De Postiljon, jaar per jaar...

 2000 

De 30ste algemene ledenvergadering op 9.1.2000 stond in het teken van ons 30-jarig bestaan, een jaar dat wij in gingen met 89 lidkaarten.

Het feestjaar werd ingeleid met de traditionele toespraken. Er volgde ook een kort in memoriammoment voor ons lid Albert Van Craen, die ons in 1999 verliet.

 

Er werd ook aangekondigd, dat er geen nieuw jubileumboek zou volgen, maar wél een addendum van 5 jaar aansluitend bij de vorige editie, gemaakt n.a.v. 25 j club en dat het intentie van het bestuur was om dit bij het clubfeest ter beschikking te hebben.

Frans en Annie - vanaf het begin de bezielers van de club werden n.a.v. de start van het jubileumjaar even extra in de bloemetjes gezet.
 

Opvallend was dat er zich een grotere bestuurswissel aandiende, die vanaf maart zou ingaan. Annie Verschaeren, die al geruime tijd - omwille van gezondheidsproblemen - de secretariaatstaken aan Ida had overgedragen en haar enkel nog met raad bijstond, gaf officieel haar ontslag voor wat betreft haar taak op dat vlak. Zij bleef nog wel in het bestuur voor wat betreft de materiaaldienst.

Jos Aertgeerts en Agnes Vanheylen droegen de fakkel van de ruildienst over aan een nieuw koppel: Jean-Pierre De Gheyndt en Francine Vanderzijpen. Agnes Vanheylen bleef lid van de vereniging, maar wenste geen bestuursfunctie meer uit te oefenen. Jos bleef gewoon bestuurslid.

Ook Jos Casteels beschouwde zijn rol als bestuurslid als afgerond. Hij zou ons later - samen met zijn vrouw - nog heel vaak helpen bij het bezorgen van boeken als prijzen bij onze grotere competities.


Ons clubbestuur zag er vanaf dan uit als volgt:
 
Voorzitter
Penningmeester & nieuwigheden
Materiaalmeester
Clubsecretaresse
Feestleiding
Ruilmeesters


Bestuursleden

 
Georges Feyaerts
Frans Maes
Annie Verschaeren
Ida Van Rillaer
Boudewijn Beullens 
Jean-Pierre De Gheyndt
Francine Vanderzijpen

Jos Aertgeerts
Paul Daems
August Smets
Dirk Van Kerckhoven

Na de toespraken stond volgend feestmenu klaar voor de 86 ingeschrevenen klaar:
       • Baby-ananas gevuld met vismengeling
       • Witloofroomsoep
       • Gemengd gebraad met boswatersaus, groentenkrans en kroketten
       • Dessertbordje met coulis en vers fruit

 
 
Op 13 februari volgden een groot aantal clubleden de invitatie tot het bezoeken van de 14de filateliebeurs in Keerbergen en er werd luidop gepraat over een mogelijke samenwerking tussen de club van Keerbergen en de onze wat later op het jaar.

Tijdens het weekend van 19 en 20 februari 2000 waren eveneens heel wat leden op pad, om een bezoek te brengen aan de voorverkopen “Karel V”, “Exacte wetenschappen” en “Druk je stempel op de toekomst”, georganiseerd door de kring Antoon Spinoy in het Cultureel Centrum, Minderbroedersgang te Mechelen.
Het interesse bij de leden werkt gewekt voor de gemeenschappelijke uitgifte met Spanje en enkele leden namen de bijzondere uitgifte ook graag op in hun verzameling ook al was deze afgestempeld in Gent.

In de periode van 25 maart tot 3 april 2000 werd een jeugdverzameling opnieuw onderworpen aan de blikken van internationale juryleden aan de andere kant van de wereld, nl. op de wereldtentoonstelling voor jeugdverzamelingen in Bangkok.

 
De verzameling "Papillons, couleurs dans notre vie" van Jan scoorde er 70 % Zilver in klasse A

Dichter bij huis organiseerde de club van Keerbergen op 1 en 2 april 2000 hun voorverkopen (waartoe wij als club enkele jaren geleden op het beslissingsmoment ook actief bijgedragen hadden) en zij vroegen ons om een aantal jeugdverzamelingen voor hun tentoonstelling, een verzoek dat wij zonder meer graag inwilligden.

Stelden er voor onze club tentoon:
Jan Beullens
An Beullens
Kim Felix
  Vlinders
  Muziekinstrumenten
  De hond, een vriend voor het leven
d.m.v. kleurkopie
d.m.v. kleurkopie

De kleurenkopie was de enige optie omdat de originelen op dat moment in Bangkok tentoongesteld waren.

Deze tentoonstelling samen met de beperkte ruilbeurs omkaderden de voorverkopen "Dag van de postzegel" en "Belgica 2001"  en genoten de gunst van menig lid.

 
Wij mochten gerust ook spreken van een groepsbezoek tijdens de manifestatie want onze club was er meer dan uitmuntend vertegenwoordigd. De Posthoorn van Keerbergen stuurde ons op 13 april zelfs een brief om onze tentoonstellende én bezoekende leden nog eens van harte te bedanken. Een geste, die wij zeer wisten te waarderen.


In het kader van ons 30 jarig clubbestaan werd op 12 april 2000 - na enkele jaren zonder écht clubfeest - opnieuw een feestavond gepland en het viergangenmenu was voor de gelegenheid zelfs volledig gratis.
50 volwassenen en 4 kinderen tekenden hierop in.

Om de avond een speciaal cachet te geven, stond er verder een filmprojectie op het programma met beelden van talrijke clubactiviteiten van de periode 1992 t/m 1999. Van deze filmopnames was er ook een speciale videomontage gemaakt, een film die op verzoek aan de leden werd uitgeleend in de erop volgende maanden, zodat ze er thuis ook van konden nagenieten.

 
Er was niet geopteerd voor een volledige nieuwe editie van het clubboek, maar er volgde een addendum aan het boek van 25 jaar Postiljon zodat iedereen op die manier toch een overzicht van 30 jaar Postiljon in handen kreeg. Dit addendum werd alvast gratis uitgereikt aan iedereen, die op het clubfeest aanwezig was.
 

De club had een prachtig gevulde fruitkorf klaarstaan, waarbij iedereen een gokje kon wagen inzake het gewicht ervan en ter plekke werden de resultaten nagezien. Maria Meuris benaderde het dichtst het gewicht van de korf en mocht deze in ontvangst nemen.
 

François Peeters had voor de club een souvenir in de vorm van een mooie pyrogravure voorbereid en Frans en Annie mochten het kunstwerk in naam van de leden in ontvangst nemen.
 

Cfr Foto's Jubileum 30 jaar Postiljon

Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2000

In het kader van de viering van het 30-jarige bestaan van onze club, diende het bestuur een
 dossier in bij de organisator van de nationale en internationale postzegelmanifestaties NIPA te Antwerpen, die enkele jaren ervoor een speciale prijs in het leven hadden geroepen met als doelstelling een persoon of vereniging, die zich verdienstelijk gemaakt had voor de filatelie, d.m.v. een prijs te bedanken.


Pasen viel in 2000 op 23 april. De week ervoor kwam de paashaas hoogstpersoonlijk langs in de club.


Vier leden namen deel aan de provinciale competitieve tentoonstelling Brabant "Woluphilex" in Sint Lambrechts Woluwe van 16 tot 18 juni 2000. De club legde geen bus in, maar vroeg geïnteresseerde leden om op eigen houtje naar Sint Lambrechts Woluwe te komen om er de deelnemende leden te steunen. En dat gebeurde ook. Zij genoten tegelijk van de voorverkopen "Wereldpatrimonium" en "Toerisme" ter plaatse.

 

 

Voor onze club namen er deel:
 
Maria MeurisMarcel Cypers
Emmanuel Delperdange
Kim Felix
Heidstempels in het Duitse Rijk *
* Kreeg als gelegenheidstitel: "Een schat
aan gelegenheidsstempels in het Duitse Rijk,
inclusief aangehechte gebieden"
Evoltie van de bemande ruimtevaart
Missen is menselijk
De hond, een vriend voor het leven
60 %72 %
76 %
74 %
BronsBrons
Groot zilver
Zilver
Onze grote afvaardiging met niet minder dan 13 leden sprong op de slotdag zeker in het oog en de organisatie ter plaatse bedankte ons herhaald voor ons engagement.
 
Als eindbestemming voor onze clubreis stond de regio Limburg op 25.6.2000 op het programma.
De groep van 50 deelnemers stond om 7.30 u klaar aan het clublokaal en de eerste halte volgde al net voorbij Diest, voor ons ontbijt met een belegd broodje met koffie of thee. Na dit korte intermezzo bracht de bus ons naar Paal, waar we na een tussenstop op de lokale markt in de regen de geitenboerderij De Mekkerbek opzochten, waar de eigenaar ons rondleidde op zijn hoeve en ons uitleg verschafte over het aanmaakprocedé van melk tot geitenkaas.

 

De rest van de dag zouden wij in Hasselt doorbrengen. Als eerste wachtte men ons op in het cultureel centrum voor een welkomstaperitiefje, gevolgd door een verzorgd menu met verse dagsoep, kalkoenroulade met stroganoffsaus, perzik en kroketten en chocolademousse als dessert. Alles inclusief 1 consumptie.

Omstreeks 13.30 u ging het dan richting Japanse tuin, waar twee gidsen ons nader kennis lieten maken met de gerenommeerde tuin. Jammer genoeg moesten we ook hier de paraplu's bovenhalen. Anders was dit pareltje nog een stuk mooier uitgevallen. Het meeste plezier beleefde zo menig lid op het punt in de tuin, waar de koi's quasi aan hun hand kwamen likken.

 

Na een korte trip met de bus, werden wij aan het jenevermuseum afgezet, waar opnieuw twee gidsen paraat stonden om tekst en uitleg te geven over het museum en waar uiteraard een proeverij niet mocht ontbreken.
 

Op het einde van de namiddag verlieten wij Hasselt, maar we reden nog niet huiswaarts. Er was nl. nog een stop voorzien in het domein Bovy te Heusden-Zolder om er pannenkoeken met koffie / thee te gaan eten. Het feit dat de folkloredagen er doorgingen en wij van menige folklorische dans en demonstratie konden genieten en ook de rozentuin in volle bloei stond en een bezoek waard was, maakte dat deze stop quasi tot het hoogtepunt van de daguitstap werd.
 

Wij herinneren ons ook dat ons bezoek aan de Mekkerbek nog een eigenaardig staartje kreeg. Wij hadden nl. de inkom/gidsgelden direct aan de eigenaar van de geitenboerderij betaald maar kregen enkele weken erna een aanmaning in de bus van de toeristische dienst om dit dringend te betalen. Een geluk voor ons, dat wij altijd en overal een kwitantie vragen als bewijsstukken voor de clubkas en dat wij zo konden bewijzen dat we wel met alles in orde waren. Een verontschuldiging was zeker op zijn plaats geweest, maar die kwam er jammer genoeg niet.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2000

Eind juni vernamen wij dat ons jeugdlid, Gunter Loockx, het in de jeugdklasse van 12 tot 14 j. tot kampioen van Boortmeerbeek boogschieten schopte. Ook zulke nieuwsjes van onze leden maken de context uit van onze clubbladen.

Zo meldde ons clubblad ook dat ons lid Filip Dauw in het TV1 programma "Blokken" op 25 en 26 juli erg goed kon antwoorden op de vragen, afgevuurd door Ben Crabbé, maar ook dan hij wat meer moeite had met het jongleren met de blokken. Derde keer goede keer zat er voor hem niet in, hij sneuvelde in de derde uitzending omdat hij het woord "pilaren" niet zag staan met de door hem gevonden letters.

In onze club worden met de regelmaat van de klok jubilarissen in de rubriek "ledennieuws" gefeliciteerd. Dat zo'n jubilarissen expliciet mensen van de club hun privé-viering betrekken, gebeurde heel wat minder.  Op 12 augustus 2000 was dit wel het geval en verschillende bestuursleden en bevriende leden mochten mee aan de feesttafel n.a.v. het gouden huwelijksjubileum van Marcel en Yvonne Cypers aanschuiven. Een duidelijker bewijs van de genegenheid voor de club kan men zich nauwelijks indenken.

Tijdens de halfoogstfeesten - op 15 augustus 2000 - in de dorpskom in Boortmeerbeek stelde de club opnieuw een info- en tombolastand op.

Onze vrienden van Nossegem organiseerden een tentoonstelling op 9 september 2000 en zij nodigden onze leden van harte hierop uit. 't was er bij momenten precies vergadering van De Postiljon, want zoveel leden waren op de uitnodiging ingegaan. De vriendschap tussen clubs onderling stond hoog in ons clubvaandel.


Op 30 september 2000 vond in de Brusselse Montoyerstraat de provinciale statutaire vergadering plaats en naar gewoonte vertegenwoordigde uw clubsecretaresse er de club. Er wachtte haar een grote verrassing na de goedkeuring van het proces verbaal en de bespreking van de punten, die alle clubafvaardigingen aanbelangen.

Daar werd nl. een heel relaas m.b.t. filatelistische verdiensten rond de persoon van onze clubsecretaresse, Ida Van Rillaer, voorgelezen en opgesteld nadat ze was voorgedragen door o.a. Dhr. André Decré en Dhr. Michel Erauw, prominente filatelisten binnen de KLBP uit de Brusselse regio.
Na de stemmingronde, die tussen vier genomineerden ging, kreeg Ida veruit de meeste voorkeurstemmen en er werd haar de medaille voor filatelistische verdienste binnen de KLBP Brabant toegezegd. De medaille zelf zou later, tijdens de nationale statutaire vergadering op 25 november effectief overhandigd worden.

Was het toekennen van medaille voor haar een verrassing van formaat, toch bleek een bestuurslid in onze club ook over een stille informant te beschikken want ook in de club kreeg ze tijdens de erop volgende clubbijeenkomst een presentje aangeboden als felicitatie met de behaalde waarderingsmedaille.

Op zondag 1 oktober 2000 was onze clubdelegatie ook present in het bouwcentrum te Antwerpen, waar wij ingingen op de uitnodiging van de organisatoren van de NIPA prijs (Herinner u dat wij begin van het jaar aan dossier indienden in het kader van deze filatelistische prijsverlening n.a.v. ons 30-jarig clubbestaan en de diverse fijne resultaten op nationaal en internationaal vlak van onze leden).


Bij een lekker glaasje champagne werd de winnaar bekend gemaakt en wij wensten de Oostvlaamse studiekring van de Poortmanzegel - met ruilbijeenkomsten in Leuven - van harte proficiat met het behalen van de cheque. Maar het feit, dat ook de "verliezers" er met een geschenk in de vorm van een fles champagne bedacht werden, vonden wij een toffe geste en omdat wij niet wilden kiezen, wie de fles binnen ons club zou krijgen, werd beslist deze fles toe te voegen aan de prijzentafel van onze eerstvolgende bingoavond eind november.

Op 10 oktober stond er een bestuursvergadering op het programma waarbij in eerste instantie vooruitgekeken werd naar de activiteiten t/m begin januari 2001.

Er werd verder beslist dat:
  • de club een delegatie zou afvaardigen naar de uitvaartdienst van Mevr Duhamel (echtgenote van de penningmeester van de KLBP)
  • het lidgeld voor 2001 niet zou wijzigen
  • wij een gegevensblad met clubinfo zouden bezorgen voor het jubileumnummer De Koerier n.a.v .40 j. Federatie
  • dat ons clubblad en ons briefpapier een nieuwe lay-out zou krijgen
  • dat het systeem van de waarborgsommen bij de abonnementen vanaf 2001 zou geschrapt worden. 
De rubriek "raadsels oplossen" in ons clubblad kende in de periode omstreeks 2000 zeker een hoogtepunt. Elke maand opnieuw verscheen er een puzzelrubriek in het clubblad met telkens eraan verbonden drie prijzen. Daarbij werd geopteerd voor bvb kruiswoordraadsels, rebussen, woord- en of cijferpuzzels tot fotopuzzels toe.

Gezien onze zeer goede vriendschapsbanden met de club van Terhulpen, mocht het niet verbazen dat een ruime groep leden tijdens het weekend van 14 en 15 oktober 2000 afzakte naar de lokale gemeentelijke feestzaal n.a.v. de voorverkoop van de “Artistieke reeks” met aandacht voor werk van Panamarenko, Anne-Mie Van Kerckhoven, Jacques Charlier en Marie Jo Lafontaine.

Het team van Hemifidian en enkele andere leden hadden de smaak van het quizzen nog meer dan tijdens de voorbije jaren te pakken. Zo organiseerden onze Postiljonners van Hemifidian hun vijfde quiz op 21.10.2000. De quizavond ging door in "De Kram" in Haacht Sint- Adriaan en er namen zelfs twee ploegen voor De Postiljon deel: eentje rond Celest (tafel 10) en eentje rond Ida (tafel 15). Als er al sprake was van een competitiegeest, dan was het eerder tussen deze twee ploegen. Wie van hen zou het beter doen? De ploeg rond Celest was tussen hen het beste team. Op alle deelnemende ploegen scoorden zij een mooie 19de plaats op 35 deelnemende ploegen.
De ploeg rond Ida slaagde er opnieuw in om niet met de rode lantaarn naar huis te gaan. Ze waren fier zelfs 4 ploegen achter zich te kunnen laten.


Sinds jaar en dag wordt er in de maand oktober bij de handelaars van de gemeente en omliggende om sponsoring gevraagd om hiermee de druk- en verzendingskosten van het clubblad te dekken. Dat was in 2000 ook zo, maar er werd voor het eerst afgestapt van het feit, dat er maar twee personen zich van deze taak kweten. Vanaf dan zouden verschillende bestuursleden op een georganiseerde manier voor de reclame-informatie zorgen en ook de wijze waarop de reclame in het clubblad verscheen, werd in een nieuw kleedje gestoken. Met de PC was er nu eenmaal meer mogelijk dan vroeger met het plak- en kleefwerk.

De lokale organisatie rond 11.11.11 wist ons ook wonen en daar deden de mannen van het Hemifidian team hun uiterste best in naam van onze club op 10 november 2000 tijdens hun 11.11.11-quiz. Het postiljonteam behaalde er een 11de plaats op bijna 50 deelnemende ploegen en evenaarde het resultaat van het jaar 1999.


Op 3 november 2000 werd de club in een diepe rouw gedompeld bij het afscheid nemen van Annie Verschaeren, die net geen 55 jaar oud werd. Met haar verloren wij één van de pionnen van de club. Ze was erbij vanaf de oprichting en dit gedurende de hele periode van 30 jaar.
De eerste 20 jaar was zij de administratieve draaischijf van de club. Daarna droeg ze hoofdzakelijk haar steentje bij in de materiaaldienst. Bij de uitvaartplechtigheid en afscheid op het kerkhof te Boortmeerbeek op 18 november 2000 was de grote meerderheid van de leden aanwezig. Een duidelijk teken aan de wand voor het respect dat er voor Annie binnen het clubverband bestond.

De club ging kort erna in op de uitnodiging van het SFP secretariaat om bij de openingsreceptie t.g.v. de provinciale competitieve tentoonstelling “Antwerpen” Lierfila 2000 in het Cultureel Centrum “De Mol” te Lier op 17 november 2000 om 20 u aanwezig te zijn.

De tentoonstelling liep verder over het hele weekend en werd omkaderd met de voorverkopen “Een reis door de 20ste eeuw – deel 2 = Oorlog & Vrede en kunst” en “Kerstmis/Nieuwjaar”, eveneens door vele leden gesmaakt.

Onze mensen tekenden ook present bij de prijsuitreiking op 19 november 2000 om er de deelnemende leden geluk te wensen met hun behaalde resultaten en uiteraard ook omwille van de vriendschapsbanden met de club van Lier.


Namen er voor ons deel:
 
Lydia Vandersloten
Paul Daems
Tabak en roken, voor en tegen
Mobilisatie van het Belgische leger
1939 - 1940
81 % Verguld zilver
Diploma

Paul had destijds de grote opkomst van de eigenlijke postgeschiedenisverzamelaars binnen de open klasse competitie voorspeld, omdat zij enkel op die manier ook niet-filatelistisch materiaal konden tonen. Zoals verwacht behaalden echter jammer genoeg enkel die verzamelingen, die kleurrijk en attractief oogden, de drie prijzen binnen. Alle semi postgeschiedenis-verzamelingen binnen de open klasse kregen slechts een diploma toegekend.

Opmerkelijk was zeker de opmerking, die wij konden lezen op de beoordelingsbladen, waarbij de verzameling verwezen werd naar de klasse "postgeschiedenis" met toelating tot het gebruik van niet-filatelistisch materiaal. Voor ons betekende dit echt iets nieuws onder zon .. en het was de start van vele discussies die er op dat vlak nog zouden volgen.

De club kreeg een uitnodiging tot het bijwonen van de algemene nationale statutaire ledenvergadering in Hotel Bedford te Brussel op 25.11.2000 waarbij onze clubsecretaresse officieel uitgenodigd werd voor de effectieve overhandiging van de eerder tijdens de ledenvergadering van de KLBP Brabant toegekende medaille voor provinciale verdienste 2000. Vanzelfsprekend was Ida ter plaatse om de honneurs en de medaille in ontvangst te nemen en uiteraard ook om een luisterend oor te hebben voor alle andere punten op de agenda.

 

Tijdens het jaar hadden de leden met de regelmaat van de klok prijzen bezorgd, die binnen de schoot van het clubsecretariaat opgesplitst werden voor enerzijds de tombola tijdens de rommelmarkt en anderzijds voor het opzetten van een mogelijke nieuwe bingoavond.

Op 25 november 2002 opende de club 's avonds voor de derde keer de deuren van de ondertussen al gerenommeerde bingoavond met prijzentafels in drie categorieën (klein, medium en groot). Dit nieuwe schema viel uitermate in de smaak en zou de erop volgende jaren op dezelfde manier gehandhaafd blijven.

Er schreven 62 deelnemers in en zij beleefden een hele plezante avond waarbij niemand met lege handen naar huis ging.

Begin december werd het clubjaar afgerond met een klein presentje vanwege De Sint en zwarte Piet aan alle leden, aanwezig tijdens de clubvergadering.