De Postiljon, jaar per jaar...

 2014 

De eerste ledenbijeenkomst van het jaar op 5 januari 2014 kende al meteen een grote toeloop aan leden en wij mochten het nieuwe jaar starten met het registreren van elke nieuwe lidkaarten. Zo konden we het ledenbestand toch nog status quo houden nadat we in 2013 afscheid namen van vier leden: Jacques Derden, Frans Maes (medeoprichter van de club + jarenlange clubsecretaris & penningmeester van de club), Louis Vervoort en Michel Cypers.
 
 
Het nieuwe jaar begon met het inwilligen van een externe invitatie. Luc Selis beantwoordde op
6 januari 2014 nl. het verzoek van de Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis (AKSP) te Antwerpen om er als gastspreker te komen fungeren.

Gedurende zo'n 1,5 u besteedde hij aandacht aan het thema van zijn exposé m.b.t. de "Expresdienst in België in de periode 1874 - 1998", aan de hand van 130 slides.

De echte doorstart kwam er op 19 januari 2014 met onze algemene ledenvergadering.
Zo telden wij eind 2013 in totaal 82 lidkaarten (individuele en familiekaarten samen) en velen van hen waren ook aanwezig tijdens de vergadering om de speeches te volgen van voorzitter, penning-, ruil- en materiaalmeester, de webmaster, de clubsecretaresse en de feestleiding.

 

Tijdens de pauze presenteerde Bob Lams ons een diamontage van 65 opnames met alle nieuwe postzegels 2014 op een rij en ook de jaarlijkse clubveiling met de verkoop van oude catalogi en ander materiaal stond op het programma.
 
Cfr Fotoarchief 2014 algemene ledenvergadering
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

De vergadering werd afgerond met een verzorgde koffietafel, waarbij op verzoek van meerdere leden overgeschakeld van belegde stokbroodjes naar boterhammen met ruim beleg en taarten.

Deelname aan de algemene ledenvergadering en koffietafel stonden - zoals steeds - los mekaar. Voor de vergadering enerzijds noteerden wij ruim 60 leden, voor de koffietafel anderzijds noteerden wij 52 inschrijvingen.

Na meer dan 42 jaar werd de betiteling van ons clubblad gewijzigd.
Waar ons clubblad vroeger ook voor meerdere kringen fungeerde en een neutrale titel zich opdrong, werd er vanaf 2014 omgeschakeld naar een uniforme betiteling van zowel club als clubblad.

De naam van "De Posthoorn" werd dus "De Postiljon", zonder aan de verdere lay-out te raken en de identiteit van ons clubblad te raken. Ook het clublogo werd in een nieuw kleedje gestoken.

In het januarinummer van "De Postzegel", maandblad van de KVBP, werd de lange reeks "Het gebruik van Belgische postwaardestukken" van ons lid Luc Selis - gestart in 2010 - afgerond.

 
Briefkaart type nr 43 werd verstuurd op 23.6.1911 van Liège naar Millau (Fr).
De afzender - de firma L. Tannoy & Cie te Luik - liet hele reeksen briefkaarten bedrukken met allerlei onderwerpen verbonden aan hun bedrijf, als publiciteit.

Op het einde van de laatste 5 pagina's van deze informatieve reeks schreef Luc:
"Met dit artikel eindigt een eerste, lange reeks over de postwaardestukken van België, uitgegeven in de regeerperiode van Koning Leopold 2. In de voorbije meer dan 4 jaar heb ik geprobeerd een zo volledig mogelijk overzicht te geven van alle mogelijke wijzen, waarop de briefkaarten uit deze periode gebruikt werden. Aan de lezers om te oordelen of ik daar in gelukt ben"

 
Cfr Fotoarchief
"Nationale gedichtendag 2014"
In de eindfase van 2013 beantwoordden drie leden - Lydia, François en Ida - het verzoek van de cultuurraad om een gedicht in te dienen voor de nationale gedichtendag 2014 onder het motto "Verwondering" Dit gebeurde via het clubsecretariaat onder de noemer "De postiljon".

Op 30 januari 2014 werd dit gegeven d.m.v. een regionale samenwerking tussen Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen afgerond met een literaire avond in de bibliotheek te Haacht. Eén van onze inzendingen werd er ter plaatse ook door Kristien Emmerechts voorgedragen. Voor François een hele opsteker!

François had voor de gelegenheid nieuwe badges en men kon er niet naast kijken. In de erop volgende clubdag werden door hem ook een aantal nieuw badges verdeeld.


Onze club was met 10 leden ruim vertegenwoordigd en ze beleefden er een excellente avond. Onze drie dichters kregen ook een bundel van alle gedichten mee naar huis. Dit bundel lag ook een tijdje in de club ter inzage voor de geïnteresseerden.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

In de gemeentelijke "Nieuwsbrief" januari 2014 ontdekten wij een oproep tot het ontwerpen van een nieuw gemeentelijk logo, in te dienen vóór 1 april. Deze werden op individuele basis ingewacht, maar binnen de club brainwashten drie leden hieromtrent en dankzij de hulp van onze webmaster konden de 9 ontwerpen ook volgens de opgelegde normen ingediend worden. De uitslag zou bekend gemaakt worden tijdens de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten.
Zie Foto's "Ontwerpen logo-wedstrijd"

De Posthoorn Keerbergen organiseerde op 2 februari 2014 i.s.m. de Mechelse postzegelkring "Opsinjoor" hun 28ste postzegelbeurs in de lokalen van het KTA-GITBO te Keerbergen en nodigde onze kring van harte uit om hen te komen opzoeken. Tijdens én na afloop van onze clubbijeenkomst, die op dezelfde dag viel, trok een delegatie van onze club naar Keerbergen. Maar ook los hiervan trokken nog enkele leden die dag naar Keerbergen, te horen aan de informatie hieromtrent tijdens de erop volgende clubdag. Naar verluid bezochten 8 à 10 postiljonners de beurs en vertegenwoordigden er De Postiljon.

Op 3 februari 2014 verzocht "Het Nieuwsblad" ons om een algemene inforubriek van max 500 tekens én een groepsfoto voor publicatie in "Vereniging in de kijker". Later - in het wekelijks magazine "Rondom - regio Haacht" dd 7 mei 2014 vonden wij onze inzending ook terug.

 
Cfr In de pers 2014 

Dezelfde dag - 3 februari 2014 - pakte Luc Selis uit in het kader van "Sociale filatelie" met een informatieve uiteenzetting over de familie Tolkowsky bij de Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en Postgeschiedenis (AKSP) te Antwerpen.

Zaterdag 15 februari 2014 was weer een drukke dag op filatelievlak en De Postiljon was erbij. Zo was er in eerste instantie de 17de filateliebeurs van postzegelkring Zaventem in het gemeentehuis aldaar, waarvoor onze club - op hun verzoek - een pakketje aan flyers binnen de kring verdeelde. Wij hebben weet van drie leden, die de trip naar Zaventem maakten voor onze club.

Daarnaast was "the place to be" het Sport- en ontmoetingscentrum Neerlandhof te Wilrijk.
De voorverkopen "Getekend Michaël Borremans" (The Son) en de reeks "Buzin Anders", met omkaderende tentoonstellingen "My collection-no-rules", "Kunstschilders aan het werk" en "Buzin Anders", de presentatie van een kleur- en tekeningenwedstrijd én kunstschilders aan het werk, 't was allemaal interessant.

Aanschuiven aan het tijdelijke postkantoor en een kijkje nemen tussen de collecties - het zijn dingen die onze leden kunnen bekoren en zo vernamen wij later in de club, dat er ook hier een 8-tal mensen van onze club hun opwachting maakten.

Tijdens de clubdag van 16 februari vernamen wij van José dat de deadline van de bijzondere tentoonstelling rond de DC3 binnen het domein van de 15de wing te Melsbroek - met uiteraard ook haar filatelistische stand - naar eind september verschoven werd. Zodoende loopt deze unieke tentoonstelling in totaliteit een gans jaar.

Uw clubafgevaardigde tekende present in de raadzaal op 20 februari 2014 en volgde er voor u de verschillende punten op de agenda van de cultuurraad. Na bedenkingen bij het vorige verslag werd er nota genomen van het programma van de WAK en de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten. De door ons voorgedragen kandidaten kwamen jammer genoeg niet in aanmerking, omdat ze niet in de gemeente Boortmeerbeek woonden. Er werd veel aandacht besteed aan het project "Familiedag", waarbij de verenigingen zich aan de locale bevolking kunnen voorstellen binnen het kader van een gemeentelijk programma en binnen het punt varia, werden o.a. lovende woorden geuit t.o.v. de mensen, die aan de nationale gedichtendag deelnamen, registreerden wij dat de gemeentelijke website ruimer wordt ten behoeve van de kringen en voerden wij promotie voor onze nationale ruilbeurs, ons clubfeest en de verlengde DC3 tentoonstelling.

Tijdens de 15de grote ruilbeurs te Evere op 26 februari was onze club via een verkoopstand vertegenwoordigd en er werd ook promotie gemaakt voor onze beurs van maart.

Na een wat langere adempauze was de club op 28 februari terug present bij de KeTheFil bijeenkomst in het KLBP Bondhuis te Zaventem. Wij volgden er het exposé over het aspect "Ontwikkeling" in een thematische verzameling en benutten ook de gelegenheid om alle aanwezigen uit te nodigen bij onze geplande nationale ruilbeurs.

Op 1 maart 2014 werden 's voormiddags een viertal leden gespot tijdens de 24ste beurs voor verzamelaars in het ontmoetingscentrum te Bissegem en 's namiddags stonden 14 leden in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek garant voor de opbouw van de standen van onze 14de nationale filateliebeurs en de tombolahoek. Op 2 maart 2014, waren de eerste leden al op post vóór 7.00 u 's morgens om de standhouders te begeleiden naar de hun toegewezen plekken en de ruiltafels ten voordele van onze club- en jeugdwerking aan te kleden. Tegen het tijdstip, dat de beurs officieel zou openen om 8.30u liep de zaal al behoorlijk vol en om 9.00 u was het echt over de koppen lopen.

 
Cfr Foto's Nationale filateliebeurs 2014
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

Omstreeks 10.00 u maakte de eerste golf aan bezoekers plaats voor de volgende en er waren gestaag heel wat gegadigden te vinden tussen de rijen tot ruim na de middag. In de namiddag was het zoals overal ten lande veel rustiger, maar wij mochten toch nog menig clubafgevaardigde verwelkomen, die 's voormiddags elders op de afspraak was. Wij waren ook heel blij met de enorme opkomst aan eigen leden.

Op 15 maart 2014 verbleef onze ruilmeester aan de kust en nam en contact op met leden, die aan de kust wonen om samen de lentebeurs in zaal Iseland, stedelijke vismijn, te Nieuwpoort te bezoeken. (Foto)


Op invitatie van de kring "Het land van Waas" te Sint-Niklaas pakte Luc Selis op 21 maart 2014 uit met zijn uitgewerkte voordracht "De kleinformaat briefkaarten Leopold II 1871-1885" omkaderd met de projectie van 145 slides.
 
Op 22 maart 2014 was De Postiljon uitzonderlijk met drie leden present tijdens de algemene statutaire vergadering van de KLBP "Brabant" in het Bondsbureel te Zaventem.
Eén van de punten op de agenda was de stemming m.b.t. provinciale medaille van filatelistische verdienste waarbij ons lid Luc Selis genomineerd was. Hij moest met slechts één stem verschil uiterst nipt de duimen leggen. Verder waren wij één en al oor als het thema van de dag "Brabantphil 2014" aan de orde van de dag was.

De Postiljon ging op 27 maart 2014 op de invitatie van de kerngroep thematische filatelie in en volgde 's avonds van 20.00 tot 22.00 u in het Bondsbureel te Zaventem met een kleine delegatie de exposés rond de impact van haalbare zeldzaamheden in een competitieve thematische verzameling.

In het weekend van 5 en 6 april 2014 stond de nationale filatelie- en muntenbeurs Antwerpfila in Bouwexpo te Antwerpen op de agenda van menig Postiljonners en wie dacht dat er dan minder leden naar de club zelf zouden afzakken, had het mis. De clubdag op 6 april was er zelfs één met een uitmuntende bezettingsgraad. Eén van de gespreksthema's van de dag, waren wel de vondsten tijdens deze beurs.

Op 12 april 2014 vierden wij in ons clublokaal de 44ste verjaardag van onze club met een spetterend clubfeest. Er schreven 75 deelnemers in en na de openingsreceptie en korte toespraak van onze voorzitster, passeerden achtereenvolgens het voorgerecht en de soep de revue.

 

Daarna volgde een half uurtjes luisterliedjes verzorgd door Sally en waren de magen voldoende gestimuleerd voor de hoofdschotel, het dessert en de koffie. Alle dranken waren zoals steeds de ganse namiddag inclusief. François zette na het eten een fijne sketch rond de figuur van Nonkel Jef neer en daarna trok Sally de kar met haar leuke gezongen dansrepertoire.
 
Meer foto's: zie fotoarchief onder "Clubfeest 2014"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

De clubdag van 20 april 2014 viel precies samen met Paaszondag en de club zorgde weer voor een smakelijk paasei voor elk aanwezig lid en de 10 bloemstukken, die de tafels nog smukten tijdens het clubfeest werden via de aanwezigheidstrekking verloot.
 
Cfr Foto's Pasen in de club

Dezelfde dag vond ook de 1ste bestuursvergadering van het jaar plaats, met als aandachtspunten op de agenda de praktische regeling van deelnames aan diverse lokale gemeentelijke activiteiten, voorstellen tot het opzetten van nieuwe clubactiviteiten en onze participaties bij andere kringen.

Paasmaandag is traditioneel de datum dat de Attenhovense postzegelkring haar filateliebeurs organiseert. In het kader van de vriendschapsbanden tussen onze kring en de hunne bracht een delegatie van De Postiljon een bezoekje aan hun 16de postzegelruilbeurs op 21 april 2014 in het parochiaal centrum te Attenhoven en we werden er heel hartelijk verwelkomd.

Eind april vonden de leden in hun nieuwe clubblad een bijzonder gedicht, een persiflage op "Het schrijverke" van Guido Gezelle, door één van onze leden uit persoonlijke archieven opgevist. Het vers met de titel "Het Dijleke" werd met toestemming van de auteur én de school, waar het werk in 1973 ontstond overgenomen en de scholengemeenschap Ursulinen Mechelen was meteen ook erg in ons clubblad geïnteresseerd en wou ons clubblad mee betrekken in de viering van 100-jaar Ursulinen later in het jaar, een feit waarin we vanzelfsprekend toestemden.

Tijdens de KeTheFil-bijeenkomst te Zaventem op 24 april 2014 engageerde onze kring zich samen met vele andere clubafvaardigingen tot het tonen van reeds afgewerkte pagina's uit verzamelingen, die in Aarschot aan het nationaal kampioenschap gaan meedoen.

Zo werden voor onze kring de pagina's van kader I van de herwerkte verzameling "Het fascinerende paard", met toedoen van voorbereide scanning op USB en beamer, ter plaatse geprojecteerd voor bespreking.

De club ontving van de gemeentelijke cultuurdienst de invitatie tot het bijwonen van de activiteiten, die zij binnen het kader van de "Week van de amateurkunsten" van 25 t/m 27 april 2014 op het getouw zetten en maakte de leden ook via het clubblad hierop attent.

Het programma startte op 25 april 2014 met een knipoog naar het "Feest van de Folk 2014" met een concert in de kerk te Hever. Het attractief muzikaal programma "Merci Jules" werd gebracht door het duo Amorroma en in de kerk tekende een groepje leden actief present, zowel het beluisteren van de polka's, mazurka's, walsen, scottischen e.a. uit de oude doos, alsook tijdens de receptie, die na het optreden officieel het WAK-event inluidde.

 
Meer foto's: zie fotoarchief onder "Invitatie Feest van de Folk"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek”
lik op Logo club en kies playlist 2014

Het WAK gebeuren stond nationaal onder de noemer "De groote Kunst" en in Schiplaken kon op 26 en 27 april 2014 iedereen de kunstwerken van onze locale artiesten gaan bewonderen. Er was geen actieve deelname van leden aan de tentoonstelling zelf, maar wel her en der een bekend gezicht te zien in de tentoonstellingslocatie: de schuur van de familie Haesaerts te Schiplaken.

Op 26 april 2014 keken wij mee over de schouders van de steenkapper R.Kennes en de houtdraaier A. Artoos en wij namen ook plaats in de huifkar en luisterden tijdens de rit langsheen enkele Schiplakense paden en velden mee naar de uitleg van Marc Michiels rond de Slag van Schiplaken in WO I op de diverse locaties.

Zondag 27 april in de voormiddag zag men enkele leden ook tijdens de herdenkingsplechtigheid van het 20ste konvooi in de dorpskern en de in namiddag stonden er om 14 u ook enkelen klaar aan de kerk te Schiplaken om tijdens de karabinierswandeling nog wat meer over WO I in de buurt te vernemen, waarbij Marc Michiels tijdens een extra stop op het lokale kerkhof opnieuw iedereen wist te boeien. 't was écht een interessant weekend met menig Postiljonner op pad als antwoord op de invitatie van de gemeentelijke cultuurraad.

 
cfr Foto's Week van de amateurkunsten
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

Wij ontvingen van de kring VTBKultuur Boortmeerbeek - mee door toedoen van de culturele dienst van Boortmeerbeek - een invitatie tot het bijwonen van de opening van hun tentoonstelling "Brussel via strips" in de bibliotheek te Schiplaken op 6 mei 2014. Op het programma stonden enkele toespraken, toegespitst op het onderwerp en de officiële openingsreceptie en onze club tekende in met de aanwezigheid van niet minder dan 8 leden.
 

Deze striproute werd gelanceerd in 1993. De stripmuren op het parkoers werden geschilderd. Ze stellen personages uit stripverhalen voor en zetten de tekenaars ervan in de kijker.
De tentoonstelling liep daarna nog tot/met 24 mei en ook tijdens deze periode ging nog menig lid even een kijkje nemen met een positieve respons binnen de club.

 
Cfr Foto's Tentoonstelling VTBkultuur

In de tijdspanne van 8 tot 10 mei 2014 liep de 24ste internationale filateliebeurs te Essen (Duitsland). Een kleine delegatie van onze club kon men er met wat geluk tegen het lijf lopen op 10 mei 2014.

In de club ontdekten wij samen hun souvenir van die dag: een gedagtekende gelegenheidsomslag.

De gemeentelijke invitatie tot het bijwonen van de huldiging van de sport- en cultuurlaureaten op 14 mei 2014 in de sporthal te Boortmeerbeek werd positief onthaald. Voor onze club waren in totaal 5 leden aanwezig tijdens de huldigingplechtigheid. En dit ondanks het feit, dat onze kandidaturen niet werden weerhouden omdat onze genomineerden niet in de gemeente woonden.

 

Wij ontdekten er het nieuwe gemeentelijke logo van de hand van Dhr. Yves Willems uit Rijmenam en vernamen dat alle inzendingen - ook de onze - op een later tijdstip publiekelijk zouden tentoongesteld worden.
 
Cfr Foto's Huldiging cultuur- en sportlaureaten
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2014

"Onze" François liet de leden in de club alvast smaken van menige schets en afgewerkte pentekening in zijn specifieke pointillismestijl, die hij gemaakt had rond de thema's "De tijd van toen" en "zwarte goudzoekers" en die hij gedurende de hele maand mei 2014 in de kijker plaatste "Chez Benito & Maria" te Châtelet.

Gezien de afstand naar Châtelet, kregen de leden, die het wensten in de club alvast de avant-première van menig werkstuk van François Peeters.


Op 10 juni 2014 werd onze clubdelegatie verwacht voor het bijwonen van de cultuurraad. Er werd ook genotuleerd en via het clubblad werden de leden van de club ook geïnformeerd. In de rubriek "Agenda" zouden wij onze geplande clubreis van eind juni laten vermelden. Wij zegden ook onze actieve medewerking aan het gemeentelijke initiatief "Boortmeerbeek feest" d.m.v. een stand in de verenigingenbeurs toe.

De clubleden doken in hun kasten om hun dubbels mee te brengen naar de bijzondere ledenruildag in ons clublokaal op 15 juni 2014, een gebeuren dat ook open stond voor externe geïnteresseerden.

 
Cfr Foto's Ledenruildag - Vergadering 15 juni

Op 22 juni 2014 beantwoordde de club een invitatie van de club "Open Oog" te Eppegem tot het bezoeken van hun nationale ruilbeurs van champagnecapsules en benutte de gelegenheid om verdere afspraken i.v.m. de respectievelijke clubbladen te maken en promotie maken voor een nieuw gepland initiatief in Boortmeerbeek: een voordrachtsessie omtrent het verzamelen in "open klasse".

Onze clubreis op 26 juni 2014 ging voor het eerst niet door op een zondag en ook niet in de nazomer. De nokvol gevulde bus én bij stralend weer vertrok om 7.50 u aan de sporthal te Boortmeerbeek voor uitgebreid bezoek aan het molencomplex, dito porfiermuseum te Rebecq, gevolgd door een begeleid bezoek aan de steengroeve van Quenast, waar ook een nieuwe groepsfoto ontstond.

 

In de namiddag leidde "le petit train du bonheur" ons naar Rognon en terug en daarna verlieten wij de Roman-Pais voor een bezoek aan de internationaal befaamde rozentuinen van Sint Pieters Leeuw.
Cfr Foto's Clubreis Rebecq - Quenast -Sint Pieters Leeuw
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

 
Onder de titel "Boortmeerbeek feest - Een dag voor het hele gezin" pakten op 29 juni 2014 in de namiddag heel veel lokale kringen uit aan en in de sporthal binnen het kader van de opgezette verenigingenbeurs. Wij hadden uitdrukkelijk gevraagd om in de inkomhal van de sporthal te mogen postvatten, gezien de aard van ons tentoongesteld materiaal. En dat bleek de juiste keuze te zijn, bij het wisselvallige weer van die dag.
 
Cfr Foto's Verenigingendag Boortmeerbeek
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2014

Recht tegenover onze uitgebreide stand met deelweergaven uit het werk van 18 verschillende leden (met zowel niet-competitief als competitief materiaal in verschillende disciplines) prijkten ook de logo-ontwerpen, een initiatief van de gemeente zelf. Onze negen ontwerpen mochten hier zeer zeker gezien worden en kregen ook vele positieve commentaren.
 
Open klasse  
Yvon Florentie
Ida Van Rillaer
idem
Georges Feyaerts
Meester graveerder Constant Spinoy
Naarstige zoemers
In de ban van het paard
Personaliteiten op kalender
Thematisch
José Gullentops

Emmanuel Delperdange
Ida Van Rillaer
Ferrum, terra cum igni natus, ferramenta
et rerum humanorum
De wet van Murphy - missen is menselijk
Met gevoel en ritme
Postgeschiedenis
Paul Daems Kaarten uit WO I en WO II
Astrofilatelie
Marcel Cypers (+)
(met akkoord weduwe)
Ruimtevaart
Eenbladcompetitie  
Vera Wellens
idem
Karla Kempenaers
idem
idem
Ida Van Rillaer
idem
idem 
Jan Beullens
Lydia Vandersloten
idam
Intro van de eurp
....en toetsen maar
De Postiljon
Een leuke hobby - de filatelie
Kinderen - hou ze bezig!
Uit liefde geboren
Met gevoel en ritme
Horen - middel tot communicatie
Met scheermes en schaar naar verzorgd haar
De hoorn des overvloeds
Hoe maken we een sneeuwman?
Jeugdklasse
Annemie Loockx
Bram Loockx
An Beullens
Jan Beullens
Kim Felix
Fleurig met kleuren en geuren
Boogschieten
Muziekinstrumenten
Vlinders, kleur in ons leven
De hond, een vriend voor het leven
Niet - competitief
Eddy Mertens
Ida Van Rillaer
Willy Van Droogenbroeck
Walter De Weert
Landverzameling "België" op Davo
Landverzamelling "Duitsland" op Lindner
Vogels van Buzin
FDC's "World Wildlife Fund"

De gemeente nam tegelijk het initiatief om standen te voorzien met een stempel, waarbij bezoekers aan verschillende standen moesten trachten een volle kaart met verschillende stempels te bemachtigen, ook de stempel die ons toegewezen werd. Uit alle ingediende kaarten zouden later enkele bezoekers uitgeloot worden en met een mooie prijs bedacht. Bij één van onze leden was het bingo en begin juli werd Marcel Glorie op het gemeentehuis verwacht om er zijn prijs op te halen.
 
U ziet Marcel Glorie links vooraan bij het ophalen van zijn “bezoekersprijs”
Rechts vooraan in zijn functie als OCMW voorzitter ons lid Willy Cornelis

 
Naar quasi jaarlijkse gewoonte zakten heel wat leden af naar La Hulpe op 12 juli 2014 voor een bezoek aan de lokale 31ste nationale filateliebeurs. Er werd promotie gemaakt voor onze voordrachtsessie in september en enkele leden gingen ook even op de foto.
 
 
Lachen in de camera: Ida, Serge, Lydia, Paul, José en Joseph

De zomerbeurs te Nieuwpoort van 19 tot 27 juli bleek ook voor leden, die hun vakantie aan zee doorbrachten the place to be, met name op 20 juli 2014....

en op dezelfde dag waren in eigen dorp vele leden present bij de opnames van “Vlaanderen muziekland” binnen het domein van Brouwerij Haacht. Eén lid sprong zelfs uitermate in het oog van de camera’s van TV Eén, want Lydia Vandersloten verscheen even in close-up op de tonen van het lied “Deze is voor Julia”, een hit van “De Romeo’s”.

Op 17 augustus 2014 was de club ook vertegenwoordigd tijdens de 17de grote filateliebeurs te Waterloo, waar het startsein voor de promocampagne rond onze ruilbeurs 2015 van start ging. De nodige vriendschapsbanden werden gesmeed en komende filatelistische evementen overlopen.


Eind mei lanceerde de gemeentelijke cultuurdienst het initiatief September - Maand van de verenigingen en vroeg aan de kringen om dan een extra inspanning te leveren binnen dit kader. Tegelijk vroegen ze ook aan alle clubs om hun gegevens te actualiseren.

Wij verplaatsten onze initieel geplande voordrachtsessie van oktober naar september, pasten de nodige flyers aan en gaven al onze actuele gegevens nogmaals door.

Begin september viel dan de lokale vrijetijdsgids 2014-2015 bij iedereen in de bus en ontdekten er naast de tekstuele inbreng nog een foto van onze infostand tijdens de verenigingendag in juni.

De gemeente lanceerde net vóór de zomer een oproep aan alle lokale kringen om mensen aan te duiden, die willen zetelen in de nieuw aan te stellen externe begeleidingscommissie van het G.C "Oude Pastorie " te Hever.

Deze externe begeleidingscommissie diende uit 14 personen te bestaan, met name 50% politici en 50% vertegenwoordigers van de gebruikers. De rol van deze commissie bestaat erin het gemeentebestuur te adviseren hoe de infrastructuur beheerd zou moeten worden, met als mogelijke agendapunten planning aanpassingswerken, infrastructuur, onderhoud, toegankelijkheid e.d. van de gebouwen.

Onze club zocht en vond in september 2014 in eigen rangen een gegadigde in de persoon van "Eddy Mertens" en zal zodoende ook binnen deze commissie vertegenwoordigd zijn, zodra de installatievergadering van start gaan.

Wij konden deze informatie doorgeven tijdens onze aanwezigheid bij de cultuurraad op 18 september 2014. Voor ons was verder vooral het punt van de subsidieregeling uitermate interessant. Wij namen hier actief deel aan de discussie.

De club trok op 21 september 2014 een andere nieuwe kaart inzake filatelistische clubwerking via een voordracht rond de "Open filatelie", gepresenteerd door Johan Vanhoutte, nationaal jurylid in deze discipline.

 
 
Cfr Foto's 2014 "Voordracht open filatelie"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014
 
Alle promotie ten spijt was de externe belangstelling beneden peil, maar vanwege de leden zelf was de aandacht wél prima met 39 geïnteresseerden in ons clublokaal. De interactie tussen de gastspreker en de aanwezigen werkte aanstekelijk en zo konden we de voordrachtvoormiddag, die ook kaderde in de lokale "Maand van de verenigingen" positief afronden.

Op 27 september 2014 ging de clubafvaardiging op stap op de jaarmarkt, dito kermis te Boortmeerbeek om tijdens de promotocht flyers uit te reiken aan zoveel mogelijk geïnteresseerden voor onze bingoavond van eind november.

 
Cfr Foto's 2014 "Promotocht jaarmarkt Boortmeerbeek"

Eind september leverden wij alle deelnemende verzamelingen aan het nationaal kampioenschap filatelie "Brabantphil" af in het bondshuis van de KLBP te Zaventem en ging de bal aan het rollen voor wat het grootste filatelistische evenement van het jaar zou worden. De organisatie, in handen van comité "Brabant" vroeg alle Brabantse kringen om mee te helpen bij de op- en afbouw in de Stadsfeestzaal, "Demervallei" te Aarschot. Onze club engageerde zich op hier én op competitief vlak was onze afvaardiging zeker niet van de minste.
 
  • Op 2 oktober 2014 stelde onze club 4 mensen ter beschikking om mee te gaan helpen bij het monteren van het materiaal.
  • Op 3 oktober 2014 vaardigden wij 's voormiddags voorzitter en clubsecretaresse af tijdens de officiële openingsplechtigheid, geopend door de burgemeester van Aarschot en het bestuur van de KLBP en vele leden lieten zich alvast ook de 1ste voorverkoop van de driedaagse m.b.t. "De wereld van de trein" welgevallen.
 
  • Op 4 oktober 2014 waren meerdere leden op pad voor hun jurygesprek en de Nationale Algemene Statutaire Vergadering van de KLBP. De omkaderende voorverkoop van de postzegel" De kleine Robbe" rondde die dag het geheel af en kon menig bezoekend lid bekoren.
  • Op 5 oktober 2014 was het evenement voor het publiek tot 16.00 u open met o.a. ook de voorverkoop van de 3de editie van het weekend en centrale orgelpunt van het hele gebeuren, nl "De groote oorlog" en ook hier zagen wij verschillende leden tussen de kaders.
 
Gezien over heel de periode waren onze 4 deelnemers in competitief verband met 7 verzamelingen in 4 verschillende disciplines beslist een zeer opgemerkte delegatie. Ze kregen allen een diploma én medaille mee, met verwijzing naar het thema van het evenement "W.O. I in en rond de martelaarsteden".
 
 
Hun puike resultaten:
 
Postgeschiedenis
Paul Daems De mobilisatie van het Belgische leger
25.8.1939 - 10.5.1940
83 % Verguld zilver
Postwaardestukken
Luc Selis Belgische postwaardestukken per express
1874-1998
96 % Groot goud +
Speciale prijs
Thematische filatelie
Ida Van Rillaer
José Gullentops
Het fascinerende paard
De burgerluchtvaart, hoe functioneert dat?
78 %
75 %
Groot zilver
Groot zilver
Open klasse
Ida Van Rillaer
idem

José Gullentops
In de ban van het paard
Naarstige zoemers

Roterende raderen en wentelende wieken
90 %
88 %

80 %
Goud + Speciale prijs
Groot verguld zilver 
+ Speciale prijs
De proclamatie stond die dag ook geprogrammeerd rond het middaguur en onze club was hier prominent vertegenwoordigd met 6 personen. Zij namen er de diploma's en medailles in ontvangst m.b.t. het competitiedeel.
Meer foto’s  – zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

Daags erna - op 6 oktober 2014 - ging onze bestuursvergadering voor een keertje door op het adres van het clubsecretariaat en omvatte een waslijst aan punten, met als inzet de clubwerking voor het einde van het jaar en 2015 uit te tekenen en enkele acute probleemsituaties gevat te beantwoorden.

Op 20 oktober 2014 ging de club in op de invitatie van Bpost m.b.t. de voorstelling van de nieuwe postzegels 2015 in Wolubilis te Sint Lambrechts Woluwe.

 

Na het openingswoord van de CEO van bpost - Dhr Koen Van Gerven - werden de aanwezigen - en dus ook wij - warm gemaakt voor een uitgewerkt en divers programma onder de titel "De postzegel kleurt uw jaar" en dat ons via een kleurrijke presentatie en omkaderd met een talkshow.

Na afloop werd iedereen nog geïnviteerd op een glas van de vriendschap en werd er nog promotie gemaakt voor onze ruilbeurs van maart 2015 en overleg gepleegd over komende manifestaties met andere clubdelegaties.

Onze delegatie met Suzy, Dominique en Ida ontdekte er ook de uitvergrote nieuwe bpost creaties, een lust voor het oog en bracht de infobrochure mee naar de t.b.v. alle leden.

Op 25 oktober 2014 omkaderde de Tiense club TIPOC haar 32ste internationale beurs met de voorverkopen "Kerstmis" en "Optische illusies" in de evenementenhal Houtemveld te Tienen.
 
Onze club leverde een bijdrage door hen de verzameling van Corneel Van Hamme, één van onze leden, m.b.t. het kerstgebeuren ter beschikking te stellen voor hun gelegenheidstentoonstelling .

Een groepje van vier leden  bracht ook een vriendschapsbezoek en bezorgde voor enkele andere leden b post gelegenheidsomslagen.

 

Dezelfde avond waren een tiental leden geïnviteerd n.a.v. 25 jaar huwelijk van Suzy en Dominique in de cafetaria van de sporthal en naast het toasten op hun jubileum was er ook veel leute en plezier.
 
Cfr Foto's Zilveren jubileum Suzy en Dominique

De KeTheFilvergadering in het Bondhuis te Zaventem op 30 oktober 2014 stond quasi helemaal in het teken van Brabantphil 2014.

Er werd nagepraat over de tentoongestelde werkstukken van aangesloten kringen en we keken samen naar de 10 minuten durende filmmontage, gemaakt door onze club, rond het hele Brabantphil - gebeuren.

Daarna werd de start gegeven van de bestudering van elk van deze verzamelingen op zich, een project dat in 2015 zal doorlopen.

Op 2 november 2013 volgden drie leden van de club, die eerder al eens tentoonstelden bij Het Molenijzer te Putte, hun uitnodiging om met een ruime stand uit te pakken tijdens hun grote beurs in het gemeenschapscentrum "Klein Boom" te Putte.

Luc Selis stond op 7 november 2014 paraat in Sint-Niklaas bij de Koninklijke kring Land van Waas om er als gastspreker a.h.v. 130 slides gedetailleerd in te gaan op de "Expresdienst in België in de periode 1874 - 1998".


Wij gingen op 11 november 2014 met een delegatie van meer dan 10 leden in op de invitatie van de Vilvoordse postzegelkring voor een bezoek aan hun filatelistische ruildag in het Koninklijk Atheneum te Vilvoorde. Vriendschapsbanden smeden is één zaak, interessant materiaal vinden voor de verzamelingen een andere.

De cultuurraad kwam bijeen in het gemeentehuis op 18 november 2014 voor een geanimeerde vergadering, waarbij wij vooral de oren spitsten bij het bespreken van de wijzigende subsidieregelgeving. Na meer dan 25 jaar ijveren zal eindelijk de discriminatie tussen de leden opgeheven worden en dat klonk als muziek in onze oren. Wij benutten de gelegenheid uiteraard ook om alle clubafgevaardigden nog even warm te maken voor onze nakende bingoavond.

Op 22 november 2014 werden de prijzentafels gevuld met 518 prijzen en stonden we op scherp voor onze 17de bingo in de Cafetaria van de Sporthal. De zaalschikking was totaal anders dan de voorbije jaren en dat was maar goed ook, want uiteindelijk speelden meer dan 160 geïnteresseerden mee. Dit succes dankten wij uiteraard aan onze leden, die ons gedurende het ganse jaar op regelmatige basis met prijzen voorzagen.

 
Cfr Foto's Bingo 2014
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

Bij de Kethefil-bijeenkomst in Zaventem op 27 november 2014 was De Postiljon vertegenwoordigd. Het werd een interessante avond in het Bondsgebouw van de KLBP met als hoofdpunten de toelichting over “Franse proeven” en het uitgebreid bespreken van een verzameling rond “Suiker” van Andrea Heirwegh.

Begin 2014 reageerde de club op de oproep van Provincie Vlaams Brabant om binnen de eigen rangen iemand te nomineren als "de strafste vrijwilliger". José werd voorgedragen door het bestuur, Ida via de voorzitster.  Op 5 november 2014 volgden wij de slotmanifestatie, die startte met een rondleiding in het belevingscentrum WO I te Tildonk en daarna werden de genodigden - genomineerd of niet - verwelkomd door gedeputeerde Monique Swinnen, wij luisterden naar de "Ode aan de vrijwilliger" van Ina Stabergh en de vertelsels van Evelien Den Tandt. Het geheel werd afgerond met de officiële prijsuitreiking en een receptie.

 
Cfr Foto's "Strafste vrijwilliger"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2014

Onze twee voorgedragen "straffe vrijwilligers" vielen niet de prijzen, maar waren desalniettemin allebei blij met de erkenning die ze kregen via de club en het algemene dankwoord aan alle vrijwilligers via de provincie.

De clubbijeenkomst van 7 december verliep eens te meer in een gezellige kerstsfeer. Opmerkelijk was wél dat er tussen deze externe standen ook eentje door een lid van de club bemand was.

De Sint bezorgde verder aan alle aanwezige leden een klein presentje in de vorm van een pakje speculaas.

Onze voorzitter en haar man verlieten onze gezellige clubdag vroegtijdig omdat zij ook ingingen op de invitatie van de Zaventemse filateliekring om er samen op hun 50 jarig clubbestaan te gaan klinken en een presentje van De Postiljon te overhandigen.

Nog anderen sprongen die dag – na het clubbezoek - ook nog binnen in het Koninklijk Atheneum te Leuven om er de 30ste grote postzegelzegelbeurs van KVBP Leuven op te zoeken. Wij benutten de gelegenheid ook om flyers aan standhouders, die onze beurs in maart 2015 zouden frequenteren, te bezorgen.

De bijzondere algemene ledenvergadering van de KLBP "Brabant" ging door in Zaventem op 13 december 2014 en ook hier volgde de clubafgevaardigde o.a. de diverse punten op de agenda en leverde ze haar bijdrage bij de stemming van de provinciale commissarissen. Andere leden waren die dag op weg naarhet Sint Libertuscentrum – zaal De Brug - te Mechelen om de kerstbeurs van de kring Opsinjoor op te zoeken en te gaan neuzen tussen de filatelistische standen en/of zich een gepersonaliseerde MyStamp te ontdekken.

In eigen rangen volgde tijdens de laatste clubdag van het jaar - op 21 december 2014 - ook de laatste bestuursvergadering van het jaar, met naast de extra aandacht voor het wijzigende subsidiereglement en de inforonde inzake de risico's bij "ons" statuut als feitelijke vereniging vooral aandacht voor activiteiten in het lustrumjaar 2015.