De Postiljon, jaar per jaar...

 2005 

Bij de 35ste algemene ledenvergadering op 16 januari 2005 stond de teller qua lidkaarten op 83 stuks. 

Nadat eerst nog kort hommage gebracht werd aan twee leden, die ons in 2004 ontvielen – met name Jeanne Reniers en Staf De Roover – stond de rest van de vergadering in het teken van de 35ste verjaardag van de club. 
 

De toespraken volgden volgens het gekende jaarlijkse stramien maar er werd ook dieper ingegaan op de stand van zaken m.b.t. de geplande filatelie- en judohappening in juni 2005.

Het bestuur wijzigde niet qua samenstelling en ook het lidgeld bleef behouden.
Het clubblad werd verder maandelijks verdeeld onder de leden behoudens tijdens de vakantiemaanden. In het voorwoord kwam er ruimte voor het nader belichten van de diverse feestdagen, die wij kennen én hun oorsprong. De visie inzake het toekennen van drie gratis prijzen voor de deelnemers aan de clubpuzzel bleef behouden.

Nadat ook de clubveiling en de vragen- & suggestieronde afgerond waren, werd de ledenvergadering afgerond met een mooi verzorgde koffietafel, die voor de gelegenheid gratis was voor de leden.

Eind januari werd van onze club verwacht, dat onze aanvraag m.b.t. de gemeentelijke subsidies bij de cultuurdienst tijdig zou ingediend worden en op 3 februari was Frans op post bij de zitting van de cultuurraad, waar de verdeling van de subsidies ook één van de hoofdpunten op de agenda was. Het reglement inzake de nieuw in te voeren lichtinformatieborden in de drie dorpskernen van de gemeente werd toegelicht. Wij zullen er in de toekomst geregeld aanspraak op maken om onze activiteiten aan de inwoners van de gemeente kenbaar te maken.

Op 16 februari werden alle clubafgevaardigden verwacht in de Elsschotzaal van het cultuurhuis te Hever teneinde afspraken te maken rond het project Tsunami 1212, waar Boortmeerbeek zich actief wilde profileren. Uiteraard was onze club vertegenwoordigd en zegde ook actieve hulp toe (zie 12 + 13 maart).
Op 26 februari 2005 ging een grotere groep in op de uitnodiging van de club van La Hulpe om er bij hun voorverkopen "175 jaar België" en "Rode Kruis Tsunami" en de ruilbeurs in het Kasteel van La Hulpe een bezoek te brengen.
 

't was eens wat anders dan gewoonlijk want we werden met auto's vanaf de parking aan de grote baan tot aan het kasteel gebracht en de opstelling van de kaders in de verschillende vertrekken had ook iets bijzonders. Voor de liefhebbers van kunst in ons midden was het een dubbele zet, want naast de postzegels viel er ook heel wat anders te ontdekken.
 
In Boortmeerbeek ging op 12 en 13 maart een benefietweekend "Tsunami 1212" door in zaal Movri ten voordele van de Tsunami slachtoffers van Kalutarra op Sri Lanka, op 26 december 2004 verwoest door de tsunami.

Onze club droeg ook haar steentje bij door actief hulp bij de organisatie toe te zeggen en dit ook daadwerkelijk in groep door te voeren.

De dame, die het geheel samen met de gemeente opzette - Jet Janssens - (zie foto) was ons ook erg dankbaar voor onze samenwerking.

Waar andere organisaties maanden nodig hebben om de hulp te structureren, begon Maria te bouwen. 76 huizen verrezen op één maand tijd uit de grond en later zouden nog 56 huisjes volgen, een kliniek en een school.
 
Persfoto met clubafvaardigingen, die hun steentje bijdroegen

Wij vernamen er dat met de opbrengst in eigen dorp een serieuze bijdrage geleverd werd bij de aankoop van o.a. 60.000 stenen voor de heropbouw van een aantal huisjes en dat er ook een nieuwe boot ter beschikking gesteld was van vissers, die alles verloren. Deze boot kreeg ook de naam Belgium - Boortmeerbeek - Maria.

Op 13 maart 2005 overleed één van onze trouwe leden: François De Marrée. Omdat wij de leden niet meer zouden zien voor zijn begrafenis, werd er heel wat gebeld en hier en daar ook een schriftelijke berichtgeving bezorgd en zo was De Postiljon ruim present bij zijn uitvaart op zaterdag 19 maart.

Hij was niet alleen quasi één van de pioniers van de club, met zijn lidmaatschap sinds 1971, hij sloeg ook zelden of nooit een clubdag over en toen hij zijn levenseinde voelde naderen in de kliniek, waren zijn laatste woorden aan de clubafgevaardigde, die hem kwam bezoeken, dat hij niet bang was voor het sterven, maar wel dat hij de club en de vrienden zou moeten missen. Hij wou en zou met hulp van zijn dochter nog naar de club komen. De wil was sterk, maar het lichaam wilde niet meer.


François meldde ons dat hij een demonstratieles over pyrografie gaf in de basisschool te Battel op 17 maart 2005.

 

De leerlingen ontdekten er zijn vakmanschap en mochten ook zelf aan de slag bij het houtbranden van kleine tekeningen. Postzegels vormden er bij wijlen ook de bron van inspiratie. Of hoe twee passies mekaar vonden!

De paashaas bezocht ons dit jaar niet persoonlijk in de club, maar wij genoten wél opnieuw van de lekkere paaseieren in de club op 20 maart 2005. En was de paashaas dan al niet present tijdens onze bijeenkomst, hij was wel op pad.

In 2004 bezochten Sint en Piet ons dankzij de hondenclub "Kyon" en in 2005 bracht onze paashaas hen een tegenbezoek. Veel gesnuffel van de honden, dat was er wel, maar gelukkig beschouwde geen enkele hond de paashaas als aanvalsdoel.


Op 20 maart 2005 stond er verdere groepsverplaatsing op de agenda. Wij waren nl. present bij de provinciale competitieve tentoonstelling O. Vlaanderen met voorverkoop "Belgica 2006", thematische veiling en grote ruilbeurs te Wetteren, die er doorging op 19 en 20 maart. De club had voor een keertje geen deelnemers ingeschreven maar achtte het brengen van een bezoek meer dan onze plicht.
 

Wij legden er ook contacten met Franky Dubois uit het Gentse - een filatelist, die speciaal voor onze club een verzameling aan het uitwerken was rond het thema "Judo" om deze tijdens onze judohappening in de filatelietentoonstelling te tonen.

De Posthoorn - Keerbergen organiseerde op 2 april 2005 haar "Dag van de postzegel" met voorverkoop van 20ste verjaardag 1ste uitgifte "Vogels", Gentse Floraliën met geparfumeerde postzegels, Rode kruis (hulpinitiatie van jongeren) en Europese gastronomie.

Vooral de bijzondere bloemenreeks kende een groot interesse.

Zij vroegen ons om enkele jeugdverzamelingen voor hun tentoonstellingsdeel, een uitnodiging waarop wij graag ingingen. Wij verheugden ons dan ook dat zij de naam van onze club ook expliciet vermeldden op hun uitnodigingsaffiches en ons achteraf nog met een apart schrijven voor onze actieve inzet bedankten.


Voor onze club stelden er tentoon:
 
Annemie Loockx
Kim Felix
Jan Beullens
Fleurig met kleuren en geuren
De hond, een vriend voor het leven
Vlinders, kleur in ons leven

Vele leden bezochten ook daadwerkelijk het gebeuren in de gemeentelijke jongensschool te Keerbergen en namen er een kijkje bij de tentoonstelling en de beperkte postzegelbeurs, maar het was pas tijdens de aansluitende receptie dat het duidelijk werd hoe sterk onze club vertegenwoordigd was. Gewoonweg overweldigend.

Ons clubfeest op 9 april 2005 stond in het teken van ons 35 jarig clubbestaan en ging door in de Gildezaal in het centrum. Omdat wij 35 jaar vierden, werd er uitzonderlijk een "dubbele korting" toegestaan aan de deelnemende leden, in functie van hun aanwezigheden tijdens de clubbijeenkomsten.

Wij apprecieerden het ook ten zeerste dat wij gelukwensen van de KLBP in naam van alle aangesloten leden mochten ontvangen.

 

Na de receptie en het openingswoord van de voorzitter, Georges Feyaerts, werden de twee leden die er bij waren vanaf het begin en dus ook hun 35 jarig jubileum binnen de club afrondden met een verrassingskorf verblijd.
Eén van onze jeugdleden - Andy De Prins - kreeg de eer om de mandjes aan hen te overhandigen.

 

De traiteur van dienst - Steven Jacobs - zorgde voor een fijn volledig menu - een feestmenu waardig met een slaatje van perzik en tonijnmousse, gevolgd door cressonroomsoep, kalkoengebraad met seizoensgroenten, dragonsaus en kroketten. Als dessert was er een warm appelgebak voorzien met vanille-ijs. De 59 deelnemers aan dit feest genoten alvast met volle teugen.

Daarna kon er op de tonen van de muziek van DJ "Jan" gedanst worden. En ambiance was er volop. Carlo en Constant waren jarig en dat werd tijdens het amusementsdeel vanzelfsprekend ook uitgebreid gevierd.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2005

De pers kwam herhaaldelijk langs en het resultaat kan u nalezen en zien onder "In de pers" 2005.
 

Op woensdag 4 mei 2005 stond in het cultuurhuis te Hever een vertelavond op de agenda, verzorgd door verteller Marc Michiels met ware getuigenissen van Simone Grononwski en Regine Krochmal in het kader van de herdenking van het XXste konvooi. Men ontdekte er tussen het opgekomen publiek ook verschillende postiljonners, die er geboeid gingen luisteren.

Begin mei nam onze club met één verzameling deel aan de provinciale competitieve tentoonstelling Antwerpen "Lierphila 2005" in de feestzaal van het Sint Gummaruscollege te Lier op 7 en 8 mei 2005.


Het evenement omkaderd met de voorverkopen "Oorlog en vrede", "Korea", "Toerisme" en "Zomerzegels" was ook duidelijk een trekpleister voor vele leden, die onze deelnemer ter plaatse zo ook extra kwamen steunen, die voor de gelegenheid zijn verzameling volledig had herwerkt.

Nam deel voor onze club:
 
Marcel Cypers Wedloop om de heerschappij in de ruimte Astrofilatelie
  78 % - Groot zilver   
Deelname met 5 vlakken volgens oude systeem van 12 x A4 per vlak. 

De maand mei 2005 kon zonder meer als supermaand voor François doorgaan.

Op 7 & 8 mei was hij nl. present t.g.v. de week van de amateurkunsten ook ontdekken in het stedelijk museum "Hof van Busleyden" te Mechelen.

Op 17 mei 2005 werd hij even tot TV ster gepromoveerd nadat RTV hem op 12 mei thuis kwam interviewen en op 29 mei 2005 pakte hij opnieuw uit t.g.v. de dag van het park in het provinciaal domein Tivoli te Mechelen.


 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2005

18 juni 2005 was zeker een highlight in onze clubgeschiedenis. De club haalde haar 12de voorverkoop binnen en besloot het geheel verder te omkaderen met haar 20ste clubtentoonstelling en er iets unieks van te maken. En onze filatelie- en judohappening werd écht bijzonder. Eerst was dit evenement gepland in de polyvalente zaal te Haacht-Station, maar het groeide zo uit de voegen, dat de sporthal in Boortmeerbeek pas écht "the place to be" werd.
Cfr "In de pers 2005"
 
Wij konden ons jubileum niet beter in de verf zetten dan d.m.v. de organisatie van de voorverkopen "Judohelden", "75 jaar Belgische Radio" en "Tapijten" in combinatie met onze 20ste clubtentoonstelling.

Maar wij deden nog véél meer met een extra deel gewijd aan Brouwerij Haacht, een internationale filateliebeurs, een ruime modellenstand met oude radio's i.s.m. het Olens radiomuseum, een stand met pyrogravuredemonstraties, een infostand van de Turkse Dienst van Toerisme mét DVD filmprojectie door de Heverse video, film & fotoclub en last but not least met een live-demonstratie judo, gepresenteerd door Jigoro - Boortmeerbeek en met als gastvedette Gella Vandecaveye. (zie details hierna)

De voorverkopen liepen met bijhorende gelegenheidsafstempelingen, met dank aan de post. Bij elk aspect van de nieuwe postzegeluitgiftes was een speciale stand en/of activiteit uitgewerkt. Bijzonder was hier ook, dat de mensen van onze eigenste dorpspost de loketten bemanden.

 
Verdere info: zie "Uitgiften" - Voorverkopen 2005
 
De gelegenheidsafstempelingen
 
De clubtentoonstelling was niet van de minste en werd deels ook toegespitst op de voorverkopen van de dag. De kaders telden destijds nog 12 x A4 pagina's.

Bij de uitgiften rond het thema:

 
1. De tentoonstelling van Franky Dubois uit Gent rond de judosport op postzegel
    met maar liefst 8 vlakken.
2. Werk van onze eigen leden:
An Beullens Muziekinstrumenten 4 vlakken Jeugdklasse
Lydia Vandersloten Tussen ketting en inslag 4 vlakken Thematiek

Daarnaast in de tentoonstelling buiten het referentiedeel werk van onze leden:
Brouwerij Haacht NV stond extra in de kijker uitgewerkt door :
Benny Fonderie - Van melkerij tot brouwerij van vandaag - 5 vlakken
Overzicht a.h.v. postkaarten, foto's, briefwisseling enz vanaf het begin van vorige eeuw tot nu. Daarnaast een stand met interessante memorabilia m.b.t. de brouwerij.
Astrofilatelie
Marcel Cypers - De wedloop om de heerschappij in de ruimte -5 vlakken
Thematische filatelie
Georges Dib - Een knipoog in de duisternis - 5 vlakken
Ida Van Rillaer - Geluk en succes in het zadel  - 5 vlakken
Emmanuel Delperdange - Missen is menselijk - 6 vlakken
Jeugd en filatelie
Annemie Loockx - Fleurig met kleuren en geuren - 2 vlakken
Jan Beullens - Vlinders, ze kleuren onze leefomgeving - 4 vlakken
Kim Felix - De hond, een vriend voor het leven - 4 vlakken
Postgeschiedenis
Paul Daems - De mobilisatie van het Belgische leger  - 5 vlakken
Alfons Steurs - De Oflag II C te Woldenberg - 3 vlakken
Luc Selis - Nr 46 in de periode 1884- 1900 - 4 vlakken
Traditionele filatelie
Edmond Cannaerts - Unie van Zuid-Afrika - 4 vlakken
Paul Vandormael - De Ierse voorlopige reeksen van 1922 tot 1935 en de eerste doorlopende reeks
- 3 vlakken
Open klasse
Yvon Florentie - Herinnering Constant Spinoy - 3 vlakken
Georges Feyaerts - Personaliteiten op kalender - 5 vlakken
 

Rond de postzegel "75 jaar radio" werkten F. Cipido en P. Van Opstal i.s.m. het Olens radiomuseum een hele mooie stand uit met vele oude radiomodellen én via demonstraties kon men zelfs ontdekken hoe men een eenvoudig WC rolletje en wat draad toch een radiofrequentie kan bereiken.

Wij kregen van Radio 1 enkele promozuilen ter beschikking, die wij later aan het radiomuseum zouden schenken.
 
De judosport werd d.m.v. een reeks postzegels in de kijker geplaatst met heel wat judo-iconen op het voorplan én via het werk van Franky Dubois in de tentoonstellingskaders. Onze club was ook fier, dat Jigoro - die zelf hun 20 jarige jubileum te vieren hadden - met ons mee aan het touw trokken en met een hele mooie judoshow - met fraai klank- en lichtspel - uitpakten met hun leden. Het hoogtepunt was bovendien de demonstratiekamp van Gella Vandecaveye.

Bij de twee postzegels met als thema "Turkse tapijten" wendde de club zich tot de Turkse toeristische dienst te Brussel, die ons aan een dvd hielpen met promotie voor de diverse toeristische hoogtepunten van hun land.


Dank zij de samenwerking met de locale Heverse film- en videoclub kon dit filmmateriaal optimaal in de zaal getoond worden in het restauratiedeel en zij maakten voor ons ook beelden voor ons filmarchief.

De club stelde zich tot doel om uit te pakken met een grote nationale ruilbeurs, die de normale versie van maart zou vervangen, maar gezien de internationale belangstelling konden wij er het predicaat "internationale filateliebeurs" op plakken.

 

Met 12 externe standhouders en een totaal van 75 meter aan standtafels mét een diversiteit om u tegen te zeggen, werd het een beurs, die op heel veel belangstelling mocht rekenen.

François Peeters pakte uit met zijn gekende pyrogravurekunst en stak veel energie in het praktische demonstratie van zijn vakkundigheid. Benny Fonderie zorgde voor het invullen van diverse informatieve kaders én een gesmaakte ruime demostand met oude en recente utensiliën rond Brouwerij Haacht.

 

De verkoopsstanden m.b.t. de FDC's van de post en de ruime tombolastand zorgden voor de nodige financiële feedback.
 

De omkadering in de zaal met de gezellig uitgeruste dranktafels maakte ook dat vele bezoekers zich vrolijk innestelden en tegelijk genoten van de film op groot scherm t.g.v. de consumptiehoek.
Wij bedankten Brouwerij Haacht ook voor hun promotionele steun bij de receptie voor alle genodigden. Bij de officiële plechtigheid op het einde van de dag mochten wij genieten van de toespraken van o.a. de burgemeester van Boortmeerbeek Michel Baert, de gedeputeerde van de provincie Julien Dekeyser, de voorzitter van de KLBP Brabant Franis Dochez en de afgevaardigde van de post, Frans Vanderschueren.

Onze club mocht zich terecht van "contentement" op de borst slaan want zo'n uitgebreide tentoonstelling in eigenbeheer opzetten en uitwerken met zoveel diversiteit, het is echt niet iedereen gegeven.
Meer foto's – Zie fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2005
 
Ook al waren wij het niet altijd eens met Dhr Frank Daniels van De Post en hadden wij in de zomer 2005 met hem een onderhoud in de Zegeldrukkerij te Mechelen, toch wisten wij ook zijn mail omtrent onze inzet bij de filatelie- en judohappening erg te waarderen.

Hij schreef: "Ik wil u en gans uw ploeg andermaal oprecht gelukwensen voor de wijze waarop u de voorverkoop te Boortmeerbeek hebt aangepakt. Voorwaar een voorbeeld voor menige andere club in ons land! Ik kan gerust stellen, dat vele van de bijna 400 clubs in België van u nog iets kunnen opsteken."

Met halfoogst - op 15 augustus 2005 - was De Postiljon ook in de dorpskern weer present. Wij kregen een hoekplaats onder nr 118 toegewezen en stonden 's morgens om 7.00 u klaar met een combinéstand - tombola & rommelstand - ten voordele van de clubkas, mogelijk dankzij de aanbreng van vele loten van verschillende leden. Doel van de rommelmarkt was ook om de opbrengst nog enkele attractieve spullen aan te schaffen voor de bingo later op het jaar.

Op 26 augustus werd onze webmaster geconfronteerd met het uitvallen van het vorige webadres. De toegang tot Tiscali bleek niet meer mogelijk. Hij zorgde niet alleen voor een nieuw webadres http://users.telenet.be/depostiljon, maar maakte ook werk van een volledige nieuwe lay-out. Begin oktober zou ook een wijziging van het mailadres van het clubsecretariaat volgen

27 augustus 2005 was een opmerkelijke dag in onze gemeente, n.a.v. de vereeuwiging van Lomme Driessens - dé bekende sportbestuurder - d.m.v. een buste aan de sporthal. De huldiging werd omkaderd met een historische reünie met naast Lomme Driessens grote wielerlegendes als Eddy Merckx, Rik Van Looy, Freddy Maertens en Roger De Vlaeminckx.

 

Onze vereniging kreeg een uitnodiging van het gemeentebestuur om erbij aanwezig te zijn vanaf 11 u en tekende ook meteen in om er met een ruime delegatie bij te zijn. Wij luisterden er naar de verschillende toespraken en lofwoorden aan het adres van de 1ste ereburger van de gemeente en zagen hoe het doek van het borstbeeld werd verwijderd en kregen vanuit de organisatie ook een dankwoord voor onze toezegging en aanwezigheid.

De gemeente had ons ook uitgenodigd om de dag erna - op 28 augustus 2005 om 10 u - ook aanwezig te willen zijn bij de herdenkingsplechtigheid t.g.v. de Slag van Schiplaken (WO I). Onze voorzitter woonde er met zijn dame de herdenkingsviering bij en samen woonden ze de bloemenhulde aan het oorlogskerkhof bij in naam van De Postiljon.

Ook bij de inhuldiging van de verbouwing van de gemeentelijke bibliotheek en bij de uitreiking van de nominaties aan de cultuur- en sportlaureaten kregen wij een invitatie van de gemeente in de bus en waren en ook actief present. (Juiste data niet teruggevonden in het archief)

Onze jaarlijkse clubreis op 11 september 2005 bracht ons naar Lier & O. L. Vrouw Olen.
Om 8 u 's morgens vertrok de bus met aan boord 50 geïnteresseerden aan ons clublokaal. 2005 was het Zimmerjaar en onder dit motto brachten wij 's voormiddags een bezoek aan de Zimmerstad vanuit diverse oogpunten.

Om 8.30 u maakten wij kennis met de paardenmelkerij "Het Brabanderhof" en genoten er van een lekker ontbijt, een videomontage en een rondleiding op de hoeve met gids. Daarna reed de bus naar het centrum van de stad, met name naar de Zimmertoren. De groep werd er in twee gesplitst zodat iedereen optimaal van de uitleg van de gidsen kon genieten en de bijzondere gelegenheidstentoonstelling.

 

Na het klokken kijken volgde een rondrit met de "Pallieterkoets", een heuse paardentram, ook volgens het groepensysteem. Terwijl de ene groep rondreed, konden de anderen even rondkuieren in het centrum langs de Lierse reien en/of een bezoek brengen aan de bloemenmarkt. Om de 40 minuten werd er gewisseld.

Om 13.15u werden we verwacht in restaurant Orient Express op het Zimmerplein voor een uitgebreid menu: Verse dagsoep, Boeket van zal en kabeljauw in witte wijnsaus met julienne van groentjes en hertoginnenaardappeltjes, Kempische vlaai met koffie inclusief consumptie.

Na het eten pikte de bus ons op voor een rit naar het Olens radiomuseum in O.L.Vrouw Olen, waar Dhr Van Opstal - die wij kenden van zijn aanwezigheid met stand bij onze filatelie- en judohappening - ons opwachtte.

 

Wij kregen er de nodige uitleg over alle pareltjes, die het museum rijk is en bedankten ons ook voor hun inzet bij ons in Boortmeerbeek eerder dat jaar. En wij ontdekten er ook twee van de drie promozuilen, die op onze beurs te zien waren bij de happening in mei. Eentje was er tijdens het transport gesneuveld.

De daguitstap werd afgerond met een avondsnack in het clublokaal.

 
Meer foto's – Zie fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2005
 
Tijdens de grote happening werd er heel wat filmmateriaal ingeblikt en wat later op het jaar, met name op 24 september 2005 stond er dan ook een filmavond op het programma, waarbij iedereen nog eens kon terugkijken naar de exploten van die dag. De filmavond met 2 u materiaal rond de happening verliep i.s.m. Jigoro en de Heverse film- en videoclub.

Op 28 september 2005 werden wij verwacht op het gemeentehuis om er de officiële overhandiging van de cheque aan Mevr Jet Janssens (Tsunami-ramp) bij te wonen. Namens de club tekenden present: uw voorzitter, feestleider en clubsecretaresse en zij vernamen er dat met de opbrengst in eigen dorp een serieuze bijdrage geleverd werd. Naast een deel dat voorbehouden wordt voor de aankoop van stenen voor de heropbouw van een aantal huisjes wordt er ook een nieuwe boot ter beschikking gesteld van vissers, die alles verloren. Deze boot zou de naam Belgium - Boortmeerbeek - Maria dragen.
 
Omdat de kring van Braine l'Alleud onze club altijd met raad en daad bijstond, besloot het bestuur een kleine bus in te leggen voor 16 personen om op 9 oktober 2005 samen Braphil 2005 te bezoeken in het college Cardinal Mercier te Braine L'Alleud. Filatelie en vriendschap - hand in hand!
Om 11.45 u vertrokken we aan het clublokaal en keerden terug na het demonteren van de kaders.


Onze club engageerde zich verder om met een flinke delegatie van 5 leden deel te nemen bij verschillende disciplines van deze provinciale competitieve tentoonstelling "Brabant" op 8 + 9 oktober 2005, omkaderd met de voorverkopen van 'This is Belgium - Kunst in België'  en "Sprookjes".
 

Wij stelden ook met plezier een aantal prijzen ter beschikking van de laureatentafel en kregen van de organisatie een apart schrijven met een hartelijk dank u wel hiervoor.

Namen er deel voor onze club:
 
 Traditionele filatelie
 Paul Vandormael Irlande
les séries provisoires de 1922/25
et la première série courante (3 vlakken)
Diploma 
 Thematische filatelie
 Marcel Cypers Met "Oikoten" naar Compostella (5 vlakken)  65 % Verzilverd brons
 Ida Van Rillaer  Geluk en succes in het zadel
(4 vlakken)
 78 % Groot zilver
 Postgeschiedenis
 Luc Selis  Postgeschiedenis 1884 - 1900
(5 vlakken)
 90 % Goud + Felicitaties
 Jeugd
 Annemie Loockx  Fleurig met kleuren en geuren
(3 vlakken)
 74 % Zilver

Tegelijk was de club er ook vertegenwoordigd tijdens de Brabantse algemene statutaire vergadering waar uw clubsecretaresse - Ida - als verificateur ook het verslag van de goedkeuring van het financiële verslag voordroeg. Er was veel aandacht voor het bondsnieuw nieuwe stijl via Belgaphil en alle clubs werden opgeroepen om hun ledenlijsten onder een wel bepaalde vorm onder Excel in te dienen. Bij de benoemingsrondes van o.a. beheerders en Nederlandstalige provinciale afgevaardigde, werd ook de Postiljonstem geregistreerd.

22 oktober 2005 stond er initieel opnieuw een deelname bij de Hemifiangroep op het progamma, maar omdat de organisator er om privé redenen niet mee doorging, werd het idee afgevoerd en het hoofdstuk quizdeelnames werd definitief afgesloten. De club kreeg een aantal van hun prijzen ter beschikking van onze bingo later op het jaar.
In de plaats daarvan ging een delegatie van onze club op bezoek bij de internationale ruilbeurs in het Technisch Instituut Sint Jansberg te Maaseik, een organisatie van ruilclub Achter Olmen.


Het bestuur stak de hoofden bijeen op 6 november 2005 met aandacht voor:
  • de sponsorronde anno 2005 waar Dirk, Paul en Boudewijn hun schouders onder zetten.
  • de filosofie bij de nieuwe opmaak van de website
  • het clubblad: Wordt het formaat van A4 naar A5 gewijzigd?Het bleef bij A4 formaat
  • de eerste afspraken m.b.t 2006, met o.a. aandacht voor de jaarvergadering, de nieuwe ruilbeurs, het clubfeest en onze actieve deelname aan Bruphila en Belgica 2006.
De vrienden van HVB Begijnendijk organiseerden op 12 + 13 november 2005 een unieke tentoonstelling in het teken van 60 jaar bevrijding der kampen. Tijdens deze twee dagen waren vele clubleden te gast en er werd véél tijd uitgetrokken om de mooi uitgewerkte tentoonstelling in detail te gaan bekijken in de GBS te Begijnendijk.

Op 13 november 2005 trok een groepje leden ook naar de 22ste internationale postzegelbeurs in de stadsfeestzaal te Tienen, georganiseerd door Tipoc om er ook te genieten van de tentoonstelling "aërofilatelie".

Het was bijzonder moeilijk om in 2005 maar liefst voor 3 activiteiten prijzen bijeen te zoeken. Maar het lukte! Zo kon onze achtste bingoavond op 26 november 2005 ook doorgaan.

Voor het eerst werd de lichtkrant benut voor onze promotiecampagne maar we kregen lik op stuk van de gemeente, die de benaming "Bingo" niet publiekelijk wou. Er werd een compromis gevonden en sindsdien wordt jaarlijks het evenement aangekondigd als "Spelavond". Eens te meer werd het een succesrijke avond met quasi 90 deelnemers en vele tevreden gezichten.


De kerstmarkt op 4 december 2005 vond voor het eerst in dezelfde locatie als onze clubbijeenkomst plaats. Iets speciaals toch! Ons lid François Peeters had er in naam van onze club een zeer gewaarde stand met zijn opmerkelijke houten pet.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2005

 
 

Toch had ook de Sint ons die dag ook niet vergeten, want er lagen pakjes voor elk aanwezig lid klaar.

Nog in december werd ook een eerste oproep gelanceerd om te gaan grasduinen in het clubverleden om de website uit te breiden met zoveel mogelijk data uit de clubgeschiedenis en individuele gegevens m.b.t. de verzamelingen van de afgelopen 35 jaar en werd de eerste basis gelegd voor wat later een uitgebreide clubhistoriek zal worden.