Van blok tot vlak
Paul DAEMS

1blad-verzameling


Op 15 januari 2011 vond te Asse de 1ste competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en verder werden de ervaren filatelisten apart en strenger beoordeeld. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team. De Postiljon werd uiteindelijk met de ploeg tweede. 

De Postiljon nam er actief aan deel en Paul deed meteen mee met drie verzamelingen, die later beslist deel zullen uitmaken van een op stapel staande verzameling (in de komende jaren) rond het thema “De bouw”. Dit blad had betrekking tot de schaaf, een bewerkingsinstrument voor hout en beantwoordde qua stukken volledig aan de gestelde criteria, hetgeen ook de jury beaamd werd.

Enige vraag was wel om in de toekomst te trachten iets minder tekst te hanteren.

Zijn blad zag er als volgt uit:

 

Waar Paul het meest aan geïnteresseerd was, was te weten in welke categorie men hem zou beoordelen, aangezien hij altijd met “postgeschiedenis” begaan was en niet met “thematische filatelie”, maar de jury oordeelde unaniem, dat zijn kennis van de filatelie over de disciplines heen reikte en jureerde hem in de gevorderdenklasse.

Doel is het om bij een volgende editie met betwisting van de KeTheFil-wisselbeker terug leden warm te maken om met een nieuwe 1 bladverzameling uit te pakken ofwel met deze dus bestaande verzameling terug deel te nemen, maar dan uitgebreid naar 2 pagina’s én een verdere diversiteit aan stukken
.


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Van blok tot vlak
15.01.2011ASSE
1ste Een-bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
GOUD
Deelname in de "Ervaren" - klasse


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links