De Postiljon, jaar per jaar...

 1997 

Kregen de leden vroeger bij de algemene ledenvergadering veelal kleine hapjes en drankjes voorgeschoteld, tijdens de 27ste ledenvergadering op 12 januari 1997 opteerde de club voor een nieuwe formule, met name een lekkere eenvoudige warme maaltijd voor iedereen, die de waarborgsom had betaald. De 84 personen, die intekenden, konden kiezen tussen frietjes met stoofvlees of frietjes met vol-au-vent.

Speciaal was verder dat het bestuur beslist had om de algemene jaarvergadering gescheiden van de gewone clubdagen te organiseren en ook dat er voor de gelegenheid uitgeweken werd naar ons ex - clublokaal te Hever.

Speciaal was verder dat het bestuur beslist had om de algemene jaarvergadering gescheiden van de gewone clubdagen te organiseren en ook dat er voor de gelegenheid uitgeweken werd naar ons ex - clublokaal te Hever.
 
Na het inleidend woord, waarin gesteld werd dat de teller qua lidkaarten op 92 stond dachten we nog even met een minuutje stilte aan Karel Heymbeeck, die ons in 1996 ontviel.

 
 
Daarna volgde het kasverslag met een zeer positieve echo, de terugblik op 1996, de vooruitblik naar de toekomst en was er zoals steeds de (her)benoeming van de bestuursleden.


Het bestuur werd in de hen toevertrouwde functies bevestigd. Een binnengekomen aanvraag tot toetreding tot het bestuur was ontvankelijk verklaard en werd met algemeenheid van stemmen aanvaard. Zo trad Jean Pierre De Gheyndt toe tot het bestuur en verving daarbij Hortense Haemels, die toen definitief ontslag nam om gezondheidsredenen. Ook Paul Vandormael diende om dezelfde reden zijn ontslag in als bestuurslid.

Het 10 koppige bestuur was op dat moment als volgt samengesteld:
 
Voorzitter
Penningmeester & nieuwighedendienst
Algemeen secretariaatswerk & materiaaldienst
Redactie clubblad + afgevaardigde Landsbond
Feestleiding
Ruilmeesters

Bestuursleden zonder specifieke functie
Georges Feyaerts
Frans Maes
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Boudewijn Beullens
Jos Aertgeerts
Agnes Vanheylen
Jos Casteels
Jean-Pierre De Gheyndt
August Smets

De vergadering werd afgerond met de verkoop van de oude clubcatalogi en een gezellig natje en droogje.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1997
 
Eén dag later - op 13 januari 1997 - kwam het bestuur bijeen voor een bespreking van de toekomstplanning inzake de clubwerking. Het voorjaar 1997 zou alvast behoorlijk druk worden.
 
Onze vrienden van de Koninklijke postzegelclub K. Denckens van Mechelen kregen de kans om de postzegels "Eeuwfeest van de faculteit van de universiteit Mons" en "Het museum van deportatie en verzet" in de dossinkazerne te Mechelen in voorverkoop te presenteren in het Cultureel Centrum A. Spinoy op de Melaan te Mechelen op 18 en 19 januari 1997.

Namens De Postiljon was een ruime delegatie present op de openingsdag.

Gezien het grote succes van ons groepsbezoek aan de Zegeldrukkerij te Mechelen werd opnieuw een bezoek aan een posteenheid gepland en op 14 februari 1997 was het zover. Dan stond er nl. een bezoek aan het postsorteercentrum X te Antwerpen op de agenda. De 20 toegelaten bezoekers van onze club kwamen stipt om 14 u samen aan het sorteercentrum en kregen er om te starten via een introductiefilm de weg van de brief geïllustreerd.

Daarna begeleidden ons maar liefst 3 gidsen door de diverse hallen en ze maakten ons diets hoe de post in het centrum aanbelandde: met wagens, kleine camionettes tot grote vrachtwagens toe en zelfs met de trein. We leerden er hoe brieven en pakketten machinaal voorgesorteerd werden om hoe men dit op de 1ste verdieping ook manueel deed.
Zo groot hadden wij ons het postsorteercentrum niet ingeschat.

We kwamen veel te weten waren gekomen over het manuele, half automatisch en automatisch sorteren. De snelheid van de machines mocht dan al impressionant zijn, de handen- en ogenarbeid van de operators was dat nog meer. Dat het postnummer bij alle bewerkingen een cruciale rol speelde, was er meteen erg duidelijk.

Bij een dubbele traktatie van de club in de plaatselijke cafetaria werd er dan nog geruime tijd nagekaart alvorens de terugreis (met wagens) aan te vatten.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1997

Tezelfdertijd - van 14 tot 16 februari 1997 - vaardigde onze club de jeugdverzameling "Vlinders" opnieuw af naar een internationale competitieve tentoonstelling, met name bij Tilphilex in Nederland. Een tweede prijs met 71 % en een ereprijs internationaal behalen was best mooi. Wij merkten op dat het diploma "Verguld zilver" markeerde en dat er dus in Nederland een ander waarderingsscala gold dan bij ons. In België zou dit "Zilver" betekenen.

De vraag naar het organiseren van een nieuwe thematiekersvoormiddag in de club werd ook positief beantwoord en op 2 maart 1997 kwam Dhr Langenaken met zijn hernieuwd assortiment aan gelopen stukken langs tijdens de ledenbijeenkomst. Het was voor alle thematische verzamelaars een unieke kans om eens rustig rond te neuzen tussen de vele omslagen en bovendien kon dat alles aan democratische prijzen.

In onze club waren twee leden tevens actief in het clubleven van "Ons stokpaardje" te Machelen. Toen hun club n.a.v. hun 35 jarig bestaan de voorverkoop toegekend kreeg van de postzegels "Blauwhelmen" en de "Europazegels" in de Gemeentelijke feestzaal te Machelen op 8 en 9 maart 1997 was het meteen duidelijk, dat onze club er met een serieuze delegatie een bezoek zou brengen.

Op paaszaterdag  - 30 maart 1997 - stelde het heemmuseum "De Botermolen" te Keerbergen haar deuren open in het speciale kader van haar 15 jarig bestaan. Er werd uitgepakt met een tentoonstelling in de kapel met als thema "Het oude Keerbergen" en omvatte de unieke verzameling aan oude postkaarten van ons lid Marcel Van den Eynde.

Op Paasdag zelf kwam de paashaas niet persoonlijk langs in het clublokaal, maar de pakjes waren niet minder gegeerd.

Wie in 1996 de kans niet zag om de zegeldrukkerij te Mechelen te bezoeken kon dit alsnog doen tijdens de open deurdag mét voorverkoop op dezelfde locatie op 5 april 1997. Onze delegatie was in alle geval opnieuw opmerkelijk en maakte er o.a. ook kennis met de nieuwe uitgifte "Dag van de postzegel" als herinnering aan meester-graveerder Constant Spinoy.

Ons clubfeest - optie koud buffetformule - op 12 april 1997 kon jammer genoeg met slechts 37 deelnemers maar een klein percentage van ons ledenbestand bekoren.

Nochtans had de club bij het binnenkomen in de Gildezaal voor een verzorgd welkomstaperitief gezorgd, kon er na de toespraak gekozen worden uit het uitgebreide vis-, vlees- en groenteassortiment en ook dj Adri was weer van de partij.

 
Zij die erbij waren, konden de avond prima genieten en pikten ook de verrassingsact van Maurice - op het einde van de feestavond - ook nog mee.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1997

Gezien de hoge kosten, verbonden bij de organisatie van zo'n clubfeest (huur zaal, disc jockey, een verzorgd eetmaal en free drinks), werd er beslist dat dit voorlopig het laatste grote feest op rij zou worden.
Tijdens het weekend van 19 en 20 april 1997 kreeg postzegelkring "Breughel" uit Zellik de voorverkoop toegewezen van de postzegels "Internationale floraliën van Luik" en namens De Postiljon was een ruime afvaardiging present op zaterdag in het cultureel centrum "Den Horinck" te Zellik.

Wat later vaardigde de club opnieuw een andere verzameling af op internationaal niveau, dit keer op het jeugdkampioenschap "Philex" te Nantes (Frankrijk) tussen 2 en 4 mei 1997. De verzameling "Muziekinstrumenten" scoorde er een eerste plaats met 78 % en bovenop de speciale prijs van de Franse unie - en dat met een Vlaamse inzending en dit terwijl wij er van uit gingen, dat de verzameling voor het "erehof" bedoeld was.
 

Vier leden hadden de tijd benut om hun in 1996 prijsgekroonde verzamelingen op punt te zetten voor de nationale tentoonstellingen Carolophilex en Junex 1997 te Charleroi op 24 en 25 mei 1997 en de club besliste om een bezoek aan deze tentoonstellingen in de clubreis te integreren op 25 mei.

De jaarlijkse clubreis op 25 mei 1997 stond deels in het teken van de gezelligheid, deels in het teken van de filatelie. Aangezien wij de nationale tentoonstellingen Carolophilex en Junex te Charleroi wilden opzoeken, waar verschillende leden actief aan deelnamen, werd een reisdoel in de buurt gezocht en gevonden.

Op 25 mei stonden 's ochtends 41 deelnemers klaar aan de Sporthal te Boortmeerbeek waar de bus ons naar het onthaalcentrum van de Plate Taille in Boussy-lez-Walcourt bracht , waar wij om 9.00 u opgewacht werden met een tas koffie of thee.

 
Om 9.30 u maakten wij a.h.v. een 20 minuten durende diaporama kennis met het merengebied rond Eaux d'Heure en namen een langer kijkje bij de aquaria om er de boeiende wereld van de vissen in onze meren en rivieren achter glas te bekijken.
Bij de maquette van mini Eaux d'Heure duidde de gids de inplanting van de stuwdam in de omgeving en begeleidde ons door de galerijen van de stuwdam naar de centrale en de panoramische toren.

 
Rond de middag stond in het onthaalcentrum het menu klaar: Terrine Maison (streekpaté) met garnituur, kip met dragon en frietjes en chocolademousse, all inclusief welkomstdrankje en consumptie.
Goed gesterkt lieten wij ons om 14 u via een toeristische rondvaart op het meer van de Plate Taille - het grootste meer van België - een nieuwe blik op de bezienswaardigheden van de streek toelichten.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1997

Omstreeks 15 u vertrok de bus daarna richting Charleroi, waar wij in de Expohallen eerst en vooral een bezoekje brachten aan de postzegeltentoonstellingen om daarna bij de prijsuitreiking onze leden bij de competitieve delen Carolophilex en Junex te feliciteren én hen te helpen bij het demonteren van hun verzamelingen. Onze deelnemers wisten dit naar waarde te schatten.

Voor onze club namen deel:
 
CAROLOPHILEX '97
Postgeschiedenis

Astrofilatelie

Literatuur

Sylvain Wuytack

Marcel Cypers

Ida Van Rillaer

Krijgsgevangenenpost WO II

Van tweestrijd naar samenwerking

De Postiljon leeft!

Zilver

Zilver

Brons

70 %

71 %

60 %
 
JUNEX '97
Jeugd klasse B

Jeugd klasse C

Jan Beullens

An Beullens

Papillons, couleurs dans notre vie

Les instruments de musique

Zilver

Verguld zilver

72 %

80 %

Opmerkelijk was dat de beide jeugdverzamelingen voor het eerst volledig in het Frans voorgesteld werden om zo te beantwoorden aan de vraag om de FIP waarbij verzamelingen, die de landsgrenzen overschrijden in één van de "erkende" talen voorgesteld dienen te worden (zoals Frans, Engels, Duits, Spaans, Russisch, enz. .. maar niet in het Nederlands)
 
Medailles in drie kleurtinten

Op 3 juni 1997 was de bestuursvergadering bijeengeroepen om de planning voor het najaar door te nemen en de nodige afspraken ter zake te maken.

Hierbij werden ook afspraken gemaakt om de voorverkopen "De Roos" en "Toerisme" te gaan opzoeken op 5 juli 1997, die doorgingen tijdens Wetterania '97, een organisatie van Themafila - De Reuzen in het Scheppersinstituut te Wetteren. 

De tentoonstelling stond in het teken van de thematische filatelie en vormde een bron van inspiratie voor menig Postiljonner. 

Wie onze - traditioneel geworden - tombolastand op 15 augustus in de dorpskom zocht, moest vaststellen dat er geen stond. Er was geopteerd om prijzen op te sparen om mogelijks nog eens filmavond te organiseren, ter compensatie van de niet verkregen voorverkoop. De Postiljon was desalniettemin toch vertegenwoordigd. Enkele leden hadden het lumineuze idee om op de rommelmarkt uit te pakken met een heuse "postzegelstand" met als blikvanger het uitvergrote embleem van de club én de indicatie van onze ruildagen.

De studiegroep A. Buzin stelde op 30 en 31 augustus 1997 de reeks "Natuur" in voorverkoop voor aan het publiek in Zaal Ruggenhof te Deurne met als prachtige motief bij de bijenreeks in de gelegenheidsafstempeling een bijenraat. Verschillende leden toonden veel interesse in de postzegels van A. Buzin en het loonde dan ook de moeite voor hen om er naartoe te gaan.

Het bestuur was er in geslaagd om op 5 oktober 1997 eenmalig drie handelaars gelijktijdig naar het clublokaal te loodsen. Dit keer was het geheel niet gefocust op de thematiekers in de club, maar er was keuze zat tussen postzegels, afstempelingen én gelopen stukken, toepasbaar in elke mogelijks denkbare categorie.

Het was al geruime tijd aangekondigd, dat de club nog eens poging zou ondernemen om nog eens op een zaterdag een groepsbezoek te plannen en op 11 oktober 1997 was het zover. Velen had erom gevraagd, maar als puntje bij paaltje kwam haalden wij niet eens het maximale toegestane aantal deelnemers.

De 20 deelnemers, die wel de oproep van de club beantwoordden, werden door de stadsgids om 14 u aan de pui van het stadhuis te Leuven verwacht. "Henri" leidde ons in eerste instantie door het historische pand.

 

Wellicht omdat wij maar met een kleine groep present waren, werd er bij elk stuk veel tekst en uitleg verschaft en wij mochten zelfs kort de geluidsinstallatie in de raadzaal uittesten. En hoe kon dat beter, dan met het voordragen van een gedicht door de jongste van het gezelschap, Sara Mertens.

Vooraleer ook effectief de stad in te duiken kregen wij al heel wat interessante weetjes mee over de stadshistoriek en dan trokken wij, voorzien met de nodige paraplu's, door enkele typische straten, langsheen diverse universitaire complexen om de geleide toer af te ronden aan huisbrouwerij Domus, waar de locale gids het heft overnam en waar we na wat theoretische bagage de namiddag afrondden met een proeverij van het speciaalbier.

Zie ook Foto's "Bezoek Leuven"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1997

Op 18 oktober stuurde de club opnieuw een aantal leden op pad, maar dan in het teken van een groepsbezoek aan de ruilbeurs op het getouw gezet door de vrienden van Zaventem op 18.10.1997.
 
De verzameling rond "Muziekinstrumenten" was tijdens de competities te Nantes en Charleroi extra opgevallen bij een selecte groep, die de collectie uitnodigden voor deelname aan de internationaal gerenommeerde tentoonstelling "Prix Augusto Massari " te Seyssins bij Grenoble (F) op 25 en 26 oktober 1997.
 
 
An presenteerde er haar naar het Frans vertaalde verzameling rond muziekinstrumenten in jeugdklasse D. Het geheel kaderde perfect in de optiek van deze tentoonstelling, die steevast muziek en dans als motto heeft. Ze kaapte er in haar klasse de derde prijs mee weg met een zilveren medaille (70 %).

Op 26 oktober 1997 was de club vertegenwoordigd bij de algemene statutaire vergadering van de KLBP Provincie Brabant om zo op de hoogte te blijven van wat er op filatelievlak leeft en waaraan wij ons als vlub in de nabije toekomst konden verwachten.

Tijdens de bestuursvergadering van 27 oktober 1997 werd alvast op de themapunten van de vergadering van de KLBP verder gegaan en daarna kwam alvast de start van 1998 in onze eigen rangen aan bod. Er werd bevestigd, dat er afgezien zou worden van een echt clubfeest en er wellicht terug één te organiseren op het moment dat de club 30 jaar zou worden.

Het bestuur had een verzoek gekregen van de locale 11.11.11 organisatie om een ploeg af te vaardigen naar hun 11.11.11 quizavond op 10 november 1997 in de Movri te Boortmeerbeek t.v.v. de landloze boeren in Brazilië. De club stuurde er die leden in onze club op af, die zelf regelmatig quizten onder de naam Hemifidian (=de vroegere Van Molle & C° ploeg). Uiteraard deden zij wél mee onder de naam van De Postiljonen behaalden er zelfs de derde plaats op 53 deelnemende ploegen. Onze quizers plaatsten de club voor een keer in een totaal ander daglicht.

Wat later zou de club nog eens gaan quizzen, nl op 22 november 1997. Een aantal leden had de microbe goed te pakken en ze wilden De Postiljon gaan vertegenwoordigen bij een quiz georganiseerd door "onze" mannen van Hemifidian in het ontmoetingscentrum te Hofstade. Aangezien wij als club afzagen van het opnieuw mee organiseren van zo'n avond, had iedereen er vrij spel. Met de steun in de rug van de supporters deden onze twee ploegen hun uiterste best.
Hun doel: niet met de rode lantaarn naar huis te gaan in het weerwerk tegen doorwinterende quizteams.

Sinterklaas zag dat het goed ging in de club en op 7 december 1997 bedachten hij en zwarte Piet alle leden met lekkere speculaas.