De Postiljon, jaar per jaar...

 1994 

Onze 24ste algemene ledenvergadering viel op 2 januari 1994, pal op de jaarwissel.
En dat was meteen ook een goede reden om te toasten op een nieuw jaar met mooi filatelistische vooruitzichten voor ons club na het rustigere jaar 1993.
 • Het ledenaantal stond begin van 1994 vast op 90 lidkaarten. 
 • Wij namen tijd voor een minuutje stilte voor ons lid Jeanne Moris, overleden in 1993.
 • Het bestuur lanceerde een bijzondere oproep naar vrijwilligers toe om een handje te komen bijsteken in april bij onze volgende clubtentoonstelling.
 • Het bestuur wijzigde niet
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1994
Omdat er een drukke agenda voor de boeg stond - m.b.t. ons evenement in april - zou het bestuur hieromtrent twee keer samenkomen, nl. op 5 februari en 5 april 1994.
 
Tijdens het weekend van 19 + 20 maart 1994 vaardigde De Postiljon enkele leden af voor actieve deelname aan de interclub-wedstrijd van de Kerngroep Thematische Filatelie van Vlaams Brabant - KeTheFil -, georganiseerd door de postzegelkring van Zaventem n.a.v. hun 30-jarig bestaan. Het geheel was aangevuld met verzamelingen van clubleden van Zaventem en alles samen gaf dat een mooi cachet aan de voorverkoop van de postzegels "De pers".

In de commentaren lazen we dat de resultaten bemoedigend waren, vonden ze echter niet allemaal terug. Wat wel zeker is, dat onze drie deelnemers ter plaatse een klein souvenirstuk als herinnering mee kregen.
 
Jeugd      
An Beullens Muziekinstrumenten  Groot zilver   75 %
Volwassenen      
Marcel Cypers    Ruimtevaart  Uitslag niet getraceerd  
Lydia Vandersloten    Tabak     Verzilverd Brons   67%
  
Na enkele jaren van stilte in eigen huis, pakte de club op 23 en 24 april 1994 uit met haar 17de clubtentoonstelling in zaal Breughel's Gasthof te Haacht, waarbij maar liefst 15 leden hun werkstukken niet competitief toonden.
 
                
 
Erg belangrijk was voor ons ook, dat wij onze 9de voorverkoop met gelegenheidsafstempeling "Hertog Jan I" aan het publiek mochten voorstellen.
 
 
 
Als organisatie op zich kon het hele evenement écht wel tellen - dat was in onze club nog nooit eerder vertoond.
 
 
Naast het filatelistische deel had de club grote inspanningen geleverd om een tombolastand van 1000 loten uit te bouwen om uit de kosten te komen. De FDC verkoop, ons toevertrouwd door De Post, verliep buitengewoon goed, omdat o.a. de brouwerij besliste om een groter aantal souveniromslagen aan te kopen voor haar klanten. Ook de ruilbeurs kende een grote toeloop.
 
Wij kregen de steun van Brouwerij Haacht, die in hun Haacht Magazine nr 34 zomer 1994 véél aandacht besteedden aan 700 j. sterfdatum Jan Primus én een heel item aan onze tentoonstelling wijdden.  Ook de pers wist onze inspanningen ten zeerste te waarderen. Het was hen niet ontgaan, dat er een grote toeloop aan toeschouwers was én dat het hele weekend. Aan de programmablaadjes, die wij hadden verdeeld, moeten dat er in totaal toch een 1000 tal geweest zijn.

               
 Cfr "In de Pers 1994", Uitgiften "Voorverkopen 1994" en Foto's "Tentoonstellingen 1994"
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1994
 
De ledententoonstelling omvatte - verspreid over 50 vlakken - 9 verzamelingen van volwassenen en 6 van jeugdleden, op zich ook al heel bijzonder.
 
Jeugd
An Beullens
Jan Beullens
Kathy Cypers
Gunter Loockx 
Femke Cypers
Bart Daems

Volwassenen
Carla Van Cauwenberge
Paul Daems
Georges Feyaerts
François De Marree
Marcel Van den Eynde
Lydia Vandersloten
Ida Van Rillaer
Jan Vandersloten
Sylvain Wuytack

Muziekinstrumenten
Vlinders
Voorhistorische dieren
Sprookjes  (Ex verzameling Suzy)
Vogels
Speelgoed


Kant
Tabak (verz. Lydia)
Geboorte Kalender
Napoleon
Luchtvaart
Bier
Landkaarten
Hoofddeksels (verz. Carla)
Krijgsgevangenenpost

3 kaders
2 kaders
3 kaders
2 kaders
3 kaders
4 kaders


3 kaders
4 kaders
6 kaders
3 kaders
2 kaders
5 kaders
4 kaders
2 kaders
4 kaders
  
Voor ons clubfeest in ons clublokaal - zaal Trianon - op 7 mei 1994 meldden zich 57 leden aan. Er was opnieuw geopteerd voor de formule "Koud buffet met garnituur" omdat zo kort na onze tentoonstelling een uitgebreid menu voordissen problematisch was.
 
  
Cfr Foto's Clubfeest 1994
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1994
 

De discobar van dienst kon het publiek toen - spijts alle mooie muziek, maar wellicht iets te simpel voorgeschoteld - niet bekoren. Het resulteerde in een eerder rustige avond met - na het toch lekkere eten - een eerder gezellige babbel tussen de leden onderling.
 
Onze vrienden van Keerbergen hadden initieel een voorverkoop gepland op 14 + 15 mei '94 met de uitgifte van het bezoek van de paus aan Tremelo. Dit bezoek ging echter onverhoopt niet door en daardoor verloor hun tentoonstelling toch dat tikkeltje extra. Onze club hield wél woord en stuurde verschillende leden om de club De Posthoorn voor hun engagement te belonen.

  
 

Op 11 en 12 juni 1994 stond er opnieuw een voorverkoop in onze regio op de agenda van De Post. Naast de locaties Aubechies, Schaarbeek, Kanegem en St-Severin konden filatelisten terecht in de Gemeentelijke Sporthal te Bertem voor een reeks toeristische postzegels met kerken van de respectievelijke organiserende gemeenten.

Wij hebben weet van een achttal leden, die namens De Postiljon ter plaatse onze club vertegenwoordigden op 12 juni 1994. Zij kregen ter plaatse heel uitgebreid tekst en uitleg over de lokale Sint Pieterskerk, een voorbeeld van maasromaanse stijl in Brabant.
Juni 1994 was trouwens erg druk voor onze ijverige leden, die de voorverkopen in de buurt bezochten.

Op 25 en 26 juni 1994 konden ze namelijk terecht in de Stedelijke Musea te Leuven om er de culturele postzegels te gaan ontdekken, met weergave van een bord uit het servies van de hertog van Orleans, Etterbeeks porcelein en stukken uit Museactron-Maaseik"

Dit keer ging een groep leden er 's zaterdags op af en het muntte opnieuw uit in een gezellige en interessante namiddag.

Tijdens de bestuursvergadering van 19 augustus 1994 werd alvast de balans opgemaakt van tentoonstelling en clubfeest en werd er al even vooruit gekeken naar de komende clubreis.
In de zomermaanden werd er ook eens tijd uitgetrokken om de tijdsgeest binnen de vergadering op film vast te leggen. Tijdens filmprojectenavonden in de toekomst wordt er ook geregeld eens terug gekeken naar de beelden van "toen".  Cfr Foto's uit deze film "Gezellig samen" 1994

De jaarlijkse grote filateliebeurs in Aarschot vormde al geruime tijd een uiterst interessant evenement voor onze leden. Wanneer de KVBP op 3 en 4 september 1994 de voorverkoop toegewezen kreeg van de postzegel n.a.v. de 50ste verjaardag van de bevrijding van België, konden onze leden in de Stadfeestzaal te Aarschot twee vliegen in één klap slaan. En dat gebeurde ook. Het thema lag trouwens zeer nauw aan het hart van de verschillende sportgeschiedenisverzamelaars in onze club.

 
De clubreis van 11 september 1994 startte aan de kerk te Boortmeerbeek om 7.30 u en de bus met 48 passagiers bracht ons in "linea directa" naar Doornik, waar we de ochtend startten met een taf koffie of thee in het centrum.
 
De Nederlandstalige gids verwelkomde ons in het VVV kantoor en liet ons alvast via een videofilm kennis maken met het stadspatrimonium.

Daarna vergezelde hij ons naar het folkloremuseum, gelegen in hartje Doornik. Achter de eerder troosteloze muren van een authentiek gebouw uit de 17de eeuw op 50 meter van de "Grand Place" was er écht een pareltje verborgen, met oud alaam, muziekinstrumenten, kleding, porselein, weefgetouwen tot een oud kloosterinterieur toe. 
In niet minder dan 23 zalen bekoorden reconstructies van o.a. een apotheek, een smidse, een kroeg enz. onze leden.
 
Aansluitend verkenden wij al wandelend de directe omgeving ervan om te gaan dineren in hotel "Cathédrale". Hier herinneren wij ons hier vooral de heel mooi ogende zaal "Gahille" met ronde tafels,  aangekleed alsof wij bij een bruiloft verwacht werden. En toch was het "slechts" ons degustatiemenu. Quiche Lorraine, Konijnenbout op zijn Doorniks met kroketten en ijs waren zoals steeds in de consumptie inbegrepen.

 
 
Na het middageten was iedereen vrij om een bezoekje te brengen aan de kathedraal en/of, de reuzenkermis om dan om 15u plaats te nemen op de tribune voor het bekijken van de grote processie, die voor de 902de keer door de straten van Doornik zou trekken. Deze processie die in 1092 werd ingesteld, bedankt Onze Lieve Vrouw elk jaar opnieuw omdat zij de stad van de pest zou verlost hebben.


  
Omwille van hevige regenbuien werd de stoet in laatste instantie - in de geplande vorm - afgelast en moest iedereen uitwijken naar de indrukwekkende kathedraal met vijf torens, waar alleszins een deel van de stoet met de verering van Maria door de leden kon bijgewoond worden. In de stoet zagen wij schrijnen en standbeelden, rondgedragen door talrijke gelovigen. Al was het daar een drummen van jewelste, want iedereen wou een glimp opvangen! Voor hen, die plaatsen gereserveerd hadden in de tribune, werd later nog getracht het tribunegeld te recupereren bij én de organisator van de stoet én via de stadsdiensten, maar er kwam geen terugbetaling, want wij een uiterst onvriendelijke toeristenpraktijk vonden.
 
Na de stoet was het museum voor schone kunsten erg in trek, omdat het daar "droog" vertoeven was tussen zoveel schoons. Het schilderij "De koning drinkt" van Jacob Jordaens was er op dat moment dé blikvanger samen met een expositie rond porseleinen en vogels, geschilderd met verbeelding of met een ornithologische nauwkeurigheid  Hierbij hoorden de mooiste werken uit porseleinenfabrieken van Doornik, Sèvres, Brussel en Den Haag. Ook de tapijtencollectie van de "Fondation de la tapisserie des Arts du Tissu et des Arts muraux de la Communauté française de Belgique" was voor velen een ontdekking.

Cfr Foto's Clubreis 1994
Film YouTube “De Postiljon Boortmeerbeek” Klik op Logo club en kies playlist 1994
 
Om 19 u bracht de bus ons terug richting Boortmeerbeek.  
Dezelfde week - midden september - stelde ons lid Paul Daems tijdens de herdenkingsviering n.a.v. 50 jaar bevrijding van Roeselare gedurende een hele week zijn verzameling " Onder bevel van Reichsführer SS - briefwisseling en geschiedenis 1934 - 1945" niet competitief tentoon en oogstte er veel lof.

Een kleine maand later, op 8 en 9 oktober 1994, stelden twee jeugdleden van De Postiljon tentoon in het Belgisch Centrum van het Beeldverhaal te Brussel n.a.v. een filatelistische tentoonstelling met uitsluitend jeugdverzamelingen en de voorverkoop van de nieuwe postzegel rond "jeugdfilatelie".
 
 
Hoe ze daar terecht kwamen, 't was een verhaal op zich.
Omwille van stevige kritieken en de geringe scores van de laatste jaren, had An voor zich in 1992 al uitgemaakt, dat ze niet meer verder zou werken aan haar verzameling en deze enkel nog voor clubdoeleinden ter beschikking zou stellen.

Tot in de zomer 1994 Mr. Duhamel, penningmeester bij de KLBP, kwam polsen wat er met de verzameling, die destijds de Belgica won, gebeurd was. Hij zag ze nergens meer. Om An te overhalen om toch de draad terug op te pakken, kwam hij thuis persoonlijk lobbyen om ze toch op de zavel tentoon te stellen in het Museum van het stripverhaal en opnieuw aan haar "mooie" verzameling verder te bouwen. En dat lukte wonderwel, maar ze had wel een voorwaarde, dat haar broer ook mocht meedoen, ook al had hij niet het vereiste aantal kaders.
 
En van het een kwam het ander .... An en Jan deden uiteindelijk allebei mee bij deze niet competitieve tentoonstelling. En er kwam een nieuwe start in de evolutie van hun verzamelingen "Muziekinstrumenten" en "Vlinders, kleur in ons leven"

Hetzelfde weekend - 8 en 9 oktober 1994 - zakte een grotere groep Postiljonners ook af om de 18de hobbytentoonstelling met als thema "Brood door de eeuwen heen", een organisatie van Hobbyclub Teniers te Perk te gaan bezoeken. Voor een keertje geen postzegels te zien wijd en zijd, maar eens samen genieten van de demonstraties van allerhande kunstambachten, de rommelmarkt en de pensen- & pannenkoekenbak.
 
De vrienden van de Vilvoordse postzegelclub presenteerden op 22 + 23 oktober 1994 hun open deurdagen in het nieuwe postgebouw te Vilvoorde in de groenstraat met doorlopend demonstraties en randanimatie. Onze kring kreeg een invitatie om aanwezig te zijn en was dit ook - met plezier. De kleine tentoonstelling en het jeugdatelier zorgden er alleszins voor de nodige animo.

HVB Begijnendijk nam opnieuw het voortouw om de filatelie in de kijker te plaatsen met de organisatie van Befiten 1994, hun 3de internationaal competitief filatelistisch salon met grote filateliebeurs op 29 en 30 oktober 1994 te Begijnendijk. Onze club vaardigde er enkele verzamelingen af:
 
Jeugd
Kathy Cypers
Femke Cypers


Volwassenen
Carla Van Cauwenberge

Lydia Vandersloten

Paul Daems

De evolutie van het leven
De wereld der vogels
Het diploma vermeldde foutief "zilver"


Kant
Het diploma vermeldde foutief "zilver"
Tabak en anti-tabak
Het diploma vermeldde foutief "brons"
Onder bevel van de Reichsführer SS
Briefwisseling en geschiedenis 1934-1945

Groot zilver
Verzilverd bronsBrons

Verzilverd brons

Verzilverd brons

77 %
69 %60 %

68 %

68 %
 
Tentoonstelling en ruilbeurs kenden verder een meer dan gewoon interesse van onze club.
 
Op 11 november 1994 tijdens de bestuursvergadering stond er heel wat op de agenda:
 • Hoe zien wij 1995 en de viering van ons 25-jarig bestaan?
 • Aanpassing van het lidgeld ?
 • Aansluiting bij de KLBP: meer kansen om ons op provinciaal, nationaal en misschien zelfs internationaal vlak aan bod te komen.
 • Blijven wij aangesloten bij KeTheFil ?
  Bij algemeen gebrek aan belangstelling van de leden wordt beslist niet langer deel uit te maken van de kerngroep
 • Reclame in het clubblad 1995 - Wie helpt Gust Smets ?
  enz.
Ook de invitatie van de Vilvoordse postzegelclub n.a.v. hun voorverkoop "Solidariteit" en de bijhorende clubtentoonstelling met 50 vlakken in de Rijksmiddenschool Van Helmont te Vilvoorde op 12 + 13 november 1994 kwam aan bod.
 
Ook hier stevende De Postiljon met een vrij grote delegatie op af om te gaan kijken en vooral mee te genieten. 
 
Met de hulp van de "Club de la Vallée de l'Escaut" - aangesloten bij de KLBP - mocht één van onze jeugdleden - met zijn ondertussen volledig vernieuwde verzameling - uitpakken op de KLBP provinciale competitieve Philabrunehaut te Wez-Velvain (provincie Henegouwen) op 10 en 11 december 1994.

Voor Jan Beullens was er gelukkig geen enkel taalproblemen zoals destijds in Voeren.
Hij stelde zijn Vlaamse verzameling "Vlinders, kleur in ons leven" namelijk tentoon tussen de andere Franstalige collecties en met zijn puike resultaat "Verguld zilver" (77 %) was de poort naar deelname op nationaal niveau in 1995 open.
 
Het jaar werd op 10 december 1994 afgesloten in 't Karthuizershof te Lier met een groepsbezoek aan de 4de nationale ruildag van Arpo Lier. En of we er welkom waren !