De Postiljon, jaar per jaar...

 1983 

Het jaar startte met een gezellig samenzijn met een hapje en een natje na de 13de algemene ledenvergadering op 2.1.1983 met gratis hapjes en drankjes voor de 53 aanwezige leden.

Het ledenaantal situeerde een stuk lager dan begin 1982 en telde begin van het jaar 105 leden.
Er werd een hartig woordje gesproken over een verhoging van de lidgelden, maar uiteindelijk bleven ze ongewijzigd.

In het clubblad volgde een gesmaakte reeks rond thematiche filatelie van Francis Dochez, met o.a.
       1. Welke materiaal te gebruiken?
       2. Het bepalen van het plan
       3. Raadgevingen voor het uitwerken

Paul Daems kroop in de pen rond het aspect postgeschiedenis en er volgde ook hier in vele clubbladen een informatieve reeks en tot slot liep ook de natuurreeks van Karel Lamberts door.

Binnen het bestuur gingen we verder met één dame minder, omdat Monique Peeters haar ontslag had ingediend. Het bestuur werd als volgt:

 
Interimvoorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad
Penningmeester
Hulpsecretaris
Nieuwighedendienst
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
           "
Frans Maes
           "
           "
Jean Luc Vandersloten

Haemels Hortense
Jos Casteels
Francis Dochez
Karel Lamberts

In het archief ontdekten wij ook een A4 herinneringsblad n.a.v. de voorverkoop van de 50ste verjaardag van de vzw "Caritas Catholica met bijpassende gelegenheidstempel dd. 22 januari 1983 van hobby- en verzamelclub te Begijnendijk in de gemeentelijke feestzaal te Begijnendijk.

In het archief ontdekten wij ook een A4 herinneringsblad n.a.v. de voorverkoop "Caritas Catholica" met gelegenheidstempel dd. 22 januari 1983 van hobby- en verzamelclub te Begijnendijk en een herinneringsschaaltje - Hobbyshow 1983: zilverkleurig schaaltje met rode kern met een diameter van 10 cm.
 

Dit duidt erop dat er zeker een delegatie van onze kring bij hen present was.

De club deed in januari 1983 een gooi om in september 1983 de voorverkoop van een uitgifte rond de K.M.O's te bemachtigen via de staatssecretaris voor posterijen - Paula D'Hondt. Er volgde een uitgebreide briefwisseling ter zake. Was er nog hoop op 18 mei bij de info, dat aantekening gehouden werd ter zake, even groot was de ontgoocheling toen op 9 juni 1983 de mededeling kwam, dat alle werk een maat voor niets was geweest.

Op 1 maart 1983 overleed Armand De Krem. Hij was een zeer actief lid sinds 1974 en de club kon altijd op hem beroep doen bij het opzetten van tentoonstellingen en voorverkopen. In het clubblad volgde een "welverdiende en welgemeende hulde" door het bestuur in naam van alle leden.

Tijdens de 10de intergewestelijke postzegeltentoonstelling in de gemeentelijke jongensschool te Keerbergen op 5 + 6 maart was de inzet hoog. Met de twee eerste plaatsen, behaald tijdens de voorbije intergewestelijke competitieves, was de kans reëel dat een derde opeenvolgende keer de 1ste prijs erin zat. Wanneer wij dat zouden realiseren, zou de wisselbeker definitief aan onze club toegekend worden.

Voor onze club namen deel:

 
Jeugdklasse
Christophe Dochez

Volwassenen
Paul Daems
Francis Dochez
Lydia Vandersloten
Jules Vandersloten

 

Mens en natuur


Militaire postgeschiedenis
Etappengebied in bezet België 
Amerikaanse presidenten
Olympische winterspelen

Groot zilver


Groot verguld zilver
Groot verguld zilver
Groot zilver
Brons

78 %


85 %
85 %
75 %
60 %
 
In totaliteit scoorde De Postiljon 383 punten en voor de derde keer op rij de eerste plaats binnen het intergewest: een opsteker voor de club. De wisselbeker was er eentje van formaat en prijkt sindsdien boven op de trofeeënkast in het clublokaal.

Op 12 en 13 maart 1983 organiseerde Germinal Vilvoorde een postzegeltentoonstelling n.a.v. het 10-jarig bestaan van hun club, het 100 jarige bestaan van het stationsgebouw te Vilvoorde én in het kader van het wereldjaar voor communicatie in het bejaardenhuis "Ter Linde".

Naast aandacht voor o.a. miniatuurtreintjes, oude postkaarten betreffende het station en panelen met documenten rond het stationsgebouw, viel ook de 60 vlakken tellende postzegeltentoonstelling in het oog. De Regie der Posterijen zorgde voor de bijzondere dagafstempeling, die ook erg gegeerd was.

Een ruime delegatie van onze club ging op bezoek en wij lazen in een rubriek van Germinal het volgende: "Wij danken de afgevaardigden van de bevriende clubs, die ons een bezoek brachten en door hun interesse ongetwijfeld bijdroegen tot het welsagen van onze opzet"

Drie keer is scheepsrecht: de Postiljon nam op 27 maart 1983 opnieuw deel aan de gemeentelijke carnavalstoet. Verkleed als paters en zusters, met de bisschop bovenop de speciaal voor de gelegenheid gemaakte praalwagen, trok de stoet door de straten van Schiplaken.

 
Om de praalwagen tot stand te brengen had de club een oude wagen opgekocht. Gedurende enkele weken werd met man en macht een kader ineen gestoken, sterk genoeg om onze "zegende bisschop Annie Maes" en haar assistent-zusters te dragen.
Vooraan op de wagen viel de titel "Ieder zijn waarheid", gevolgd door de benaming van onze club meteen op. De kleding, die ook pico bello in orde was, werd voor de gelegenheid ingehuurd.

Voor en achter de wagen één en al devotie? Vergeet het maar ..
Er werd duchtig wat afgelachen. In Schiplaken dorp kregen wij van sommige dorpsbewoners kritiek - dat wat wij deden was heiligschennis enz. .. waarop deze hevige kerkliefhebbers meteen een extra zegening te wachten stond. Dat hoort nu eenmaal bij karnaval. In alle geval, er werd dagen lang over deze stoet nagepraat.

 

In de stoet zelf was er echter nog een andere groep, waaraan verschillende leden - vooral uit de familie Vandersloten - onder de noemer "Het boerenleven" deelnamen.
Zo was Paul Daems die dag in de Postiljongroep present als vrome pater, zijn vrouw Lydia ziet u hier bij de boerinnetjes centraal met pet. Jean-Luc Vandersloten zat vooraan en Nicole Van de Plas was de dame met het witte kapje.

Op 16 april 1983 kwam de filatelistische commissie samen te Brugge om o.a. overleg te plegen over de verschillende tentoonstellingscategorieën binnen de federatie. Er werd gewerkt aan een juistere omschrijving van o.a. de klasse postgeschiedenis, aanpassingen aan criteria van de verschillende reglementen ingevoerd en beoordelingsbladen in detail met puntenindicaties uitgewerkt. Er kwamen ook richtlijnen voor de astrofilatelie.

Van de 10 genodigden aan de tafel waren er effectief 8 aanwezig, waarvan twee van De Postiljon.
 
De Regie der Posterijen presenteerde in het weekend van 16 en 17 april 1983 een reeks van drie nieuwe postzegels in het kader van "Moederdag" met de vrouw in haar arbeidsmidden, de vrouw in het gezin en de vrouw als ondernemingshoofd.

Ze deden dit op vijf locaties in het land, maar de editie in Zaal Wilgenhof te Duffel was voor de leden het best haalbaar en een aantal leden ging er naartoe.

Een weekje later - op 23 en 24 april 1983 - nodigde de Regie der Posterijen de filatelisten uit op 9 plaatsen voor de ververkoop t.g.v. de Dag van de Postzegel, gewijd aan het wereldjaar voor communicatie.

Enkele leden opteerden opnieuw voor een haalbare editie en dat was in Lier, met name in de Academie voor schone kunsten aan de vismarkt.

Op 26 mei 1983 vond in het cultureel centrum / raadzaal van het gemeentehuis van Sterrebeek-Bever een avond voor themafielen plaats.

Dhr Van Cutsem kwam er ten behoeve van verschillende clubs in Vlaams Brabant tekst en uitleg verschaffen over het thematische verzamelen, de opbouw van de verzameling en tips geven om een mooi uitgebalanceerd plan te presenteren. Omdat er verschillende thematische verzamelingen in onze club in de running zaten, was dit interessant en enkele Postiljonners zakten dan ook naar deze thema-avond af.

 
In de clubbladen vanaf juni volgde met de regelmaat van de klok een vertaallijst van filatelistische begrippen (NL -F- E -D) en een lijst met afkortingen en opdrukken op postzegels met de nodige uitleg om zo leden te helpen bij het duiden van sommige stukken.

Op 1 juni 1983 overleed Gustaaf Homère Vloebergh - opnieuw één van de stichters minder. Bij zijn uitvaart was een ruime clubdelegatie aanwezig.

In het clubblad stond: "Omer" - want zo noemde iedereen hem - was een allerbeste vriend en tevens medestichter van onze kring, die hij steeds trouw is gebleven. In de eerste jaren werkte hij flink mee om De Postiljon bekendheid te geven. Later konden we steeds op hem beroep doen voor zijn medewerking en raadgevingen. De laatste tijd liet zijn gezondheid hem in de steek, maar hij bleef altijd in contact met de vrienden via zijn vrouw en de kinderen. Wij allen zullen ons Omer nog lang herinneren.

Het bestuur van postzegelkring FILA Kortenberg nodigde de filatelistische wereld uit met op de agenda de  voorverkoop "Ruimte" met thema 200ste verjaardag van de uitvinding en opstijging van de warme luchtballon te Annonay in Frankrijk,  de uitgifte van hun boek "De postgeschiedenis van Kortenberg" en de viering van hun 10- jarig bestaan.

Het geheel werd omkaderd met een filatelistische tentoonstelling in de feestzaal van de gemeentelijke jongensschool te Kortenberg.

Op 11 en 12 juni zakte een flinke delegatie van De Postiljon af om een bezoekje te brengen in de feestzaal van de gemeentelijke jongensschool te Kortenberg.

De club van Landen kreeg de kans van De Post om een postzegel met behorende gelegenheidsafstempeling aan het grote publiek te tonen in de Stadshall te Landen op 25 en 26 juni 1983. Een ruime delegatie leden maakte gezamenlijk de verplaatsing op 25 juni en bracht - naar gewoonte - ook een souvenirstuk mee.
 

Onze club was ook present tijdens de Tinekensfeesten in Heule begin september en pikte er een graantje mee van de stoet en eraan gekoppelde tentoonstelling, waarbij ze een uitgifte van de gelegenheidsafstempeling op 10 september 1983 aankochten voor het clubarchief in het voorverkoopweekend van 10 en 11 september in Ten Koetshuize (Gemeentehuis) te Heule. Opmerkelijk is dat er geen échte postzegel op de brief gekleefd is, maar een vignet. De gelegenheidsafstempeling zelf was wél van de hand van de post.
 

Op 24 september 1983 zaten heel wat Postiljonners voor de televisiebuis om mee te kijken hoe Ida Van Rillaer het in het live uitgezonden internationale spelprogramma "Einer wird gewinnen" - programma op het Duitse TV net I - zou doen. 't is niet alle dagen, dat zoiets te beleven valt en de respons binnen de leden was héél groot.

Het programma werd live uitgezonden vanuit de Ostseehalle in Kiel.

Het principe van het quizprogramma was dat kandidaten uit 8 verschillende Europese landen het tegen mekaar opnamen in zowel een theoretische als en een praktische spelronde.

Hierbij verdwenen er eerst drie keer twee kandidaten uit het spel om uiteindelijk bij het laatste duel met een doorgedreven "actualiteitsronde" nog 1 kandidaat over te houden.

Het programma werd gepresenteerd door Hans Joachim Kulenkampf.

Ida vertegenwoordigde er "België' en zou de derde spelronde halen, waarbij haar partner tijdens de praktische proef (=kandidaat uit Duitsland) letterlijk de mist in ging.

Ze zou er twee échte gouden munten winnen. In de club was ons lid Victor Gilis uitermate hierin geïnteresseerd en zo wisselden de munten in de club van eigenaar. In plaats van de munten ergens in een kluis te deponeren, werden er enerzijds speeltjes en kleding voor de kindjes van gekocht en anderzijds ook een deel in postzegels geïnvesteerd.


Op 22 en 23 oktober 1983 organiseerde de kring Antoon Spinoy de 9de federale tentoonstelling in de feestzaal van M.G.W aan de Mahatma Ghandistraat te Mechelen.

De Postiljon vaardigde er enkele verzamelingen af en was er ook met een opvallend grote delegatie present.
Voor onze club namen er o.a. deel:

 
Francis Dochez 
Paul Daems
Lydia Vandersloten


Maurice Heyndels

Jeugdklasse
Christophe Dochez 

 
Belgische bezetting
Militaire postgeschiedenis
Van gotiek tot rococo
Vier presidenten en hun rol
in de Amerikaanse democratie 
Traditionele Belgische postzegels


Mens en natuur
Verguld zilver
Groot verguld zilver
Zilver
Zilver

Diploma


Zilver
80,5 %
85 %
72,30 %
70 %
72,40 %

 
 
De club van Nossegem organiseerde op 26 en 27 november 1983 haar 10de postzegeltentoonstelling in de bovenzaal van het gemeentehuis te Nossegem. Ze deden daarbij ook beroep op externe kringen, om hun kaders te komen vullen en gaven daarbij de jeugd extra kansen. In een krantenknipsel op de site van Nossegem lazen wij, dat er destijds van onze club volgende verzamelingen niet competitief tentoongesteld waren:


 
Francis Dochez

Jeugdklasse
Christophe Dochez
Suzy Maes

 
Belgische bezetting


Mens en natuur
Sprookjes
 
Eind december trok Frans enkele keren aan de alarmbel, omdat het aantal leden, dat afzakte naar de club gestaag maar zeker zakte. Via het clubblad maar ook via mond aan mond peptalk riep hij iedereen herhaald op om de hobby vol te houden en de clubbijeenkomsten bij te wonen.

In het clubblad zelf kwam er aandacht voor de zogeheten "Abusieve uitgiften", een probleem waarmee filatelisten toen ook al mee te maken hadden. Deze reeks zou ook in 1984 doorlopen.