De Postiljon, jaar per jaar...

 2003 

De 33ste algemene ledenvergadering op 19 januari 2003 viel samen met de tweede clubdag van januari en volgde het gekende stramien van woord van de voorzitter, de penningmeester, webmaster, ruilmeester, clubsecretaresse en feestleiding. 

Er werd ook een minuut stilte ingelast ter herdenking van ons lid Jozef Janssens, die in 2002 definitief afscheid nam.

Er werd o.a. ook toegelicht dat de club begin 2003 in totaal 82 lidkaarten telde.

Nadat de bestuursfuncties gestemd waren en leden in de vrije vragenronde suggesties en/of opmerkingen kwijt konden, volgde verder de traditionele clubveiling met heel wat oude catalogi en losse stukken in de aanbieding en niet te vergeten de trekking van de prijzen van de clubpuzzel.

Eens het programma afgerond stond er een assortiment aan belegde broodjes en koffiekoeken klaar voor iedereen om het nieuwe jaar alvast op een gezellige manier te laten doorstarten. Maurice Van Horenbeeck bracht zijn privé geluidsinstallatie mee en zorgde hierbij voor wat aangepaste achtergrondmuziek.


Onze filatelistische vrienden van Keerbergen organiseerden op 9 februari 2003 hun jaarlijkse ruilbeurs. Het was een vaste gewoonte, dat er dan heel wat Postiljonners naar centrum Keerbergen trokken en dat we er na een rondgang op de beurs samen nog een gezellige afzakker namen.

Tijdens onze bestuursvergadering op 20 februari 2013 bogen wij ons over de praktische stappen, die nog vereist waren om met een gerust hart de organisatie van Proboten 2013 op ons te nemen. De inschrijvingstermijn was al afgesloten en we hadden al een goed idee van wat wij aan deelnemersveld zouden mogen verwachten. De ruilbeurs ging al zeker de internationale toer op met toezeggingen uit Nederland en Duitsland en onder bij de tentoonstellers bevonden zich ook enkele filatelisten uit Frankrijk en Nederland. De toekomstige affiche werd in een eindvorm gegoten en wij zochten naar wegen om het publiek actief te betrekken bij het gebeuren.


In ons clubblad "De Posthoorn" werd - met het zicht op de toekomst - een uitvoerig artikel gewijd aan de nieuwe filatelistische discipline - de éénkaderverzamelingen - bedoeld om de drempel te verlagen voor startende filatelisten. Met slechts twee categorieën, thematisch en niet-thematisch, kan elke soort van verzameling opgestart worden. Het werd het echte startsein voor een aantal filatelisten in onze club om met iets nieuws te beginnen.

Ook op 23 februari 2003 waren we opnieuw met een ruime delegatie op stap, dit keer om een bezoekje te brengen aan de ruilbeurs van postzegelkring Zaventem in het gemeentehuis aldaar, niet zozeer om er op zoek te gaan naar postzegels, maar veeleer om de vriendschapsbanden te smeden bij een lekker drankje.

Eind maart, meer bepaald op 29 maart 2003 trokken de voorverkopen “Rode Kruis” en “Grote bonte Specht van Buzin”, georganiseerd in het Instituut O.L. Vrouw Visitatie te Leopoldsburg de aandacht van een groep leden.

Met twee goed gevulde wagens reden ze er naartoe en ze maakten er daarna nog een fijn dagje van in de nabije buurt.
Op paaszondag 20 april 2003 een clubbijeenkomst houden, dat was zeker en vast niet alleen om met paaseitjes vragen, wat onderhand een traditie is in de club, maar ook om de paashaas eigenhandig te begroeten.

     
 
Het Scheppersinstituut te Wetteren was op 26 april 2003 volledig in de ban van de voorverkopen “Bloemen” en “Georges Simenon” en dit paste duidelijk in de planning van leden, want ook daar was een groep van een zestal leden op post.

Verschillende leden waren ook geabonneerd op Themaphila, het informatiemedium bij uitstek van de Belgische vereniging voor thematische filatelie, met zetel in Wetteren.

De postzegels pasten ook duidelijk in het verzamelpallet van enkele leden en er werd dan ook aan het loket van de post gewacht om de nieuwste afstempelingen te bezorgen.

De jeugdverzameling van Kim Felix, sleepte eerder een internationale uitnodiging in de wacht als resultaat van haar hoge score bij het nationaal kampioenschap in 2001.

Die kans liet de club niet liggen en wij zorgden ervoor dat de papierwinkel in orde was zodat Kim alle aandacht kon vestigen op haar verzameling om ze tijdig klaar te hebben voor deelname aan de nationale filatelietentoonstelling Najubria 2003 te Oberhausen (D) van 1 tot 4 mei 2003.


Kim stelde er haar Nederlandstalige verzameling voor met een Engelstalig plan, om zo in regel te zijn met de FIP reglementering


Haar verzameling "The dog, a friend for life" deed het met 4 kaders van 12 vlakken prima met een score van 71% =  Zilver.  Ze werd wél als groot zilver bestempeld in het Duitse palmares.

Dichter bij huis – met name in de Oude Stadsfeestzaal te Mechelen – presenteerde De Post op 15 mei 2003 de gemeenschappelijke uitgifte met de Russische Federatie van “de Beiaard”.
Dat was voor leden weer een gelegenheid om er samen op uit te trekken en tegelijk een speciale stuk op de kop te tikken.

De vrienden van Vilvoorde presenteerden van 14 tot 18 juni 2003 hun tentoonstelling t.g.v. de publicatie van het boek "200 jaar Post in Vilvoorde" in het stadhuis te Vilvoorde. Een kleinere groep liet de invitatie niet links liggen en samen met het bestuur van Vilvoorde werd een toast uitgebracht op hun 30-jarig clubbestaan in 2003.

Sinds wij in 2002 het positieve nieuws kregen, dat onze club in Boortmeerbeek op 28 + 29 juni 2003 in zou mogen staan voor de organisatie van de provinciale competitieve tentoonstelling Brabant, was er al heel veel gebeurd. Een dergelijke organisatie in een klein dorp - dat was wel heel bijzonder - en De Postiljon stelde zich tot doel om via het filatelistische weekend de club écht op de filatelistische landkaart te zetten.

De betiteling Proboten 2003 was ondertussen via strooibriefjes en geregelde bezoeken aan diverse voorverkopen en clubtentoonstellingen al quasi uitgegroeid tot een begrip. De sketch, die onze citrus in 2002 ontwikkelde en die via het clubblad ook op vele leestafels in de clubs bekijks had en over de tong ging, droeg er natuurlijk ook toe bij.
 

Dankzij de toezegging van de gemeente Boortmeerbeek kon Proboten doorgaan in de Sporthal te Boortmeerbeek en onze doelstellingen er iets bijzonders van te maken, werden ook gerealiseerd.

Op zaterdagavond werd de eerste dag afgerond met toespraken tijdens de officiële openingsreceptie met o.a. externe toespraken van Jan Wouters - directeur van de zegeldrukkerij de Mechelen, Francis Dochez -voorzitter van KLBP Brabant, Bert Meulemans - schepen van cultuur van Boortmeerbeek en Julien De Keyser - gedeputeerde van Vlaams Brabant.

Naast de competitieve tentoonstelling in 7 verschillende disciplines stelde de club een erehof samen waarin de beste clubverzamelingen aan het publiek getoond werden. De club zorgde ervoor, dat het de negen nationale juryleden aan niets ontbrak, zodat ze hun taken naar behoren en in tevredenheid konden volbrengen.

 

De ons door de post toegekende 11de voorverkoop draaide rond de voorstelling van de postzegels in de reeks "Natuur" rond mineralogie en de Europazegels, met als thema affichekunst. De erbij horende gelegenheidsafstempelingen vielen ook in de smaak.
 

Nieuw was ook dat de mensen van het plaatselijke postkantoor bij ons present zouden zijn om hun dienstverlening t.o.v. het publiek aan te bieden en dat de directie van De Post een coach zou afvaardigen om hen met raad en daad bij te staan en de verkoop van FDC's in goede banen te leiden.

Verder was er de veel aandacht besteed aan de uitbouw van een bijzondere tentoonstelling rond 100 jaar Brouwerij van Haacht, opgezet door ons lid Benny Fonderie en de fraaie pyrogravurestand werd bemand door François Peeters, die er ook op geregelde tijdstippen demonstreerde hoe zijn kunstwerken stap voor stap ontstonden. Ook onze ruime tombolastand kende veel bijval.

Vele standhouders tekenden in voor deelname aan de grote internationale filatelistische ruilbeurs en dit gespreid over twee dagen.

N.a.v. de postzegeleditie rond de mineralen nam de club contact met de Academie voor Mineralogie van Antwerpen en u kon hun mooi uitgewerkte stand bij ons ontdekken. Zij bouwden deze uit rond vijf gefotografeerde kristallen: calciet, kwarts, bariet, galeniet en turkoois (weergegeven op de postzegels) en iedereen die het wou kon deze onder microscoop bewonderen.

 

De club organiseerde een zoektocht voor de jeugd en contacteerde de locale scholen om jongeren warm te maken om te komen kijken en mee te doen. De club verbond hieraan enkele mooie prijzen voor de winnende zoeklustigen. Er werden in totaal tien jeugdprijzen uitgereikt, via trekking tussen de deelnemers door de algemene secretaris van de KLBP. Annemie Loockx won de 1ste prijs via deze gelukkige hand. Zij die niet aanwezig waren in de zaal bij de trekking, kregen hun prijs aan huis bezorgd na afloop van de manifestatie.
 

De club voorzag een prijs van het publiek. Elke bezoeker kon een stem uitbrengen op die verzameling, die hem/haar het meest aansprak, ongeacht de competitieregelgeving. De verzameling die het meeste stemmen scoorde, was er toevallig één van onze eigen leden, die in het erehof stond, nl. de jeugdverzameling van Kim rond het leven van de hond.
 

De prijs voor de jeugd en de prijs van het publiek werden samen met de punten voor het competitiedeel en de houten souvenirstukken en prijzen uitgereikt tijdens de afsluitceremonie op zondagavond in het bijzijn van Dhr Havaux, algemeen secretaris van de KLBP Brabant, burgemeester Michel Baert en schepenen Steven Michiels en Jo Buelens.

Last but not least was er de samenwerking met het Provinciaal Instituut voor Tuinbouwonderwijs van Mechelen, die voor de zaalopsmuk zorgen met tafeldecoratie en de opvallende opsmuk van de inkomhal van de sporthal.

 

Vele activiteiten onder één dak, dat op zich was al heel bijzonder, maar er werd verder ook nog veel aandacht besteed aan details. Zo voelden de bezoekers zich meteen in vakantiesfeer bij het nuttigen van een drankje op het eigens voor de gelegenheid ingerichte terras. Op zaterdagavond bij de officiële openingsreceptie en op zondagnamiddag bij de proclamatie van de behaalde resultaten van de competitieve tentoonstelling en de uitreiking van de prijzen i.s.m. burgermeester en schepenen van Boortmeerbeek viel dit fleurige terras bij ieder in de smaak.

De club mocht rekenen op de steun van Brouwerij van Haacht, die ons de nodige dranken sponsorde om de receptie en proclamatie optimaal te kunnen organiseren en een groep leden zorgde voor de lekkere hapjes, zodat iedereen goed aan zijn/haar trekken kwam.

Het competitieve deel van het filatelistische weekend was vanzelfsprekend erg belangrijk en De Postiljon mocht zich verheugen op de deelname van filatelisten in 7 van de 9 deelnemende disciplines, nl. open klasse, postgeschiedenis, traditionele filatelie, postwaardestukken, astrofilatelie, thematische filatelie en zelfs in de nieuwste éénkaderklasse.

Op het totaal van 36 competitieve verzamelingen, waren er liefst 9 van onze leden. Hun scores:

 
Open klasse (In deze klasse werden destijds slechts 3 prijzen zonder % toebedeeld
Ida Van Rillaer
Marcel Cypers
Alfons Steurs
Yvon Florentie
Geluk en succes in het zadel
Oikoten, 20 jaar Compostella
De Oflag II C te Woldenberg
Herinnering Constant Spinoy
1ste prijs + SP
Felicitaties van de jury
Felicitaties van de jury
Felicitaties van de jury
Postgeschiedenis
Paul Daems

Edmond Cannaerts

Traditionele filatelie
Paul Vandormael

Thematische filatelie
Lydia Vandersloten
Marcel Cypers
Georges Dib
De mobilisatie van het Belgische Leger
Periode 25.08.1939 - 10.05.1940
De Tsjechisch Noodpost na WO II


De overgang van Brits naar Iers
postaal bestuur

Tussen ketting en inslag
De evolutie van het leven
Een knipoog in de duisternis
81 %

72 %


75 %


70 %
65 %
75 %
Verguld zilver + SP

Zilver


Groot zilver


Zilver
Verzilverd brons
Groot zilver
 
 


 
 
 
 
 

 
 
In het niet-competitieve deel van de tentoonstelling, stelden volgde leden tentoon:
Benny Fonderie
Marcel Cypers
Emmanuel Delperdange
Lydia Vandersloten 
Kim Felix
Jan Beullens
An Beullens
De Brouwerij - van melkerij t/m de brouwerij van vandaag
Van tweestrijd naar samenwerking
Missen is menselijk
Tabak & roken - voor en tegen
De hond - een vriend voor het leven
Vlinders - kleur in ons leven (Franse versie)
Muziekinstrumenten (Duitse versie)
Buiten categorie
Astrofilatelie
Thematiek
Thematiek
Jeugdklasse
Jeugdklasse
Jeugdklasse
 
De hele tentoonstellingruimte, competitief en niet-competitief bekleedde 211 vlakken. De kadervulling was in 2003 nog op 12 A4 pagina's per vlak berekend.

Wij kregen het hele weekend veel volk over de vloer en vele lovende woorden voor de aanpak van onze organisatie, zowel vanuit de eigen gemeente als ver erbuiten.

 
Maar het dank u wel, dat binnen de club zelf volgde tijdens de proclamatieplechtigheid was ook niet min. Zo hadden Constant De Prins en François Peeters een herinneringsstuk uitgewerkt, met naast het symbolische schijfje - dat op zich als souvenir aan alle deelnemers bij Proboten 2003 werd bezorgd - één van de postzegels van de voorverkoop.

Het mooie stuk, dat symbolisch aan uw clubsecretaresse werd bezorgd tijdens de proclamatie en voor de nodige traantjes van ontroering zorgde, prijkt sindsdien in de trofeeënkast van de club.


De club was heel fier op haar leden, die zich het ganse weekend ten dienste stelden van de manifestatie en dit op vele fronten en zowel overdag als 's nachts, want ook nachtbewaking hoorde erbij.

Cfr Reeks foto's en film van Proboten 2003
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2003
 
Proboten 2003 had ons maanden van voorbereidend werk gekost, maar het deed ook deugd er de vruchten van te kunnen plukken. Het mocht echt gezegd worden, een team als het onze - dat samen de handen uit de mouwen steekt - daar benijden ons vele clubs voor.

Na Proboten was het enige tijd wat rustiger met de zomermaanden voor de boeg en kon iedereen terug op adem komen. De clubbijeenkomsten gingen zoals altijd gewoon door in de vakantiemaanden. Wij zagen af van het opzetten van een tombolastand tijdens de rommelmarkt met halfoogst, omdat onze tombolaprijzen tijdens Proboten de deur uit waren.

Voor onze clubreis op 14 september 2003 huurden wij niet alleen een bus, maar ook een boot af voor een tocht door het rivierenland en een halte te Retie voor een kennismaking met de wereld van de koperslagerij en de imkerij.

's ochtends om 7.40 u vertrok de bus met 46 deelnemers aan de oude locatie van AVA papier, Leuvensesteenweg te Boortmeerbeek, omwille van activiteiten rond de sporthal en in de dorpskern. De eerste halte was voorzien kort voor 9 u te Baasrode, waar we aan boord gingen van de plezierboot "MPS Jan Plezier" voor een Rupel - Scheldetocht, langsheen de "Stille Waters" van het gelijknamige TV programma.

Tijdens de pleziertocht van ± 3u ontdekten wij het contrastrijke rivierenland en genoten tegelijk van een ontbijt incl. drank aan boord.

Omstreeks 12u legde de boot aan te Boom, waar de bus ons oppikte en naar Het Hof Van Rieth te Mortsel bracht voor het middagmaal met tomatenroomsoep, 1/2 kip met appelmoes en kroketten, een dame blanche + een consumptie.

14.15 u ging de reis verder richting "De Kempen" waar we om 15.30 u in het domein "De Linde " te Retie opgewacht werden om er met enkele interessante mensen kennis te maken.

Ons eerste rendez-vous in Retie was in het koperatelier bij koperslager Theo Alofs, die ons vergastte op een uitgebreide demonstratie, waarbij wij konden zien ho uit een plat stuk koper een bolvorm ontstaat en ook technieken zoals polijsten, planeren e.a. kwamen aan bod. We namen er ook een kijkje in de ambachtenboetiek.

De rest van onze tijd was voorbehouden voor een kennismaking met de wereld van de bijen en de honing o.a. bij monde van bijenimker Louis Schotanis met heel wat didactische materiaal en een educatieve film over de bijenwereld. Wij leerden er o.a. ook de imker tussen al die wriemelde bijtjes de koningin van op afstand herkent via een kleurstip aangebracht op het lijfje, over de zin en onzin van honing uit de supermarkt enz., over de bereiding van bvb koninginnengelei en propolis enz.

 
Koperslager T. Alofs klopte er duchtig op los Imker L.Schotanis legt de structuur
van een honingraat uit

De dag werd in het domein afgerond met een avondsnack in de vorm van een stuk vlaai met koffie of thee en een groepsfoto en op de terugrit naar huis met "Kamiel" had de club een videomontage klaar met opnames van clubactiviteiten van de laatste vijf jaar.
Op de groepsfoto in Retie niets dan vrolijke gezichten
Andere foto’s – zie fotoarchief

Enkele dagen erna, nl. op 16 september 2003 stond er een bestuursvergadering op de agenda.
Hoe druk het jaar ook al was, er viel nog het een en ander te regelen, met name werd er afgesproken of wij opnieuw zouden deelnemen aan een of meerdere quizavonden, de datum van onze bingoavond 2003 werd bepaald, de verdeling van de sponsoromhaling in de herfst kwam terug onder de loep en er werd zelfs al vooruit gekeken naar de activiteiten van begin 2004.

Onze ruilmeesters Jean-Pierre en Francine hadden plannen om voor enkele jaren naar Martinique te gaan wonen en bijgevolg was een ruil- & materiaalmeesterwissel in de club aan de orde. Na intern polsen kwam het akkoord dat deze taken overgenomen zouden worden door Carlo en Vera vanaf 2014. Tot eind 2013 werd de overdracht in onderling overleg in orde gebracht. Er werd tegelijk ook ernstig nagedacht over de diensten, die ons met ruilboekjes voorzien. Gezien de hoog oplopende kosten met de "willekeurige" verzendtactiek van de SFP werd geopteerd om tegelijk met de bestuurswissel ook te stoppen met hun ruilboekjes en vanaf dan enkel door te gaan met de ruilboekjes via het circuit van de KVBP. Begin oktober werd onze beslissing schriftelijk doorgegeven aan de voorzitter van de SFP.


In de zomermaanden was er ook een invitatie binnengekomen via de KLBP voor deelname met de verzameling van Kim rond het leven van de hond aan de wereldtentoonstelling te Bangkok van 4 tot 13 oktober 2003.

Haar in het Nederlands opgemaakte verzameling telde 3 x16 vlakken en werd aangepast met een Engelstalig plan. Om dat hoog niveau te kunnen houden, werd de verzameling nog aangevuld met een aantal filatelistische aanwinsten - waarbij verschillende leden ook actief meehielpen om alles tijdig in orde te krijgen.
Het resultaat viel erg in de smaak. Kim Felix scoorde met 80 % = verguld zilver zeer hoog.

Op 11 oktober 2003 werden de clubafgevaardigden verwacht n.a.v. de algemene statutaire vergadering "Brabant" te Brussel. Uw clubsecretaresse was er voor de gelegenheid aangeduid als verificateur inzake de financiële toestand samen met een Franstalige collega.
Samen met hem kregen wij de kans om steekproefsgewijs alles na te kijken en gaven ook ons fiat omdat alles prima in orde was. De vergadering draaide verder rond de verkiezing van de KLBP beheerders en de nieuwe provinciale afgevaardigde. De krijtlijnen voor de toekomstige grote tentoonstellingen van 2004 t/m 2006 werden al uitgestippeld.
Wij grepen de vergadering aan om onze dank uit te spreken voor de grote opkomst van zoveel clubs n.a.v. van onze organisatie "Proboten 2013" eerder in het jaar.

De Hemifidian ploeg binnen ons club organiseerde op 18 oktober 2003 hun achtste quizavond. Spijts vele inspanningen slaagden wij er niet meer in nog twee ploegen samen te stellen en zo vaardigde de club één team af naar zaal De Kram te Haacht. Ons team beleefde er een plezante avond en liet zelfs vijf ploegen achter haar.

Op 25 november 2003 ging de postzegel met De Sint t.w.v. 042 euro, waartoe onze club het vorige jaar het idee leverde, in voorverkoop.

Ons idee was eerder gefocust op Sinterklaas te paard - dat werd het niet - wel werd de sint omgeven door heel wat speelgoed en de typische rode brievenbus.

De voorverkoop ging naar verwachting door in Sint Niklaas maar wij waren best heel tevreden dat ons concept gevalideerd werd.


De sponsoractie 2003 werd in gang getrokken dooor Boudewijn, Dirk en Paul en zo bleef het aanmaken, drukken en verzenden van de clubbladen weer gevrijwaard.

Midden oktober viel een uitnodiging in de bus tot het bijwonen van de voorstelling van de nieuwe postzegels 2004 in de Zegeldrukkerij te Mechelen op 31 oktober 2003. De Postiljon werd er vertegenwoordigd door Celest en Malvine. Zij bezorgden de club de kennismakingsmap van De Post met nog wat bijkomende uitleg ter zake en zo wist meteen iedereen wat we aan postzegels in het nieuwe jaar mochten verwachten.

Op 1 en 2 november 2003 trokken verschillende leden van onze club naar Nossegem, waar onze vrienden in Hoeve Nothengem hun grote hobbytentoonstelling organiseerden. En ook bij officiële openingsreceptie op 31 oktober was uw bestuur vertegenwoordigd.


De provinciale competitieve tentoonstelling Namen "Couviphil 2003" met voorverkopen "Het boek" en "Literatuur" op 8 + 9 november 2003 was niet voor iedereen een haalbare kaart gezien de afstand naar het Koninklijk Atheneum te Couvin. Toch was ook hier een kleine delegatie van onze club aanwezig, getuige de FDC, die we in de clubarchieven terugvonden. 

Onze Hemifidian quizers verdedigden op hun beurt de kleuren van De Postiljon bij de 11.11.11 quiz in zaal Movri in Boortmeerbeek op 14 november 2003. Op het deelnemingsveld van 58 ploegen plaatste onze afvaardiging zich in de betere helft met een verdienstelijke 25ste plaats.
 
Op 15 november 2003 zagen wij de kans schoon om met een kleinere maar toch duidelijke afvaardiging nog een bezoek in te lassen aan de provinciale competitieve tentoonstelling "Profilant 2003" met voorverkoop "Kerstmis/Nieuwjaar" in feestzaal Kielpark te Antwerpen.
Ze brachten er ook een fraaie numisletter mee. Deze was niet afgestempeld in Antwerpen, maar in Herbeumont, met hint naar de kerk van Herbeumont, die op de postzegel en gelegenheidsafstempelingen prijkte. 

De nationale algemene ledenvergadering KLBP viel net als in 2002 precies op de dag van onze bingo. 29 november 2003 startte dus met het afvaardigen van uw clubsecretaresse Brussel, die zoals steeds uitgebreid verslag uitbracht via het clubblad.

De Postiljon kaartte tijdens de vergadering de communicatieproblemen aan tussen De Post en de clubs. Philanews kwam met name vaak te laat toe bij de kringen. De visie van De Post was toen dat er zo lang mogelijk gewacht werd om zo veel mogelijk info te bieden. Wij opperden dat zo lang wachten niets oplevert als het boekje dan juist voor of zelfs net na de geplande filatelistische voorverkopen bij de clubs toekwam. Onze opmerking viel niet in dovemansoren en begin december zou Dhr Frank Daniëls ons een brief sturen met de toezegging, dat er terug werk gemaakt zou worden van het bezorgen van persinfo's om hieraan de verhelpen. Dit gebeurde ook ... en ook de philanewsboekjes kwamen sindsdien netjes op tijd.

Omdat wij dit jaar al vele prijzen moesten bijeenhalen voor de tombola bij Proboten, bleef het lange tijd een open vraag of onze zesde bingoavond - eveneens op 29 november 2003 - haalbaar zou zijn. En ja hoor, het lukte dankzij de gulle inbreng van zoveel leden gedurende het hele jaar. 

Wij telden bij aanvang van de bingoavond iets minder dan 90 aanwezigen en waren supercontent.
Omwille van de lange duurtijd van de bingoavond tijdens de vorige jaren waar we met papieren kaarten werkten, was er in 2003 geopteerd voor een wijziging op dat vlak. De eerste spelronde zou enkel nog gelden voor hen die op voorhand inschreven. Deze was nog met papieren lottokaarten.
De andere spelrondes liepen voor het eerst met vaste leien kaarten, waarop de cijfers met krijt aangekruist werden en die na elke spelbeurt afwisbaar waren. Het gewenste resultaat inzake het inkorten van de spelavond werd zo ook bereikt, ter tevredenheid van iedereen.

Op 7 december 2003 had de Sint opnieuw aan de clubleden gedacht, met een presentje voor de aanwezige leden tijdens de bijeenkomst. 't was ook de eerste keer in onze clubgeschiedenis, dat er zoveel mensen kwamen opdagen, dat er een drietal mensen bij de geschenkjes van de Sint uit de boot vielen. Een lesje ook voor de toekomst, dat wij zeker nog meer presentjes bij de brave man zouden bestellen.


Wij maakten er onze leden ook attent op dat de organisatoren van de veteranen van KRC Boortmeerbeek op dezelfde dag hun 3de grote kerstbeurs in de feestzaal van zaal Trianon te Hever opzetten, waar ook vele leden na de clubbijeenkomst naartoe trokken om er met kerstmuziek op de achtergrond, rond te wandelen tussen de verschillende standjes, met opnieuw een fijne houtgravurestand van François met zoals steeds een promobord voor onze clubwerking.

Het jaar sloot jammer genoeg af met een negatieve noot, want op 13.12.2003 moesten wij definitief afscheid nemen van Hortense Haemels, die jaren lang actief was binnen het clubbestuur en ook verschillende jaren de moeilijke taak om altijd weer tombolaprijzen binnen te halen op zich nam.

Bij de uitvaartdienst in de St Antoniuskerk te Boortmeerbeek op 18 december 2013 brachten vele bestuurs- en leden een laatste hulde.