De Postiljon, jaar per jaar...

 2007 

Op 7 januari 2007 kwamen wij met z'n allen samen voor onze algemene jaarvergadering. De clubadministratie telde op dat moment 79 lidkaarten (individuele + familiekaarten).
Na de ontslagname van Jozef Aertgeerts als bestuurslid en het overlijden van August Smets in 2006 waren er twee plaatsen vacant. Maurice Van Horenbeeck en Suzy Maes vervoegden het bestuur

Maurice Van Horenbeeck en Suzy Maes vervoegden het bestuur, dat op dat moment als volgt was samengesteld :

 
Voorzitter
Clubsecretariaat, redactie clubblad
+ afgevaardigde KLBP
Penningmeester, nieuwigheden- en materiaaldienst
+ afgevaardigde Cultuurraad Boortmeerbeek
Feestleiding
Webmaster
Ruilmeesters


Bestuursleden

 
Georges Feyaerts
Ida Van Rillaer

Frans Maes

Boudewijn Beullens
Emmanuel Delperdange
Carlo Kempenaers
Vera Wellens

Paul Daems
Dirk Van Kerckhoven
Maurice Van Horenbeeck
Suzy Maes
  
De start van het nieuwe clubjaar werd verder ingezet een minuut stiltje voor de twee leden, die in 2006 van ons afscheid namen: Chementina (Tinneke) Schrijvers en August Smets (bestuurslid)
 

De reeks van speeches werd ingezet met het financieel verslag, dat eens te meer positief was en er werd de aandacht op gevestigd, hoe belangrijk de steun van vele handelaars via de reclame in ons clubblad wel was.

Het bestuur had de knoop doorgehakt om de club in regel te stellen m.b.t. verzekering van de vrijwilligers en deed eerst navraag binnen het privécircuit. Tot er een mogelijkheid kwam vanuit de provincie en wij intekenden op de nieuwe wettelijke "vrijwilligerswet" en sindsdien melden wij ons - telkens wij een activiteit plannen - voorafgaand aan bij de provincie.

Emmanuel werd heel erg bedankt voor het fijne werk, dat hij al leverde bij de realisatie van onze prachtige website en de leden werden nog maar eens wakker geschut om in hun fotoboeken en filatelistische archieven te gaan zoeken naar aanvullend materiaal.


Het boek van de post met de nieuwe edities van 2007 lag ter inzage klaar en er werd ook gewag gemaakt van het feit, dat het huis van de filatelie te Jette dat ten dienste zal staan van alle filatelieclubs - dus ook de onze - gebruiksklaar wordt in het eerste kwartaal van 2007. In de toekomst zullen we er vaak vergaderingen en prijsuitreikingen binnen de schoot van de KLBP meemaken.

De vaste waarden in ons clubblad, zoals de clubpuzzel met maandelijks drie prijzen, de rubrieken "ledennieuws", "filatelistische weetjes", "goed om weten", "de post informeert", "wie zoekt, die vindt" en de "waarheen" bleven gehandhaafd maar alles werd in een nieuw kleedje gestoken.

De voorzitter had verder een verrassing in petto. Hij had het laatste jaar een speciale verzameling uitgewerkt binnen zijn interessegebied "personaliteiten op kalender" en gebundeld. Hij verlootte deze tussen de aanwezigen als klein dank u wel n.a.v. van zijn 25 jarig voorzitterschap in 2006.
 
Na de veiling van oude catalogi en filatelistische items kwam er uitzonderlijk geen enkele vraag in de vragen/suggestieronde en meteen volgde dan ook onze gezellig samenzijn met belegde broodjes en koffie of thee voor de leden. De respons hiervoor was ruim groter dan de voorbije jaren. Er schreven zich 71 personen in.
Het bestuur nam ook tijd om in beperkte kring een aantal punten door te nemen in de 1ste bestuursvergadering van het jaar. Hierin werd alvast ingegaan op de stand van zaken m.b.t.:
 • onze eerstvolgende filateliebeurs
 • ons clubfeest van april
 • onze deelname aan Unionphil 2007
 • al dan niet actieve deelname aan de WAK in Hever
 • de bankrekening van de club bij ING stond op één naam, Frans Maes. Om wettelijk in regel te zijn, werden twee gevolmachtigden aangeduid. 2 handtekeningen werden vanaf dan minimum de regel.
Privé en clubleven werden soms ook al eens vermengd. Op 13 januari 2007 vierden Boudewijn en Ida hun 30 jarig huwelijk d.d. 18.11.2006 op het adres Cafetaria van de sporthal en opteerden ervoor om naast familie en kennissen ook de bestuursleden van de club hierbij te inviteren. Het leven met de club maakte dan ook een aanzienlijk deel van hun privéleven uit. En dat het er leuk aan toeging, mogen volgende foto's bewijzen.
 

Eén van de leuke spelletjes was het dat Ida aan de blote buiken van een aantal aanwezig mannen geblinddoekt moest uitzoeken, welke de buik van haar man was. Zie hier hoe ze het buikje van "onze" Frans betastte.
 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2007

De laatste maanden van 2006 liep de "nationale monumentenstrijd", waaraan de media veel aandacht besteedden. De 2de stemronde ging van start in 2007 met o.a. de lancering in Mechelen van een oproep om Mechelen kunstzinnig via een foto, tekening of kunstwerk te helpen promoten. Ons lid François Peeters deed mee en zijn ingezonden werk werd geselecteerd en zijn werk was op postkaarten verkrijgbaar in Mechelen.

Hij deelde ons ook mee dat alle geselecteerde werken tijdens de Mechelse torenweek in de Site Lamot aan de Haverwerf te Mechelen te bekijken waren in de tijdspanne van 15 tot 21 januari 2007. Menig lid schafte zich zijn kaarten aan en nog meer brachten er een bezoekje.

Normaalgesproken maken wij in onze jaaroverzichten zelden uitgebreid gewag van overlijdens van niet-bestuursleden, omdat het ons anders te ver zou leiden, maar het overlijden van ons lid Marcel Cypers op 1 februari 2007 was toch iets bijzonders.

Marcel was zo met hart en ziel aan onze club verknocht, dat hij zelf vóór zijn overlijden had geregeld, dat zijn verzamelingen niet verloren zouden gaan en dat er heel veel leden bij de uitvaart en koffietafel zouden kunnen deelnemen. Bij zijn uitvaart op 7 februari 2007 waren inderdaad héél veel clubleden aanwezig om hem adieu te zeggen. Zelfs jaren later zou hier nog over gepraat worden.


Wij trokken met een grotere groep op 11 februari 2007 naar de grote filateliebeurs bij de vrienden van "De Posthoorn" te Keerbergen. De club trakteerde er ook alle aanwezige leden met een rondje.

In 2006 ging de club van start met het inrichtingen van een minicursus filatelie. Deel II hiervan volgde op 18 februari 2007 en in de club werd er dieper ingegaan op het thema "afstempelingen" in de verzamelingen. Aan bod kwamen datumafstempelingen, bijzondere afstempelingen, tijdelijke afstempelingen, lijnen- en puntstempels, nevenstempels, rol- en kruisstempels, veldpoststempels, briefstempels, censuur- en rolstempels, naamstempels, halfstomme stempels, daguinafstempelingen, postmerken, frankeermachineafstempelingen, e.a.

Op 24 februari 2007 was de clubafgevaardigde present bij de provinciale vergadering KLBP Brabant te Landen. Wij bleven zo op de hoogte van de actualiteit binnen de filatelistische wereld.
Op de agenda o.a.
 • De nieuwe wettelijke reglementering voor vzw's, die hen verplichtte om het boekjaar niet langer tijdens het jaar, maar op 31.12 af te sluiten.
 • Het aantal vergaderingen per jaar zou wijzigen, naar twee stuks per jaar binnen de provincie en één algemene nationale statutaire vergadering
 • Het provinciaal comité plande één centrale website waar alle Brabantse kringen hun activiteiten kunnen aankondigen. Wij maakten er later veel gebruik van.
 • De reacties op het tijdschrift "Belgaphil" - Onze club was alvast positief ingesteld.
 • Praktische afspraken m.b.t. de uitreiking van het palmares van Bruphila
 • De oude tentoonstellingskaders van de KLBP (met 12 pagina's per vlak) waren onder de provincies verdeeld. Voor Brabant werd beslist deze onder te brengen in het CC De Ploter te Ternat. Kringen kunnen ze daar uitlenen voor hun clubmanifestaties. Onze club zou er nooit gebruik van maken gezien de complexiteit van het afhalen en terugbrengen naar Ternat.
Ter plekke organiseerde de Attenhovense postzegelclub in zaal Traiteur Marcel te Landen ook een postzegeltentoonstelling, omkaderd met hun voorverkopen "Literatuur" en "Het rode kruis", wat op zich voor verschillende van onze leden een trekpleister was.
 

Op 4 maart 2007 organiseerde De Postiljon haar 6de nationale filateliebeurs in de cafetaria van de Sporthal en op 3 maart in de late namiddag brachten vele leden alles in gereedheid. Via de gemeentelijke lichtkrant werd in eigen gemeente ook promotie gevoerd.

Onze beurs kende een ongezien interesse van kandidaat standhouders. Wij moesten er tot onze spijt een tiental weigeren wegens plaatsgebrek, ook al werd de oppervlakte met 1/4 vergroot tot het maximum qua capaciteit. De eigen Postiljonstand met opbrengst voor de jeugdkas kende heel wat belangstelling. Het grote aantal bezoekers - zeker in de voormiddag - was voor ons een beloning voor het maandenlange promoten op diverse manieren.

Voor het eerst vond onze jaarlijkse tombola niet plaats in de dorpsplaats met halfoogst, maar tijdens onze nationale filateliebeurs. Slechte ervaringen met onvoorziene slechte weersomstandigheden noopten het bestuur tot deze aanpassing. Met succes!
De verkoop van belegde broodjes - in eigen beheer - tijdens de middag leverde verder wat extra's in het clublaatje.

 
Cfr Foto's Nationale Filateliebeurs 2007
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2007

Iets totaal anders en toch ook een attractiepool voor onze leden, was het bijwonen van de turnshow van Gym Haacht in sporthal "Den Dijk" te Haacht op 10 maart 2007.

Ons lid Gilberte Van Leemputten - ook lid van deze turngroep - maakte in de club menigeen warm voor deze show, met als thema "Een reis rond de wereld" - een titel die tot de verbeelding sprak en samen met een grote groep leden, keken wij er onze ogen uit. Wij opteerden er voor het namiddagoptreden.

Onder het motto "beter laat dan nooit" vond in het nieuwe "Huis van de Filatelie" te Jette op 17 maart 2007 de officiële prijsuitreiking plaats van Bruphila & Junex 2006. 't Was de eerste keer dat alle clubs naar dit nieuwe adres geïnviteerd werden.

 

De Postiljon was er present met vijf leden en net als de meerderheid van de aanwezigen keken wij onze ogen uit bij de georkestreerde chaos ter plekke.

Op de puntenbladen stonden nergens commentaren terwijl hier net op gewacht werd, ons Nederlandstalig jeugd kreeg een Franstalig boek en was behoorlijk ontgoocheld en überhaupt bij het afroepen van de winnaars - zonder microfoon - was er nauwelijks aandacht voor de winnaars in de categorieën, geen punten- noch clubvermelding. Een voordeel was er wel: het afdrammen van de gegevens had ook één voordeel - iedereen kon op tijd naar huis.

In het Scheppersinstituut organiseerde Themaphila Wetteren op 24 maart 2007 een regionale competitieve tentoonstelling inclusief voorverkopen "Gemeenschappelijke uitgifte met Tjechië", "Volkstheater" en "De Kauw" in het Scheppersinstituut te Wetteren. Er was geen deelname van onze leden ter plekke maar dat belette niet dat er een groep leden van De Postiljon gezamenlijk naartoe reed en er in de rij aan de stand van De Post terug te vinden was en tegelijk ook van de tentoonstelling ging genieten.

 

Op 1 april 2007 bracht de paashaas weer een lekker paasgeschenkje voor alle aanwezige leden tijdens de clubbijeenkomst. Er kon gekozen worden tussen witte chocolade, melkchocolade of fondant paaseieren. En wie herinnert zich nog onze aprilvis "Oscar"? Wij vonden in Frans de geknipte onschuldige ziel.

Op 28 april 2007 werd ons clubfeest in de Gildezaal in de dorpskern bemand met 66 gegadigden, die samen onze 37ste clubverjaardag kwamen vieren.

In eerste instantie was er na het openingsaperitief het volgend lekker menu van de hand van Steven Jacobs: gerookte ham met asperges en dressing van verse kruiden, een venkelroomsoepje, rundstournedos "Rossini" met spekboontjes en kroketten, ijs en koffie.

Bij het menu voorzag de club witte en rode wijn voor de liefhebbers en ook verder waren alle consumpties inclusief. De club verleende een fikse tegemoetkoming in de kosten in functie van de aanwezigheden tijdens de clubbijeenkomsten.

 
Cfr Foto's Clubfeest 2007
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2007

Tijdens het eten zorgde discobar Topstar voor lichte achtergrondmuziek en na het eten volgde een uiterst geslaagde dansavond. Het was zeker een clubfeest om niet snel te vergeten, eentje met enorm veel sfeer en een hoog amusementsgehalte.

Geweldig ook hoe François en Georges met de tamboerijn en de "ballen" mee deden en hoe wij Paul op een nepgitaar zagen tokkelen. Iedereen was "in the mood" om er stevig in te vliegen. De vriendenkring rond Karla had bij de dj's laten doorsijpelen, dat zij na middernacht jarig was en zo waren De Postiljonners meteen de eersten om haar een gelukkige verjaardag te wensen

10 aanwezige leden - van in de beginjaren trouwe leden van De Postiljon en ook geregeld in de club present - mochten die avond ook bloemetje mee naar huis nemen. Dat waren: Celest Van Neck (1970), Georges Feyaerts (1971), Paul Daems (1975), François Van Wassenhove (1976), Suzy Maes (1976), Marcel Glorie (1978), Georges Vertommen (1978), Lydia Vandersloten (1980), Ida Van Rillaer (1980) en Dirk Van Kerckhoven (1985)

Hetzelfde weekend op 28 en 29 april 2007 vond in Espace Toots te Evere de regionale competitieve tentoonstelling Brabant "Unionphil '07" met voorverkopen "Europa" en "50 jaar Europa" plaats.

 

De Postiljon vaardigde hier één jeugdverzameling af. Ze bleek bovendien de enige in die categorie te zijn ter plaatse – iets wat wij nooit eerder meemaakten. De verzameling “Fleurig met kleuren en geuren” scoorde er 72 % - 3 % minder dan bij Junex - wellicht te wijten aan het feit dat ze van klasse A1 naar klasse A overgegaan was.
 
Suzy en Annemie luisterden hier zeer aandachtig naar Francis Dochez

Waar de organisatie bij Junex tekort schoot omwille van het ontbreken van suggesties en commentaren op de jureringsbladen, werd er nu wél uitgebreid aandacht aan dit punt besteed. En dat zelfs op een uiterst aangename manier. Een pluim op de hoed van de organisatie ter plekke.

De club was op 29 april verder prominent aanwezig met een geziene delegatie – zeker als wij de magere opkomst van de andere kringen zagen.

 

Het weekend van 5 en 6 mei 2007 stond in het cultuurhuis te Hever én de bibliotheek te Schiplaken de "Week van de amateurkunsten" op het programma. Het thema was "Letters". De vereniging ontving van de gemeente een uitnodiging tot het bijwonen van de officiële receptie op 5 mei en we waren er vanzelfsprekend bij.

's Zondags 6 mei na de clubbijeenkomst zakte een groepje af naar het cultuurhuis om er alvast een gezellige babbel te hebben met verschillende kunstenaars. Keuze aan artistiek werk was er alvast genoeg.

Tijdens diezelfde clubbijeenkomst op 6 mei 2007 vond ook onze 2de bestuursvergadering plaats. Op de agenda: Rommelmarkt 2007, de clubreis, de filmavond, bingoavond en ja zelfs al vooruitkijken naar 2008. Er werd overeengekomen om Paul Daems voor te dragen als kandidaat provinciaal afgevaardigde omwille van zijn actieve inzet in de club en het boek dat hij gepubliceerd had.


In het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal te Brussel organiseerde de dienst "Stamps & Philately" op 20 mei 2007 de voorverkoop van een reeks, gewijd aan 100 j. Hergé met zijn geesteskind Kuifje, d.m.v. een speciaal postzegelvel. De 25 postzegels van dit postzegelvel toonden alle covers van de strips die Hergé creëerde met Kuifje, met elke cover in een andere taal! Natuurlijk stond de foto van Hergé als onmisbare schakel in het middelpunt van dit vel.
 

Het groepje Postiljonnners met Willy, Francine, Georges en Jeanne was er bij de voorstelling aanwezig.

Postzegelclub Nossegem had ons aangezocht om hen op 26 mei 2007 tijdens hun ruilbeurs eens te komen opzoeken en enkele leden gingen ook met plezier op deze uitnodiging in.

In het kader van pinksterkermis had de gemeente op 27 mei 2007 Eddy Wally opnieuw uitgenodigd voor een optreden in open lucht in de dorpskom (t.g.v. het gemeentehuis) onder het motto "Boortmeerbeek zingt".
Daarbij werden ook de verenigingen aangeschreven en toen wij het voorstel om mee te gaan zingen in de club voorschotelden, was het enthousiasme groot.

Met een ruime groep zongen wij dan ook uit volle borst mee met "The voice of Europe", die voor de gelegenheid afwisselend uitgedost was in een roos en wit kostuum, dito hoed. Wij vlogen mee met zijn vliegmachien, zongen mee dat wij als marktkramer werden geboren en uiteraard mocht chérie niet ontbreken.

Een leuke anekdote nog:
Toen uw feestleider en clubsecretaresse in het dorp toekwamen, stapte Eddy uit de wagen en kwam direct op hen af. Hij had blijkbaar een afspraak met de burgemeester en aanzag hen als zijn contactpersonen. Dat er daarbij wel even gelachen werd, was evident.


Op 1 juni 2007 ging de directeur postzegels en filatelie van De Post - Frank Daniëls - met pensioen.

Ook al liep de verstandhouding met hem niet altijd over rozen en onthielden wij ook ons onderhoud met hem om mekaars standpunten beter te begrijpen uit het verleden, toch was hij gedurende de 20 jaar, die hij aan het hoofd van de dienst postzegels en filatelie stond, voor onze club een belangrijke persoonlijkheid.

Wij betreurden het wél zeer, dat hij ons geen enkele keer in onze club bezocht, ook niet tijdens Proboten 2003 en de Filatelie- & judohappening in 2005.

Ander belangrijk nieuws van het filateliefront kwam op 2 juni 2007.
De bibliotheek in het Huis van de Filatelie in de Longtinstraat te Jette werd nl. heropend met op dat moment enkel de werken van de bibliotheek van de KLBP. Deze omvatte duizenden boeken, tijdschriften, catalogi en andere publicaties en ook kopijen van onze clubbladen uit het verleden. De werken van de Belgische academie zouden pas vanaf september te raadplegen zijn
.
Het clubsecretariaat stuurde vanaf het begin ook steeds trouw haar clubblad naar het huis van de filatelie, waar het ten allen tijde voor elke geïnteresseerde inkijkbaar blijft.

100 jaar na het overlijden van priester Daens bleef zijn strijd tegen sociale ongelijkheid en onderdrukking actueel. In de periode van 1 tot 17 juni 2007 liep er naast tal van culturele manifestaties in Aalst ook een filatelistische tentoonstelling, georganiseerd door Philatelia Alosta in het Stedelijk museum aldaar.
Wij maakten als club via ons clubblad ook promotie voor deze tentoonstelling, waarbij de tijd van Adolf en Pieter Daens filatelistisch bekeken werd en tijdens de latere bijeenkomsten hoorden wij alvast heel veel positieve commentaren van hen, die er een bezoek brachten.


IOp 16 juni 2007 vond men ook weer een zestal Postiljonners terug in zaal Familia te Genk-Waterschei, waar de regionale competitieve tentoonstelling Limburg onder de betiteling "Limbufilex 2007" doorging op 165 & 17 juni, omkaderd met de voorverkopen "De Zuidpool" en "Kleine musea", een organisatie van de Koninklijke postzegelkring Filatelie club Genk.
Er was lange tijd de vaste intentie om hier ook actief competitief deel te nemen, maar omwille van omstandigheden - die wij niet nader konden terugvinden - ging dit plan niet door. Onze delegatie bracht wel filatelistische souvenirs mee.

 

De algemene statutaire ledenvergadering van de KLBP "Nationaal" vond op 23 juni 2007 voor het eerst plaats in het Huis van de filatelie te Jette en de club was er zoals quasi altijd vertegenwoordigd.
 

De punten, aangekaart tijdens de provinciale vergadering, werden er in aanwezigheid van de clubafgevaardigden uit het hele land bevestigd.

Voor onze club was het belangrijk, dat onze contributie per lid t.o.v. de KLBP ongewijzigd bleef en verder 1 € per lid bedroeg. Inderdaad, van het weinige lidgeld dat wij van de leden vragen, dragen wij steeds een stukje af aan de landsbond.

Het werd een vergadering met heel wat speeches.
Zo keek Frank Daniëls als eregast terug op zijn jarenlange carrière en hij liet al meteen doorschemeren, dat de inbreng van Pro Post bij de organisatie van toekomstige manifestaties beduidend lager zal liggen. Hij beklemtoonde ook dat het nieuwe Huis van de Filatelie er kwam dank zij de inbreng van Pro Post.

De voorzitter van de KLBP nationaal, Dhr Van Vaeck, was erg tevreden over het feit, dat 113 kringen vertegenwoordigd waren en beklemtoonde, dat de nieuwe statuten hun dienst gedurende vele jaren zullen kunnen bewijzen.
Hij prees hen, die via voor hun actieve inzet bij het klaarmaken en openhouden van de bibliotheek hadden geholpen en meldde ook, dat er ijverig gewerkt werd aan een nieuwe website van de KLBP. Ook het tijdschrift Belgaphil werd even onder de aandacht gebracht.

De vergadering werd afgerond met een gesmaakte receptie in de benedenhal van het complex en bood aan velen de kans om nog informatie onder kringen uit te wisselen.

Op 1 juli 2007 stond er tijdens de clubbijeenkomst voor de liefhebbers ook een bijzondere studiedag op de agenda. Iedereen - die het wou - kon omslagen en afstempelingen uit de periode rond wereldoorlog I bestuderen met de deskundige uitleg van Paul Daems. Zelfs voor de thematiekers was het een opsteker, want dergelijk materiaal kan een grote meerwaarde opleveren bij het opzetten van tentoonstellingsbladen.

Onze kring werd ook geïnviteerd door Kunstkring PI, meer bepaald door ons lid Stephanie Verret om de kunsttentoonstelling in het cultuurhuis te Hever in het weekend van 30 juni en 1 juli 2007 te komen bezoeken.

Samen met 7 andere tentoonstellers stelde zij er olieverfschilderijen, aquarellen en pastels aan de kijklustigen tentoon.

Onze club stond er om bekend, geregeld op uitnodigingen van andere kringen in te gaan en al zeker als er een link bestond naar één van onze leden toe. Als onze delegatie op 1 juli na de clubbijeenkomst naar daar afzakte, werden we er hartelijk onthaald.

Op 7 juli 2007 benutten wij de rustigere zomertijd om bijna traditiegetrouw een bezoekje te brengen aan de altijd interessante filatelistische ruilbeurs te La Hulpe. Het onthaal te La Hulpe was zoals altijd enthousiast en onze delegatie kon er ook een aantal fraaie stukken op de kop tikken. 't was zeker een geslaagd bezoek.

Bij de regionale competitieve tentoonstelling in de "Marinebasis" aan de Graaf Jansdijk te Zeebrugge op 7 juli 2007 zag men in de tentoonstellingsvlakken geen werk van onze leden, maar bij de voorverkopen van "100 jaar Zeebrugge", "zomerzegels" en "de steenuil" wél.

 

De groep met Willy, Francine, Georges en Jeanne maakte de lange verplaatsing en combineerde het bezoek in de marinebasis met een dagje uit aan zee. Ook de leden, die aan kust resideerden brachten er een bezoekje.

Tijdens de bestuursvergadering op 31 juli 2007 werd de stand van zaken voor de tweede jaarhelft besproken, zijnde de clubreis, de deelname te Estaimpuis, de huur van de zaal voor een filmprogramma e.a.
Frans Maes, die al jaren de clubafvaardiging waarnam bij de gemeentelijke culturele raad liet verstaan, dat hij de fakkel wou doorgeven.

Op 1 augustus 2007 verdween de priorzegel terug van het toneel. Uiteraard mochten de zegels, die nog in omloop waren, verder als rechtsgeldig frankeermiddel gebruikt worden. Ook de maximumafmetingen voor brievenpost in Europa wijzigden. Een brief mocht nog maximaal 23 cm breed, 35 cm lang en 3cm dik zijn met een maximaal gewicht van 2 kg.

Eveneens op 1 augustus 2007 kregen wij een brief van de Provincie Vlaams Brabant met ons erkenningsnummer als vrijwilligersorganisatie, een initiatief waarvan wij eerder in mei op de hoogte gebracht waren en waar we ons voor hadden aangemeld.

Op 5 augustus 2007 werd dit laatste officieel aan de gemeentediensten gemeld. Tegelijk werd de naam van Maurice Van Horenbeeck voorgedragen als nieuwe afgevaardigde van de GCR. Hij zou vanaf dan de vergaderingen ter zake ook bijwonen voor ons.

De kans om zelf een voorverkoop te bemachtigen werd alsmaar kleiner, omdat De Post er maximaal nog maar één per maand vooropstelde en dan was er nog de verdeelsleutel qua provincies. Maar één zaak was zeker, een club uit Vlaams Brabant zou in 2009 de organisatie van de regionale competitieve tentoonstelling voor "Brabant" toebedeeld krijgen. Maar wie? Er werd medio 2007 druk hierover gesproken en de club van Leuven had ter zake een gestaafd dossier ingediend, waarbij onze club - op hun verzoek - haar steun aan hen had toegekend op administratief vlak, gezien onze praktische ervaring in 2003.

Op 6 augustus 2007 diende onze club - eigenlijk als formaliteit - nog wel een kandidatuur in bij de voorzitter van de KLBP Brabant voor diezelfde regionale competitieve tentoonstelling 2009 mét als stipulering, dat wij in eerste instantie de club van Leuven steunden, maar dat wij - in geval de organisatie daar niet zouden kunnen doorgaan - wij ons wel paraat hielden voor de organisatie op de reservebank. Wie had op dat moment kunnen denken, dat dit scenario zich later daadwerkelijk zou afspelen.


Gezien de grote tombolastand, die wij in 2007 uitbouwden tijdens onze nationale filateliebeurs in maart, zocht men tevergeefs naar een uitgebouwde stand om te rommelmarkt op 15 augustus 2007. En toch was de club er present. Bij de individuele stand van Benny Fonderie mochten wij voor De Postiljon enkele dozen met artikels kwijt, die de afgelopen periode werden bezorgd en die we niet meteen geschikt achten voor de tombola of bingo. We gingen er van uit, dat wij met de verkoop op deze "kleine stand" de jeugdkas nog wat zouden kunnen spekken en dat was ook zo.

Op 6 september 2007 vond de huldiging van de sport- & cultuurlaureaten 2006 in de gemeente plaats, een viering waarbij onze club ook prominent aanwezig was.
Het feit dat onze voorzitter - Georges Feyaerts - in 2006 de kaap van het 25 jarig voorzitterschap haalde, was voor onze kring een meer dan duidelijke aanleiding om hem voor te dragen aan het organiserend comité van de gemeente om hem in aanmerking te nemen voor een nominatie. Wij waren fier, dat onze aanvraag weerhouden werd en dat Georges – één jaar na de feiten – alsnog door de gemeente extra in de bloemetjes werd gezet.
Toen op 6 september de diploma's uitgereikt werden, hadden wij graag gezien dat Georges de honneurs persoonlijk zou waarnemen, maar wat bleek - hij had eerder op jaar een vakantie geboekt in Frankrijk en was er nog samen met zijn vrouwtje naartoe. Onze webmaster ontving in zijn plaats het diploma en het bestuur besloot om dit aan Georges te overhandigen tijdens de clubreis van 9 september.


In de categorie "sportlaureaten" zagen wij ook bekende namen. Daar werden onze leden Lieve Faes en Georges De Bie voor hun prestaties in de domeinen judo en duivensport genomineerd. Zij kregen hiervoor in onze club ook een dikke proficiat.
 
Links op de foto Georges de Bie
Onderaard derde van rechts Lieve Faes

Op 8 september 2007 stond één van onze leden - Georges Dib - samen met zijn vrouwtje even oog in oog met ZKH Prins Laurent. Hij werd nl. samen zijn eega uitgenodigd op de academische zitting t.g.v. 50 jaar Belgische duikfederatie op het stadhuis te Brussel.

Georges was destijds één van de pioniers op het vlak van duikinitiatie en het was een grote eer om erbij te zijn in aanwezigheid van de gewaardeerde eregast. Hij vertelde ons later ook dat zij er ook bij waren, toen onze Belgische trots "Manneke Pis" een nieuw duikerspakje aangemeten kreeg. Wij herinneren ons ook graag de vele verhalen, die Georges ons tijdens de clubbijeenkomsten over zijn oude passie vertelde.

Onze clubreis op 9 september 2007 werd opnieuw een voltreffer. Met een bomvolle bus en 56 passagiers vertrokken wij aan de sporthal om 7.30 u richting Limburg.


Omstreeks 8.45 u werden wij verwacht in "De Kwint" te Zonhoven voor een ontbijt met twee belegde broodjes met koffie of thee. De gids van de toeristische dienst pikte er ons om 9.30 u om samen in het bezoekerscentrum in het oude gemeentehuis kennis te maken met het leven tijdens de steentijd d.m.v. een multimediapresentatie en uitleg door de gids. Kort voor 10.30 u maakten wij een korte wandeling door de lokale markt naar de bus en de gids vergezelde ons naar de Holsteen, de enige site met prehistorische polijststeen in Vlaanderen. Er volgde een demonstratie prehistorisch boogschieten en speerwerpen. Zij, die het wilden, mochten ook zelf aan de slag.
 

Nadat wij het heidelandschap achter ons lieten, werden wij om 12.15 u verwacht in restaurant "De Hof" in Helchteren voor het menu: Broccolisoep, visbrochette met chablissaus, verse groentjes en kroketjes en een ijs, inclusief 1 consumptie.
 

Het diploma in de categorie "cultuurlaureaten" behaald in de gemeente, werd er aan George Feyaerts in bijzijn van iedereen én onder handgeklap overhandigd. Georges was ook duidelijk geëmotioneerd en heel tevreden.

Na het eten zetten wij onze dagexcursie verder in de kasteelbrouwerij Ter Dolen. Tijdens de 45 min. durende rondleiding werden wij op een ludieke manier ingewijd in de geheimen van het brouwen en de geschiedenis van het kasteel. De rondleiding werd afgerond met een consumptie naar keuze. Het merendeel van de deelnemers koos trouwens voor één van de lokale brouwsels.

 

Als laatste bestemming van de dag werd geopteerd voor een bezoek aan de mijnterreinen ter Beringen, waar een totaalspektakel doorging met muziek en dans, een ambachtenmarkt, multiculturele attracties e.a. Om 17 u wachtten de gidsen ons op voor een bezoek aan het mijnmuseum en het kijken naar een onthaalfilm.
 

De rondleiding - en meteen ook de dagexcursie - werd afgesloten met een lekker stuk Limburgse taart en koffie of thee.            
 
Cfr Foto's clubreis 2007
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2007

Op op 1 oktober 2007 zou de post ook starten met een nieuw frankeringsysteem met nummers i.p.v. waarden op de postzegels. Informatie - zoals deze - was natuurlijk altijd nuttig voor ons filatelisten en verdiende ook telkens een extra plaatsje in ons clubblad onder "Goed om te weten".

Op 9 oktober 2007 bestelde de club een reserve aan klassieke deelnemingskaartjes om bij het overlijden van een lid of aanverwanten aan de betrokken familie te kunnen bezorgen. Er werd hierbij doelbewust gekozen voor een kaartje zonder kruisteken om ze bij iedereen, ongeacht geloof of instelling te kunnen gebruiken.

José Gullentops had zich maandenlang voorbereid om in de categorie 'thematisch verzamelen" voor het eerst competitief voor onze club deel te nemen. Waar mogelijk hielpen verschillende leden ook mee om de laatste gaatjes op haar tentoonstellingspagina's te vullen. De club wenste José dan ook van harte succes toe en hoopte dat de commentaren tijdens de regionale competitieve tentoonstelling Estaimpuis 2007 op 13 en 14 oktober 2007 positief zouden zijn.

Deze tentoonstelling ging door in het sportcomplex, rue Masure te Estaimpuis en werd omkaderd met de voorverkopen en bijzondere afstempelingen m.b.t. "Feest van de postzegel", "This is Belgium" en "bloemencreaties van A Buzin".

 

De titel van haar nieuwe verzameling “Ferrum, terra cum ignis natus, ferramenta et rerum humanorum” was bijzonder en opvallend maar Mr Bernard Peters, de organisator ter plekke, wist deze moeilijke titel zelfs foutloos uit te spreken, maar sloot deze wél af met het alleszeggende "Amen".

Van José en Jef weten wij dat ze er quasi het hele weekend waren, omdat ze zo van de jury back up informatie kregen en enkele leden brachten ook een bezoek op de dag van de proclamatie om moreel hun steun te betuigen. José was opgetogen met het resultaat: Groot zilver en 75 %. De organisatie had zich de moeite getroost om het commentaarveld op het quotatieblad gedetailleerd in te vullen, wat een échte stimulans was voor haar.

 

De organisatie in Estaimpuis bezorgde José naast een origineel souvenirtje in de vorm van een loep achteraf ook nog een krantenartikel met o.a. de uitslagen van het competitiedeel en een foto van een aantal deelnemers en organisatoren. Ons José in het wit viel wel op. Een duidelijkere blijk van genegenheid kon men haar niet geven.
 

In oktober 2007 rolde in Mechelen een boek van de pers met als titel "Het 1ste groot Mechels smoelenboek" waarin aan de hand van foto's bekende en ook minder bekende gezichten uit het Mechelse in de kijker werden geplaatst, mensen uit alle rangen en standen, uit de binnenstad én de buitenwijken.

Het mocht ons dan ook niet verbazen dat François Peeters hierin een plaatsje kreeg en tegelijk ook geïnterviewd werd door de locale TV zender RTV. En in de club mocht uiteraard iedereen mee genieten, want a.h.v. de toenmalige website kon men thuis nog heel wat meer "gezichten" ontdekken.

Op 26 oktober 2007 pakte onze vereniging i.s.m. de Heverse film- en videoclub uit met een totaalpakket aan clubfilms e.a. In de lokale pers werd er ook gewag van gemaakt.


In de namiddag v.a. 14 u kregen o.a. de geïnviteerde gepensioneerdenbonden van de gemeente de kans om te komen kijken naar onze films en te genieten van een impressie uit vriendschappelijke activiteiten uit 2006 en 2007, films m.b.t. Boortmeerbeek "Inhuldiging borstbeeld Lomme Driessens" en "Wat een drukte in en rond de sporthal te Boortmeerbeek", verder beelden uit de buurt met een kortfilm rond De Dijle te Mechelen en Abdijpark te Heverlee en verder van huis met "Dagtrip naar Dover" en "Wegdromen in Noord-Tanzania" (fotomontage)

’s Avonds v.a. 19.30u was het de beurt aan de eigen leden met vrienden en sympathisanten.


Er werden een pak leuke souvenirs opgehaald bij het bekijken van de beelden uit het beschikbare materiaal uit de jaren 1992 tot 1996 met een intermezzo "Boortmeerbeek, laat u verrassen".
De avond werd afgerond met verder materiaal uit de oude doos tussen 1997 en 2005. Voor iedereen was duidelijk dat we al heel wat samen gevierd en beleefd hebben.
Voor de opbouw en afbouw van de zaal en de bediening in de zaal deden wij beroep op onze leden

Op 27 oktober 2007 stond de Algemene statutaire vergadering Brabant op de agenda.
Voor ons was het belangrijk om te vernemen, dat de activiteiten van de Brabantse kringen samengebracht worden op één website van de KLBP Brabant "Brabantphil". Deze website zou ook een link naar de websites van de Brabantse kringen omvatten. Het adres van het secretariaat van de KLBP "Brabant" wijzigde naar Leuven.


Het waren allemaal zaken, die het contact met de overkoepelende landsbond zouden vereenvoudigen en ons toelieten om promotie op grotere schaal te maken voor clubactiviteiten via één gecentraliseerde bron.

Andere punten op de agenda:
 • Onze club had in 2007 de kandidatuur van Paul Daems ingediend voor de stemmingsronde voor de provinciale medaille voor de provincie, maar deze kon het niet halen tegenover de andere voorgedragen kandidaten. Paul kreeg bij sterke concurrentie toch nog 7 voorkeurstemmen achter zich.
 • In de stemmingsronde m.b.t. het toekennen van de volgende regionale competitieve in2009 steunde De Postiljon de kandidatuur van KVBP - afdeling Leuven.
 • De verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en de tentoonstellingskaders via de KLBP werd verduidelijkt, een belangrijk punt voor elke aangesloten kring
 • "Open klasse" werd als nieuwe discipline definitief aangenomen. Deze nieuwe discipline zou ook binnen onze club aanslaan.
Zoals elk jaar in de herfst werd er sponsoring via reclame opgehaald. In november 2007 slaagden Dirk, Paul, Boudewijn en Ida er in om de voorziene pagina's in het clubblad op te vullen en het feit dat de prijs voor de inlassingen verhoogd was voor een kleine advertentie naar 15 euro en voor een grote naar 25 euro, deed daar geen afbreuk aan. Dankzij de sponsoring bleef het drukken en verzenden van de clubbladen optimaal mogelijk.

Op 20 november 2007 werden de clubs uitgenodigd om in de postzegeldrukkerij te Mechelen kennis te komen maken met de uitgiften van 2008. Bij die gelegenheid zou ook een CD bezorgd worden met een reproductie, in onze club benut bij de opmaak van het item "De Post informeert" in de clubbladen. Voor onze club namen Yvon en Miel de honneurs waar en zij hielden er zeer goede herinneringen aan over.

De bingoavond op 24 november 2007 was de 10de editie op rij. Ook deze verliep volgens het stramien met voorinschrijvingen, gekoppeld aan een gratis papieren spelkaart.

Het was een jubileum waardig met 442 prijzen in de drie categorieën (kleine, medium en hoofdprijzen). Wat waren we dankbaar dat Maurice ons zijn camionette ter beschikking stelde om dat alles naar de sporthal te vervoeren en ons te helpen met het klaarzetten van alle die prijzen op de drie prijzentafels.

De kaap van 100 deelnemers werd opnieuw gehaald en het werd een hele plezante avond, waarbij iedereen aan bod kwam en waarbij ook de ongelukkigen toch met een prijsje naar huis konden.

Op 2 december 2007 was de brave Sint onze leden niet vergeten en hij had speculaas bezorgd voor alle aanwezige leden tijdens de clubbijeenkomst. In het clublokaal vond tegelijk achteraan een kerstmarkt plaats (externe organisatie) en alles bijeen vormde dit voor ons een bijzonder vergaderkader.


Op 7 december 2007 vierden onze vrienden van Nossegem hun 35ste clubverjaardag en betrokken ook onze club, die al even lang met hen samenwerkt, nauw bij het gebeuren. Wij vaardigden dan ook met plezier een afvaardiging van vier personen af naar de uiterst verzorgdeopeningsreceptie. In ons clubblad hadden wij leden ook opgeroepen om een bezoek te brengen aan de postzegeltentoonstelling, opgesteld n.a.v. de jubileumviering tussen 7 en 9 december en vele Postiljonners deden dit ook.

De invitaties, die de club in het verleden ontving uit handen van de filatelie- en hobbyclub Kortenberg, om hun tentoonstellingen te komen bezoeken werd in het verleden vaak op individuele basis beantwoord. Op 9 december 2007 was dat lichtelijk anders. Op die dag bezocht er nl. een ruime groep leden deze tentoonstelling en had er ogen te kort.

Op 12 december 2007 werden tijdens de cultuurraad te Hever de diverse clubs voorgesteld en de situering en werking van de GCR met de cultuurprioriteiten voor de periode 2008 t/m 2012 voorgesteld. Het thema van WAK 2018 werd bekendgemaakt: "Vreemdgaan toegestaan".
 
Belangrijk voor ons om weten, was dat de subsidies voor sport- en cultuurverenigingen voortaan los van elkaar gekoppeld werden en dat er een nieuw subsidiereglement zal opgesteld worden. Wij hoopten op een eerlijke verdeling tussen de kringen onderling. Het gemeentebestuur startte met halfjaarlijkse informatieavonden voor nieuwe inwoners en vroeg aan de verenigingen om bondige informatie m.b.t. de clubwerking in te dienen voor de nieuwe informatiebrochures, die ze aanmaken en voor de gemeentelijke website. Uiteraard beantwoordde de club deze voorzoeken.

Op 16 december 2007 stond de laatste bestuursvergadering op de agenda, als deel van onze clubbijeenkomst. Alle reeds gekende plannen voor 2009 werden even doorgenomen en waar nodig bijgeschaafd of bevestigd.
Er werd ook beslist om vanaf 2008 terug toe te treden tot de kerngroep thematische filatelie om onze leden nog meer kansen te bieden bij het uitwerken van hun thematische verzamelingen.

Tijdens de 2de postzegelbeurs te Mechelen op 15 december 2007, ingericht door Opsinjoor - Mechelen in Libertuscentrum "De Brug" aan Neckerspoel, was er duidelijk heel wat belangstelling uit onze rangen. Er waren zodanig veel Postiljonners aanwezig, dat wij de term groepsbezoek gerust in de mond mochten nemen.