Samen sterk
Paul DAEMS

1blad-verzameling


Op 15 januari 2011 vond te Asse de 1ste competitieve tentoonstelling plaats met éénblad-verzamelingen, opgesplitst in een beginners- en een jeugdklasse en verder werden de ervaren filatelisten apart en strenger beoordeeld. Maar ook de optie om 2 x een A4 pagina te presenteren, was voorzien in het reglement. Het geheel kaderde verder in een wedstrijd binnen KeThefil met één wisselbeker als beloning voor het beste team. De Postiljon werd uiteindelijk met de ploeg tweede.

De Postiljon nam er actief aan deel en Paul deed meteen mee met drie verzamelingen, die later beslist deel zullen uitmaken van een op stapel staande verzameling (in de komende jaren) rond het thema “De bouw”. Deze verzameling met dus twee pagina’s had betrekking tot een in de bouw onmisbare iets als “Gewapend beton” en beantwoordde qua stukken volledig aan de gestelde criteria, hetgeen ook de jury beaamd werd.

Hier geen commentaar inzake de tekstvelden – gewoonweg mooie woorden van de jury

Zijn blad zag er als volgt uit:
 

De jury drukte de hoop uit, dat Paul op dezelfde leest zijn verzameling zal uitbouwen om eventueel via een deelname aan de éénkadercompetitie tot een volwaardige nieuwe thematische verzameling te komen.  .

Doel is het om bij een volgende editie met betwisting van de KeTheFil-wisselbeker terug leden warm te maken om met een nieuwe 1 bladverzameling uit te pakken ofwel met deze dus bestaande verzameling terug deel te nemen, maar dan uitgebreid naar 4 pagina’s (verdubbeling van de getoonde pagina’s met evenzeer een diversiteit aan stukken)


Tentoonstellingen en behaalde resultaten :

Samen sterk
15.01.2011ASSE
1ste Een-bladtentoonstelling KeTheFil (Inzet wisselbeker)
Competitief
GOUD
Deelname in de "Ervaren" - klasse met 2 vlakken


Info      Kalender      Clubblad      Historiek      In de pers      Uitgiften       Verzamelingen       Links