De Postiljon, jaar per jaar...

 1978 

Quasi onmiddellijk na de jaarwissel kwam het bestuur voor het eerst in 1978 bijeen op 4 januari 1978.

In de archieven lazen wij dat tijdens de achtste algemene ledenvergadering op 15 januari de club als extraatje voor de leden twee "tournées générales" had voorzien. De vergadering werd bijgewoond door een 50 tal leden, gevoelig minder dan de vorige jaren.

De voorzitter Freddy de Roye bracht een heildronk uit en meldde dat de kaap van 100 geregistreerde leden ruim overschreden werd. Onze club telde toen nl. 113 leden. Onze langjarige betrachting was gerealiseerd.
Frans Maes zou vanaf dan de nieuwighedendienst apart verzorgen en aan de redactie van het clubblad meewerken als intervaloplossing na de strubbelingen die er waren m.b.t. de redactie van het clubblad en het stopzetten van de activiteiten door Ghislain Vleugels. Tijdelijk zal André Adolf ook een rubriek Numismatiek voor ons verzorgen.
Karel Lamberts gaf zijn ontslag als bestuurslid, en René Van Edom nam zijn plaats in. Ook Omer Vloebergh diende zijn ontslag in als bestuurslid, maar bleef wel lid tot in 1983.

Het bestuur werd dan als volgt samengesteld :
 
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaresse
Penningmeester - Hulpsecretaris
+ Nieuwighedendienst
Ruilmeester
Redactie clubblad


Bestuursleden
Freddy De Roye
Georges Feyaerts
Annie Verscharen
Frans Maes

Jean-Luc Vandersloten
Frans Maes
André Adolf (rubriek Numismatiek)

Leon Van de Sande
René Van Edom
 
1978 leek aanvankelijk een erg rustig clubjaar te zullen worden, maar uiteindelijk werd ook toen de agenda goed gevuld.

Het stramien van veilingen op de vijfde zondag van de maand werd voortgezet en zo volgde op 29 januari 1978 een veiling met 164 loten en ook op 30 april zou er nog een veiling met 67 loten volgen.

Vele clubs organiseerden hun clubbijeenkomsten 's avonds tijdens de weekdagen en verschillende leden opperden het idee om dit ook in onze club toe te passen om het dalende ledenaantal zo op te krikken. Het bestuur vond zich bereid dit te laten gebeuren op de 4de maandag van de maand om 19 u en stelde dat het aan de leden was om uit te maken of dit een succesformule zou kunnen zijn. Bij de eerste proefvergadering op paasmaandag eind maart was de opkomst gering en men ging ervan uit, dat dit kwam omdat het een speciale dag was en ook vele leden met vakantie waren.

Teneinde dit alles te evalueren, kwam het bestuur voor de tweede keer in 1978 samen op 18 maart 1978.

Op 1 en 2 april 1978 stond in het Fenikshof te Grimbergen de viering van "850 jaar Norbertijnergemeenschap" op het programma met de uitgifte van een speciale abdijzegel en bijzondere gelegenheidsafstempeling. Vanuit de club was er hiervoor belangstelling en na onderlinge afspraken trok een groepje leden erop af en koppelden aan de voorverkoop ook een bezoekje aan de locale molens.

Er tussenin liep op 15 april 1978 de nationale ruildag van Hekapo in Heist op den Berg, in de lokalen van het Kononklijk Atheneum aldaar, omkaderd door een tentoonstelling en postzegelworkshop om aan leerlingen van de scholen te tonen hoe men postzegels het beste behandelt.

Het geheel kaderde in het project van de 1ste steenlegging van de nieuwe schoolgebouwen van het rijksinstituut secundair onderwijs én het 10-jarig bestaan van het rijksinternaat van de jongens.

Hekapo vroeg ons om hen te komen ondersteunen bij hun initiatief en wij hielpen hen met plezier. Ook hier had men ons voor een herinneringssouvenir klaar.

De intergewestelijke postzegelveiling in zaal Misca, Leermarkt Mechelen op 23 april 1978 kende een grote toeloop van leden uit de verschillende aangesloten kringen bij de Federatie, ook van de onze. Redelijk wat materiaal veranderde er van eigenaar, dat konden we terugvinden a.h.v. een handgeschreven lijst met vermelding van verschillende namen van leden van onze club.

Op 24 april 1997 werd nogmaals in de derde bestuursvergadering geprobeerd om de vergadering op maandagavond te laten lukken, maar het concept sloeg niet aan en het idee van de bijeenkomsten op een weekdagavond te laten doorgaan, werd afgevoerd.
 
Tijdens de 10de keizersfeesten te O.L.Vrouw Olen van 12 tot 15.05.1978 vond een internationale ruilbeurs plaats. De Postiljon combineerde er het voorstellen van onze filatelistische kennis met het aangename tijdens de feesten en kreeg er uit handen van de erevoorzitter van de Olense Heemkring "De Linde" tijdens de Olense Keizersfeesten een oorkonde met volgende tekst:

"Dit is de pot met 3 oren, legendarisch geschenk van Keizer Karel, de populairste vorst der Nederlanden - sedert eeuwen het beroemd embleem van de Kempische folklore, in de XXste eeuw nog steeds met zorg bewaard en gepresenteerd in het voormalig graafschap Olen, dat door de sansculotten wel van zijn adeltitel, doch niet van zijn schat werd beroofd"

René Maes (jeugdlid) stelde er zijn verzameling rond "Vogels" niet competitief tentoon.

Op 27 en 28 mei 1978 zetten onze vrienden van Nossegem hun 2de hobbytentoonstelling "Jaar van het Dorp" op het getouw in Hoeve Nothengem en nodigden ook onze kring uit. Via het clubblad werden de leden opgeroepen om zeker eens langs te gaan en er ook te gaan genieten van hun diaprojectie "Nossegem ons dorp". De respons was er alleszins.

De club bracht een groepsbezoek aan de Europafeesten te Vilvoorde op 8 t/m 10 september 1978, een organisatie van Germinal Vilvoorde in het teken van de Europafeesten in de stad Vilvoorde, over een oppervlakte van twee zalen, één in zaal Germinal en één in Galerij De Met.
Op vrijdag 8 september woonden leden van ons bestuur de openingsreceptie bij in lokaal Germinal. De andere dagen liep de tentoonstelling, die op het getouw werd gezet, in het kader van het 5-jarig bestaan van deze club en wij tekenden dan ook maar wat graag present.
 
Poperinge - de stad van de hop - werd bezocht door een kleinere groep leden in het kader van de driejaarlijkse hoppefeesten op 16 september 1978.
De locale kring - die daags ervoor voor die gelegenheid de uitgifte van een nieuwe bijzondere afstempeling toegewezen kreeg - bezoeken, hoorde er natuurlijk ook bij.
 
Souvenirtegel 15 x 15 cm
Teneinde alles in goede banden te leiden naar onze volgende tentoonstelling toe, kwam het bestuur op 26 september 1978 voor de vierde keer tijdens hetzelfde jaar bijeen.

De Postiljon vaardigde op 7+8.10.1978 één volwassene (thema) & één jeugdlid (thema klasse 10 tot 12 jaar) af bij de 4de Federale tentoonstelling te Brugge :

 
Paul Daems

Jeugd
Suzy Maes

 
Militairen


Sprookjes
Groot zilver


Diploma
76%


55 %

  
In de annalen lazen wij:
"Suzy Maes nam deel bij de kleinsten en eindigde laatste in de rij, maar er was geen enkele deelnemer bij die meer plezier in Brugge had dan zij met haar mooie prijs"
 
Haar kleurrijke diploma in A3 formaat, ondertekend door de juryleden en het erecomité, overleefde de jaren en dook terug op bij het opmaken van de clubhistoriek.
 
Blikvanger op het pamflet van de hand van Editions Arte 's Gravenwezel is het Belfort te Brugge. Let ook op de bijzondere afstempeling van deze 4de federale tentoonstelling met het symbool van de socialistische beweging, de roos.
 
Leden, die ook er plaatse waren brachten ook postzegels met de gelegenheidsafstempeling t.g.v. de 50ste verjaardag van de Koninklijke Vlaamse Ingenieursvereniging mee naar de club.

Op 8 oktober 1978 ondernamen wij gekoppeld hieraan een combinereis Brugge. Hieraan namen ook leden van clubs van Nossegem en Vilvoorde deel.
´s Ochtends bezochten wij samen de binnenstad van Brugge met gids en na wat vrije tijd rond het middaguur, kwam de groep samen om 14 u om ons op te maken voor een bezoek aan het dolfinarium.....

.....en daarna ging al onze aandacht uit naar de 4e federale postzegeltentoonstelling, waar De Postiljon met 6 vlakken vertegenwoordigd was en men ons als groep zeer hartelijk verwelkomde.

Een aantal leden nam de gelegenheid te baat om ook een kijkje te gaan nemen in het Memlingmuseum in hetzelfde gebouw.

Op 21 en 22 oktober 1978 organiseerde de Postiljon haar 6de postzegeltentoonstelling en koos als plaats voor deze tweedaagse tentoonstelling opnieuw de Gildezaal te Boortmeerbeek.
 

Het geheel verliep vriendschappelijk, zonder competitief karakter. 15 verzamelingen die vooral de diversiteit aan verzamelmogelijkheden verduidelijken, dat was het doel. En dat doel werd bereikt met dank aan:
 
Aldenkamp J.
Brion Walter
Daems Paul
De Krem Armand
Feyaerts Georges
Gilis Louis Victor
Goor Jozef
Goovaerts Margriet
Haemels Hortense
Heymbeeck Karel
Van den Eynde Marcel
Vandersloten Jean-Luc
Vandersloten Jules

Jeugdklasse
Maes Antoine
Maes René
Maes Suzy
Willems Nelly
Vredeswedstrijd
De dynastie
Militaire uitrusting
Oostenrijk
Personaliteiten op kalender
Nederland
Bondsrepubliek Duitsland
Luxemburg
Postzegels in blokken
Zwitserland
Griekenland
België
Olympische spelen (Europese uitgiften)


Treinen
Huisdieren
Sprookjes en vertellingen
Dieren

Daarnaast werd ook een ruime verzameling Belgische munten voorgesteld door Richard De Prins. De zaal was verder versierd met prachtige schilderijen van Omer Vloebergh. Hortense Haemels coördineerde het bezorgen van de tombolaprijzen.
 
Quasi onmiddellijk na deze "thuismatch" werd er terug op verplaatsing gespeeld:

Tijdens het weekend van 3 en 4 november 1978 pakte Paul Daems in het Cultureel Centrum "De Bosuil" te Jezus-Eik uit met zijn verzameling "Krijgsgevangenenpost" tijdens de jubileumviering van studiekring WO I en II.

Dezelfde periode nam de Postiljon met 10 kaders deel aan de 5de Intergewestelijke postzegeltentoonstelling "Jef Raemaeckers" - omkaderd met een voorverkoop van "Voorbereiding Olympische Spelen" in de Rijksmiddenschool I (Karthuizers) te Lier op 4+5 november 1978 en behaalde er de derde plaats.
 
Wij weten dat de club er deelnam met 10 kaders, gevuld door 5 filatelisten en we konden  volgende namen traceren bij het samenstellen van deze historiek :
 
Jozef Martens
Karel Boey

Jeugdklasse
Antoine Maes
Suzy Maes
Spoorwegen
Poststempels Elstróm


Treinen
Sprookjes
Brons
Brons


Diploma
Verguld brons
60 %
60 %


52,5 %
69,5 %

 


    

Zij kregen voor hun deelname een mooi faiencetegel mee als souvenir (afm. 9,5 x 19,5 cm)

De uitslag te Lier was:
Vilvoorde
Lier
Boortmeerbeek
Mechelen
Nossegem
592 punten
589 punten
562 punten
530 punten
315 punten
   
Stilaan maar zeker rukte De Postiljon op in het klassement van de intergewestelijke tentoonstellingen, de vrucht van de nieuwe manier van verzamelen binnen de club.

Deze tentoonstelling werd ook omkaderd met een voorverkoop van de Regie der Posterijen. Ze presenteerden er een reeks van twee postzegels en een postzegel-velletje met toeslag onder het motto "Voorbereiding Olympische Spelen te Moskou en Lake Placid. Ook hier vond menig lid precies dat wij hij zocht.

Het bestuur stak op 29 oktober 1978 voor de vijfde keer dat jaar de koppen bijeen. Enerzijds werd onze tentoonstelling van oktober geëvalueerd en verder werden nog afspraken gemaakt m.b.t. de laatste twee maanden van het jaar.

En last but not least sloot de zesde bestuursvergadering op 2 december 1978 een wel heel druk bestuursjaar af met dan vooral het oog op de toekomstplanning in 1979.

 
Het bestuur kreeg een invitatie tot het bijwonen van de 2de algemene ledenvergadering van postzegelclub "Germinal"  Vilvoorde op 11 december 1978 en volgde er samen met hun leden de bekrachtiging van een aantal clubmandaten, de voorlezing van hun kasverslag en de plannen voor de komende jaargang.

Bijzonder was ook, dat tijdens deze vergadering de toenmalige schepen van onderwijs - Dhr De Bock - eveneens present was en aan een aantal gegadigden een beker en kleinere attenties voor filatelistische verdienste kwam uitreiken.

 
Op 16 + 17 december 1978 was De Postiljon prominent present bij de clubtentoonstelling van de vrienden van Nossegem. Dit keer niet om er ons competitief te meten, maar gewoon uit vriendschap als filatelisten onder mekaar.

Hoe we dit terugvonden? Wij lazen volgende quote in het artikel van de club van Nossegem, gewijd aan hun tentoonstelling, in het clubblad van januari 1979: "Zeker mogen we niet vergeten de afvaardigingen van Fila Kortenberg, Sint Hubertus Tervuren, postzegelclub Kraainem en Zaventem en een sterke groep vrienden uit Testelt en natuurlijk ook nog Postiljon Boortmeerbeek en Lier".
 
Het clubblad kreeg een nieuwe opmaak. Er kwam naast de rugcoverreclame ook vooraan in het clubblad reclame. Kwestie om de verhoogde drukkosten op te vangen. Jos Lauwers verzorgde nog altijd maandelijks een informatieve reeks en in 1978 spitste hij zich toe op de figuur van David Teniers en zijn werk.

De club keek voor het organiseren van manifestaties in de toekomst uit naar een andere locatie dan het Gildehuis in de dorpskom, omwille van diverse onverkwikkelijke maatregelen t.o.v. verenigingen.

De club sloot het jaar actief af, met op 31 december 1978 opnieuw een veiling, dit keer met 74 loten.