De Postiljon, jaar per jaar...

 1975 

Bij het terugkijken naar onze vijfde algemene ledenvergadering op 5 januari 1975, noteerden wij het ontslag van medestichter en bestuurslid, François Daems, die zijn intrek nam in Londerzeel en daar later ook een kring oprichtte, met als naam "Belgica '75", een club waar we vanaf 1 mei 1975 ook nauw mee zullen samenwerken.
Als teken van dank ontving François Daems van de andere bestuursleden een door hen ondertekende dankbetuiging. Hij bleef nog wel geruime tijd lid van onze club en zal pas in 1984 zijn lidkaart afgeven.
Zijn plaats in het bestuur werd ingenomen door Karel Lamberts en hij werd ook onze nieuwe ruilmeester.

Het bestuur werd als volgt samengesteld:
 
Voorzitter
Secretaresse
Hulpsecretaris
Penningmeester
Ruilmeester
Redactie + Public relations

Bestuursleden

 
Freddy De Roye
Annie Verschaeren
Omer Vloebergh
Frans Maes
Karel Lamberts
Ghislain Vleugels

Georges Feyaerts
Leon Van de Sande 
Andere punten uit de jaarvergadering 1975 waren :

Telden wij eind 1974 nog 67 leden, toch telden wij op dat moment er nog maar 58 leden. Er werd wél luidop gedroomd om in 1975 te streven naar een een ledenaantal van 80.

Onze eerste lidgeldaanpassing: Volwassenen 100 BF  - Jeugdleden 25 BF.
Onze clubsecretaresse, Annie Verschaeren was - naast de functie binnen de kring - ondertussen ook tot secretaresse van de Federatie gepromoveerd. Frans Maes werd tegelijk ook als hulpsecretaris aangeduid. Zo konden ze zich samen van hun nieuwe taken kwijten.

Omdat er steeds meer leden interesse kregen in buitenlandse nieuwigheden, werd er beslist om voor de aankopen van een twaalftal landen een voorschotbetaling ingevoerd, gaande vanaf 100 BF t/m 300 BF, naargelang de edities.

Aan de informatiereeks, geplukt uit 'Esso Magazine' kwam een einde. Vanaf nu deed de club beroep op de leden, om zelf geregeld voor eigen artikeltjes te zorgen en af en toe verschenen er rubrieken van derden met bronvermelding. De buitenlandse uitgiftes kwamen steeds meer in detail aan bod.

In februari 1975 werd het clubblad en dit t/m april 1976 in een nieuw kleedje gestoken en de voorpagina voorzien van een reuzegrote "5", om het 5-jarig bestaan van de club in te kijker te zetten.
 
Op 22 en 23 februari 1975 bood de Regie der Posterijen op vier locaties een reeks postzegels rond de Gentse Floraliën aan. Onze leden konden opteren voor de voorverkoop dichtst bij huis in de feestzaal van de gemeentelijke basisschool te Kortenberg en verschillende leden tekenden er ook effectief voor de club present.

De Stedelijke Academie voor Schone Kunsten aan de Vismarkt te Lier vormde op 22 en 23 maart 1975 (naast ook Brussel en Roeselare) het decor voor de voorverkoop van een postzegel rond het Eeuwfeest van het Davidsfonds.

Gezien onze uitstekende banden met de club van Lier, werd het aanknopen van verenigingsbanden en het aanschaffen van de nieuwe uitgifte met gelegenheidsafstempeling gecombineerd.

Op zaterdag 26 april 1975 stond de volgende editie van de intergewestelijke veiling op de agenda in Lier, en binnen de schoot van De Postiljon werden er alvast tot 22 februari ijverig loten aangevoerd.

De Regie van de Posterijen koos als één van de voorverkoopplaatsen op 26 en 27 april 1975 de Salons Georges uit in hartje Leuven. Zo dicht bij huis, was de voorverkoop van de zegels "Europa 1975" een uitstapje waard en verschillende leden brachten een bezoek.

In mei werd ons clubblad niet langer het clubblad voor 3 maar voor 4 kringen: De Postiljon Boortmeerbeek, Postzegelklub Nossegem, Germinal Beringen-Mijn en Belgica '75 te Londerzeel.

Toen er begin mei een uitnodiging in de bus viel om aanwezig te zijn bij de 7de keizersfeesten met publicatie van een nieuwe gelegenheids-afstempeling te Olen twijfelden enkele bestuursleden niet en bevestigden hun aanwezigheid.

Op 17 mei 1975 waren ze alvast present bij de opening, waar bij de keizersfeesten de muziekkapel "Chiro Schelle" met trompetgeschal, jachthoorns en trommels de honneurs waarnamen. Bij pot en pint - toepasselijk in Olen - werd er geklonken op het succes van de manifestatie en de bijzondere afstempeling mocht ook best gezien worden.

In juni waren leden van onze club ook op pad om de filatelistische tentoonstelling in Leuven op te zoeken op 7 juni 1975 , n.a.v. 25 jaar Colloquium Lovaniense, gesticht in 1949 door o.a. de professoren Gonzague Rykmans, Lucien Cerfaux. De postzegel ging tijdens hetzelfde weekend van 7 en 8 juni ook in voorverkoop in Brussel en Montignies-sur-Sambre, maar verkozen Leuven.
 

De voorverkoop ging door in het Paus Adriaan VI - College van de Katholieke universiteit. De postzegel toonde de voorgevel van de bibliotheek van de Leuvense Universiteit.

Op 8 juni 1975 bracht een ruime clubdelegatie een bezoek aan de tentoonstelling in het RITO te Beverlo.

Er werd lange tijd gediscuteerd over een mogelijk tweedaags bezoek op 14 + 15 juni aan "Arphila 75", de grote postzegeltentoonstelling te Parijs, in combinatie met een rondrit door de lichtstad en/of de mogelijkheid tot vrij verblijf, maar omwille van het geringe aantal geïnteresseerde clubleden, werd dit initiatief uiteindelijk geannuleerd.

Voor de koningsgezinden binnen de club was de voorverkoop van de postzegel met gelegenheidsafstempeling rond de Koningin Fabiolastichting uitermate interesssant. Deze werd op 14 en 15 juni 1975 aangeboden in Deurne, Spontin, St Georges sur Meuse én in Weerde, dichtbij huis. Op 14 juni was er dan ook een delegatie van onze club te vinden.

Waar er wel een delegatie van de club te vinden was, was tijdens de 39ste nationale hulde aan ZM Koning Albert I en aan de helden van de Ijzer in het weekend van 3 en 4 augustus 1975 op zondag 4 augustus.  Er werd een bijzonder postkantoor geopend in de gemeentelijke feestzaal en met een speciale afstempeling werd het 40 jarig afsterven van de vorst herdacht.

Het motief van de gelegenheidsafstempeling stelde het monogram van Koning Albert I voor.

Tijdens de Foire Internationale te Ath op 9 tot 18 augustus 1975 vond het 1ste internationale salon voor liefhebbersfilatelie plaats, dat deels voor modelbouwers bedoeld was en deels voor filatelisten in liefhebbersverband. De totale oppervlakte bedroeg 1900 m2. Bij de opening waren er enkele opmerkelijke namen: Minister van Middenstand Louis Olivier, Minister van Franse Cultuur Henri-François Van Aal en Staatsminister Pierre Descamps.

De Postiljon was er vertegenwoordigd met de stand van Alex Verschaeren (Canada), Philippe Verschaeren (Nederland + Antillen) en van Ghislain Vleugels (Schilderkunst), en uit de annalen vernamen we dat ook verschillende leden op bezoek kwamen. Alex Verschaeren kreeg er een eervolle vermelding voor zijn verzameling "Canada" én de volle aandacht van de Franstalige televisie én pers.

Vakantie of niet, een aantal leden was op 23 augustus 1975 op pad naar het Volkshuis te Lier om er de lokale clubtentoonstelling, die liep van 23 tot 24 augustus, te bezoeken.
 
Op 31 augustus waren onze leden druk in de weer bij het bemannen van de toog tijdens de dansavond, n.a.v. de bevrijdingsfeesten in de dorpskom van Boortmeerbeek. Dit als antwoord op het verzoek van het lokale feestcomité.

De Norbertijnerabdij te Grimbergen vormde tijdens het weekend van 13 en 4 september 1975 o.a. het decor voor de voorverkoop van een uitgifte rond de figuur van Dokter Frans Hemerijckx en zijn strijd tegen de melaatsheid.
Gezien de andere voorverkooplocaties Antwerpen, Frameries, Luik en Ninove, was voor onze leden Grimbergen op 13 september duidelijk 'the place to be".

Het weekend van 4 + 5 oktober 1975 was er sprake van het opsplitsen van bezoekende leden bij ver uiteen liggende manifestaties.

Enkele leden verkozen op 4 oktober 1975 een trip naar Wieze waar de bijzondere afstempeling met beroemde bierpot van de oktoberfeesten gepubliceerd werd.

Op 5 oktober 1975 bracht een andere groep Postiljonners een bezoek aan de postzegeltentoonstelling van Philatelia St Hubertus te Tervuren n.a.v. hun 10 jarig bestaan. Ze keken er ook het nieuwe boek "Belgische postmerken en stempels van de 17e eeuw tot de moderne markofilie (+ in bijlage 300 verschillende stempelafdrukken) in van Roger Debyser.

De club was ook actief present met 10 kaders tijdens de 2de intergewestelijke tentoonstelling ging door in de Portaelschool te Vilvoorde op 18+ 19.10.1975 met als inzet de wisselbeker van Minister Jef Ramaecker. Onze uitslagen werden niet getraceerd. 
 
Voor onze club namen deel:

 
De Marree François
Lamberts Karel

Jeugdklasse
Maes Louis
Maes René
Verschaeren Philippe
Napoleon
Luxemburg


Oostenrijk
Vogels
Nederland + Antillen
 
Club Antigone nodigde de clubs uit in Antwerpen n.a.v. de dag van de Verenigde Naties - Wereldjaar van de vrouw en ook daar gingen enkele bestuursleden op 1 november 1975 op af. Het souvenir van het bezoek omvatte naast de UN zegels met bijhorende afstempelingen uiteraard ook de postzegel van de voorverkoop met bijzondere afstempeling + nog een souvenirstempel met een replica van de Antwerpse Brabo.
 

Op 9 november 1975 organiseerden onze vrienden van Nossegem hun eerste filatelistische ruildag in het gemeentehuis aldaar en verschillende leden van ons bestuur gingen er alvast een kijkje nemen om hen onze steun toe te zeggen.
Hetzelfde weekend 8 en 9 november 1975 trokken ook verschillende leden naar de universiteitshallen te Leuven om de zegel en gelegenheidsafstempeling m.b.t. de uitgifte van de reproductie van het beeld van de patrones "Sedes Sapientiae" (= Zetel van de wijsheid) in het kader van 550 jaar Universiteit Leuven aan te schaffen.

Het verbond van postzegelkringen Antwerpen organiseerde op 15 november 1974 een grote ruil- en postzegelbeurs in de stadsfeestzaal te Mechelen.
Het was een unieke kans voor onze leden om er samen te gaan neuzen tussen het aangeboden materiaal én tegelijk ook richtlijnen te krijgen over de al dan niet te mijden stukken voor hun verzamelingen.

Op 17 november 1975 vond de begrafenis van de burgemeester Gustaaf Servaes plaplaats (in dienst als burgervader van 1959 tot 1975), een man met wie we als club toch geregeld in contact traden.

Toen de gemeente ons een uitnodiging stuurde om de uitvaartdienst talrijk te komen bijwonen en indien mogelijk de begrafenisstoet te bemannen met vlaggen van de verenigingen, opteerde De Postiljon voor het eerste, met name de uitvaartdienst bij te wonen bij gebrek aan een eigen clubvaandel.
 
Op invitatie van de club van Geel brachten enkele bestuursleden een bezoek tijdens het weekend van 22 en 23 november 1975 aan de voorverkoop van de Regie der Posterijen in de Gemeentelijke feestzaal te Geel.

Dat ze er bij waren, bleek uit een kort infolijntje in een toenmalig clubblad, maar of het op zaterdag of zondag was, dat ze er langs gingen, was niet terug te vinden. Feit is zeker, dat ze bij aan de stand van De Post postzegels met gelegenheidsafstempeling afhaalden voor leden in de club, die zelf de verre verplaatsing niet wilden of konden maken.

Op 3 en 14 december 1975 organiseerde de club van Nossegem  haar hobhobbytentoonstelling in Hoeve Nothengem en nodigde onze kring uit voor de uitbouw van een stand en vanzelfsprekend waren wij van de partij. Maar dit keer niet met postzegels, maar met een stand rond modelvliegtuigen (Herman Van Humbeeck) en eentje rond munten (Frans Maes).  
Onze club hield er een herinneringsdiploma aan over.

In de pers vonden we ook duidelijke verwijzingen naar onze club terug, nl :
 
1. "Voor de eerste maal werd te Nossegem een hobbytentoonstelling georganiseerd.........

Aan deze tentoonstelling verleenden de foto-cinéclub van Erps Kwerps, de postzegelklub van Nossegem, de postzegelclub van Boortmeerbeek en modelbouwers uit Mechelen hun medewerking......."

2. Tijdens de komende hobbytentoonstelling zullen de bezoekers naast de gevarieerde postzegelcollectie, waaraan ook "De Postiljon uit Boortmeerbeek" haar medewerking verleent, eveneens nader kennis kunnen maken met ..................

(overname uit krantenknipsels uit de website van postzegelclub Nossegem - historiek)

In de periode van 13 t/m 21 december 1975 ging in het internationaal Rogiercentrum in zaal Da Vinci - 7de verdieping - te Brussel de wereldtentoonstelling "Themabelga" door met 2000 filatelistische kaders. Namens De Postiljon nam er niemand actief aan deel om reden dat de lat voor deelname voor ons nog iets te hoog lag, maar menig lid ging er wel de sfeer opsnuiven en/of aanschuiven bij het loket om de speciale reeks van 6 postzegels ter plaatse aan te schaffen.
 

Als rechtstreeks gevolg van het bezoek aan Themabelga, verscheen in ons clubblad een reeks met het internationaal FIP reglement voor thematische en onderwerpverzamelingen en algemene richtlijnen omtrent de opbouw van de pagina's om de leden een duwtje in de rug geven om zelf ook te werken volgens deze informatie.

Eén week later van 19 tot 21 december 1975 waren wij present tijdens de boekenbeurs met postzegeltentoonstelling in de gemeentelijke feestzaal te Berg, om reclame te maken voor onze club.
 
Frans Maes, Jules Vandersloten, Ghislain Vleugels en Karel Lamberts zorgden voor onze club samen met Dhr Aldenkamp uit Berg voor de propagandastand met tentoonstellingsgedeelte, die als titel "5 jaar Postiljon" meekreeg.

Op 20 december bouwde de club ook een ruime ruildag uit met heel wat tafels met filatelistisch materiaal, ook van bevriende kringen.

Het gemeentestuur van Berg stelde ons verder 24 vlakken van 1m2 ter beschikking voor de uitbouw van de filatelietentoonstelling naast de propagandastand.

Zij pakten hier uit met delen uit hun respectievelijke verzamelingen:

 
Maes Frans
Lamberts Karel
Vandersloten Jules
Vleugels Ghislain
Het vorstenhuis op postzegel
Luxemburg
Olympische spelen (Europese uitgiften)
Schilderkunst

Vanaf dan verscheen er in het clubblad geregeld ook een artikel over de gemeente Berg van de hand van Jos Lauwers - een geschiedschrijver, met wie kennis maakten tijdens de tentoonstelling te Berg.
Deze man zou trouwens nog vele jaren voor interessante lectuur in menig clubblad blijven zorgen, ook over Kampenhout e.a. randgemeenten.