

B.P.V. Cosmos organiseerde op 6 en 7 oktober 1984 Cosmophil 84, een astro-aëro filatelistische tentoonstelling in de stadbedrijven EGW te Gent. Hier weten wij met zekerheid dat Marcel Cypers, die zich zeer voor alles wat ruimtevaart interesseerde, er namens De Postiljon op bezoek ging.
 
In november 1984 kwam er het voorstel, waarbij elk lid, die zijn bestellijst voor nieuwigheden binnenbracht tegen het einde van het jaar tegelijk ook een waarborgsom van 500 Fr diende te betalen. Wie naliet zijn postzegels te komen afhalen, kon dan ook maar maximaal tot dat bedrag aan postzegels verkrijgen. Dit werd een noodzaak, omdat sommige leden de club maandenlang met postzegels opzadelden en deze situatie onhoudbaar werd.

Verschillende leden maakten zich ook weer op om zich competitief te meten tijdens de 10de federale postzegeltentoonstelling te Aalst op 3 + 4 november 1984.

 
Buiten onze deelnemers ontdekte men ook vele andere postiljonners bij de prijsuitreiking in "De Nieuwe Madelon" op de grote markt te Aalst.

In de archieven lazen wij verder: "We haalden er mooie resultaten, zelfs eerste prijzen brachten we mee naar huis"  waaronder deze medaille van toenmalig Minister Marc Galle.Informatie uit het archief leerde ons dat er hier 5 leden en 2 jeugdleden aan deelnamen.
Namen er o.a. deel :

 
Marcel Cypers
Francis Dochez
Paul Daems
Lydia Vandersloten

 
Evolutie van bemande ruimtevluchten
Etappengebied in bezet België
Belgische militaire censuur
Het leven van Georges Washington
1732-1799
Diploma
Verguld zilver
Verguld zilver
Zilver
53,65 %
80,33 %
83,33 %
74,80 %

In de archieven lazen wij verder:

"We haalden er mooie resultaten, zelfs eerste prijzen brachten we mee naar huis"

... waaronder deze medaille van toenmalig Minister Marc Galle


 
De federatie kende jaren lang de traditie van steunkaartenverkoop en tijdens deze federale competitieve vond er zo'n trekking plaats in aanwezigheid van o.a. Frans en Annie.
 
 
De Regie der Posterijen organiseerde in het weekend van 17 + 18 november 1984 een voorverkoop n.a.v. de 100ste verjaardag van de geboorte van toondichter Arthur Meulemans op vijf locaties. Eén ervan ging door in de Stadsfeestzaal, Demervallei te Aarschot en kon menig lid bekoren.

Een maand later was de boog opnieuw gespannen, want De Postiljon was prominent aanwezig tijdens de 11de intergewestelijke tentoonstelling op 15 + 16 december in de feestzaal "vooruit" aan de Karthuizersvest te Lier. Ook hier was bij de prijsuitreiking een flinke delegatie uit Boortmeerbeek present. Wij hoopte nog eens op een 1ste plaats, maar grepen er hier net naast met een tweede plaats bij zeven deelnemende kringen.
 

Namen er oa. aan deel:
 
Jeugd
Christophe Dochez

Volwassenen
Jules Vandersloten
Lydia Vandersloten

Mens en natuur


Olympische wintersporten
Het leven van Georges Washington

Groot zilver


Brons
Groot zilver

77,30 %


64,30 %
76 %