De Postiljon, jaar per jaar...

 2016 

2016
 
Onze algemene ledenvergadering op datum van 17 januari 2016 betekende meteen de aanloop naar ons 46ste clubjaar. We sloten het jaar af met 77 lidkaarten (individuele én familiekaarten), een lichte daling mee tgv overleden leden: Marie-Rose Dermul, Lucien Vercauteren en Felicien Verlinden.
 

Onze voorzitster had lof voor de fijne attitude van de leden in en buiten de club en presenteerde fier de affiche, die we van de provincie Vlaams Brabant ontvingen om al onze vrijwilligers van harte te bedanken. Samen met haar klonken we met cava of fruitsap op de start van het nieuwe jaar.

De clubfinanciën werden verduidelijkt en er werd uitgelegd, waarom de club opteerde om geen reclame mee in te lassen in het clubblad en welke de impact hiervan is op de clubkas.
 
Onze webmaster belichtte de update en aangroei van de website en accentueerde dat er in 2015 maar liefst 2550 bezoekers onze site hadden bezocht.
De teller stond op 17.1 op 26.468. Doel is het om begin 2017 de kaap van 30.000 bezoekers te bereiken.
 
Voor de terugblik op 2015 werd naar dezelfde website verwezen en voor hen, die geen PC hebben, lag er zoals vorig jaar een uitgedrukte versie klaar.
 
Met de hulp van de Heverse filmclub werd de filmmontage getoond van de postzegels, die bpost in petto had voor de verzamelaars in 2016 en daarna werd het kasboek voor akkoord ondertekend door verschillende leden.
 
Dan nam de feestleider de data door van de reeds geplande activiteiten in 2016 en maakte de leden erop attent dat de tentoonstelling rond de DC3 te Melsbroek eerstdaags zou afgerond worden.  

Na de herverkiezing van de helft van het bestuur werd er gestemd m.b.t. de gewijzigde statuten en huishoudelijk clubreglement. Zowel bestuursleden als wijzigingen werden unaniem goedgekeurd door alle aanwezige leden. Het bestuur bleef ongewijzigd, maar de taak van Vera werd overgenomen door Michel Vandersype als steun tijdens haar ziekteproces.

 
Na de clubveiling zocht iedereen het beste plaatsje op om op de nieuwe groepsfoto mooi voor de dag te komen. Wij zouden deze foto ook doorsturen naar de krant en ja hoor – op 28 januari prijkte deze in “Het Laatste Nieuws”
 Zie ook website Foto’s “Alg. Ledenvergadering”
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

En dan stond de koffietafel gedekt met belegde broodjes, sandwiches en een uitgebreid taartenbuffet klaar voor iedereen, die zich had ingeschreven. Tijdens het eten werd ook de film van ons clubfeest in april 2015 getoond.

Eind 2015 dichtten twee leden rond het thema van de nationale gedichtendag “Jaren, die druppelend versmelten” en zij waren ook beide present bij de literaire avond (samenwerking Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen) in het GC. Den Bussel te Keerbergen op 22 januari 2016
Ida en Lydia genoten er na het voorlezen van 18 gedichten, geselecteerd uit de 37 inzendingen, van het kunstzinnige optreden van Maud Vanhauwaert en keuvelden tijdens de receptie nog na met de schepen van cultuur van Boortmeerbeek – Karin Derua, o.a. ook over de brief, die wij ontvingen van de gemeente n.a.v. de geplande huldiging van de mooiste stand tijdens “Boortmeerbeek feest 2015”. Hier kregen de bezoekers de mogelijkheid om via een stemformulier aan te duiden welke stand of vereniging zij het meest attractief vonden en de stand van onze club werd als meest attractieve en uitnodigende stand uitgekozen.  

Deze huldiging, gevolgd door een receptie, ging door in de raadzaal van het gemeentehuis op 25 januari 2016 en De Postiljon vaardigde hierbij 4 leden af. Als dank ontvingen wij de gemeente 2 x een geschenkbon t.w.v. 50 euro, die we later in het jaar nuttig voor de club zullen besteden.

De pers (Het Laatste Nieuws) was erbij.
Zie ook fotoarchief + "In de pers"

In januari t/m maart ontdekten wij in de maandbladen van de KVBP “De Postzegel” nrs 783 + 784 + 785 het 5de, 6de deel en 7de deel van de informatieve reeks van Luc Selis m.b.t. “Postwaardestukken in Congo-Vrijstaat”, opvallend hierin de uitvergrote postwaardestukken met gedetailleerde duiding, bv.:

De briefkaart Nr. 15 werd geschreven te Basoko op 8 november 1904. Ze reisde naar Léopoldville waar ze afgestempeld werd op 21 november 1904 en werd doorgestuurd naar een geadresseerde in Boma, waar de kaart aankwam op 25 november 1904. De kaart kon niet afgeleverd worden omdat de persoon blijkbaar verhuisd was en geen nieuw adres bij de post had bekendgemaakt “Parti sans laisser d’adresse”. Ze werd Inconnu (onbekend) verklaard en teruggestuurd naar de afzender (Retour à l’expéditeur). Ze vertrok terug in Boma op 29 januari 1905 en kwam aan te Léopoldville op 2 februari 1905. Gezien er geen adres van de afzender op stond werd de kaart “REBUT” (onbestelbaar) verklaard.  


Traditiegetrouw bracht een zeer ruime delegatie van onze club op 7 februari 2016 na de eigen clubdag nog een bezoek aan de 29ste filateliebeurs te Keerbergen, een organisatie van “De Posthoorn – Keerbergen” i.s.m. filateliekring “Opsinjoor Mechelen”, dit keer in zaal “Berk en Brem”.

Op 15 februari 2016 tekende onze clubafvaardiging present bij de Cultuurraad in de gemeentelijke raadzaal en noteerde er alvast enkele data, waarbij de club zich later op gemeentelijk vlak zal profileren.

In de tijdspanne van 17 tot 20 februari 2016 ging in London het filatelistische event ABPS Spring Stampex 2016 door, met als speciale competitie “The 7 nations challenge”.
Hiervoor werden 4 Belgische topverzamelingen in 4 verschillende disciplines geselecteerd. Eén ervan behoorde toe aan ons lid Luc Selis.
Hij scoorde in de categorie “Postwaardestukken” met zijn verzameling “Usage of Belgian postal stationery during the reign of King Leopold II (1871-1910)” met 88 % zeer hoog.

Op 25 februari 2016 was de club vertegenwoordigd tijdens de KeTheFil-bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem waar er o.a. aandacht besteed werd aan voorbije en komende beurzen (dus ook de onze van 6.3). Wij werden door Johann Vandenhoutte en Francis Dochez ingewijd in de wereld van de voorlopers qua postwaardestukken "met opgekleefde postzegel" en de vlakdruktechniek (met tekst en slides).

Het weekend erop- met name op 28 februari 2016 - legde een groepje leden het traject af naar Lokeren om er in de bakken van de 31ste filateliebeurs in centrum Sint Anna te gaan neuzen.
(Foto’s – zie fotoarchief)

Nadat in de loop van 5 maart 2016 meerdere leden (min. 4) een kijkje gingen nemen in de middenschool van het atheneum te Dendermonde tijdens hun nationale ruilbeurs, stond een andere groep leden (10 personen) in de late namiddag klaar in ons clublokaal om er de standen op te zetten voor onze nationale filateliebeurs van 6 maart 2016.
 
Het werd een uitmuntende beurs qua bezoekersaantallen en zowel standhouders als filatelisten uitten hun optimisme volop bij het sluiten van onze beurs. De tombola – onze hoofdbron van inkomsten – was voor het eerst volledig uitverkocht, zodat onze ploeg bij het opruimen daar geen rekening meer met het inpakken van eventuele restprijzen diende te houden.

Een week later – op 12 maart 2016 - was onze club quasi de hele dag present in ’t Jass, Asphaltcosite te Asse, waar o.a. de voorkopen “Gent in de bloemetjes”, “Cédric wordt 30”; “de koningskinderen”, “Emile Verhaeren”, “Winnend België” en “2 nieuwe uitgiften van de langlopende reeks met Koning Filip”- in een organisatie van filateliekring “Breughel-Zellik” geprogrammeerd stonden. 
Het was voor het eerst, dat er zoveel nieuwe uitgiften tegelijk voorgesteld werden na de verdere inkrimping van het aantal voorverkopen per jaar naar vier.  De stand van bpost kon zeker in de voormiddag rekenen op een zeer ruime belangstelling.
Voor de clubafvaardigingen stond in de voormiddag verder de algemene statutaire vergadering KLBP “Brabant” op de agenda. 25 kringen waren vertegenwoordigd en onze clubafgevaardigde was één van hen.

Na goedkeuring van het vorige verslag en de financiële rapportering waren de oproepen tot kandidatuurstelling op beheerniveau en inzake de organisatie van de regionale in 2017 het opmerkelijkst. Ook bij de stemmingsronde inzake het verlenen van de provinciale medaille van verdienste stemden wij mee. Een verslag werd opgenomen in ons clubblad.

Verder namen er 6 leden met 12 verzamelingen deel aan de 3de editie van de een bladcompetitie, georganiseerd door de Kerngroep Thematische Filatelie (Uitgebreid naar 2- en 4 bladverzamelingen).
Volgende leden namen deel in het originele concept “Thematiek” én in de nieuw openstelde optie “Open filatelie” en scoorden als volgt:
 
Thematische filatelie
Karla Kempenaers Een boontje voor koffie Goud +
Jan Keuleers De fietsinfanterie Goud +
idem De fiets in het verkeer Goud +
idem Ongemotoriseerde kleuterpret Goud -
Lydia Vandersloten Conservering in blik Goud
idem Weetjes over "Root Beer" Goud -
Ida Van Rillaer Paassymboliek Zilver +
 
Open filatelie
Jan Beullens Van luxe tot alledaags Goud -
José Gullentops Ontwerp en ontwikkeling van
een burgervliegtuig
Zilver
Lydia Vandersloten De was van ons moemoe Goud +
Ida Van Rillaer Roomijs Goud
idem Het spinnen van wol  Zilver +

Aan de stand van bpost, op zoektocht bij de standhouders, bij de tentoonstelling en bij de afsluitende receptie registreerden wij in totaal 11 leden te Asse. Ook dat was op zijn minst opmerkelijk.
     
Naast het beoogde deelnemingsdiploma was er - binnen onze deelnemende ploeg - het streven om de wisselbeker – die de club in 2012 in Tienen in de wacht sleepte – opnieuw naar Boortmeerbeek te halen.
En de club slaagde uiteindelijk ook in dit opzet. 

 
Zie meer foto’s in ons fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2016


In het kwartaalblad van Themaphila nr 226 én in Filatelia nr 433 zouden we later verschillende foto’s ontdekken, door ons bezorgd, een kopij van de inzending van Jan Keuleers – de fietsinfanterie – én we lazen “Aan de derde eenbladcompetitie werd deelgenomen door 8 verenigingen met samen 23 deelnemers, goed voor 37 inzendingen en 86 bladen. Dus een geslaagde editie. De wisselbeker werd toegekend aan onze vrienden uit Boortmeerbeek. Zij wonnen met ruime voorsprong vóór Vilvoorde en Strombeek. Zij zonden veel deelnemers in het veld en zij scoorden allen vrij hoog. Proficiat”

Een week later – op 19 maart – volgden enkele leden de invitatie van KVBP Koekelberg om er in de cafetaria van sporthal Victoria hun jaarlijkse beurs op te zoeken. Wij hebben weet van 4 leden die de verplaatsing maakten.
 
Aangezien het paasweekeind dit jaar precies tussen twee clubdagen viel, werd er geopteerd om de paaseieren voorafgaand aan de feestdag te verdelen tussen de leden, die aanwezig waren tijdens de clubbijeenkomst van 20 maart 2016.
Samen met de net behaalde wisselbeker prijkten ze dan ook bij het binnenkomen in de club.
Tegelijk werden in ons fraai versierde clublokaal ook enkele snapshots genomen aan de ledentafels en deze kan u terugvinden in onze clubwebsite.

 
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016
 
De FNIP beurs te Antwerpen ging dit keer door op vrijdag en zaterdag 25+26 maart 2016 i.p.v. volgens de vertrouwde formule zaterdag/zondag. Verschillende leden gingen neuzen tussen de standen en brachten verslag uit binnen de club.

Op 25 maart 2016 won Heemkring De Botermolen de Keerbergse Cultuurprijs 2015. Deze kring, in 1963 opgericht, kreeg die prijs voor de bijzondere manier waarop de vereniging zich al ruim vijftig jaar verdienstelijk maakt op cultureel vlak. Eén van onze leden – Marcel Van den Eynde – engageert zich hier al jaren en verdiende dan ook ons lof aan zijn adres.


Derde boven links = Marcel binnen de groep van de gehuldigde heemkring

Tijdens de KeTheFil bijeenkomst in het Bondshuis te Zaventem op 31 maart 2016 stond quasi de hele avond in het teken van de jurybeoordelingen tijdens de competitie te Asse. Ida woonde de avond bij en later zouden in de club de opmerkingen & suggesties met de betrokken leden besproken worden.

En dan was het uitkijken naar zaterdag 9 april 2016, want dan stond ons clubfeest in het teken van ons 46ste clubjaar op de agenda. De 73 deelnemers aan het feest beleefden een hele fijne namiddag met lekkers en heel veel ambiance.

 
 Wil u a.h.v. beelden het feest nog eens herbeleven, raadpleeg dan de foto’s in de website.
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

Op 17 april 2016 kwam het bestuur tijdens de clubbijeenkomst samen voor de eerste bestuursvergadering van het jaar met op de agenda zeven gesprekspunten. Beslissingen worden altijd bij meerderheid van stemmen genomen.
 
Bij het in druk gaan van clubblad nr 3 eind april werd het port betaald logo op de frontpagina aangepast, volgens de instructies van bpost. Wij kregen daarbij de keuze uit 3 modellen en dit werd het dan. 


Ons lid Eddy Mertens zetelt al sinds enige tijd in de deelgroep “Mobiliteit” en woonde voor ons de zitting van de klimaatraad bij in het lokale gemeentehuis op 26 april 2016 en berichtte de club bondig. Via het clubblad bleven de leden op de hoogte van de geplande en genomen initiatieven.


De gemeente inviteerde in het kader van het “Feest van de Folk” Jean VandenBergh - artiestennaam Je(a)n Marcel – voor een optreden in de kerk te Hever op vrijdag 29 april 2016 en ook de lokale kringen werden er verwacht.

We maakten ervan gewag in ons clubblad en de club was ook vertegenwoordigd in de kerk.De club tekende in eigen gemeente in voor deelname aan de Week van de Amateurkunsten op 1 mei 2016 en wij kregen voor onze informatiestand als locatie de gemeenteschool toegewezen.
Wij benutten ook de kans om via een voorafgaande rondrit een blik te werpen op het werk van de andere deelnemers en deze kwamen uiteraard ook langs bij onze stand.

 
Aan de hand van fragmenten uit een thematische verzameling, een open filatelie verzameling en een landverzameling aangevuld met een ruimer aantal één blad en tweeblad verzamelingen konden de geïnteresseerden kennis maken met het filatelistische aspect van de club.

Via een groot paneel, gevuld met foto’s en fotomontages konden ze ook het sociale aspect met ons uitgebreid activiteitenpalet ontdekken.

 
Rik Jennes van fotoclub 't Lenske nam deze foto voor ons archief.
Meer foto’s “Feest van de folk” + “WAK 2016”  in de website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek”
Klik op Logo club en kies playlist 2016 - Compilatie

Film YouTube “Heverse filmclub Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

 
De club tekende present met minimaal 5 leden tijdens de 28ste ruilbeurs van onze vrienden van postzegelclub Nossegem in Hoeve Nothengem op 14 mei 2016.

De Postiljon tekende met 14 leden in voor de huldigingsavond van de sport- en cultuurlaureaten op 18 mei 2016 in de sporthal te Boortmeerbeek.
Reden: De gemeente had onze nominatie in de categorie “Vrijwilliger van het jaar 2015” rond “François Van Wassenhove” weerhouden en een groep Postiljonvrienden kwam hem bij wijze van verrassing een riem onder het hart steken.

Het was trouwens de eerste keer, dat er geen diploma’s uitgereikt werden, maar het werd nu een tastbaar souvenir, dat bij de gegadigden zeker een ereplaatje in hun thuis verdient.

Vooraleer ons binnen de grote menigte aan de receptie te begeven, vroegen wij aan Rik Jennes van de lokale fotoclub ’t Lenske om onze aanwezigheid als groep definitief op foto vast te leggen, waarvoor onze dank.

 
Meer foto’s – zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

 
Wij mogen met een gerust hart zeggen, dat het een hele toffe avond werd, die door iedereen – en zeker door onze mensen – gesmaakt werd.
 
Op 22 mei resulteerde uit de WAK editie nog een verrassing toen de schepen van cultuur Ida & Boudewijn een cadeaucheque t.w.v. 50 euro kwam overhandigen voor hun deelname aan de fotowedstrijd rond het WAK gebeuren. 
Het opzet was om 23 WAK foto’s juist te situeren op de kunstroute en blijkbaar hadden we heel goed gekeken.  De cheque wordt integraal binnen de clubwerking aangewend.
 
Tijdens de KeTheFil vergadering op 26 mei 2016 in Zaventem was de club vertegenwoordigd en de infosessie rond o.a. de verschillende types aan “Specimen” en kapselgeld (timbre-monnaie) werd gevolgd. Er werd genoteerd dat de organisatie uitkijkt naar voorstellen inzake een nieuw logo. Onze club stuurde alvast enkele ideeën in.
 
Gezien de zwakke gezondheidstoestand van onze ruil- & materiaalmeester dienden we uit te kijken naar opvolging en de club vond twee mensen bereid om de taken over te nemen en zodoende werden de ruil- en de abonnementen/materiaaldienst opgesplitst.
Dit was precies op tijd omdat enkele dagen later de volgende voorverkopen op de agenda stonden, samen met nationaal kampioenschap "Westfila 2016" in het Fabriekspand te Roeselare, van 10 tot 12 juni 2016.

Dit waren de bijzondere afstempelingen van de voorverkopen :
Namens onze club was een delegatie van 8 leden ter plaatse aanwezig, gespreid over het weekeind en we namen competitief deel met drie verzamelingen, in drie verschillende categorieën.

De behaalde scores in hun categorieën:
 
Luc Selis - Postgeschiedenis (1875-1945) Belgische inzendingen
Ocean letters 93 %  Goud 1ste prijs
Luc Selis - Een kader postgeschiedenis (1875-1945)
Telegraafverkeer in onbezet België (1914-1918) 90 % Goud gedeelde 1ste prijs
Ida Van Rillaer - Open filatelie
Naarstige zoemers 85 % Groot verguld zilver  2de prijs

De medaille viel bij onze deelnemers beslist in de smaak. 
 
Wij waren ook vertegenwoordigd tijdens de nationale statutaire vergadering tijdens het event, waar we ook vernamen dat de nationale voorzitter van de KLBP afscheid nam. Het wordt dus uitkijken naar zijn opvolging.

Op 13 juni 2016 stond de vergadering van de cultuurraad in het lokale gemeentehuis op onze agenda. De besproken punten werden uitvoering in het clubblad opgenomen. Zelf voerden wij er o.a. promotie voor onze drie geplande nazomerse clubactiviteiten.

 
De 50ste clubreis binnen onze clubgeschiedenis bracht ons op 23 juni 2016 naar de Olmense Zoo en het orgelmuseum te Westerlo. Het werd zoals altijd een uitstap met een interessant én een plezant tintje en de uitmuntende weersomstandigheden rondden het geheel af.
 
Meer foto’s – zie fotoarchief 2016
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016
In de vakantieperiode waren leden o.a. op post tijdens de b surprised day in de zegeldrukkerij te Mechelen en bezochten beurzen in La Hulpe, Herentals, Begijnendijk en Waterloo.
 
Meer foto’s zomerbeurs Herentals – zie fotoarchief

Op 20 augustus 2016 was het voorverkoopprogramma in het Casino Modern te Genk aanlokkelijk en verschillende leden brachten een bezoek. Er werden er alleszins gespot tijdens de toespraken en bij de stand van bpost, waar volgende postzegels voorgesteld werden: België vanuit de hemel, dieren in het nauw, Rik Wouters (1882-1916), Rio 2016 en het weekblad Kuifje. 

Dit waren de gelegenheidsafstempelingen:
 
      
Meer foto’s: zie website-archief

Dat Brouwerij Haacht sinds ons vorige groepsbezoek op 16 juli 1985 flink veranderd en uit de kluiten gewassen was, dat stond buiten kijf. Alles nu van dichtbij bekijken en voor een aantal ook de vergelijking met vroeger te maken, dat was het opzet van ons groepsbezoek op 13 september 2016. Bijzonder was ook, dat wij het gezelschap kregen van de KVBP vrienden van Koekelberg.
 

Meer foto’s – zie onze website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

 
Opgesplitst in twee groepen onder de deskundige leiding van twee gidsen kregen we heel wat informatie mee over de geschiedenis, de producten en het productieproces van de brouwerij terwijl we onze ogen de kost gaven bij zoveel automatisatie, wat in schril contrast stond t.o.v. vroeger.

Op 18 september 2016 kwam het bestuur tijdens de clubbijeenkomst samen voor de tweede bestuursvergadering van het jaar met twaalf agendapunten. Doel was het o.a. om praktische afspraken te maken voor de komende clubactiviteiten van 2016 en de krijtlijnen uit te tekenen voor de planning van de eerst jaarhelft 2017.

Dezelfde dag in de namiddag werd nog een kort bezoek gebracht aan de cultuurmarkt te Keerbergen, meer bepaald bij onze Keerbergse filatelistische vrienden, die er met een infostand uitpakten.

KVBP Koekelberg nodigde ons uit om samen met hen hartje Brussel met een gids te gaan ontdekken op 24 september 2016. Een groepje willigde dit verzoek in en we vertrokken o.l.v. een gids vanaf de beurs te Brussel voor de rondleiding “Brussel binnenste buiten – Ilot sucré” en dit bij schitterend weer.

 

Meer foto’s – zie onze website

 
Bijzonder was ook dat Brussel helemaal in de sfeer van “De dag van het Waalse Gewest” stond, wat soms storend was omwille van luide soundchecks. De gids gaf ons dan – waar het wat rustiger was – verder tekst en uitleg. De verstandhouding tussen onze beide club was beslist weer top.                                                      

Bij de start van het nieuwe werkingsjaar van KeTheFil op 29 september 2016 in het Bondshuis te Zaventem was onze club vertegenwoordigd. Hoofdpunt op de agenda was de kennismaking met de nieuwe visie op het thematische verzamelen (thematiek 4.0).

Ook de tweede editie van de FNIP beurs te Antwerpen, die doorging  op 30 september + 1 oktober 2016 trok de aandacht van menig Postiljonner. Op beide dagen werden verschillende leden gespot en zij zochten en vonden er materiaal voor hun verzamelingen. Tegelijk werd ook actief promotie gevoerd voor onze beurs van maart 2017.

Wij vernamen ook dat hobbyclub Teniers – waarmee onze club in het verleden toch verschillende jaren samenwerkte – in Perk een tentoonstelling op het getouw zette op 8 + 9 oktober 2016 in het kader van hun 40 jarig bestaan. Wij brachten een bezoekje in zalen “De Camme” en “Teniers en ontdekten in deze laatste in de tentoonstelling ook duidelijke verwijzingen naar onze gezamenlijke geschiedenis in de beginjaren van de hobbyclub.

Op verzoek van verschillende leden stond op 16 oktober 2016 een bijzondere ledenruildag op de agenda. Verschillende leden brachten hun dubbels mee waarin er ook duchtig geneusd werd.

Naar aanleiding van het 50 jarig bestaan van postzegelkring Leda in zaal De Bron te Lede werden de voorverkopen op 22 oktober 2016 omkaderd met o.a. een ruilbeurs, diverse filatelistische competitieve tentoonstellingen en vergaderingen. Meerdere leden brachten een bezoek.

De afstempelingen van de dag waren:

Er was opvallend veel animo en aan geïnteresseerde filatelisten zeker geen gebrek.


Meer foto's - zie fotoarchief

Leda 2016 presenteerde eveneens de 1ste nationale competitieve tentoonstelling prentbriefkaarten, waarbij ons lid Luc Selis de 1ste plaats wegkaapte.  
 
Luc Selis De eclectische architectuur van Zurenborg
(Berchem)
1ste plaats
96% - Groot goud
                                              
De 19de editie van onze jaarlijkse bingoavond ging op 29 oktober 2016 door in de cafetaria van de sporthal. Op tafel prijkten, verdeeld over drie prijzencategorieën, 474 prijzen. Wij telden ruwweg zo’n 130 deelnemers. Opnieuw een succes !

Meer foto’s – zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016
De invitatie tot het bijwonen van de statutaire vergadering van KLBP Brabant op 5 november 2016 in het Bondshuis te Zaventem mét o.a. de stemmingsronde tot de verkiezing van de nieuwe beheerders en provinciale afgevaardigden voor de komende 5 jaar op de agenda werd opgevolgd.
Wij droegen geen kandidaturen voor, maar brachten dus wel onze stem uit.
 
Een dag later, op 6 november zakten na de clubbijeenkomst enkele leden en bestuursleden af naar Tienen om er de vrienden van TIPOC te bezoeken bij de organisatie van hun 34ste internationale filateliebeurs en maakten van de gelegenheid gebruik om actief promotie te voeren bij standhouders en filatelisten voor onze beurs van maart 2017.

7 november 2016 stond in onze agenda aangevinkt als de avond, waarop onze clubafgevaardigde verwacht werd bij de gemeentelijke cultuurraad in het gemeentehuis te Boortmeerbeek. De verschillende punten werden aandachtig gevolgd en een verslag volgde in het clubblad.


De filateliebeurs te Vilvoorde – steevast op 11 november – trok opnieuw de aandacht van vele Postiljonners. We zagen er alleszins een heel deel de revue passeren in het Koninklijk Atheneum aldaar.
Hierbij een snapshot van leden, gespot in de voormiddag.

 

 
Op de invitatie van bpost om de nieuwe postzegels 2017 te gaan ontdekken tijdens de officiële presentatie in de Zegeldrukkerij te Mechelen mocht er op 16 november 2016 slechts één afgevaardigde per club aanwezig zijn.

Wij legden er contacten met tal van clubafgevaardigden en deelden ook flyers uit voor onze filateliebeurs van maart 2017.

Uiteraard volgden we voor u de presentatie van de zegels 2017 en maakten een filmimpressie om alle leden later te kunnen informeren.


Bij de KeTheFil vergadering in het Bondshuis te Zaventem op 24 november was de club eveneens vertegenwoordigd. Hoofdbrok van de avond draaide rond de nieuwe regelgeving in open filatelie. Wij bezorgden op verzoek kopies van een deel van zo’n verzameling in de eerste uitvoering en de laatste om theorie en praktijk te verbinden.

Als lid van de Nederlandse academie voor filatelie willigde ons lid Luc Selis op 26 november hun verzoek in  en gaf in Utrecht (NL) een voordracht mbt "De geschiedenis van de telegrafie".  

Na enkele jaren oponthoud pakte de club op 27 november 2016 opnieuw uit met een filmprojectie i.s.m. de Heverse filmclub. Onze clubwerking vormde in al zijn diversiteit de rode draad. Wij waren zeer blij met de hoger dan verwachte opkomst in de cafetaria van de sporthal te Boortmeerbeek en voelden ons vereerd om alle kijkers met een gratis stukje taart te kunnen verrassen.

 

Meer foto’s in ons fotoarchief
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016

“Drie keer is scheepsrecht” – dat was voor onze club het geval bij de jaarlijkse provinciale campagne ter ondersteuning van het vrijwilligerswerk, dat in 2016 als thema had: “Vrijwilligers, een kruispunt van vele werelden”.

Meer foto’s – zie website
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 2016‚Äč
De provincie huldigde op 2 december 2016 in de Kringwinkel Hageland te Tienen achttien organisaties/verenigingen, waaronder ook onze club en wij werden beloond met een cheque ter ondersteuning van onze activiteiten.

Op 4 december 2016 werd onze clubbijeenkomst – zoals de voorbije jaren - opnieuw omkaderd met een verzorgde externe kerstmarkt, maar ook de traditie om een pakje van de Sint aan onze leden te bezorgen werd in ere gehouden.

Eveneens op 4 december 2016 bracht een 6-tal leden een bezoekje aan de 32ste filateliebeurs van KVBP Leuven in het Redingenhof te Leuven.

En een week later – op 10 december 2016 – bezochten minimaal evenveel leden de 11de postzegelbeurs van onze vrienden van “Opsinjoor” in zaal de Brug ter hoogte van Neckerspoel Mechelen.

Het jaar werd afgerond op 18 december 2016, waarbij tijdens de clubbijeenkomst het bestuur ook even de koppen bijeenstak voor de 3de bestuursvergadering van het jaar om alvast beslissingen te nemen mbt de reeds vastgelegde clubactiviteiten in 2017.