De Postiljon, jaar per jaar...

 1977 

Tijdens onze zevende algemene ledenvergadering op 16 januari 1977 kregen alle aanwezige leden - een 70 tal -  een presentje van de club. De club telde toen 80 lidkaarten.

1977 werd een overgangsjaar, waarin verschillende activiteiten onder de loep genomen worden en waarin belangrijke beslissingen vielen:
  • Er kwam een nieuwe ruilmeester van dienst: Karel Lamberts gaf de fakkel door aan Jean Luc Vandersloten, maar bleef nog een jaartje actief in het bestuur.
  • De club had beslist om later in het jaar een stencilmachine aan te kopen - een grote investering om het drukken van het clubblad in eigen beheer te kunnen doen.
Het bestuur begin 1977:
 
Voorzitter
Ondervoorzitter
Secretaresse
Hulpsecretaris
Penningmeester
Ruilmeester
Redactie clubblad


Bestuursleden

 
Freddy De Roye
Georges Feyaerts
Annie Verschaeren
Omer Vloebergh
Frans Maes
Jean Luc Vandersloten
Ghislain Vleugels
Leon De Winter (Numismatiekdeel)

Leon Van de Sande
Karel Lamberts

Problemen en bestuurswissel betekenden echter niet, dat er verder geslapen werd:
Wij probeerden opnieuw "veilingen" te promoten. Doel was het om elke vijfde zondag van de maand een verkoop onder de leden te gaan organiseren. Er zouden in totaal drie veilingen volgen in 1977, tijdens de 1ste van de drie op 31 januari zag men naast 170 postzegelloten ook munten, artispunten e.d.

Een nieuw jaar, één nieuwe fusiegemeente met een nieuw bestuur! Wij kregen alvast begin 1977 een omzendbrief van de gemeente, gericht aan de verenigingen, met het verzoek hen alle relevante informatie m.b.t. de respectievelijke clubwerkingen door te geven. Op 18 januari 1977 stuurde de clubsecretaresse - Annie Maes - alle gevraagde inlichtingen door.

En in de club lagen op 30 januari weer 271 filatelistische loten + 32 muntenloten klaar voor onze zoveelste clubveiling.

Februari 1977: Hobbyclub Teniers - Perk vroeg ons n.a.v. hun 1 jarig bestaan om samenwerking met ons clubblad en uiteraard ging de club hierop in. In het clubblad van maart 1977 stelde hobbyclub Teniers-Perk zich alvast uitgebreid voor aan de andere geïntegreerde  clubs : Germinal - Koersel (Beringen), postzegelclub Nossegem en De Postiljon.

1977 werd uitgeroepen tot het internationale Rubensjaar en dit werd uiteraard in het Antwerpse omvangrijk in de kijker geplaatst. Maar ook elders in het land kreeg dit aspect de nodige aandacht, oa ook in Elewijt, Ledeberg en Luik e.a.

Op 12 februari 1977 werd dit heuglijke feit ook d.m.v. een gelegenheidsafstempeling in Geldenaken (=Jodoigne) door de post i.s.m. de locale filatelieclub gepromoot. Een groepje met een viertal leden zakte af naar Geldenaken en steunde zo mee het initiatief.

In ons clubblad verscheen "In het spoor van P.P. Rubens te Elewijt", een artikel van de hand van Jos Lauwers - een verwijzing ook naar de voorverkoop in Elewijt in hetzelfde weekend van 12 en 13 februari 1977 in het Rubenskasteel te Elewijt. De kans is heel groot dat ook daar Postiljonners gespot werden, maar in het archief was dit niet meer terug te vinden. De artikelreeks rond Rubens zou in de clubbladen 1977 verder een rode draad vormen.


Een afvaardiging van onze club bezocht de postzegeltentoonstelling met voorverkoop "Rode kruis", georganiseerd door Antoon Spinoy te Mechelen op 19 en 20 februari 1977 in de nieuwe stadsfeestzaal, Botermarkt te Mechelen. De FDC toont de postzegels en gelegenheidsafstempeling van dat weekend.

Gezien het grote interesse dat er op dat moment bij leden was voor het maximafilistische aspect in hun verzamelingen, ging menigeen in op de invitatie (in het groot overgenomen in het clubblad) van het 10de internationaal salon ingericht door de Belgische maximafielen in het Cultureel en Artistiek Centrum van Ukkel in het weekend van 12 en 13 maart 1977.

Dit evenement omhelsde een competitieve tentoonstelling met deelnemers uit België en Frankrijk, gespreid over 20 exposanten en werd omkaderd met de voorverkoop van de postzegel "Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs Civils et d'Ingénieurs Agronomes".

Verschillende leden namen de gelegenheidsuitgifte mee op in hun verzamelingen.


Op 24 maart 1977 viel er een brief in de bus van de gemeente m.b.t. het samenstellen van een gemeentelijke cultuurraad. Onze club beantwoordde het verzoek op 18 april 1977 met een brief waarin gesteld werd dat na een bespreking met het voltallige bestuur de postzegelclub zijn kandidatuur indiende tot toetreding bij de gemeentelijke cultuurraad.

Eind maart t/m 3 april 1977 stelde Omer Vloebergh in het hotel "'t Kasteel" te Keerbergen kunstzinnig tentoon. Thema van de tentoonstelling was "De Lage Veluwe", een Nederlands natuurreservaat door menig dichter beschreven als "Wilt en bijster landt". In de club kreeg menig lid een invitatie toegestopt en ook in het clubblad vonden we uitnodiging tot het bezoeken terug. Wij vermoeden dat ook hier vele leden een bezoekje brachten.

De Regie van Posterijen organiseerde in het weekend van 23 en 24 april op 9 locaties de voorverkoop van de postzegel "Dag van de Postzegel 1977".

Een groepje leden ging op zaterdag 23 april 1977 in op de invitatie die wij ontvingen uit Sint Niklaas en ze genoten van het gebeuren in zaal "Renova" in Sint Niklaas.
 
Er werd een groepsuitstap uitgestippeld samen met de kring van Nossegem én per autobus. Op 8 mei 1977 's voormiddags bezochten wij het safaripark te Tüddern (D).
 
De grote variatie aan dieren en planten zorgde voor een aangename verpozing voor jong en oud. Niet alleen een wandeling tussen de mooi aangelegde perken en eventjes stil staan bij één van de vele diersoorten in het park maar ook het bezoek aan het westernstadje, waar Frans Maes even aan de schandpaal ging, leven in de herinnering.

Cfr Foto'archief  Clubreis 1977

's Namiddags stond een bezoek aan de 5de tentoonstelling van de Pools-Beringse vriendschap en de wedstrijd-tentoonstelling "Juweel Fila Limburg" - met in totaal minimum 120 postzegelkaders en 8 deelnemende Limburgse clubs -in zaal RITO Beverlo (7+8.5) - een organisatie van Germinal Beringen-Koersel - op de agenda. Naast de tentoonstelling was er gelegenheid tot ruilen en/of aankopen van gelegenheidskaarten. Op 8 mei omstreeks 17 u klaar luisterden we mee naar de proclamatie en feliciteerden er de club "De postmolen" uit Molenbeersel met hun eerste plaats met 81% van de punten.

Fila Kortenberg kreeg de voorverkoop "Mars en Mercurius" toegewezen in mei 1997 en omkaderde het geheel met een filatelistisch weekend. Verschillende leden brachten er een bezoekje op 14 of 15 mei 1977.

Op 29 mei 1977 kenden wij onze unieke "Opendeurdag" inclusief 190 loten tellende veiling, die veel volk trok.
Wij promootten er meteen ook onze groepsreis, waarbij voor het eerst het aspect "vrienden" volledig geaccentueerd werd en de postzegels voor een keer thuis blijven.

Dit plezierreisje ging naar Fantasialand in Brühl. (D) en vond plaats op 4 juni 1977. Alleen voor Mariette Delhounne (echtgenote van onze toenmalige voorzitter) liep het die dag mis af. Ze zou nog weken naklagen over haar verstuikte voet.
 
 
De club nam actief deel aan de 4de intergewestelijke tentoonstelling met voorverkoop P.P. Rubens te Gent op 25+26 juni 1977. Onze kring vulde er 10 kaders als volgt : 
 
Jules Vandersloten 
Georges Feyaerts
Milcamps Roger
 
Jeugdklasse
René Maes
Suzy Maes
Olympische spelen (Europese uitgiften)
Schilderkunst
Klassiek België


Huisdieren
Sprookjes
 
De uitslagen werden niet meer getraceerd.

Op 10+11 september 1977 stelde onze club als vriendenkring tentoon bij HEKAPO in het torengebouw boven het politiebureel te Heist op den Berg tijdens hun voorverkoopweekend van een reeks van vier sportzegels, gewijd aan de 50ste verjaardag van de oprichting van de "Arbeiders Turn- en Sportcentrale van België".

Onze leden werden wel niet vermeld in hun tentoonstellingscatalogus, maar onze mensen kregen wel een dank u wel d.m.v. een aandenken met ingewerkte foto van het Hof van Riemen.
 

In september 1977 publiceerde het clubbestuur op algemeen verzoek ook het huishoudelijk reglement met raadgevingen aangaande de ruildienst in het clubblad.

Ergens in deze periode (maand niet meer getraceerd) opende postzegelclub Nossegem de deuren van haar clublokaal achter het gemeentehuis te Nossegem, een lokaal waar wij in de loop van onze clubgeschiedenis (t/m 2013) met de regelmaat van de klok over de vloer kwamen.
Op hun website vonden wij nog een foto terug, genomen tijdens deze officiële opening en herkent u ook "onze" Frans aan het vensterkozijn?

Na een rustige zomer verleenden wij op 15 en 16 oktober onze actieve medewerking tijdens de postzegel- en hobbytentoonstelling met voor-verkoop "Jeugdfilatelie 1977" bij onze vrienden van hobbyclub Perk.
Het geheel ging door in het oranjehuis van het kasteel Ribaucourt te Perk. Graveur Constant Spinoy was er aanwezig om zijn werk te komen ondertekenen.

Als klein dank u wel kregen wij geen schets van hem mee, maar wel van het kasteel van de hand van Jan Gerard en wel op A3 formaat.
Hierna de verkleinde versie:

 

In oktober 1977 hield onze verantwoordelijke uitgever Ghislain Vleugels het voor bekeken. Gevolg hiervan was dat er in november 1977 voor één keertje geen clubblad verscheen.

Frans Maes & Annie Verschaeren namen het heft over. Aan de nummering van de bladen werd niet geraakt, aan de lay-out wel, met een opvallend groen kleurtje op de cover, evenals coverreclame achteraan.  Er werd een duplicatortoestel type "Ideal 730" aangekocht door de club en op het adres in de Loobeekstraat geïnstalleerd.

Naast het nieuwe imago voor het clubblad vingen ze ook het ontslag van twee bevriende clubs op: de club van Perk en Germinal Beringen Mijn (Koersel) en registreerden de aansluiting van een nieuwe gegadigde: Germinal Vilvoorde.
 
Het clubblad zou het nieuwe jaar ingaan i.s.m. Postzegelklub Nossegem én Germinal Vilvoorde.

Onze afdeling "Numismatiek" hield even op te bestaan, omdat Dhr De Winter naar Zulte verhuisde. Hij zal er later dé man achter Oost-Phila worden.

Enkele weken later stond De Postiljon weer paraat in het R.M.S. te Lier.
De club was fier er 12 nieuwe competitieve kaders aan het publiek te kunnen presenteren tijdens de 3e federale tentoonstelling op 11, 12 en 13 november 1977.

Voor onze club namen o.a. deel:

 
Paul Daems
Henri Webers
Jozef Martens
Militaire uniformen (4 vlakken)
Copernicus (4 vlakken)
Spoorwegen (4 vlakken)
?
?
Brons 60 %
 
Zij kregen er een koperkleurige medaille doorsnee 5 cm mee, met aan de voorzijde de zo typerende Lierse schapenkop en op de rugzijde de verwijzing naar de tentoonstelling.