Steen na steen
Paul DAEMS

1blad-verzameling


Op 15 januari 2011 vond te Asse de 1ste competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en verder werden de ervaren filatelisten apart en strenger beoordeeld. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team. De Postiljon werd uiteindelijk met de ploeg tweede. 

De Postiljon nam er actief aan deel en Paul deed meteen mee met drie verzamelingen, die later beslist deel zullen uitmaken van een op stapel staande verzameling (in de komende jaren) rond het thema “De bouw”. Dit blad had betrekking tot het beroep van de metselaar en zijn vakkennis en beantwoordde qua stukken volledig aan de gestelde criteria, hetgeen ook de jury beaamd werd.

Er werd ook hier over de tekstvelden, die smal uitvielen, gepraat, omdat de jury meende dat er misschien rechts boven nog een postzegel in te lassen viel. Dit echter zonder afbreuk te doen aan het blad met interessant materiaal.

Zijn blad zag er als volgt uit:
 

Waar Paul het meest aan geïnteresseerd was, was te weten in welke categorie men hem zou beoordelen, aangezien hij altijd met “postgeschiedenis” begaan was en niet met “thematische filatelie”, maar de jury oordeelde unaniem, dat zijn kennis van de filatelie over de disciplines heen reikte en jureerde hem in de gevorderdenklasse.

Doel is het om bij een volgende editie met betwisting van de KeTheFil-wisselbeker terug leden warm te maken om met een nieuwe 1 bladverzameling uit te pakken ofwel met deze dus bestaande verzameling terug deel te nemen, maar dan uitgebreid naar 2 pagina’s én een verdere diversiteit aan stukken.

Bij de tweede editie van dit type verzamelingen te Tienen op 6.10.2012, werd de eenbladverzameling effectief uitgebouwd tot een 2 bladverzameling. Er werd rekening gehouden met de commentaren van de jury en ook gelet op het feit dat er opnieuw minimum 3 verschillende elementen per blad aan bod kwamen. Deels werden uiteraard ook elementen terug overgenomen. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team, die de club uiteindelijk ook in de wacht sleepte.

Het resultaat van deze wijziging was als volgt:

  

Voor zijn drie verzamelingen binnen het overkoepelende thema "Bouw" kreeg Paul tegelijk ook een extra prijs van het organisatiecomité toegekend.


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Steen na steen
15.01.2011ASSE
1ste Een-bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
GOUD
06.10.2012TIENEN
2de Een bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
GOUD
Deelname in de "Ervaren" - klasse met 2 vlakken


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links