De Postiljon, jaar per jaar...

 2004 

Het nieuwe jaar werd ingezet met een bestuursvergadering op 5 januari 2004 met hierin oa. aandacht voor de laatste afspraken mbt de algemene ledenvergadering, een stand van zaken m.b.t. volgende ruilbeurs en clubfeest. Gaan we Leodiphilex bezoeken per wagen of leggen we een bus? Welk wordt de datum voor de clubreis? Er werd een brief vooropgesteld, die wij aan Magnet Magazines zouden sturen n.a.v. "Artikel 125 euro voor uw clubkas" in Dag Allemaal (zonder succes).

De 34ste algemene ledenvergadering op 18 januari 2004 stond nog in het kader van het nakaarten over Proboten en er volgde een uitgebreid dank u wel in het voorwoord van de voorzitter aan iedereen, die zich op welke manier dan ook ten dienste van de club had gesteld. Wij waren met onze gedachten ook even bij onze ex-bestuurslid Hortense Haemels, van wie we in 2003 afscheid namen.

De club telde begin 2004 in totaal 85 lidkaarten.


De penningmeester nam dan het woord en kon iedereen op zijn gemak stellen. De club had zeker geen broekscheuren overgehouden aan de provinciale en er volgde een resumé van alle activiteiten van 2003 door uw clubsecretaresse. 
Na de pauze werd er vooruitgekeken op 2004 en volgde de stemronde m.b.t. aan- en her-aanstelling van de bestuursleden. Zo maakten de leden kennis met het nieuwe duo aan het roer van de ruildienst - Carlo en Vera - en Emmanuel Delperdange versterkte het bestuur als webmaster.  

Het gewijzigde bestuur zag er uit als volgt:
 
Voorzitter
Algemeen secretariaat, redactie clubblad
+ afgevaardigde KLBP
Penningmeester + Materiaaldienst
+ afgevaardigde GCR
Feestleiding
Ruilmeesters

Webmaster

Bestuursleden
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer

Frans Maes

Boudewijn Beullens
Carlo Kempenaers
Vera Wellens
Emmanuel Delperdange

Jos Aertgeerts
Paul Daems
August Smets

Dirk Van Kerckhoven
De club handhaafde in het nieuwe jaar de lidgelden.

De bijeenkomst werd na de "clubveiling" en "het woord aan de leden" afgesloten met een uiterst complete koffietafel klaargezet voor alle leden en bestaande uit koffiekoeken en taart met koffie. In de historiek lazen wij dat er een grote opkomst was met 86 aanmeldingen.

Op 17 januari 2004 presenteerde de post op drie plaatsen in het land de voorverkopen van postzegels rond "Fernand Khnopff", "William Vance", "Anjer" van Buzin en "Jeugdfilatelie". Ons vaste team van vier met Willy, Francine, Georges en Jeanne opteerde om een bezoekje te brengen aan het Centrum Reinaert te Gent om er zich onder te dompelen in het filatelistische wereldje.

 

De 18de grote filateliebeurs met deelname van binnen- en buitenlandse handelaars door de club van Keerbergen op 8 februari 2004 in de gemeentelijke Jongensschool aldaar trok het interesse van menig clublid. Er werd nl. nog druk gezocht naar materiaal voor deelname later op het jaar bij Leodophilex. Na het rondje zoeken zaten wij gezellig bijeen in de restauratieruimte en dronken er eentje op kosten van de club
 
Ondertussen hadden wij ook nieuws binnen van Jean-Pierre en Francine uit Martinique en hij verraste ons andermaal door ons een reeks Citrusjes te bezorgen, die met hun nieuwe bestemming te maken hadden. Verschillende hiervan kregen ook een plekje in latere clubbladen.  Cfr overzicht "Citrus"
 

Op 4 en 24 februari 2004 vonden er informatieve werkvergaderingen plaats in het kader van de GCR in het cultuurhuis "Oude pastorie" te Hever. Het hoofdthema was het aanpassen van het locale subsidiereglement, dat 4 categorieën voorzag:
     A   Sociaal-culturele verenigingen
     B   Muziekverenigingen
     C   Sportverenigingen
     D   andere bedoeld dan onder A,B en C

Spijtig genoeg voor ons werden wij onder "D" gecatalogiseerd, waardoor wij (en ook de vogeltjesclub) altijd minder bedeeld zouden worden.

Wat ons wél opviel was dat destijds het ledenaantal als verdeelcriterium afgewezen werd omwille van te moeilijk te controleren - een punt waar we later bij een nieuwe aanpassing zoveel moeilijkheden zouden hebben.

In het verslag lazen wij onder "Speciale aandacht voor actuele toestanden die de clubs ervaren":
Bij de actualisering van het subsidiereglement verdient volgend punt heel speciaal de aandacht voor de clubs die binnen de gemeente hun activiteiten maar zo goed als alle leden van (ver) buiten de gemeente halen - Discussiepunt: gelijkwaardigheid van leden. Aan gesubsidieerde verenigingen werd gevraagd om ook af en toe een tegenprestatie te leveren bij gemeentelijke organisaties.

 
De Postiljon organiseerde op 7 maart 2004 haar derde nationale filateliebeurs in het clublokaal.

In totaal telde de beurs naast de ledenstanden elf externe standhouders, waaronder eentje uit Duitsland.

De beurs kende een grote opkomst aan geïnteresseerden en ook de ledenopkomst was erg hoog te noemen. De standhouders waren zeer tevreden en van menig filatelist, die ons bezochten, kregen wij achteraf hele positieve feedback.

Voor ons was de dag op zich best gezellig te noemen en dit begon al heel vroeg want op 6.00 u 's ochtends werden de standen opgebouwd. De dag werd afgerond bij het opruimen van de standen iets na 16.00 u, waar zich opnieuw vele leden - net zoals 's morgens - engageerden om mee de handen uit de mouwen te steken.


De cultuurraad kwam om 10 maart 2004 nog eens bijeen in het cultuurhuis te Hever
Hier werden verder wensen en bedenkingen t.o.v. het subsidiereglement geuit en onze clubafgevaardigde Frans Maes droeg daar zeker toe bij. Er werd aandacht gevraagd om jeugdleden te activeren (wat toen reeds een probleem bleek te zijn). Het systeem van aparte workshops m.b.t. Week van de amateurkunsten, literatuurevenementen e.d. kwam toen reeds aan bod.

Op 13 en 14 maart 2004 organiseerden de vrienden van TIPOC Tienen hun postzegeltentoonstelling met voorverkoop van "Kuifje en de maan" en "Suikerindustrie" in het bijzondere kader van het suikermuseum op de grote markt te Tienen.

Menig lid van onze club bracht er een bezoek omwille van de voorverkopen maar ook om tegelijk een blik in het museum te werpen.

Sinds onze toetreding tot de KLBP zijn de banden met de Franstalige clubs gestaag gegroeid en zo bracht de club een vriendschapsbezoek in groep aan de 5de filatelistische beurs in de feestzaal te Ophain, een organisatie van de Club philatélique Brainois, op 27 maart 2004. Tot zover de ochtendprogrammatie.


Het was lang geleden dat er nog eens een écht clubfeest plaatsvond en het bestuur club achtte de tijd rijp om hier terug werk van te maken op 27 maart 2004. Dankzij de bijdrage van de clubkas, à rato van de aanwezigheidskortingen werd de prijs extreem laag gehouden en er kwamen 51 inschrijvingen binnen.

34 jaar De Postiljon werd v.a. 20 u uitgebreid gevierd in de gildezaal te Boortmeerbeek met een fijn uitgewerkt 4-gangenmenu van de hand van Steven Jacobs en muzikaal omkaderd door discobar "Ricky".
Na het voorwoord van de voorzitter, genoten wij van het feestmenu: Tomatenroomsoep met balletjes, bladerdeeghapje met gevogelte, varkenshaasje met oesterzwammen en fijne boontjes en kroketten en dame blanche incl. alle dranken
 
 
De rest van de avond was voorbehouden voor leute en plezier - Cfr Foto's clubfeest 2004
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2004

 
In april 2004 kwamen wij voor het eerst aandraven met de jaarlijkse klassieker van onze oproep om op het moment dat de poetsmicrobe er weer is, ook aan de club te denken en niets dat nog bruikbaar kan zijn voor bvb tombola of bingo weg te gooien.

De paasklokken waren extra vroeg in 2004. Eén week vóór Pasen losten zij reeds een deel van hun vracht in de club en brachten lekkers mee voor alle leden, aanwezig tijdens de eerste clubdag van april. In 2004 waren dat voor het eerst grote chocoladeeieren i.p.v. kleintjes.

Een voorverkoop dichtbij huis, dat werkte als een magneet op onze leden. Dit was ook het geval op 17 april 2004 n.a.v. de voorstelling van de zegels "Promotie van de filatelie", Europese verkiezingen" en "Toerisme", op touw gezet door de KVBP Diest in de zaal van de brandweer te Scherpenheuvel.


Op de vraag van de gemeente aan de kringen om enkele vrijwilligers te leveren aan de toog tijdens de Week van de Amateurkunsten op 7, 8 en 9 mei 2004 werd deels positief ingegaan, met name op 9 mei 2004.

Bij de provinciale voorrondes die in 2003 bij ons plaatsvonden, was menig lid geselecteerd voor nationale deelname bij Leodiphilex 2004 te Luik van 13 tot 16.5.2004.

De club plande een groepsbezoek aan de nationale competitieve tentoonstelling Leodiphilex te Luik op 16 mei 2004 en legde de club een bus in om zoveel mogelijk liefhebbers de kans de bieden er een bezoek te brengen en tegelijk de deelnemende leden een riem onder het hart te steken en ook stukken uit de voorgestelde voorverkopen "Lidje Todi", "Klimatologie", "Black en Mortimer" en "Belgische jazz" op de kop te tikken.

 
 
Wij kregen contact met de filatelievrienden van TIPOC Tienen, die samen met ons, het traject met de bus wilden maken. Dit leidde in 18 mensen van Boortmeerbeek en + 3 van TIPOC

Wij herinneren ons ook dat er problemen waren tijdens en na afloop van de tentoonstelling, omdat het gerecht er binnen viel op zoek naar gestolen poststukken, een probleem dat jaren nazinderde in de filateliewereld.

Drie leden van onze club deden er mee op competitieniveau en de jeugdverzameling van Kim was gevraagd om er te prijken in het erehof. 

Hun resultaten:
 
Thematische filatelie
Emmanuel Delperdange Missen is menselijk
Zijn verzameling was voor de gelegenheid vertaald naar het Frans en kreeg als titel: "La loi de Murphy dans la philatélie".
78 % Groot zilver
Georges Dib Een knipoog in de duisternis
Zijn verzameling was met een volledige kader uitgebreid
75 % Groot zilver+ speciale prijs
Open klasse
Ida Van Rillaer Geluk en succes in het zadel
In "Open klasse" was er destijds nog geen puntenquotering. Wel was er discussie omtrent de behaalde plaats. Op de kaders hing "7de plaats" en bij de prijsuitreiking bleek het de "10de plaats" te zijn.
Erehof - Jeugd Thematisch
Kim Felix De hond, een vriend voor het leven  
 
De thematiekers op de foto: links Georges en Emmanuel

Postzegelclub Nossegem pakte op 29 mei 2004 uit met hun zoveelste jaarlijkse ruilbeurs en ook hier was een ruime Postiljondelegatie aanwezig.

Op 10 juli 2004 was een groep van een 8-tel leden op pad naar de voorverkopen “Het Rode Kruis” en “Sport – Athene 2004”, georganiseerd in het Koninklijk Atheneum te Leuven. Nadat er eerst aangeschoven werd aan de stand van de post, was het tijd voor een uitgebreide en gezellige babbel met bestuur en leden van de lokale kring.

 

Onder het motto "Wie niet waagt, niet wint", diende de club in juni 2004 een dossier in om zelf in 2005 mogelijks een voorverkoop rond "Judo" en "75 jaar Radio" te kunnen organiseren. Het was afwachten tot in de zomer om de weten of er een positief of negatief gevolg aan gegeven zou worden. Wij sprongen dan ook een gat in de lucht dat ons uitgewerkt idee voor de omkadering van die voorverkoop door De Post aanvaard werd.

In een extra bijeengeroepen bestuursvergadering eind augustus 2004 werd meteen het startsein gegeven van ons nieuw evenement in Boortmeerbeek in 2005.  

De clubreis op 12 september 2004 bracht ons opnieuw naar een andere regio in eigen land. Na een halte bij het fietsenmuseum te Huccorgne bracht de bus ons naar het Safaripark "Monde Sauvage" te Deigné. Een leuke dag, waarbij iedereen aan zijn/haar trekken kwam.


's Morgens vertrok de bus om 7.30 u aan het clublokaal met 50 gegadigden voor een traject langsheen Meerdaalbos en rustige Waalse wegen richting Jauche, waar we verwacht werden voor het ontbijt: 2 belegde piccolo's en koffie/thee door Mme Eliane Moreau in "Au Vert Chasseur". Zo'n hartelijk welkom hadden wij nog niet vaak meegemaakt en de koffie, die bleef maar komen.... Wij moeten er als groep een hele fijne indruk nagelaten hebben, want de dame in kwestie stuurde ons de jaren erna met kerst nog altijd een wenskaart in goede herinneringen tot haar overlijdensbericht er een einde aan maakte.

Onze eerste echte halte was omstreeks 10 u gepland te Huccorgne na een rit door het Haspengouwse landschap, waar we een afspraak hadden in het kasteel de Famelette voor een bezoek aan het fietsenmuseum. Op weg er naartoe bleek zo'n 500 m vóór het museum de brug waar de bus onderdoor moest voor werken onderbroken. Dit was natuurlijk bij de scoutingtour niet het geval geweest.

Enkele bestuursleden legden het traject naar het museum te voet af en daar werd "een geitje" ingezet om over en weer te rijden en iedereen, die niet te voet kon gaan, netjes naar het kasteel te brengen. Onvoorziene omstandigheden vergen nu eenmaal creatieve oplossingen.

Eens iedereen op post startte het bezoek met een filmpje van een 10 tal minuten en een rondleiding met een Nederlandstalige gids door de 4 zalen om ons een inzicht te geven over de geschiedenis en de rol van de fiets in onze samenleving.
Een enkeling waagde zich zelfs op een hoog stalen ros, zij het wel met wat hulp. Allez Maurice !

Daarna bracht de bus ons via een stukje door "Het Land van Luik" naar Deigné bij Aywaille, waar wij op het middaguur verwacht werden in het Safaripark "Monde Sauvage" voor het middagmaal: dagsoep, varkensgebraad met groothertoginnensaus en frietjes en een ijsje, incl. 1 consumptie

Het safaripark, dat we daarna bezochten, bestond uit 7 delen.
Wij ontdekten vanuit het safaritreintje met digitale geluidsinstallatie de olifanten, zebra's, giraffen enz.

 

Wij wandelden tussen het groep quasi oog in oog met leeuwen, beren, apen, bizons e.a. en ontdekten het nieuwe orang-oetangeiland. In het zeeleeuwenland bewonderden wij de lenige dieren tijdens geafficheerde shows.

Wie het wou bezocht de kinderboerderij of de 3 D film in de bioscoop. In de exotische
volière zag u de kleurrijke collectie van sprekende vogels en ook de roofvogelshow was één van de attracties van de dag.
 

Op de terugreis voorzag de club tot slot nog een stop voor een avondsnack om ± 20u in ons clublokaal.

Ledennieuws uit een heel ander vaatje kwam er van ons lid Paul Vandormael. Naast het feit, dat hij al geruime tijd meedraaide binnen de redactie van de KVBP werd hij aangeduid als provinciaal afgevaardigde voor dezelfde groepering voor Vlaams Brabant.

Op 17 + 18 september 2004 organiseerde de studiekring WO I en II in het CC Den Bosuil te Jezus-Eik (Overijse) een jubileumviering met een speciale tentoonstelling onder de titel "Schatten van onze leden" met uitsluitend documenten, die betrekking hadden met WO I en/of II. Het geheel werd omkaderd met een mobiel postkantoor met speciale dagtekeningstempel. Enkele van onze leden zijn ook lid van de studiekring en waren nauw betrokken bij het gebeuren. Zij stelden er dan ook tentoon en dat lokte heel wat leden. Zij die het traject aflegden, genoten meteen ook van de voorverkopen “Idel Ianchevlevici” – een gemeenschappelijke uitgifte met Roemenië.
Hetzelfde weekend stond de KeTheFil-tentoonstelling in de Gemeentelijke feestzaal te Zellik op 18 september 2004 op onze te bezoeken lijst. Ook hier stond de voorverkoop “Beeldhouwer Idel Ianchelevici" op de agenda. Hier gold het vooral een kijkje te gaan nemen naar de éénkadertentoonstelling en andere beginnende thematische verzamelingen.


Hetzelfde weekend stond de KeTheFil-tentoonstelling op 18 september 2004 op onze te bezoeken lijst. Een delegatie schoof aan in de rij bij de voorverkoop “Beeldhouwer Idel Ianchelevici" (gemeenschappelijke uitgifte met Roemenië) en benutte de gelegenheid om een kijkje te gaan nemen naar de éénkadertentoonstelling en andere beginnende thematische verzameling.


Eind september 2004 stond er een nieuwe bestuursvergadering op de agenda met als hoofdthema onze voorkoop in 2005. De plannen waren al uitgetekend en de eerste bevestigingen van standhouders voor de filateliebeurs waren al binnen.

Judoclub Jigoro uit Boortmeerbeek had toegezegd met een stand en wellicht met een filmset met judodemonstratie en er werd nog volop gezocht naar een manier om 75 jaar radio in de kijker te zetten. De eerste expositieruimte die we op het oog hadden, was de polyvalente zaal van de vrije basisschool te Haacht Station maar het evenement zou zodanig uit de voegen barsten, dat wij ons genoodzaakt zagen om contact op te nemen met de gemeente om - na uitvoerige voorstelling van ons project - opnieuw - net als 2003 - voor "de sporthal" te gaan.


Op 9 oktober 2004 ging de club, zoals quasi altijd, in op de invitatie van de KLBP Brabant om de algemene statutaire bij te wonen in Brussel. Voor ons was interessant te weten dat de bijdrage van de club t.o.v. de KLBP ongewijzigd bleef op 1 euro per lid en dat onze vrienden van Keerbergen in april 2005 bij "De dag van de postzegel" ook op onze club in het tentoonstellingsdeel beroep wensten te doen. Wij maakten de clubs alvast warm voor onze nieuwe organisatie in 2005 en noteerden dat het comité Brabant in 2006 in zou staan voor de nationale competitieve in combinatie met de wereldtentoonstelling voor de jeugd, waarbij zij de actieve medewerking van de Brabantse kringen vroegen. Uw clubsecretaresse Ida was aangesteld als verificateur en kweet zich goed van de haar opgelegde taak. Nieuw was ook dat eerlang een nieuw bondsblad zou verschijnen à rato van 4 edities per jaar en dat de subsidiëring van het tijdschrift werd afgeschaft.

Ons Hemifidian team had in de zomer ook niet stil gezeten en hadden weer alles klaar voor de organisatie van hun quizavond op 16 oktober 2004. Twee teams rond de leden Celest van Neck en Paul Daems tekenden zich in onder de namen Postiljon 1 en Postiljon 2. Het werd een pittige quiz, waarbij de beide teams hun uiterste best deden, magen niet tegen het echt quizgeweld opkonden.

Onze ploegen haalden op het deelnemersveld van32 ploegen de 30ste en 32ste plaats, maar ze lieten dit niet aan hun hart komen. Ze hadden zich goed geamuseerd en hielden er een toffe herinnering aan over. Het moest er toch ooit eens van komen, dat we de rode lantaarn zouden binnenhalen.

Eind oktober 2004 trokken Paul, Dirk, en Boudewijn er weer op uit om via de sponsorronde geld in het laatje te krijgen om het clubblad en de verzending ervan anno 2005 te verzekeren. De bijdrages voor de in te lassen reclameblokken bleef ongewijzigd.


Op 20 + 21 november 2004 organiseerde de club van Vilvoorde een ledententoonstelling met inleiding tot de thematische filatelie, een ruime ruilbeurs en de voorverkoop van de kerst- en nieuwjaarzegels in het Koninklijk Atheneum aldaar. Heel wat leden trokken er naartoe en wij rondden ons bezoek af met een "tournée générale" voor onze aanwezige leden.

Onze zevende bingoavond op 27 november 2004 was eens te meer een groot succes.
We registreerden meer dan 85 inschrijvingen voor onze spelavond in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek. Dankzij de aanbreng van zoveel leden konden wij opnieuw de prijzentafels in drie categorieën vullen, zonder zelf eerst diep in de zakken te moeten tasten om spullen bij te kopen.


De Postiljon volgde ook de invitatie van de post om op 1 december 2004 de infodag voor organiserende clubs van voorverkopen in 2005 bij te wonen in de Zegeldrukkerij te Mechelen, waar wij ook vergast werden op een voorstelling van de zegeldrukkerij én van de jaarprogrammatie voor 2005.

Op 5 december 2004 zagen wij zo menigeen de hoofden fronsen in de club bij het binnenkomen van Sinterklaas en zwarte Piet. We zagen hen denken, wie er achter de kostuums wel schuil kon gaan. Maar ze konden lang denken, want het was niet iemand van de leden, maar een duo voor de gelegenheid ingehuurd door de hondenclub.
 
Voor de snoep en de clementines had uiteraard De Postiljon zelf gezorgd en ons mooi uitgedoste koppel kon ieders hart veroveren. En onze leden maar zingen!

Als tegenprestatie zou "onze" paashaas het volgende jaar bij hen op bezoek gaan. Dat was best wel even spannend, want hoe zouden al die honden om zo'n groot konijn reageren.

 
 

Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2004

Vele leden trokken onmiddellijk na de clubdag ook nog even naar zaal Trianon te Hever, waar op dezelfde dag vanaf 's middags de 4de kersthappening doorging, met opnieuw een hele mooi stand van François, met de link naar de club nooit veraf.

En nog een groepje ging diezelfde op bezoek bij de jaarlijkse nationale postzegelbeurs met jeugdstand ingericht door KVBP Leuven in Campus Redingenhof te Leuven. 't was me een dagje, die 5de december 2004.

Een nieuwe bestuursvergadering rondde op 23 december 2004 het jaar af. De laatste afspraken m.b.t. de algemene ledenvergadering begin 2005, de opties inzake de viering van 35 jaar De Postiljon, onze inzet bij de Dag van de postzegel in Keerbergen werden gemaakt. Ook over de stand van zaken m.b.t. onze voorverkoop in juni 2005 werd er uitvoerig gepraat om zo goed gewapend aan het nieuwe jaar te kunnen beginnen.