De Postiljon, jaar per jaar...

 1982 

Gezellig samenzijn op 3.1.1982 n.a.v de 12de algemene ledenvergadering met toastjes en drankjes voor de leden. Eind 1981 stonden op de teller : 120 ingeschreven leden. Eind januari zouden het er 15 minder zijn : voornamelijk "papieren leden" hadden hun lidmaatschap niet meer verlengd. Tijdens de vergadering zelf waren er 63 leden present.
 
Samen met de 63 leden, die tijdens de vergadering present waren, werd er teruggeblikt op de werking van het voorbije jaar en tegelijk ook hommage gebracht aan twee leden, die wij in 1981 verloren én die een grote impact op onze club hadden: René Van Edom én Leon Van de Sande (Mede-stichter van de club)
 
       
 
Omwille van het overlijden van René Van Edom in 1981 – voor wie de club het mandaat van voorzitter voor ogen had – werd het interim-mandaat van Georges Feyaerts verlengd en hij werd later in september ook tijdelijk voorzitter van het Intergewest.
 
Na het wegvallen van René Van Edom (overleden in 1981) werd dit het clubbestuur:
 
Interimvoorzitter
Secretaresse
Redactie clubblad
Penningmeester
Hulpsecretaris
Nieuwighedendienst
Ruilmeester

Bestuursleden
 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
           "
Frans Maes
           "
           "
Jean Luc Vandersloten

Haemels Hortense
Jos Casteels
Francis Dochez
Karel Lamberts
Monique Peeters
 
Vanaf 1982 trof men in ons clubblad ook geregeld informatieve reeksen aan. Wij gingen nl. van start met nieuwe reeks voor de natuurliefhebbers.

De club kreeg een invitatie op naam om de viering van 20 jaar Filatelia te Bornem te komen bijwonen op 27 februari 1982 en enkele bestuursleden gingen er graag op in. Zij brachten o.a. deze souveniromslag mee.
 

De dag erna zou de club - spijts het magere interesse in veilingen - toch nog vasthouden aan de traditie en op 28 februari 1982 telde de veiling weer 174 loten. Kort erna werd besloten dat dit de laatste editie zou zijn.

In februari 1982 werd een nieuw interclubinitiatief gestart, om in een aparte vergaderingen leden, die postgeschiedkundig werken samen te brengen. Voor De Postiljon namen er tijdens de levensduur van dit initiatief aan deel: Francis Dochez, Paul Daems, Lydia Vandersloten, Jules Vandersloten en Jan Van Gansberghe.

Deze vergaderingen gingen in het begin maandelijks en afwisselend door in de clubs, deel uitmakend van de Federatie, maar in oktober schakelde men over naar een beduidend lagere frequentiegraad.

De Postiljon nam kleurrijk uitgedost als Brazilianen deel aan de carnavalstoet te Boortmeerbeek op 21.3.1982. Men zag onze groep weer helemaal vooraan als tweede formatie. Voor de kleding tekenden weer enkele leden van de club, die er veel naai- en paswerk in staken. Wel werd er van de deelnemers verwacht, dat de mannen een wit hemd droegen en de vrouwen een witte of lichtroze sous-pull of bloes. De hoofddecoratie was voor de gelegenheid ingehuurd.
 
Meer foto's - Raadpleeg het fotoarchief "Gezellig samen"

April 1982 startte in ons clubblad een informatieve natuurreeks - met veel aandacht voor o.a. verschillende boomsoorten, vogels, seizoengebonden materies e.a. - verzorgd door Karel Lamberts, een reeks die gedurende een hele tijd gehandhaafd bleef.

Op paasdag 11 april 1982 trok de heropening van het heemkundig museum "De Botermolen" te Keerbergen met karrestoet om 15 u de aandacht van onze leden en samen met de vrienden van De Posthoorn van Keerbergen was ook een grote delegatie van De Postiljon present. Hier ziet u burgemeester Schroos, die het lint doorknipt met rechts van hem voorzitter en medestichter Bernard Van Den Bosch. Familie Van den Eynde - met bindingen met onze club - was er toen al actief bij betrokken.

 

Onze leden brachten ook een bezoek aan de - voor die gelegenheid door de club van Keerbergen - opgezette tentoonstelling met postzegels, die betrekking hadden op "oudheden en aanverwanten", in 't Kasteeltje te Keerbergen.

Op 1 en 2 mei 1982 organiseerde De Postiljon een voorverkoop "Het algemeen stemrecht in Europa 1982" en "Verdrag van Rome" samen met de vrienden van het CSC vormingswerk van Leuven. Het geheel werd omkaderd met onze 10de clubtentoonstelling in de lokalen van de RITO school in de Diestsestraat te Leuven.
 
Verschillende leden hielpen gedurende het hele weekend bij het opzetten en demonteren van de tentoonstellingskaders en/of stelden er niet-competitief tentoon:
 
Marcel Cypers
Paul Daems
François De Marree
       "
Francis Dochez
Georges Feyaerts
Hortense Haemels
       "
Karel Lamberts
       "
Jules Vandersloten
Lydia Vandersloten
       "
Jean-Baptist Vertongen
       "
       "
 
Jeugdklasse
Christophe Dochez
Ruimtevaart, de verovering der ruimte
Militaire postgeschiedenis in België
Guernsey
Jersey
Etappengebied in bezet België
Kalender op postzegels
Paraguay
Rusland
Luxemburg
Scandinavië
Olympische Wintersporten
Presidenten van Amerika
Schilderkunst
South Arabia
Burundi
Polen


Mens en natuur
   
Voorbeeld van een dankbetuiging, zoals onze leden deze toen ter plaatse kregen

In de commentaren later lazen wij, dat de belangstelling jammer genoeg niet erg groot was en de eigen leden ook niet talrijk opkwamen. Belangstelling zoek  of Crisis ??  : dat was toen de vraag.

Rond dezelfde periode ontving onze clubsecretaresse uit handen van het gemeentelijke feestcomité een medaille n.a.v. haar 5 jarige actieve samenwerking binnen het lokale feestcomité, waar ze onze club met verve vertegen-woordigde.

Er was geruime tijd sprake van een verbroedering tussen een postzegelkring uit Soest (Duitsland) en de Postiljon maar uiteindelijk viel het idee in het water. In het clubblad van toen lazen wij "men heeft vastgesteld dat de leden allemaal de crisis aanvoelen en voorzichtig besluiten willen nemen". "Crisis" is duidelijk van alle tijden.

We vonden nog wel een spoor van de schipposttentoonstelling "Seeposta '83" in Rang III, georganiseerd te Soest door "Verein Soester Briefmarkenfreunde e.V" en "Arbeitsgemeinschaft Schiffpost im BDPh e.V" in de Blauwe zaal in Soest, waarbij Frans en Annie in het kader van dit initiatief present tekenden in naam van De Postiljon.

Tussen de archieven vonden wij ook dat alvast één van onze leden competitief deelnam aan de provinciale tentoonstelling Alostum te Aalst op 15 + 16 mei 1982.

Via het diploma vernamen wij dat Marcel er deelnam als zijnde aangesloten bij De Reuzen - Wetteren. De Postiljon op zich was destijds nog niet aangesloten bij de KLBP en zo zochten en vonden leden een middel om erbij te zijn.
De titel van zijn verzameling was opnieuw "Ruimtevaart, de verovering der ruimte". Marcel Cypers scoorde er met zijn ruimtevaartverzameling 61%.
Of er nog andere Postiljonners aan deelnamen konden we niet traceren.

Wat we ook nog vonden, is dat een grotere groep leden datzelfde weekend de 3de hobbytentoonstelling te Nossegem bezocht, waar de voorstelling van uitgifte van de gemeentepenning "100 noscoemeneer" n.a.v het 10-jarig bestaan van de Nossegemse club op het programma stond.

Deze gedenkmunt gaf de St Lambertuskerk van Nossegem weer en werd te Nossegem verkocht in brons (3000 st) en zilver (100 st). Wie de goudtint wou, kon dit ook bekomen, maar enkel op bestelling.

In de annalen van Nossegem lazen wij: "Onze 3de hobbytentoonstelling was zeker de moeite waard. Op vrijdagavond was de inkomhal véél te klein". En dat hebben onze Postiljonners geweten: wij zaten even letterlijk als sardientjes in een doos. Maar dat succes wensten wij Nossegem zéér zeker.

Met als inzet de verdediging van de wisselbeker stonden onze leden in gebouw MISCA, zaal Forum aan de Leermarkt te Mechelen paraat tijdens de 9de intergewestelijke postzegeltentoonstelling te Mechelen op 4 + 5 september 1982 - een organisatie van Kring Antoon Spinoy te Mechelen. Het diploma, uitgereikt aan alle leden, zag er als volgt uit :

Voor onze club namen o.a. deel:
 
Marcel Cypers
Paul Daems
Francis Dochez
Jules Vandersloten
Leopold Buedts
 
Jeugdklasse
Bart Heremans
Wedloop in de ruimte
Militairen
Belgische bezetting
Olympische wintersporten
Belgische bezetting in Duitsland


Zoogdieren
Verzilverd brons
Verguld zilver 
Verguld zilver
Verguld brons
Diploma


Verguld zilver
67 %
82 %
80 %
69 %81 %
 
De club scoorde opnieuw een eerste plaats met in totaal 379 punten en mocht dus de wisselbeker een jaartje langer behouden.

Op 11 en 12 september organiseerde postzegelkring "Dendria" Dendermonde en de Socialistische postzegelkring Aalst samen een tentoonstelling en voorverkoop rond Louis Paul Boon in het parochiehuis Dorp te Erembogem.

De Postiljon kreeg hiervoor een invitatie op naam en het bestuur stuurde alvast een afvaardiging bij de receptie en meerdere leden brachten er tijdens het weekend een bezoek.

Louis Paul Boon was toon al een fenomeen, nu is het een legende binnen de Vlaamse literatuurwereld.

Wij zijn dan ook fier dit souvenir op A4 formaat nog in ons bezit te hebben.
 
Na de zomerperiode vond op 25 september 1982 een groepsreis plaats waar leden van Keerbergen, Nossegem, Vilvoorde én Boortmeerbeek op intekenden.

Samen brachten wij in de voormiddag een bezoek aan de nieuwe haveninstallatie te Zeebrugge met een gids en na het middagmaal een stop bij een postzegeltentoonstelling in Brugge en/of een vrij bezoek aan de Brugse binnenstad.
 

N.a.v. de 8ste Federale Postzegeltentoonstelling in het Rijkssportcentrum te Herentals op 2 en 3 oktober 1982 stonden onze leden - opnieuw met nieuwe werkstukken - hun mannetje. En met een hechte groep werd er eveneens een bezoek aan de tentoonstelling gebracht, die doorging in het sportcentrum "De Vossenberg", een organisatie van postzegel- en verzamelaarskring Ontspanning én de Kempische school voor Filatelie "Staf Mees" - beide van Herentals.

De tentoonstelling telde in totaal 275 vlakken met een deelnemersveld van 61 filatelisten.
Ter plaatse werd met de afgevaardigden van de aangesloten kringen van de federatie ook overleg gepleegd over de frequentiegraad van de verdere postgeschiedenis - samenkomsten.

Wij vonden nog volgend diploma uit die tijd terug, afgegeven aan Marcel Cypers :

Voor onze club nam o.a. deel :
 
Marcel Cypers
Jules Vandersloten
Francis Dochez

Jeugdklasse
Christophe Dochez
Bart Heremans
Wedijver in de ruimtevaart
Olympische winterspelen
Etappengebied in bezet België


Mens en natuur
Zoogdieren
Verzilverd brons
 
65 %
 
N.a.v. het 20-jarig bestaan van de postzegel- en verzamelaarskring "Ontspanning" , gaven zij eerder in mei 1982 de eerste Herentalse penning uit - betiteld als 100 poorters - met als merkteken van de rijkdom van de stad in de 15de eeuw op de voorzijde een zicht op de "zandpoort" (één van de twee resterende stadspoorten) en op de keerzijde het stadswapen.

Onze delegatie kreeg er in oktober twee mee als dank voor hun deelname.

In de archieven vonden wij ook een omslag met bijzondere afstempeling terug, ontstaan op 30 oktober 1982 n.a.v. de ACEC Filatelistische tentoonstelling in Marcinelle.

Voor ons was deze vondst tussen de archiefstukken een bewijs, dat er zeker een postiljonafvaardiging ter plekke aanwezig was.

Op 20 en 21 november 1982 vond er in de Boudewijnzaal in het Torengebouw te Heist op den Berg een grote postzegeltentoonstelling, georganiseerd door Hekapo.

Onze club was er ook bij en kreeg er zelfs een herinneringshangertje. Of wij er alleen als bezoeker of ook als tentoonsteller waren, viel uit de archieven niet meer af te leiden. 

Het jaar 1982 sloot af met een kanjer van formaat. In de periode van 11 t/m 19.12.1982 stond namelijk de 1ste wereldtentoonstelling voor postgeschiedenis, postwaardestukken en Aërofilie "Belgica 82", met als thema "De koerier in de postgeschiedenis" op de agenda in het Rogiercentrum, Zaal Vinci 7de verdieping te Brussel - een organisatie van KLBP.
Gezien er ook binnen onze kring een groepje actief bezig was met postgeschiedenis, brachten velen onder hen er een bezoekje om ideeën op te doen voor hun eigen werkstukken. Tegelijk brachten ze ook enkele souvenirstukken mee voor andere filatelisten binnen de club.

Wij lazen in de annalen volgende commentaar na afloop van het gebeuren: "Volgens de kenners was deze tentoonstelling een model, zowel wat grootte, de tentoongestelde documenten en de kwaliteit van de deelnemers als wat de organisatie zelf betrof. 2457 kaders werden door 388 privéverzamelingen ingenomen en hierbij dienden nog 12 kaders gevoegd, gebruikt door postadministraties, die een zestigtal landen vertegenwoordigden."

Leden van onze club kregen de raad om zeker een kijkje te gaan nemen in het competitieve deel naar de verzameling van Antoine Speeckaert van de bevriende kring van Vilvoorde.