De Postiljon, jaar per jaar...

 1981 

Onze 11de algemene ledenvergadering op 4 januari 1981 werd voorafgegaan door een receptie met lekkere toastjes en drankjes voor de leden. Tijdens de vergadering waarbij 53 leden present waren, namen we nog een minuut stilte in acht voor ons lid Paul Mispelter “den baard”, van wie in 1980 veel te vroeg definitief afscheid moesten nemen. 

In het jaaroverzicht 1980 werd gesteld, dat van de 120 leden - die de club toen medio 1980 telde - er bij de 23 ruildagen, 5 veilingen en verschillende clubactiviteiten van 1980 zevenëntwintig leden zich enkel aangesproken voelden tot het lezen van ons clubblad en dus niet actief deelnamen. Het zette het bestuur alvast aan het denken en het is - bij ons weten - de enige keer, dat de leden dit type aan informatie voorgeschoteld kregen. Bij de jaarwissel stond de teller op 107 leden.

Een aantal leden werd heel bijzonder geëerd, omdat zij geen enkele bijeenkomst en/of activiteit gemist hadden tijdens het voorbije jaar en dat waren Hortense Haemels, Jean Verrijt, Jules Vandersloten, Marcel Van den Eynde en Louis Van Dessel.
  • Het bestuur werd vergroot met een aantal nieuwe krachten: zo met Jos Casteels, Francis Dochez en ook Karel Lamberts kwam terug als bestuurslid.
  • Freddy De Roye nam definitief ontslag als voorzitter en het interim-voorzitterschap van Georges Feyaerts werd verlengd met één jaar in de optie dat René Van Edom dit na herstel zou overnemen.
  • De redactie van het clubblad bleef ten huize van het gezin Maes-Verschaeren, maar verwisselde van schouder.
  • Aan de leden werd gemeld, dat de oude stencilmachine afgedaan had en dat er in de loop van de komende weken/maanden een nieuwe offsetmachine zou aangekocht worden om verder de continuïteit van het clubblad te verzekeren.
  • De club telde ondertussen 119 leden.
  • Het lidgeld wijzigde: Volwassenen betaalden verder 100 BF, jeugdleden vanaf dan 30BF.
  • In het clubblad werd vanaf dan bij elk clubdeel het bijpassende clublogo geïntroduceerd. Op dat moment dus voor Postzegelklub Nossegem, Postzegelclub Germinal Vilvoorde, De Postiljon Boortmeerbeek en De posthoorn Keerbergen.
Het overzicht van het bestuur na de wijzigingen:
 
Interimvoorzitter
Secretaresse / Redactie clubblad
Penningmeester / Hulpsecretaris / Nieuwighedendienst
Ruilmeester

Bestuursleden 

 
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Frans Maes
Jean Luc Vandersloten

René Van Edom
Hortense Haemels
Jos Casteels
Francis Dochez
Karel Lamberts
Monique Peeters
 
Ons maandblad verscheen in een steeds grotere oplage en onze zoekers werden overgenomen in talloze clubbladen en bij externe kringen komt de naam van ons clubblad "De Posthoorn" steeds vaker onder de aandacht.

De pers kreeg de toename aan filatelistisch interesse in de gaten en zo droeg Dhr Willy Nauwelaerts uit Haacht een idee voor aan het Nieuwsblad ter zake, waar op 14 januari 1981 een prachtige rubriek, betiteld "Postzegelclubs Noord-Brabant" verscheen. Onze club werd via via dit medium ook positief belicht.
Op 7 februari 1981 kregen onze vrienden van postzegelclub A. Spinoy in het kader van het internationaal jaar van de gehandicapten een gelegenheidsafstempeling toegewezen.

Een delegatie van onze club was er present bij de tentoonstelling en voorverkoop in de zaal "De Nieuwe Stad" aan de Mahatma Ghandistraat te Mechelen, een evenement dat liep op 7 en 8 februari 1981.

De tentoonstelling kaderde in de viering van het 50 jarige bestaan van Postzegelkring Antoon Spinoy. De Postiljon kreeg er alleszins als aandenken aan dit jubileum een herinneringsstukje.
Wat later dezelfde maand  op 21 februari,  trok de uitgifte van de bijzondere afstempeling m.b.t. de Sluiting van het Benedictjaar te Brugge ook de aandacht van een groepje leden en ze bundelden hun krachten en reden er samen met de wagen naartoe. Leden maakten er destijds steeds vaker de gewoonte van om ook omslagen met de uitgiften/afstempelingen van de dag mee te brengen als souvenir.
 
Op 9 maart 1981 organiseerde Germinal - Vilvoorde een diaprojectie mét voordracht in Vilvoorde rond het ontwerpen van een thema en de ideale rangschikking van postzegels in een thematische verzameling. Omdat de club vond, dat dit interessant was voor verschillende leden die zich hierop toelegden, werd er hierop ingetekend en meerdere leden namen dan ook actief deel.

Op 26 maart 1981 overleed René Van Edom - de man die de club al geruime tijd op het oog had om voorzitter te worden, maar het door ziekte niet kon worden. Bij zijn uitvaart op woensdag 29 april 1981 betuigden hele vele leden hem ook een laatste eer. Op zijn doodsprentje lazen we heel typerend:  "Hij heeft teveel aan de anderen gedacht, om zelf ooit vergeten te worden"

Interim-voorzitter Georges Feyaerts werd stilzwijgend in zijn taak bestendigd.

De Postiljon tekende in 1981 voor het eerst in op een jarenlange traditie in de gemeente : 12 leden, als Kozakken verkleed, namen deel op 29 maart 1981 aan de carnavalstoet die door de straten van Hever trok. Ze vormden er de 6de formatie in de lange optocht.

De kostuums ervoor werden met vele noeste thuisarbeid in mekaar gestoken, alleen de mutsen en baarden werden gehuurd.

In de periode van 17 maart tot 4 april vonden er St Lambrechts Woluwe Canadese cultuurdagen plaats. Aangezien onze club in het verleden een dergelijk evenement ook al op het getouw hadden gezet (denk maar aan onze tentoonstelling in het RMS in 1974) werden wij hierop prominent uitgenodigd.
Eind maart ging het clubbestuur hier met plezier op in.Ons lid Alex Verschaeren vertegenwoordigde er onze vereniging actief gedurende de hele tijdsduur van het evenement. Hij gaf graag tekst en uitleg bij de kaders van zijn verzameling "Olympische Spelen Montreal 1976".

Bij de receptie op 3 april 1981 was het clubbestuur van De Postiljon alleszins prima vertegenwoordigd. En ook op zondag 5 april was het duidelijk dat onze club de doorstartende club van Keerbergen massaal kwam opzoeken.

De club riep de leden op om op 4 en 5 april 1981 op bezoek te gaan bij de vrienden van Keerbergen in de gemeentelijke jongensschool in de Kempenlaan. Zij organiseerden er nl. een tentoonstelling én hun eerste voorverkoop "Rode Kruis.
 

De deelnemers aan deze tentoonstelling waren allemaal leden van de Keerbergse club, maar één ervan was tegelijk ook lid van onze club. Jan Van Gansberghe presenteerde er nl. 4 vlakken met een mooi assortiment aan "Hongaarse postwaarde-stukken" en kreeg heel wat vragen van onze leden over zijn exposé.

De club van Keerbergen schreef destijds "Wij danken allen die ons de moed gaven om door te zetten, voornamelijk de mensen van Boortmeerbeek, die ons alles langs de optimistische kant lieten bekijken" Een mooi compliment, vindt u ook niet?

Hobby Club H.W.B. Wijgmaal - Brug organiseerde op 1, 2 en 3 mei haar zoveelste hobbyshow en vroeg onze club om hen opnieuw aan standen te helpen.

Zo was de club present op 1 mei bij de receptie en op 2 mei actief aanwezig bij de tentoonstelling.

Als dank kregen wij een medaille in fraaie cassette met rode fluwelen inzet.

Begin mei vond de voorverkoop plaats van de postzegels en bijzondere afstempeling rond "Legenden en folklore" - zoals het destijds de gewoonte was - tegelijk plaats op verschillende locaties (Erembodegem, Genk, Braine-L'Alleud en Montigny-le-Tilleul). Wij vonden in de archieven twee bijzondere afstempelingen terug, meegebracht door de Boortmeerbeekse delegatie. Wij vermoeden wel dat ze allebei van op één van de beide locaties meegebracht werden en hebben een sterk vermoeden van dat dit in Erembodegem was.
 
De afstempelingen verduidelijken hoe verschillend deze bij één en dezelfde voorverkoop konden zijn. De postzegels, die op de omslagen stonden, hadden op zich niets met de voorverkoop te maken.

De Regie der Posterijen wijdde tijdens het weekend van 16 en 17 mei 1981 een voorverkoop aan de "Dag van de Postzegel" op 9 locaties. Van één ervan viel een uitnodiging in de bus, die ook een prominente plaats kreeg in het clubblad, met name deze in het Cultureel Centrum te Maaseik. Wij vonden een spoor terug, dat Frans en Annie er ter plaatse waren omdat in de archieven deze FDC tussen de facturen zat.

 

Leon De Winter, die zich inmiddels goed gesetteld had in Zulte nodigde het clubbestuur uit voor een bezoek aan de internationale postzegel- en muntenbeurs in het Fiertelhof te Zulte op zaterdag 23 mei 1981 en namens onze club gingen Frans en Annie er op af. De jarenlange vriendschap binnen onze club was daar zeker niet vreemd aan.

31 mei 1981 was in de club een bijzondere clubdag met in de voormiddag een clubveiling met 164 loten en in de namiddag een kleine tentoonstelling met cursus "beoordelen van tentoonstellingsbladen". Gezien het geringe interesse voor de veilingen, gingen er meer en meer stemmen op om alleszins de frequentie ervan nog meer te beperken.

Op 10 juni 1981 werd tussen de kringen, die samen het clubblad uitmaakten, een overeenkomst gesloten om samen een offsetmachine met alle bijkomende materialen aan te kopen. Een uniek document omdat het ondertekend was door alle toenmalige betrokken bestuursleden.

 

Twee van onze actieve leden - Francis Dochez en Paul Daems - gingen lessen volgen om te leren jureren. Ze slaagden allebei in hun opzet en werden later jurylid bij vele postzegelmanifestaties.

Tot dusver verscheen het clubblad maandelijks, maar in de zomer van 1981 werd beslist om dit niet langer te doen in de vakantiemaanden juli & augustus.

De voorlaatste zondag van augustus 1981 besloten een groter aantal leden met enkele auto's een uitstap te maken naar Passendale. Er werd destijds heel wat promotie gevoerd via de pers om de streek, die zich vooral profileerde met haar oorlogsverleden, via een 1ste kaasstoet, opgezet n.a.v. het 50 jarig jubileum van de lokale bekende kaasmakerij, anders in de kijker te plaatsen.

De liefde voor het folkloristische verleden moest in deze stoet geaccentueerd worden en volgens de planning zou het een tweejaarlijks evenement worden. De aanwezigheid van vele BV's en de aandacht van de pers en de TV versterkten dit opgezette imago. Onze club was er alvast bij en genoot met volle teugen van reuzen, praalwagens, ambiance en sloot de dag af - hoe kan het anders - met het smullen van de lokale kaas.
 

Onze kring had ondertussen naam en faam in alle gelederen van de socialistische familie en wij kregen een invitatie tot het bijwonen van de herdenking van 100 jaar Socialistische Fanfare De Vredekring te Antwerpen (de oudste socialistische fanfare van Europa).

Dit werd mee onderlijnd door de uitgifte van een speciale postzegel met voorafstempeling, waarbij één van de dirigenten, Jef Truyens, destijds een uiterst originele bewerking van het gekende Marianne lied creëerde.

Bij de voorverkoop op 12 september 1981 in het Archief en museum voor het Vlaamse cultuurleven te Antwerpen, omkaderd met een algemene tentoonstelling rond "Een verhaal over vrouwen 1830-1950" was het clubbestuur ruim vertegenwoordigd.
In het weekend van 19 en 20 september 1981 gingen verschillende leden op bezoek in de Academie voor schone kunsten te Lier, om daar een vriendschapsbezoek met de filatelisten te koppelen aan de voorverkoop t.g.v. de 25ste verjaardag van de mijnramp van "Bois du Cazier" te Marcinelle.

Deze voorverkoop ging op 5 verschillende locaties door, maar Lier was voor ons de meest haalbare kaart.

Op 2 oktober 1981 verloor onze club één van de medestichters van de club. Bij de uitvaart van Leon Van de Sande was dan ook menig Postiljonners present.

Op 10 en 11 oktober 1981 organiseerde de club van Germinal Vilvoorde in de stedelijke school nr 4 aan de Vlierkenstraat de 8ste intergewestelijke tentoonstelling met voorverkoop "Praalgraven van Maria van Bourgondië en Karel de Stoute".

Inzet: de wisselbeker "Maxim Stroobant" en beker voor de jeugd "Willy Huygens".
 

Onze club nam met 10 kaders deel, met oa:
 
Jeugd
Christophe Dochez

Mens en de natuur

Verguld Brons

68,50 %
Volwassenen
Paul Daems
Francis Dochez
Jules Vandersloten
Lydia Vandersloten

Militaire postgeschiedenis
Etappengebied in bezet België
Olympische Wintersporten
Presidenten van Amerika

Verguld Zilver
Verguld Zilver
 Brons
Zilver

82,50%
84,50 %
60,50 %
70 %

In het deelnemersveld dook ook de naam van Jan Van Gansberghe op, die deelname via registratie in de Keerbergse club met zijn werk "Oostenrijk - Hongaarse dubbelmonarchie" en hiermee 70% scoorde.
 
Wat belangrijk was, was dat onze club voor het eerst won en de wisselbeker voor een jaar meekreeg. Het bestuur drukte de wens uit om deze het volgende jaar succesrijk te gaan verdedigen bij de volgende editie van de intergewestelijke competitie.

In het clubnieuws van postzegelclub Germinal Vilvoorde in ons clubblad van november 1981 lazen wij ter zake: "Wij feliciteren hartelijk de overwinnaars 'De Postiljon Boortmeerbeek'. Hun voorzitter kreeg de mooie wisselbeker "Maxime Stroobant", Schepen van Onderwijs en Kultuur te Vilvoorde voor één jaar in bewaring."

De club vaardigde op 17 en 18 oktober 1981 een ruime delegatie af voor een gastronomisch weekend te La Roche en Ardenne gecombineerd met een filatelistisch studieweekend.

Clubs zoals Arbefil Brugge, Arbeiderspostzegel Lier, Aalst, Hobbyclub Geel, TIKB Houthalen, Ontspanning Herentals én ook De Postiljon, Boortmeerbeek stelden er het hele weekend tentoon. Voor onze club was dat Francis Dochez met "Etappengebied in bezet België" met accent op militaire correspondentie.

De minister van de posterijen - Freddy Willockx - en zijn staf maakten ook deel uit van het gezelschap en deelden er o.a. deze herinneringsbeker uit aan clubdelegaties.

Samen ontdekten wij er ook de gelegenheidsafstempeling (ovale stempel) motief Hotel Floreal geplaatst op een fotokaart met het kasteel op het voorplan en de prachtige tentoonstelling voorgesteld door de Directeur Generaal van de Posterijen.
 

Net iets later, op 24 en 25 oktober 1981 ging de 7de federale tentoonstelling met voorverkoop door in de feestzaal Stella Artois aan de vaart te Leuven. De Arbeiders Filatelisten Club Leuven (A.F.C.L.)had ons gevraagd of wij hen konden helpen bij het opstellen van de tentoonstelling en De Postiljon stak duidelijk meer dan één handje toe. Verschillende leden namen deel aan de tentoonstelling die meer dan 300 vlakken telde en wij waren bij de prijsuitreiking ook met een grote groep present.

Voor onze club namen o.a. deel:
 
Francis Dochez
Paul Daems
Jules Vandersloten
Etappengebied in bezet België
Militaire postgeschiedenis
Olympische wintersporten
Verguld Zilver 83 %
Verguld Zilver 81 %
Brons 60 %
 
Prijsuitreiking op 25.10.1981
 
Dhr Ronsmans schreef ons later "Het bestuur en de leden danken u zeer oprecht voor uw medewerking en sympathieke steun". Onze clubsecretaresse kreeg bovenop nog een extra dankbetuiging.
 

Om het clubblad nog meer filatelistische flair te bezorgen, worden vanaf oktober 1981 - samen met nog altijd lopende informatiereeks rond Rubens van Jos Lauwers - met de regelmaat van de klok ook artikels overgenomen uit diverse tijdschriften (telkens met bronvermelding) en er volgen ook enkele artikelreeksen, opgesteld door leden van de andere kringen, die samen met ons hun info meegeven via het gezamenlijke clubblad.

In het clubblad van november 1981 werden de leden op de hoogte gebracht van het overlijden van één van de medestichters van de club, Leon Van de Sande. Hij had in 1979 zijn lidmaatschap stopgezet omwille van ziekte, maar De Postiljon bleef hem wel eren voor zijn jarenlange inzet voor de club.

Op 21 en 22 november stelde de Geelse Hobby Club via een tentoonstelling en voorverkoop van de kerstzegel 1981 de deuren van de Gemeentelijke feestzaal open voor de bezoekers. Het clubbestuur ging in op de invitatie van hun voorzitter L. Daems en maakte het traject met enkele wagens naar Geel. Het logo van de Geelse club prijkte ook volledig in de bijzondere afstempeling van de dag.

 

Op 28 en 29 november organiseerden de filatelievrienden van Nossegem hun 9de postzegeltentoonstelling in de turnzaal van de gemeentelijke basisschool te Sterrebeek en ook hier was het clubbestuur prominent aanwezig. Dit evenement gold als aanloop naar de viering van hun 10 jarig clubbestaan. Wij ontdekten er ook schilderijen van kunstschilder Jef Peeters en het bekijken ervan deed ons terugdenken aan onze startperiode, waarbij schilderijen ook een essentieel element uitmaakten van onze clubtentoonstellingen.
 
Tijdens de vergadering van 8 december 1981 stond er nog een uitzonderlijke veiling op de agenda met 104 loten, een veiling die openstond voor de zusterverenigingen van Vilvoorde, Nossegem en Keerbergen.

In december 1981 werden de lidkaarten, van het type zoals we het jaren zullen hanteren, voor het eerst voorgesteld aan de bestuursleden. In het clubblad van december stond, dat ze voor het eerst te bekomen zouden zijn vanaf 3 januari 1982. Eén van onze leden - Danny Van Camp - tekende voor het ontwerp én de realisatie.

In 1981 stond er uiteraard Lidkaart 19.... als jaaraanduiding en niet zoals Lidkaart 20.... aangeeft, maar de verdere algemene lay-out bleef ongewijzigd.

 
Elke kaart bestond uit twee delen. Bij aanbetaling van de lidgelden krijgt het lid de ene helft en de andere helft blijft ter controle bij de penningmeester.