De Postiljon, jaar per jaar...

 2002 

De 32ste algemene ledenvergadering op 13 januari 2002 ging voor het eerst door in ons vernieuwd clublokaal en werd door vele leden bijgewoond.
 
De vergadering ging zoals gewoonlijk van start met het woord van de voorzitter, het financieel verslag, een kort woordje van de ruilmeester, een terugblik op het voorbije jaar en een blik naar wat 2002 mogelijks zou brengen. Wij namen ook kort te tijd om onze overledenen tijdens het voorbije jaar even te gedenken, met name Freddy De Roye (als ex medestichter van de club en lid van 1970 t/m 1989) en Wilfrid Verhulst. 
 
 

Naast de geplande activiteiten zou ook het principe van de clubpuzzel met 3 prijzen per clubmaand gehandhaafd blijven. Er volgde een 4de aanpassing van het huishoudelijk reglement en de aangepaste punten werd door alle leden tijdens de ledenvergadering bekrachtigd. 


In de club was het al decennia lang de gewoonte om gehospitaliseerde leden te bezoeken en/of onze innige deelneming te betuigen bij een betreurenswaardig afscheid. Voor dit laatste werd een geplastificeerd kaartje ontworpen, dat bij een bloemhulde toegevoegd werd.


Het thematiekershoekje verdween uit het clubblad maar filatelistische info werd verder geïntegreerd onder de algemene titels "Wegwijs in filatelie" en "Filatelistische Weetjes", waarbij de lading ook de andere verzamelgebieden dekte.

Er werd o.a. gemeld, dat we het nieuwe jaar ingingen met 84 lidkaarten en dat de bestuurssamenstellling dezelfde bleef.

Bij de overgang van de Belgische Frank naar de euro én na de omrekening van de wettelijk vastgestelde koers van 40,3399 BF= 1 euro zou het moeilijk werken worden bij het verrekenen van de lidgelden.

Jean-Pierre zorgde verder met de regelmaat van een klok voor Citrus interventies, die vaak inspeelden op de actualiteit binnen de filateliewereld en/of onze clubwerking.  

Een voorbeeld, dat verscheen begin 2002 (en in feite net iets te laat kwam) was deze zinspeling op de komst van de euro en het aanblijven van de directeur Filatelie die toevallig ook Frank noemde:

Voor andere tekeningen van Citrus - Cfr startpagina van de website

Het bestuur opteerde om na omzetting van BF naar euro een lichte tariefverhoging van de lidgelden (na jaren van prijsstilte) in te voeren en zo terug met een gemakkelijk verrekenbaar cijfer van start te gaan. Deze prijsbepaling zou alleszins al voor een tiental jaren gelden.

De nieuw bepaalde lidgelden werden:

 
Jeugd tot 16 jaar
Individueel lid
Familiekaart
3 euro
5,50 euro
8 euro

Het merendeel van de abonnementen was eind 2001 al geregulariseerd, precies omwille van de omschakeling naar de euro en voor die leden, die nog niet in regel waren, zou dan de wettelijke omrekeningskoers gelden. Vanaf dan werd er in de club echter alleen nog met euro gerekend en bij de krapte aan beschikbare euro's in de begintijd, was dat soms wel even aanpassen.

Na de toespraken werden de leden vergast op een uitgebreide broodjesmaaltijd met belegde broodjes, koffiekoeken en taart.

 
De club had alvast een nieuw initiatief in petto en realiseerde haar 1ste nationale filatelistische ruildag in het clublokaal op 3 maart 2002 en dit van 9.00 tot 16.00 u. Bij onze eerste ruildag werden de standen 's morgens vroeg met vele postiljon - handen klaargezet en ook bij het afbreken van alles mocht te club rekenen op de hulp van velen.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2002
 

De ruildag zelf was meteen een succes. In ons clubblad lazen wij: "De externe standhouders hadden veel lof over voor onze vereniging en zijn vragende partij om terug te komen bij een volgende gelegenheid - Ook onze leden waren verrast door de grote opkomst"

Eén van onze leden - Stefanie Verret - een artieste met borstel en verf - exposeerde n.a.v. de tentoonstelling van Kunstking "Pi" stelde tentoon in het Cultuurhuis te Hever en was blij verrast met het bezoek van een groepje Postiljonners op 30 maart 2002.

1 april 2002 = paaszondag en clubdag. De paashaas kwam ons hoogstpersoonlijk opzoeken met voor elk een paaspresentje.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2002

Op 6 april 2002 legde een delegatie van onze club het traject naar Ophain af, om er de club van Braine L’Alleud een plezier te doen n.a.v. de organisatie van hun filatelistische ruilbeurs.

Medio april vernamen wij eerder per toeval ook het overlijden van DJ Adri, de disc jockey die ons meerdere jaren in verleden op zijn eigen onvergetelijke manier plezier en leute verschafte bij diverse clubfeesten. Hij kon écht de grootste stilzitter aan het bewegen krijgen. Wij werden er écht allemaal stil van - 't was nog zo'n jonge man.

De vrienden van Vilvoorde omkaderden op 20 + 21 april 2002 hun voorverkopen "Dag van de postzegel" en "Belgische hondenrassen" met een filateliebeurs én pre-competitieve tentoonstelling in het kader van de kerngroep voor thematische filatelie Vlaams Brabant in de G.O. Middenschool te Vilvoorde.

 

 


 

Zij beslisten om de wisselbeker van KeTheFil van onder het stof te halen en aangesloten kringen te laten met minimum één verzameling van vijf vlakken en een éénkaderverzameling. Een groep van onze club was alvast present bij hun receptie. De namen konden we echter niet traceren.

Speciaal op verzoek van de leden werd in enkele clubbladen extra aandacht besteed aan de betiteling van diverse Belgische en Nederlandse frankeermachineafstempelingen. Dit in het belang van inlassing bij dergelijke stukken of fragmenten in de thematische verzamelingen.

In mei 2002 kregen wij een brief van De Post met een positief gevolg aan een verzoek, ingediend in 2000. Op 24 april 2000 hadden wij er nl. een verzoek ingediend in het kader van "Dien een voorstel in rond een thema". De club had destijds als voorstel voor een nieuwe postzegel opgegeven, dat wij een nieuwe postzegel rond de figuur van Sinterklaas wel zagen zitten maar hoorden niets meer tot in mei 2002. Er werd ons gemeld, dat ons voorstel was weerhouden voor de editie 2003. De Koning tekende het KB al dat deze uitgifte bekrachtigde en de bewuste postzegel zou uitgegeven worden op 17.11.2003. De Post bedankte onze club voor het indienen van het voorstel en was ervan overtuigd dat "onze" nieuwe postzegel beslist de harten van vele kinderen - overal in ons land - harder zal laten kloppen.


Op 30 juni 2002 ging in de campus van de school VKO te Opwijk de voorverkopen door van twee postzegels i.v.m. paarden, twee rond de thema's "Jumping" en "Mennen" en een fraai blok rond de Sint Paulusprocessie, waarbij op dezelfde dag om 15 u de 100ste editie van de jubelprocessie te Opwijk door de straten trok. Onze mensen zag men quasi op elke voorverkoop - zo ook op deze - waar vooral het bijzondere postzegelblok in de smaak viel. En menigeen koppelde er ook een bezoek aan de stoet aan vast.
Onze clubreis op 14 juli 2002 zou weer een reis met dubbele impact worden.
's Morgens vertrok onze groep met 38 geïnteresseerden om 7.00 stipt aan het clublokaal en na een plaspauze in de buurt van Kortrijk bracht de chauffeur ons naar La Coupole in Saint Omer in Frankrijk.

 

Omat wij La Coupole uitgerekend op de Franse nationale feestdag gingen bezoeken hadden wij verwacht wat meer Franse vlaggen of ambiance te zien, maar niets van dat toen we er kort voor 10.00 u toekwamen.

We ontdekten er a.h.v. filmmateriaal, maquettes, driedimensionale reconstructies, voorstellingen van V1 en V2 raketten een beeld van het leven onder bezetting van de nazi's, maar tegelijk ook een visie op het fantastische avontuur van de verovering van de ruimte. Aan de receptie kreeg iedereen die het wou een hoofdtelefoon mee voor een audio begeleid bezoek in de taal van zijn/haar keuze - dus ook in het Nederlands.

 

Omstreeks 12.20 u kwamen wij samen aan de bus, die ons naar het restaurant in Loker (B) bracht waar de club voor de deelnemers van de clubreis het middageten had gereserveerd.

Op het menu stond, consumptie inclusief:
     - Dagsoep
     - Varkensgebraad met verse groenten en krielaardappeltjes
     - Dessert van de chef
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2002

Na het middagmaal vertrok de bus richting Kortrijk, waar de club twee bezoekopties voorzag. Men kon kiezen tussen een bezoek aan de nationale filatelistische competitieve tentoonstelling FILA Kortrijk 2002, die doorging van 11 t/m 14 juli 2002 en waar ook enkele leden aan het competitiedeel deelnamen, of een bezoek brengen aan de twee bekendste musea uit de streek, zijnde het nationale vlasmuseum en het kant- en linnenmuseum. Wie waarvoor koos, werd uiteraard duidelijk op voorhand uitgestippeld bij de inschrijvingen.
 

Kantmuseum

Vlasmuseum


Aan de competitie FILA Kortrijk zelf, namen verschillende leden deel van onze club die zich op provinciaal vlak hadden geselecteerd en ze hadden voor de opstart van de filatelistische dagen hun verzamelingen binnengeleverd.

Zij en heel wat andere leden hadden ook geopteerd om de verzamelingen te gaan bezoeken en enkele lezingen bij te wonen. Bij de prijsuitreiking was alvast een groep present, dit was het best te realiseren via de clubreis.  Zo namen er deel voor onze club:

 
Lydia Vandersloten
Emmanuel Delperdange
Paul Daems in de categorie "Literatuur"
Tabak
Missen is menselijk
76 %
76 %
85 %
Groot zilver
Groot zilver
Groot verguld zilver
    

Filakortrijk 2002 in Xpo - Kortrijk


De stand van De Post met de voorverkopen “Guldensporenslag”, “Molens”, “Kant”, “Bakelandt” en “De scholekster” was natuurlijk ook niet te versmaden.
 
 
Omstreeks 17.30 u zou de bus de mensen oppikken aan de expohallen en kort en erna aan het kantmuseum voor de terugreis met een tussenstop met een hapje en een drankje langs de autostrade, maar u leest het goed "zou oppikken", want dat verhaal kende wel een heel ander staartje : waar we in 2001 op zoek moesten gaan naar de portefeuille van Frans tijdens de clubreis, bleek in 2002 de vader van Carlo zoek, wat ons de nodige buik- en hoofdpijn bezorgde.

Nadat het uitkammen van de musea niets had opgeleverd, bleef Carlo er gelukkig kalm bij en besliste dat de bus huiswaarts mocht keren onder het motto: " vader is een plantrekker en zit waarschijnlijk al op de trein". Na ons laatste stop voor een koek met koffie of thee wisten wij gelukkig ook snel dat dit inderdaad zo gelopen was. Een pak van ons hart.

Tijdens de bestuursvergadering van 29 juli 2002 stond alvast onze provinciale competitieve vergadering van 2003 op de agenda. Wij zochten er antwoord op vragen als "Hoeveel zal het kadergeld bedragen?", "Hoe gaan wij de ruilbeurs aanpakken en inplanten in de zaal?", "Externe standen toevoegen? "Regeling inzake de verzekering" e.a. Verder werd er ook gedetailleerd ingegaan op de activiteiten die in 2002 zelf nog op de planning stonden.


Omdat er zo'n prachtig weer was aangekondigd, werd er in "dernière minute" nog plaats gevraagd voor een tombolastand voor onze club tijdens de rommelmarkt in Boortmeerbeek dorp op 15 augustus 2002. In allerijl werden een goeie 120 prijzen van de zolder gehaald en opgekuist en de nodige tombolabriefjes gevouwen. Met succesverkoop voor de clubkas!

De cultuurraad, die doorging op 4 september 2002 had als hoofdthema het opstellen van een nieuw gemeentelijk cultuurbeleidsplan vanaf 2003. Onze club werd er vertegenwoordigd door Frans Maes, waarbij hij het voorbereidend plan - in de club uitgewerkt - ter tafel legde.
Daarbij werd het culturele aspect van onze kring extra in de verf gezet en al meteen promo gevoerd voor onze grote geplande tentoonstelling in 2003.


Op 28 + 29 september 2002 ging in Antwerpen de NIPA beurs door omkaderd met de voorverkopen 'Rechten van het kind" en "Jean Rey", een beurs waar onze leden al jaren bezoekende partij zijn en waren hier om meer dan één reden present.
 

Voor de derde keer op rij, wilde de organisator van deze grote postzegel- en muntenbeurs in het Bouwcentrum - NIPA - nl. een persoon of vereniging, die zich verdienstelijk maakte voor de filatelie, belonen met haar tweejaarlijkse prijs voor filatelistische verdienste ter waarde van 1.250 euro.

Onze vereniging diende onder het motto "driemaal is scheepsrecht" een aanvraag in en wachtte uiteraard vol spanning af of onze motivaties de verantwoordelijken in Antwerpen konden overtuigen en/of wij na twee jaar opnieuw met een fles champagne als troostprijs zouden terug gestuurd worden.

Het door ons ingediende dossier, met o.a. verwijzing naar de 85% score van Paul met zijn boek in de categorie postgeschiedenis en het feit, dat wij als club in een kleine gemeente in 2003 de provinciale competitieve naar Boortmeerbeek konden halen maakte duidelijk indruk.

De Nipa prijs werd opgesplitst in drie gelijke delen.
Onze club haalde zo 1/3 van de NIPA-prijs binnen en de rest werd verdeeld tussen Fisto in Oost-Vlaanderen als studiekring en Dhr. Alex van de Hove als individueel persoon. Het was fantastisch op zo'n manier een externe waardering voor onze clubwerking te mogen ontvangen.

 
Eind september zat onze webmaster, Emmanuel Delperdange, ietwat met zijn handen in het haar omdat hij de ondertussen overal bekende clubwebsite niet meer kon actualiseren, wegens problemen bij yucom. Tijdens de eerste vergadering van oktober meldde hij ons, dat alles overgezet was en geactualiseerd maar onder een nieuwe websitenaam. Deze was destijds: http://home.tiscali.be/depostiljon.

In het clubblad van oktober 2002 verscheen voor het eerst een Citrus uit de langere reeks, betiteld als Ladies' corner en de figuur van Limoentje deed haar intreden. 

 
Cfr Citrus "Ladies' Corner"
 
Ons lid François Peeters stond op 6 oktober 2002 in het park Tivoli in Mechelen in de kijker n.a.v. de opening van de week van het bos en dit met zijn pyrogravurewerk. Opnieuw voerde François tegelijk promotie voor onze club op zijn eigen manier.
 

Op 12 oktober 2002 ging in Tienen onder de vleugels van de lokale kring Tipoc de algemene statutaire vergadering van de KLBP "Brabant" door. De opkomst qua clubafgevaardigden viel dat jaar erg mager uit, maar uw clubsecretaresse was er wél.

Na de algemene punten op de agenda, het checken van het financiële verslag van het afgelopen jaar, de benoemingen en toekenning van de nieuwe medaille voor provinciale verdienste, stond er een voor ons heel belangrijk punt op agenda: Proboten 2003.

Er werd van ons verwacht, dat wij er een actuele situatieschets van onze organisatie zouden voorleggen in twee talen en wij kregen de opmerking, dat op ontwerpen van de inschrijvingsformulieren de rubriek "postwaardestukken" ontbrak. Dit euvel werd dan ook onmiddellijk rechtgezet. Wij stelden ons tegelijk ook tot doel om zoveel mogelijk kringen warm te maken om leden bij ons af te vaardigen voor deelname in het competitiedeel en de nodige promotie te voeren binnen hun kringen voor een bezoek tijdens onze vuurdoop in 2003.


In onze dorpskern vond op 13 en 14 oktober 2002 een modeshow plaats. Wat dit met onze club te maken had? Verschillende jeugdleden van onze club deden er nl. actief in mee.

Zo was Kim Felix gepromoot tot "nieuwbakken" mannequin en Jan Beullens verzorgde er de kapsels van alle modellen. Dit leidde er ook toe dat een grote groep Postiljonners deze show voor geen geld ter wereld wilde missen. Onze delegatie in de zaal bleef dan ook niet onopgemerkt.

Opnieuw slaagden wij erin meerdere leden te motiveren om mee te gaan quizzen op 19 oktober 2002. Met twee ploegen van vijf personen deden wij mee aan de zoveelste Hemifidian quiz en wij hoopten erop dat we toch weer een aantal juiste antwoorden zouden kunnen formuleren op de vaak te moeilijke vragen, die vooral afgestemd waren op rasechte quizteams.

Eind oktober 2002 stond tijdens de bestuursvergadering alles in het teken van de voorbereiding van de organisatie van onze 1ste provinciale tentoonstelling in 2003. De naam, die wij aan het evenement zouden toekennen werd bekend gemaakt, met name Proboten 2003 als afkorting voor PROvinciale BOortmeerbeekse TENtoonstelling.

Er werd een stand van zaken opgemaakt:
  • De bevestigingen van De Post en het gemeentebestuur voor de locatie waren in ons bezit.
  • De eerste uitnodigingen met inschrijvingsformulier en reglement waren de deur uit
  • De documenten werden ook naar het Frans vertaald. Een apart boekje wordt samen met het clubblad van augustus 2002 naar een groot aantal clubs verstuurd.
  • Verschillende standhouders schreven zich al in.
  • Het ontwerp van de medailles was in de maak
  • De laatste hand aan diverse verzamelingen van onze clubleden werd gelegd
Op 8 november 2002 nodigde de Directie postzegels & Filatelie de pers, geïnteresseerden en uiteraard clubs uit naar de Zegeldrukkerij ter Mechelen om alvast te komen naar hetgeen de filatelisten in 2013 zouden mogen verwachten.

Belangrijk aspect was ook dat de toenmalige directeur, Frank Daniëls, tijdens de presentatie verwoordde, dat vanaf medio november de nieuwe "priorzegels" in voege zouden treden, met als nieuw waarde 0.49 €. Wat ook opviel, dat vanaf het nieuwe jaar geen losse zegels meer aangeboden zouden worden, maar vanaf dan in vellen van 10 met een speciale lay-out.

Ons interesseerde vooral een zicht te krijgen op de postzegels, die onze club in het nieuwe jaar zou toegewezen krijgen bij de voorverkoop: een blok in de reeks "Natuur" met voorstelling van mineralen en de europazegels. Ook de eerder al aangekondigde postzegel rond Sinterklaas trok onze bijzonder aandacht. Het idee ging uiteindelijk uit van onze club.


Op 22 november 2002 organiseerde ons lid Kim Felix de DK quizavond in ons clublokaal om aan wat zakcentjes voor haar geplande stageverblijf in Denemarken te geraken. Onze leden waren er massaal op post. Rechtstreeks en onrechtstreeks was de club met drie ploegen betrokken partij tijdens deze avond, alles volgens de clubleuze: Echt vriendschap bestaat nog!

Het werd een quiz met 10 gewone rondes, een denksport- en fotoronde, die door recensenten als zeer interessant bestempeld werd, met deels zeer moeilijke vragen en geënt op de jeugd. Slechts 4 van de 24 deelnemende ploegen scoorde boven de 50%. Onze drie ploegen belandden allen in de bovenste helft van het deelnemersveld, waarbij de ploeg rond Celest het fantastisch deed. Zij belandden zelfs in de "upper five". Aan de hand van de presentatiemap konden wij de leden in de club alvast warm maken voor al dat moois.


Bij onze vijfde bingoavond op 23 november 2002 liep de zaal snel vol. Wij telden nl. meer dan 75 deelnemers en het werd voor iedereen een plezante bedoening.

De club opteerde voor eerder al voor goed bevonden formule van drie prijzentafels in verschillende categorieën. In 2002 speelden wij nog met papieren kaarten, wat de spelavond soms toch wel iets te lang deed uitlopen omdat na elke rond telkens alle kaarten opgehaald dienden te worden.


De nationale algemene statutaire ledenvergadering van de KLBP ging door in Hotel Bedford te Brussel en De Postiljon was er ook actief vertegenwoordigd en vernamen er mee van de eersten, dat éénkaderverzamelingen als discipline bij competities erkend werden. Via de secretaris van de KLBP werden de aanwezige kringen alvast geïnformeerd dat ze onze event in 2013 "Proboten 2013" alvast nog konden aangemeld worden, ook al was dit op dat moment uiteraard niet op de inschrijvingsdocumenten vermeld.

Nieuw was ook dat men vanaf dan 2 x per jaar met dezelfde verzameling in competitieverband zou kunnen meedoen, mits er een periode van min. 4 maanden tussen ligt. Zo krijgen verzamelingen in opbouw meer kansen om door te stoten naar nationaal niveau.


Dhr Daniels meldde ook dat vanaf 2006 het competitiesysteem zou veranderen en de interval bij grote manifestaties beduidend lager zou uitvallen.

De Postiljon zelf benutte uiteraard de gelegenheid om te lobbyen voor de provinciale die zelf zou organiseren in 2013.

De Sint had ook in 2002 begrepen dat het jaar vol optimisme afgesloten kon worden en er kon dan ook opnieuw een geschenkje af voor alle leden, aanwezig tijdens de clubbijeenkomst van 1 december 2002.

Tijdens de 2de kersthappening te Hever op 8 december 2002 pakte François nog eens uit met een attractieve stand met pyrogravurewerk. Zoals tijdens de vorige editie in 2001 had hij weer heel wat originele wenskaarten gemaakt n vele leden, die hem gingen opzoeken - zo dicht bij huis - kon hij hiermee gelukkig maken. Op zijn stand was de club onmiskenbaar in de kijker geplaatst met een grote affiche én met de vermelding dat hij een lid was van De Postiljon.