De Postiljon, jaar per jaar...

 1998 

De vrienden van filatelieclub Arphi kregen op 17 en 18 januari de voorverkoop toegewezen van De Post van de postzegels "50 jaar vrouwenstemrecht in België" en "Treinen".
De Postiljon volgde de uitnodiging om hun omkaderend programma te komen bezoeken op 18 januari 1998 in het Sport- en ontmoetingscentrum van de NMBS te Mechelen.

Naar voorbeeld van vorig jaar werd de 28ste algemene ledenvergadering op 25 januari opnieuw met een gezellig warm etentje afgerond, volgens dezelfde formule frietjes met vol au vent of frietjes met stoofvlees.
Deze optie hield meteen ook in, dat er geen verder clubfeest zou volgen. Er tekenden 87 personen in.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1998

Tijdens de uiterst vruchtbare bijeenkomst met discussies voor en tegen - een democratie waardig - kwamen wij o.a. te weten :
  • dat de club op dat moment 89 lidkaarten telde
  • dat het jaar 1997 met verlies werd afgesloten, maar ook dat de clubkas verder gezond en wel was.
  • dat de inmiddels tot een traditie uitgegroeide gewoonte - drie gratis prijzen per maand te verdelen tussen de goede inzendingen bij de clubpuzzel - verder zou gezet worden. Er werd beloofd voor meer afwisseling in het puzzelaanbod te zorgen.
  • dat Pro Post de posttarieven voor het versturen van de clubbladen had verhoogd en ons oplegde - bij meer dan 100 zendingen - een PB nummer op de clubbladen te voorzien i.p.v. deze met postzegels te verzenden. Daar werd vooreerst slechts ten dele rekening mee gehouden door de boekjes van Boortmeerbeek en Nossegem, die beide vanuit het postkantoor te Boortmeerbeek vertrokken, op te splitsen. Zo kon de club toch nog een tijdje leden helpen om hun overstocks kwijt te geraken.
    Sinds dan siert stempel 2/2499 ons clubblad
  • dat de club eraan dacht om opnieuw een reeks initiatielessen te plannen
  • dat het bestuursteam onveranderd door zou gaan in het nieuwe jaar

Wij namen ook de tijd om nog even ons lid Francine Goris met een minuutje stilte te gedenken. Zij ontviel ons in 1997.
 

Onze leden lachten na afloop breeduit voor het clubkiekje.
 

Onze leden zakten op zaterdag 7 maart 1998 in grote getalen af naar het Koninklijk museum te Zaventem, waar postzegelkring Zaventem instond voor de organisatie van de voorverkopen "Kunst in België"

Zoals tijdens de algemene ledenvergadering aangekondigde, volgde in april een reeks initiatielessen in de club. Aan de hand van praktijkvoorbeelden werden geïnteresseerden wegwijs gemaakt in de basisreglementering bij menig type verzameling.

De paashaas beloonde ons opnieuw voor de inzet en had in de club paaseitjes laten afgeven voor de smullers die wij met z'n allen zijn.

Met pasen - op 12 april 1998 - startte ook een halfjaarlijkse tentoonstelling in "De Botermolen" te Keerbergen van de hand van postkaarten en documentatie van ons lid Marcel Van den Eynde rond "Het vliegveld van Keerbergen". De leden werden uitgenodigd om er zeker een bezoek te brengen en deden dit ook.
 
Het provinciaal domein "Het Vinne" in Zoutleeuw was voor leden nog een volslagen onbekende, maar niet meer nadat een bezoek aan het domein gecombineerd werd met het opzoeken van het voorverkoopweekend van de postzegels "Natuur", "75 jaar postzegelhandel", "75 jaar Sabena" en "Hommage aan Magritte" op 18 april 1998.

 

Op 30 en 31 mei 1998 organiseerden de vrienden van Nossegem hun grote ruilbeurs. De eerste dag draaide alles rond postzegels en andere verzamelingen. De tweede dag kon men er terecht voor poststukken, zichtkaarten en andere documenten. De oproep aan onze leden werd heel positief onthaald.

De eerste competitieve deelname, die in 1998 in ieders agenda stond, ging door in Waver op 5 en 6 juni 1998. De Postiljon vaardigde drie leden af bij deze provinciale competitieve Wavriphilex in de feestzaal van het stadhuis en was ook bij de proclamatie present met een ruime delegatie. Een bus werd er niet ingelegd omdat de afstand best te overbruggen was met enkele auto's en ook omdat vele leden thuis examenlerende kinderen hadden.

Onze deelnemers herinneren zich vooral dat de organisatie er gesmeerd liep en dat iedereen "bereidwillig" geholpen werd bij het opzetten en afbreken van de kaders. De tentoonstelling presenteerde postzegels en stukken van 34 verzamelaars in 7 disciplines. 23 vlakken op het totale aantal van 180 vlakken waren van de hand van:

 
Jeugd
Jan Beullens
An Beullens

Volwassenen
Paul Daems
Sylvain Wuytack
Maria Meuris

Vlinders, kleur in ons leven
Muziekinstrumenten


Protectoraat Bohemen - Moravië
Veldpost van de Luftwaffe, WO II
Heidstempels in het Duitse Rijk

Erehof
Erehof


Zilver
Verzilverd brons
Verzilverd brons


70 %
66 %
66 %

Ook het luik van de voorverkopen "Sport" met oog voor de sporten "Kaatsbal (pelote)", "Handbal" en "Voetbal" trok de aandacht van menig sportieve Postiljonner.

De keuze naar welke van de drie voorverkooplocaties af te reizen - Athus, Diksmuide of Waver - was ook niet moeilijk. 

De tweede competitieve deelname, waar wij ons voor engageerden, vond enkele weken later plaats en naast onze deelname in de jeugdklasse werd een bezoek gepland, in combinatie met onze clubreis op 21 juni 1998.

's Morgens haalde de bus onze groep van 45 deelnemers om 7.45 u op aan het clublokaal en leidde ons via de landelijke route Blanden - Eghezée - Bastogne naar onze eerste halte in Pommerloch, direct over de grens in Luxemburg. In het baanrestaurant bij La Foire Fouille werd er eerst in groep ontbeten en daarna kon er rond gesnuisterd worden in het grote winkelcentrum.

Om 10.30 u werd iedereen terug aan de bus verwacht, die ons naar Wiltz bracht - een charmant stadje verscholen tussen beboste heuvels en stille rivierdalen, maar wij opteerden er voor een bezoek aan het kasteel met in één van de nevengebouwen twee musea.


De gids trok en ruim tijd voor ons uit om het museum van de slag om de Ardennen en het kunst- en ambachtsmuseum samen met ons te verkennen.

In de directe omgeving van het kasteel werden wij ook verwacht voor het middageten in restaurant Le Chesnoy : Dagsoep, Schnitzel met frietjes en sla/groentjes + koffie / thee en extra consumptie.

Een goed uur later pikte de bus ons op en wij maakten een rondrit in de mooie omgeving van Esch-sur-Sûre om vervolgens richting Kirchberg te rijden waar iedereen rustig een kijkje kon nemen tussen de tentoongestelde verzamelingen bij de wereldtentoonstelling voor de jeugd "Juvalux 1998", die liep van 18 tot 21 juni 1998. Voor onze club was er één verzameling geselecteerd, deze van An rond de muziekinstrumenten. Ze was naar het Frans vertaald om in regel te zijn met de FIP reglementering. Deze verzameling scoorde er 78% én de tweede prijs in categorie Jeugd D en werd met een extra prijs beloond.
 
Cfr Foto's Clubreis Pommerloch - Wiltz - Esch-sur-Sûre en tentoonstelling "Juvalux 98"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1998

Ook in juni maakte de Directie postzegels en Filatelie bekend, dat ons verzoek tot het inrichten van een voorverkoop in 1999 dit keer wél ingewilligd werd en dit na drie jaren zonder enige positieve respons ter zake. Er werd meteen vanaf dag één gewerkt aan de uitwerking ervan.

Begin juli zette De Post een reeks van 10 postzegels in de kijker onder de betiteling "Europese monumentendagen" en dit op 11 locaties ten lande.
 
Het dichtste punt bij Boortmeerbeek was Leuven en - vakantie of niet - op 4 juli 1998 was een ruime groep leden present in het Stadhuis aan de Grote Markt te Leuven. Het prachtige stadhuis van Leuven prijkte ook prominent op postzegel en bijzondere afstempeling.

In de zomerperiode 1998 lag in de club opnieuw een update van de clubfilm op videoband klaar en iedereen die het wou kon deze mee naar huis nemen om de beelden in de huiskamer te genieten.

Naar aanleiding van een uitnodiging van de gemeente, stelde de club op 15 augustus 1998 een gecombineerde stand op tijdens de grote jaarlijkse gemeentelijke rommelmarkt in de dorpskom met enerzijds een tombolastand en anderzijds een filatelistische infostand. BMB

De jeugdverzameling rond "muziekinstrumenten", die eerder bij Juvalux prijkte, werd uitgenodigd om als filatelistische blikvanger te fungeren bij de tentoonstelling rond Félicien Rops te Namen. Deze tentoonstelling duurde maar liefst 1 maand lang - met name van 12.9 tot 11.10.1998 en stond onder het peterschap van de cultuurdienst van de provincie Namen. Geen competitie maar wel een hele eer.

Onmiddellijk erna verhuisde dezelfde verzameling naar Philabourse '98, een filatelistische tentoonstelling met voorverkoop die doorging op 17 en 18 oktober in het Palais des Expositions (Palais 4) te Charleroi. Ook dit keer niet competitief maar als modelverzameling voor toekomstige jeugdige filatelisten. Ter plaatse kon er ook genoten worden van de voorverkopen "Werelddag van de post", "Ruimtevaart" en "Jeugdfilatelie". 
 

Op 17 oktober 1998 was de club ook vertegenwoordigd tijdens de statutaire vergadering van de provincie Brabant in het Brusselse Bedford Hotel.
Na de wettelijke splitsing van de provincie Brabant in drie entiteiten ontstond er binnen de filatelieclubs onenigheid kringen ter zake. Een aantal kringen stond erop dat de KLBP zou opsplitsen à rato van de nationale diversifiëring in een Nederlands en Waals Brabants deel en met een aparte divisie voor de clubs van de regio Brussel. Andere kringen verkozen om die splitsing binnen de filateliewereld niet door te voeren. Hieromtrent werd heel wat gediscussieerd en er volgde een stemmingsronde binnen de schoot van de KLBP provinciaal om later tijdens de nationale statutaire hernieuwd te worden.
Toen het punt - het organiseren van de dag van de postzegel in 2000 aan bod, had onze club hele goede papieren omdat ze alle schriftelijke stappen correct had afgewerkt. De club van Keerbergen toonde ook interesse en aangezien wij in 1999 een voorverkoop toegewezen kregen, stonden wij de organisatie in 2000 met plezier af aan de club van Keerbergen.

En nog op dezelfde avond op 17 oktober 1998 organiseerde de quizploeg Hemifidan hun derde quizavond waarbij zij ons uitnodigden om mee te komen spelen. Met als doel voor ogen om zeker niet als rode lantaarn te eindigen tekenden wij bij hen in met 1 ploeg en onze afvaardiging beleefde er een sprankelende avond.
 
Een andere quizavond, waartoe onze vereniging opnieuw uitgenodigd werd, was de gemeentelijke 11.11.11 quiz. Onze leden van de groep Hemifidian én een tweede groep "quizleken" vertegenwoordigden er op 6.11.1998 de kleuren van onze club.
 
Tijdens het weekend van 7 + 8 november 1998 was De Postiljon opnieuw filatelistisch actief. Verschillende leden namen deel aan de provinciale competitieve Antwerpen, betiteld als "Nethaphil" in zaal De Mol te Lier en ook bij de proclamatie was menig Postiljonner present.

Voor onze club namen deel:

 
Lydia Vandersloten
Paul Daems
Marcel Cypers
Sylvain Wuytack
Tabak en roken - geprezen en verdoemd
Protectoraat Bohemen-Moravië 1939-1945
Van tweestrijd naar samenwerking
Krijgsgevangenenpost WO II
Groot zilver
Verguld zilver
Groot zilver
Groot zilver
77 %
82 %
77 %
75 %

In het omkaderend geheel stelde De post de voorverkopen "Eeuwfeest van het ABVV" en "Kerstmis-Nieuwjaar" voor.
 
 
Op 28 november 1998 had de club de leden geïnviteerd om een dia-avond met voordracht rond Bohemen-Moravië te komen bijwonen in het clublokaal. Nadat Paul Daems ons met zijn diareeksen en uitleg kon bekoren, konden de leden het geluk aan de tand voelen tijdens onze allereerste bingoavond.
 
Op 6 december 1998 had de Sint in de club weer wat lekkers afgegeven voor de leden.
 
Op woensdagavond 9 december 1998 werden de leden uitgenodigd voor een gezellige demonstratieavond onder het motto "gezond slapen" en "gezond koken" in café Wind op kop in de Pontstraat te Boortmeerbeek. Ruth marketing was al lang geen onbekende meer voor ons en de combinatie "gratis" smullen en "interessante weetjes" sprak telkens weer de leden aan.  Nadat iedereen "in the mood" was na de belegde broodjes en consumptie, vuurde ze menigeen vragen af op de presentatrice van de avond.

Op 16 december 1998 ontviel ons één van onze tentoonstellers op competitief vlak in de categorie "postgeschiedenis" en een grote delegatie van de club was ook bij de uitvaart van Sylvain Wuytack aanwezig.
 
Zijn laatste in opbouw zijnde verzameling werd met toedoen van verschillende leden in de club verder afgemaakt en via zijn vrouw nog tentoongesteld.
 
De club organiseerde opnieuw een thematiekersvoormiddag in het clublokaal tijdens de clubbijeenkomst van 20 december 1998, met als prominente gast Dhr Hauspie - een coryfee op dat vlak.
 
Het clubjaar werd afgerond met een bestuursvergadering op 22 december 1998 met o.a. overleg inzake de op dat moment al bekende activiteiten voor het nieuwe jaar.