De Postiljon, jaar per jaar...

 1999 

Bij de 29ste algemene ledenvergadering op 10.1.1999 bleef op het vlak van het concept van de vergadering alles behouden zoals tijdens de vorige edities. Tijdens het voorwoord werd de herinnering opgehaald aan ons lid Silvain Wuytack, van wie we in 1998 afscheid namen.
 

Vervolgens was er het financieel verslag, de terugblik op het voorbije jaar en de vooruitblik naar wat komen zou. En het zag er heel goed uit.

Anders dan tijdens de vorige ledenbijeenkomsten was het feit, dat er opnieuw een uitgebreide maaltijd aan gekoppeld werd. Na het voorgerecht - een visvidée - en een bord verse soep volgde de hoofdschotel, zijnde varkenshaasje met champignonsaus, groenten en kroketten. Het stuk taart als dessert rondde het etentje af.

Begin 1999 telde de club 87 lidkaarten. Hiervan tekenden 83 leden in voor het eetmaal na de ledenvergadering bij een opkomst van meer dan 90 leden tijdens de vergadering zelf. Het clubbestuur liet hen weten, dat er - ondanks het feit dat de bijdrage van de KLBP verhoogd was - geen verhoging van het lidgeld in de club zou doorgerekend worden. Wel werd er vooropgesteld, dat om lid te kunnen blijven, de club rekende op een minimumaanwezigheid tijdens de vergaderingen en/of activiteiten van 3 x per jaar (behoudens uitzonderingen wegens bvb gezondheidsredenen).

De twee ingediende kandidaturen tot toetreding bij het bestuur van Paul Daems en Dirk Van Kerckhoven werden door de algemene vergadering bekrachtigd en het bestuur omvatte:

 
Voorzitter
Penningmeester & nieuwighedendienst
Algemeen secretariaarswerk & materiaaldienst
Redactie clubblad + afgevaardigde KLBP
Feestleiding
Ruilmeesters


Bestuursleden
Georges Feyaerts
Frans Maes
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Boudewijn Beullens
Jos Aertgeerts
Agnes Vanheylen

Jos Casteels
Paul Daems
Jean-Pierre De Gheyndt
August Smets
Dirk Van Kerckhoven

De leden werd warm gemaakt om de mouwen op te stropen in 1999 bij onze externe deelnames aan verschillende wedstrijden en bij de organisatie van onze eerstvolgende voorverkoop in september.

De leden werd warm gemaakt om de mouwen op te stropen in 1999 bij onze externe deelnames aan verschillende wedstrijden en bij de organisatie van onze eerstvolgende voorverkoop in september.

Onze vereniging had in de afgelopen jaren zeer goede banden met de club van Geldenaken (=Jodoigne) en toen zij op 23 en 24 januari 1999 de voorverkopen “Promotie van de filatelie”, “Zeg het met een zegeltje” en Vogeltje “Kramsvogel” toegewezen kregen, trok op zondag 24 januari een serieuze delegatie van onze club naar Salles des Ormes te Jodoigne.
 

In de paddenstoelenkwekerij "De bospaddestoel" te Retie en i.s.m. het provinciaal instituut voor tuinbouwonderwijs te Mechelen werd in de periode van 30 januari tot 28 maart 1999 een thematentoonstelling georganiseerd met naast het centrale thema "de paddenstoel" boomstronkensculpturen en een mooie floraverzorging. Te midden van al dat mooist had François Peeters een prominente plaats met zijn demonstraties rond brandend graveren op hout, met name op 30 januari, 20 februari en 20 maart. Verschillende leden legden het traject af om hem een riem onder het hart te steken en merkten op, dat hij - ook al was hij ver van huis - ook een informatiebord m.b.t. onze clubwerking paraat had staan. Hij had het thema "paddenstoel" trouwens ook uitgewerkt op postzegels, sigarenbandjes en luciferetiketten.

Nipa – de organisatoren achter de jaarlijkse filatelie- en muntenbeurs in het Bouwcentrum te Antwerpen – een filatelistische must – kregen op 13 en 14 maart 1999 de voorverkopen “Navo” en “125ste verjaardag UPU” toegekend. De toeloop aan filatelisten was zeer groot en op beide dagen waren opmerkelijk veel Postiljonners aanwezig op de beurs en in de files bij de stand van De Post.

 

 
Op verzoek van vele leden werden in het voorjaar opnieuw badjes aangekocht omdat wij door de oude stocks heen waren.

Dat de verzameling rond "Muziekinstrumenten" veel bijval kende, was al langer geweten.

In 1999 werd ze uitgenodigd voor internationale deelname aan de wereldtentoonstelling IBRA te Nürnberg (D), waar ze tussen 27.04 en 05.05.1999 door de ogen van de internationale jury prima ingeschat werd. Ze scoorde er nl. 77 % - Groot zilver.

Voor deelname in Nürnberg was de hele verzameling vertaald naar het Duits maar niet zomaar voor die ene gelegenheid. In feite maakte deze vertaling deel uit van het eindwerk van ons jeugdlid en ze moest deze daags na de tentoonstelling in Nürnberg in de hogeschool indienen.

Wij waren Dhr Van der Mullen - destijds voorzitter van de KLBP nationaal - dan ook heel erkentelijk, dat hij deze verzameling persoonlijk meenam naar Duitsland en ook persoonlijk tijdig terugbezorgde omdat deelname anders uitgesloten was.

Naar aanleiding van Van Dijck jaar werkten de kringen van Zaventem en Nossegem samen en opteerden er o.a. voor een om de figuur van Sint Maarten uit te werken in een heus postzegeltapijt. Onze club was door het idee gefascineerd en wij gingen dan ook massaal een kijkje nemen op 16.5.1999.

Een andere manier om naambekendheid te verwerven moest onze website bieden. Eind mei 1999 waren er al enkele pagina's klaar en al spoedig zou duidelijk worden, dat in de komende weken en maanden heel wat tijd zou geïnvesteerd worden op onze website nog opmerkelijker en interessanter te maken. Onze webmaster Emmanuel Delperdange maakte er van bij het begin een pareltje van en ook binnen de KLBP kregen wij er heel veel lof voor. In 1999 beschikten nog niet veel kringen over een eigen website en onze visie werd in de volgende jaren beslist door vele clubs als voorbeeld gehanteerd.

Op 30 mei 1999 periode exposeerde onze pyrograveur Frans Peeters zijn kunstwerken op de opendeurdag van de Tuinbouwschool te Mechelen en pakte ook uit met een uitgebreide tentoonstelling over de paddenstoel. Hierbij was ook een deel gewijd aan de filatelistische benadering van het thema en hij maakte er ook volop promotie voor ons clubwerking. Want dat hij fier is op De Postiljon, dat mocht iedereen weten.
Begin juni telde ons club binnen haar rangen de kampioen van Boortmeerbeek bij het boogschieten op liggende wip: met name Maurice Van Hoorenbeek.

 

De club van Begijnendijk zette op 5 en 6 juni 1999 hun 6de competitieve tentoonstelling Befiten op poten in Sportcentrum "De Tumkens" te Tremelo (Begijnendijk) en De Postiljon meldde zich paraat voor deelname met vijf verzamelingen in drie disciplines. In een nabeschouwing lazen wij dat wij heel positief waren m.b.t. de mooie prijzen, die er voor de deelnemers waren, het zeer grote tentoonstellingsveld met standhouders: een compleet pakket. Anderzijds waren er ook negatieve noten, omdat in het mooie programmaboek geen plaats was voor de namen van de deelnemende clubs en dat er bij de prijsuitreiking een lijst ontbrak met de uitslagen van het hele deelnemersveld.

Zo namen deel voor onze club:
 
Lydia Vandersloten
Kim Felix
Maria Meuris
Paul Daems

Marcel Cypers
Tabak en roken, geprezen en verdoemd
De hond, een vriend voor het leven
Krijgsgevangenenpost in WO II
Protectoraat Bohemen-Moravië 1939-1945
Duitse Bezetting & collaboratie
Van tweestrijd tot samenwerking
 76 % Groot zilver
 70 % Zilver
71 % Zilver
73 % Zilver

77 % Groot zilver

De tentoonstelling werd omkaderd met de voorverkopen “Toerisme” en “Belgische chocolade” en ook hier was het interesse van onze leden klaar en duidelijk.
 

De clubreis op 27.6.1999 was in feite een verkenning in eigen streek. 's Ochtends stapten 50 deelnemers om 8 u klaar aan de sporthal op de bus. Het einddoel van het eerste traject bracht ons via landelijke wegen in het mooie Hageland naar het landelijke Haspengouw. Wij werden er in het centrum van Hoegaarden opgewacht in de Vlaamse toontuinen en na het ontbijt gingen wij op verkenning in het grote domein onder de deskundige leiding van de gids.
De clubreis op 27.6.1999 was in feite een verkenning in eigen streek.

Wij ontdekten er het park met de verschillende tuinborders, hagenpadtuinen, de fruittuin, de formele tuin, de vijvertuin,de exotentuin, de Boudewijntuin, de schaduwtuin, de rozentuin, de Mercatortuin, enz. en lieten ons ook wegwijs maken in de wereld van de kruiden en leerden er tips en tricks om met kruiden vele kwaaltjes te lijf gaan.

Kort voor de middag maakten wij een rondrit door het Dijleland om in Leuven de benen onder tafel te steken voor een uitgebreide groepsmaaltijd met soep, kalkoengebraad en champignonsaus met pommes Parisiennes en vanilleijs.

Dan ging het verder naar de druivenstreek binnen het gebied Zenne en Zoniën waar de gids ons in Overijse voor een korte rondrit vervoegde en ons daarna a.h.v. een diavoorstelling en rondleiding in het druivenmuseum veel over de regio wist te vertellen.

Dan ging het verder naar de druivenstreek binnen het gebied Zenne en Zoniën waar de gids ons in Overijse voor een korte rondrit vervoegde en ons daarna a.h.v. een diavoorstelling en rondleiding in het druivenmuseum veel over de regio wist te vertellen. Zij deed op een wel heel speciale "schoolse" manier, zodat wij haar nog altijd in onze herinneringen bewaren.

 
Wij vertrokken er stipt volgens de planning naar onze volgende bestemming, het museum voor stedelijk vervoer aan de Tervurenlaan aan de rand van Brussel, waar wij het museumbezoek afrondden met een ritje met de "chocolatten tram"
 

Volgens planning werd de dag afgerond met een stop in noordwest Brabant te Grimbergen, waar de kasteelfeesten nabij Guldendal plaatsvonden. Maar aangezien het op dat moment zo fel regende, werd ter plaatse beslist om deze laatste stop te annuleren en direct door te rijden naar ons clublokaal, waar wij de uitstap afrondden met een lekkere avondsnack.

Cfr foto's Clubreis Hoegaarden, Overijse en St. Pieters Woluwe
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1999

In de periode van 2 tot 11 juli 1999 vond de wereldtentoonstelling plaats onder de titel "Philexfrance '99" in de Expo aan de Porte de Versailles te Parijs. Ook hier was De Postiljon vertegenwoordigd in de jeugdklasse met de verzameling "Muziekinstrumenten". Ze scoorde er groot zilver - maar de juiste quotering konden wij niet meer traceren. De prachtige medaille als souvenir is er nog wel.
 
   

Op 7 juli 1999 kwam het bestuur bijeen met een uitgebreide agenda. Hoofdpunt was er de planning van onze voorverkoop in september met o.a. de bespreking van de opstelling van de zaal, publiciteit, openstaande acties, tombola, uitnodigingen en praktische schikkingen. Verder werden ook de krijtlijnen voor het najaar uitgetekend en er werd ook al vooruitgekeken naar het jubileumjaar 2000.

Aangezien wij alle tombolaprijzen oppotten voor onze voorverkoop van september, ontbrak onze traditionele tombolastand op 15 augustus in de dorpskom. Wel werden er aan onze informatiestand kwistig strooibriefjes uitgedeeld, die de mensen naar onze voorverkoop in september dienden te lokken.

Zomer of niet, in de Albert bibliotheek in Brussel was men niet met vakantie, want wij kregen een verzoek binnen om een kopij van al onze clubboekjes vanaf 1990 te bezorgen. Via een oproep in ons clubblad en dankzij de medewerking van vele leden, konden wij dit verzoek inwilligen en sindsdien wordt er consciëntieus op gelet dat er elke maand een clubblad aan deze nationale bibliotheek wordt bezorgd.

Eer we aan onze eigen voorverkoop konden denken, was er nog de deelname van een jeugdverzameling aan de wereldtentoonstelling "China World Philatelic Exhibition" te Beijing (China) van 21 tot 30 augustus 1999.

Dat was een verhaal op zich. Toen de toezegging tot deelname kwam, bleek dat men ginds met kaders van 16 bladen i.p.v. 12 bladen werkte, waardoor wij de hulp van zoveel mogelijk leden inriepen om à la limite aan deze vraag te kunnen voldoen. Eendracht maakte macht en het vierde vlak kwam net op tijd klaar. Groot was onze verbazing, toen deze "vernieuwde" verzameling rond de vlinders met 75% - Groot zilver - beloond werd in klasse D. Zo hoog had ze nog nooit gescoord. De rechthoekige medaille op zich mocht ook best gezien worden.

Wij hadden er meer dan drie jaar moeten op wachten, maar op 11 en 12 september 1999 was het zover, de club mocht haar 10de voorverkoop aan het publiek presenteerden, gekoppeld aan haar 18de ledententoonstelling. De manifestatie - die tegelijk onze 1ste voorverkoop onder de vleugels van de KLBP was - ging door in zaal Trianon te Hever onder ruime belangstelling. Nieuw was ook dat voor het eerst alles i.s.m. het plaatselijke postkantoor zou doorgaan. Het geheel groeide ongetwijfeld uit tot hét hoogtepunt van het 30-jarige bestaan van de club.

Na de toespraken van de voorzitter, de schepen van cultuur, de directeur van de zegeldrukkerij te Mechelen en de postmeester, keken wij allen reikhalzend uit naar het verloop van het weekend ... en het werd een succes over de hele lijn met een grote toeloop qua publiek.

Aan de loketten van De Post was er constant vraag naar de reeks postzegels rond de figuur van James Ensor en met uiterste precisie en zorg werden alle verzoeken tot het mooi afstempelen met een fraaie gelegenheidsafstempeling ingewilligd.

 

Cfr Foto's Voorverkoop 1999
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1999

Omwille van een foute inschatting bij een gelijklopende voorverkoop in Oostende, waar de kluizen niet konden geopend worden, kreeg onze club vragen om postzegels, eerstedagomslagen en zijdedrukken uit het hele land te verwerken en werd zo tegelijk ook een topdag qua verkoop voor de post.

Via een
rondschrijven aan de scholen hadden we over de hele gemeente alle jongeren opgeroepen om gratis postzegels te komen uitkiezen en de reactie hierop was groot.

Ook onze postzegeltentoonstelling kreeg de belangstelling, die ze verdiende. Wij konden terecht fier zijn om alle tentoongestelde verzamelingen. 50 vlakken vullen met uitsluitend werk van eigen leden én verdeeld over 5 verschillende disciplines - 't is niet veel kringen gegeven.

Volgende leden stelden er tentoon:

 
 Jeugd Kim Felix
Bart Daems
Jan Beullens
An Beullens
De hond, een vriend voor het leven
Speelgoed
Vlinders - kleur in ons leven *
Muziekinstrumenten *
    * Hierbij werden kleurenfotokopies getoond,
omdat de originele verzamelingen op dat moment
 respectievelijk in China en in Italië tentoongesteld waren.
 Postgeschiedenis Maria Meuris

Paul Daems
Veldpost van de Duitse Luftwaffe 1939-1945
Heidstempels in het Duitse Rijk
Protectoraat Böhmen-Mähren, Duitse bezetting
en collaboratie
 Thematiek Marcel Cypers
Carla Van Cauwenberge

Lydia Vandersloten
Emmanuel Delperdange
Bertha Van Dessel
Evolutie van het leven
Het kind
Papier
Tabak & roken, geprezen en verdoemd
Missen is menselijk
Keramiek
 Astrofilatelie  Marcel Cypers  Samenwerking van USA, ESA en Rusland
 Open klasse Georges Feyaerts
Albert Van den Acker
Paul Daems
Personaliteiten op kalender
16de olympiade Melbourne '56
Mobilisatie van het Belgische Leger 1939-1940

Verder was er nog een attractie van de bovenste plank met de pyrogravurestand van ons lid François Peeters met filatelistische benadering en een beperkte ruilbeurs, die ook op een ruime belangstelling mocht rekenen.

Enkele dagen later - van 17 tot 19 september - stond de jeugdverzameling rond de muziekinstrumenten, waarvan een kopij getoond was in Hever, tentoon op de multilaterale competitieve Saluzzo 1999 (Italië). Ze scoorde er 70 % = Zilver. Later bleek dat ze er in de volwassenenklasse beoordeeld geweest was, wat de iets mindere score verklaarde. Veel scheelde het sowieso niet, want deze deelname was de laatste van An als jeugdlid.

Tijd om nog aan de verzamelingen, die de selectie naar nationaal hadden binnengerijfd, te werken was er niet, want de nationale competitieves op de Heizel "Bruphila '99" en "junex '99" stonden twee weken later al op de agenda.

Voor de post mocht het dan een succes geweest zijn, wij hielden er minder goede herinneringen over aan de afsluiting van deze filateliemarathon, die doorging van 29 september t/m 3 oktober 1999. De club bracht ook een bezoek in groep op 3 oktober.

Voor het eerst werden nl. verzamelingen, die geen 80% hadden behaald, gewoonweg niet afgeroepen op de proclamatie, wat voor vele filatelisten een kaakslag betekende. De organisatie van het afbreken van de verzamelingen was ook een grote chaos, omdat blijkbaar niemand wist wat hij/zij moest doen.

Bij de nationale jeugdcompetitie bleek dat onze jeugdverzamelingen geen punten gekregen hadden. Pas na veel rondvragen - want ze hingen wel tussen de competitieve deelnemers - bleek dat men ze in "erehof" had gecatalogiseerd. Heel fijn, maar men had ons wel even mogen verwittigen.

Volgende leden stelden tentoon bij Bruphila '99:

 
 Paul Daems

Lydia Vandersloten
Marcel Cypers
Protectoraat Böhmen en Moravië 1939-1945
Duitse bezetting en collaboratie
Tabak en roken, geprezen en verdoemd
Van tweestrijd tot samenwerking
 76 % Groot zilver

76 % Groot zilver
73 % Zilver
 
Emmanuel werkte voor die gelegenheid een presentatie uit om promo te maken voor onze nieuwe clubwebsite.

In het erehof van Junex '99 zag men twee jeugdverzamelingen van onze club: "Papillons, couleurs dans notre vie" en "Musikinstrumente".

 
 

Bruphila ’99 en Junex ’99 werden verder omkaderd met de voorverkopen “150 jaar Belgische postzegel”, “Nobelprijswinnaars”, “Nieuwe Koninklijke Beeltenis” en “Jeugdfilatelie”.

Tijdens deze dagen kon men ook een afspraak maken met volgende ontwerpers: Guillaume Broux, J. Rubin Dranger en Czeslaw Slania, Jacques Doppée, Myriam Voz en Thierry Martin en last bus not least André Buzin.

Er viel veel te beleven voor de filatelisten en binnen onze club werden er afspraken gemaakt om er met “goed gevulde” auto’s naartoe te rijden.

Op zaterdag 16 oktober 1999 organiseerden "onze" Hemifian-mannen opnieuw hun quizavond. Geoefende quizzers als wij zijn (??) vaardigde De Postiljon zelfs twee ploegen af, die allebei meededen onder het motto "deelnemen is belangrijker dan winnen" en beide fier waren dat ze niet onderaan het staartje hingen te bengelen.


Watverder van huis, was er de deelname op 6 + 7.11.1999 met een nieuwe thematische verzameling bij de regionale competitieve tentoonstelling Filabrugge 1999 in het Koninklijk Technisch Atheneum te Sint Michiels Brugge. Emmanuel Delperdange scoorde met zijn verzameling "Missen is menselijk" meteen prima met 73% en de originaliteitprijs.
Ter plaatse ging ook de reeks met speciale uitgiften "Solidariteit" in voorverkoop.  

Bij de 11.11.11 quiz in de dorpskom op 11.11.1999 waren wij terug dicht bij huis. Het quizteam van Hemifidian verdedigde er onze kleuren en behaalde een 11de plaats op een deelnemersveld van 52 ploegen.

27 november beloofde weer een drukke dag te worden met enerzijds in de voormiddag het bijwonen van de algemene ledenvergadering van de KLBP te Brussel.

Hier werd in eerste instantie nagekaart over Belgica 1999 en algemene punten zoals de omvorming van De Post tot een NV van publiek recht en het behoud van de contributie van de clubs t.o.v. de KLBP. Maar het belangrijkste punt op de agenda was de stemmingsronde tot mogelijke wijziging van de statuten, met als uitschieter de eventuele opsplitsing van de provincie Brabant in Waals en Vlaams Brabant en het Brussels gewest bij een 2/3 meerderheid. De uitslag leverde nipt op, dat de provincie Brabant niet zou opgesplitst worden naar nationaal model.

Dezelfde avond was onze tweede bingoavond, die uitgroeide uit tot een nog groter succes dan het vorige jaar.
Er waren gevoelig meer prijzen op de prijzentafels dan in 1998 en we noteerden 63 deelnemers - een stuk meer dan in 1998. Dit ook t.g.v. onze promotiecampagne t.o.v. externe geïnteresseerden.

Onze vrienden van Hekapo - Heist o/d Berg bemachtigden de voorverkoop "Een reis door de 20ste eeuw in 80 zegels" (deel)  in het kader van hun 25-jarig bestaan en vroegen enkele van onze leden om er mee hun postzegeltentoonstelling in de parochiecentrum in de Heilig Hartstraat te helpen inkleuren op 4 + 5.12.1999. Een aantal leden stelde er niet competitief tentoon en er volgde ook een groepsbezoek ter plaatse.

Volgende verzamelingen stonden er tentoon:

 Jeugd Jan Beullens
 Kim Felix
Vlinders, kleur in ons leven
 De hond, een vriend voor het leven
 Volwassenen Thematisch
Lydia Vandersloten

Open klasse
Paul Daems

Het bier


De mobilisatie van het Belgische leger 1939-1940

Deden ook nog mee, maar geregistreerd onder Hekapo waren:
 
Postgeschiedenis Edmond Cannaerts
Alfons Steurs 
De Tsjechische noodpost na WO II
De Oflag II C Woldenberg
       en de Oflag II D Gross Born  

Begin december, betekent in de club ook, dat wij de Sint of alleszins een presentje van hem verwachten. Tijdens de clubbijeenkomst van 5 december lag er voor alle leden een pakje met speculaas klaar van de brave man.

Het was destijds ook al quasi een traditie dat wij een externe postzegelhandelaar bij ons in de club inviteerden met materiaal voor onze thematiekers. De club inviteerde op 19 december 1999 Dhr Germonprez voor de thematiekersvoormiddag in het clublokaal en onze leden konden er in alle rust neuzen tussen de vele postwaardestukken en afstempelingen en/of om raad vragen.

Binnen het bestuur werd eind 1999 het ontslag geregistreerd m.b.t. hun bestuursfuncties van Casteels Jos en Agnes Van Heylen, wat met ingang van de algemene ledenvergadering in 2000 in voege zou treden.