De Postiljon, jaar per jaar...

 2015 

Aangezien 4 januari als eerste clubdag van het jaar wat te kort na de feestdagen viel, werd onze algemene ledenvergadering vastgepind op datum van 18 januari 2015 en traditiegetrouw begonnen we met een minuutje stilte voor de leden, die ons in 2014 ontvielen: Marie-Roos Moris en Marcel Verbeeck.
 

In haar openingswoord kwam onze voorzitster terug op de vrijwilligershuldiging van de provincie van eind 2014, met name omdat ze een affiche had ontvangen vanwege Provincie Vlaams Brabant met een dankwoord aan al onze straffe vrijwilligers en een aparte huldigingkaart voor José. 
 
 
 

Het financieel verslag werd haarfijn uit de doeken gedaan en onze webmaster concludeerde dat onze ondertussen fel uitgebreide website gezien en gelezen wordt, gezien het grote aantal bezoekers, die ze het laatste jaar had.
 
Voor de terugblik op het oude jaar werd trouwens ook verwezen naar de website en de leden, die geen PC hadden, kregen een uitgedrukte versie van de clubgeschiedenis 2014 mee naar huis. We sloten het jaar af met 81 lidkaarten (individuele én familiekaarten).

De lang lopende tentoonstelling rond de DC3 te Melsbroek - waarvan de stand van José nog steeds deel uitmaakt - werd eind 2014 niet stop gezet, zoals gepland, maar zou nog tot een stuk in het nieuwe jaar doorlopen en de leden werden hiervan dan ook op de hoogte gebracht.

Tijdens de pauze werd met de hulp van de Heverse filmclub de filmmontage getoond - gemaakt door Ida tijdens de presentatie van Bpost in Wolubilis 2014 - met een impressie van postzegels, die de "België" verzamelaars in het nieuwe jaar zouden mogen verwachten en er werd een nieuwe groepsfoto gemaakt. Deze verscheen medio februari ook in "Het Laatste Nieuws" onder de titel "Mensen van bij ons".

 
Cfr Foto's Alg. Ledenvergadering & In de pers
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015

De algemene ledenvergadering werd naar traditie afgerond met een uitgebreide clubveiling en de gesmaakte koffietafel met dit keer belegde broodjes en sandwiches en een uitgebreid taartenbuffet.

In "Belgaphil nr 37" van de KLBP - gepubliceerd medio januari 2015 - werd in het teken van de huldigingen rond "De Groote Oorlog 14-18" een artikel van ons lid Luc Selis gewijd aan de "Postwaardestukken tijdens de Duitse invasie in 1914". Hij berichtte dat hij via een aantal interessante postwaardestukken een beetje de impact van de invasie op de bevolking wou weergeven en hij oogstte veel lof voor zijn artikel met een ruim aantal aan voorbeelden.

14.VIII.1914. Soldaat Alphonse Viroy schreef vanuit Namen naar zijn ouders in Ciney dat zijn regiment gaat optrekken naar Hoegaarden om daar de Duitsers tegen te houden.

Hij was vermoeid, maar men moest zich geen zorgen maken. Helaas was Ciney niet meer bereikbaar en de post bracht de stempel "Localité inaccessible - Retour" aan en de kaart werd terug naar Namen gestuurd waar ze op 22 augustus aankwam. Gezien er geen adres van de afzender op stond, werd ze REBUT verklaard. Ondertussen was de jonge soldaat gewond bij de gevechten te Hoegaarden op 18 augustus. En de dag nadat de kaart in Namen terugkwam, werd deze stad gebombardeerd door de Duitsers.


Twee andere leden (Lydia & Ida) kropen in 2014 ook in de pen om actief deel te nemen aan de lokale versie van de nationale gedichtendag rond het thema "Met zingen is de liefde begonnen" en onze club was ook vertegenwoordigd bij de door de gemeente op het getouw gezette literaire avond in de bibliotheek te Hever op 29 januari 2015.
 
Cfr Foto's Nationale Gedichtendag
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 
Het optreden van de artiesten Lizi Meynendonckx en Mike Smeulders werd gesmaakt en daarna genoten we mee tijdens de receptie, aangeboden door de gemeente.

De eerste reeks voorverkopen met als thema's "België-Centrum van de tapijtkunst", "Smoeltjes", "De sage van Thorgai", "Koning Filip 1+2 nationaal" en "H.M. Koning Fabiola" ging door in het gemeentehuis te Niel op 24 januari 2015 en kon verschillende leden bekoren, die er in groep naartoe gingen.

 
Ze brachten meteen ook - naast de postzegels - de nieuwe F.D.S. (First Day Sheets), die de door b post afgevoerde F.D.C's vervingen, mee naar de club.

Spijtig was wel, dat de nieuwe generatie F.D.S. uitsluitend in Brussel afgestempeld wordt en niet meer op locatie van de voorverkoop.

 
 
Op 4 februari 2015 werden de clubafvaardigingen van de gemeente op het gemeentehuis verwacht voor een uitgebreide infosessie omtrent de nieuwe gemeentelijke website, waarin de clubs zichzelf kort zullen kunnen voorstellen en we kregen basisinfo mee om zelf onze activiteiten in te voeren via de Uitdatabank.

Ook tijdens de cultuurraad in het gemeentehuis op 9 februari 2015 kwam dit onderwerp nog even aan bod en wij noteerden alvast onze actieve deelname aan een aantal lokale initiatieven later in het jaar. Wij kregen ook de opsomming mee van de nieuwe verdeling van de kringen  binnen de cultuur- of sociaal-culturele groep, in het oog van de nieuwe subsidieregeling. Onze club valt vanaf nu in de categorie sociaal-cultureel.

Luc Selis was op 15 februari 2015 uitgenodigd door de Koninklijke Philatelic Club "Cosmos" in zaal Meyer in centrum Oosterveld te Wilrijk en gaf er een voordracht omtrent de "Expresdienst in België in de periode 1874 - 1998".

Hij publiceerde in het februarinummer van het tijdschrift "Congolâtres nr 14" een tweetalig en geïllustreerd artikel (28 pagina's) rond "Postwaardestukken in Congo Vrijstaat". Dit artikel zou in editie nr 15 in april voortgezet worden. Een kaart hieruit als voorbeeld:

Deze briefkaart werd geschreven te Brazzaville op 13 november 1897 en kwam de Vrijstaat binnen te Leopoldville op 16 november 1897, waar ze ontwaard werd. Ze verliet Leopoldville op 17 november en werd in Borna op 26 november 1897aan boord van het schip Coomassie gebracht, welke de kaart vervoerde naar Antwerpen, waar het op 24 december 1897 aanmeerde.
De kaart werd doorgestuurd naar Den Haag, aankomststempel 26 december 1897, eind van de voormiddag.

De kaart, origineel bedoeld voor binnenlands gebruik, werd bij gefrankeerd met een zegel van10 ct uit de emissie "Mols", op 25 januari 1901 in omloop gebracht.
Deze briefkaart is een voorloper van de gescheiden kaarten met betaald antwoord, die door de schaarste van de enkelvoudige kaarten los mochten verstuurd worden. Om aan te duiden, dat dit voldeed aan de regels, bracht de postbeambte te Borna de rode vermelding links aan: "Parvenu Borna sans réponse" en parafeerde de aanmerking. Later werden voor deze aanmerking speciale stempels ontwikkeld.


Een ander lid, Yvon Florentie, nodigde leden in de club uit om eens een kijkje te komen nemen bij de fototentoonstelling met gesonoriseerde digireeksen, georganiseerd door fotoclub Keerbergen '65 in het Sint-Michielsinstituut te Keerbergen tijdens het weekend van 20 t/m 22 februari 2015.
Naast filatelie is fotografie haar grote passie en dit delen met de leden in de club hoorde daar ook bij. De respons was dan ook heel positief.

In februari liep de langlopende reeks in ons clubblad “Waar komen spreekwoorden vandaag” ten einde. Vanaf het boekje van maart wordt in de rubriek aandacht besteed aan “Tips en tricks over de dingen des levens” in een zeer uitgebreide zin, met waar mogelijk ook aandacht voor seizoenen en/of tijdsgeest.

Filatelisten van overal in België - en zelfs erbuiten - wisten onze club te vinden n.a.v. onze 15de nationale filateliedag op 1 maart 2015. De standen waren maanden op voorhand al gereserveerd en de club kon er prat op gaan, dat er weer een zeer uitgebreid aanbod aan materiaal tijdens de ruildag aanwezig was met voor elk wat wils.
Cfr Foto's website Filateliebeurs
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015

Na de beurs - waarbij daglidkaarten aan de standhouders een "must" zijn - bleek onze stock aan oude lidkaarten quasi uitgeput.

Er werd een nieuw ontwerp gemaakt met o.a. ook het vernieuwde clublogo en zodoende zijn we weer voor enkele jaren safe op dat vlak.

Tijdens de beurs ontbrak één lid prominent, omdat hij genomineerd was voor de Stedelijke prijs van de vrijwilliger te Mechelen en de huldiging in de Minderbroederskerk op 1 maart wou en kon hij niet missen. De effectieve titel ging uiteindelijk aan de neus van François Peeters voorbij maar wij hielden er in de club wel sappige verhalen en enkele fraaie foto's aan over.

Daags erna - op 2 maart 2015 - was Luc Selis opnieuw op pad om een voordracht te geven op invitatie. Dit keer bij de Koninklijke Antwerpse Kring voor Stempelstudie en postgeschiedenis (AKSP) te Antwerpen. Het onderwerp van zijn uiteenzetting was "De geschiedenis van telegrafie en telegrammen".

Op 8 maart 2015 was het tijd voor een gezellige namiddag in zaal Movri in de dorpskern. Nadat wij twee jaar geleden al eens van een travestieshow genoten, kwam dit thema opnieuw aan bod en wij wilden de "Speciale show n.a.v. 20 jaar Loulou Bijou" dan ook niet missen. Via de vertrouwde aanwezigheidskortingen leverde de club een fikse inbreng bij de inschrijvingen en uiteindelijk vulde onze groep van 31 een flink stuk in de zaal.

 
Cfr Foto's website "Showtime"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 
Op 14 maart 2015  stond filatelie op diverse fronten op de agenda:

1. Algemene ledenvergadering KLBP Brabant in het Bondhuis te Zaventem

 
Hier stond o.a. de stemming op het programma tot het uitreiken van de provinciale medaille van filatelistische verdienste m.b.t. 2014 en De Postiljon droeg hier Luc Selis voor als kandidaat.
Nadat hij vorig jaar net 1 stem tekort kwam, lukte het dit jaar wel en hij kreeg 15 op de 28 uitgebrachte stemmen achter zijn naam. Tijdens de eerstvolgende nationale algemene ledenbijeenkomst mag hij zijn medaille in ontvangst nemen.

2. Filateliebeurs FIVEFGI en KVBP Brussel-Laken in Sporthal Victoria te Koekelberg


Gezien de uitmuntende verstandhouding tussen onze club en deze organisatie was hier een zeer ruime delegatie present om hun een hart onder de riem te steken bij deze beurs in hun nieuwe locatie.

Onze aandacht ging er vooral uit naar het aanbod aan postwaardestukken. Wij werden er door de organisatoren ook voorgesteld aan de burgemeester van Koekelberg.


3.   Rommelbeurs Oekraïne in de beurshalle te Brugge

Iets verder van huis zakte ook menig lid op deze dag af naar deze "andere" beurs met naast boeken en antiek veel aandacht voor verzamelingen en opruiming van particulieren, met een ruim aanbod aan postzegels in de kijker.

Sommige leden wisten ook filatelistische manifestaties te vinden, die niet in onze "Waarheen" vermeld stonden en dus het clubsecretariaat niet hadden bereikt.

Zo kregen de beurzen te Nieuwpoort (Vismijn) op 21 maart 2015 en in OC 't Zonnebad te Zonnebeke op 6 april 2015 ook Postiljonners over de vloer.

De uiteenzetting rond "De geschiedenis van telegrafie en telegrammen", die Luc Selis voor de presentatie op 2 maart te Antwerpen had voorbereid, werd op 4 april 2015 opnieuw uitgepakt en aan de leden van de Koninklijke kring Land van Waas in Sint Niklaas voorgesteld.

5 april 2015 = Paaszondag in de club
't Was op het eerste gezicht een gewone clubdag, maar ze werd wel gespekt met lekkere grote paaseieren in drie variaties voor alle aanwezige leden en een fotosessie van leden in een gezellige sfeer.                
Cfr Foto's website "Pasen in de club"
 


Themaphila huldigde haar 50 jarig bestaan met een regionale competitieve en de voorverkopen "Lycky Luke", "Speelgoed van alle tijden" en "My Stamp 1 World" in het Scheppersinstituut te Wetteren op 11 april 2015.  De voorverkopen trokken o.a. de aandacht van een groep Postiljonners terwijl andere leden zich meer aangetrokken voelden tot de filateliebeurs en het salon thematische filatelie.  
Ook al was er geen actieve participatie in het competitiedeel, onze club was hier ook vertegenwoordigd, omdat ons lid Luc Selis er fungeerde als jurylid.

Luc publiceerde
medio april 2015 in “Notities” – het tijdschrift van de Nederlandse academie – Utrecht (NL) in nr. 50 - deel I van zijn informatierubriek omtrent “Postwaardestukken Congo-Vrijstaat 1886 – 1897 (pagina’s 13 t/m 30) en in nr 51 kwam het vervolg met aandacht voor de periode 1897-1908 (pagina’s 17 t/m 30).


De kunstroute te Battel, op 18 en 19 april 2015 georganiseerd in o.a. de parochiezaal "Ons Huis" te Battel draaide rond het thema "Venetië". François Peeters stelde er tentoon op zijn eigen specifieke manier en wist binnen de club veel aandacht te trekken met een rits van bezoeken van leden tot gevolg. Op het einde van het weekend stelde elke kunstenaar een werk ter beschikking van een veiling, waarbij de opbrengst bestemd was voor de vzw Kuroba ten voordele van de actie “Prinses Harte”.

2015 was voor onze club een lustrumjaar en de viering n.a.v. 45 jaar De Postiljon mondde uit in een succesvol clubfeest met 63 gegadigden aan tafel op zaterdag 25 april 2015.

Het werd een hele namiddag vol met lekkers en amusement en met de huldiging van Jos - als dank dat onze club al 20 jaar in de cafetaria van de sporthal een thuis gevonden heeft - en van Boudewijn, omdat hij in 2014 dertig jaar als bestuurslid én feestleider afrondde.
Cfr Foto's website "Clubfeest"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 
In eigen gemeente stond hetzelfde weekend in het teken van de WAK (=Week van de Amateurkunsten).

De tentoonstelling rond het nationale thema "De kleine artiest" kon bekeken worden in de locaties van "Ravot" te Hever en namens de club waren wij ook present bij de officiële receptie op 26 april 2015 inclusief voordrachten uit de gedichtenbundel "Speelse Liefde" van en door Patrick Van Buyten.
Cfr. Foto's website "WAK 2015"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 
In de maand mei was er uitzonderlijk één clubdag minder omwille van private bezetting van ons clublokaal, maar dat betekende niet dat wij een rustige periode tegemoet gingen. 

Een groepje leden informeerde ons nl. dat zij op 1 mei 2015 een bezoek brachten aan de 2de grote ruilbeurs in het Cultuurcentrum Zomerloos te Gistel.

Op 4 mei 2015 stond het bijwonen van de cultuurraad in eigen gemeente op de agenda. Het registreren van de verenigingen in de gemeentelijke website was eens temeer het grote aandachtspunt, omdat er nog maar twee kringen dit daadwerkelijk hadden gedaan: De Postiljon & Neos. Onze invulling werd op groot scherm aan de andere clubvertegenwoordigingen getoond en de procedure werd nogmaals uit de doeken gedaan. Verder was er oog voor de voorbije WAK, de komende "huldiging van de sport- en cultuurlaureaten" en "Boortmeerbeek Feest", alles activiteiten waarbij de club zich ook zal profileren.
 
9 mei 2015 was dan weer een dag, waar we halsreikend naar uitkeken. Op invitatie van de organisatie BNP Paribas Fortis Philatelic Club pakte De Postiljon met zeven verschillende verzamelingen uit in het erehof tijdens hun filatelistische tentoonstelling met voorverkopen "Een onvergetelijke koningin" en "Plant of dier?" in de Flageygebouwen te Elsene. Onze verzamelingen sloten aan bij de voorverkopen van de dag.
 
Voor onze club stelden er tentoon:
An Beullens
Jan Beullens
Kim Felix
Annemie Loockx
Ida Van Rillaer
Muziekinstrumenten
Vlinders - kleur in ons leven
De hond - een vriend voor het leven
Fleurig met kleuren en geuren
Het fascinerende paard
In de ban van het paard
Naarstige zoemers

Wij ontvingen een zeer fijn schriftelijk dank u wel en elke deelnemer ontving een geapprecieerd geschenk en twee herinneringskaarten m.b.t. de uitgifte 50ste verjaardag van het overlijden van Koningin Elisabeth.
Cfr Foto's website "Tentoonstelling Elsene"
 
 
Onze club had niemand genomineerd voor de Huldiging van de cultuur- en sportlaureaten m.b.t. het actiejaar 2014 op 19 mei 2019 in de sporthal te Boortmeerbeek, omdat die leden – die in aanmerking kwamen – niet op grondgebied van Boortmeerbeek woonden en niet in aanmerking kwamen. Wij gingen wel in op de invitatie van de gemeente en zij - die er waren -  beleefden een afwisselende avond én een gesmaakte receptie.  Aan de tafeltjes was het gezellig keuvelen bij lekkere hapjes en drankjes, aangeboden door de gemeente.
 
Cfr Foto's website "Huldiging sport- en cultuurlaureaten"
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 

Wij laten ons ook af en toe blikken tijdens de KeTheFil-vergaderingen in het Bondshuis te Zaventem en dat was op 28 mei 2015 ook weer het geval. Na het evolueren van een aantal vondsten binnen de kringen was het thema van de avond "PC tips en trucs" bij het bewerken van verzamelingen + opzoekingen via het internet.

Op 31 mei 2015 – een vijfde zondag – stond de 92ste grote ruilbeurs van HVB Begijnendijk op de agenda in het parochiecentrum te Begijnendijk. Verschillende leden brachten er een bezoekje en we vernamen later in de club, dat hun zoektochten niet onvruchtbaar geweest waren.


Eind mei 2015 liep onze langdurende reeks “Waar komen spreekwoorden vandaan?” ten einde in het clubblad. Vanaf juni leggen we het accent op “Tips en trucs over het ontstaan van dingen des levens”.

Medio juni ontvingen wij een quasi euforisch mailtje van Luc Selis en dat mocht ook wel met de boodschap, die hij te verkondigen had. Hij werd nl. met 95,24 % van de stemmen verkozen tot voorzitter van de KVBP (Koninklijke Vlaamse Bond van Postzegelverzamelaars). Wij wensten Luc dan ook van harte proficiat en succes bij het takenpakket, dat op hem zou afkomen.

Onze bijzondere ledenruildag op 21 juni 2015 schoot zijn doel ook niet voorbij.
’t Was fijn om te zien, dat er weer een ruime keuze aan postzegels, gelopen stukken en afstempelingen ter inzage lagen. De inschrijvingen werden ook afgerond voor de clubreis, die enkele later op de agenda stond. 

Op donderdag 25 juni 2015 – bij stralend weer – vertrok onze groep met 36 deelnemers aan de sporthal voor onze clubreis met bestemming Buggenhout, Dendermonde en Grembergen.

Iets na 9.00 stapten wij bij hamproducent Grega in Buggenhout binnen en daar stond het ontbijt met 2 belegde broodjes en koffie/thee al voor ons klaar. En ze waren super lekker!

Daarna was er even hilariteit alom wanneer wij allemaal mutsjes, mondstukken, overtreksloefjes en mantels aantrokken, maar dat dit om hygiënische reden geen overbodige luxe was, bleek al snel wanneer we verdeeld over twee groepen en onder deskundige begeleiding de bedrijfshallen mochten inkijken.
 
Na de rondleiding volgden nog degustaties van verschillende hamsoorten en het kijken naar een bedrijfsfilm en alles werd doorgespoeld met een drank naar keuze, alhoewel de meerderheid wel opteerde voor een lokaal biertje.

Kort voor de middag was het tijd voor onze buschauffeur om ons naar Dendermonde centrum te brengen. Wij bezorgden hem plannen – die we daags ervoor van de VVV ontvingen - met de grote wegenwerken, die het binnenkomen in de stad konden bemoeilijkten. Maar alles ging vlot en wij schoven netjes op tijd aan tafel in Brasserie Litus voor een fijn geapprecieerd driegangenmenu. Waar de naam Litus voor stond, konden wij meteen zien eens binnengekomen in het etablissement: “Lekker – Interessant Tijdloos – Uitdagend – Super”.
 

Van de korte wandeling richting Dender voor een boottochtje kwam er jammer genoeg niets in huis, omdat wij twee dagen vóór afvaart voor het voltongen feit gesteld werden, dat de boot averij had geleden en dus niet zou varen. Gelukkig voor ons kon de VVV-dienst ons op die korte tijd toch nog een gids ter beschikking stellen en ons begeleiden bij het alternatief – een rondrit door het land van Dendermonde met stop mét uitleg aan het kasteel van Laarne. Het verschil qua prijs werd aan iedereen terugbetaald. De laatste stop van de dag was meteen ook de plezantste. Met een lekker stukje lokale taart en koffie was het genieten en meezingen in het poppentheater Kalleken Step te Grembergen.
 
 
 
Cfr Foto’s Website “Clubreis 2015”
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015

In de club was eerder al volop gepraat over de voorverkopen “Garnaalvissers” en “Vergeten fruit” in het nationaal visserijmuseum “Navigo” te Oostduinkerke, in een organisatie van de postzegelclub van de Westhoek.

Een 10-tal leden nam zich voor om hier op zaterdag 27 juni een bezoek te brengen en achteraf bleek dit ook gerealiseerd te zijn.


Twee weken later waren andere leden onderweg. Een aantal ging mee een kijkje nemen tijdens de tweede b.surprised day in de zegeldrukkerij te Mechelen op 10 juli 2015. b post zette er de deuren open voor het publiek en beleefde er mee de demonstratie van Guillaume Broux op een oude manuele drukpers, type Hogenforst.

Wij ontdekten later in de club ook de meegebrachte “Event card”, met een impressie van een andere drukpers.
Anderen trokken daags erna – 11 juli 2015 - naar de 32ste editie van de nationale filateliebeurs in zaal “Les Colibris” te La Hulpe. Hier was onze club meer dan prima vertegenwoordigd.Cfr Foto's Website "
Bezoek filateliebeurs La Hulpe"

 
 
Omtrent diezelfde tijd kwam er ook nieuws omtrent onze optie inzake een voorverkoop 2016. Wij hadden ons als club geëngageerd om te trachten één of meerdere nieuwe postzegels met als thema “DC3” op de agenda te krijgen in het jaar 2016 en indien mogelijk dit te gieten in een “voorverkoop”. Het zou een zeer mooie afsluiter geweest zijn van de nog steeds lopende tentoonstelling en de bekroning van de samenwerking tussen de 15de wing en onze club, maar – jammer en helaas – het blijft alleen maar een droom.

In de week van 20 juli benutte ook menig lid, die zich aan zee vakantie gunde, ook een bezoek aan de 39ste zomerbeurs in de Stedelijke vismijn te Nieuwpoort.
 
De aanmaak van databases en het openstellen van de server naar het clubsecretariaat was een hele klus voor onze webmaster, maar maakte het mogelijk om het toevoegen en/of aanpassen van informatie naar de toekomst toe te vereenvoudigen. Doel was het om dit project tegen de zomertijd af te ronden evenals het inlezen van alle bijkomende informatie omtrent tentoonstellingen en clubgeschiedenis. Om dit realiseren werd er herhaaldelijk in oude clubtijdschriften en tentoonstellingsgidsen geneusd in de bibliotheek van de KLBP in het Bondshuis te Zaventem.

Op 2 augustus 2015 kwam het bestuur bijeen met als belangrijkste punten op de agenda: 
  • Financiën van de club n.a.v. het antwoord van de FOD diensten op onze vraag inzake erfregeling bij plots overlijden van één van de financieel gevolmachtigden
  • Limbufilex, Boortmeerbeek feest, onze eerstvolgende bingoavond en nationale filateliebeurs.
  • De data van jaarvergadering en clubfeest 2016 werden bepaald en ons bestuurslid Luc Selis kreeg gelukwensen met zijn verkiezing tot voorzitter van de KVBP.
  • Tegelijk dwong zich een wijziging in clubstatuten en –reglement op.
De traditie getrouw was onze clubdelegatie op 23 augustus 2015 aanwezig tijdens de filateliebeurs te Waterloo in de gemeenteschool van Mont St Jean, een organisatie van Waterloo Philatelic Club. Hun 18de editie stond in het teken van de 175ste verjaardag van de Slag bij Waterloo en wij genoten er van een hartelijk onthaal.

Namens onze club nam Luc Selis met succes deel aan de regionale competitieve tentoonstelling LIMBUFILEX te Wijchmaal/Peer op zaterdag 5 september 2015. Hij behaalde er volgende resultaten:

 
In de klasse postgeschiedenis
The ocean letter 94 % - GOUD
In de één bladcompetitie - discipline postgeschiedenis
Telegraafdienst in onbezet België 1914-1918 95 % - GROOT GOUD
 
Luc bij de prijsuitreiking Limbufilex met Guido Van Briel
Meer foto's 2015 - zie deelname Limbufilex
 
Buiten competitie stelden wij ook 48 pagina’s uit de oude themaverzameling van Marcel Cypers tentoon, m.b.t. het ontstaan en uitsterven van de dinosauriërs.

Tentoonstellen is één ding, op bezoek gaan een andere. Onze fikse delegatie ter plaatse bleef niet onopgemerkt en interesseerde zich eveneens aan de voorverkopen “Geduchte dino’s”, “Vollebal – de ploeg maakt macht” en “Goede vaart! Luchtballonnen en ballonvaart”.

 
                                                                           

Daags erna – op zondag 6 september 2015 – pakte onze club uit met een flink uit de kluiten gewassen stand tijdens de tweede editie van de verenigingendag aan de sporthal te Boortmeerbeek. Via het extra voor die gelegenheid aangemaakte programmablaadje werden geïnteresseerden wegwijs gemaakt in het tentoongestelde fragmentarische materiaal van maar liefst 21 verschillende leden, met zowel niet-competitief als competitief materiaal.

De gemeente had ons de eerste stand op het terrein bezorgd – een optimale locatie !
Onze stand werd de ganse namiddag bemand en wij stonden er verschillende geïnteresseerden te woord.
 
Meer foto’s: Website “Verenigingendag”
Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015
 
Wij kregen veel lof van andere kringen voor de unieke opstelling van onze clubstand, waarvoor volgende leden materiaal ter beschikking stelden:  (C = competitief    NC = niet competitief)
 
Aërofilatelie (C)
Van den Eynde Marcel                      Geschiedenis van de Westerse luchtvaart
   
Onderwerpverzamelingen (NC)    
De Weert Walter  Vlaamse primitieven op “Edel” voordrukpagina’s
Idem  Railway Heritage op gelijknamige voordrukpagina’s
Feyaerts Georges  Schilderkunst op “Jozef Prinz” voordrukpagina’s
Fonderie Benny 100 jaar leven in brouwerij Haacht
Spruyt Louis Deutsche Umwelthilfe op gelijknamige voordrukpagina’s
Idem Griekenland
Van Droogenbroek Willy Vogels van Buzin
Verbeemen Jean Peru – het land van de inca’s
   
Landverzamelingen (NC)
Mertens Eddy België op “Davo” voordrukpagina’s
Van Rillaer Ida Duitsland op “Lindner” voordrukpagina’s
   
Thematische verzamelingen (C)
Delperdange Emmanuel Missen is menselijk
Gullentops José Burgerluchtvaart – hoe functioneert dat?
   
Thematische jeugdverzamelingen (C)
Felix Kim De hond, een vriend voor het leven
Loockx Annemie Fleurig met kleuren en geuren
   
Eenbladverzamelingen (C) Thematisch
Beullens Jan  Met scheermes en schaar naar verzorgd haar
Kempenaers Karla De Postiljon
Idem  Een leuke hobby – de filatelie
Vandersloten Lydia De hoorn des overvloeds
Idem Hoe maken we een sneeuwman?
Idem Tabak & roken – vóór en tegen
Van Rillaer Ida Uit liefde geboren
Wellens Vera     Intro van de euro
Idem En toetsen maar
   
Open klasse
Feyaerts Georges Personaliteiten op kalender  (NC)
Florentie Yvon Herinnering Constant Spinoy  (C)
Gullentops José Roterende raderen en wentelende wieken  (C)
Spruyt Louis Unicef – Kunstkaarten (C)
   
Postgeschiedenis
Daems Paul De mobilisatie van het Belgische leger  (C)
Steurs Alfons     Veldpost (NC)
   
Traditionele filatelie
Cannaerts Edmond Unie van Zuid-Afrika   (C)
De Weert Walter Klein Staatswapen (NC)
Idem Rijkswapen – Heraldische Leeuw (NC)
      
Enkele leden van onze club namen deel aan de zoekwedstrijd 2015 in ‘Philanews’, die sinds begin van het jaar liep en waarbij er in vier filatelistische vellen "Dieren met vaart", "De groote oorlog", Grote markt Mons" en "Waterloo" 18 verborgen elementen terug te vinden waren. Het was niet omdat Bpost wou, dat de aanmeldingen op individuele basis ingediend werden, dat er binnen de club geen overleg was. Integendeel.
In september kregen alle deelnemende leden een brief met hun respectievelijke resultaten (variërend tussen 0 en 3 fouten) en ze werden met presentjes bedacht. Opvallendst was zeker naast o.a. enkele “Win for Life” loten de USB 4 GB sleutel in de vorm van het postzegelblaadje.


Luc Selis startte met een artikelreeks “Postwaardestukken in Congo-Vrijstaat” in het maandblad van de KVBP, “De Postzegel”: 
  1. Boekje September 2015 pagina’s 439 t/m 444
  2. Boekje Oktober 2015  pagina’s 504 t/m 507
  3. Boekje November 2015 pagina’s 568 t/m 571
  4. Boekje December 2015 pagina’s 633 t/m 639    (wordt nog vervolgd)
Op 3 oktober 2015 spotten we heel wat leden in de grote postzegel- en muntenbeurs “Antwerpfila”. Algemeen werd gesteld, dat de materiaalkeuze eerder beperkt was en quasi niet meer gesorteerd voor thematiekers of open filatelisten.

De nationale academische zitting van de KLBP ging op 10 oktober 2015 door in Hotel Bedford te Brussel. Naast de toespraken door de nationale voorzitter en gezagsdragers van Pro Post was één van de punten op de agenda de uitreiking van de eerder op provinciaal en nationaal vlak toegekende eremedailles. Ons lid Luc Selis ontving de medaille van provinciale verdienste voor “Brabant” en de welverdiende felicitaties.

 
    Meer foto’s: Website “Academische zitting”

Er werd o.a. ook aangekondigd, dat er eerlangd een feesteditie van Belgaphil bij de clubs in de bus zou vallen n.a.v. het 125 jarig bestaan van de KLBP. In deze editie nr. 40 volgde een ruime kijk op historie, tentoonstellingen onder de hoede van de KLBP, uitgereikte medailles in de loop van de tijd en algemene inforubrieken.
Bij het doornemen van het lijvige werk ontdekten wij verschillende keren een verwijzing naar onze leden, nl. in de opsomming van de provinciale medaillewinnaars sinds 1989 (in 2000), in de opsommingen qua provinciale tentoonstellingen door onze club (2003 & 2009) en tot onze verbazing werd ook één volledige pagina uit de jeugdverzameling van Annemie Loockx gereproduceerd. Tot slot stond in de agenda onze beurs van 2016 al geafficheerd.

Een aparte officiële voorstelling van de nieuwe postzegelcollectie van bpost met interviews e.d. – zoals tijdens de vorige jaren – kwam er in 2015 niet. Wij kregen wel van bpost een overzicht bezorgd per mail en de club maakte er in oktober een film versie van om de nieuw te verwachten postzegels tijdens de algemene ledenvergadering in januari op die manier te kunnen tonen aan de leden.

Onze jaarlijkse bingoavond viel dit keer 1 maand eerder dan anders. Op 24 oktober 2015 was het even afwachten of dit het deelnemersveld van onze 18de bingoavond zou beïnvloeden. Wij stalden 499 prijzen uit, verdeeld over drie prijsniveaus, die ± 120 deelnemers konden bekoren.
 
Meer foto’s: Website Bingo 2015
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2015

 
In november frequenteerden menig groepje leden de beurzen van Tienen (8/11), Vilvoorde (11/11) en Zele (15/11) en de club volgde de invitatie van de gemeente inzake het bijwonen van de cultuurraad op 16.11.2015. Tijdens deze laatste werd menige culturele activiteit - in de pipeline voor 2016 – belicht, zodat ook wij als club hierop kunnen anticiperen en wij zetten ook onze volgende nationale filateliebeurs in de verf.

Ook het opstarten van een nieuw lokaal initiatief met de organisatie van een klimaatraad in december kwam aan bod. Kringen werden opgeroepen om iemand uit hun midden aan te duiden voor actieve participatie in één van de 4 werkgroepen, zijnde wonen, mobiliteit, industrie en lokale handel en openbaar domein.

De eerste vergadering werd bepaald op 2 december 2015.
Wij vonden in onze club Eddy Mertens bereid om binnen de werkgroep “Mobiliteit” de vergaderingen bij te wonen en ons later in de club te informeren.

Jan Smets, Directeur Customer Care Stamps & Philately richtte aan de clubs een strikt persoonlijke uitnodiging om hen op 20 november 2015 bij een drink t.g.v. de lancering van het filatelieprogramma 2016 in primeur de nieuwe permanente zegels te laten ontdekken in de Zegeldrukkerij te Mechelen.
Namens onze club gingen Willy en Francine – met de obligate invitatie in de hand – ernaar toe en het relaas van dit bezoek kwam binnen de club vanzelfsprekend aan bod. Een mooi souvenir in de vorm van een gelimiteerde uitgifte kwam op dezelfde weg naar de club.

In de KVBP editie van “De Postzegel” van november 2015 was ook het artikel rond "De ontstaansgeschiedenis van de elektrische telegraaf in België" van ons lid Luc Selis een opgemerkt artikel.

Nadat we eerder jaar – op 4 juli 2015 - al eens logistieke steun verleenden aan de organisatie “Care for us”, leenden wij op 21 november 2015 opnieuw belangeloos ons bingomateriaal uit ten behoeve van deze organisatie, die zich tot doel stelt om chronische zieken eens een weekje op een gezondheidsweekje te kunnen nemen en er namen ook vier leden effectief deel in het zaaltje bij café Hever City te Hever dorp om hen een hart onder de riem te steken.

Bij de KeTheFil vergadering op 26 november 2016 te Zaventem volgde onze afvaardiging de info-sessie rond de nakende éénbladcompetitie en wij waren erg geïnteresseerd in de thematische benadering van postzegelboekjes en de technische uitleg omtrekt manuele diepdrukgravure.

Ons bezoek aan de opendeurdag van de KLBP in het Bondsbureau te Zaventem op 28 november was kort maar wij benutten wel de gelegenheid voor het verdelen van flyers voor onze beurs in maart.

In december frequenteerde menig lid de beurzen van Leuven (6/12), Mechelen (12/12) en Lier (13/12) en de club volgde de invitatie van de gemeente bij het opstarten van de werkgroep “Milieuraad” in het gemeentehuis op 2 december.

De Postiljon repliceerde begin van het jaar op de oproep van de provincie om via een foto onze vrijwilligers in de kijker te zetten.

De huldiging van de provinciale vrijwilligers ging door in het provinciehuis te Leuven op 4 december 2015 en ook al vielen we niet in de prijzen, onze club stuurde een afvaardiging naar het slotfeest, die ook deelname aan de workshop, de huldiging en de receptie en namens de provincie een affiche meekreeg met een dankwoord aan al onze vrijwilligers.

Onze clubbijeenkomst op 6 december 2015 verliep opnieuw in een fijne kerstsfeer en de leden kregen van de goede sint ook weer een pakje speculaas cadeau.

De laatste clubdag van het jaar – op 20 december 2015 - verliep voor de leden zoals altijd, maar tegelijk staken ook de bestuursleden de koppen bijeen om een ruim aantal agendapunten door te nemen en knopen door te hakken inzake diverse geplande activiteiten in 2016.