De Postiljon, jaar per jaar...

 2001 

Ook al viel er dit jaar niets speciaals te vieren, toch werden de leden bij de afsluiting van de 31ste algemene ledenvergadering op 14 januari 2001 opnieuw vergast op een warme maaltijd na de traditionele toespraken en gespreksronde met en door de leden.
 
Als locatie was zaal Trianon te Hever uitermate geschikt op de vele leden te verwelkomen.
Na het openingsrede van Georges Feyaerts nam Frans het woord met het kasverslag en samen met de leden werd nog even een korte lofrede uitgesproken n.a.v. overlijden van Annie Verschaeren (mede-oprichtster van de club én bestuurslid) in 2000.

 
 

Daarna gaf Frans het woord aan Jean Pierre Gheyndt, die voor het eerst zijn visie over de werking van de ruildienst gaf. Ida blikte terug op het feestjaar 2000 en Boudewijn maakte de leden alvast warm met de verwachtingen van het nieuwe jaar. 
 
 

Belangrijkste punten die er te melden waren:

1. Het bestuur bleef qua samenstelling hetzelfde als in 2000
2. De club telde begin 2001 89 lidkaarten
3. De viering van 30 jaar clubbestaan had een flinke hap gekost uit de clubkas, maar de financiële situatie liet het best toe
4. In het clubblad komt in de komende maanden een rubriek met tips en voorbeelden voor startende thematiekers, a.h.v. o.a. uitgewerkte plans en opmerkelijk was de nieuwe lay-out van het reclamedeel (minder bladzijden met meer rubrieken).
5. De clubveiling met verkoop van de oude catalogi was een succes
6. Het aanbod aan ruilboekjes, dat tot dusver voorbehouden was aan de ruildienst van de Federatie zou aangevuld worden met boekjes van de KVBP.

En daarna schoven toch 72 leden en sympathisanten, die zich ingeschreven hadden, aan voor het menu:

       - Rauwe ham met meloen
       - Groentesoep
       - Kipfilet met champignons en kroketjes
       - Een stuk gebak als dessert.
Een fijne start van het eerste jaar van het nieuwe millennium!

Op 11 februari 2001 was de club als groep enerzijds present tijdens de filatelistische ruilbeurs te Keerbergen en anderzijds onderweg naar de voorverkoop “Promotie van de filatelie – Het Belgische Koningshuis” in Centrum voor gemeenschapsonderwijs “Hof Pepijn” te Landen.

Daar sprong vooral het prestigieuze velletje met de gravures van de Belgische koninginnen in het oog.In het clubblad van maart 2001 kon u voor het eerst kennis maken met "Citrus", een figuurtje ontsproten uit de geest en hand van ons lid Jean-Pierre De Gheyndt.
 
Aan de hand van Citrus kreeg u herhaald een ironische kijk op filatelistische uitgaven en actuele gegevens en in de loop van de jaren - want Citrus zou gedurende jaren opduiken in onze clubbladen - verder een plezante kijk geven op o.a. ledenverzamelingen, de verhaallijn rond limoentje, de rubriek good morning Belgium in de periode dat zijn geestelijke vader in Martinique woonde, enz. Alle Citrus creaties kregen later een vaste plek in de clubwebsite.

Begin april 2001 vernamen wij het overlijden van Freddy de Roye op 11 maart 2001, gewezen schepen van Boortmeerbeek en in die functie vaak present geweest bij diverse clubactiviteiten.

Hij maakte in de cruciale beginperiode van onze club deel uit van de eerste zes leden en werd in 1971 voorzitter van onze club t/m eind 1980. Ook al was hij al sinds 1989 uit de ledenlijst geschrapt, toch was het quasi een vanzelfsprekendheid dat De Postiljon met een ruime afvaardiging aanwezig was in het Crematorium te Vilvoorde bij de afscheidsceremonie.


Op paaszondag - 15 April 2001 - hadden wij opnieuw gerekend op een bezoek van de paashaas, maar deze wens viel in het water. Kon de paashaas er persoonlijk niet bij zijn tijdens de clubdag, die precies op paaszondag viel, dan was hij ons duidelijk toch niet vergeten, want de korf met paaseitjes die er afgeleverd werd, viel dan ook bij iedereen in de smaak.

Op zaterdag 21 april 2001 trokken verschillende bestuursleden op pad naar “De Kam” te Wezembeek-Oppem n.a.v. de voorverkopen “Water, natuurlijke rijkdom” en  “Muziek en literatuur”. Wij werden er hartelijk onthaald en het wachten aan de stand van de post werd beloond met nieuwe postzegels en afstempelingen voor diverse verzamelaars.

Er was sinds de opstart van de website al heel wat gewijzigd en onze webmaster achtte de tijd rijp om eind april het websiteadres te wijzigen. Begin mei 2001 werd hiervan gewag gemaakt in ons clubblad en verschillende filatelistische verenigingen en de overkoepelende organisatie KLBP werden op de hoogte gebracht.


Eind april 2001 werd een nieuwe gemeentelijke culturele raad (G.C.R) geïnstalleerd en Frans Maes engageerde zich opnieuw om de vergaderingen bij te wonen in naam van de club en ook geregeld verslag uit te brengen over agendapunten, die ons konden aanbelangen. Een bestuursfunctie binnen de GCR werd niet geambieerd.

Vanaf mei t/m eind september liep in "De Botermolen" te Keerbergen elke zondag een tentoonstelling. Twee van onze leden, Marcel Van den Eynde en Felix Verhoeven, droegen deze organisatie een meer aan warm hart toe en zij nodigden de postiljonners uit voor een bezoekje tijdens één van de vele open zondagen. Vele clubleden hielden er ook mooie herinneringen aan over.

De grote tentoonstelling Exphimo 2001 in de feestzaal van het "Parc Thermal" te Mondorf-les-Bains (Luxemburg),  een organisatie van de thematische associatie Philcolux i.s.m de thematische commissie van de FSPL en de Luxemburgse post en telecommunicatiebedrijven, stond helemaal in het teken van de land- en wijnbouw.

Eén van onze leden, Lydia Vandersloten, stelde er van 2 tot 4 juni 2001 buiten competitie tentoon met haar thematische verzameling "Champagne". Haar werk genoot heel wat belangstelling.

Op 9 en 10 juni organiseerden onze vrienden van Nossegem hun jaarlijkse ruildagen. De data waren ongelukkig gekozen, omdat ze samen met het Belgica gebeuren vielen en precies daarom maakte De Postiljon haar leden warm om er toch ook op bezoek te gaan en met succes.

Een bezoek aan Belgica 2001 - de eerste fila - tentoonstelling van het derde millennium - van 9 tot 15.6.2001 was een absolute noodzaak voor elke filatelist. De Postiljon was er ook toen op verschillende fronten bij.

Voor het wereldkampioenschap Filatelie was de selectie qua kandidaten in de diverse categorieën niet van de poes. En toch was De Postiljon er vertegenwoordigd.

De verzameling "Vlinders, kleur in ons leven" (vertaald in het Frans) werd uitgekozen om tussen de jeugdcollecties te prijken en het was meteen de laatste officiële deelname van Jan, want in augustus 2001 zou hij 22 worden en niet langer tot de jeugdklasse behoren. Hij scoorde er met 75% = verguld zilver zeer hoog. Op dat niveau was het zonder meer een fantastisch resultaat.

 

Onze leden trokken er massaal naartoe, vooral op 15 juni 2001 was onze groep opmerkelijk. Eerst kwamen ze terecht in de wereld van de thematiek met erbij wisselende animatie, die van ver of nabij te maken had met de post of de filatelie. Het hoofdaccent werd er eveneens gelegd op de jeugdfilatelie.
  • In paleis 8 werden postzegels gepresenteerd uit verre landen. Goed 130 landen of hun agentschappen toonden er de crème van de crème van hun regio's.
  • Paleis 4 vormde het trefpunt voor meer dan 70 Belgische en buitenlandse firma's, gespecialiseerd in de handel met filatelistische documenten en postzegels.
  • In hetzelfde paleis legde Belgica 2001 de nadruk op de verscheidenheid tussen de culturen. China en Marokko - de gastlanden - zorgden tegelijk ook voor culturele en artistieke animatie.
  • En dan waren er natuurlijk ook nog de verschillende voorverkopen “500 jaar Europese post”, “postzegels Belgica 2001”, “Kunst in België”, “Jeugdfilatelie” en “De Europese Unie”


 
  
Zwart - wit velletje
   Bijzondere blikvanger


Op 5 augustus 2001 organiseerden de vrienden van Nossegem hun grote rommelmarkt en zorgden er ook voor lekkere hapjes en drankjes bij hun clublokaal. Een groep clubleden bezocht hen en wij zaten gezellig met hen samen aan tafel om vele gezamenlijke herinneringen op te halen.

Voor het eerst na vele jaren trouw op post geweest te zijn tijdens de gemeentelijke rommelmarkt met halfoogst, haakten wij in 2001 af om de prijzen op te sparen voor onze geplande bingoavond in november.

Wie tijdens de zomermaanden "achter" het gordijn ging piepen in ons clublokaal kreeg alvast een goed idee van de grootte van onze toekomstige clubruimte. Waar wij eerder rekening moesten houden met de versleten bowlingbanen, kwam en na het uitbreken ervan en het leggen van een nieuwe vloer een grote ruimte vrij, die wij geregeld ons clublokaal mochten noemen. Jos had ons verder beloofd werk te maken van een plaatsje voor onze clubbekers en medailles en met de hulp van Benny, die voor ons de opbergkast maakte, kwam hier spoedig schot in de zaak.

Kwam het door die afbraakwerken of was er een andere reden, maar feit was dat er die zomer geruchten de ronde deden, dat onze club de boeken ging sluiten. Wij vroegen ons af wie in het in zijn hoofd haalde om zulke nonsens de wereld in te sturen en wij zijn jammer genoeg ook nooit te weten gekomen, wie aan de basis van deze roddels lag. Feit is wel, dat wij - bij het opstellen van deze historiek jaren later - konden stellen, dat wij het tegendeel flink hebben bewezen.

Op 19 augustus 2001 organiseerden onze vrienden van Begijnendijk een grote ruilbeurs. Gezien de goede ervaringen tijdens individuele bezoeken in de vorige jaren, lanceerde de club een oproep om er in groep naartoe te gaan, een initiatief dat wij ook als succesvol mochten betitelen.


Onze clubreis op 26 augustus 2001 bracht onze groep met 49 deelnemers richting kust.

's Morgens vertrok de bus aan het clublokaal en zou ons na een tussenstop in hartje Brugge naar de Gallo-Romeinse wijnkelder te Brugge-Dudzele brengen. Toen wij op de bus zaten bemerkte Frans plots, dat hij zijn portemonnee had laten liggen op het caféterras en de bus rechtsomkeer maakte. Gaston Roelants zou nog wat hebben kunnen bijleren van onze Frans, die er trachtte het wereldrecord in de 1000 m te breken om nog bijtijds zijn centjes te pakken te krijgen. Het was voor iedereen een pak van het hart toen hij triomfantelijk terug op de bus stapte met de intacte buit.

De bus vertrok opnieuw richting Dudzele waar ons alvast een ontbijt wachtte met Romeinse honingkoek en koffie en voor de diabeten - want daar wordt ook altijd voor gezorgd -was er een belegd broodje voorzien.


In de voormiddag kregen wij er via een computerpresentatie een beter inzicht i.v.m. brouwproces van de huiswijn en iedereen kreeg de kans om deze ook te proeven. Na menig proevertje van de uitmuntende portowijnen, kwamen alvast de plezante emoties los.
 

Onder begeleiding van aangepaste muziek trokken wij met z'n allen kort voor het middaguur Romeinse toga's aan om in deze sfeer aan het middageten te beginnen:

    - Romeinse stoofpot van kip en kalkoen met verse groenten en frietjes
    - Wijn en water à volonté
    - Dessert: Dame blanche
    - Koffie

Wij herinneren ons nog steeds hoe die ene mevrouw zoveel mensen op zo'n korte tijd van al dat lekkers kon voorzien.

 

Nadat wij het dansbeen nog konden laten swingen, werden de toga's terug uitgetrokken om rond 13.30u te vertrekken naar Blankenberge, waar die namiddag de befaamde bloemenstoet uitging. Iedereen was vrij om naar de stoet te gaan kijken, een terrasje te doen en/of een wandeling langs het strand te maken. Wij moesten er wel wat wind trotseren bij het bekijken van de prachtige praalwagens, die in het teken stonden van ritme en beweging en het leek even of de natuur dit via blikseminslagen wilde beklemtonen. Maar wij hadden geluk ... het bleef droog.
 

De dag werd afgesloten - na wat vertraging omwille van fileleed - met een stop in de volkssportcentrale 't Keunekot te Damme/Sijsele om er een 12-tal oude volkssporten uit te proberen. Na het spel stonden er voor iedereen belegde broodjes en koffie naar wens klaar en terwijl we daarvan genoten, vergastte de uitbater ons met gezellige muziek en animatie en meezingen konden we met volle borst.
 

Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2001

Tijdens de bestuursvergadering van 13 september 2001 werd in eerste instantie ingegaan op de toegekende organisatie van het regionaal kampioenschap in 2003, werd overeengekomen dat wij in 2002 met een nationale ruildag zouden uitpakken en er werd verder beslist om - in het kader van de omschakeling van BF naar euro tijdens de laatste clubdag van het jaar aan alle leden de in BF betaalde waarborgvoorschotten uit te betalen. Vanaf januari 2002 zou als de regelgeving ter zake ook volledig veranderen. En last but not least was er de bespreking inzake de bepaling van de lidgelden vanaf 1.1.2002.

Op 6 oktober ging 's ochtends de algemene statutaire vergadering van de KLBP Brabant door in Eigenbrakel en uw clubsecretaresse was er traditiegetrouw in naam van de club aanwezig. Het was een belangrijke vergadering, want na de normale programmapunten en de toelichting van de op stapel staande tentoonstellingen in de volgende jaren, kwam het door onze club ingediende dossier op tafel, m.b.t. het verdedigen van onze kandidatuur voor de organisatie van de provinciale competitieve tentoonstelling bij ons in Boortmeerbeek in 2003.

De afgevaardigden van verschillende Brabantse kringen, die hun kandidatuur - volgens de richtlijnen - hadden ingediend, kregen de kans om hun dossier te verdedigen om daarna bij de stemmingsronde af te wachten, wie er de meeste stemmen zou halen en de organisatie zou toegewezen kregen. Dat wij bij deze stemmingsronde uiteindelijk de overgrote meerderheid van de stemmen kregen, was uiteraard dé verrassing van de dag en betekende voor onze club de start van een intensieve 2 jaar met als doel om er tegelijk ook zoveel mogelijk "eigen" verzamelingen te presenteren in het competitiedeel.
 

Andere leden van de club vonden die dag de weg naar de feestzalen in het College Kardinaal Mercier te Braine L'Alleud omdat er de voorverkoop van "De dag van de postzegel 2001" gepresenteerd werd en dat samen met de tentoonstelling was voor menigeen interessant.

Ons jeugdlid Kim Felix presenteerde hetzelfde weekend - 6 en 7 oktober 2001 - haar vernieuwde - naar 4 kaders omgewerkte - verzameling rond "De hond, een vriend voor het leven" in het Cultureel Centrum te Eisden bij Maasmechelen tijdens de nationale competitieve tentoonstelling voor de jeugd JUNEX 2001.  Daar kwam trouwens ook de allereerste ronde Belgische postzegel uit rond de jeugdfilateliefiguren Stam en Pilou.
 

Onze jeugd verdiende altijd al onze extra steun en zo was er quasi vanzelfsprekend ook een groepje met 7 clubbladen present tijdens de prijsuitreiking op 7 oktober. De verzameling van Kim kreeg er de 3de prijs binnen haar categorie "Klasse C" met een uitmuntende 77% = groot zilver.

Wanneer wij binnen de club definitief afscheid moeten nemen van één van de leden is dat altijd even slikken, maar toen dat op 16 oktober 2001 gebeurde door een verkeersongeval, was iedereen in de club heel stil. Wij namen in de club de tijd om samen te bezinnen bij het plotse overlijden van Wilfried Verhulst.
Hij was quasi altijd in de club present, stond altijd paraat als de armen uit de mouwen moesten gestoken worden en nam samen met zijn vrouwtje deel aan zeer vele clubactiviteiten. Bij zijn ter aarde bestelling op 22 oktober 2001 waren dan ook een zeer vele leden present om waardig afscheid te komen nemen.De club ging ook de literaire toer op via:
1. Het lijvig boek "Haacht in kleur"met informatie over het verleden en het heden van Haacht. Hieraan werkten twee leden actief mee met o.a. postaal materiaal. Het werd op 20 oktober aan de pers voorgesteld en reflecteerde het verleden en het heden en tevens de 4 seizoenen in en rond Haacht.

Benny Fonderie, met een uitgesproken interesse voor alles wat o.a. Brouwerij Haacht aangaat en overal op jacht ging naar typische attributen hierover en over een uitgebreide verzameling postkaarten over de streek beschikte, leverde een aanzienlijke bijdrage a.h.v. zijn privé documentatiemateriaal. Paul Daems die ook een uitgebreide verzameling heeft rond geschiedkundig materiaal van Haacht en omstreken, verleende ook zijn medewerking bij de uitwerking van de documentatie in het boek.

2. Een boek, samengesteld door Paul Daems, over een bepaalde periode binnen de filatelie, die hem erg aansprak en titel meekreeg "De mobilisatieperiode van het Belgische leger van 25 augustus 1939 tot 10 mei 1940"

Doel was het om a.h.v. talrijke dienstnota's een duidelijk beeld van de militaire briefwisseling uit deze periode te geven. Men zag erin onderwerpen terug zoals militaire postkantoren, portvrijdom, censuur, afkortingen op brieven en/of afstempelingen enz. Alles gebundeld in een 162 blz. tellende A4 boek met tal van illustraties. Het boek kende groot interesse bij o.a. studiekringen en menige filatelist in gans het land.

De quizkoorts was wat getemperd maar de club slaagde er in om toch nog twee teams af te vaardigen voor deelname aan de zesde Hemifidian quizavond in zaal De Kram te Haacht op 20 oktober 2001. Zij haalden er een 31ste en 36ste plaats op een deelnemersveld van 39 ploegen en hielden zo opnieuw de eer bij zich om niet met de rode lantaarn naar huis te moeten en dit binnen een heus quizersveld.

Begin november gingen Paul, Dirk en Boudewijn weer op pad om de jaarlijkse sponsoring af te ronden en zowel clubblad en de verzending ervan voor het volgende jaar weer veilig te stellen.


De organisatoren van de 11.11.11 actie stuurden ons eens te meer een uitnodiging voor deelname aan hun quizavond in Boortmeerbeek op 9 november 2001. En het Hemifidian team nam voor onze club de honneurs met plezier waar. Ze behaalden een verdienstelijke 23ste plaats op een deelnemingsveld van 53 ploegen.
Onze vierde bingoavond, initieel gepland op 24 november 2001, ging door op 8 december 2001 en werd opnieuw een compleet succes. De keuze was enorm met opnieuw prijzen, verdeeld over drie categorieën en de 86 deelnemers (leden en externen) gingen allen met een brede smile naar huis.

De Sint en De Postiljon - sinds jaren een hecht team! Zo ook in 2001, waarbij alle leden vergast werden met een pakjes speculaas tijdens de eerste clubdag van de maand december.

Op 23 december 2001 ging voor het eerst de kersthappening van Hever City door in zaal Trianon te Hever. De organisatoren hiervan kwamen bij onze club informeren naar de man, die in onze club zo'n artiest op vlak van de houtpyrogavure was en François Peeters tekende erop in met zowel houtbrandwerk alsook met pentekeningen.

Hij pakte er uit met een hele mooie stand, waarbij de link naar onze club ook nooit ver weg was. Onze leden gingen op massaal kijken en zorgden ongetwijfeld voor heel wat leven tijdens deze happening. François ontwierp voor de gelegenheid speciale kerstkaarten, die hij als reproducties ook op zijn stand aanbod. Hierbij was o.a. de kerk van Boortmeerbeek in kerstsfeer, de kerk van Hever met kerstentourage, de Sint Romboutstoren van Mechelen met Kerst en ook een neutrale kerstkaart met vogeltjes in de sneeuw.