De Postiljon, jaar per jaar...

 1996 

Tijdens de 26ste algemene ledenvergadering op 7 januari 1996 stonden er enkele opmerkelijke punten op de agenda en er was dus heel wat aan te kondigen en te vertellen:

1. Er was het volledig nieuwe imago van ons clubblad.
Wij vroegen en kregen o.a. ook de toelating van derden om artikels in ons clubblad te introduceren en startten met nieuwe rubrieken.  Doel was ons blad voor de twee participerende clubs nog aantrekkelijker te maken

2. Nieuwe gemeentelijke ontmoetingsbad voor verenigingen
Op verzoek van de gemeentelijke culturele raad zou de club een tekst voor dit nieuwe communicatiemedium indienen. Doel: nieuwe inwijkelingen in onze gemeente onmiddellijk een overzicht van het aanbod van culturele verenigingen te geven zodat ze meteen weten of zij hun geliefkoosde hobby bij ons verder kunnen uitoefenen.

3. Bijbestelling clubbadjes
Gezien het grote succes van de eerder aangemaakte badges zouden er nieuwe bijbesteld worden. De club benadrukte dat het belangrijk is om u bij het bezoeken aan tentoonstellingen e.d. herkenbaar te maken als lid van onze club.

Er werd aangekondigd, dat we weldra in groep een bezoek zullen brengen aan de Zegeldrukkerij te Mechelen.
Een voorverkoop zat er niet in voor 1996, maar we zetten opnieuw ons beste beentje voor bij externe tentoonstellingen.

Annie vertelde in haar informatieve inleiding dat in de club op dat moment 89 lidkaarten geregistreerd waren, waarvan 44 familiekaarten. Zo kon iedereen zelf zien hoe groot De Postiljonfamilie nog altijd was.  De tendens was - zoals al verschillende jaren - dat er in de loop van het jaar wel altijd nieuwe leden aansluiten, maar ook dat er verschillende afhaken, om op het einde toch nog altijd status quo uit te komen. In dit kader namen we ook tijd voor een korte herdenking aan ons lid Emiel Van Leemputten, van wie we in 1995 definitief afscheid namen. 

 

Het bestuur van de club bleef ongewijzigd t.o.v. 1995.

De club zorgde verder voor kleine hapjes en een keuze aan drankjes om alles goed te kunnen doorspoelen.
Er was voor een tombola binnenskamers gezorgd met enkele mooie prijzen en de opbrengst was voor de clubkas. De vergadering verliep verder in kameraadschappelijke sfeer, met een terugblik op wat was en een vooruitblik op wat komt.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 1996

Een maand erna - op 18 februari 1996 - zat het bestuur bijeen (zonder Frans en Annie) en dat met een bepaalde reden. Er zou een brief gestuurd worden aan burgemeester en schepenen om hen voor te dragen voor de later op het jaar gehouden huldiging van de cultuurlaureaten. Het bestuur was van oordeel dat het feit, dat zij 25 jaar lang de drijvende kracht waren van onze vereniging, niet onopgemerkt voorbij mocht gaan en dat zij het verdienden om in de schijnwerper gezet te worden. Frans en Annie zelf werden in het ongewisse gelaten, want anders zou het geen verrassing geweest zijn.

Verder werd er beslist om een nieuwe rubriek in ons maandblad in te lassen in ons maandblad "Wegwijs in filatelie", waarbij menig lid ons interessante weetjes over hun verzameling zou helpen in de komende maanden én zelfs jaren.
Het clubblad op zich zag er ook helemaal anders uit. Nieuwe PC technieken leiden tot een mooier lettertype en überhaupt de lay-out kreeg een modernere look.

De club stelde vanaf dan elke maand drie prijzen ter beschikking voor de winnaars van de clubpuzzel in ons maandblad. Eerder gebeurde dit sporadisch ook al, maar vanaf dan lagen er elke maand drie naturaprijzen om uit te kiezen voor de bollebozen van de club.

Op 2 en 3 maart 1996 vond in de publiekzaal in postkantoor Brussel 1 de nationale competitieve tentoonstelling "Europhila '96" plaats met de voorverkoop van de postzegel Theo Van Rysselberghe (een gemeenschappelijke uitgifte met het Groothertogdom Luxemburg), met bijkomende de interessante opties "automatische frankeerautomaat" en "nummeretiket voor aangetekende zendingen". Als nieuwbakken aangeslotenen bij de KLBP nam er wel niemand van onze club aan deel, maar de club stuurde wel een serieuze afvaardiging om alvast "ons gezicht" te laten zien. Daarbij deden de badjes ook hun werk om onze club binnen de KLBP al enige naambekendheid te geven.

 

Tegelijk ontdekten wij ook de nieuwe postzegel "150 jaar liberalisme in België" met bijhorende bijzondere afstempeling.

Zoals al aangekondigd tijdens de jaarvergadering, was er een groepsuitstap gepland naar de Zegeldrukkerij te Mechelen en op de oproep tot aanmelding reageerden 45 personen enthousiast. Het protocol vereiste, dat alle deelnemers een reglement en plan ontvingen en een formulier ondertekenden met richtlijnen, waaraan ze zich te houden hadden.

De vastgepinde datum voor het bezoek was 7 maart 1996 in de namiddag.
Wie het wou kon - voorafgaand aan het bezoek - ook een warme maaltijd ter plaatse te reserveren en 37 personen deden dit ook. De club reserveerde voor iedereen hetzelfde menu aan een zeer democratisch prijsje, nl. Soep, Vol au Vent met kroketjes, dame blanche

Het bezoek zelf startte om 13.30 u met een samenkomst in de inkomhal van het complex aan de Egide Walschaertsstraat en wij werden er verwelkomd door de directeur van de zegeldrukkerij, Dhr. Jan Wauters. Eén van onze leden kon zelfs de afgesproken datum niet afwachten. Hij had zich nl. één week te vroeg aangemeld, wat uiteraard tot ophef zorgde.

Na de videovoorstelling over het ontstaan van de postzegel - van ontwerp tot afgewerkt product - volgende dan een geleide rondleiding doorheen de zegeldrukkerij zelf. Het moderne gebouw met zijn voor een buitenstaander schier ontelbare gangen en lokalen kende na de rondleiding weer wat minder geheimen. Wij keken er onze ogen uit op het verschillende machinepark, luisterden aandachtig naar de uitleg over de verschillende druktechnieken zoals bvb het diepdruk rotatiepersen en het vellenrotatiepersen.

Wij ontdekten vele machines voor speciale werkzaamheden evenals kleine persen voor o.a. het drukken van luxevelletjes. Wij kregen ook de kans om een blik te werpen op de diensten, waar de postzegels aan een streng controleoog onderworpen werden en de magazijncapaciteiten. Tegelijk zagen wij ook meerdere leden zelf aan het werk.
 
Onze groep werd na een bezoek van ca 2 u naar een vergaderlokaal geleid, waar iedereen de kans kreeg om nog vragen m.b.t. het geleide bezoek te stellen.

Als afsluiter van de fijne namiddag, kreeg iedereen van de club nog een aandenken mee aan het bezoek

Op 13 maart 1996 werd de ontwerptekst voor het nieuwe gemeentelijke ontmoetingsblad voor verenigingen, waarvan ook sprake in de algemene ledenvergadering, aan Mevr. Geertrui Lejeune bezorgd - een tekst die ook integraal werd overgenomen.

Begin april 1996 viel bij Frans en Annie een voor hen onverwachte uitnodiging van de gemeente in de bus - Onze verzoek hen te nomineren voor de huldiging als cultuurlaureaat m.b.t. het jaar 1995, was ingewilligd en het koppel werd op de gemeente uitgenodigd om het rijtje van de verschillende cultuur- en sportlaureaten te komen vervolledigen.

 Cfr "In de pers 1996" + "Foto's 1996"


Daarna nam toenmalig Schepen van cultuur, Freddy de Roye, het woord bij de voorstelling van de verschillende cultuurlaureaten. Wij vonden zelfs de toespraak terug, die betrekking had op de nominatie van Frans en Annie, in een later gemeentelijk blad.

Wij vonden het interessant om de integrale tekst in de "clubgeschiedenis" over te nemen, nl.
 

Frans Maes - Annie Verschaeren

Voor het eerst hebben we de eer een gehuwd koppel te huldigen voor feiten, die ze samen en met onderlinge toestemming hebben gepleegd. Wat zij presteerden is niet spectaculair, maar ik kan alvast zeggen dat weinigen het hen hebben voorgedaan en even zeldzaam zijn zij, die het hen zullen nadoen.
25 jaar geleden staken enkele burgers met een gemeenschappelijke hobby de koppen bij elkaar om zelf een vereniging op te richten. Daar zouden ze elkaar geregeld ontmoeten, van gedachten wisselen, zegels ruilen, aankopen organiseren enz. Met andere woorden, de filatelistische kring "De Postiljon" was geboren.
Er moest vanzelfsprekend een bestuur gekozen worden. Noch Frans, noch Annie waren kandidaat. De "eer" lieten zij aan anderen over. Het was niet omdat zij te lui waren om te werken, integendeel. Want wie werd de grote organisator van het geheel? Juist: Frans Maes. Hij hield de ledenlijsten bij, de aanwezigheidslijsten, was de organisator van de ruildagen en regelde de aankopen voor de abonnees.
Er werd dan ook beslist een ledenblad uit te geven. Daarin moest geschreven worden, het moest getypt worden, geassembleerd en verstuurd. En wie gelastte zich met deze zware taak? Juist: Annie Verschaeren. En zo werd de living van woning nr 6 in de Loobeekstraat de thuisbasis van de Postiljon. Daar waar de boterhammen, de soep en de aardappelen moesten gegeten worden, lagen stapels papier en postzegels en de ganse organisatie van De Postiljon. Nu al 25 jaar zetten Frans en Annie zich in, belangeloos, voor het welzijn van hun vereniging. Hun kennis van de filatelie is, zeker voor een leek, verbluffend.
Deze hobby op een ernstige manier uitoefenen is niet zo eenvoudig. Er komt inderdaad heel wat kijken bij het verzamelen. Het is nu niet aan mij gegeven om dat uit de doeken te doen. Maar Frans en Annie weten er alles van. U kan steeds bij hen terecht voor uitleg en informatie.
Ik mag gerust zeggen, dat De Postiljon al 25 jaar gedragen wordt door het echtpaar Maes.
Ondanks en niettegenstaande alle tegenslagen die beiden reeds te verwerken kregen in hun privéleven houden zij vol in hun vereniging. Zoals gezegd: weinigen zullen het hen "nadoen"
Daarom houden wij eraan ook hen vandaag eens speciaal te gedenken en hen, figuurlijk althans, in de bloemen te zetten. Reeds 25 jaar werken zij in de schaduw van anderen, in de anonimiteit. Zij moeten niet zo bescheiden zijn en mogen terecht fier zijn op wat zij presteerden op socio-cultureel gebied. Van ons krijgen ze onze welgemeende gelukwensen en wij hopen dat ze nog vele jaren mogen verder werken onder hun talrijke vrienden filatelisten.

Daarbij kregen ze volgend diploma in mooi harde kaft als souvenir mee :
 
Ze stonden natuurlijk ook paraat bij het nemen van de obligate foto's
(Frans tweede van links - Annie derde van links) :
 

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1996
 
Op 7 april 1996 had de paashaas ook weer wat lekkers in petto voor de leden, tijdens de clubbijeenkomst met een keuze tussen melkchocolade, witte en fondanteitjes. De pers kwam ook afgezakt om nog verder met onze cultuurlaureaten te praten en afspraken te maken voor een interview ten huize Maes.

Artikel en foto thuis - Cfr "in de pers 1996"

En dat was dan maar een voorproefje voor wat een week later zou volgen, ons geplande clubfeest in de Gildezaal te Boortmeerbeek op 13 april 1996.

Dit clubfeest stond ook in het teken van de viering van onze cultuurlaureaten, waarbij de club voor hen voor een bijkomende verrassing zorgde en wij hoopten dan ook op een hele grote opkomst. Dat was jammer genoeg niet het geval. Maar zij, die er wél bij waren wisten de feestdis en alles erom heen zeker te waarderen.

Na het verwelkomingaperitief had de traiteur van dienst voor het volgende menu gezorgd:
Roomsoep "Agnes Sorel", Gepocheerd ei "Florentine", Kip met jagersaus en gratin Dauphinois, maar was vooral het dessert dat het hem deed. Wie herinnert zich niet het dessert - de ijskoets - gans in stijl van De Postiljon, die na de verzorgde maaltijd door de zaal gedragen werd?

Verder werd er gedanst op de fijne muziek en gangmaker DJ Adri en ons lid Maurice Van Hoorenbeeck vergastte ons op enkele Will Tura songs.

Cfr Foto's clubfeest 1996
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 1996

Tussen de aanwezigen vond er die avond verder nog een gratis tombola plaats.

In het najaar 1996 stond ondertussen een quizavond op onze planning, een avond die die we zelf op het getouw zouden zetten samen met enkele leden binnen onze vereniging, die dit al langer deden.

Dat moet toch aan de oren gekomen zijn van de lokale SP afdeling, die op 17 mei 1996 in eigen dorp een quizavond organiseerden en bij onze club kwamen aankloppen om ook een ploeg samen te stellen en op het thuisfront mee te gaan spelen. De Postiljon vaardigde er een ploeg af en deze wiste op het totale deelnemersveld van 13 ploegen een 4de plaats binnen te rijven.

Op 2 juni 1996 stak het bestuur de hoofden bijeen tijdens een bestuursvergadering, met als doel de stand van zaken betreffende de volgende activiteiten van het jaar te maken.

Er kwamen twee wijzigingen m.b.t. ons clubblad:
 
1.

2.
De informatie van de clubs uit Boortmeerbeek en Nossegem wordt opgesplitst om praktische redenen.

In het najaar volgt een kleine aanpassing aan het voorblad van het clubblad, zodra de club door haar oude stock aan voorafgedrukte frontpagina's zat. Met een nieuwe lay-out probeerde de club met haar tijd mee te gaan.
 
Wellicht kwam er ook ter sprake wie er van onze club zou meedoen bij het 5de internationaal open filatelistisch salon Befiten te Begijnendijk én de provinciale competitieve tentoonstelling PhilaBegina'96 op 8 en 9 juni 1996. De laatst geciteerde provinciale zou uiteindelijk qua datum en locatie verschoven worden naar oktober.
Onze club vaardigde alleszins 5 verzamelingen af in 4 verschillende disciplines bij Befiten.

Zo namen er voor ons deel:
 
Jeugd (Klasse B)
Jan Beullens

Volwassenen
Lydia Vandersloten
Marcel Cypers
Marcel Cypers
Paul Daems

Vlinders, kleur in ons leven


Bier
De evolutie van het leven
Van tweestrijd tot samenwerking
Protectoraat Bohemen - Moravië

Groot zilver


Diploma
Brons
Verguld zilver
Zilver

76 %


59 %
62 %
80%
70 %

Een aantal leden was ook paraat om er bij de proclamatie op 9 juni bij te zijn.

Tijdens dit competitieve weekend presenteerde De Post twee toeristische zegels en een reeks met als thema "Brussel - hart van Europa" met bijhorende gelegenheidsafstempelingen op drie plaatsen in België, waarvan één dus in Begijnendijk.

 


Hetzelfde weekend, 8 en 9 juni, stond een ander lid in Berendrecht in de kijker.

De kunstenaar in onze rangen, François Peeters, demonstreerde er nl. doorlopend pyrogravurewerk en pentekeningen op camping "De Watertoren" en had ook hiervoor enkele leden warm gemaakt om eens een kijkje te komen nemen. En zo gezegd, zo gedaan.


Op 30 juni 1996 stond een grote groep leden en sympathisanten, de bus om 7.00 u op te wachten aan het clublokaal voor onze inmiddels 25ste clubuitstap. Het had wat beter weer mogen geweest zijn, maar het bleef uiteindelijk droog en met een goed gevulde bus met 45 goedgemutste mensen vertrokken we bij wat een fantastische dag zou worden.

De eerste halte was gepland om 8.00 u op het adres van de "De bloemfontein" waar we zouden kennis maken met een oude Vlaamse volkssport en zelf een spel op oude bolbaan zouden wagen. Kort voor ons vertrek kregen we echter "een koude douche", omdat het lokaal om medische redenen niet beschikbaar zou zijn.

Op aanraden van de VVV Zottegem werd er dan uitgeweken naar de cafetaria van het plaatselijke zwembad " Bevegemse vijvers" te Zottegem voor een licht ontbijtje en de gids kwam er aan boord op de bus.

Mevr Magda De Smet maakte met ons een afstapje aan het monument van graaf Egmont van Vlaanderen en we doken er even onder de grond om in de kelder op de grote markt van Zottegem om er de doodskist van de gravin van Egmont (Sabine van Beieren) te gaan bekijken. De hele geschiedenis van het echtpaar werd daarbij uitvoerig uit de doeken gedaan.

Daarna verkenden wij samen met dezelfde gids de Zwalmstreek en volgden er meer dan 2u lang de molenroute. De chauffeur moest daarbij menigmaal zijn uiterste kunnen tonen bij het korte bochtenwerk op sommige plaatsen en zelfs één keer een heel stuk achteruit rijden om plaats te ruimen voor een tegenligger.

Her en der werd er ook uitgestapt om rustig van de oude molenhuizen te kunnen genieten, te midden van het prachtige landschap.

Om 11.30 u stond in Oudenaarde de tafel klaar voor het middageten. In het lokaal met de toepasselijke naam van de dag " Molenhuis" werd de groepsmaaltijd met de allure van een feestmaaltijd opgediend: tomatensoep, kalkoengebraad à la Hawaienne met kroketten en als dessert ijs.

Om 12.30 u maakten we ons op voor het traject naar het Boudewijnpark te Brugge waar iedereen ruimschoots de tijd kreeg om de vele attracties te bezoeken, zoals o.a. de valken- en papegaaienshow, de voorstelling van de astronomische Heirmanklok, een rondvaart met de Mississipiboot, het reuzenrad, de piratenboot, waterattracties én vooral de spectaculaire show in het Dolfinarium en de internationale ijsshow "Assepoester on Ice".
 

Het pretpark sloot om 18 u en de terugreis naar Boortmeerbeek werd aangevangen met aan boord een videoband, met opnames van het afgelopen jaar met onze leden in de kijker.

"Cfr Foto's Clubreis 1996"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1996

In de zomerperiode bleven wij heel lang in het ongewisse. Zou de rommelmarkt doorgaan in het dorpsplein, gezien de grote werkzaamheden die er aan de gang waren ? Op 23 juli viel uiteindelijk het rondschrijven van de gemeente in de bus dat de jaarlijkse rommelmarkt wél zou doorgaan op 15 augustus 1996 en de club tekende onmiddellijk in voor een kleine tombolastand.

Het leek er eerst op, dat wij opnieuw pech zouden hebben met de weergoden, maar de zon kwam er wel door en vele bezoekers kwamen voorbij onze stand en spendeerden ook gul bij het aankopen van lotjes met een puik resultaat voor de clubkas tot gevolg.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1996
 
Op 31 augustus + 1 september 1996 organiseerde Arpo Lier in de stadsfeestzaal "De Mol" te Lier haar internationale postzegeltentoonstelling en jeugdtentoonstelling n.a.v. de voorverkoop van de reeksen "geschiedenis" en "Belgische kunstwerken".

De Postiljon trok ook hier tijd voor uit en bezocht de vrienden van Lier met een groter aantal leden.

Onze vereniging kreeg een uitnodiging van de gemeente om bij de opening van het nieuwe cultuurhuis "De pastorie" in Hever op 7 september 1996 aanwezig te zijn en het bestuur beantwoordde deze invitatie vanzelfsprekend positief. Het hele weekend konden we trouwens met eigen ogen vaststellen, dat meerdere leden uit belangstelling of nieuwsgierigheid naar de uitstraling van het nieuwe cultuurhuis, er even binnen wipten.

Gezien het succes van de informatieavond in 1995, laste de club op 16 september 1996 nogmaals een avond rond "gezond slapen" in i.s.m. Rudh Marketing. Gekoppeld aan een lekker etentje was dit opnieuw goed voor een gezellige babbel en plezier in zaal Trianon te Hever. Er namen in totaal 52 gegadigden aan deel. Uit het clubblad van oktober 1996 weten wij dat ook de pers een artikeltje aan deze vriendenavond wijdde, maar vonden het bewuste artikel echter niet terug.

Op 5 en 6 oktober 1996 stelde De Post de voorverkopen "Jeugdfilatelie" en "Armonaque de Mons" voor op 11 Belgische locaties.

Voor onze leden was de optie in het Koninklijk Atheneum Redingenhof te Leuven de logische keuze. En De Postiljon was er ook een opvallende groep.
 
De Postiljon nam op 12 oktober 1996 in de voormiddag voor het eerst deel aan de algemene statutaire vergadering van de KLBP provincie Vlaams Brabant en was in het begin een aandacht luisterende club.
We moesten onze sporen als club nog verdienen tussen de gevestigde orde.
 
Dezelfde dag, werd in de namiddag alles in gereedheid gebracht voor een tweede primeur in onze club: de organisatie van een quizavond in het ontmoetingscentrum te Hofstade (bij Mechelen). Een kleine kern binnen ons club was hier al langer actief mee bezig en binnen het quizmilieu bekend onder de naam Van Molle & c°. Samen met hen werd de publiciteit gevoerd en alles actief uitgedokterd.

De oproepen gericht aan onze leden om er actief mee de schouders op te zetten, werden volop beantwoord en zo hielpen onze leden bij de tap, het serveren, het verdelen van vragen en ophalen van antwoorden, de correctie van oplossingen en het uitdelen van de prijzen.

Om mooie prijzen te kunnen bieden, was er heel wat gelobbyd bij handelaars en dit met succes, maar de mooiste prijs van de avond voor het winnende team, was zeker van de hand van ons lid François Peeters, die een gepersonaliseerde trofee voor hen maakte.

 
Rond open monumentendag in september had de gemeente initieel een ontmoetingsdag voor verenigingen gepland in het nieuwe cultuurhuis te Hever. Door omstandigheden ging deze dag echter pas door op 13 oktober 1996 als start van de week van de volksontwikkeling. Omdat deze manifestatie onmiddellijk na onze quizavond viel, zagen wij ons genoodzaakt onze inbreng tot een minimum te beperken. Maar we waren er wel!

Wij stelden ons tot doel er diverse verzamelingen te tonen a.h.v. van fragmentvoorbeelden en deze op tafels uit te stallen (i.p.v. op kaders). En normaal gezien had dit boven in één van de zalen plaats gevonden, ware het niet dat er van het beloofde helemaal niets klaar stond. De Postiljon besliste dan om in de gang post te vatten. Eigenlijk een prima standplaats, waar zo zag iedereen ons direct staan. Aan geïnteresseerden werd door enkele leden, die afwisselend deze tafels bemanden, de nodige uitleg over filatelie verschaft.

Meedoen aan een kwis in eigen dorp en eentje zelf mee organiseren had er toe geleid, dat sommigen wel moeten gedacht hebben, dat we heftige quizfanaten waren, want er vielen geregeld invitaties in de bus en zo af en toe werd die vraag ook beantwoord, zo bvb
  • op 25 oktober 1996 met onze deelname aan de verenigingsquiz georganiseerd door de gemeentelijke sportraad. Met een uiterst onervaren team, maar onder het motto "Deelnemen is belangrijker dan winnen" beleefden wij een uiterst aangename avond.
  • op 31 oktober 1996 met onze deelname aan de jaarlijkse 11.11.11 actie, dit keer via onze leden van het team Van Molle & C°, was het resultaat meteen toch stukken beter
Direct erna zouden we ook terug met 6 volledige verzamelingen uitpakken dit tijdens de provinciale competitieve tentoonstelling Thuinae 1996 op 26 en 27 oktober 1996 in Tienen, omkaderd met de voorverkoop "Literatuur en muziek". Op een totaal van 44 verzamelingen leverde de club hier best een hoog percentage aan deelnemers.

Er werd op gehamerd, dat iedereen zelf naar de prijsuitreiking zou komen en leden, die graag eens wilden proeven van de sfeer van zo'n evenement, werden alvast uitgenodigd om er ook aanwezig te zijn. Het resultaat: Meer dan 40 Postiljonnners vonden de weg naar de feestzaal van het Sint Jozefinstituut in de Waaibergstraat te Tienen en dat wist de organisator "Tipoc" zeer naar waarde te schatten.

Het zal u dan ook niet verbazen, dat we er ook de "prijs van het publiek" (Marcel Cypers) en de "aanwezigheidsprijs" (Georges Vertommen) wegkaapten. Belangrijk was ook, dat de weg naar nationale deelname binnen de KLBP open lag voor menig deelnemer.

Zij namen er voor ons deel:
 
Jeugd (Klasse B)
Jan Beullens

An Beullens

Volwassenen
Marcel Cypers
Sylvain Wuytack
Lydia Vandersloten
Marcel Cypers

Vlinders, kleur in ons leven
1ste prijs
Muziekinstrumenten
2de prijs

De evolutie van het leven
Krijgsgevangenenpost WO II
Tabak
Van tweestrijd tot samenwerking
1ste prijs + prijs van het publiek

Zilver

Zilver


Verzilverd brons
Zilver
Brons
Groot zilver

72 %

70 %


67 %
74 %
66 %
76 %

De deelnemers kregen er ieder volgende herinneringsmedaille en in de trofeeënkast prijken ook een grotere medaille, wellicht toegekend aan de winnaars van de publieksprijzen,  en de beker, die Marcel in ontvangst nam. Hij was zo trots op de beker aangeboden door Minister van Landbouw en KMO's Karel Pixten, want het was de enige beker die hij in zijn lange loopbaan als filatelist mocht ontvangen.
            
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1996

Op 9 november 1996 stonden bij de bestuursvergadering volgende punten op de agenda:
  • De vraag rees om eind van het jaar nog eens een uitstap naar Canterbury te organiseren, zoals in 1995. Gezien het geringe aantal inschrijvingen, werd dit project wel geannuleerd
  • Er werd overeengekomen om de algemene jaarvergadering 1997 anders dan anders te gaan omkaderen
  • Er werd teruggekeken op de activiteiten van het jaar én de impact op de clubfinanciën bestudeerd.
  • Frans en Annie hadden lovende woorden gekregen, te lezen in het tijdschrift "De Koerier" n.a.v. de viering van 35 jaar Federatie, waar ze zoals uit de tekst af te leiden viel niet minder dan 19 jaar ten dienste waren.
Er bestonden in 1996 zeer goede vriendschappelijke banden met de filatelieclub van Strombeek-Bever en toen zij hun 30-jarig bestaan vierden met o.a. de voorverkopen "Solidariteit" en "Kerstmis" als één van de drie locaties ten lande, was een ruime bestuursdelegatie ter plekke op 16 november 1996 in de Basisschool Sint Jozef te Strombeek-Bever.
 
Op 22 november 1996 bezochten Koning Albert en Koningin Paola de postzegeldrukkerij te Mechelen. Ook dat had iets met onze club gemeen. Enkele leden werkten namelijk in de zegeldrukkerij en één van hen - Frieda Diddens - haalde zelfs de Franstalige pers mét foto.   (Photo Belga)

Op 30 november 1996 was er verder nog de algemene statutaire vergadering van de KLBP nationaal in hotel Bedford in hartje Brussel. Na onze eerste stappen tijdens de provinciale statutaire van de provincie vervoegde de club voor het eerst de clubs uit het hele land en luisterde gespannen naar de vele toespraken.

De club had in 1996 ook weer een briefje gericht aan de Sint om de club bij zijn rond zeker niet te vergeten en tijdens de clubdag van 1 december stond er een mand met lekkers voor iedereen klaar.  

Maar niet alleen dat. De Sint kwam met zijn knecht persoonlijk langs in de club! (met dank aan de hondenclub, die hen naar ons doorverwees)

De laatste bestuursvergadering ging door op 9 december 1996 met veel aandacht voor:

  • de algemene ledenvergadering - de laatste afspraken (tombola ? veiling ? enz)
  • mogelijk bezoek aan het postsorteercentrum te Antwerpen in 1997
  • nog een stadsbezoek organiseren?