De Postiljon, jaar per jaar...

 2006 

Het jaar 2006 startte officieel op 8 januari 2006 met de traditionele algemene ledenvergadering en de teller qua lidkaarten stond toen op 79. Wij namen samen in gedachten nog eens afscheid van ons lid François Demarree, die in 2005 definitief afscheid  van ons nam.
 

Zoals steeds leidde de voorzitter de vergadering in, volgde het kasverslag, het woord van de ruildienst, een terugblik en vooruitblik, de herverkiezing van de bestuursleden, de verkoop van oude catalogi en diverse en de vragen/suggestieronde van de leden. De webmaster kon er toen om private redenen niet bij zijn maar liet wel weten, dat hij grootste plannen had voor het nieuwe jaar met als doel de website nog attractiever en toegankelijker te maken.
Belangrijke punten die naar voor kwamen:
  • Het lidgeld bleef ongewijzigd
  • De leden zouden vanaf nu het tijdschrift "Belgaphil" in de bus krijgen via de KLBP, dank zij onze correcte bijdrages aan de landsbond.
  • Voor de tentoonstellende leden was er de beslissing van de KLBP om vanaf 2006 het aantal pagina's per tentoonstellingskader van 12 naar 16 te brengen.
  • begin 2006 werd het principe van de jeugdkas in de club ingevoerd. Postzegels en brieven werden vanaf dan aan 0.05 euro/stuk verkocht in de club en de opbrengst ging direct naar de jeugdkas. Jeugdleden, die zich stukken aanschaften voor hun competitieve verzameling, konden vanaf dan ook de helft terugbetaald krijgen via een injectie uit de jeugdclubkas.
Vooraleer aan tafel te gaan voor de prima verzorgde koffietafel waar maar liefst 61 gegadigden aanschoven, eerst een even dicht bijeen voor de nieuwe clubfoto.
 
En lachen maar !

Over een tijdspanne van enkele weken en dit tot eind januari 2006 stelde Benny Fonderie vol trots zijn uitgebreide verzameling rond Brouwerij Haacht a.h.v. postale stukken en een grote keur aan memorabilia en utensiliën tentoon in de tentoonstellingskasten in het gemeentehuis te Haacht.

In de club voerde hij hiervoor persoonlijk heel wat promotie en dat hebben ze in Haacht echt wel geweten.

Vele clubleden namen er nl. een kijkje en hielden er een gezellige babbel met Benny aan over en dat verspreid over meerdere weken.


In februari nam onze kring deel aan een ideeënwedstrijd van Brouwerij Haacht. Zij hadden een oproep gelanceerd aan kringen om een raadsel voor hun nieuwe campagne rond wit bier in te sturen en enkele leden voelden zich geroepen om iets leuks uit te denken en wij dienden dit ook in. Wij kregen later op het jaar van Dhr Bert Beckx een brief met niet alleen een bedanking maar ook een cadeautje voor onze moeite. Dit pakket zou een plaats krijgen op de prijzentafel van de bingo in november.

Op 12 februari 2006 bracht een grote delegatie van onze club een gezamenlijk bezoek aan de 20ste filateliebeurs georganiseerd door De Posthoorn - Keerbergen in het gemeentelijk instituut te Keerbergen.


Voorverkopen blijven interessant om te bezoeken. Zo ook op 18 februari 2006 in de Borgendaalgang in het parlement te Brussel. De organisatie van de Grand Serment Royal en de St Georges des Arbalétriers i.s.m. Phila-Jette presenteerden de voorverkopen van "175 jaar democratie", "de kruisboogschutters" en "Persvrijheid" omkaderd met een filatelistische tentoonstelling over de kruisboog en diverse demonstraties en onze leden vonden dit duidelijk interessant om er in groep op af te gaan.
 

Onze club organiseerde op 5 maart 2006 haar vijfde filatelistische ruilbeurs in het clublokaal. De beurs, die 78 meter aan standen telde, werd ook via de lokale pers gepromoot. Voor het eerst verleenden ook Radio Opsinjoorkje te Mechelen en Radio contact Vlaams Brabant naast diverse kranten hun medewerking inzake de promotie van onze beurs.
 
Cfr "In de pers 2006"
 

Het resultaat was een hoge opkomst aan bezoekers uit het hele land en op en top tevreden standhouders.
 
Cfr Foto's filateliebeurs 2006
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2006
 

De cultuurraad kwam bijeen in het cultuurhuis "De oude pastorie" te Hever op 9 maart 2006 en onze club was er uiteraard vertegenwoordigd.

De vrienden van De Posthoorn - Strombeek Bever organiseerden op 18 maart 2006 hun voorverkopen "Feest van de postzegel" (*)en "Justus Lipsius" én een thematische postzegelveiling + ledententoonstelling in het Fenikshof te Grimbergen.

 
  • De Post had begin 2006 de naam “Dag van de postzegel” omgedoopt naar “Feest van de postzegel”

Een ruime delegatie maakte met plezier de verplaatsing en liet zich tegelijk ook verleiden tot een bezoekje aan de Grimbergse musea.

In 2006 had de paashaas op paaszondag - 16 april 2006 - voor alle aanwezigen tijdens de clubbijeenkomst een fijne paasattentie klaargelegd. Dezelfde dag in de namiddag zakte een groepje Postiljonners ook nog af naar Mechelen om er op de opendeurdag n.a.v. 75 jaar Antoon Spinoyclub te gaan toasten en tegelijk te genieten van de opgezette filatelistische tentoonstelling.


François Peeters was op 21 en 28 2006 april opnieuw op post om de jongere garde kennis te laten maken met zijn passie. Dit keer in de basisschool te Walem bij Mechelen.

In het kader van de Week van de Amateurkunsten van 29 april t/m 7 mei 2006 was hij één van de blikvangers in de stadsfeestzaal te Mechelen met zowel pentekeningen als pyrogravurewerk op 6 en 7 mei 2006 en bovenal steeds met de nodige uitleg en demotalenten die hem zo populair maken. Telkens wanneer hij uitpakt, ziet men ook de vrienden van De Postiljon bij hem langs komen.

Het clubfeest op 29 april 2006 in de Gildezaal stond in het teken van het 36-jarig clubbestaan. De leden verkregen zoals steeds kortingen à rato van hun aanwezigheden in de club. Een 60-tal inschrijvingen kwam er binnen. Het was de enige keer dat wij opteerden om met ronde tafelschikking te werken. Het oogde heel mooi maar onze leden vroegen om in de toekomst weer voor de rechte tafelschikking te gaan omdat zo de onderlinge conversaties vlotter konden verlopen.

 
Cfr Foto's clubfeest 2006
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2006
 
 
Georges Feyaerts werd er gefeliciteerd met zijn 25 jaar voorzitterschap. Hij werd na de feestmaaltijd - verzorgd door traiteur Steven Jacobs met op het menu schartongrolletjes met gestoofde prei en basilicumsaus, spinazieroomsoep, parelhoenfilet met spekboontjes en champignonroomsaus met kroketten en gebak, inclusief dranken - extra in de bloemetjes gezet.
 

De pers wijdde ook aandacht aan zijn 25 jarig voorzitterschap. Cfr In de pers 2006

De avond werd met dans en plezier afgerond met "onze" Jean-Luc en Jan en voor de gezelligheid - en die was troef - zorgden de leden optimaal.

Er volgden ook enkele invitaties van de gemeente, waar we op ingingen:

Op 5 mei 2006 ging onze club in op de uitnodiging van de gemeente om er bij te zijn bij de officiële opening van de week van de amateurkunsten in de oude site van de Mouterij te Boortmeerbeek. Het was er ontzettend luid in de ter beschikking gestelde gang van de mouterij waardoor niet alleen wij - maar ook vele andere gegadigden - er vrij snel de brui aan gaven. Maar een feit is zeker - De Postiljon was er én men heeft ons gezien.

Op 4 juni 2006 zong Boortmeerbeek in de dorpskern. 
In het kader van pinksterkermis werd iedereen verwacht omstreeks 20 u aan het gemeentehuis om mee te zingen. De manifestatie startte met een optreden van en man - wat hebben wij een plezier gehad! De grote groep Postiljonners genoot met volle teugen en deed daarbij zelf ook luidkeels mee.

Ertussenin - op 3 mei 2006 - was er ook nog de ruilbeurs van postzegelclub Nossegem in Hoeve Nothengem te Nossegem, waar de club ook best goed vertegenwoordigd was.


En ook op 13 mei 2006 was een handvol Postiljonners op pad naar De Stadshalle te Nieuwpoort, waar de KLBP, directie postzegels en filatelie, het stadsbestuur van Nieuwpoort en Pro Post in de stadshallen een grote postzegeltentoonstelling, beurs en de voorverkopen "Vuurtorens', "Natuur', 'Rode Kruis' en 'Belgica 2006' organiseerden.
 
 
De afstand was natuurlijk niet gering, maar onze leden hadden het er graag voor over en maakten er tegelijk ook een fijn dagje aan zee van.

Op 8 juli 2006 was een ruime groep present bij de 23ste beurs voor filatelie en marcofilie (tevens de 8ste realisatie onder leden van de Amicale des Cercles du Brabant Walllon), georganiseerd door de filateliekring van La Hulpe.

De clubdagen gingen zoals altijd door in de zomermaanden juli en augustus en in de zomer 2006 werden er ook enkele foto's gemaakt tijdens zo'n clubdag. De fotografe van dienst werd zelfs zelf zonder haar weten "in de maling" genomen.

Cfr Foto's Clubdag in 2006

Tijdens de vakantiemaanden vormden de Antwerpse gildefeesten met ambachtenmarkt op de groenplaats op 6 augustus 2006 tussen 13 en 19 u ook een trekpleister voor onze leden. Ze konden er ook François aan het werk zijn op zijn pyrogravurestand met een knipoog naar De Postiljon.

Via een gemeentelijk rondschrijven werden de clubs aangeschreven om uit te pakken met een stand n.a.v. de traditionele rommelmarkt in het dorp op 15 augustus 2006. Aangezien er vele kleinere prijzen binnengebracht waren, achtte de club het nuttig om mee te doen met een tombolastand.

58 deelnemers voor onze clubreis op 27.8.2006 en dat met mooi weer in een uiterst natte maand augustus – wie had dat kunnen dromen?


's Morgens vertrok de bus om 7.15 u aan het clublokaal die ons naar het meetjesland en naar Zeeland in Nederland zou brengen.
 
Cfr Foto's Clubreis 2006

Om 9 u werden wij verwacht in het Canadese museum te Adegem voor een ontbijt met een Canadese boterkoek en koffie of thee, waarbij de gastheer ons op zijn eigengereide manier schalks verraste. Na het ontbijt volgde een geleid bezoek aan de 4 landschapstuinen (Engelse, Japanse, Franse en exotentuin) en wij dompelden ons daarna onder in het museum en vernamen er hoe het museum ontstond en wat de samenhang was m.b.t. de 2de wereldoorlog in Vlaanderen.
 

's Middags stond de tafel gedekt met tomatensoep en brood, gebraiseerde zalm met bieslooksaus en gebakken aardappeltjes. Als afsluiting stond een dessert en koffie klaar en alles was inclusief de consumpties.

Omstreeks 13.30 u verlieten wij Adegem en de bus leidde ons langs kleinere Zeeuws Vlaamse wegen naar de struisvogelboerderij "Monnikenwerve" op grondgebied Sluis (NL). Tijdens de geleide rondleiding (3 groepen) kwamen wij alles te weten over deze loopvogels en genoten er na van een tas koffie met een stuk cake op basis van struisvogelei.

 

Iets voor vier stapten wij terug de bus op voor een korte rit tot Aardenburg (NL) waar een geleid bezoek aan de escargotskwekerij "In den Wijngaard" geprogrammeerd stond. We ontdekten er de kweektunnels en -parken, de speciale schelpencollectie en a.h.v. dia's werd er nog verder tot in de details op het thema ingegaan.
 

We konden er meteen ook een proeverij meemaken en wij sloten het bezoek af met een avondsnack met belegd stokbrood en koffie of thee. De hele dag verliep in een ludieke en ongedwongen sfeer en toch werd ook weer heel wat info opgestoken.

Het spijtige plotse gezondheidsincident van één van onze leden op het eind van de dag zette geen domper op deze fijne dag. Integendeel, eens te meer werd bewezen dat onze mensen om mekaar gaven en steunden waar mogelijk.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2006

Tijdens de zomer 2006 liep er een Vlaams televisieprogramma bij VTM rond de exploten van Koning Rob, waarbij Rob Vanoudenhoven probeerde een eigen land "Robland" te stichten. Binnen de club kende dit fenomeen ook een korte maar hevige hype en verschillende leden voelden zich al écht thuis in het nieuwe Robland. Verschillenden hadden ook het Robiaans paspoort op zak, bvb het paspoort op naam van Bart Loockx.

Op 6 september 2006 werden op het gemeentehuis de sport- en cultuurlaureaten 2005 gelauwerd. Onze vereniging werd gevraagd zich voor te stellen, hetgeen wij ook d.m.v. enkele fotomontages deden. Onze leden Georges De Bie en Lieve Faes waren genomineerd in de categorie "sportlaureaten" en Ida Van Rillaer - de clubsecretaresse - was genomineerd in de categorie "cultuurlaureaten". Onze vereniging werd voor het noeste werk van de laatste jaren geprezen.
 
Cfr "In de pers 2006"
 
 
 
De Hagelandse verzameldag in de stadsfeestzaal Demervallei te Aarschot werd quasi elk jaar wel door leden op individuele basis bezocht, maar in 2006 besloot een groepje van zes om er samen naartoe te gaan. Op 10 september 2006 werd er duchtig gezocht bij de standen, die thematisch materiaal in de aanbieding hadden voor diverse in aanmaak zijnde verzamelingen.

Begin september ontving onze kring vanwege de raad van bestuur van Habobib, het samenwerkingsverband van Haacht en Boortmeerbeek inzake gemeentelijke bibliotheken, een uitnodiging tot het bijwonen van de officiële opening van de nieuwe bibliotheek op het adres Blokstraat 2 te Boortmeerbeek. Op 16 september 2006 was de inhuldiging een feit en De Postiljon was erbij. Onze leden zoeken geregeld informatie op in boeken om de tekstvelden bij hun verzamelingen adequaat aan te vullen en de link tussen de club en de bib werd dus snel gelegd.


In het weekend van 23 en 24 september 2006 vierde de Koninklijke postzegelkring Imperator haar 70 jarige bestaan en organiseerde voor die gelegenheid een jubileumtentoonstelling met voorverkopen 100 jaar Instituut Tropische Geneeskunde, De Hanze en de Tulp Rembrandt in het instituut voor tropische geneeskunde te Antwerpen. Verschillende leden waren erbij.
 

De algemene statutaire vergadering van de KLBP "Brabant" op 14.10.2006 ging - anders dan anders - door in Leuven en uiteraard was de club hier vertegenwoordigd. Waar wij tot dan toe altijd minimale informatie over de context van dergelijke samenkomsten in ons clubblad opnamen, wijzigde de aanpak in de clubblad in 2006 totaal. Vanaf dan konden de leden steeds een vrij gedetailleerd verslag van de besprekingen op provinciaal en nationaal vlak in het clubblad doornemen. Tijdens deze vergadering werd ook de nieuwe voorzitter van de KLBP Brabant bekend gemaakt, met name een "gewezen" lid van onze club en op dat moment voorzitter van postzegelclub Vilvoorde: Francis Dochez.

Tijdens de clubbijeenkomst van 15 oktober 2006 richtte de club deel I van de mini-cursus filatelie in met als thema van de dag de diverse types van verzamelingen en het uitlijnen van het verschil tussen poststukken en postwaardestukken. Paul, Luc en Ida trachtten de starters de nodige basisinformatie te verstrekken en de meer gevorderden een eind op weg te helpen in de verschillende domeinen thematiek, open klasse en postgeschiedenis.

Als afsluiter van die samenkomst wachtte er nog een bestuursvergadering waarbij alle activiteiten van het najaar en van het komende jaar de revue passeerden.

De herfst is vaak de tijd van afscheid nemen.
In 2006 was dat het geval met het overlijden van ons bestuurslid August Smets op 29 oktober 2006.

Tijdens de uitvaartplechtigheid in de kerk O. L. Vrouw van gedurige bijstand te Haacht - Station op 3 november 2006 namen heel veel leden gezamenlijk afscheid van hem. Het bestuur ging erna verder met één man minder, zonder voorlopig de leemte aan te vullen.


De Koninklijke postzegelvereniging van het Land van Waas te Sint Niklaas organiseerde op zondag 5 november 2006 haar 35ste internationale jubileumpoststukkenbeurs met tentoonstelling postgeschiedenis en postwaardestukken in de stadszalen aan het station te Sint Niklaas. Deze beurs was al jaren een favoriet bij diverse leden, die er op individuele basis op af gingen om vooral stukken in de disciplines postgeschiedenis en thematiek te vinden. In 2006 besloten een 12 tal leden om met enkele auto's er naartoe te gaan en samen op zoektocht te gaan in de grote zaal en een blik te werpen op de tentoonstelling.

Op 12 november 2006 namen verschillende leden het initiatief om met de wagen - en zo met een ruime delegatie - naar Tienen te rijden om er present te zijn bij de 23ste internationale postzegelbeurs, een organisatie van TIPOC.

N.a.v. het wereldkampioenschap Belgica 2006, omkaderd met de nationale competitieves "Bruphila" en "Junex" – hét filatelistische evenement van het jaar op de Heizel – van 16 tot 20 november 2006 - had onze club de lat hoog gelegd. 

Het feit, dat er toen per vlak 16 A4 pagina's vereist waren i.p.v. 12 met een minimum van 4 vlakken, had voor heel veel spanning gezorgd bij de leden, maar het resultaat was er wel.

 
 
Onze club volgde ook de oproep van De Post en de KLBP om mee te komen helpen bij het opstellen en invullen van de tentoonstellingskaders op de Heizel te Brussel, voorafgaand aan het evenement. Samen met clubafvaardigingen van een hele boel andere kringen was het serieus werken om alles tijdig en netjes verzorgd klaar te hebben bij de opening. Maar het resultaat mocht écht gezien worden, tot op de details na, zoals bvb Vloerbekleding in de Belgische driekeur als onderstreping van het opzet van de tentoonstelling.
 
Voor “Belgica 2006” konden wij jammer genoeg geen selectie indienen, maar voor het nationale kampioenschap “Bruphila 2006” des te meer, nl zeven verzamelingen in drie competitieve categorieën.
 
 
Zo namen er voor ons deel bij Bruphila '06:
 
Thematische filatelie
Emmanuel Delperdange
Georges Dib
Ida Van Rillaer
Lydia Vandersloten
De wet van Murphy in de filatelie
Een knipoog in de duisternis
Geluk en succes in het zadel
Tabak en roken: Voor en tegen  
78 %
76 %
73 %
73 %
Groot zilver
Groot zilver
Zilver
Zilver
Astrofilatelie
Marcel Cypers Rivaliteit en samenwerking in de ruimte 74 % Zilver
Postgeschiedenis
Paul Daems
Luc Selis
De mobilisatie van het Belgische Leger
Postgeschiedenis 1884 - 1900
76 %
87 %
Groot zilver
Groot verguld zilver
+ Speciale prijs

Verder was onze club ook vertegenwoordigd in de jeugdnationale "Junex 2006" met een geselecteerde verzameling in klasse 1A:
 
Annemie Loockx Fleurig met kleuren en geuren 75 % Groot zilver
+ Special prijs
2de plaats
 

Ook in het erehof mocht de Postiljon op uitnodiging met een jeugdverzameling uitpakken, nl deze van

Kim Felix met "De Hond, een vriend voor het leven"


Al onze deelnemers kregen als aandenken o.a. deze glazen piramide mee naar huis.

De KLBP nam de gelegenheid te baat om ook de nationale algemene ledenvergadering op de locatie van de Heizel te plannen op 18 november 2006. In totaal waren er 111 vertegenwoordigde kringen aanwezig, waaronder ook De Postiljon.

Het werd een vergadering met vooral lovende woorden voor de opzet van Belgica, Bruphila én Junex 2006 versie en een pak toespraken. Belangrijk aspect was wel, dat er begin 2007 opnieuw een nationale vergadering zou volgen om de KLBP volledig op de rails te zetten van de nieuwe nationale reglementering, die vzw's verplichtte om hun werkingsjaar van 1 januari tot 31 december te plannen. Ook het feit dat begin 2007 het huis van de filatelie de deuren zou openen te Jette was goed om weten.

Op het einde van deze filatelistische hoogdagen hielpen wij als groep ook actief mee bij het demonteren van de postzegels. Gezien de organisatie in handen van de Brabantse clubs was, droegen wij graag een "ruim" steentje bij.

Onze club schonk ook 10 prijzen voor de speciale prijzentafel van het competitiedeel en dit werd ook uitgebreid gemeld in het palmares. Begin november volgende nog een extra bedankingsbrief, een geste die we zeer wisten te waarderen. 

Verder brachten wij op zondag 19 november 2006 een bezoek in groep (samen met de vrienden van TIPOC) aan de beurs en de tentoonstellingsstanden. Het was best een hele dag genieten van het al moois dat er in de paleizen 11 en 12 van de Heizel te ontdekken viel op meer dan 20.000 m2 oppervlakte.


De website doorliep in deze periode een nieuwe expansiefase en heel veel verzamelingen uit het verleden werden opgenomen met een bondige samenvatting van elke collectie en de behaalde puntenquoteringen over de jaren heen.

Iedereen in de club had het hele jaar door zijn best gedaan om prijzen binnen te brengen om zo zeker en vast opnieuw een bingoavond op de agenda te kunnen plaatsen. De prijzentafel bij onze spelavond loog er niet om met meer dan 450 items, vrijwel allemaal via de leden bijeengebracht.

De respons op 25 november 2006 was ook bijzonder groot. Wijtelden er alvast 109 deelnemers. De formule met voorinschrijving gekoppeld aan een extra spelkaart was toen nog van toepassing.

3 december 2006 was opnieuw een speciale dag voor de club, omdat onze vergaderzaal er dan (door externen) omgetoverd werd tot een heuse kerstmarkt. De Postiljonleden konden vooraan terecht in de cafetaria van de sporthal en de kerstmarkt achteraan tegelijk een bezoekje brengen. 

Voor onze leden had Sinterklaas ook weer zijn presentje klaar. Speciaal in 2007 was, dat er voor een keer eens geen speculaas of chocolade voorzien was voor de "brave" postiljonners, wellicht omdat er toch een aantal leden erg omzichtig met "suikers" moest omspringen. In de plaats daarvan kregen alle aanwezige leden van de Sint een gratis consumptie naar keuze aangeboden. Toch een brave man hé!


Arpo-Jarpo Lier vierde in 2006 zijn 45 jarig bestaan en zij luisterden dit gebeuren op met hun 16de ruildag en een postzegeltentoonstelling + jeugdatelier in 't Kartuizershof te Lier. Een ruime delegatie van onze club bracht hen een bezoek op 9 december 2006 om hen alvast van harte proficiat te wensen.

Op 16 december 2006 richtte filatelieclub "Opsinjoor" te Mechelen, opgericht op 1 augustus 2006, haar 1ste postzegelbeurs in met voorverkoop van een gepersonaliseerde "Mijn zegel" in zaal "De Brug" te Mechelen. Een opstartend filatelistisch evenement zo dicht bij huis - daar mochten wij ook niet ontbreken en zowel bestuur als verschillende leden vonden en zochten de weg ernaar toe.